Chapter3 part 3 sức bền vật liệu

33 5 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:57

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Chapter Excavations and liftings - part • Construction methods and management ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths CRANES • Chapter Excavations and liftings ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths ©2010 Cranes of today Source: Bernold, 2013 ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Cranes of today Source: Bernold, 2013 ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Crane Types Cranes • Mobile cranes: Crawler, telescoping boom Mobile truck-mounted, lattice boom Tower cranes cranes truck-mounted, rough terrain, allterrain • Tower cranes: top-slewing and bottom slewing, horizontal jib and luffing jib, fixed tower crane, travelling tower crane and climbing tower crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Telescoping boom crawler crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Lattice boom crawler crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Telescoping boom truck-mounted crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Rough terrain crane - with jib Cần trục bánh hơi, có mỏ cần ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 10 ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 19 Tower cranes ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 20 Horizontal jib and luffing jib tower crane Luffing jib ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Horizontal jib 21 Bottom slewing cranes ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 22 Top slewing cranes Tower crane with attachments to the building structure source: HCMUT student ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 23 Climbing crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 24 Climbing tower crane hydraulic jacks Lifting frames (colllar) Supporting beam ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 25 Erection of a fixed tower crane • To cast the 1st mast section in a firm concrete base • The tower of crane climbs up by having additional mast sections by using a mobile crane to lift the mast section on top of the existing tower • Connect jib sections by using a mobile crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 26 Erection of climbing tower crane • An internal climbing crane is first anchored to a concrete base and erected the same way to a manageable height • When the building reach to the height of about four storeys, lifting frames are fixed to the floors around the mast of the crane • The tower may be hoisted to a higher level by hydraulic jacks ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 27 Climbing tower crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths source: Chew, 2009 28 Climbing tower crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths source: Chew, 2009 29 Climbing tower crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths source: Chew, 2009 30 ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 32 Using tower crane for concrete transportation – The minimum necessary lift height • H = hct + hat + hck + ht • hct : distance from the crane station level to the concrete placing position (erection level) • hat : space for dumping (erecting or carrying structural components), specified by safety regulations • hck : height of the concrete bucket (structural component) ht : height of handles (grabbing â2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 33 ... Xuân Lan , GVC Ths ©2010 Cranes of today Source: Bernold, 20 13 ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Cranes of today Source: Bernold, 20 13 ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths Crane Types Cranes • Mobile... crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 12 Working ranges of a crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 13 Working ranges of a crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 14 ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 15... with attachments to the building structure source: HCMUT student ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 23 Climbing crane ©2015 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 24 Climbing tower crane hydraulic jacks Lifting
- Xem thêm -

Xem thêm: Chapter3 part 3 sức bền vật liệu, Chapter3 part 3 sức bền vật liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay