Bài tập VLXD chương 1

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:57

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. BÀI TẬP VLXD-CHƯƠNG GVC.ThS CÙ KHẮC TRÚC BÀI TẬP VLXD-CHƯƠNG Bài tập 1: Một mẫu đá có khối lượng thể tích od = 800 kg/m ; độ hút nước theo khối lượng H p = 5% ; độ bão hòa nước Cbh = 0,7 Hãy xác đònh khối lượng riêng mẫu đá ? Cho biết tỉ trọng nước an = g/cm3 Bài tập 2: Một mẫu vật liệu khô có khối lượng 1500 g đun nóng từ 30oC đến 90oC tiêu tốn lượng nhiệt : Q = 207 kcal Hãy xác đònh tỉ nhiệt mẫu vật liệu độ ẩm W=30%? Biết tỉ nhiệt nước kcal/kg.oC Bài tập 3: Tỉ lệ thành phần theo khối lượng hỗn hợp bê tông sau: X N C D ; ; ;  1;0.6;2.5;3.5 X X X X Với X, N, C, Đ xi măng, nước, cát, đá Khối lượng nguyên vật liệu thành phần bê tông 2280 kg/m Khối lượng riêng xi măng, nước, cát, đá :3.02 g/cm ; g/cm3 ; 2.6 g/cm3 ; 2.7 g/cm3 Hãy xác đònh độ rỗng (%) hỗn hợp bê tông? Bài tập 4: Một mẫu đá có hình dáng bất kỳ, cân không khí nặng 62,5g Sau đem bọc mẫu paraffine, đem cân mẫu nước 30,2 g Khối lượng paraffine dùng để bọc mẫu 1,65 g Hãy xác đònh khối lượng thể tích mẫu đá ? Cho biết tỉ trọng nước paraffine g/cm3 ; 0,9 g/cm3 Bài tập 5: Trong 1m3 hỗn hợp bê tông có: lượng xi măng X = 300 kg ; cát C = 600 kg ; đá Đ = 1200 kg ; nước N = 150 lít Hãy xác đònh tỉ nhiệt hỗn hợp bê tông, biết tỉ nhiệt xi măng, cát, đá 0,2 kcal/kg.oC Bài tập 6: BÀI TẬP VLXD-CHƯƠNG GVC.ThS CÙ KHẮC TRÚC Đem cân mẫu thí nghiệm hoàn toàn khô nặng 600g Sau ngâm nước ngày đêm áp suất khí quyển, mẫu cân nặng 620g Hãy xác đònh độ rỗng (%) mẫu thí nghiệm ? Cho biết độ bão hòa nước C BH = 0.8 ; khối lượng thể tích mẫu thí nghiệm 2400 kg/m3, tỉ trọng nước g/cm3 Bài tập 7: Mẫu vật liệu có khối lượng riêng 2,7 g/cm , độ rỗng 15% Hãy xác đònh khối lượng thể tích mẫu vật liệu độ ẩm W = 25% Biết độ ẩm mẫu vật liệu tăng 1% thể tích tăng trung bình 0,25% Bài tập 8: Hãy xác đònh hệ số dẫn nhiệt oC vật liệu có tiết diện vuông, canh 0,4m ? Biết vật liệu có chiều dày  = 2cm, chòu tác dụng nhiệt độ mặt t1 = 80oC giờ, nhiệt độ mặt t2 = 20oC Cho biết nhiệt lượng cần tiêu tốn Q = 180 Kcal, hệ số dãn nở nhiệt độ  = 0,0025 Bài tập 9: Một mẫu vật liệu để khơng khí có khối lượng thể tích 1400kg/m độ ẩm 3% Sau mẫu hút nước đến bảo hồ khối lượng thể tích 1700kg/m3 Cho biết hệ số bảo hoà Cbh= Hãy xác định độ rỗng vật liệu Baøi tập 10: Một mẫu đá thiên nhiên có đường kính 5cm, chiều cao 5cm Ở trạng thái khơ có khối lượng 245g Sau hút no nước khối lượng tăng lên đến 249g Xác định khối lượng thể tích độ hút nước (theo thể tích theo khối lượng) đá (g/cm3, Hp=1,63%, Hv=4,08%) Bài tập 11: BÀI TẬP VLXD-CHƯƠNG GVC.ThS CÙ KHẮC TRÚC Một mẫu đá khơ hồn tồn có khối lượng 800g, sau ngâm nước ngày đêm áp suất khí đem cân 880g Tính độ đặc độ rỗng mẫu đá khối lượng thể tích 1800kg/m3, độ bão hòa nước 80% Bài tập 12: Một mẫu đá khơ có khối lượng 77g, sau hút nước cân 79g Tính khối lượng thể tích, độ đặc độ rỗng đá khối lượng riêng 2,67g/cm3, độ hút nước theo thể tích 4,28% ... khối lượng thể tích độ hút nước (theo thể tích theo khối lượng) đá (g/cm3, Hp =1, 63%, Hv=4,08%) Bài tập 11 : BÀI TẬP VLXD-CHƯƠNG GVC.ThS CÙ KHẮC TRÚC Một mẫu đá khơ hồn tồn có khối lượng 800g, sau... tiêu tốn Q = 18 0 Kcal, hệ số dãn nở nhiệt độ  = 0,0025 Bài tập 9: Một mẫu vật liệu để khơng khí có khối lượng thể tích 14 00kg/m độ ẩm 3% Sau mẫu hút nước đến bảo hồ khối lượng thể tích 17 00kg/m3... trọng nước g/cm3 Bài tập 7: Mẫu vật liệu có khối lượng riêng 2,7 g/cm , độ rỗng 15 % Hãy xác đònh khối lượng thể tích mẫu vật liệu độ ẩm W = 25% Biết độ ẩm mẫu vật liệu tăng 1% thể tích tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập VLXD chương 1, Bài tập VLXD chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay