bai tap on thi lop 2017 thi viet

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:56

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công.  BÀI 1: Cho đất có lớp sét bão hòa nước mặt dày 15m, có hệ số nén tương đối a o = 0.02 m2/T, hệ số thấm kh = 2kv = 2x10-7cm/giây, lớp sét lớp sỏi sạn không chòu nén (xem nước lớp đất sét thoát tốt lên mặt xuống phía đáy lớp sét) Nhằm làm tăng khả thoát nước đất sét người ta dùng phương pháp gia tải trước đất đắp kết hợp với bấc thấm Tải nén trước phân bố kín khắp mặt đất có cường độ 12 T/m Bấc thấm có cạnh 9.5cm dày 0.3cm; bố trí theo lưới hình tam giác với khoảng cách S = 1.5m, bấc thấm xuyên qua hết lớp đất sét Bỏ qua sức cản giếng xáo động thi công bấc thấm Cho trọng lượng riêng nước n=10kN/m3 Cho công thức sau:  8Th  U h 1 exp    F(n) Với n2 3n  F(n )  ln(n )  n 1 4n ; Th  Ch t ; D e2 Ch  kh a n Câu 1: Tính mức độ cố kết theo phương ngang lớp sét sau tháng gia tải (70,8%) Câu 2: Tính độ lún lớp sét sau tháng gia tải (2,64m) Câu 3: Sau gia tải lớp sét đạt độ cố kết theo phương ngang 90%?(5,6)  BÀI 2: Cho đất yếu gia cố cọc đất trộn ximăng đường kính 0.6m, bố trí theo lưới hình tam giác cạnh 1.5m Cường độ chòu nén cực hạn cọc vật liệu rời 20 daN/cm Bỏ qua sức chòu tải đất yếu xung quanh cọc , xác đònh cường độ chòu tải cực hạn (daN/cm 2) đất sau gia cố (2,9) Nếu cường độ chòu tải cực hạn đất xung quanh cọc daN/cm2, cường độ chòu tải cực hạn (daN/cm 2) sau gia cố bao nhiêu? (3,76) m Htt=200kN Ntt=8000kN =250kNm LỚP -18.0 m -16.0 m hình bên: Lực tác dụng từ chân cột lên đài móng là: tt Ntt = 8000kN; M y = 250kNm; M ttx = 0kNm; Htt= 200kN Cọc vuông 30x30cm, qua lớp đất: Lớp 1: Sét pha có c1 =20 kN/m2; 1 = 140 Trọng lượng riêng MNN: w=17kN/m3 Trọng lượng riêng MNN: bh=18kN/m3 Lớp : Cát có bh=19 kN/m3 ; 1 = 300 Sức chòu tải cho phép cọc đơn Qa= 600kN 0.0 m 3: Cho móng cọc BTCT 1m BÀI LỚP y 50 M ttx x Trang Khoảng cách tim cọc 3d, khoảng cách mép hàng cọc biên đến mép đài d/3 Biết đầu cọc ngàm vào đài 10cm, cường độ cốt thép 2700daN/cm2; cường độ bêtông Rn=130daN/cm2, Rk=10daN/cm2 trọng lượng riêng trung bình móng khối đất móng tb =22kN/m3 Kích thước cột hcbc=600mm500mm, a=12cm (ho = h-a) Vẽ sơ đồ xuyên thủng, kiểm tra Tính theo theo phương - HEÁT  - Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap on thi lop 2017 thi viet, bai tap on thi lop 2017 thi viet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay