12 buoc thiet lap muc tieu hieu qua

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 11:38

Những mục tiêu của bạn cần phải được viết ra trên giấy. Chúng phải rõ ràng, cụ thể,chi tiết và có thể đo lường được. Hãy viết chúng như thể bạn đang đặt hàng một nhàmáy để sản xuất ra những mục tiêu cho mình từ rất sớm. Phần mô tả cần phải cụ thểvà rõ ràng trong mọi hoàn cảnh ngữ nghĩa.Chỉ có khoảng 3% người trưởng thành đã viết ra mục tiêu của mình. và tất cả nhữngngười còn lại đều làm việc cho họ đấy. 1 www.lamchutuoi20.com | www.fvn.edu.vn Xác định xác điều mà bạn mong muốn lĩnh vực chủ yếu đời bạn Hãy bắt đầu cách lý tưởng hố Chỉ cần tưởng tượng rằng, khơng có hạn chế việc bạn có khả làm gì, đạt điều trở nên tương lai Hãy tưởng tượng bạn có tất thời gian tiền bạc, bạn bè mối quan hệ, đầy đủ kiến thức kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành mục tiêu bạn đề cho Sẽ bạn cần vung đũa phép biến thứ đời trở nên hoàn hảo bốn lĩnh vực chủ yếu Nếu bốn điều sống bạn hồn hảo chúng nào? Thu nhập: Bạn muốn kiếm tiền năm nay, năm sau năm năm tới? Gia đình: Bạn muốn xây dựng lối sống cho thân cho gia đình mình? Sức khoẻ: Sức khoẻ bạn thay đổi tất thứ trở nên hoàn hảo? Tài sản: Bạn muốn để dành tiết kiệm trình làm việc mình? Phương pháp ba mục tiêu: Ngay bây giờ, vòng 30 giây, bạn liệt kê giấy mục tiêu quan trọng sống Hãy viết chúng thật nhanh Đáp án cho “Phương pháp lập danh sách tức thời” chắn tranh mô tả rõ ràng điều mà bạn thật mong muốn sống Viết chúng Những mục tiêu bạn cần phải viết giấy Chúng phải rõ ràng, cụ thể, chi tiết đo lường Hãy viết chúng thể bạn đặt hàng nhà máy để sản xuất mục tiêu cho từ sớm Phần mô tả cần phải cụ thể rõ ràng hoàn cảnh ngữ nghĩa Chỉ có khoảng 3% người trưởng thành viết mục tiêu tất người lại làm việc cho họ www.lamchutuoi20.com | www.fvn.edu.vn 3 Xác lập thời hạn (deadline) Tiềm thức bạn coi “thời hạn deadline” “cơ chế ép buộc” điều khiển bạn cách vơ thức hay có chủ ý giúp bạn đạt mục tiêu thời hạn Nếu mục tiêu bạn đủ lớn, chia nhỏ chúng thành thời hạn khác Nếu bạn mong muốn có khả độc lập tài chính, thiết lập mục tiêu 10 năm hay 20 năm cho thân sau chia nhỏ chúng theo năm Như vậy, bạn biết cần phải tiết kiệm đầu tư năm Vì vài lý mà bạn khơng thể hồn thành thời hạn deadline đơn giản thiết lập thêm thời hạn Khơng có mục tiêu khơng hợp lý cả, có thời hạn không hợp lý mà Xác định trở ngại mà bạn phải vượt qua để đạt mục tiêu Tại bạn chưa đạt mục tiêu? Nguyên lý Sự ràng buộc: Luôn tồn yếu tố hạn chế hay ràng buộc định mà định tốc độ hồn thành mục tiêu bạn Điều có ý nghĩa bạn? Sự ràng buộc hoạt động theo quy luật 80/20 Nghĩa 80% nguyên nhân cản đường bạn đến với mục tiêu đến từ bên thân Đó thiếu thốn kĩ năng, kiến thức hay chất lượng Chỉ có 20% ngun nhân lại tác động từ bên ngồi Hãy ln ln bắt đầu với Xác định kiến thức, thơng tin kĩ cần có để đạt mục tiêu Đặc biệt phải xác định kĩ mà bạn cần phải phát triển để đứng top 10% lĩnh vực Khám phá lớn nhất: Kĩ quan trọng mà bạn yếu định mức thu nhập thành công bạn Để tiến hơn, bạn nên tập trung vào giải kĩ yếu thân thay khác Câu hỏi chủ chốt: Kĩ mà bạn phát triển thực cách hồn tồn xuất sắc ảnh hưởng cách tích cực sâu sắc đến đời bạn? Kĩ mà bạn phát triển thực cách quán, theo phong cách xuất sắc, giúp bạn hồn thành mục tiêu quan trọng tốt nhất? Dù cho kĩ gì, viết ra, lập kế hoạch phát triển ngày www.lamchutuoi20.com | www.fvn.edu.vn Xác định người giúp đỡ bạn mối quan hệ hợp tác cần có để đạt mục tiêu Bây giờ, lên danh sách tất người có liên quan làm việc để đạt mục tiêu đời bạn Hãy bắt đầu với thành viên gia đình, hỗ trợ hợp tác mà bạn cần Liệt kê người sếp, đồng nghiệp cấp Đặc biệt phải liệt kê vị khách hàng mà bạn cần giúp đỡ họ để bán đủ hàng hay dịch vụ, giúp bạn kiếm khoảng tiền mong muốn Ngay xác định danh sách người cần giúp đỡ, tự hỏi thân mình: “Mình mang lại cho họ?” Hãy làm “người cho đi” “kẻ biết nhận” Để có mục tiêu lớn, bạn thiết cần giúp đỡ ủng hộ nhiều người Chỉ cần nhân vật chủ chốt xuất thời điểm hay không gian định khiến cho đời bạn thay đổi hoàn toàn Những người thành công kẻ biết xây dựng trì mối quan hệ rộng lớn với người mà họ giúp đỡ giúp đỡ lại họ Liệt kê danh sách tất điều bạn cần làm để đạt mục tiêu Hãy kết hợp trở ngại mà bạn phải vượt qua, kiến thức kĩ mà bạn cần phải phát triển, mối quan hệ hợp tác mà bạn cần phải có Liệt kê điều mà bạn nghĩ cần thiết để cuối đạt mục tiêu Khi bạn nghĩ điều mới, thêm chúng vào hoàn thành xong danh sách Khi bạn làm danh sách tất điều cần làm để đạt mục tiêu, bạn thấy mục tiêu ngày dễ đạt bạn nghĩ “Một chuyến du hành ngàn dặm bước nhỏ” Bạn xây dựng tường thành lớn giới việc đắp nên viên gạch nhỏ Biến danh sách bạn thành kế hoạch Bạn làm điều cách xếp bước danh sách theo trình tự ưu tiên Trình tự - Điều bạn cần phải làm trước thực việc khác, theo thứ www.lamchutuoi20.com | www.fvn.edu.vn tự nào? Ưu tiên – Điều quan trọng quan trọng nhất? Quy luật 80/20 thể 80% kết đến từ 20% nỗ lực hoạt động bạn Quy luật 20/80 thể 20% khoảng thời gian mà bạn dành để xây dựng mục tiêu thiết lập kế hoạch đáng giá 80% khoảng thời gian nỗ lực bạn cần có để đạt mục tiêu Việc lên kế hoạch trước quan trọng Xây dựng kế hoạch Sắp xếp danh sách bạn thành chuỗi bước từ bắt đầu hồn thành mục tiêu bạn Khi có Mục Tiêu Kế Hoạch cụ thể có nghĩa bạn tăng khả đạt mục tiêu lên 10 lần, tăng lên 1000% _ Lập kế hoạch ngày, tuần tháng _ Lập kế hoạch tháng vào đầu tháng _ Lập kế hoạch tuần vào cuối tuần trước _ Lập kế hoạch ngày vào tối ngày hơm trước Càng lập kế hoạch cách cẩn thận chi tiết, bạn đạt thành công thời gian sớm Cứ phút bạn dành để lập kế hoạch giúp bạn tiết kiệm 10 phút thực 10 Hãy chọn nhiệm vụ hàng đầu quan trọng ngày Thiết lập ưu tiên danh sách bạn theo quy luật 80/20 Hãy tự hỏi thân rằng: “Nếu thực việc danh sách việc quan trọng nhất?” Dù câu trả lời gì, ghi số vào bên cạnh hoạt động Sau lại tự hỏi tiếp: “Nếu tơi làm thêm nhiệm vụ khác danh sách này, điều đáng giá thời gian mà bỏ ra?” Và ghi số bên cạnh nhiệm vụ Tiếp tục đặt câu hỏi: “Mình nên dành thời gian quý giá vào việc gì?” Ngay sau có danh sách top nhiệm vụ quan trọng nhất, xếp chúng theo trình tự ưu tiên Bạn hỏi rằng: “Nếu tơi làm việc suốt ngày dài, hoạt động mang lại giá trị lớn cho công việc mục tiêu tôi?” www.lamchutuoi20.com | www.fvn.edu.vn Chú ý tập trung chìa khố dẫn đến thành cơng Chú ý nghĩa bạn biết xác muốn đạt điều Tập trung đòi hỏi bạn phải cống hiến tồn sức để làm việc giúp đưa bạn đến với thành cơng 11 Tập thói quen tự giác kỷ luật Một xác định nhiệm vụ quan trọng nhất, bạn cần phải tìm biện pháp để tập trung tồn tâm nhiệm vụ hồn thành 100% Nếu bạn có khả chọn lựa nhiệm vụ quan trọng dành toàn tâm thực nó, mà khơng phương hướng hay tập trung, giúp cho suất chất lượng đầu tăng gấp đôi hay gấp ba lần Tự xử lý kĩ thuật quản lý hiệu quả, mạnh mẽ thời đại Nghĩa bạn bắt đầu thực nhiệm vụ, bạn bỏ qua nhãng tập trung vào hồn thành Một hình thành thói quen hồn thành nhiệm vụ, Bạn đạt gấp đơi, gấp ba chí gấp năm lần người khác làm 12 Thực hành trực quan hoá mục tiêu bạn Hãy vẽ nên tranh cụ thể, sống động, thú vị đầy cảm xúc mục tiêu chúng có tồn thực tế Hãy xem bạn hoàn thành tất mục tiêu tận hưởng thành cơng Nếu xe hơi, tưởng tượng bạn lái Nếu kì nghỉ, nghĩ xem bạn tận hưởng thể Nếu bạn mong muốn có nhà đẹp, nhìn vui vẻ sống Trong q trình trực quan hố, dành phút để tạo nên cảm xúc mà bạn có đạt mục tiêu Một tranh tinh thần kèm với cảm xúc mãnh liệt có ảnh hưởng to lớn đến tiềm thức siêu tiềm thức (trí tuệ cao cấp) bạn Sự trực quan hố có lẽ phương pháp có sẵn mạnh mẽ giúp bạn đạt mục tiêu nhanh bạn tưởng Khi bạn kết hợp mục tiêu rõ ràng với trực quan hoá cảm xúc hố, bạn kích hoạt siêu tiềm thức Nó giúp giải vấn đề đường đến mục tiêu bạn Nó kích hoạt Luật Hấp Dẫn giúp bạn thu hút người, hoàn cảnh, ý tưởng hay nguồn lực giúp đỡ bạn đạt mục tiêu nhanh chóng www.lamchutuoi20.com | www.fvn.edu.vn BÀI TẬP XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Lập danh sách 10 mục tiêu Lấy tờ giấy trắng viết chữ Mục tiêu lên đầu trang với ngày tháng hơm Tự viết 10 mục tiêu mà bạn mong muốn đạt năm sau, tương lai gần Bắt đầu câu chữ “Tôi” phép dùng chữ “Tơi” kèm theo động từ mệnh lệnh mà ý thức bạn dành cho tiềm thức bạn Mô tả mục tiêu bạn tại, hồn thành trước Nếu mục tiêu bạn kiếm khoảng tiền vài năm định, ghi là: “Tôi kiếm số tiền vào cuối năm nay.” Nếu mục tiêu bạn mua xe hơi, ghi là: “Tôi lái xe ngày thế” Cuối cùng, viết mục tiêu mình, nhớ ln viết chúng trạng thái tích cực Thay ghi rằng: “Tôi bỏ hút thuốc”, ghi là: “Tôi người không hút thuốc” Hãy xem mục tiêu bạn có thật thực tế, bạn đạt Điều giúp kích hoạt tiềm thức siêu tiềm thức bạn, làm thay đổi điều bên cho phù hợp với mệnh lệnh đến từ bên tâm trí bạn www.lamchutuoi20.com | www.fvn.edu.vn Quyết định dựa mục đích xác định Ngay sau viết danh sách 10 mục tiêu, tự hỏi thân rằng: “Nếu tơi vung đũa phép hoàn thành mục tiêu vòng 24 giờ, mục tiêu có ảnh hưởng lớn đến đời tôi?” Dù câu trả lời gì, khoanh tròn mục tiêu đưa lên đầu trang giấy trắng khác Viết cách rõ ràng chi tiết Xác định thời hạn deadline cho mục tiêu thời hạn phụ thêm cần thiết Xác định trở ngại mà bạn phải vượt qua để đạt mục tiêu Sau đó, xác định tầm quan trọng nó, đến từ bên trong, bên ngồi Xác định kiến thức kĩ cần có để đạt mục tiêu Sau đó, xác định kĩ quan trọng mà bạn cần phải phát triển thật xuất sắc Xác định người giúp đỡ hay bạn cần hợp tác họ nghĩ đến điều bạn mang đến cho họ Liệt kê danh sách điều bạn cần làm để đạt mục tiêu Thêm vào điều khác bạn vừa nghĩ Sắp xếp danh sách bạn theo trình tự ưu tiên, cần làm trước quan trọng nhất? Lên kế hoạch cách xếp danh sách thành bước từ bắt đầu kết thúc tìm cách thực kế hoạch ngày Lập kế hoạch cho mục tiêu bạn theo hoạt động mà bạn phải tham gia để đạt nó, hàng ngày, hàng tuần hàng tháng 10 Thiết lập thứ tự ưu tiên cho danh sách bạn xác định điều quan trọng cần phải làm để tiến nhanh đến với mục tiêu bạn 11 Tập thói quen kỷ luật để tập trung tồn tâm vào việc quan trọng bạn làm hơm hồn thành 100% Thực hành tự xử lý cho nhiệm vụ nhỏ www.lamchutuoi20.com www.fvn.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 buoc thiet lap muc tieu hieu qua, 12 buoc thiet lap muc tieu hieu qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay