chapter9 Sức bền vật liệu

33 4 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:58

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Chapter Concrete reinforcing steel Construction methods and management ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E Chapter Concrete reinforcing steel 9.1 Classification of reinforcing steel 9.2 Placement of reinforcing steel ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E Concrete reinforcing steel • Concrete is a brittle material, with low tensile strength and strain capacities; →reinforcement has to be used to balance this deficiency • Main bar reinforcement is used in tensile zones to enhance the capacity of concrete elements ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E Chapter Concrete reinforcing steel CLASSIFICATION OF REINFORCING STEEL ©2010 by Do Thi Xuan Lan, M.E Classification of reinforcing steel Classification of reinforcing steel By diameters By cross section shape By grades ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E By manufacturing procedure By function Classification of reinforcing steel • By diameters :  < 10 mm,  ≥10 • By cross section shape: round smooth and deformed • By grades: CI, CII, CIII • By manufacturing procedure: hot-rolled steel and cold-rolled steel • By function: working reinforcement, distribution reinforcement, erection reinforcement Deformed reinforcement ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E  < 10 mm,  ≥10 ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E Requirements Steel before and after cutting and bending be placed under cover and be raised from the ground Source: HCMCUT student The reinforcement tensile capacity must be tested ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E Chapter Concrete reinforcing steel PLACEMENT OF REINFORCING STEEL Nguồn: sinh viên TTTN - ĐHBK ©2010 by Do Thi Xuan Lan, M.E 10 Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E Source: Nunnally 2007 19 Column reinforcement The reinforcing steel consist of two parts: • - The logitudinal bars that run the leghth of the columns • - The lateral reinforcing that encloses the logitudinal steel Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 20 Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 21 Wall reinforcement Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 22 Wall reinforcement ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E Source: HCMCUT student 23 Wall reinforcementt Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 24 reinforcing steel frame for wall being lifted Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 25 Beam reinforcement Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 26 Beam reinforcement Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 27 Beam reinforcement Note the concentration of steel in the top of the beam above/under the column Source: HCMCUT student ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 28 Rebar cap Nguồn:http://www.concrete-accessory.com/products/images/rebarcap-with-steel-plate.jpg Nguồn:http://centerpointdi.com/Photos/SCPC/Rebar%20Caps.JPG 29 Rebar coupler 30 Cutting machines Nguồn:http://www.supplierlist.com/photo_images/121810/ Rebar_Cutting_Machine.jpg ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 31 Bending machines Spurce: :http://www.fascut.com/images/FR800.4.jpg Source :http://www.chinarebartool.com/smallpic/2008012807219799.jpg ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 32 ©2010 by Do Thi Xuan Lan , M.E 33
- Xem thêm -

Xem thêm: chapter9 Sức bền vật liệu, chapter9 Sức bền vật liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay