Tìm về sức mạnh vô biên

77 8 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 11:23

“GIÁ TRỊ CỦA TÌM VỀ SỨC MẠNH VÔ BIÊN”“ Một câu chuyện làm say đắm lòng ngƣời bằng những bài học thú vị và sâu sắc”Paulocolho, tác giả cuốn sách The Alchemist“ Tìm Về Sức Mạnh Vô Biên” thật sự là một tác phẩm đầy quyền năng và thông thái,có thể giúp chúng ta đạt đƣợc thành công và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.Robin S. Sharma đã mang trí tuệ của ngƣời xƣa đến gần với chúng ta hơn bằng câuchuyện hấp dẫn và lý thú. Tôi không thể nào đặt cuốn sách xuống khi chƣa đọc trangcuối cùng.Joe Tye, tác giả cuốn sách Never Fear, Never Quit“ Tìm về sức mạnh vô biên là một viên ngọc quý một tuyệt tác cho những ai muốnkhám phá sức mạnh bên trong con ngƣời của mình”Investment Executive TÌM VỀ SỨC MẠNH BIÊN Robin S Sharma “GIÁ TRỊ CỦA TÌM VỀ SỨC MẠNH BIÊN” “ Một câu chuyện làm say đắm lòng ngƣời học thú vị sâu sắc” Paulocolho, tác giả sách The Alchemist “ Tìm Về Sức Mạnh Biên” thật tác phẩm đầy quyền thơng thái, giúp đạt đƣợc thành cơng hạnh phúc đích thực sống Robin S Sharma mang trí tuệ ngƣời xƣa đến gần với câu chuyện hấp dẫn lý thú Tôi đặt sách xuống chƣa đọc trang cuối Joe Tye, tác giả sách Never Fear, Never Quit “ Tìm sức mạnh biên viên ngọc quý- tuyệt tác cho muốn khám phá sức mạnh bên ngƣời mình” Investment Executive “ Tìm sức mạnh biên sách hay thể loại sách hoàn thiện thân” Tạp Chí Northwest Arkansas Times “ Robin S Sharma mang đến cho tất thông điệp quan trọng – thơng điệp thay đổi đời ngƣời Đây kim Nam giúp hoàn thiện thân, xác lập phƣơng thức sống đứng đắn thời đại hối ngày nay.” Scott Degarmo tạp chí Success “ Tìm sức mạnh biên mang đến cho bạn học thú vị bổ ích để tạo dựng sống hạnh phúc đủ đầy 30 ngày.” Mark Victỏ Hanses, đồng tác gỉa sách Chicken Soup for the soul Do anh – trang 1/77 LỜI GIỚI THIỆU Cuộc sống ngày trở nên hối Chúng ta chạy đua với thời gian, đua với ngƣời với để hoàn thành mục tiêu, lại vội vã lao phía trƣớc Thế nhƣng, nhiều mục tiêu lại giá trị ảo, mê khiến ta đánh mình, để đằng sau ánh hào quang chiến thắng lại giọt nƣớc mắt đắng cay Tơi tin khơng ngƣời cảm thấy bế tắc mệt mỏi đối diện với lòng Đó bạn ngồi phòng trống, suy ngẫm đời băn khoăn ý nghĩa thật sống Đó bạn gặp phải thất bại, cảm thấy bế tắc hoài nghi giá trị nhứng mục tiêu mà đề đời tự hỏi: Hạnh Phúc gỉ? Hạnh phúc khơng phải đích đến Nó hành trình kết thành từ nhiều lựa chọn Trên đƣờng đời, bạn chậm rãi bƣớc lối êm mát với bao hoa cỏ xinh tƣơi quấn qt bên mình; bạn băng băng tiến phía trƣớc để đuổi theo sắc màu lấp lánh cuối chân trời, nơi bạn thấy hiển ánh cầu vồng mê nhƣng thật khoảng không định Tất tùy thuộc vào lựa chọn bạn Câu chuyện sách hành trình với điều lựa chọn của nhân vật Julian Mantle Sau đột quỵ, Julian – luật sƣ giàu có nhiều tham vọng định từ bỏ tất để thực hành trình tìm lại Anh tìm đến Ấn Độ, đất nƣớc văn hóa cổ kính bí ẩn Trong q trình khám phá đất nƣớc xinh đẹp này, Julian gặp đƣợc hiền triết sống vùng đất Sivana huyền bí tiếp xúc với nguồn trí tuệ thơng thái họ Tại đây, đƣợc hƣớng dẫn vị thiền sƣ, Julian tìm bảy yếu tố tạo nên sống hạnh phúc viên mãn anh “hồi sinh” mạnh mẽ Tìm sức mạnh biên câu chuyện hành trình khám phá nguồn lực biên ngƣời Nó mang đến cho bạn phƣơng pháp luyện tập hữu hiệu để xây dựng sống viên mãn nhiều ý nghĩa Có thể nói, sống trở nên đầy đủ ý nghĩa ta biết cách khám phá nguồn lƣợng tiềm ẩn bên thân mình, hoạch định mục tiêu rõ ràng cho tƣơng lai sống Nhƣng chất lƣợng sống ngƣời đƣợc đo cống hiến xã hội Do vậy, để sống tốt hơn, cho giúp đỡ cần đến bạn Mỗi ngƣời đƣợc sinh tài có sứ mệnh phải hồn thành đời Hãy cố gắng khai thác hết lực thân nhận sứ mệnh thật đời Khi đó, tài bạn đƣợc tỏa sáng sứ mệnh thiêng liêng bạn đƣợc hồn thành Hãy để Tìm sức mạnh biên trở thành ngƣời bạn đồng hành bạn hành trình tìm với mình, để ngoảnh đầu nhìn lại, bạn khơng phải hối tiếc làm chƣa kịp làm đời First News Do anh – trang 2/77 VỚI TÔI CUỘC SỐNG KHƠNG PHẢI LÀ NGỌN ĐÈN LẺ LOI NĨ LÀ MỘT NGỌN ĐUỐC CHỈ CHÁY TRÊN TAY TƠI PHƯT CHỐC VÀ TÔI MUỐN THỔI BÙNG NGỌN ĐUỐC ẤY ĐỂ NÓ CHÁY SÁNG TRƢỚC KHI TRAO NÓ CHO THẾ HỆ TƢƠNG LAI George Bernarrd Shaw CHƯƠNG CÖ ĐẤM ĐƢỢC BÁO TRƢỚC Julian Mantle ngã quỵ phòng xử án đông nghẹt ngƣời Tôi sững ngƣời, không hiểu chuyện xảy với Julian, luật sƣ tiếng thành phố Mọi việc diễn nhƣ phim chiếu chậm trƣớc mắt “Julian nguy rồi”, tiếng hét cô trợ lý Julian khiến sực tỉnh, Julian nằm sàn nhà, co giật liên hồi mồ hôi túa Tất ngƣời hoảng hốt “Xin đừng chết, anh bạn già Đừng bỏ sớm Anh không chết sớm này!” Một thành viên bồi thẩm đoàn lao vào sơ cứu cho Julian Trong lúc ngƣời trợ lý Julian quỳ xuống bên cạnh, mái tóc chấm xuống gƣơng mặt đỏ au anh Cô nhẹ nhàng động viên Julian, nhƣng dƣờng nhƣ anh không nghe thấy Tôi Julian quen biết đƣợc 17 năm Chúng tơi gặp lần tơi sinh viên tập văn phòng luật sƣ cơng ty anh Lúc đó, Julian luật sƣ thành danh Anh thƣờng mang cho công ty nhiều hợp đồng béo bở ngƣời đƣợc khách hàng tín nhiệm Julian cho treo phòng làm việc câu danh ngơn tiếng Winston Churchill Câu nói thể rõ ngƣời Julian đó: Chúng ta sinh để làm chủ vận mệnh Khơng khuất phục Thành công không rời bỏ ta có niềm tin vào ý chí sức mạnh Julian ngƣời kiên định có tâm cao Anh sẵn sàng làm việc 18 ngày để đạt đƣợc mục tiêu đề trƣớc Ngồi ra, anh có xuất thân quyền giàu có Ơng nội anh nghị sĩ tiếng cha anh làm việc Tòa Án Liên Bang Với thân mình, anh nhẹ nhàng thăng tiến đƣờng nghiệp Nhƣng sau thời gian làm việc Julian, hiểu rằng: Julian lên khả Nghệ thuật bào chữa Julian đƣợc ca ngợi trang đầu tờ báo lớn Với đầu óc sắc bén nhanh nhạy, anh lựa chọn số hầu hết khách hàng họ đến với công ty luật Không tiếng công việc, sống riêng tƣ anh đình, đám Anh hay đƣợc nhắc tới với với ăn chơi khuya nhà hàng sang trọng thành phố cô ngƣời mẫu trẻ đẹp, lần chè chén thâu đêm suốt sáng với môi giới mà anh gọi “nhóm bạn phá hoại” anh Bất kể tốt hay xấu, lúc anh tâm điểm ý Do anh – trang 3/77 Cho đến bây giờ, không hiểu Julian lại định chọn làm trợ tá cho vụ kiện tụng tiếng mùa hè Mặc dù theo học khoa Luật trƣờng Harvard nhƣng chắn sinh viên tập sáng giá công ty Nhƣng bỏ qua ngƣời khác, anh chọn mang đến cho hội tuyệt vời để sớm tiếp cận với vụ án gai góc Tất nhiên, với đầu tƣ kỹ lƣỡng hai, thắng vụ kiện tơi rút đƣợc nhiều kinh nghiệm quý giá cho nghề nghiệp tƣơng lai Theo đề nghị Julian, sau tốt nghiệp, lại công ty với tƣ cách cộng anh tình bạn chúng tơi nhanh chóng hình thành Thế nhƣng, tơi phải thừa nhận cộng tác với Julian không dễ chịu chút Anh u cầu chúng tơi phải nỗ lực khơng đƣợc khinh xuất điều xử lý hồ sơ Tuy phải làm việc cách căng thẳng chịu đạo gắt gao Julian nhƣng nể phục anh Khơng xuất sắc cơng việc, Julian ngƣời tử tế biết cách quan tâm đến ngƣời khác Dù có bận rộn đến đâu, anh dành thời gian để hỏi thăm sống riêng nhân viên Trong năm học cuối, kiệt quệ tài chánh Julian giúp tơi tìm đƣợc học bổng giá trị Có thể Julian khắc nghiệt cơng việc sống phóng túng nhƣng khơng anh bỏ rơi bạn bè Nhƣng anh bị công việc ám ảnh nhiều Trong năm đầu, Julian biện hộ cho việc bận rộn “muốn cống hiến phát triển công ty” Nhƣng với thăng tiến nghiệp, thời gian rảnh rỗi anh ngày eo hẹp Kế hoạch du lịch đến đảo Caymans vòng tháng anh chƣa thực Những vụ án ngày trở nên hấp dẫn Julian, vốn không lùi bƣớc trƣớc thử thách, ép làm việc nhiều Tâm với tôi, Julian bảo anh cảm thấy tội lỗi ngủ nhiều ba đồng hồ ngày Và với nỗ lực không mệt mỏi mình, Julian có đƣợc điều mà anh khao khát Anh gặt hái đƣợc thành công tuổi đời trẻ Danh tiếng lẫy lừng, tòa lâu đài tráng lệ khu ngƣời tiếng, hàng tá xe đời nhà nghỉ núi đảo phía Nam Nhƣng việc lại khơng sng sẻ nhƣ vẻ ngồi Tơi nhận thấy điều bất ổn sống Julian Lúc có vụ án lớn hóc búa chờ anh giải Với danh tiếng mình, Julian khơng cho phép mắc sai lầm hay thất bại vụ án Tôi tự hỏi chuyện xảy câu hỏi quan tòa nằm ngồi dự đốn Julian hay nghiên cứu vụ án không đạt yêu cầu Hầu nhƣ lúc làm việc trạng thái căng thẳng tơi có cảm giác nhƣ bị chôn vùi giới có cơng việc Trong hầu hết ngƣời nhà với gia đình chúng tơi mải miết bên đống hồ sơ, nghĩ nắm giới tay Càng làm việc nhiều với Julian, lo lắng cho anh Julian tự chơn hố sâu tham vọng Khơng làm cho anh thỏa mãn Hơn nhân đổ vỡ mối bất hòa với ngƣời thân khiến sống anh trở nên nặng nề Dù Julian có thứ vật chất nhƣng cảm thấy anh sống thật khổ sở Dù độ tuổi năm mƣơi nhƣng trông Julian nhƣ ngƣời bƣớc qua tuổi bảy mƣơi Những nếp nhăn hằn sâu khuôn mặt thể căng thẳng đời sống tinh thần nhƣ cân sinh hoạt thƣờng ngày Những bữa ăn tối q giờ, điếu xì gà dày khói bia rƣợu khiến anh trở nên béo phì Khơng mệt mỏi bệnh tật, anh đánh tính khơi hài Do anh – trang 4/77 Điều đáng buồn việc anh bị tập trung phòng xử án Thay cho lời hùng biện sắc sảo thông minh, anh huyên thun hàng chuyện ngồi lề khơng liên quan đến vụ án Anh trở thành bóng Julian bắt đầu tâm với tơi anh khơng đam mê cơng việc mà ln cảm thấy trống rỗng, vị Anh nói luật sƣ trẻ, anh thật u q cơng việc tòa án, việc anh vào nghề ban đầu truyền thống gia đình Sự phức tạp thử thách đầy trí tuệ vận dụng luật pháp làm cho anh say mê tràn đầy hứng khởi Chính viễn cảnh có ảnh hƣởng đến đời, số phận ngƣời tranh tụng cho anh ý nghĩa sống Tuy nhiên, tơi đƣợc biết có nhiều thứ tồi tệ xảy đến với anh trƣớc vào làm công ty Theo lời cộng lâu năm anh Julian phải chịu đựng vài bi kịch lớn, nhƣng không tài cậy miệng tiết lộ điều Dù cho khơng biết nhiều nhƣng tin thật lý khiến anh rơi vào hồn cảnh nhƣ Tơi cảm thấy lo lắng cho Julian, anh không thầy mà ngƣời bạn thân tơi Và việc đến đến, nhƣ cú đấm đƣợc báo trƣớc Vào sáng thứ hai hơm ấy, phòng xử án số 7, phòng mà Julian Mantle thắng nhiều vụ kiện danh tiếng, đột quỵ đánh gục anh kéo anh đến gần chết CHƯƠNG VỊ KHÁCH BẤT NGỜ Ngay sáng hôm sau, tất chúng tơi có mặt buổi họp khẩn cấp công ty Harding, nhân viên kỳ cựu, phát biểu trƣớc tập thể: - Tôi tiếc thông báo với ngƣời tin tức chẳng tốt đẹp Hôm qua, tranh cãi cho hãng Hàng Không Đại Tây Dƣơng, Julian Mantle ngã quỵ phòng xử án đau tim đột ngột Hiện anh nằm phòng chăm sóc đặc biệt sức khỏe anh dần bình phục Tuy nhiên, điều mà thông báo sau khiến bạn ngạc nhiên: Julian định rời bỏ đại gia đình nghiệp luật sƣ danh tiếng Anh không trở lại công ty Quả thật, thơng tin khiến nhiều ngƣời chống váng, có tơi Dù biết Julian trải qua giai đoạn khó khăn nhƣng chƣa tơi nghĩ đến việc anh từ bỏ nghiệp mà anh tạo dựng lâu Sau thời gian dài cộng tác, tơi nghĩ Julian phải bàn với tiếng trƣớc đƣa định đột ngột Vậy mà không tiếp tơi bệnh viện, anh từ chối điện thoại thăm hỏi tơi Có lẽ Julian sợ việc chuyện trò với tơi khiến anh nhớ đến quãng đời mà anh muốn quên Nhƣng dù tơi thấy thất vọng chuyện *** Do anh – trang 5/77 Trên tất chuyện xảy năm năm trƣớc Tin tức cuối mà nhận đƣợc Julian anh sang Ấn Độ Một đồng nghiệp cho biết anh muốn đơn giản hóa sống tìm “ lời giải đáp” vùng đất bí ẩn Anh bán tòa lâu đài tất tài sản mình, có xe Ferrari mà anh yêu quý Năm năm trôi qua chuyện thay đổi nhiều Bản thân Từ luật sƣ điềm tĩnh, trở thành ngƣời tham công tiếc việc cáu gắt Tơi lập gia đình với Jenny, ngƣời bạn gái thân thiết suốt nhiều năm qua Dù nhận đƣợc động viên Jenny nhƣ lời khun bổ ích cha nhƣng tơi khơng hồn tồn hài lòng sống Trong khoảng khắc tĩnh lặng, thƣờng nghĩ tới Julian tự hỏi liệu có phải có phải trƣợt vết xe đổ anh trƣớc không Tôi băn khoăn Julian đâu sống nhƣ Đã năm năm nay, không nhận đƣợc tin tức anh, dù bƣu thiếp Tơi tự nhủ Julian có sống ổn định Ấn Độ, sang Nepal hay sống vùng biển Caymans anh mơ ƣớc Dù hiểu Julian không trở lại với nghề luật sƣ có lẽ tơi chẳng gặp anh Nhƣng vào buổi chiều cách khoảng hai tháng, gặp gỡ bất ngờ giúp giải đáp tất thắc mắc Julian suốt thời gian qua Chiều hơm đó, sau tiễn vị khách cuối về, tơi mệt mỏi bng xuống ghế, cố gắng tận hƣởng vài giây phút thảnh thơi hoi sau ngày mệt mỏi Đúng lúc đó, Genevieve, trợ lý tơi vào báo: - Thƣa ơng, có ngƣời cần gặp ơng Ơng ta nói có việc gấp ngồi đợi đƣợc tiếp chuyện với ơng - Tơi rồi! Tơi nóng nảy trả lời – Tơi khơng có thời gian không muốn gặp lúc Cô bảo ông ta ghi sổ hẹn nhƣ ngƣời khác, không gọi bảo vệ - Nhƣng ông ta bảo ơng ta thật cần gặp ơng Ơng ta không chấp nhận việc bị từ chối Tôi im lặng “Biết đâu có người cần giúp đỡ sao.” – Nghĩ nên bảo Genevieve mời ông ta vào Một ngƣời đàn ông trạc 40 tuổi mỉm cƣời bƣớc vào lúc tơi uể oải đƣa tay sửa lại cà vạt Anh ta cao ráo, gầy nhƣng tràn đầy sức sống Nhìn tơi nhớ đến cậu ấm học chung trƣờng với trƣớc đây, ngƣời ln đến trƣờng xe xịn da dẻ lúc hồng hào Nhƣng nữa, ngƣời khách tơi tốt lên vẻ nhanh nhẹn thoát đặc biệt “Chắc lại thêm gã luật sư đến tham khảo ý kiến đây.”- Tôi thầm nghĩ nhìn cách khơng thiện cảm – “Nhưng nhìn chằm chằm vào nhỉ? Hy vọng khơng phải anh chồng bị xử thua vụ ly dị tuần chứ” Thế nhƣng, đáp lại lo lắng nụ cƣời hồn hậu dễ mến Sau lúc im lặng, với giọng quyền uy pha lẫn ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: - Đây cách mà anh đối đãi khách John, kể ngƣời dẫn dắt anh đến thành công nhƣ hôm sao? Do anh – trang 6/77 Một cảm xúc lạ trào dâng lòng khiến tim tơi đập mạnh Tơi nhận giọng nói ngào nhƣng hay cáu bẩn - Julian? Phải anh khơng? Có phải anh thật khơng? Giọng cƣời giòn tan ngƣời khách phá tan nghi ngờ Quả thật, ngƣời đàn ông trẻ trung đứng trƣớc mặt không khác Julian Mantle, ngƣời mà tơi nghĩ tích lâu Thật khơng thể tin đƣợc Thay cho nƣớc da xám xịt tiếng ho sù sụ cặp mắt hồn trƣớc thể tràn đầy sức sống, nhƣ đỉnh cao tuổi xuân Nƣớc da rám nắng, gƣơng mặt tƣơi trẻ đôi mắt tinh anh anh khiến ngƣời đối diện rời mắt Điều khiến kinh ngạc thƣ thái dáng vẻ Julian Khơng vị luật sƣ tiếng lúc tất bật đăm chiêu lo lắng, ngƣời đứng trƣớc mặt hình mẫu sức trẻ hồi sinh kỳ lạ CHƯƠNG SỰ THAY ĐỔI DIỆU KỲ Tôi thật kinh ngạc trƣớc thay đổi Julian Mantle “Làm người mệt mỏi, già nua Julian trước lại trở nên tràn đầy sức sống sau thời gian ngắn được?” – Tơi tự hỏi –“Liệu có phải Julian sử dụng thứ thần dược chăng?” Nhƣ để giải đáp thắc mắc lộ gƣơng mặt tôi, Julian lên tiếng Với giọng nhẹ nhàng, anh chậm rãi kể hành trình năm năm qua Sau đột quỵ, Julian hiểu sống rung chuông báo tử đầu anh, không sức khỏe thể chất mà cảm xúc tinh thần Nhịp sống hối tham vọng bào mòn rút kiệt sức lực anh Lúc ấy, thể anh rã rời thần trí anh trở nên mụ mị Anh hiểu đau tim triệu chứng ban đầu tình trạng nguy kịch Khi nhận đƣợc lời cảnh báo cuối bác sĩ – bỏ việc, chết – Julian nhận đánh nhiều Có lẽ hội cuối để anh nhóm lại lửa sống Julian định bán tất đồ đạc thực chuyến sang Ấn Độ, vùng đất văn minh cổ kính bí ẩn Anh chu du từ làng sang làng khác, lúc bộ, lúc xe lửa, học thêm nhiều tập tục mới, thấy ấm lòng tình cảm ấm áp chan hòa ngƣời dân Ấn Độ Ở nơi anh cảm nhận đƣợc tình cảm thiêng liêng ngƣời ngƣời lan tỏa vào ngõ ngách tâm hồn anh, cho anh nhìn mẻ ý nghĩa đích thực sống Hãy nhìn xem, ngƣời dân nghèo mở rộng cửa, dang tay đón anh, ngƣời khách mệt mỏi từ phƣơng Tây xa lạ Ngày qua ngày, khung cảnh tuyệt vời ấy, Julian hồi sinh Óc sáng tạo lòng nhiệt thành anh trỗi dậy Anh cảm thấy lạc quan, vui vẻ bắt đầu cƣời trở lại - Tơi chẳng biết giải thích với anh John Nhƣng thật lòng mà nói, sau tất chuyện xảy ra, tơi có cảm giác nhƣ nhận đƣợc mệnh lệnh đặc biệt từ bên ngƣời Nó u cầu tơi phải thực chuyến hành trình đặc biệt để khơi lại Do anh – trang 7/77 - lửa tàn lụi đời sống tâm linh – Julian nói – Qng thời gian tuyệt vời giải phóng tơi khỏi ràng buộc, vật chất lẫn tinh thần Julian cho biết, đi, anh khám phá thêm nhiều điều mẻ Anh đƣợc nghe kể đời vị cao tăng Ấn Độ, ngƣời từ bỏ cám dỗ sống sống đời chân phƣơng nhƣng đầy đủ lƣợng Họ thật bậc thầy nghệ thuật điều khiển thần trí đánh thức tâm linh Càng nghe kể, Julian muốn đƣợc tiếp xúc tìm hiểu triết lý họ Anh hy vọng triết lý phù hợp với hồn cảnh sống Rồi Julian đƣợc tiếp xúc với nhiều vị cao tăng đắc đạo Họ đón tiếp anh vòng tay rộng mở trái tim nhân hậu, chia sẻ kiến thức quý báu mà họ đƣợc truyền dậy từ bao đời Julian viếng thăm nhiều ngơi đền cổ kính khắp lãnh thổ Ấn Độ Đó cơng trình xây dựng lớn, vững chãi nhƣ ngƣời giữ cổng trung thành, canh giữ trí tuệ thơng thái ngàn xƣa Anh xúc động trƣớc khung cảnh thiêng liêng vạn vật nơi - Đó qng thời gian kỳ diệu John Tôi, luật sƣ già bán tất tài sản mình, từ ngựa đua đến Ferrari, để tìm truyền thống giá phƣơng Đơng - Nhƣng việc từ bỏ tất thứ thuộc việc làm tự nhiên tơi Albert Camus nói rằng: “Sự phóng khống thật cho tất tại” Tơi biết phải thay đổi nên định nghe theo trái tim mách bảo, tơi thực chúng cách nghiêm túc Cuộc đời tơi trở nên đơn giản có ý nghĩa nhiều kể từ từ bỏ khứ Anh biết khơng, tơi thật cảm thấy thích thú đƣợc tận hƣởng niềm vui nho nhỏ sống nhƣ ngắm nhìn bầu trời đêm đắm ánh hồng Và đấy, hầu nhƣ chẳng nghĩ thứ mà từ bỏ Mặc dù thích thú có tiếp xúc với văn hóa xa lạ nhƣng mực uyên thâm này, Julian chƣa tìm thấy điều mà anh khao khát Những trí tuệ thơng thái phƣơng pháp thực tiễn giúp anh thay đổi chất lƣợng sống dƣờng nhƣ xa vời với anh Anh có cảm giác nhƣ tham gia vào trò chơi trốn tìm Rồi lần nọ, anh đến Kashmir, thành phố cổ kính huyền bí nằm dƣới chân dãy núi Himalaya Tại đây, anh đƣợc gặp Yogi Krishnan, ngƣời luật sƣ rơi vào tình trạng nhƣ Julian Chán ngán trƣớc nhịp sống hối New Delhi, ông từ bỏ toàn gia sản lui sống ẩn dật giới tịnh Khi Julian gặp Krishnan ơng trở thành ngƣời coi giữ đền làng Ơng cho biết ơng tìm thấy nhƣ mục đích sống Tơi mệt mỏi phải sống nhƣ mũi khoan liên tục Thế đến đây, tơi nhận nhiệm vụ phục vụ ngƣời góp phần làm cho giới trở nên tốt đẹp Bây sống – Krishnan bảo với Julian – Tôi sống đền ngày lẫn đêm, chia sẻ giác ngộ với tất đến cầu nguyện Tôi giúp đỡ ngƣời cần đến giúp đỡ Tuy Nhiên, tơi khơng phải thầy tu Tơi ngƣời tìm đƣợc linh hồn Julian tâm với Krishnan đời mình, thành cơng khao khát trƣớc anh Julian bộc lộ tâm tƣ tình cảm khủng hoảng tinh Do anh – trang 8/77 thần mà anh trải qua - Tôi qua đƣờng ấy, anh bạn Tôi trải qua cảm giác nhƣ anh Tuy nhiên, học đƣợc tất việc xảy sống có lý chứa đựng học sâu xa – Yogi Krishnan chia sẻ – Tôi nhận thất bại, dù lĩnh vực nào, phần tất yếu sống cần thiết cho phát triển cá nhân Nó phát triển giới nội mang lại bình n cho tâm trí ngƣời Hãy u q nhƣ ngƣời thầy Những lời tác động sâu sắc đến Julian Anh cảm thấy niềm hoan hỉ trào dâng lòng Julian nhận Yogi Krishnan ngƣời thầy thơng thái mà tìm kiếm lâu Qua hành trình tinh thần mình, Krishnan khám phá bí để cân sống - Tôi học cách xây dựng sống phong phú đầy đủ Ơng giúp đƣợc không, Krishnan?.- Julian hỏi với giọng tha thiết - Tôi vinh hạnh đƣợc giúp anh lòng – Yogi trả lời – Nhƣng muốn chia sẻ với anh thông tin Trong thời gian coi giữ ngơi đền này, tơi có nghe nói đến vị hiền triết sống vùng đất huyền bí dãy núi Himalaya Nhiều ngƣời kể vị thánh tăng tìm phƣơng thức nâng cao chất lƣợng sống ngƣời Nó tập hợp nguyên tắc phƣơng pháp hữu hiệu nhằm giải phóng tiềm thể chất , trí tuệ tâm hồn ngƣời Điều đáng tiếc khơng biết chỗ xác vị hiền triết già để bắt đầu hành trình tìm kiếm họ Tơi khơng có đủ thơng tuệ để giúp anh có đƣợc điều anh khao khát Nhƣng thánh tăng Julian phấn khích với thơng tin mà Yogi Krishnan vừa cung cấp Anh nắm chặt tay Krishnan, giọng cảm động: - Nhƣng tơi nghĩ hẳn ơng phải biết chút nơi họ chứ? - Dân làng gọi họ bậc hiền triết Sivana Theo ngôn ngữ dân địa phƣơng Sivana có nghĩa “đảo khai sáng” Những vị tu sĩ đƣợc tơn kính nhƣ vị thần Nếu biết chỗ họ, chắn tơi nói với anh nhƣng vấn đề Sáng hôm sau, tia nắng xuất chân trời, Julian bắt đầu lên đƣờng tìm vùng đất huyền bí Sivana Ban đầu, anh định thuê ngƣời dân sống vùng biên giới Nepal Tây Tạng hƣớng dẫn anh vƣợt qua đỉnh núi Nhƣng khơng hiểu anh thấy phải tự thực hành trình Do đó, bất chấp thói quen thận trọng trƣớc đây, anh định khởi hành Với tất nhiệt huyết tâm, anh bắt đầu leo lên dãy núi cao Trong vài ngày đầu, chuyện diễn suông sẻ Trên đƣờng đi, anh dừng lại chuyện trò với ngƣời dân sống làng quanh chân núi Nhƣng lên cao, không gian trở nên vắng lặng Có lúc hàng ngày trời anh chẳng gặp Giữa rừng núi bao la, anh suy gẫm sống trƣớc mình, nơi anh qua nhƣ đến Chẳng bao lâu, ngơi làng dƣới chân núi chấm nhỏ tranh thiên nhiên hùng vĩ Vẻ uy nghi đỉnh núi dãy Himalaya phủ đầy tuyết khiến tim Julian đập mạnh Không khí lành nơi làm cho tinh thần anh thật thoải mái Trƣớc đây, Julian du lịch nhiều nơi, nhƣng đứng trƣớc không gian hùng vĩ này, anh nhận thật tuyệt tác thiên nhiên Julian nhƣ Do anh – trang 9/77 muốn hòa vào khơng gian trắng xóa trƣớc mắt giữ khoảng khắc huyền diệu Cảm giác lạc quan tự chiếm lấy tâm hồn anh - Tơi nhớ nhƣ in suy nghĩ – Julian nói.- Cuộc sống lựa chọn mà thôi, John Định mệnh ngƣời tùy thuộc vào định thân họ Trong khoảng khắc đặc biệt ấy, tin đƣa lựa chọn đứng đắn Tơi biết khơng trở lại sống trƣớc đồng thời tin có điều kỳ diệu chờ phía trƣớc Đó đánh thức tuyệt vời Julian chinh phục núi cao dãy Himalaya Càng lên cao, Julian cảm thấy hồi hộp Anh tâm sự: - Nhƣng chẳng hiểu tin cảm giác hồi hộp báo hiệu điềm tốt Nó tƣơng tự nhƣ cảm giác lúc bắt đầu vụ - án thú vị Mọi thứ tơi lúc thật rõ ràng Tơi biết đƣờng phía trƣớc dẫn đến đâu Tơi có cảm giác thể có la bàn kỳ lạ, dẫn tơi đến đích cách an tồn nhanh chóng Tơi tin khơng dừng lại, chí ý định xuất suy nghĩ Nhƣng hai ngày dấn bƣớc bao la trời đất, suy nghĩ Julian quay với sống trƣớc Dù hoàn toàn thoải mái với cảm giác nhƣng anh cảm thấy lo lắng nghĩ tƣơng lai Anh tự hỏi sống khơng thử thách đầy thú vị mà nghề luật mang lại Anh nghĩ có trƣớc đây, bạn bè cũ, văn phòng ốp gỗ sang trọng, nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi núi… Tiếp tục sâu vào vùng đất bí ẩn này, tâm trí Julian dần trở nên tĩnh lặng Những ký ức ngày xƣa mờ dần trƣớc cảm xúc tuyệt diệu mà thiên nhiên mang lại Một hôm, anh trông thấy xa xa bóng ngƣời khốc áo chồng màu đỏ, đầu đội mũ chóp màu xanh sẫm Ngƣời thấp thống phía trƣớc, nhƣ dẫn đƣờng cho anh – nhƣng Julian khơng nhận điều Anh ngạc nhiên thấy có ngƣời nơi hẻo lánh hoang vu Vì cách xa giới văn minh mù mờ vùng đất Sivana, anh mừng rỡ gọi to để mong hỏi thăm chặng đƣờng tới Thế nhƣng đáp lại trông chờ anh im lặng tuyệt đối Bóng ngƣời rảo bƣớc nhanh hơn,, làm tăng khoảng cách với anh Chẳng sau, Julian thấy bóng áo chồng màu đỏ bay phất phới - Anh bạn ơi! Tôi cần giúp đỡ anh để đến đƣợc Sivana – Julian hét lớn lên – Đã nhiều ngày tơi tìm kiếm vùng đất tơi nghĩ bị lạc đƣờng! Bóng ngƣời đột ngột dừng lại mà khơng nói lời Julian vội chạy đến chỗ ông ta đứng Ngƣời đàn ông đứng yên, dƣờng nhƣ ơng chẳng quan tâm đến diễn xung quanh Tiến đến gần, Julian bị hút hoa nằm giỏ nhỏ tay ngƣời đàn ông Những hoa mỏng manh khẽ rùng giỏ đẹp đến mức anh khơng thể rời mắt Julian kín đáo quan sát ngƣời đàn ơng đứng trƣớc mặt Một tia nắng xuyên ngang soi rõ gƣơng mặt khuất áo choàng giúp Julian nhận thấy phong thái đặc biệt ơng Anh chƣa thấy có đơi mắt sáng nhƣ – đơi mắt tốt lên vẻ thơng tuệ, bình sức mạnh huyền bí khiến Julian bị mê Do anh – trang 10/77 Đơn giản thơi Khi kiềm chế lời nói chủ động giữ yên lặng, anh tạo khoảng lặng để thử thách ý chí mình, Điều đáng tiếc hầu hết không dùng đến sức mạnh ý chí - Tại lại thế? – Tơi hỏi - Có lẽ cho khơng có khả Nhiều ngƣời có thói quen đổ lỗi cho ngƣời khác cho hồn cảnh điểm yếu họ Ngƣời có tính cách cộc cằn thƣờng cho rằng: “Tơi kiềm chế được, cha vậy” Ngƣời ln lo âu bảo: “Đó khơng phải tính cách tôi, công việc căng thằng” Ngƣời ngủ nhiều thƣờng phân bua rằng: “Tôi làm gì? Cơ thể tơi cần phải ngủ 10 tiếng ngày” Họ ngƣời thiếu trách nhiệm với khơng chịu tìm cách khám phá sức mạnh tiềm ẩn thân - Nghe lý thuyết quá/ - Ngƣợc lại, John Đây khái niệm thực tiễn Hãy tƣởng tƣợng anh làm đƣợc nhân đơi nhân ba sức mạnh ý chí anh Anh bắt đầu chế độ luyện tập mà anh mong muốn, sử dụng thời gian hiệu hơn, xóa bỏ thói quen lo lắng thƣờng ngày trở thành ngƣời chồng, ngƣời cha lý tƣởng Hãy dùng ý chí nhóm lên lửa nghị lực lƣợng sống lụi tàn anh - Vậy điểm mấu chốt sử dụng sức mạnh ý chí từ việc thƣờng ngày? - Đúng, xác định rõ phƣơng hƣớng hành động tốt việc bƣớc đƣờng chƣa thành lối Việc chống lại sức ỳ thói quen xấu giống nhƣ việc tên lửa cố gắng vƣợt qua lực hút trái đất để bay vào vũ trụ Hãy tạo nên lực đẩy cho quan sát chuyện xảy vài tuần - Và liệu pháp thứ có hiệu nghiệm? - Đúng Nó tạo sống kỷ luật kết nối anh với ƣớc mơ Tất nhiên, anh không cần phải thay đổi giới ngày Hãy việc làm nho nhỏ Hành trình hàng nghìn dặm ln bƣớc chân Chúng ta phát triển theo cấp độ, từ đơn giản đến phức tạp Mỗi thành công nhỏ tăng cƣờng tự tin truyền cảm hứng để anh vƣơn lên tầm cao Tôi hỏi anh câu nhé, anh có thích trƣợt tuyết khơng? - Có chứ! Jenny tranh thủ thời gian đƣa bọn trẻ lên núi trƣợt tuyết vào mùa đông - Đầu tiên anh trƣợt chầm chậm, vài phút sau anh bắt đầu tăng tốc trƣợt nhƣ bay xuống đồi, không? - Đúng Tôi yêu khoảng khắc trƣợt phăng phăng đôi ván trƣợt tuyết - Vậy anh có biết điều đẩy anh nhanh nhƣ khơng? - Khí động lực đẩy thể tơi à? – Tôi trả lời, gần nhƣ không suy nghĩ gì! Julian cƣời: - Gần đúng, nhƣng câu trả lời xác xung lƣợng – anh tạo đƣợc đà để lƣớt tuyết – nhƣ sức mạnh anh sống có kỷ luật Nhƣ tơi nói, anh nên việc làm nho nhỏ, chẳng hạn nhƣ dậy sớm tí, tối hay chí tắt ti vi anh cảm thấy xem đủ Những thành công nho nhỏ tạo xung lƣợng đẩy anh tiến phía trƣớc Chẳng anh có khả làm việc mà trƣớc anh chƣa nghĩ tới Q trình thú vị, John Và đai màu hồng sĩ sumo câu chuyện Yogi Raman nhắc anh nhớ sức mạnh ý chí Khi Julian vừa dứt lời, tơi ngƣớc mắt nhìn bên thấy tia nắng chiếu vào cửa sổ phòng khách, xua bóng đêm tịch mịch “Hôm ngày tuyệt vời!” - Tơi nghĩ – “Ngày phần lại đời mình” - Do anh – trang 63/77 TÓM TẮT CHƢƠNG 10 Biểu Tƣợng Ý Nghĩa: Sống có kỷ luật Nội Dung: - Kỷ luật đƣợc xây dựng từ việc tuân thủ triệt để nguyên tắc, từ hành động nhỏ - Càng ni dƣỡng, tính tự chủ phát triển mạnh mẽ - Sức mạnh ý chí phẩm chất thiết yếu cho sống hòan hảo Phƣơng Pháp: - Sức mạnh ngơn từ, tƣởng tƣợng sáng tạo - Lời tuyên thệ im lặng HÃY TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI NHỮNG SUY NGHĨ ĐỚN HÈN TRONG TÂM TRÍ NHỮNG ƢỚC MƠ SẼ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC KHI TA BIẾT KHƠI NGUỒN SỨC MẠNH Ý CHÍ ĐANG NGỦ YÊN TRONG TA CHƯƠNG 11 TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT SẮP XẾP THỜI GIAN HỢP LÝ LÀ DẤU HIỆU CƠ BẢN NHẤT CỦA MỘT ĐẦU ĨC TỔ CHỨC TỐT Sir Isaac Pitman Anh có biết điều buồn cƣời sống khơng? – Julian hỏi - Không! Nhƣng nghĩ anh biết, khơng? - Đó nhận muốn làm để đạt đƣợc điều đó, nhƣng q muộn Tơi nhớ có câu ngạn ngữ thể tiếc nuối ấy: “Giá mà tuổi trẻ hiểu biết tuổi già thực hành” - Có phải câu nói liên quan đến đồng hồ câu chuyện Yogi Raman không? - Đúng – Julian gật đầu Đến bây giờ, nhận chi tiết câu chuyện mà Yogi Raman kể cho Julian nghe có ý nghĩa sâu sắc Đó thực giảng triết lý khai sáng đƣợc thiết kế tinh diệu, giúp ngƣời nghe dễ dàng nắm bắt ghi nhớ Khi nghe tơi nói khám phá này, Julian bật cƣời Do anh – trang 64/77 Ồ, giác quan thứ sáu luật sƣ nhanh nhạy đấy! Cũng nhƣ anh, ban đầu không hiểu hết tầm quan trọng câu chuyện Nhƣng bảy yếu tố câu chuyện giúp ghi nhớ triết lý Sivana dễ dàng Trong khu vƣờn giúp tập trung vào suy nghĩ tích cực bảo tháp nhắc tơi nhớ đến tầm quan trọng mục đích sống, sĩ sumo nhắc nhở không ngừng khám phá thân đai giúp nhớ đến sức mạnh ý chí Khơng ngày tơi khơng nghĩ câu chuyện để củng cố nguyên tắc mà Yogi Raman dạy cho - Vậy đồng hồ tƣợng trƣng cho thời gian? - Vâng, biểu tƣợng thời gian – tài sản quý giá đời ngƣời - Vậy suy nghĩ tích cực, lập mục tiêu làm chủ thân sao? - Chúng chẳng có ý nghĩa khơng có thời gian Sau tơi đến Sivana đƣợc sáu tháng, tu sĩ đến thăm lều tơi Đó phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài giọng nói nhẹ nhàng Bà tên Divea ngƣời trẻ tu sĩ sống Sivana Bà nói bà đến gặp tơi theo đề nghị Yogi Raman “Có lẽ bất hạnh trước giúp anh nắm bắt thấu hiểu nhanh chóng kiến thức chúng tơi.” – Bà nói – “Hơm nay, vinh dự thay mặt cho cộng đồng Sivana mang tặng anh, người khách đến từ phương xa, q Anh khơng ngại đường xá xa xôi khác biệt tập quán, văn hóa mà thành tâm tu luyện chúng tơi Do đó, dù biết anh khơng lại lâu dài coi anh bạn trao tặng anh q đặc biệt.” - Món q vậy? – Tơi nơn nóng hỏi - Divea lấy hộp nhỏ đƣợc bọc giấy thơm trao cho Bên đồng hồ cát nhỏ đƣợc làm từ thủy tinh màu nâu miếng gỗ đàn hƣơng Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên tơi Divea giải thích vật truyền thống tu sĩ Sivana ngƣời có “Dù khơng có cải sống đời tịnh, đạm bạc biết giá trị thời gian Những đồng hồ cát nhỏ nhắc nhớ đến giới hạn đời người tầm quan trọng việc sống trọn vẹn.” - Những tu sĩ núi Himalaya lƣu giữ thời gian à? - Họ hiểu đƣợc giá trị thời gian phát triển thành khái niệm mà gọi “ý niệm thời gian” Nhƣ hạt cát trôi qua tay chúng ta, thời gian không trở lại Những biết trân trọng thời gian từ trẻ đƣợc tƣởng thƣởng sống sau Những chƣa biết đến nguyên tắc “làm chủ thời gian làm chủ sống” nhận tiềm to lớn ngƣời họ Thời gian ngƣời thầy công minh vĩ đại Dù hay sống đâu tất có 24 ngày Sự khác cách sử dụng thời gian Ngƣời quản lý thời gian giỏi không thiết phải kẻ nghiện việc Ngƣợc lại, việc biết cách quản lý thời gian giúp làm đƣợc điều thật có ý nghĩa Những biết làm chủ thời gian biết cách làm chủ sống Hãy nhớ thời gian nguồn nguyên liệu không tái tạo đƣợc Chẳng hạn sáng thứ hai, lịch làm việc anh dày kín hẹn Nhƣng thay thức dậy lúc 30 phút, vội vã ăn sáng, đến công ty làm việc căng thẳng suốt ngày, anh dành 15 phút vào buổi tối hôm trƣớc để lên kế hoạch cho ngày hơm sau Anh dành hẳn tiếng đồng hồ để tổ chức lại tồn cơng việc tuần Trong kế hoạch đó, anh xếp thời gian gặp khách hàng, nghiên cứu hồ sơ trả lời điện thoại Bên cạnh đó, anh ghi nhớ tất mục tiêu phát triển cá nhân, xã hội tinh thần - Do anh – trang 65/77 Đây bí đơn giản nhƣng giúp anh cân sống - Liệu tơi có nên dành vài phút ngày để công viên hay thiền định không? - Điều tùy thuộc vào anh Nhƣng tơi muốn nhắc anh chạy đơi chân vững vàng chạy đua đời anh Tại anh không bắt đầu ngày sớm để tận hƣởng khơng khí lành vào buổi sớm công viên gần nhà? Tại anh không cố gắng hồn thành việc tuần để sớm vào thứ sáu đƣa chơi? Hay không hạn chế việc mang cơng việc nhà để có nhiều thời gian cho gia đình? Tất tơi nói lên kế hoạch để quản lý thời gian anh cách sáng tạo Hãy tập trung vào việc cần đƣợc ƣu tiên việc có ý nghĩa sống anh Khi biết dành thời gian để đọc sách, nghe nhạc hay viết thƣ cho ngƣời anh thƣơng yêu, anh cảm thấy thời gian hữu ích nhiều Dành thời gian làm phong phú sống việc làm khơng nghĩa Nó giúp anh có đƣợc sống nhƣ anh mong đợi - Tôi đồng ý với anh, Julian Nhƣng thật khơng có thời gian để nghỉ ngơi ngày Lịch làm việc tơi lúc dày kín Tơi ln cảm thấy nơn nóng nghĩ cơng việc - Bận rộn khơng phải lý Thật anh bận chuyện gì? Anh có biết 80% kết đạt đƣợc sống từ 20% hoạt động có ý nghĩa đời khơng? - Tơi khơng hiểu - Trở lại ngày thứ hai bận rộn anh để làm ví dụ Nếu liệt kê hết có lẽ anh phải làm đến trăm việc ngày hơm đó, từ giải vấn đề cơng ty, tiếp xúc với tòa án, khách hàng việc uống bia, tán gẫu với đồng nghiệp, xem ti vi, chơi đùa với vợ nhà, phải khơng? - Đúng - Nhƣng thƣờng 20% việc làm ngày hơm anh có ý nghĩa thật Đấy hoạt động có ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng sống anh Để hiểu rõ ý này, anh tƣởng tƣợng thời điểm 10 năm sau Khi ấy, nhìn lại, anh có nghĩ khoảng thời gian hôm anh dành để tán gẫu hay để lƣớt kênh ti vi sang kênh ti vi khác thời gian anh dành cho việc có ích - Không Tôi nghĩ không - Đúng Và tơi nghĩ anh hẳn dành thời gian để đầu tƣ cho số hoạt động khác? - Đó hoạt động để nâng cao chuyên môn hay làm phong phú mối quan hệ với khách hàng - Đúng Ngoài anh nên dành thời gian cho hoạt động bồi đắp mối quan hệ anh Jenny bọn trẻ, để sống với thiên nhiên hay tỏ lòng biết ơn với may mắn mà anh có đƣợc đời Những hoạt động giúp anh có đƣợc sống nhƣ anh mong muốn Người khai sáng người biết chọn lựa giá trị ưu tiên Đây bí việc làm chủ thời gian - Anh học đƣợc tất điều từ Yogi Raman à? - Yogi Raman ngƣời thầy tuyệt vời không quên ông Nhƣng đời ngƣời thầy vĩ đại Tơi học đƣợc học từ kinh nghiệm sống quãng thời gian trƣớc Julian nói thêm: - Tơi hy vọng anh rút cho học quý giá từ sai lầm nhƣ ngƣời khác Do anh – trang 66/77 Tôi học cách quản lý thời gian để làm đƣợc nhiều việc hơn, hiệu hơn, nhƣng lại không quan tâm đến việc làm chủ thời gian cách lựa chọn giá trị cần ưu tiên nhƣ Julian vừa nhắc nhở Ngẫm nghĩ lát, tơi mỉm cƣời nhìn Julian: - Cuộc sống nhƣ cá phải biết tách phần nạc khỏi phần xƣơng để có đƣợc thứ mong muốn, phải khơng? - Tơi thích cách suy luận anh, John Khi anh tập trung vào phần nạc, anh khơng có thời gian lãng phí cho phần xƣơng Khi đó, anh biến ƣớc mơ thành thực cánh cửa khai sáng tự mở với anh – Julian nhiệt tình tán thành – Bên cạnh đó, đừng để ngƣời khác đánh cắp thời gian anh Họ ngƣời gọi điện thoại lúc anh vui đùa hay đọc sách hay - Vậy tơi phải biết nói “khơng” với họ? - Nói anh phải nghiêm khắc với thời gian Hãy nói khơng với việc khơng nhỏ để có thời gian đầu tƣ cho việc lớn Hãy đóng cửa phòng đừng nghe điện thoại anh cần tập trung làm việc Nó giúp anh cảm thấy thoải mái ngƣời tôn trọng thời gian anh - Vậy chần chừ sao? Tơi biết không hiệu quả, nhƣng không tránh đƣợc việc trì hỗn điều tơi khơng thích làm Đơi tơi khỏa lấp điều cách ngồi kiểm tra email xem có quan hay lật vài trang tạp chí… - Tâm lý ngƣời thƣờng thích làm điều thấy hứng thú cố né tránh thứ khơng thích Nhƣng nhƣ tơi nói, ngƣời làm việc có xuất hiệu cao ngƣời có khả làm việc mà ngƣời khác khơng thích làm, thân họ khơng thích việc Tơi im lặng suy nghĩ Có lẽ thiếu đốn khơng phải vấn đề riêng tơi Cuộc đời dƣờng nhƣ trở nên phức tạp Cảm nhận đƣợc lo lắng tôi, Julian nhẹ nhàng nói: - Những ngƣời làm chủ đƣợc thời gian thƣờng sống đơn giản Tạo hóa khơng tạo nhịp sống hối điên cuồng mà thân ngƣời làm nên điều Hạnh phúc bền lâu đến với sống có mục đích khơng đánh đổi bình n tâm hồn để lấy thành công vật chất Đây điều tơi cảm thấy tâm đắc Nó giúp sống hiệu hơn, nhƣ thực đƣợc khát khao mãnh liệt mặt tinh thần Nghe Julian nói vậy, tơi mạnh dạn mở lòng - Julian, thật lòng mà nói, tơi khơng muốn từ bỏ nghiệp nhƣ tài sản vật chất mà nhọc công tạo dựng Chúng phần thƣởng xứng đáng đƣợc nhận sau nhiều năm tháng nỗ lực không ngừng Nhƣng cảm thấy trống rỗng – thật trống rỗng Tôi kể với anh ƣớc mơ tơi cậu bé Tơi nghĩ nhiều điều để làm đời Thế nhƣng, gần bƣớc qua tuổi 40 mà chƣa đƣợc du lịch đến Grand Canyon hay tháp Eiffel Tôi chƣa đƣợc sa mạc hay chèo thuyền hồ nƣớc tĩnh lặng vào mùa thu Thậm chí tơi khơng thể nhớ lần cuối dạo cơng viên, ngắm nhìn đứa trẻ chơi đùa hay ngồi ngắm tuyết rơi - Vậy đơn giản hóa sống anh – Julian đề nghị, giọng đầy cảm thông – Hãy áp dụng liệu pháp Đơn Giản Hóa vào khía cạnh sống Cách giúp anh có thêm thời gian để tận hƣởng kỳ quan đời sống Chúng ta thƣờng làm cho đời trở nên nhàm chán khơng biết cách tận hƣởng Mải mơ mộng khu vƣờn đầy màu sắc nơi đó, qn nhìn ngắm luống hoa sau vƣờn nhà Đó thật Do anh – trang 67/77 bi kịch Vậy anh có ý kiến khơng? Tơi nghĩ anh phải tự khám phá điều Tôi chia sẻ với anh bí mà tơi học từ vị hiền triết Chúng tạo nhiều điều kỳ diệu anh biết cách áp dụng Julian im lặng lát tiếp: - Nhƣng điều quan trọng thơi lãng phí thời gian anh Khi tặng đồng hồ cát, Divea khuyên điều hay - Bà nói gì? - Bà khun tơi khơng lãng phí thời gian dù phút Divea nói: “Hãy phát triển tinh thần trước lúc lâm chung” - “Phát triển tinh thần trước lúc lâm chung” nghĩa sao? Sao lại “Trước lúc lâm chung”? Tơi ngạc nhiên - Đó cách nhìn đời Nó nhắc anh nhớ hơm ngày cuối đời anh Do vậy, sống trọn vẹn khoảng khắc mà anh có đƣợc - Nghe bi quan q Nó khiến tơi nghĩ đến chết - Thật ra, triết lý tích cực sống Nhƣ tơi nói lúc đầu, tƣởng tƣợng anh thức dậy vào buổi sáng tự hỏi: “Mình làm hơm ngày cuối đời mình?” Anh đối xử với ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp ngƣời không quen biết sao? Anh làm với dự định dang dở mình? Suy nghĩ giúp anh trân trọng giây phút đƣợc sống tập trung tồn lƣợng vào việc có ý nghĩa Julian tiếp tục: - Hãy làm việc trải nghiệm nhiều Hãy bay cao ƣớc mơ Đừng chấp nhận sống đời tầm thƣờng anh làm đƣợc nhiều điều vĩ đại Bên cạnh đó, loại bỏ suy nghĩ chán chƣờng khỏi sống anh hành động nhƣ khơng có thất bại Thay trở thành tù nhân khứ làm đầu óc suy nghĩ tích cực Hãy trở thành kiến trúc sƣ cho tƣơng lai anh khơng hối tiếc việc Mặt trời lên cao ngƣời bạn tơi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi sau đêm dài không ngủ Dù vậy, ngạc nhiên trƣớc nguồn lƣợng lòng nhiệt tình hạn Julian - Chúng ta tiến gần đến đoạn kết câu chuyện thần kỳ Yogi Raman đến lúc phải tạm biệt anh – Julian nhẹ nhàng nói – Tơi nhiều việc phải làm nhƣ gặp gỡ nhiều ngƣời - Anh có định thơng báo cho đồng nghiệp biết trở anh? - Có lẽ không – Julian đáp – Tôi trở thành ngƣời hồn tồn khác so với trƣớc Tơi nghĩ họ không nhận - Anh thật trở thành ngƣời khác – Tôi gật đầu đồng ý - Ngƣời Ấn Độ có nói: “Chúng ta khơng phải người có trải nghiệm tinh thần Chúng ta sống tinh thần có trải nghiệm người” Bây tơi nhận thức đƣợc vai trò vũ trụ Tơi khơng giới này, mà giới tơi - Anh nói thật khó hiểu – Tơi buột miệng - Rồi ngày anh hiểu rõ tơi nói Con đƣờng khai sáng rộng mở trƣớc mắt anh thực nguyên tắc tơi chia sẻ Hãy lắng nghe tiếng nói trái tim thứ theo anh cuối đời Hãy để dẫn đƣờng cho anh Nó giúp anh nhận đâu mục đích thật đời - Do anh – trang 68/77 TÓM TẮT CHƢƠNG 11 Biểu Tƣợng Ý Nghĩa: Quý trọng thời gian Nội Dung: - Thời gian tài sản quý giá ngƣời, nguồn ngun liệu khơng thể tái tạo - Tập trung vào việc ƣu tiên trì cân - Đơn giản hóa sống Phƣơng pháp: - Có can đảm nói “khơng” - “Hãy phát triển tinh thần trước lúc lâm chung” THỜI GIAN TRÔI QUA TAY CHƯNG TA NHƢ NHỮNG HẠT CÁT VÀ KHƠNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NHỮNG AI BIẾT TRÂN TRỌNG THỜI GIAN TỪ KHI CÕN TRẺ SẼ ĐƢỢC TƢỞNG THƢỞNG TRONG CUỘC SỐNG SAU NÀY CHƯƠNG 12 MỤC ĐÍCH TỐI THƢỢNG TRONG ĐỜI MỌI SỰ VẬT ĐỀU SỐNG KHÔNG ĐƠN ĐỘC VÀ KHƠNG SỐNG CHO RIÊNG MÌNH William Blake John, tơi muốn chia sẻ với anh điều này: Một đức hạnh quan trọng khai sáng cống hiến Nếu khơng, dù anh có cải, sở hữu ngơi nhà hay có xe tất khơng có ý nghĩa Chất lượng sống người đo cống hiến họ xã hội - Điều liên quan đến hình ảnh cành hồng thơm ngát câu chuyện Yogi Raman phải không? - Anh nghĩ Những hoa nhắc anh nhớ câu ngạn ngữ hay: “Hương thơm vương tay người tặng hoa hồng” Khi anh giúp ngƣời khác hoàn thiện sống họ, nghĩa anh tự nâng cao chất lƣợng sống Cuộc sống anh trở nên giàu có ý nghĩa anh biết trau dồi thánh thiện ngày - Nghĩa anh đề nghị tham gia vào hoạt động tình nguyện? - Đó điểm xuất phát tốt, nhƣng Điều tơi muốn nói có ý nghĩa sâu sắc Tơi muốn anh có nhìn vai trò sống Nhƣ tơi nói, sống nhƣ ly Ngƣời lạc quan thấy nửa đầy ngƣời bi quan thấy nửa vơi Cùng vật, tƣợng, nhƣng ngƣời có cách diễn giải khác Cách Do anh – trang 69/77 nhìn lăng kính hữu ích để anh nhìn xuyên suốt tầng nghĩa đời - Anh khun tơi nên thay đổi cách nhìn mình, phải khơng Julian? - Gần nhƣ Để cải thiện chất lƣợng sống, điều anh cần làm xây dựng quan điểm tồn anh trái đất Anh phải hiểu anh bƣớc vào giới nhƣ nhƣ Nhƣ tồn anh hẳn phải có nguyên nhân thật khác biệt - Đó vậy? - Cống hiến đời anh cho mục tiêu cao – Julian trả lời – Thế giới dần trở nên tốt đẹp nhờ ngƣời tự nguyện cống hiến đời họ Họ nhà hoạt động xã hội tận tụy không ngừng đấu tranh cho công ngƣời thầy giáo sẵn sàng từ bỏ sống sung túc nơi thành thị để đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa Họ lắng nghe tiếng gọi trái tim để trao tặng q đặc biệt mà có nhận mục đích thật đời - Nhƣng tơi làm đƣợc nhƣ họ sống tơi q nhiều điều phải lo nghĩ? - Điều quan trọng anh phải biết đặt vào vị trí ƣu tiên sống Anh khơng phải cá thể độc lập mà phần tập thể - Vậy nên bắt đầu tử tế dịu dàng với ngƣời xung quanh mình? - Điều tốt đẹp mà anh làm cho sống cho Nó việc lớn nhƣ tham gia vào chƣơng trình từ thiện suốt thời gian dài đơn giản nhƣờng đƣờng cho buổi kẹt xe Tơi nghĩ hẳn anh nghe đến câu nói: “Khi sinh ra, khóc người cười Hãy sống cho chết di, cười người khóc.” Tơi hiểu ý Julian Đây điều mà lâu tơi thƣờng trăn trở Dù cố gắng nhiều nhƣng thật lòng mà nói, nghề luật khơng mang đến cho cảm giác đƣợc cống hiến Tôi sinh viên luật đầy nhiệt huyết có nhiều ý tƣởng táo bạo Nhƣng gần 20 năm quan, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến trở thành ngƣời hồn tồn khác Nép vỏ bọc trung lƣu, tơi lòng với sống tẻ nhạt - Tơi kể cho anh nghe câu chuyện ngụ ngôn mà tâm đắc – Julian nói tiếp – Chuyện kể sau bố đi, cậu trai đón mẹ sống vợ Ngƣời mẹ ngày già yếu tay chân trở nên run rẩy, bà thƣờng làm thức ăn vƣơng vãi khắp bàn ăn điều khiến cho vợ chồng cậu trai cảm thấy khó chịu Vì vậy, họ đóng bàn nhỏ đặt góc phòng để bà cụ ăn Một buổi chiều, gái nhỏ họ ngồi chơi trò xếp hình sàn nhà “Con làm thế”, ngƣời cha ân cần hỏi “ Con làm bàn nhỏ để bố mẹ ngồi ăn đó” – Đứa trẻ trả lời Cả hai vợ chồng chết lặng trƣớc lời nhận việc làm sai trái Tối hơm đó, họ đón mẹ trở lại bàn ăn chung khơng thấy khó chịu trƣớc cảnh bàn ăn bị vấy bẩn Anh thấy đấy, ngƣời trai dâu câu chuyện khơng ngƣời xấu Chẳng qua tình u thƣơng lòng trắc ẩn họ bị tính vị kỷ che lấp Đây học cho nhận lãnh, John Ánh sáng lòng trắc ẩn giúp cho sống trở nên tốt đẹp Hãy hành động tốt nho nhỏ ngày nhƣ động viên ngƣời bạn tuyệt vọng, san sẻ tình yêu thƣơng cho trái tim buốt giá hay gửi lời cám ơn đến giúp đỡ Tất việc làm mang đến cho anh sống tuyệt vời - Do anh – trang 70/77 Tôi lắng nghe gật đầu đồng ý - Tất cần có ngƣời bạn thật cho Có nói ngƣời bạn giúp cho niềm vui nhân đôi nỗi buồn vơi nửa Trƣớc tham công tiếc việc nên khơng có thời gian cho bạn bè Hậu đơn, tơi chẳng biết tìm Khơng có tơi tản rừng hay đàm đạo sách Julian nói với giọng trầm buồn Nhƣng anh nhanh chóng lấy lại hứng khởi: - Tuy nhiên, hối tiếc hành động khôn ngoan Tôi học đƣợc rằng, bình minh bắt đầu đời cho đƣợc khai sáng Trong suy nghĩ tôi, Julian luật sƣ tài giỏi Khả biện hộ anh khiến cho đối thủ phải e ngại Nhƣng lúc này, đứng trƣớc mặt tơi lại Julian hồn tồn khác Những trải nghiệm lớn lao đời mang đến cho anh nhiều học quý giá Đôi mắt anh ánh lên vẻ lạc quan hạnh phúc Con đƣờng Julian để có đƣợc ngày hôm thực diệu kỳ Tôi tin ngày đó, trải bƣớc đƣờng TÓM TẮT CHƢƠNG 12 Biểu Tƣợng Ý Nghĩa: Cống hiến Nội Dung: - Chất lƣợng sống đƣợc đo chất lƣợng cống hiến - Để trau dồi thiêng liêng ngày, sống với tinh thần trao tặng có - Khi bạn giúp đỡ ngƣời khác hoàn thiện sống họ, nghĩa bạn tự nâng cao chất lƣợng sống Phƣơng pháp: - Tham gia vào chƣơng trình từ thiện - Hãy giúp đỡ cần đến bạn - Nuôi dƣỡng mối quan hệ để làm giàu thêm sống ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT MÀ BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƢỢC TRONG ĐỜI LÀ HÃY CHO ĐI Do anh – trang 71/77 CHƯƠNG 13 BÍ QUYẾT CỦA HẠNH PHƯC VĨNH CỬU HƠM QUA LÀ Q KHỨ, NGÀY MAI LÀ TƢƠNG LAI CHỈ CĨ HƠM NAY LÀ HIỆN TẠI, LÀ MÓN QUÀ MÀ CUỘC SỐNG BAN TẶNG CHO CHƯNG TA Khuyết Danh Vậy chúng tơi ngồi bên 12 tiếng đồng hồ thật quãng thời gian đặc biệt đời Qua câu chuyện thần kỳ Yogi Raman thay đổi quan điểm cách nhìn nhận sống tơi Tơi nhận chƣa khám phá hết nguồn lƣợng bên lãng phí nhiều q sống ban tặng Trí tuệ Julian khai sáng tâm hồn giúp hiểu rõ vết thƣơng lòng - Tơi phải sớm tạm biệt anh thôi, John Cả hai có nhiều cơng việc cần phải giải – Julian chân thành nói – Nhƣng trƣớc đi, tơi nói với anh yếu tố cuối câu chuyện thần kỳ Yogi Raman Anh nhớ đoạn kết câu chuyện mà kể không? Sau tỉnh dậy, sĩ sumo hài lòng nhìn thấy đƣờng dài trải đầy kim cƣơng Con đƣờng dẫn đến sống hạnh phúc sau - Đúng Nhƣng chúng có ẩn ý vậy? – Tơi hỏi chờ đợi - Con đƣờng kim cƣơng nhắc ta nhớ đến đức hạnh cuối để có đƣợc sống khai sáng thật Áp dụng nguyên tắc vào sống mình, anh nhận điều đặc biệt việc, tƣợng đơn giản Khi chia sẻ với ngƣời khác, anh giúp họ thay đổi tầm nhìn - Vậy phải tơi học đƣợc điều đó? - Thật nguyên tắc dễ hiểu Nhƣng để áp dụng cách hiệu quả, anh phải vài tuần luyện tập thƣờng xuyên ổn định - Tơi muốn nghe đây, Julian - Đức hạnh thứ bẩy đức hạnh cuối nói cách sống Một sống tràn đầy niềm vui đến anh biết sống cho Cả khứ lẫn tƣơng lai điều xa xôi mà anh không nắm bắt đƣợc Khoảng khắc quan trọng lúc Hãy học cách sống cho tận hƣởng cách tồn diện - Tơi hiểu điều anh vừa nói, Julian Tôi thƣờng xuyên sống tâm trạng lo lắng cho việc xảy chƣa đến Tơi ln suy nghĩ chuyện nằm ngồi khả giải Chúng khiến tơi cảm thấy mệt mỏi - Tại sao? - Bởi khiến tơi khơng cảm thấy bình n Tuy nhiên, đƣợc nếm trải cảm giác tuyệt vời sống cho Tơi thƣờng trải qua cảm giác phải gấp rút hồn thành tƣờng trình chơi bóng với cậu bạn gần nhà lúc bé Khi đó, tơi khơng suy nghĩ điều khác Những hóa đơn, cơng việc biện hộ chuyện khác nằm suy nghĩ tơi Có lẽ thời khắc tơi cảm thấy bình yên Do anh – trang 72/77 Sống cho hành trình chắn để đến với mãn nguyện Nhƣng hạnh phúc hành trình khơng phải đích đến Hôm ngày đặc biệt nhất, anh khơng trải qua ngày giống hệt nhƣ – Julian nhấn mạnh, hai bàn tay anh đan vào nhƣ thể cầu nguyện - Có phải đƣờng kim cƣơng câu chuyện thần kỳ Yogi Raman tƣợng trƣng cho điều này? – Tôi hỏi - Đúng Chỉ bƣớc đƣờng trải đầy kim cƣơng tìm thấy đầy đủ đƣờng sĩ sumo có đƣợc sống xứng đáng Anh đƣợc nếm trải cảm giác hiểu đƣợc giá trị đƣờng mà anh Đừng lãng phí thời gian theo đuổi ƣớc mơ nằm tầm với Thay vào đó, chậm rãi tận hƣởng vẻ đẹp thiêng liêng vật xung quanh anh Anh nợ thân anh điều - Có nghĩa tơi nên tạm ngừng việc theo đuổi mục tiêu lớn để tập trung vào tại? - Khơng phải! – Julian nói chậm nhƣng dứt khốt – Nhƣ tơi nói, mục tiêu ƣớc mơ cho tƣơng lai yếu tố cần thiết để có sống thành cơng thật Những mục tiêu tiếp thêm lƣợng cho anh Tôi hy vọng chúng giúp anh cảm thấy hứng khởi ngày Ý đơn giản là: Đừng đợi đến thành đạt tận hƣởng sống nhƣ đừng trì hỗn hạnh phúc - Cầm lấy túi xách, Julian đứng dậy nói: - Đừng đánh lừa suy nghĩ anh trở thành ngƣời chồng, ngƣời cha mẫu mực anh có thêm vài cộng đắc lực Cũng đừng huyễn anh bắt đầu chăm sóc thể, làm phong phú tâm trí ni dƣỡng tâm hồn trở nên giàu có rảnh rỗi Hãy tận hƣởng thành từ nỗ lực thân anh Hôm ngày để sống trọn vẹn với khoảng khắc vút bay ƣớc mơ Và mong anh đừng qn q gia đình - Tơi khơng hiểu anh, Julian - Hãy sống tuổi thơ trẻ! – Anh trả lời ngắn gọn - Hà? – Tôi khẽ hỏi, cảm thấy băn khoăn trƣớc câu trả lời anh - Hãy trở thành phần tuổi thơ anh Những thành công anh liệu ý nghĩa anh bỏ qua ngày ấu thơ con? Hay có tốt đẹp anh có ngơi nhà thật to nhƣng lại khơng có thời gian để tạo mái ấm? Cũng nhƣ vậy, danh hiệu luật sƣ danh tiếng có hay ho lâu anh khơng nhìn thấy mặt cha chúng? Julian hỏi, giọng xúc động Những lời cuối Julian khiến thức tỉnh Tôi tự hỏi Julian biết khó khăn mà tơi phải đối mặt ngày? Đúng lúc phải cố gắng để làm tròn nhiệm vụ ngƣời chồng, ngƣời cha gia đình, vừa phải làm tốt cơng việc luật sƣ công ty - Anh nên nhớ trƣớc tơi vùi ảo tƣởng lối sống vội vã, tơi có gia đình Rồi anh ngừng lại giống nhƣ cung cách cậu bé lớn chuẩn bị chia sẻ với bạn thân điều bí mật - À, anh chƣa biết trƣớc tơi có đứa gái nhỏ nữa, khơng? Nó báu vật, thiên thần đáng yêu đời Lúc ấy, giống nhƣ anh bây giờ, sống đầy tự phụ tham vọng Tơi có tất điều mà ngƣời ta khao khát: Một ngƣời vợ tuyệt vời, cô gái xinh xắn tƣơng lai tƣơi sáng Nhƣng anh biết không, chuyện diễn - Do anh – trang 73/77 - hồn hảo tơi tất nháy mắt Lần kể từ trở về, đôi mắt Julian trở nên buồn thăm thẳm Giọt nƣớc mắt lăn dài má anh thấm xuống áo màu đỏ thẫm Tôi nhƣ chết lặng sửng sốt trƣớc thơng tin Julian vừa nói Nhƣng nhìn thấy anh trạng thái ấy, tơi bối rối đề nghị - Không cần phải kể thêm đâu, Julian – Tôi đặt tay qua vai anh an ủi - Khơng! Tơi nghĩ việc nói giúp tơi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, John Nhƣ nói, anh nhắc tơi nhớ đến sống trƣớc Anh có tất nhƣng tiếp tục sống nhƣ này, sớm muộn anh trắng tay Trƣớc anh gặp tôi, có gia đình đứa gái đáng u nhƣ thiên thần Khi gái bé bỏng qua đời tai nạn thảm khốc, hiểu khơng đứa mà gia đình Sau sống bắt đầu tuột dốc Tôi dồn hết thời gian tâm trí vào cơng việc văn phòng, hy vọng điều giúp tơi xoa dịu nỗi đau tim Thậm chí nhiều ngày tơi ngủ lại cơng ty sợ phải đối diện với ký ức ngào ngơi nhà Nhƣng thành cơng nghiệp sống riêng trở nên tồi tệ Vợ u cầu ly khơng chịu thói quen tôi, nhƣ thiêu thân, bắt đầu lao vào sống trụy lạc – Julian nói, giọng anh nhƣ nghẹn lại - Tơi tiếc nỗi bất hạnh anh, Julian – Tơi nói, giọng ngậm ngùi - Anh biết không, gần 30 năm trôi qua mà cầu mong đánh đổi tất để đƣợc nghe lại tiếng cƣời khúc khích con, chơi trốn tìm lần Tơi muốn ơm vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng Con bé mang trái tim bên giới Đến hôm nay, dù sống đƣợc thắp lửa trở lại đƣờng khai sáng tự chủ nhƣng khoảng không yên lặng, lúc nhìn thấy gƣơng mặt xinh xắn đứa gái bé bỏng đáng u Anh có đứa tuyệt vời, John Món quà q anh trao tặng cho tình yêu anh Hãy chăm lo cho chúng tất tình yêu thƣơng chúng có sống gia đình riêng Anh nhận rằng, chẳng có giải thƣởng cao q việc nhìn thấy khơn lớn Chẳng biết nói trƣớc chia sẻ chân tình Julian, nghĩ đời anh trƣớc đây, sống cảm thấy thấm thía Tơi đánh đổi hạnh phúc gia đình để tìm kiếm thăng tiến nghiệp để nhận thấy trống rỗng Tơi hoảng hốt nhận trƣợt dốc - Hạnh phúc hành trình – Julian nói, lấy lại giọng nhiệt thành – Nhƣng lựa chọn Anh chậm rãi bƣớc đƣờng trải đầy kim cƣơng vội vã chạy đến phía trƣớc để đuổi theo màu sắc lấp lánh cuối chân trời, nơi anh nhìn thấy có ánh cầu vồng mê hoặc, nhƣng thật khoảng không định Hãy tận hƣởng khoảng khắc đặc biệt ngày hơm tất anh có - Liệu có phải học đƣợc cách “Sống tại” không? - Đúng Trong hồn cảnh anh tận hƣởng quà mà sống ban tặng cho biết cách rèn luyện thân - Nhƣng dƣờng nhƣ triết lý dành cho ngƣời lạc quan, Julian Còn với ngƣời vừa bị phá sản, kiệt quệ tài chánh lẫn tình cảm tinh thần sao? - Khả tài kích thƣớc ngơi nhà khơng liên quan đến cách nhìn nhận sống, John Thế giới đầy rẫy triệu phú bất hạnh Anh nghĩ vị hiền triết Sivana có cần đến tài khoản đầy tiền nhà nghỉ miền Nam nƣớc Pháp không? Do anh – trang 74/77 Tơi hiểu Có thật nhiều tiền không đồng nghĩa với việc sống anh trở nên hạnh phúc đầy đủ Hãy suy nghĩ có đƣợc, anh nhận may mắn Thậm chí ngƣời vừa bị phá sản tìm thấy hàng nghìn thứ để cám ơn sống Anh ta sức khỏe, gia đình tình u thƣơng Đây tài sản quý giá ngƣời cần phải biết ơn sống điều Thậm chí tia nắng, hạt mƣa hay tiếng chim hót quà thiên nhiên ban tặng cho ngƣời Cuộc sống không đáp ứng tất điều anh muốn, nhƣng ln mang đến cho anh thứ anh cần - Vậy nghĩa biết cám ơn sống tất nhận đƣợc ngày, dù vật chất hay tinh thần, tơi hình thành đƣợc cho thói quen “Sống tại”? - Đúng Phƣơng thức mang đến cho sống anh thêm nhiều lƣợng Tận hƣởng tại, anh biết cách nhóm lên lửa để phát triển vận mệnh - Phát triển vận mệnh ƣ? - Đúng Mỗi thiên tài, John - Ồ, chứ! – Tơi hồi nghi - Mọi ngƣời thiên tài – Julian nhấn mạnh lần – Mỗi có nhiệm vụ phải thực đời Khi nhận nhiệm vụ thật đời dồn tất tâm trí vào đó, anh hồn thành cách dễ dàng Khi đó, tài anh tỏa sáng anh tìm thấy vận mệnh thiêng liêng Đây tơi muốn nói việc phát triển vận mệnh anh Julian nói đầy triết lý, anh tiếp tục: - Khi nhỏ, tơi thích câu chuyện thần tiên có tựa đề “Petẻ sợi dây thần” mà cha thƣờng kể Peter cậu bé nhỏ nhắn nhƣng hiếu động Tất ngƣời yêu quý cậu, từ gia đình, thầy giáo bạn bè Nhƣng cậu bé lại có khuyết điểm - Khuyết điểm gì? - Peter khơng biết nâng niu khoảng khắc Khi ngồi lớp cậu lại nghĩ đến chơi Đến chơi cậu lại mơ đến kỳ nghỉ hè Cứ Peter không ngừng mơ mộng chẳng thời gian để tận hƣởng sống Một buổi sáng, Peter tản khu rừng Đến mệt, cậu ngồi nghỉ vạt cỏ cuối ngủ thiếp Trong giấc mơ, cậu nghe có gọi tên Cậu từ từ mở mắt kinh ngạc nhìn thấy cụ bà đứng trƣớc mặt Hẳn bà cụ già mái tóc bà trắng nhƣ tuyết đơi tay nhăn nheo Bà đƣa cho Peter bóng nhỏ có lỗ đƣợc nối với bên ngồi thơng qua sợi dây dài vàng - “Peter” – Bà cụ nói – “Đây sợi dây đời cháu Nếu cháu kéo nhẹ sợi dây này, ngày cháu trôi qua chậm rãi Nhưng cháu kéo mạnh, trơi qua vòng vài phút Và cháu kéo tất sức lực mình, đời cháu trơi qua vài ngày thôi.” Peter hào hứng bóng nên vội hỏi: “Cháu có không, thưa bà?” Bà cụ chậm rãi cúi xuống đặt bóng sợi dây thần kỳ vào tay cậu Ngày hôm sau, Peter ngồi học lớp nhƣng cảm thấy buồn chán Nhớ đến đồ chơi mình, cậu lấy kéo nhẹ sợi dây thần kỳ bóng Rất nhanh chóng, cậu thấy nhà ngồi đồ chơi u thích Q thích thú với khả kỳ diệu sợi dây, cậu định thử thêm lần Chán việc học hành, cậu kéo mạnh sợi dây trở thành chàng trai trƣởng thành, khỏe mạnh, tuấn tú Nhƣng Peter chƣa hài lòng Thay tận hƣởng giây phút tại, cậu lại tiếp tục nghĩ đến tƣơng lai Một lần nữa, cậu - Do anh – trang 75/77 lại kéo sợi dây vàng Nhiều năm trôi qua nháy mắt Peter trở thành ngƣời đàn ông tuổi trung niên Lúc cậu có gia đình đứa Mái tóc đen ngày lốm đốm bạc nhƣng Peter chƣa học đƣợc cách sống Và lần nữa, cậu kéo sợi dây vàng chờ đợi tƣơng lai Chẳng chốc, Peter biến thành ông già 90 tuổi với mái tóc bạc trắng Vợ cậu qua đời đứa khơn lớn có sống riêng Lần đời, Peter cảm thấy tiếc nuối khơng dành thời gian để nâng niu trân trọng sống Cậu chƣa câu cá với hay tản vợ đêm trăng sáng Cậu chƣa trồng vƣờn hay đọc sách hay Với tâm trạng buồn bã, Peter tản vào khu rừng mà trƣớc cậu thƣờng đến Khi đặt chân lên thảm cỏ rừng, cậu nhận chồi non trƣớc trở thành sồi khổng lồ Cậu nằm xuống đám cỏ ngủ thiếp Ít phút sau, cậu lại nghe có ngƣời gọi Cậu nhìn lên nhận bà cụ cho cậu bóng sợi thần cách nhiều năm “Cháu có thích q ta khơng?”- Bà cụ hỏi Peter nhìn bà cụ lát thẳng thắn trả lời: “Lúc đầu cháu thích ngược lại Nó khiến đời trơi qua nhanh đến mức cháu khơng có hội để tận hưởng Cháu đến hạnh phúc, khổ đau hay niềm vui, nỗi buồn Lòng cháu lúc trống rỗng Cháu đánh quà mà sống ban tặng cho mình” “Vậy cuối cháu chờ đợi sống?” – Bà lão hỏi – “Ta cho cháu điều ƣớc cuối cùng” Suy nghĩ lát, Peter chậm rãi trả lời: “Cháu muốn trở tuổi thơ sống lại đời lần nữa” Nói cậu lại ngủ thiếp Bỗng Peter nghe gọi tên Cậu mở mắt vui đến lịm ngƣời nhìn thấy mẹ bên cạnh Bà trẻ trung khỏe mạnh “Dậy Peter Con trễ học thôi.” – Mẹ cậu nhắc nhở Không đợi mẹ nhắc lại, Peter nhảy xuống giƣờng bắt đầu sống theo cách cậu mong muốn Và từ sau, Peter sống sống đủ đầy, giàu niềm vui hạnh phúc - Câu chuyện thật hay giàu ý nghĩa! - Nhƣng thật tiếc Peter sợi thần có truyện cổ tích Còn sống giới thực hội để làm lại từ đầu Ngày hơm hội để anh đón nhận quà sống Hãy biết quý trọng khoảng khắc, làm việc anh muốn bên cạnh ngƣời anh thƣơng yêu Anh leo núi, học chơi kèn, khiêu vũ dƣới mƣa bắt đầu việc Đừng trì hỗn hạnh phúc vì lý Hãy làm sống lại tinh thần háo hức trẻ thơ quan tâm chăm sóc tâm hồn anh Đây cách để anh đến đƣợc cõi Niết Bàn - Cõi Niết Bàn - Theo quan niệm Phật Giáo, đích đến cuối tất linh hồn đƣợc khai sáng Niết Bàn Cuộc sống Niết Bàn không đau khổ hay nỗi phiền muộn Đây mục đích cuối đời ngƣời Hãy thiền định suy gẫm tiếng gọi thật bên ngƣời anh nhƣ cách anh cống hiến thân Hãy thắp sáng đuốc đời anh giữ cho cháy thật rực rỡ cách áp dụng phƣơng pháp mà chia sẻ - Làm tơi biết đƣợc lúc đạt đƣợc cảnh giới khai sáng thật sự? - Những dấu hiệu dần xuất để soi đƣờng cho anh Khi anh nhận tính chất thiêng liêng huyền bí vật vốn bình thƣờng nhƣ ánh trăng, bầu trời xanh, cúc nở rộ hay tiếng cƣời trẻ - Julian, định tơi sống cống hiến đời theo nhƣ anh hƣớng dẫn Và tơi giữ lời hứa chia sẻ điều học đƣợc cho tất Do anh – trang 76/77 ngƣời Tôi không để công sức anh truyền dạy cho tơi trở nên nghĩa – Tơi nói với Julian giọng chân thành, dâng trào xúc động Julian nhìn tơi với ánh mắt tin tƣởng Đoạn, anh tiếp tục: - Tôi muốn kể cho anh câu chuyện cuối Anh có muốn nghe khơng? - Dĩ nhiên - Nhiều kỷ trƣớc, Ấn Độ có vị Hồng Đế muốn xây cơng trình vĩ tƣởng niệm ngƣời vợ yêu quý mình, q nói lên tình u to lớn ơng Cơng trình phải vƣợt qua kiến trúc đƣơng thời, lung linh huyền ảo dƣới ánh trăng; cơng trình mà giới phải thán phục ngƣỡng mộ Vì vậy, tảng đá nặng nề đƣợc khuân vác, đẽo gọt vất vả dƣới nắng gay gắt Mỗi ngày, cơng trình dần thành hình, nhƣ đèn tình yêu chiếu sáng trời xanh đất Ấn Cuối cùng, sau mƣời lăm năm xây dựng, đền nguy nga lộng lẫy đƣợc dựng nên Anh có biết cơng trình khơng? - Tơi khơng biết – Tôi lắc đầu - Đền Taj Mahal, kỳ quan giới - Julian nói – Điều tơi muốn nói với anh tồn tiềm để làm nên thành tựu phi thƣờng cảm giác hạnh phúc đầy đủ vĩnh cửu Do vậy, tất cần làm nghe theo mách bảo trái tim bƣớc thực ƣớc mơ Giống nhƣ ngơi đền Taj Mahal, sống an lạc đƣợc xây dựng ngày một, từ viên gạch trọn vẹn khoảng khắc Nhƣ tơi nói, chiến thắng nhỏ dẫn đến chiến thắng lớn Những thay đổi ban đầu tạo nên thói quen tích cực Và kết tạo cảm hứng thúc đẩy anh đến thay đổi vĩ đại Hãy bắt đầu sống ngày nhƣ thể ngày cuối đời anh Đừng chối bỏ vận mệnh Những xảy khơng anh sống trọn vẹn cho thời khắc Khơng nói thêm lời nữa, Julian Mantle, ngƣời bạn luật sƣ triệu phú từ bỏ tất để tìm thân mình, đứng dậy, vòng tay ơm chặt tơi nhƣ ngƣời anh em Anh bƣớc phố, khoan thai dƣới nắng vàng rực ngày hè - TÓM TẮT CHƢƠNG 13 Biểu tƣợng Ý Nghĩa: Trân trọng Nội Dung: - “Sống tại” Tận hƣởng quà - Không hy sinh hạnh phúc mục tiêu - Tận hƣởng sống nhƣ thể ngày cuối đời Phƣơng Pháp: - Sống tuổi thơ trẻ - Luyện tập lòng biết ơn - Nuôi dƣỡng vận mệnh đời bạn ĐỪNG TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA QUÁ KHỨ HÃY LÀ KIẾN TRƯC SƢ CHO TƢƠNG LAI CỦA MÌNH Do anh – trang 77/77 ... hƣớng dẫn vị thiền sƣ, Julian tìm bảy yếu tố tạo nên sống hạnh phúc viên mãn anh “hồi sinh” mạnh mẽ Tìm sức mạnh vơ biên câu chuyện hành trình khám phá nguồn lực vơ biên ngƣời Nó mang đến cho bạn... đƣợc tỏa sáng sứ mệnh thiêng liêng bạn đƣợc hoàn thành Hãy để Tìm sức mạnh vơ biên trở thành ngƣời bạn đồng hành bạn hành trình tìm với mình, để ngoảnh đầu nhìn lại, bạn khơng phải hối tiếc làm... nhận thấy sức mạnh đầy quyền gƣơng mặt họ Dù lớn tuổi nhƣng họ tốt lên sức trẻ đặc biệt Đơi mắt họ sáng long lanh tràn đầy niềm vui sống Tối hơm đó, Julian đƣợc đón chào bữa tiệc trái tƣơi Về sau,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm về sức mạnh vô biên, Tìm về sức mạnh vô biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay