bai tap mong chan vit nền móng

9 3 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:56

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. NHÓM 1: Nguyễn Văn Huấn 81201315 2.Lê Hữu Nghị 81302560 3.Trần Minh Tuấn 81304585 4.Lê Kim Đức Tâm 81303505 5.Vũ Phạm Tuấn Kiệt 81301966 I) Kiểm tra đk ổn định xác định kích thước móng Chọn B=1.5(m), chiều cao móng h=0.6(m) Bê tơng mác 250 có =11(MPa), =0.8(MPa) thép có =230(MPa), n=1.15 hệ số = = =1, =1.5 MNN -1(m) Kích thước cột b=600 300 (mm) + Kiểm tra độ ổn định nền: < 0 Ta có = m×(b×ɣ + B +D ) = 1(0.5148×1.5×9+3.0591×(1×18+0.5×9)+5.6572×10)=132.35(kN/ = = =130.43 (kN) = = =26.09 (kN) = = =26.09 (kN) = ∑ + × Suy L ≥ 0.88 Tính lại + 22×1.5 ≤ 132.35 (kN/ = Chọn L=2(m) = 76.48 (kN/ Tổng moment tiêu chuẩn: ) ) ) ∑ = + × - ×( - ) = 26.09+26.09 0.5-130.43×(2/2-0.6/2) = -52.17 (kN.m) = + ∑ = 76.48 + = 128.65 (kN/ ) So sánh: = 128.650 Df=1.5 Mtc Ntc Htc 0.5 Lop day 4m MNN 2.5 0.54 Chia thành l?p 2.7 A Móng có bề rộng B=1.5(m), dài L=2(m), chịu tải trọng =130.43, đặt đất gồm lớp hình vẽ, MNN cách mặt đất -1(m) Móng đặt sâu -1.5(m) +Trước tiên cần xác định vùng đáy móng đơn: Điều kiện: ≥ Áp lực gây lún đáy móng: = + -Ɣ× = + 22 (1×18+0.5×(19-10)) = 53.98 (kN ) Gỉa sử chọn A cách đáy móng z=2.7 (m), tính ứng suất than A ứng suất gây lún A + Tính ứng suất thân A: = 1×18+(19-10) 3+(19-10)×0.2 = 46.8 (kN/ ) + Tính ứng suất gây lún A: = ; =1.8 suy = × = 0.1657 = 0.1657×53.98=8.94 (kN/ Suy = = 5.23 suy ) =5.23 >5 Như bề dày 2.7 (m) chia thành lớp phân tố có bề dày chọn lớp dày 0.54(m ) chia thành lớp +Độ lún Tính = hi tra bảng = + tra bảng Như +Độ lún lớp 1: =0.723, +Độ lún lóp 2: =0.57, +Độ lún lớp 3: =0.541 suy = 0.543 suy =0.5675, +Độ lún lớp 4: =0.710, = 1.81 cm =1.43 cm = 0.544 suy = 1.41 cm =0.553 suy = 1.2 cm +Độ lún lớp 5: =0.705, =0.555 suy = 1.11 m Tổng độ lún 6.96 (cm) Pxt Vậy móng đạt yêu cầu chống xuyên thủng 7/Xác định Moment (KN.m) mặt ngàm chân cột I-I cho toàn chiều rộng B =1.5m Df=1.5 Mtc Ntc Htc 0.5 MNN 23 143 0.6 0.3 1.5 23 84 Xét toàn chiều rộng B=1.5m áp lực chuyển thành (84+23)*1.5=160.5 23*1.5= 34.5 Tính Momen cho hình chữ nhật tam giác sau M= (34,5x(2-0.6)^2 )/2 + 1/2x(84x1.5)x(2-0.6)^2/ x1/3 =74.97 8/ Xác định diện tích cốt thép (cm^2) tồn chiều rộng B lấy c = 0.9 Fa= M/ (Ra*γ*ho)= (74.97/(0.9x0.45.230))*10=8,04 cm^2 Chọn Φ 16
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap mong chan vit nền móng, bai tap mong chan vit nền móng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay