Bài giảng TỔ CHỨC THI CÔNG BÁCH KHOA

125 16 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 10:39

Tổ chức: Là một bộ máy hay một cơ quan, một hệ thốnghay một hoạt động. Tổ chức xây dựng: Là xây dựng 1 bộ máy hoạt động để XDcông trình nhờ sự vận hành phối hợp của nhiều yếu tố. Tổ chức thi công: Là hệ thống các biện pháp tổ chức đượcáp dụng trong quá trình xây lắp trên công trường. Tổ chức thi công là một bộ phận của tổ chức XD. Tổ chức thi công CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH an Tr GV: Trần Đức Học uc D hD ,P oc H Nội dung Một số sơ lược TCTC Sơ lược trình tự XD Thiết kế tổ chức thi công Tổ chức hoạt động xây lắp 1.1 Sơ lược TCTC XD 1.1.1 Một số khái niệm - Tổ chức: Là máy hay quan, hệ thống hay hoạt động - Tổ chức xây dựng: Là xây dựng máy hoạt động để XD cơng trình nhờ vận hành phối hợp nhiều yếu tố - Tổ chức thi công: Là hệ thống biện pháp tổ chức áp dụng trình xây lắp cơng trường - Tổ chức thi công phận tổ chức XD an Tr uc D oc H 1.1 Sơ lược TCTC XD ,P hD Ví dụ sơ đồ tổ chức thi cơng cơng trường CHỈ HUY TRƯỞNG CƠNG TRÌNH TỔ CƠ GIỚI TỔ SẮT TỔ VẬT TƯ TỔ NỀ ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ TỔ GIÁM SÁT KT TỔ ĐIỆN BẢO VỆ, KẾ TOÁN TỔ NƯỚC ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 1.1 Sơ lược TCTC XD Một số sơ đồ tổ chức thi công công trường Dự án: Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà hàng tiệc cưới Đông Phương Dự án: Chung cư Nguyễn Kim Dự án: Chung cư Tân Kiểng Tổng thầu thiết kế thi công (Design and Build) an Tr Phân công trách nhiệm uc D oc H 1.1 Sơ lược TCTC XD hD ,P 1.1.2 Ý nghĩa tổ chức thi công - TCTCXD đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân - Tổ chức hợp lý nguồn lực trình tổ chức góp phần nâng cao hiệu nguồn lực Kết luận: Ngành XD có vai trò quan trọng TCTCXD có vai trò quan trọng cần phải quản lý tốt q trình thi công xây dựng, cần lựa chọn công nghệ thi công hợp lý 1.1 Sơ lược TCTC XD 1.1.3 Đặc điểm sản phẩm, sản xuất, thị trường XD Sản phẩm XD Khái niệm: Là cơng trình XD gắn liền với đất, nước, khơng khí, thềm lục địa, đại dương, tạo nên vật liệu XD, biện pháp thi cơng, máy móc thiết bị… Đặc điểm: • Có giá trị lớn, quy mơ phức tạp • Có tính đơn • Có tính cố định an Tr uc D oc H 1.1 Sơ lược TCTC XD ,P hD Sản xuất XD Đặc điểm: • Lưu động di dời liên tục • Q trình sản xuất có tính lộ thiên, tiếp xúc với điều kiện tự nhiên, yếu tố thời tiết • Q trình sản xuất phức tạp • Q trình sản xuất trao đổi diễn liên tục đồng thời Sản xuất XD có tính cá biệt 1.1 Sơ lược TCTC XD Thị trường XD Đặc điểm: • Q trình sản xuất trao đổi diễn liên tục đồng thời • Vừa có tính giai đoạn, vừa có tính lâu dài • Cần tơn trọng quy tắc đặc thù chế độ tốn • Giá sản phẩm XD có tính dần an Tr uc D oc H 1.1 Sơ lược TCTC XD ,P hD 1.1.4 Nội dung nghiên cứu TCTCXD • Nghiên cứu q trình tổ chức thi cơng xây lắp cơng trường • Tổ chức sử dụng thiết bị xe, máy • Tổ chức cung cấp vật tư • Tổ chức vận chuyển XD • Tổ chức cung cấp điện nước • Tổ chức cơng trình tạm cơng trường • Tổ chức kiểm tra điều động công trường 10 1.1 Sơ lược TCTC XD an Tr 1.1.5 Phương pháp nghiên cứu a) PP quan sát thực nghiệm cơng trình: cơng trình thực tế sau rút kinh nghiệm áp dụng cho cơng trình khác b) PP so sánh thứ tự: áp dụng cho cơng trình giống xây dựng sau áp dụng cho cơng trình sau c) PP so sánh phương án: Đề xuất phương án không giống sau dựa vào tiêu kinh tế kỹ thuật thời gian để lựa chọn phương án tối ưu d) PP thống kê kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm cơng trình XD trước sau áp dụng cho cơng trình uc D 11 oc H 1.1 Sơ lược TCTC XD hD ,P 1.1.6 Cơ cấu quản lý thi công a) Nguyên tắc TCTC • Thống lãnh đạo Kinh tế - Chính trị - Xã hội • Có chế độ tập trung dân chủ: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách • Hoạch tốn kinh tế b) Nội dung cơng tác quản lý: • Quản lý kế hoạch • Quản lý chất lượng Quản lý lao động tiền lương • Quản lý tài vụ • Quản lý vật tư thiết bị • Làm tốt cơng tác báo cáo thống kê định kỳ 12 1.2 Sơ lược trình tự XD 1.2.1 Các giai đoạn DA đầu tư XD an Tr uc D 13 oc H 1.2 Sơ lược trình tự XD ,P Trình tự đầu tư xây dựng cơng trình hD 14 1.2 Sơ lược trình tự XD 1.2.2 Mối quan hệ chủ thể thi cơng XD Trong q trình tổ chức thi cơng xây dựng phần ngầm đào đất hố móng nhà thầu phát đất có túi bùn mà hồ sơ thiết kế ban đầu khơng có Xử lý nào? Trong q trình nghiệm thu BT dầm sàn cầu thang, tư vấn giám sát bên A phát chất lượng BT không đảm bảo yêu cầu Xử lý nào? an Tr uc D 15 oc H 1.2 Sơ lược trình tự XD hD ,P 1.2.3 Thách thức tồn XD • Tăng giá, giá leo thang => XD nợ nần, nợ xấu • Thời gian (thi cơng, giải ngân, tốn, tốn, chậm tiến độ) • Cơng tác kiểm sốt điều phối • Chất lượng 16 1.3 Thiết kế TCTC 1.3.1 Một số khái niệm an Tr a) Khái niệm thi cơng • Nghĩa rộng: Q trình sx biến nội dung cơng việc hàm ý chủ quan báo cáo khả thi hồ sơ thiết kế thành cơng trình thực đưa vào khai thác sử dụng sở chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố (Vật liệu, nhân công, máy móc, tiền) • Nghĩa hẹp: Q trình sx gồm công việc sau  Xây lắp công trường  Sản xuất cấu kiện bán thành phẩm  Các hoạt động sản xuất phụ trợ khác uc D 17 1.3.1 Một số khái niệm hD ,P oc H 1.3 Thiết kế TCTC a) Khái niệm thiết kế tổ chức thi cơng • Là q trình tính tốn lựa chọn giải pháp kỹ thuật cách tổ chức không gian cách xếp thời gian q trình thi cơng cách hợp lý, đảm bảo thi công hợp lý thiết kế thời hạn đạt chất lượng, giá thành hợp lý an toàn lao động 18 1.3 Thiết kế TCTC 1.3.2 Vai trò thi cơng • Xuất phát từ nguyên tắc “phải làm theo thiết kế” thi công trạng thái bị động, sai lầm q trình thi cơng thường gây hậu Làm thất vốn đầu tư XD cơng trình gây tác động mạnh mẽ cho người → Đóng vai trò quan trọng xây dựng an Tr uc D 19 hD ,P oc H 1.3 Thiết kế TCTC 1.3.3 Nhiệm vụ thiết kế tổ chức thi công • Là nghiên cứu vận dụng quy luật phạm trù chun mơn ngành có liên quan, để xếp quản lý có hệ thống q trình XD có gắn liền với yếu tố làm phát triển chất lượng hiệu q trình thi cơng • Sử dụng công nghệ – kỹ thuật thi công tiên tiến • Sử dụng tối đa lực máy móc – thiết bị • Quản lý phối hợp tốt lực lượng tham gia Nhằm nâng cao chất lượng đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí, đảm bảo an tồn lao động vệ sinh mơi trường 20 8.2 Ước tính dân số CT Dân số cơng trường (bao gồm gia đình ngừơi xây dựng theo cách tính cũ) Dân số cơng trường (bao gồm gia đình người xây dựng theo thực tế nay): N=G công trường gần thành phố • N=(1,11,2)G cơng trường xây dựng nhà máy khu công nghiệp xa thành phố Biết dân số công trường  diện tích loại nhà tạm cần xây dựng (tra bảng) • an Tr uc D oc H 8.2 Ước tính dân số CT hD ,P 8.3 Nguyên tắc thiết kế nhà tạm • Thiết kế nhà dạng tháo lắp được, kết cấu đơn giản, lắp ghép liên kết boulon, dựng lắp thủ cơng • Tận dụng kết cấu điển hình lắp lẫn • Tận dụng ngun vật liệu địa phương • Có hình dáng đẹp, kích thước hợp lý, để đảm bảo tiện lợi cho người sử dụng, không chật chội, tránh gây tâm lý tạm bợ cho người sử dụng an Tr uc D oc H 8.4 Cấu tạo số nhà tạm ,P hD Nhà tháo lắp được: • Kết cấu khung chịu lực bao che • Khu nhà gỗ thép hình • Vật liệu lợp: fibro, tole kẽm, tole nhựa … • Có thể dùng nhà tiền chế lắp ráp phổ biến thi trường Nhà không tháo lắp được: loại tận dung nguyên vật liệu địa phương Nhà di động: Dùng ô hỏng, container cũ loại 60 feet, … chủ yếu dùng làm văn phòng tạm cho ban huy công trường 10 Bài tập Ước tính lượng cán bộ, nhân viên, cơng nhân cho cơng trình có 200 cơng nhân thi cơng trực tiếp, công trường thuộc loại xây dựng nhà cao tầng nội thành, qui mô lớn (2 block 19 tầng block 26 tầng) Giả sử bố trí lán trại tạm thời cho tồn cơng nhân (tính ln cơng nhân phụ trợ) Hãy tính đường kính ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt lán trại (D=27mm, PVC) an Tr uc D 11 hD ,P oc H Tổ chức thi cơng CHƯƠNG 9: TỔNG BÌNH ĐỒ CƠNG TRƯỜNG an Tr GV: Trần Đức Học uc D H Khái niệm Các nguyên tắc Trình tự thiết lập Thiết lập tổng bình đồ hD ,P oc Nội dung 9.1 Khái niệm tổng bình đồ Tổng bình đồ cơng trường • Mặt tổng qt khu vực xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, thủy lợi … • Trình bày nhà cửa, cơng trình vĩnh cữu • Trình bày lán trại tạm, xưởng gia cơng, trạm máy thi cơng, trạm khí sửa chửa, trạm điện-nước, mạng lưới điện-nước, cống rãnh, đường sá, cơng trình tạm khác, … an Tr uc D oc H 9.1 Khái niệm tổng bình đồ hD ,P Phân loại tổng bình đồ cơng trường theo giai đoạn thi cơng: • Tổng bình đồ cơng trường giai đoạn thi cơng phần đất móng • Tổng bình đồ cơng trường giai đoạn thi cơng phần kết cấu chịu lực cơng trình • Tổng bình đồ cơng trường giai đoạn thi cơng phần hồn thiện 9.2 Các nguyên tắc lập TBĐ an Tr • Bố trí nhà cửa, cơng trình, mạng lưới đường sá, điệnnước, tạm thời cho chúng phục vụ thi công cách thuận lợi • Cự ly vận chuyển vật liệu, bán thành phẩm, cấu kiện phải ngắn, khối lượng cơng tác bốc dỡ phải • Tơn trọng yêu cầu an toàn lao động, luật lệ phòng chống hỏa hoạn, điều kiện vệ sinh sức khỏe cơng nhân • Tn theo hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật uc D oc H 9.2 Các nguyên tắc lập TBĐ ,P hD Bố trí cần trục: • Xác định vị trí tâm quay cần trục (cần trục tháp cố định), vị trí đường ray (cần trục tháp di động) cho bao qt tồn cơng trình • Xác định bán kính hoạt động, khu vực nguy hiểm Bố trí thăng tải thang máy: • Mặt rộng bố trí thăng tải phía khơng có cần trục tháp hoạt động • Nếu có thăng tải, thường bố trí cơng trình • Nếu có phân đoạn, bố trí thăng tải/phân đoạn • Bố trí sát mép cơng trình giằng vào cơng trình mặt sàn 9.2 Các nguyên tắc lập TBĐ Bố trí máy trộn BT trộn vữa: • Bố trí gần nơi tiêu thụ phương tiện vận chuyển Khi thi cơng móng, bố trí xung quanh cơng trường di động theo sơ đồ đổ BT • Nằm bán kính hoạt động cần trục, vị trí nguy hiểm quãng đường vận chuyển ngắn • Nên bố trí hai máy trộn đối xứng so với trọng tâm cơng trình (nếu mặt rộng) • Tránh bố trí xa thăng tải, tránh tập trung vào chỗ an Tr uc D oc H 9.2 Các nguyên tắc lập TBĐ ,P hD Bố trí kho bãi: • Bố trí kho bãi phù hợp với dây chuyền thi công công tác • Kho đặc biệt phải bố trí khu riêng biệt • Có thể bố trí dọc theo đường nội để tiện bốc xếp vật liệu xây dựng Bố trí nhà tạm: • Khu hành sinh hoạt (nhà làm việc, phòng họp, nhà ăn, y tế, …) bố trí vào khu vực riêng, khơng ảnh hưởng đến tiến trình thi cơng • Khu nhà dịch vụ (nhà công nhân, nhà trẻ, trạm xá) nên bố trí ngồi cơng trình cự ly gần 9.2 Các nguyên tắc lập TBĐ Bố trí xưởng sản xuất phụ trợ (cơng trường lớn): • Khơng gây cản trở q trình thi cơng • Nếu có điều kiện nên tập trung vào khu (dễ quản lý cung cấp điện - nước) • Tuân theo hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật yêu cầu an tồn lao động, luật lệ phòng chống hỏa hoạn, điều kiện vệ sinh sức khỏe công nhân an Tr uc D oc H 9.2 Các nguyên tắc lập TBĐ ,P hD Hệ thống bảo vệ-an toàn lao động-vệ sinh mơi trường: • Phải có hàng rào phân định ranh gới khu vực công trường loại vật liệu phù hợp • Bên cơng trường phải rõ khu vực nguy hiểm rào chắn, căng dây, biển báo • Các biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn lao động: lưới an toàn, lan can cho công nhân thi công cao, chống sét cho cần trục tháp, đèn chiếu sáng, đén pha, đén báo hiệu cần trục, … • Quy định vệ sinh xây dựng hàng ngày vào cuối làm việc • Bố trí trạm y tế gần cổng vào • Cần có quy định biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường: chống bụi tiếng ồn, biện pháp nước thải, … • Tn theo quy định hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn an tồn lao động 10 9.3 Trình tự thiết lập TBĐ an Tr Xác định giai đoạn lập tổng bình đồ cơng trường: • Cơng trình nhỏ vừa: Thường thiết kế cho giai đoạn thi công phần thân mái cơng trình (kết cấu chịu lực chính) Tại sao? Với cơng trình lớn phải thiết kế đủ cho ba giai đoạn:  Phần ngầm cốt 0.000 (bao gồm san lấp mặt bằng, công tác đất móng)  Phần thân mái cơng trình  Phần hồn thiện uc D 11 oc H 9.3 Trình tự thiết lập TBĐ ,P hD Tính tốn số liệu: • Thời hạn xây dựng biểu đồ nhân lực • Vị trí loại cần trục, máy móc thiết bị xây dựng cơng trường • Số lượng loại xe máy vận chuyển công trường • Diện tích loại nhà làm việc nhà • Nhu cầu xưởng sản xuất phụ trợ • Nhu cầu cung cấp điện-nước • Nhu cầu dịch vụ cung cấp khác… 12 9.3 Trình tự thiết lập TBĐ Thiết kế tổng mặt xây dựng chung: • Ưu tiên bố trí cần trục tháp, cần trục tự hành đường di chuyển chúng bố trí thăng tải, máy móc thiết bị xây dựng • Thiết kế hệ thống giao thơng cơng trường • Bố trí kho, bãi vật liệu cấu kiện • Bố trí xưởng sản xuất phụ trợ phù hợp với mạng lưới đường nội công trường an Tr uc D 13 oc H 9.4 Thiết kế TBĐ công trường hD ,P 9.4.1 Giai đoạn thi cơng phần ngầm • Xác định vị trí hố đào • Xác định đường di chuyển máy đào, máy ép cọc, máy khoan nhồi, • Xác định trình tự thi cơng móng • Xác định khu vực tập kết đất đào, đất giữ lại để lấp, đất dư thừa cần chuyển • Biện pháp nước có mưa • Xác định khu vực cấm bố trí máy móc 14 9.4 Thiết kế TBĐ cơng trường 9.4.2 Giai đoạn thi cơng phần thân mái • Bố trí cần trục, máy móc thiết bị xây dựng • Bố trí kho bãi cơng trường • Thiết kế hệ thống giao thơng • Thiết kế xưởng sản xuất phụ trợ • Thiết kế nhà tạm • Thiết kế hệ thống kỹ thuật: hệ thống cung cấp điện, nước • Hệ thống an tồn, bảo vệ, vệ sinh môi trường an Tr uc D 15 oc H 9.4 Thiết kế TBĐ công trường hD ,P 9.4.3 Giai đoạn thi cơng phần hồn thiện Chỉ có cơng trình lớn phức tạp Cần quan tâm nội dung sau: • Biện pháp rút dần cần trục • Trình tự tháo dỡ cơng trình tạm • Hướng di chuyển phương tiện tháo dỡ 16 Ví dụ VD1: Lập tổng bình đồ công trường mở rộng nhà máy có vò trí hình 1.2 an Tr uc D 17 hD ,P oc H Ví dụ 18 Ví dụ VD2: Bố trí kho bãi, máy thi công, nhà tạm, cho dự án xây dựng nhà nhiều tầng gạch hai trường hợp: • a Sử dụng cần trục tháp làm phương tiện vận chuyển, cẩu lắp; • b Sử dụng máy thăng tải cố đònh để vận chuyển vật tư, cấu kiện lên cao • • • • • • Các loại kho bãi, nhà tạm, máy thi công công trường bao gồm: 1.Cần trục tháp 2.Máy thăng tải 3.Đống gạch 4.Bãi cấu kiện BTCT đúc sẵn 5.Lán mộc cửa gỗ Máy trộn vữa 7.Thùng phễu chứa vữa 8.Đống cát Kho vôi, xm 10.Văn phòng BCH, hành chánh 11.Kho kín 12.Xưởng khí 13.Nhà bảo vệ an Tr uc D 19 10 4 11 hD ,P oc H 13 12 20 13 10 11 3 12 an Tr uc D 21 oc H WEBSITE – Công ty cốp pha hD ,P www.doka.com www.peri.com www.kumkangkind.com 22 an Tr uc D hD ,P oc H ... công (Design and Build) an Tr Phân công trách nhiệm uc D oc H 1.1 Sơ lược TCTC XD hD ,P 1.1.2 Ý nghĩa tổ chức thi cơng - TCTCXD đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh... Ngành XD có vai trò quan trọng TCTCXD có vai trò quan trọng cần phải quản lý tốt q trình thi cơng xây dựng, cần lựa chọn công nghệ thi công hợp lý 1.1 Sơ lược TCTC XD 1.1.3 Đặc điểm sản phẩm,... đặc thù chế độ tốn • Giá sản phẩm XD có tính dần an Tr uc D oc H 1.1 Sơ lược TCTC XD ,P hD 1.1.4 Nội dung nghiên cứu TCTCXD • Nghiên cứu q trình tổ chức thi cơng xây lắp cơng trường • Tổ chức sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TỔ CHỨC THI CÔNG BÁCH KHOA, Bài giảng TỔ CHỨC THI CÔNG BÁCH KHOA, CHƯƠNG 1 - Khai niem ve TCTC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay