Bai dam cau chay thép 2

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:56

Đây là tài liệu của các bạn sinh viện hiện tại đang học tại Đại học Bách Khoa TP HCM. Đồng thời cũng là giáo án của giảng viên tại Đại học Bách Khoa. Nó sẽ rất hữu ích cho công việc học tập của các Bạn. Chúc Bạn thành công. DẦM CẦU CHẠY Các loại tiết diện _ Khi dầm đơn giản, nhòp L  6m, sức trục nhỏ Q = (5 ÷ 10)T, chế độ làm việc nhẹ trung bình thường, thiết kế tiết diện I đònh hình có tăng cường thép hay thép góc cánh I-tổ hợp hàn không đối xứng để chòu lực hãm ngang T _ Khi dầm cầu chạy nhòp lớn sức trục lớn hơn, thiết kế tiết diện I-tổ hợp có dầm hãm dạng dầm hộp _ Dầm I-tổ hợp với tiết diện hợp lí có kd = Aw / A = 0.5 dầm có hln = 1.23  (Wyc / tw) _ Tỉ số tf / tw = 2.5 ~ 3.0 điều kiện bf  30 tf  (E / f) Tính toán 2.1 Xác đònh tải trọng tính toán Momen uốn lực cắt tính toán tải trọng cầu trục gây xác đònh đường ảnh hưởng cầu trục chạy liền cách vẽ biểu đồ M, Q cho trường hợp đặt tải bất lợi  Để tìm Mmax : tải đặt cho trung điểm dầm đặt điểm khoảng cách từ hợp lực với lực gần hợp lực  Để tìm Qmax (phản lực gối) : đặt lực gối tựa lực lại gần tốt  Trong dầm liên tục, để tìm nội lực tính toán (Mmax, Qmax), phải vẽ đah momen, lực cắt cho mặt cắt dầm (thường ~ 10 mặt cắt)  Vò trí cầu chạy để xác đònh ứng suất gây lực đứng lực ngang phải ldhuan\giaotrinh\KCT2\C1-NCN-DCC  Để kể đến ảnh hưởng TLBT dầm hoạt tải dầm hãm gây tăng thêm momen uốn lực cắt tải cầu trục, cần thêm hệ số kM kQ Nhòp (m) kM kQ 6.0 1.03 1.02 12.0 1.05 1.04 2.2 Choïn tiết diện Tiết diện dầm cầu chạy tương tự dầm chòu tải trọng tónh, cần ý:  Do có lực tập trung bánh xe cầu chạy tác động thông qua cánh lên bụng dầm cầu chạy vò trí sườn cứng, nên cần kiểm tra lại ứng suất cục : cb = n1 P1 / tw z  f c (a) P1 = 1.2 Pmax _ áp lực tính toán bánh xe cầu trục (không kể hệ số động) n1 _ hệ số tăng tải trọng tập trung lên bánh xe (xét chế độ làm việc nặng) n1 = 1.6 : cầu trục chế độ làm việc nặng, có móc cứng n1 = 1.4 : cầu trục chế độ làm việc nặng, có móc mềm n1 = 1.3 : cầu trục chế độ làm việc nặng n1 = 1.1 : cầu trục chế độ làm việc lại z _ chiều dài đoạn chòu ảnh hưởng áp lực lực tập trung gây ra, z = c1 3 (If / tw) (b) c1 = 3.25 dầm hàn tổ hợp hay dầm đònh hình = 3.75 dầm tán = 4.50 dầm BL cường độ cao dcc If = I cánhtrên + Iray trục chúng  Nếu ray hàn vào cánh dầm cầu chạy : Ic = Idcccánhtrên + Iray trục qua trọng tâm chúng Từ (a) (b) xem Iphần cánh = Iray : tw,min = n1 P1  (n1 P1 / 3.25 f If) / (3.25 f) Sau xác đònh kích thước tiết diện dầm cầu chạy dầm hãm đặc trưng hình học nó, kiểm tra :  Thớ dầm cầu chạy : tt = Mx / Wtt + Mdh / Wdh  f c  Thớ dầm cầu chạy : td = Mx / Wtd  f c Mx _ momen uốn tải trọng đứng gây dầm cầu chạy chòu Mdh _ momen uốn theo phương ngang lực hãm ngang gây dầm hãm chòu ldhuan\giaotrinh\KCT2\C1-NCN-DCC Wtt _ momen kháng uốn tiết diện thực dcc lấy thớ Wtd _ momen kháng uốn tiết diện thực dcc lấy thớ Wdh _ momen kháng uốn dầm hãm bao gồm cánh trên, thép nằm ngang thép [ với trục y-y, dầm hãm kể cánh dcc Kiểm tra cường độ dầm cầu chạy giằng hãm dạng dàn hãm  Thớ dầm cầu chạy : tt = Mx / Wtt + NT /  Actr + Mdhcục / Wyctr  f c  Thớ dầm cầu chạy : td = Mx / Wtd  f c NT = Mdh / hdh _ lực dọc cánh dàn hãm phân Mdh (hdh _ chiều cao dàn hãm)  _ hệ số uốn dọc cánh dcc xác đònh theo chiều dài tính toán lấy khoảng cách d hai mắt dàn hãm Actr _ diện tích cánh dầm Mdhcục _ momen uốn cục bộ, 0.9T d / Wyctr _ momen kháng uốn cánh dàn hãm trục y thẳng đứng Kiểm tra võng  Với dầm đơn giản :  = Mtc L2 / (10 E Ix)  Với dầm liên tục :  = [Mtcgn /10 – (Mtcgp + Mtcgr) / 72 ] / (L2 / E Ix) Mtcgn , Mtcgp , Mtcgr _ momen uốn TTTC nhòp, gối phải, gối trái Độ võng cho phép [f/L] qui đònh từ điều kiện bảo đảm chế độ làm việc cầu trục Kiểm tra ổn đònh tổng thể cục  Ổn đònh tổng thể :  = Mx / (b W)  f c Khi có dầm / dàn hãm không cần kiểm tra ổn đònh tổng thể dcc  Ổn đònh cục : dầm thường  Bản cánh : bo / tf   (E / f)  Bản bụng :  [(x / o) + cb,y / o,cb)2 + (xy / o)2]  x , xy _ ứs pháp mép biên nén ứs tiếp trung bình bụng (chú ý phải dùng đường ảnh hưởng để xác đònh M, Q ô bản) cb,y _ theo công thức (a) o , o,cb , o _ ứs tới hạn (xác đònh theo QP) ldhuan\giaotrinh\KCT2\C1-NCN-DCC Liên kết cánh _ bụng Đường hàn chòu đồng thời ứs tiếp (do uốn dầm) ứs cục (do áp lực bánh xe) : hh =  (2w + 2w,cb) = ½ hf  [(Q Sf / Ix)2 + (n1 P / z)2]  c ( fw)min ( fw)min = {f fwf, s fws}, mh hệ số điều kiện làm việc đường hàn Từ đó: hf   [(Q Sf /Ix)2 + (n1 P / z)2] / c ( fw)min ldhuan\giaotrinh\KCT2\C1-NCN-DCC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai dam cau chay thép 2, Bai dam cau chay thép 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay