Chapter 3 excavating and lifting part 1 luong duc long new new

47 1 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:57

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. Excavating and Lifting Dr Luong Duc Long- BACH KHOA UNIVERSITY Source: - Prof S W NUNNALLY- Book “Construction Methods and Management” - Dr Khaled Hyari- “Lecture Notes” shovel Excavator/backhoe dragline ©2010 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 10 33 Operation and employment The hydraulic shovel digs with a combination of: crowding force and breakout (or prying) force By the bucket cyclinnder By the stick cyclinnder ©2012 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 34 Operation and employment • Both front-dump and bottom-dump buckets are available more versatile, provide greater reach and dump cost less and require less maintenance front dump bucket clearance, produce less spillage heavier than frontdump buckets of equal capacity, bottom dump bucket ©2012 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 35 Operation and employment • has a limited ability to dig below track level • most efficient when digging above track level ©2012 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 36 Shovel approach method Source: Nunnally, 2007 p.52 most effective digging position good traffic flow, used whenever space is limited ©2012 Đỗ Thị Xuân Lan , GVC Ths 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Chapter 3 excavating and lifting part 1 luong duc long new new, Chapter 3 excavating and lifting part 1 luong duc long new new

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay