Nguyên lý số 2 PHÂN BỔ ĐẦU TƯ

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 12:00

Giả sử bạn có tài sản là 10 đồng. Bạn biết đến một cơhội đầu tư, và bạn băn khoăn tự hỏi không biết có nên đầu tưcơ hội này hay không?. Đây chính là lúc bạn bắt đầu sử dụngđến khái niệm Phân Bổ Đầu Tư. Tại sao cần phân bổ đầu tư? Vìviệc này giúp bạn tránh được rủi ro. Trong rất nhiều thương vụgiao dịch, khi tính kiểm soát thấp bạn cần phân bổ đầu tư.Trong trường hợp ở phần đầu tư mỏ đồng, giả sử tôi chỉ có 1,3tỷ nhưng tôi lại đầu tư vào một thương vụ có tính rủi ro cao hết1,1 tỷ. Như vậy tôi chỉ còn lại 200 triệu. Nếu tôi gặp rủi ro, sẽmất rất lâu để tôi có thể kiếm lại được tiền.Tôi lại biết một người khác có vốn 10 tỷ đồng, nhưng tham dựvào một thương vụ đầy rủi ro 5050, họ còn vay thêm 5 tỷ là15 tỷ , sau đó mất trắng.Bạn hiểu tầm quan trọng của việc phân bổ đầu tư không?Tôi biết có rất nhiều người không biết đến khái niệm này ,đứng trước một cơ hội đầu tư, ho chỉ suy nghĩ có nên đầu tưhay không? Ít nghĩ đến việc phân bố đầu tư, ví dụ bạn có 10đồng, bạn có thể đầu tư vào việc A – chủ lực 4 đồng , việc B 2đồng, tương đối an toàn và việc C 1 đồng rủi ro cao, tiềm năngđột phá 1 Nguyên lý số 2: Phân bổ đầu tư Ví Dụ: Giả sử bạn có tài sản 10 đồng Bạn biết đến hội đầu tư, bạn băn khoăn tự hỏi khơng biết có nên đầu tư hội hay khơng? Đây lúc bạn bắt đầu sử dụng đến khái niệm Phân Bổ Đầu Tư Tại cần phân bổ đầu tư? Vì việc giúp bạn tránh rủi ro Trong nhiều thương vụ giao dịch, tính kiểm sốt thấp bạn cần phân bổ đầu tư Trong trường hợp phần đầu tư mỏ đồng, giả sử tơi có 1,3 tỷ lại đầu tư vào thương vụ có tính rủi ro cao hết 1,1 tỷ Như tơi lại 200 triệu Nếu tơi gặp rủi ro, lâu để tơi kiếm lại tiền Tơi lại biết người khác có vốn 10 tỷ đồng, tham dự vào thương vụ đầy rủi ro 50/50, họ vay thêm tỷ 15 tỷ , sau trắng Bạn hiểu tầm quan trọng việc phân bổ đầu tư khơng? Tơi biết có nhiều người khơng biết đến khái niệm , đứng trước hội đầu tư, ho suy nghĩ có nên đầu tư hay khơng? Ít nghĩ đến việc phân bố đầu tư, ví dụ bạn có 10 đồng, bạn đầu tư vào việc A – chủ lực đồng , việc B đồng, tương đối an toàn việc C- đồng rủi ro cao, tiềm đột phá Dự phòng tiền mắt đồng Và có nhiều trường hợp, tồn số tiền có đồng, bạn tập trung tồn nguồn lực vào việc sở trường tránh dàn trãi …………………………………………………………………………… Tác giả: Nguyễn Thành Tiến Nếu bạn học điều bổ ích từ tơi chia sẻ đến bạn bè người thân bạn Khi chia sẻ xin vui lòng ghi rõ nguồn Nguyễn Thành Tiến Bạn thích ebook này? Bạn muốn có nhiều kiến thức bổ ích! Hãy tham gia chúng tơi http://batdongsansummit.com/ điều giúp bạn có thêm kiếm thức đầu tư, kinh doanh, phát triển thân phát triển công việc bạn batdongsansummit.com |© 2016 NIK All rightsreserved .. .Nguyên lý số 2: Phân bổ đầu tư Ví Dụ: Giả sử bạn có tài sản 10 đồng Bạn biết đến hội đầu tư, bạn băn khoăn... dịch, tính kiểm sốt thấp bạn cần phân bổ đầu tư Trong trường hợp phần đầu tư mỏ đồng, giả sử tơi có 1,3 tỷ tơi lại đầu tư vào thương vụ có tính rủi ro cao hết 1,1 tỷ Như tơi lại 20 0 triệu Nếu tơi... an toàn việc C- đồng rủi ro cao, tiềm đột phá Dự phòng tiền mắt đồng Và có nhiều trường hợp, tồn số tiền có đồng, bạn tập trung tồn nguồn lực vào việc sở trường tránh dàn trãi ……………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý số 2 PHÂN BỔ ĐẦU TƯ, Nguyên lý số 2 PHÂN BỔ ĐẦU TƯ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay