GA TU CHON 11 HỌC KI 1, HAY, ĐÃ CHỈNH SỬA

39 23 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 14:16

Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Ngày soạn: 20/08/2017 Tiết ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH I MỤC TIÊU Kiến thức: Luyện tập cho HS cách vận dụng công thức ĐL Culông năng: - Giải tốn lực Cu-lơng - Tổng hợp vectơ lực II CHUẨN BỊ Giáo viên: Bài 1: Hai vật dẫn nhỏ mang điện đạt khơng khí cách m, lực đẩy chúng 1,8 N Điện tích tổng cộng hai vật 3.10-5 C Tính điện tích vật Bài 2: Đặt điện tích điểm q1 = - q2 = 8.10-8 C A, B khơng khí cách cm Xác định lực điện tác dụng lên điện tích q3 = 8.10-8 C đạt C trường hợp sau: a) CA = cm ; CB = cm b) CA = cm ; CB = 10 cm c) CA = CB = cm Học sinh: - Ôn lại kiến thức ĐL Cu-lông ; phương pháp cộng vectơ III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: + Phát biểu định luật Cu-lông? Biểu thức ĐL Cu-lông? Dạy mới: Hoạt động HS Hoạt động GV Hoạt động Giải BT (1) - Áp dụng biểu thức ĐL Cu-lông - Cá nhân giải BT theo gợi ý GV - Gợi ý: q1, q2 đẩy ; q1 + q2 > nên q1 > ; q2 > + Xét dấu q1, q2 + Từ biểu thức ĐL Cu-lơng, viết biểu thức tính tích qq r F F k 2  q1 q  2.10  10 q1.q2 r k + Kết hợp với đề cho tổng q1 + q2 Ta có : q1 + q2 = 3.10-5 + Giải hệ pt, tìm q1, q2 q1, q2 nghiệm phương trình: X2 – 3.10-5X + 2.10-10 = 5 5  X 2.10  X 10     X 10   X 2.10  Hoạt động Giải BT (2) – Xác định lực điện tổng hợp nhiều điện tích tác dụng lên điện tích - Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày giải - Gợi ý: bảng + Xác định vị trí điểm C đặt điện tích q3 qq a) F13 k 32 0,036( N)   AC + Xác định lực điện F , F2 q1, q2 tác dụng lên q3 q q3  F23 k  , 144 ( N )   BC q q F q    + Nhận xét phương, chiều, độ lớn F A B , F2  F  F13  F23 C F13 F23     F13  F23  F có hướng CB + Muốn xác định lực điện tổng hợp F tác dụng lên q3 ta phải áp dụng phương pháp nào? F  F13  F23 0,18( N) + Xác định yếu tố đặc trưng cho vectơ lực điện Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm b) F13 k  tổng hợp F q1 q 0,036( N) AC q q3 3 F23 k 5,76.10 ( N) BC q q F      F  F13  F23 A F13 CF23   F13  F23 ; F13  F23  F có hướng AC F  F13  F23 0,03( N) q2 qq c) F13  F23 k 32 1,44.10  ( N) AC    F  F13  F23   F // AB ; F 2 F13 cos Aˆ 1,44.10  ( N) B q3 C  F13  F  F23 q1 q2 A B Củng cố - Vận dụng: Hoạt động HS - Cá nhân tiếp thu ghi nhớ phần củng cố GV Hoạt động GV - Nhắc lại phương pháp giải toán ĐL Cu-lơng Dặn dò: - Ơn lại kiến thức nhiễm điện vật, ĐL Cu-lơng Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Ngày soạn: 24/08/2017 Tiết ĐIỆN TRƯỜNG A MỤC TIÊU Kiến thức: Luyện tập cho HS cách vận dụng: - Cơng thức xác định điện trường điện tích điểm - Nguyên lí chồng chất điện trường - Giải toán điện trường điện tích điểm ; Nguyên lí chồng chất điện trường - Tổng hợp vectơ cường độ điện trường B CHUẨN BỊ Giáo viên: Bài 1: Hai điện tích điểm q1 = q2 = 5.10-8 C đặt A, B khơng khí cách 12 cm a) Xác định vectơ cường độ điện trường điểm M trung trực AB cách AB khoảng cm b) Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm q = - 10-9 C đặt M Bài 2: Có hai điện tích điểm q1, q2 đặt A, B khơng khí cách khoảng a, q2 4 q1 Tìm vị trí điểm M có cường độ điện trường Học sinh: - Ôn lại kiến thức lực Culông điện trường C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: + Viết công thức xác định điện trường điện tích điểm + Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường Dạy mới: Hoạt động HS Hoạt động GV Hoạt động Giải BT (1) – Xác định điện trường tổng hợp điện tích điểm gây điểm - Cá nhân giải BT theo gợi ý GV - Gợi ý:  + Điểm M đặt điện trường q a) E1 có hướng AM ; E1 k 45.103 (V/m) điện tích nào? AM  + Viết công thức xác định cường độ điện trường E2 có hướng BM ; E2 E1 45.10 (V/m) điện tích điểm q1, q2 M?      E E1  E2 ; E  AB có hướng OM E + Nhận xét độ lớn cường độ điện trường   điện tích q1 q2 M? E 2 E1 cos  72.10 (V / m) E E1     + Muốn xác định cường độ điện trường tổng hợp q M b) F qE ; F  E q <  M ta phải áp dụng nguyên lí nào? αF 6 F  q E 72.10 ( N) + Hãy xác định yếu tố đặc trưng cho vectơ cường độ điện trường tổng hợp M? q1 q2   + Biết q E ta xác định lực F từ biểu thức nào? Hoạt động Giải BT (2) – Cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu   Tại M, q1 tạo E1 ; q2 tạo E2      E1  E2 0  E1  E2 ; E1 E2 A O B Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm a) Trường hợp q1, q2 dấu : M AB Đặt AM = x < a q q2 4k q1 a  k 12 k  2  x  x  a  x  a  x b) ) Trường hợp q1, q2 ngược dấu : M ngồi AB, phía A Đặt AM = x ; MB = a + x q q2 4k q1  k 12 k   x a x  a  x  a  x2 Củng cố - Vận dụng: Hoạt động HS - Cá nhân tiếp thu ghi nhớ phần củng cố GV Hoạt động GV - Nhắc lại phương pháp giải tốn điện trường Dặn dò: - Ôn lại kiến thức lực Culông, điện trường Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Ngày soạn: 26/08/2017 Tiết CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN HIỆU ĐIỆN THẾ A MỤC TIÊU Kiến thức: Luyện tập cho HS cách vận dụng: - Công thức liên hệ công lực điện trường hiệu điện thế, công thức liên hệ cường độ điện trường hiệu điện - Suy luận logic toán học, biết cách vận dụng kiến thức để giải BT B CHUẨN BỊ Giáo viên: Bài 1: Điện tích điểm q = 2.10-8 C dịch chuyển dọc theo cạnh tam  giác ABC cạnh a = 10 cm đặt điện trường có E // BC , E = 400 V/m Tính cơng lực điện trường q dịch chuyển Bài 2: Có kim loại phẳng A, B, C đặt song song Cho d1 = cm, d2 = cm Bản C nối đất, A, B tích điện có hiệu điện -100 V, +50 V Điện trường điện trường Xác định vectơ cường   độ điện trường E1 , E2 A  E C B -100V +50V Học sinh: A B C - Ơn lại cơng thức liên hệ công lực điện trường hiệu điện thế, công thức liên hệgiữa  cường độ E1 E điện trường hiệu điện d1 d2 C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: + Viết công thức liên hệ công lực điện trường hiệu điện thế, công thức liên hệ cường độ điện trường hiệu điện Dạy mới: Hoạt động HS Hoạt động GV Hoạt động Giải BT (1) – Cơng lực điện làm điện tích di chuyển điện trường - Cá nhân giải BT - Gợi ý: 7 + Công lực điện làm điện tích q di chuyển A  AAB qE AB cos120  4.10 (J ) E điện trường xác định biểu thức ABC qE.BC cos 00 8.10 (J) nào? C + Lưu ý cách xác định góc α CT ACA qE.CA cos1200  4.10 (J ) B AMN qE.MN cos  Hoạt động Giải BT (2) – Vận dụng khái niệm hiệu điện - Thảo luận nhóm - Gợi ý: Chọn C làm gốc ; VC = + Bản C nối đất VC = ? + Tính UBC ; UBA ? U BC VB  VC VB E2    1250(V/m) + Có U d, áp dụng CT tính E ? d2 d2 d2  E2 hướng từ B sang C Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm U V  VA E1  BA  B 3000(V/m) d1 d1 Củng cố - Vận dụng: Hoạt động HS - Cá nhân tiếp thu ghi nhớ phần củng cố GV Hoạt động GV - Nhắc lại bước giải toán - Lưu ý cho HS cách sử dụng CT đơn vị đại lượng Dặn dò: - Ơn lại cơng thức liên hệ cơng lực điện trường hiệu điện thế, công thức liên hệ cường độ điện trường hiệu điện Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Ngày soạn : 22/09/2017 Tiết TỤ ĐIỆN A MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững CT tính điện dung tụ điện, đơn vị đại lượng, CT tính lượng điện trường - Vận dụng CT tính điện dung tụ điện viếc giải BT đơn giản B CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Câu : Đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện ? A điện tích tụ điện B hiệu điện hai tụ C cường độ điện trường tụ D điện dung tụ điện Câu : Đơn vị điện dung có tên : A cu-lông B vôn C fara D vôn mét Câu : Một tụ điện dược tích điện, sau lấy tụ khỏi nguồn Năng lượng tụ thay đổi ? A Không thay đổi B Tăng C Giảm D Không xác định Câu : Hai tụ điện chứa điện tích : A Hai tụ điện phải có điện dung B Hiệu điện hai tụ phải C Tụ có điện dung lớn phải có hiệu điện hai lớn D Tụ có điện dung lớn phải có hiệu điện hai nhỏ Câu : Một tụ tích điện +Q –Q hai Câu sau ? A Năng lượng dự trữ tụ QU/2 B Điện tụ QC C Điện tụ C/Q D Năng lượng dự trữ tụ Q2C/2 Bài : Tụ điện phẳng, điện mơi khơng khí, điện dung C = pF Hai tụ nối với nguồn có hiệu điện U = 600 V a) Tính điện tích Q tụ b) Ngắt tụ khỏi nguồn, đưa hai tụ lại gần để khoảng cách giảm Tính C1, Q1, U1 tụ c) Vẫn nối tụ với nguồn, đưa hai tụ xa để khoảng cách tăng gấp đôi Tính C2, Q2, U2 tụ Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Học sinh : Ôn lại kiến thức tụ điện C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: ? CT định nghĩa điện dung tụ điện ? Đơn vị điện dung Dạy mới: Hoạt động học sinh Hoạt động : Giải BT trắc nghiệm - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm sau đại diện nhóm trình bày kết - Ghi nhận đáp án Hoạt động : Giải BT tự luận - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên bảng giải Hoạt động giáo viên - Nêu câu hỏi yêu cầu HS giải thích đáp án - Chính xác hóa đáp án : 1-D; 2-C; 3-A; 4-D; 5-A - Nêu BT - Gợi ý : a) Q = CU = 2.10-12.600 = 12.10-10 (C) b) Ngắt tụ khỏi nguồn, Q1 = Q = 12.10-10 C d1 = d/2 Mà C ~ 1/d => C1 = 2C = ( pF ) Q1 300(V ) U1= C1 c) Hai tụ nối với nguồn, U2 =U =600 V C2= C/2 = 1( pF ) Q2= C2U2 = 6.10-10 (C) Củng cố Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngắt tụ khỏi nguồn, điện tích tụ khơng đổi Dựa vào CT tính điện dung tụ phẳng, C ~ 1/d Hai tụ nối với nguồn, hiệu điện tụ không đổi Hoạt động giáo viên - Nhắc lại bước giải toán - Nêu câu hỏi BTVN Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Ngày soạn : 25/09/2017 Tiết DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN A MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững CT tính cường độ dòng điện I dòng điện khơng đổi, CT tính suất điện động E nguồn điện - Nắm vững đơn vị đại lượng I (A), E (V) - logic, vận dụng kiến thức để giải BT B CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Câu : Trong dây dẫn kim loại, chiều dòng điện : A chiều với chiều chuyển động ion dương B ngược chiều với chiều chuyển động ion âm C chiều với chiều chuyển động electron D ngược chiều với chiều chuyển động electron Câu : Dòng điện khơng phải dòng điện khơng đổi : A dòng điện acquy cung cấp B dòng điện pin cung cấp C dòng điện chỉnh lưu cung cấp D dòng hạt anpha chất phóng xạ phát Câu : Phát biểu không ? A nguồn điện có tác dụng tạo điện tích B nguồn điện có tác dụng làm điện tích dương dịch chuyển ngựơc chiều điện trường bên C nguồn điện có tác dụng tạo tích điện khác hai cực D nguồn điện có tác dụng làm điện tích âm dịch chuyển chiều điện trường bên Câu : Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả : A tác dụng lực nguồn điện B thực công nguồn điện C dự trữ điện tích nguồn điện D tích điện cho cực Câu : Pin điện hóa có : A hai cực hai vật cách điện B hai cực hai vật dẫn điện chất C cực vật cách điện, cực vật dẫn điện D hai cực hai vật dẫn điện khác chất Bài : Bài 13/45 Sgk Bài : Bài 14/45 Sgk Bài : Bài 15/45 Sgk Bài : Cường độ dòng điện khơng đổi chạy qua dây tóc bóng đèn I = 0,273 A a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc phút b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc khoảng thời gian nói Học sinh : Ôn lại kiến thức dòng điện khơng đổi nguồn điện Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: ? Dòng điện Quy ước chiều dòng điện Dòng điện kim loại ? CT tính cđ điện trường dđ khơng đổi ? CT tính suất điện động nguồn điện Dạy mới: Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động : Giải BT trắc nghiệm - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm sau đại - Nêu câu hỏi u cầu HS giải thích đáp án diện nhóm trình bày kết - Chính xác hóa đáp án : - Ghi nhận đáp án 1-D ; 2-C ; 3-A ; 4-B ; 5-D Hoạt động : Giải BT tự luận - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện - Nêu BT nhóm lên bảng giải - Gợi ý : 3 + Chú ý đổi đơn vị đại lượng q 6.10 Bài : I   3.10   A 3 mA t q Bài : I   q It 6.0,5 3 C  t A Bài : E   A = Eq = 1,5.2 = (J) q Bài : Bài : + Muốn tính số electron dịch chuyển qua tiết diện q a) I   q  It 0,273.60 16,38 C  thẳng dây tóc ta dùng CT : t q q 16,38 20 Ne    N    , 02 10 e / s b) e e e 1,6.10  19 Trong : q điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc phút e điện tích electron Củng cố Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Hoạt động giáo viên - Nhắc lại bước giải toán - Nêu câu hỏi BTVN Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hng Thm động nhiệt điện cặp nhiệt lµ A E = 13,00mV B E = 13,58mV C E = 13,98mV D E = 13,78mV Câu : Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số T = 48 (V/K) đợc đặt không khí 200C, mối hàn đợc nung nóng đến nhiƯt ®é t 0C, st ®iƯn ®éng nhiƯt ®iƯn cđa cặp nhiệt E = (mV) Nhiệt độ mối hàn lại là: A 1250C B 3980K C 1450C D 4180K Câu : Mét mèi hàn cặp nhiệt điện có hệ số T đợc đặt không khí 200C, mối hàn đợc nung nóng đến nhiệt độ 500 0C, suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt E = (mV) Hệ số T là: A 1,25.10-4 (V/K) B 12,5 (V/K) C 1,25 (V/K) D 1,25(mV/K) Câu : Điện trở suất dây đồng 200C 2,8.10-8 Ω.m Tính điện trở suất đồng 3200C, biết điện trở suất đồng khoảng nhiệt độ tăng theo tỉ lệ bậc với hệ số nhiệt điện trở α = 0,004 K-1 A 3,2.10-8 Ω.m B 6,16.10-8 Ω.m C 16,6.10-8 Ω.m D 18,16.10-8 Ω.m Học sinh : Ôn lại chất dòng điện KL; CT biểu diễn phụ thuộc điện trở suất KL theo nhiệt độ; CT suất nhiệt động nhiệt điện C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: + Bản chất dòng điện KL + CT biểu diễn phụ thuộc điện trở suất KL theo nhiệt độ + CT suất nhiệt động nhiệt điện Dạy mới: Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động : Giải BT vận dụng - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện - u cầu HS hồn thành phiếu học tập; giải thích nhóm lên bảng giải giải tốn cụ thể Câu : A Câu : A Câu : B Câu : A Câu : A Câu : D Câu : Hiện tượng nhiệt điện E  T T1  T2  65 232  20 13,78mV Câu : Hiện tượng nhiệt điện Câu : C Lưu ý : Đề yêu cầu tính t2, CT T2 E E  T T1  T2   t  273   t1  273 T 6.10   20  273  273 145 C 6 48.10 Câu : B E E  T T1  T2    T  T1  T2   t2  Câu : Hiện tượng nhiệt điện Lưu ý đơn vị αT Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm 6.10  12,5μV/K 500  20 Câu : B    1    t  t    T  Câu : Sự phụ thuộc điện trở suất KL theo nhiệt độ   2,8.10  1  0,004 320  20  6,16.10  .m Củng cố Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngày soạn : 19/11/2017 Tiết 13 Hoạt động giáo viên - Nhắc lại bước giải tốn - Nêu câu hỏi BTVN DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN A MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững chất dòng điện chất điện phân; CT Fa-ra-đây điện phân - logic, vận dụng kiến thức để giải BT B CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Câu : Trong chất sau: I: Benzen; II: Natri tan nước; III: Rượu; IV: Dung dịch NaCl Chất chất điện phân? A II IV B I IV C III IV D IV Câu : Trong nguyên nhân sau: I phân ly phân tử chất tan dung dịch II dòng điện qua chất điện phân III trao đổi electron với điện cực Sự tạo thành hạt mang điện tự chất điện phân do: A I B I II C I III D I, II III Câu : Trong loại hạt sau: I: ion dương; II: ion âm; III: electron Hạt hạt tải điện chất điện phân? A I II B I C I III D II III Câu : Dòng điện chất điện phân dòng chuyển dời có hướng của: A ion dương, ion âm B ion dương electron C ion âm electron Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm D ion dương, ion âm electron Câu : Cho nhóm bình điện phân điện cực sau: I CuSO4 – Cu II ZnSO4 – Than chì III FeCl3 – Fe IV H2SO4 – Pt Bình điện phân có cực dương tan: A I III B I II C I, II III D I, II III IV Câu : Cho nhóm bình điện phân điện cực sau: I AgNO3 – Ag II CuSO4 – Pt III H2SO4 – Pt IV CuCl – Cu Dòng điện chất điện phân tuân theo định luật Ôm? A I IV B II IV C II III D I, II IV Câu : Phát biểu sau sai nói cách mạ bạc huy chương A Đặt huy chương khoảng anốt catốt B Dùng anốt bạc C Dùng muối AgNO3 D Dùng huy chương làm catốt Câu : Trong yếu tố sau: I Nguyên tử lượng chất giải phóng II Hóa trị chất giải phóng III Nồng độ dung dịch điện phân IV Nhiệt độ dung dịch điện phân Khối lượng chất giải phóng điện cực phụ thuộc yếu tố nào? A I II B I, II III C I, II IV D I, II, III IV Câu : Biểu thức sau thể nội dung định luật Faraday? A m.F.n = AIt B m.F = AnIt C m.n = AFIt D mFt = AnI Câu 10 : Biểu thức sau biểu diễn định luật Faraday? A.I t A m F n A.I t B m.F  n A.F I t C m n A.I t D m.n  F Câu 11 : Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực bạc (Ag=108) Điện lượng qua bình điện phân 965C Khối lượng bạc tụ catôt bao nhiêu? A 1,08g B 10,8g C 1,108g D Một giá trị khác Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Câu 12 : Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bạc Điện trở bình điện phân R= () Hiệu điện đặt vào hai cùc lµ U= 10 (V) Cho A= 108 vµ n=1 Khối lợng bạc bám vào cực âm sau lµ: A 40,3g B 40,3 kg C 8,04 g D -2 8,04.10 kg Cõu 13 : Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO 4, có anôt A Cu Biết đơng lợng hóa đồng k 3,3.10 kg/C Để catôt F n xuất 0,33 kg đồng, điện tích chuyển qua bình phải bằng: A 105 (C) B 106 (C) C 5.106 (C) D 107 (C) Học sinh : Ơn lại dòng điện chất điện phân III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: + chất dòng điện chất điện phân + ĐL Fa-ra-đây; CT Fa-ra-đây điện phân Dạy mới: Hoạt động học sinh Hoạt động : Giải BT vận dụng - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên bảng giải Câu : D Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu 10 : A Câu 11 : A A 108 m q 965 1,08 g  F n 96500 Câu 12 : A A AU m It  t F n F n R 108 10  m 2.60 40,3 g  96500 Câu 13 : B m 0,33 m kq  q   10  C  7 k 3,3.10 Hoạt động giáo viên - u cầu HS hồn thành phiếu học tập; có giải thích đáp án - Lưu ý : Các loại hạt tải điện chất điện phân; dòng điện chất điện phân tn theo ĐL Ơm có tượng dương cực tan xảy Câu 11 : Áp dụng CT Fa-ra-đây điện phân Câu 12 : Muốn có I phải tính U/R Câu 13 : Áp dụng ĐL I Fa-ra-đây Củng cố Giao nhiệm vụ nhà Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Hoạt động học sinh - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngày soạn : 26/11/2017 Tiết 14 Hoạt động giáo viên - Nhắc lại bước giải tốn - Nêu câu hỏi BTVN DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ A MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững chất dòng điện chất khí - Giải thích tượng liên quan đến dòng điện chất khí đời sống B CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Khơng khí điều kiện thường khơng dẫn điện vì: A.các phân tử chất khí khơng thể chuyển động thành dòng B.các phân tử chất khí khơng chứa hạt mang điện C.các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn không ngừng D.các phân tử chất khí ln trung hồ điện, chất khí khơng có hạt tải Câu 2: Khi đốt nóng chất khí trở nên dẫn điện vì: A.vận tốc phân tử chất khí tăng B.khoảng cách phân tử chất khí tăng C.các phân tử chất khí bị ion hoá thành hạt mang điện tự D.chất khí chuyển động thành dòng có hướng Câu 3: Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng của: A.các ion dương B.các ion âm C.các ion dương ion âm D.các ion dương, ion âm e tự Câu 4: Nguyên nhân tượng nhân hạt tải điện là: A.do tác nhân bên B.lực điện e khỏi nguyên tử C.nguyên tử tự suy yếu tách thành e tự ion dương D.do số hạt tải điện ban đầu tăng tốc điện trường va chạm vào phân tử khí gây ion hố Câu 5: Cơ chế sau KHÔNG phải cách nhân số hạt tải điện trình dẫn điện tự lực chât khí? A.Dòng điện làm nhiệt độ hạt tải điện tăng cao khiến phân tử khí bị ion hố B điện trường chất khí mạnh khiến phân tử khí bị ion hố nhiệt độ thấp C.catơt bị làm nóng đỏ lên có khả tự phát e D đốt nóng khí để bị ion hố tạo thành điện tích Câu 6: Hiện tượng sau khơng phải tượng phóng điện chất khí? A đánh lửa buri B.sét C.hồ quang điện D.dòng điện chạy qua thuỷ ngân Câu 7: Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng của: Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm A electron ion dương, ion âm B electron ion dương C electron ion âm D electron Câu 8: Phát biểu sau sai? A Dòng điện chất khí tn theo định luật ôm giống với điện trở B Sự phóng điện chất khí thường có kèm theo phát sáng C Do tác nhân ion hóa tác động, chất khí bị ion hóa D Trong ống phóng điện khí hiệu điện U>Uc có phóng in t trỡ Cõu 9: Phát biểu sau đúng? A Dòng điện kim loại nh chân không chất khí dòng chuyển động có hớng electron, ion dơng ion âm B Dòng điện kim loại dòng chuyển động có hớng electron Dòng điện chân không chất khí dòng chuyển động có hớng iôn dơng iôn âm C Dòng điện kim loại chân không dòng chuyển động có h ớng electron Dòng điện chất khí dòng chuyển động có hớng electron, iôn dơng iôn âm D Dòng điện kim loại dòng điện chất khí dòng chuyển động có hớng electron Dòng điện chân không dòng chuyển động có hớng iôn dơng iôn âm Cõu 10: Hiện tợng hồ quang điện đợc ứng dụng A thuật hàn điện B thuật mạ điện C điốt bán dẫn D ống phóng điện tử Cõu 11: Cách tạo tia lửa điện A Nung nóng không khí hai đầu tụ điện đợc tích điện B Đặt vào hai đầu hai than hiệu điện khoảng 40 đến 50V C Tạo điện trờng lớn khoảng 3.106 V/m chân không D Tạo điện trờng lớn khoảng 3.106 V/m không khí Cõu 12: Khi tạo hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu than chạm vào để A Tạo cờng độ điện trờng lớn B Tăng tính dẫn điện chỗ tiếp xúc hai than C Làm giảm điện trở chỗ tiếp xúc hai than nhỏ D Làm tăng nhiệt độ chỗ tiếp xúc hai than lên lớn Cõu 13: Phát biểu sau đúng? A Hiệu điện gây sét lên tới hàng triệu vôn B Hiện tợng hồ quang điện xảy hiệu điện đặt vào cặp cực than khoảng 104V C Cờng độ dòng điện chất khí luôn tuân theo định luật Ôm D Tia catốt dòng chuyển động electron bứt từ catốt Cõu 14: Đối với dòng điện chân không, catôt bị nung nóng đồng thời hiệu điện hai đầu anốt catốt A Giữa anốt catốt hạt tải điện B Có hạt tải điện electron, iôn dơng iôn âm C Cờng độ dòng điện chạy chạy mạch D Cờng độ dòng điện chạy chạy mạch khác Hc sinh : ễn lại dòng điện chất khí Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Kiểm tra cũ ? Bản chất dòng điện chất khí ? Hiện tượng nhân số hạt tải điện chất khí có dòng điện chạy qua Dạy Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động : Giải BT trắc nghiệm - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm sau đại - Nêu câu hỏi u cầu HS giải thích đáp án diện nhóm trình bày kết - Chính xác hóa đáp án : 1-D ; 2-C ; 3-D ; 4-D ; 5-C ; 6-D ; 7-A ; 8-A ; 9-C ; 10-A ; 11-D ; 12-D ; 13-D ; 14-C - Ghi nhận đáp án Củng cố Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngày soạn : 01/12/2017 Tiết 15 Hoạt động giáo viên - Nhắc lại kiến thức mà HS cần nắm dòng điện chất khí - Nêu câu hỏi BTVN ƠN TẬP HỌC I A MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững ĐL Cu-lông; cường độ điện trường; tụ điện; CT ĐL Ôm công suất điện - logic, vận dụng kiến thức để giải BT B CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Hai điện tích điểm q = +3 (C) q2 = -3 (C), đặt dầu ( = 2) cách khoảng r = (cm) Lực tơng tác hai điện tích ? Hai điện tích điểm đợc đặt nớc ( = 81) cách (cm) Lực đẩy chúng 0,2.10-5 (N) Hai điện tích có độ lớn ? Hai cầu nhỏ có điện tích 10 -7 (C) 4.10-7 (C), tơng tác với lực 0,1 (N) chân không Khoảng cách chúng ? Một điện tích đặt điểm có cờng độ điện trờng 0,16 (V/m) Lực tác dụng lên điện tích 2.10-4 (N) Độ lớn điện tích ? Cờng độ điện trờng gây điện tích Q = 5.10 -9 (C), điểm chân không cách điện tích khoảng 10 (cm) có độ lớn ? Công lực điện trờng làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = 2000 (V) A = (J) TÝnh ®é lín cđa ®iƯn tÝch ? Một tụ điện có điện dung 500 (pF) đợc mắc vào hiệu điện 100 (V) Tính Giỏo ỏn Vt lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm ®iƯn tÝch cđa tơ ®iƯn ? Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 () mắc nèi tiÕp víi ®iƯn trë R2 = 300 (Ω), tÝnh điện trở toàn mạch ? Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 () mắc song song với điện trở R2 = 300 (), tính điện trở toàn mạch? 10 Mét ngn ®iƯn cã ®iƯn trë 0,2 (Ω) đợc mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín Suất điện động nguồn điện 12 (V) Tính cờng độ dòng điện mạch ? 11 Cho nguồn gồm acquy giống đợc mắc thành hai dãy song song với nhau, dãy gồm acquy mắc nối tiếp với Mỗi acquy có suất điện ®éng E = (V) vµ ®iƯn trë r = () Tính suất điện động điện trở cđa bé ngn ? Học sinh : Ơn lại chương I, II C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Dạy mới: Hoạt động học sinh Hoạt động : Nhắc lại lí thuyết - Cá nhân trả lời : F q qq F k 22 ; E  ; E k ; q r r U A qU ; E  ; d Q C ; U E I Rr Hoạt động giáo viên - Nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ HS : + ĐL Cu-lông + CT định nghĩa cường độ điện trường + CT xác định cường độ điện trường điện tích điểm gây điểm + CT liên hệ công lực điện với hiệu điện thế; liên hệ cường độ điện trường với hiệu điện + CT định nghĩa điện dung tụ điện phẳng + ĐL Ơm tồn mạch + CT ghép tụ điện Hoạt động : Giải BT vận dụng đơn giản để ghi nhớ CT - Hoạt động cá nhân, lên bảng giải - Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập 6 3.10 qq Bài : F k 9.10 45 N r 2.0,032 q Bài : F k r F r 0,2.10  5.81.0,03  4,025.10  C k 9.10 qq Bài : F k 2 r + Từ biểu thức ĐL Cu-lông, suy CT xác định độ lớn điện tích ntn  q  r k q1q2 Bài : E  F  9.10 10  7.4.10  0,1 + Tương tự, suy CT xác định khoảng cách điện tích 0,06 m F F 2.10   q  8.10  C q E 0,16 + Biết độ lớn cường độ điện trường E điểm, lực điện trường F tác dụng lên điện tích đặt Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Bài : E k q r2 9.10 5.10  4500 V/m 0,12 A 5.10  C Bài : A qU  q   U 2000 Bài : Q CU 500.10  12.100 5.10  C Bài : R  R1  R2 100  300 400 R1 R2 100.300  75 Bài : R  R1  R2 100  300 E 12  2,4A Bài 10 : I  R  r 4,8  0,2 Bài 11 : Eb 3E 3.2 6V 3r 3.1 rb   1,5 2 Củng cố Giao nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngày soạn : 08/12/2008 Tiết 16 điểm đó, ta phải xác định độ lớn điện tích ntn + Biết công lực điện A, hiệu điện U, xác định độ lớn điện tích CT ntn + Từ CT định nghĩa điện dung tụ, suy CT tính điện tích tụ + Vẽ sơ đồ ghép nguồn Hoạt động giáo viên - Nhắc lại bước giải toán - Nêu câu hỏi BTVN DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững chất dòng điện chân khơng; cấu tạo tính chất điốt chân khơng; chất tính chất tia âm cực - Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng vật lí liên quan II CHUẨN B Giỏo viờn PHIU HC TP Câu dới nói chân không vật lý không đúng? A Chân không vật lý môi trờng phân tử khí B Chân không vật lý môi trờng hạt chuyển động không bị va chạm với hạt khác C Có thể coi bên bình chân không áp suất bình dới khoảng 0,0001mmHg D Chân không vật lý môi trờng không chứa sẵn hạt tải điện nên bình thờng không dẫn điện Giỏo ỏn Vt lớ 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hng Thm Bản chất dòng điện chân không A Dòng dịch chuyển có hớng iôn dơng chiều điện trờng iôn âm ngợc chiều điện trờng B Dòng dịch chuyển có hớng electron ngợc chiều điện trờng C Dòng chuyển dời có hớng ngợc chiều điện trờng electron bøt khái catèt bÞ nung nãng D Dòng dịch chuyển có hớng iôn dơng chiều điện trờng, iôn âm electron ngợc chiều điện trờng Phát biểu sau không đúng? A Tia catốt có khả đâm xuyên qua kim loại mỏng B Tia catốt không bị lệch điện trờng từ trờng C Tia catốt có mang lợng D Tia catốt phát vuông góc với mặt catốt Cờng độ dòng điện bão hoà chân không tăng nhiệt độ catôt tăng do: A Số hạt tải điện bị iôn hoá tăng lên B Sức cản môi tr ờng lên hạt tải điện giảm C Số electron bËt khái catèt nhiỊu h¬n D Sè eletron bật khỏi catốt giây tăng lên Trong đờng đặc tuyến vôn-ampe sau, đờng dòng điện chân không? I(A) I(A) I(A) I(A) O U(V) O O U(V) U(V) O U(V) A D B C Phát biểu sau đúng? A Dòng điện chân không tuân theo định luật Ôm B Khi hiệu điện đặt vào điốt chân không tăng cờng độ dòng điện tăng C Dòng điện điốt chân không theo chiều từ anốt đến catốt D Quỹ đạo electron tia catốt đờng thẳng Cờng độ dòng điện bão hoà điốt chân không 1mA, thêi gian 1s sè electron bøt khái mỈt catèt lµ: A 6,6.1015 electron B 6,1.1015 electron C 6,25.1015 electron D 6.0.1015 electron Phát biểu sau không đúng? A Chất khí ống phóng điện tử có áp suất thấp áp suất bên khí chút B Hiệu điện anốt catốt ống phóng điện tử phải lớn, cỡ hàng nghìn vôn C ống phóng điện tử đợc ứng dụng Tivi, mặt trớc ống huỳnh quang đợc phủ chất huỳnh quang Giỏo ỏn Vt lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm D Trong èng phãng ®iƯn cã cặp cực giống nh tụ điện để lái tia điện tử tạo thành hình ảnh huỳnh quang Phát biểu sau đúng? A Dòng điện kim loại nh chân không chất khí dòng chuyển động có hớng electron, ion dơng ion âm B Dòng điện kim loại dòng chuyển động có hớng electron Dòng điện chân không chất khí dòng chuyển động có hớng iôn dơng iôn âm C Dòng điện kim loại chân không dòng chuyển động có h ớng electron Dòng điện chất khí dòng chuyển động có hớng electron, iôn dơng iôn âm D Dòng điện kim loại dòng điện chất khí dòng chuyển động có hớng electron Dòng điện chân không dòng chuyển động có hớng iôn dơng iôn âm 10 Phát biểu sau đúng? Dòng điện chân khơng là: A Dòng electron bắn từ catốt nung nóng B Dòng electron bắn từ catốt có ion dương đập vào catốt C Dòng electron tạo thành tác nhân ion hóa D Dòng electron bắn từ catốt với vận tốc lớn 11 Phát biểu sau sai nói dòng điện qua bình chân khơng? A Dòng điện ban đầu qua bình nhờ hạt mang điện tự có bình B Dòng điện qua bình chân khơng dòng electron bứt từ catơt bị nung nóng C Catốt phải bị nung nóng tới nhiệt độ bắn electron D Dòng điện qua bình có chiều từ anơt sang catốt Học sinh : Ơn lại dòng điện chân khơng III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: + Phát biểu định luật Cu-lông? Biểu thức ĐL Cu-lông? Dạy mới: Hoạt động : Nhắc lại lí thuyết Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Cá nhân trả lời : - Nêu câu hỏi ; + Là dòng chuyển dời có hướng electron ? Bản chất dòng điện chân khơng + Điốt CK với catơt nóng đỏ có tính chỉnh lưu ? Cấu tạo tính chất điốt chân khơng + dòng electron phát từ catơt, có lượng lớn ? Tia catơt bay tự không gian Hoạt động : Giải BT tự luận - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện - Nêu câu hỏi yêu cầu HS giải thích đáp án nhóm lên bảng giải - Chính xác hóa đáp án (trên phiếu học tập) Hoạt động : Củng cố Giao nhiệm vụ nhà - Nhắc lại kiến thức dòng điện - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập chân không - Nêu câu hỏi BTVN Ngày soạn : Tiết DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững - logic, vận dụng kiến thức để giải BT II CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Bài : Bài : Học sinh : Ôn lại III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động : Nhắc lại lí thuyết Hoạt động học sinh - Cá nhân trả lời : Hoạt động giáo viên Hoạt động : Giải BT trắc nghiệm - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm sau đại - Nêu câu hỏi yêu cầu HS giải thích đáp án diện nhóm trình bày kết - Chính xác hóa đáp án : - Ghi nhận đáp án Hoạt động : Giải BT tự luận - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện - Nêu BT nhóm lên bảng giải - Gợi ý : Bài : Bài : Bài : Bài : Hoạt động : Củng cố Giao nhiệm vụ nhà - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngày soạn : Tiết - Nhắc lại bước giải toán - Nêu câu hỏi BTVN DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN I MỤC TIÊU Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Kiến thức - Nắm vững - logic, vận dụng kiến thức để giải BT II CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Bài : Bài : Học sinh : Ôn lại III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động : Nhắc lại lí thuyết Hoạt động học sinh - Cá nhân trả lời : Hoạt động giáo viên Hoạt động : Giải BT trắc nghiệm - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm sau đại - Nêu câu hỏi u cầu HS giải thích đáp án diện nhóm trình bày kết - Chính xác hóa đáp án : - Ghi nhận đáp án Hoạt động : Giải BT tự luận - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện - Nêu BT nhóm lên bảng giải - Gợi ý : Bài : Bài : Bài : Bài : Hoạt động : Củng cố Giao nhiệm vụ nhà - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngày soạn : Tiết - Nhắc lại bước giải toán - Nêu câu hỏi BTVN DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững - logic, vận dụng kiến thức để giải BT Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm II CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : Bài : Bài : Học sinh : Ôn lại III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động : Nhắc lại lí thuyết Hoạt động học sinh - Cá nhân trả lời : Hoạt động giáo viên Hoạt động : Giải BT trắc nghiệm - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm sau đại - Nêu câu hỏi yêu cầu HS giải thích đáp án diện nhóm trình bày kết - Chính xác hóa đáp án : - Ghi nhận đáp án Hoạt động : Giải BT tự luận - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện - Nêu BT nhóm lên bảng giải - Gợi ý : Bài : Bài : Bài : Bài : Hoạt động : Củng cố Giao nhiệm vụ nhà - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngày soạn : Tiết - Nhắc lại bước giải toán - Nêu câu hỏi BTVN DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững - logic, vận dụng kiến thức để giải BT II CHUẨN BỊ Giáo viên PHIẾU HỌC TẬP Câu : Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Câu : Câu : Câu : Câu : Bài : Bài : Học sinh : Ôn lại III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động : Nhắc lại lí thuyết Hoạt động học sinh - Cá nhân trả lời : Hoạt động giáo viên Hoạt động : Giải BT trắc nghiệm - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm sau đại - Nêu câu hỏi yêu cầu HS giải thích đáp án diện nhóm trình bày kết - Chính xác hóa đáp án : - Ghi nhận đáp án Hoạt động : Giải BT tự luận - Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, đại diện - Nêu BT nhóm lên bảng giải - Gợi ý : Bài : Bài : Bài : Bài : Hoạt động : Củng cố Giao nhiệm vụ nhà - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập - Nhắc lại bước giải toán - Nêu câu hỏi BTVN Giáo án Vật lí 11Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 ... nt (R3 // R5) RR RR R24  3 ; R35  4 R2  R4 R3  R5 RN R1  R24  R35 11 Eb I 1 A RN  rb UN = Eb – Irb = 11V I1  I 24  I 35  I 1 A U 24 U U  I 24 R24 3 V U 35 U U I 35 R35... nhiệm vụ nhà Hoạt động học sinh - Cá nhân tiếp thu, nhận nhiệm vụ học tập Ngày soạn : 04 /11/ 20017 Tiết 11 I  I  I  I  I A  I A có chiều C -> D I  I  I  I  I A  I A có chiều D -> C Hoạt... câu hỏi BTVN Giáo án Vật lí 11 – Tự chọn - Ban Cơ – Năm học: 2017 – 2018 Trường THPT Phan Thành Tài – Tổ Vật lý & Công nghệ – GV: Huỳnh Thị Hồng Thắm Ngày soạn : 12 /11/ 2017 Tiết 12 DÒNG ĐIỆN TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: GA TU CHON 11 HỌC KI 1, HAY, ĐÃ CHỈNH SỬA, GA TU CHON 11 HỌC KI 1, HAY, ĐÃ CHỈNH SỬA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay