ĐỀ ÁN MARKETING CÔNG NGHIỆP

48 19 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2019, 03:05

ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc BÁO CÁO: ĐỀ ÁN MARKETING CÔNG NGHIỆP Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Mục lục Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn vấn đề thực hiện: 1.2 Tổng quan sở lý thuyết: 1.3 Phương pháp nghiên cứu: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu doanh nghiệp: 1.1.1 Thông tin tổng quan: 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động: 1.1.3 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 1.2 Chiến lược hoạt động: 11 1.2.1 Tầm nhìn- Sứ mệnh- Giá trị cốt lõi: 11 1.2.2 Định hướng chiến lược chung doanh nghiệp: 13 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG MARKETING 16 2.1 Môi trường vĩ mô : 16 2.1.1 Nhân tố trị pháp luật : 16 2.1.2 Nhân tố kinh tế : 16 2.1.3 Yếu tố công nghệ: 18 2.1.4 Nhân tố văn hóa- xã hội: 20 2.1.5 Yếu tố khác: 21 2.2 Môi trường ngành lợi cạnh tranh: 21 2.2.1 Đối thủ cạnh trạnh: 21 2.2.2 Khách hàng: 22 2.2.3 Nhà cung cấp: 23 2.2.4 Sản phẩm thay thế: 23 2.3 Phân tích SWOT: 23 CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ CÁC MỤC TIÊU MARKETING CỦA ĐƠN VỊ 25 3.1 Phân đoạn thị trường định thị trường mục tiêu: 25 3.1.1 Phân đoạn thị trường: 25 3.1.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu: 25 3.2 Mục tiêu kế hoạch marketing: 27 3.2.1 Mục tiêu doanh thu: 27 Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc 3.2.2 Mục tiêu thị phần: 27 IV CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM: 28 4.1 Xác định vai trò sản phẩm doanh nghiệp: 28 4.2 Thiết kế sản phẩm: 28 4.2.1 Đặc tính kỹ thuật phương pháp cơng nghệ sản xuất sản phẩm: 28 4.2.2 Dự báo vòng đời kế hoạch phát triển sản phẩm: 31 4.3 Xác định yếu tố bổ trợ tạo đặc trưng cho sản phẩm: 32 4.3.1 Bao bì nhãn hiệu sản phẩm: 32 4.3.2 Dịch vụ khách hàng: 33 4.4 Xây dựng chiến lược marketing cho chu kì sản phẩm: 33 V XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THƠNG VÀ XÚC TIẾN 35 5.1 Xác định mục tiêu chương trình truyền thơng marketing: 35 5.1.1 Đối tượng mục tiêu: 35 5.1.2 Thông điệp định vị- truyền thông: 35 5.1.3 Mục tiêu truyền thông: 35 5.2 Xác định hệ thống xúc tiến hỗn hợp: 36 5.3 Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp: 37 5.3.1 Bán hàng cá nhân: 37 5.3.2 Quảng cáo: 37 5.3.3 Quan hệ công chúng: 41 5.3.4 Xúc tiến bán hàng: 43 5.4 Xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông: 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn vấn đề thực hiện: Ngày xu hội nhập phát triển, doanh nghiệp môi trường sôi động với nhiều hội thách thức Từ thấy rằng, hoạt động marketing kinh doanh ngày khẳng định tầm quan trọng Một doanh nghiệp làm ăn có hiệu hay không phụ thuộc lớn vào chiến lược marketing thể chủ yếu yếu tố (Sản phẩm -Giá -Phân phối -Xúc tiến hỗn hợp) Xúc tiến khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng sách marketing công ty Và nay, theo xếp hạng tạp chí chuyên ngành gốm sứ hàng đầu giới Ceramic World Review năm 2016 gốm sứ xây dựng Việt Nam đứng hàng thứ sau Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil Tây Ban Nha sản lượng sản xuất tiêu thụ Và năm sau tiếp tục năm tăng trưởng mạnh đầu tư Gắn liền với điều triển vọng thách thức Công ty TNHH Vitto Huế công ty chuyên sản xuất men Frit trình xây dựng phát triển.Với thị trường tiêu thụ nước đẩy mạnh khu vực Asian năm 2020 việc xây dựng chương trình xúc tiến hồn thiện điều quan trọng Xuất phát từ cần thiết đó,nhóm em chọn đề tài: “Xây dựng hồn thiện chương trình truyền thơng xúc tiến sản phẩm men Frit công ty TNHH Vitto Huế” để nghiên cứu đề án mơn học Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình cô Thạc sĩ Nguyễn Thị Cúc thầy cô môn Quản lý công nghiệp giúp đỡ tận tình giúp nhóm thực hồn thành đề án Tuy nhiên kinh nghiệm hiểu biết hạn chế nên q trình làm đề án khơng khỏi tránh sai sót định nên nhóm em mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy để học hỏi, rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt đồ án sau 1.2 Tổng quan sở lý thuyết: Vai trò xúc tiến hỗn hợp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: Xúc tiến nỗ lực doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhở khuyến khích khách hàng mua sản phẩm hiểu rõ doanh nghiệp Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Xúc tiến hỗn hợp chữ P cuối hệ thống Marketing – mix, chiếm vị trí quan trọng doanh nghiệp Xúc tiến hỗn hợp, yếu tố quan trọng bậc hệ thống Marketing – Mix mà doanh nghiệp sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu để đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Bản chất hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu thông tin sản phẩm đến cho khách hàng để thuyết phục họ mua sản phẩm doanh nghiệp Người tiêu dùng mua sản phẩm mà hãng sản xuất, có phải sản phẩm tiếng? Chất lượng tốt hay khơng? Các đặc tính sử dụng nào? Vì vậy, trình định mua trình tương đối dài khơng đơn giản, họ có thông tin đầy đủ sản phẩm, hiểu biết nó, đặc biệt hình thức bên ngoài, kiểu dáng, chất lượng… để phù hợp với thị hiếu, sở thích khả họ Tất công việc hoạt động xúc tiến hỗn hợp đảm nhận Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp Trong xúc tiến hỗn hợp có hoạt động chủ yếu là: Quảng cáo, quan hệ cá nhân (tuyên truyền), bán hàng cá nhân, xúc tiến bán hàng (khuyến mãi) Quảng cáo Bán hàng cá nhân Xúc tiến hỗn hợp Quan hệ công chúng Xúc tiến bán hàng Các hoạt động chủ yếu xúc tiến hỗn hợp  Quảng cáo: Quảng cáo thực chất hoạt động sử dụng phương tiện thị thông tin đại chúng mà doanh nghiệp thực để giới thiệu hàng hố, dịch vụ cho Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc thị trường, khách hàng mục tiêu để tạo ấn tượng sản phẩm doanh nghệp khách hàng Quảng cáo truyền thông tin đến thị trường thông qua phương tiện thông tin đại chúng Các phương tiện phương tiện phát thanh( radio, tivi…), phương tiện in ấn( báo, tạp chí, ấn phẩm trực tiếp ), phương tiện trời, đường số phương tiện khác, tuỳ theo mục tiêu quảng cáo mà họ đưa thơng điệp với nội dung phù hợp với mục tiêu Nhiều người họ muốn tạo lập trì hình ảnh doanh nghiệp nhận thức khách hàng với mục tiêu đạt hiệu lâu dài việc tăng doanh số trước mắt, họ tập trung quảng cáo cho uy tín Nếu họ muốn thơng tin cho khách hàng mục tiêu hướng họ tới hành động mua họ tập trung vào quảng cáo sản phẩm Tuy nhiên, việc thông qua công định quảng cáo phụ thuộc nhiều yếu tố khác chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược doanh nghiệp, chiến lược Marketing Doanh số (số lượng bán) tăng lên tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quảng cáo Song để đánh giá hiệu quảng cáo cách tồn diện người ta phải dựa vào đại lượng trực tiếp khách hàng thay đổi tương ứng theo chiều hướng có lợi người tiêu dùng thái độ, tâm lý, tập tính…  Xúc tiến bán hàng: Xúc tiến bán hàng biện pháp tác động tức thì, ngắn hạn để khuyến khích việc mua sản phẩm hay dịch vụ Xúc tiến bán hàng hay gọi khuyến mại có tác động trực tiếp tích cực tới việc tăng doanh số lợi ích vật chất bổ sung cho người mua, giảm giá, hình thức vui chơi có thưởng, chiết khấu… Quảng cáo khơng có nghĩa người tiêu dùng có phản ứng mua ngay, hoạt động xúc tiến bán hàng hỗ trợ cho hoạt động quảng cáo để khuyến khích, cổ vũ, thơi thúc họ đến hành động mua nhanh Đối với người tiêu dùng: khuyến khích họ tiêu dùng nhiều hơn, mua với số lượng lớn mở khách hàng Đối với trung gian phân phối: khuyến khích lực lượng phân phối tăng cường hoạt động phân phối hơn, đẩy mạnh hoạt động mua bán, củng cố Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc mở rộng kênh phân phối, thực dự trữ thị trường, phân phối thường xuyên, liên tục nhằm mở rộng thị trường Thực chất cơng cụ kích thích để thúc đẩy khâu cung ứng, phân phối tiêu dùng một nhóm sản phẩm hàng hố doanh nghiệp  Bán hàng cá nhân: Không giống quảng cáo hay xúc tiến bán hàng, bán hàng cá nhân bao gồm mối quan hệ trực tiếp người bán khách hàng khách hàng tiềm Do bán hàng cá nhân giới thiệu miệng hàng hoá hay dịch vụ người bán hàng thông qua đối thoại với nhiều khách hàng nhằm mục đích bán hàng Sử dụng hình thức bán hàng cá nhân có ưu điểm riêng khách hàng hiểu rõ sản phẩm Khi đội ngũ bán hàng có trình độ cao, khách hàng họ hướng dẫn rõ ràng cách sử chứng minh cách đầy đủ, thuyết phục giá trị sản phẩm Thêm vào đó, thơng qua hoạt động bán hàng, nhân viên thu thông tin khách hàng sản phẩm doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh cách xác nhanh  Quan hệ công chúng: Quan hệ cơng chúng kích thích cách gián tiếp nhằm tăng nhu cầu hàng hoá, dịch vụ hay uy tín đơn vị kinh doanh cách đưa tin tức có ý nghĩa thương mại chúng ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng cách thuận lợi miễn phí Quan hệ cơng chúng hình thức hoạt động tổ chức dư luận xã hội – dư luận thị trường Hoạt động tổ chức dư luận xã hội có số nhiệm vụ, có nhiệm vụ bảo đảm cho doanh nghiệp có danh tiếng tốt, hình ảnh tốt, xử lý tin đồn, hình ảnh bất lợi lan truyền bên ngồi Hoạt động thơng qua hình thức phát biểu trực tiếp người dẫn chương trình buổi họp gián tiếp thơng qua viết tạp chí Nó mang tính thương mại bảo trợ chương trình, hoạt động xã hội, thể thao, hoạt động tình nguyện, quan tâm đời sống cán cơng nhân viên… Nội dung quan hệ công chúng bao gồm: Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc - Tuyên truyền cho sản phẩm: gồm nỗ lực khác làm cho công chúng biết sản phẩm - Tuyên truyền hợp tác: hoạt động bao gồm việc truyền nội bên để người ta hiểu tổ chức mình, nhằm tạo hình ảnh tốt đẹp, tăng ưu doanh nghiệp - Vận động hành lang việc giao tiếp với nhà làm luật, quan chức nhà nước để ủng hộ hay cản trở sắc luật - Tuyên truyền xử lý việc bất lợi cho doanh nghiệp lan truyền Hoạt động tuyên truyền thực nhiều lĩnh vực nhằm giải công việc cụ thể doanh nghiệp đặt Quan hệ cơng chúng sử dụng, song có tiềm để tạo nên mức độ biết đến ưa thích thị trường, xác định lại vị trí sản phẩm bảo vệ chúng Tuy hoạt động miễn phí, song thực tế doanh nghiệp thực hoạt động này, họ thường đầu tư khoản tiền định để trì mối quan hệ cơng chúng tốt đẹp với quan thông tin đại chúng 1.3 Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng kiến thức môn marketing công nghiệp học kết hợp với thông tin thực tế từ doanh nghiệp, từ mạng internet qua phương pháp: thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá từ xây dựng chiến lược marketing phù hợp cho doanh nghiệp Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu doanh nghiệp: 1.1.1 Thông tin tổng quan: Công ty TNHH Vitto thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3301518915 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 08 tháng 05 năm 2013 Trụ sở Công ty nhà máy sản xuất: Khu Công nghiệp La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam Công ty TNHH Vitto Huế chuyên sản xuất men Frit cung cấp cho thị trường nước xuất 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động: Công ty TNHH Vitto chuyên sản xuất cung ứng sản phẩm men Frit phục vụ cho ngành vật liệu xây dựng Sản phẩm Vitto khẳng định thương hiệu có mặt khắp thị trường nước Sản phẩm nhà máy gồm dòng sản phẩm chủ lực:  Frit cho gạch ốp, lát granit  Frit đục cho gạch ốp in kỹ thuật số  Frit điều chỉnh có hệ số giản nở nhiệt cao Frit trắng đục cho men lót  Ngồi có chủng loại men gốm sứ hồn thiện có giá trị cao men mài, men inluste, men in hiệu ứng chìm/ nổi, men metallic 1.1.3 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠNG TY TNHH FRIT Chú thích: Phân cấp Cùng cấp bậc Viết tắt: P.TCHC: Phòng tổ chức hành VSCN: Vệ sinh cơng nghiệp KHSX: kế hoạch sản xuất Page 10 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc - Chiến lược thâm nhập vào phân đoạn thị trường mớ công ty sản xuất gạch miền Bắc, Nam - Mở rộng thị trường nước ngoài: khu vực ASEAN - Nâng cao hệ thống công nghệ sản xuất đại giảm nguồn chi phí để tạo nên lợi giá  Việc mở rộng thị trường giúp cơng ty củng cố vị trí chiến cạnh tranh thị trường Trong dòng sản phẩm Frit titan, men mài dòng sản phẩm giai đoạn bắt đầu tăng trưởng (giai đoạn giới thiệu) cần có chiến lược sau đây: - Xúc tiến việc đưa mẫu thử sản phẩm đến đối tác khách hàng - Cải tiến kết hợp để tạo nên đặc tính ưu việt cho sản phẩm - Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm cho dòng sản phẩm Page 34 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc V XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG VÀ XÚC TIẾN 5.1 Xác định mục tiêu chương trình truyền thơng marketing: 5.1.1 Đối tượng mục tiêu: Xác định khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp cần hướng đến, phân định rõ ràng khách hàng hữu khách hàng tiềm điều tất yếu Bởi đối tượng cần thông tin mà từ phía doanh nghiệp gửi khác Vì sản phẩm mà tiến hành xúc tiến men Frit, nên khách hàng mục tiêu không khác công ty, nhà máy, doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát đồ dùng gốm sứ Ngoài khách hàng hợp tác cơng ty sản phẩm cơng việc phải tiến hành đẩy mạnh việc gắn bó hợp tác bền vững với khách hàng hữu (công ty, thị trường hợp tác) Đồng thời phải xúc tiến mạnh mẽ, quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng tiềm công ty doanh nghiệp ngành sản xuất thị trường đầy tiềm nước lân cận, nước phát triển 5.1.2 Thông điệp định vị- truyền thông: Hiện thị trường có nhiều cơng ty cung cấp sản phẩm men Frit tương tự Vitto Tuy nhiên, Vitto gửi gắm thơng điệp “ You are my misson” để thấy khách hàng mục tiêu hàng đầu, tất việc cải tiến điều chỉnh sản phẩm mục đích cuối hướng đến khách hàng 5.1.3 Mục tiêu truyền thông: Mục tiêu truyền thông giúp khách hàng biết đươc Vitto nhà cung cấp sản phẩm men lót Frit tốt thị trường Việt Nam Với đầu công nghệ, chất lượng, giá cả….tạo dựng hình ảnh nhà cung cấp uy tín chất lượng đáng hợp tác công ty hay doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất gạch men ốp lát sản phẩm gốm sứ sử dụng công nghệ men Frit Tuy nhiên doanh nghiệp sau (thành lập năm 2014) lĩnh vực sản xuất Frit, chịu cạnh tranh liệt với sản phẩm thương hiệu lớn như: Prime, Viglacera, Đồng Tâm…các sản phẩm nhập từ nước tiên tiến Italia, hay sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc Vì doanh nghiệp phải chịu nhiều áp lực sản xuất kinh doanh để tồn phát triển Từ Page 35 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc thấy rõ thị trường mục tiêu công ty ngày khó khăn Chính vậy, chiến lược truyền thông phải công ty trọng đầu tư mạnh với mong muốn nhận đáp trả lại khách hàng thông qua việc mua hàng hài lòng sản phẩm  Tập trung vào khách hàng mục tiêu doanh nghiệp đồng thời Vitto tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tập trung nghiên cứu, nắm bắt xu hướng tiêu dùng khách hàng cho đời dòng sản phẩm cao cấp, đem lại hiệu kinh tế cao  Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Vitto coi trọng công tác mở rộng thị trường tiêu thụ, trì, giữ vững tăng thị phần nước; xúc tiến tìm hiểu, nghiên cứu, ký kết hợp đồng với đối tác nước đưa gạch Vitto vươn thị trường tiềm Châu Á khẳng định thương hiệu Vitto - Gạch Việt thị trường quốc tế 5.2 Xác định hệ thống xúc tiến hỗn hợp: Hiện xúc tiến hỗn hợp cơng ty, doanh nghiệp coi trọng mà có tác dụng lớn Sản phẩm có chất lượng tốt, giá phải khơng có nghĩa người tiêu dùng mua hàng Họ phải biết tồn sản phẩm, họ phải giới thiệu khái quát sản phẩm, lí mà sản phẩm ưu việt so với sản phẩm loại khác họ thuyết phục nên mua sản phẩm sớm tốt … Những cơng việc đòi hỏi phải thực chiến lược xúc tiến hỗn hợp đắn, phù hợp với khả công ty, với mục tiêu chung cơng ty mục tiêu Marketing nói riêng Đặc biệt khách hàng tổ chức khác hẳn với khách hàng tiêu dùng cuối Một cơng ty có chiến lược xúc tiến hỗn hợp thích ứng với thị trường thu nhiều lợi ích khơng việc tăng doanh số hay lượng bán Họ tạo trì mối quan hệ cơng chúng tốt đẹp với khách hàng mình, tạo nên ưa thích nhãn hiệu khách hàng xây dựng hình ảnh thuận lợi, tốt đẹp cho cơng ty  Các công cụ xúc tiến hỗn hợp:  Marketing trực tiếp  Quan hệ công chúng (PR) Page 36 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc  Quảng cáo  Xúc tiến bán hàng  Bán hàng trực tiếp  Lợi ích xúc tiến:  Xây dựng hình ảnh cho cơng ty sản phẩm  Thông tin đặc trưng sản phẩm  Xây dựng nhận thức sản phẩm  Quảng bá sản phẩm có  Tái định vị hình ảnh cơng dụng sản phẩm bán chậm hay bão hòa  Thúc đẩy khách hàng mua  Chứng minh hợp lí giá bán  Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng  Duy trì trung thành nhãn hiệu  Tạo thuận lợi cho công ty so với đối thủ 5.3 Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho doanh nghiệp: 5.3.1 Bán hàng cá nhân: Cử người bán hàng đến tận cơng ty xí nghiệp gạch men đem theo mẫu thử, hồ sơ, giấy tờ thông tin công ty sản phẩm để giới thiệu bán hàng đánh giá sản phẩm khách hàng kí kết hợp đồng Đây hình thức xúc tiến doanh nghiệp Cơng ty xây dựng ba nhóm bán hàng ba khu vực: Miền Bắc, Trung, Nam nhóm đội ngũ bán hàng cho khu vực quốc tế Đội ngũ đào tạo kĩ nghiệp vụ bán hàng cho khách hàng tổ chức 5.3.2 Quảng cáo:  Tạp chí chuyên ngành, catalogue  Catalogue: ấn phẩm quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công ty đến khách hàng Thiết kế catalogue để quảng bá dịch vụ, sản phẩm công việc quan trọng việc thúc đẩy doanh số, lợi nhuận công ty xây dựng thương hiệu phát triển bền vững lâu dài cho doanh nghiệp Catalogue không đơn giản dạng ấn phẩm quảng cáo mà catalogue sử dụng hữu hiệu hình ảnh thương hiệu để truyền tải thông điệp sản phẩm Page 37 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc tới khách hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm- sử dụng trình bán hàng trực tiếp Để phục vụ cho hoạt động bán hàng cá nhân hoạt động hội chợ triển lãm in 3000 catalog Catalog cho sản phẩm Frit Page 38 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Trong trình bán hàng, phận tiếp thị bán hàng sử dụng catalog cho việc bán hàng cho đối tác khách hàng cơng nghiệp hình ảnh trực quan thơng tin đầy đủ  Tạp chí chun ngành: Doanh nghiệp chọn tạp chí chun ngành để đăng tải mẫu quảng cáo Hãy chọn tạp chí có tính chun sâu tốt để giới hạn đối tượng độc giả muốn nhắm đến để tiết kiệm chi phí Thay mẩu quảng cáo to đùng đăng loại tạp chí dành cho đối tượng độc giả hiệu mẩu quảng cáo khiêm tốn đặt “đúng chỗ” Và tạp chí gốm sứ có uy tín Việt Nam tạp chí Hiệp hội gốm sứ Việt Nam Việc có mặt tạp chí giúp khẳng định vị doanh nghiệp việc tăng khả tiếp cận khách hàng Các tạp chí uy tín ngành gốm sứ KHCN  Trang Web: Hiện có trang Website chung tập đồn VITTO thơng tin gần chung chung Page 39 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Trang website tập đồn Vitto Vì cần thiết phải có trang website riêng cho cơng ty TNHH Vitto Huế bao gồm thơng tin: giới thiệu chung, hoạt động, liên hệ, đặc biệt thông tin chi tiết sản phẩm: đặc tính, giá thành, hình ảnh,… Dù khách hàng tổ chức hình thức để khách hàng biết đến tìm hiểu trước tiếp xúc trực tiếp  Tham gia diễn đàn, hiệp hội, hội thảo, triễn lãm: Đây hoạt động truyền thông quen thuộc với doanh nghiệp Tuy nhiên hoạt động ln mang lại lợi ích đáng kể, học áp dụng Bởi có mặt diễn đàn, hiệp hội, thội thảo hay triển lãm tổ chức, công ty từ quy mô lớn nhỏ ngành gốm sứ Trong lần tham gia diễn đàn không hội để công ty giới thiệu sản phẩm với khách hàng, đối tác ngồi nước mà hội để quan sát học hỏi cách làm tổ chức đối thủ cạnh tranh, lắng nghe hiểu nhu cầu khách hàng Với đầu tư mực, tích cực, cố gắng, tạo ấn tượng tốt đẹp hình ảnh cơng ty dòng sản phẩm kèm Điều thể nghiêm túc, dần tiến tới chuyên nghiệp Việt Nam Page 40 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Việc tham gia diễn đàn – hội chợ tạo hiệu ứng truyền thông rộng rãi đến khách hàng sử dụng sản phẩm Vitto khách hàng tiềm manh nha đến sản phẩm cơng ty Qua đó, khách hàng có nhìn cụ thể chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng – vốn mạnh cơng ty Thơng qua đó, tạo tin tưởng nơi khách hàng lắng nghe ý kiến từ khách hàng giải đáp thắc mắc cách trực tiếp Hiện Vitto tham gia vào hội viên Hiệp hội gốm sứ Việt Nam- tổ chức lớn ngành gốm sứ Việt Nam với có mặt thương hiệu tiếng thường xuyên tham gia triễn lãm Hội chợ triễn lãm 5.3.3 Quan hệ cơng chúng: Page 41 ĐỀ ÁN MƠN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Quan hệ công chúng xem công cụ “giữ hồn” cho thương hiệu công ty bối cảnh cạnh tranh sôi động thời đại hội nhập công nghệ 4.0 Việc để thương hiệu phát triển rộng khắp cơng ty cần đến chiến lược Những lợi ích mà doanh nghiệp có sử dụng chiến lược này:  Thắt chặt mối quan hệ hỗ trợ nguồn nhân lực tổ chức : Các chiến dịch quan hệ công chúng nội có tiềm làm tăng tinh thần nhân viên, cải thiện giao tiếp khuyến khích nhân viên Điều khiến cho họ nỗ lực nhiều hiệu công việc Một số hoạt động như: - Tổ chức trao quà xe đưa đón cho nhân viên tỉnh xa quê ăn tết - Tổ chức giải thi đấu thể thao nhân viên công ty - Trao tặng khen phần thưởng cho thành viên kênh hoàn thành tốt tiêu năm  Cơng cụ giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu thành công : Thông qua hoạt động thiện nguyện, xã hội, mơi trường… từ chương trình PR có ý nghĩa quan trọng nghiệp “tìm chỗ đứng tâm trí khách hàng” doanh nghiệp Một số hoạt động : - Tổ chức kiện tri ân khách hàng Khách mời khách hàng công ty, thành viên kênh phân phối Tổ chức giao lưu trao quà lưu niệm cho khách hàng lâu năm - Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hồn cảnh khó khăn vươn lên học tập - Hoạt động làm đường phố gần khu công nghiệp công ty tháng lần Page 42 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Hoạt động giao lưu cuối năm 5.3.4 Xúc tiến bán hàng: Với đặc thù sản phẩm công nghiệp hướng đến đối tượng khách hàng tổ chức mà cụ thể xí nghiệp, nhà máy sản xuất gach ốp lát việc xúc tiến bán hàng cần thiết để giữ khách hàng tiềm  Chiết khấu, giảm giá: - Giảm giá cho đơn hàng lớn (đưa mức quy định chung), khu vực giá Vitto cao so với sản phẩm khác Frit Huế có thương hiệu lâu năm để giữ chân khách hàng tiềm cần có chương trình giảm giá, chiết khấu phù hợp cho đơn hàng - Ưu đãi cho đơn hàng (để tăng thêm lượng khách hàng), là khách hàng ngành gạch men khách hàng đối thủ cạnh tranh phải tạo ưu giá trước khách hàng tiếp cận chất lượng sản phẩm mang lại  Hàng mẫu: có chức khuyến khích dùng thử, với đặc điểm mua với số lượng lớn nên yêu cầu biết đặc tính sản phẩm từ khách hàng tất yếu, phương thức bán hàng ln phải có kèm với mẫu thử, mẫu thử có mẫu thử sản phẩm mẫu thử sản phẩm cải tiến  Các khảo sát khách hàng trực tiếp: Marketing trực tiếp bao gồm việc cung cấp phản hồi thông tin qua khảo sát điều tra khách hàng Đối với doanh nghiệp dịch vụ, việc Page 43 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc làm cho họ tìm sai sót sửa chữa để hồn thiện Và tổ bán hàng cơng nghệ thực cơng việc để có điều chỉnh sản phẩm phù hợp 5.4 Xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông: Tổng số tiền dành cho xúc tiến nhân tố định thực hỗn hợp xúc tiến Khi dự tính chi phí cho hoạt động doanh nghiệp thương sử dụng phương pháp sau:  Xác định theo phần trăm doanh thu: Số tiền chi cho xúc tiến dược xây dựng dựa vào tỷ lệ phần trăm doanh thu dự kiến thời kì Cụ thể tháng đầu năm 2018 doanh thu đạt 215 tỉ đồng dự kiến tổng năm 2018 doanh thu đạt 450 tỉ đồng Và công ty xác định dùng từ 0.5% đến 1% doanh thu cho hoạt động truyền thơng xúc tiến Dự trù kinh phí cho hoạt động truyền thông năm (năm 2019)  Chi phí cho hoạt động bán hàng cá nhân (triệu đồng) Hoạt động Chi phí (triệu đồng) Đào tạo nghiệp vụ (năm) 100 Phụ cấp (năm) 300 Chi phí lại 200 600 triệu đồng Tổng cộng Chi phí bán hàng cá nhân (1 năm)  Chi phí thiết kế Website (triệu đồng) Hoạt động Chi phí (triêụ đồng) Thời gian Chi phí thiết kế Website 15 Trọn đời Chi phí mua tên miền 0.5 năm Chi phí mua hosting 0.5 năm Tổng 16 triệu đồng Ngân sách dự trù cho hoạt động Website Page 44 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc  Chi phí tham dự triển lãm, hội chợ (triệu đồng) Hoạt động Chi phí (triệu đồng) Thuê gian hàng Thiết kế gian hàng 10 Chi phí vận chuyển, lại 30 Chi phí in ấn tài liệu Chi phí quà tặng 10 Chi phí nhân viên kiện Chi phí khác 10 Tổng 77 triệu đồng/ lần Ngân sách dự trù cho hoạt động triển lãm hội chợ hiệp hội gốm sứ (3 lần/ năm) Hoạt động Chi phí (triệu đồng) Thuê địa điểm 15 Chi phí cho khách mời 50 Chi phí khác cho hoạt động giới thiệu 50 Tổng cộng 105 triệu đồng/ lần Ngân sách dự trù cho hoạt động triễn lãm mắt dòng sản phẩm dòng sản phẩm cải tiến (1 lần/năm)  Chi phí cho in ấn catalog tạp chí: Hoạt động Chi phí (triệu đồng) Thiết kế catalog 10 In ấn 90 Tổng 100 triệu đồng Ngân sách dự trù cho hoạt động in catalog (3000 quyển/ năm) Page 45 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP Hoạt động GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Chi phí ( triệu đồng) Tạp chí Hiệp hội Gốm sứ ( số/tháng) 180 Tạp chi khoa học công nghệ ( số/năm) 50 Tổng 230 triệu đồng Ngân sách dự trù cho hoạt động động quảng cáo tạp chí (1 năm)  Chi phí cho hoạt động quan hệ công chúng: Hoạt động Chi phí Thời gian 500 Tháng 12 năm Tri ân khách hàng 200 Tháng năm Trao học bổng cho học sinh, sinh viên 50 Tháng năm Giải thể thao nhân viên 500 năm lần Tổ chức trao quà vé xe cho nhân viên 300 Tháng năm Trao khen quà cho nhân viên xuất sắc Tổng 1550 triệu đồng Ngân sách dự trù cho hoạt động quan hệ công chúng (1 năm) Ngân sách dự trù: Hoạt động Chi phí (triệu đồng) Bán hàng cá nhân 600 Website 16 Tham gia hội chợ 231 Tổ chức triễn lãm 105 Catalog 100 Tạp chí 230 Quan hệ cơng chúng 1550 Chi phí hoạt động khác 300 Tổng cộng 3132 triệu đồng  Nhận xét: Đây ngân sách dự trù cho hoạt động truyền thơng xúc tiến, kinh phí thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn năm tới Page 46 ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Sau thời gian tìm hiểu phân tích chúng em đến định chọn công ty Vitto Huế làm đối tượng nghiên cứu cho đề án marketing công nghiệp lần này.Với việc áp dụng kiến thức chuyên ngành môn marketing công nghiệp chương trình học kiến thức thực tế, đề án hình thành với chủ đề “Xây dựng hồn thiện chương trình truyền thơng xúc tiến sản phẩm men Frit công ty TNHH Vitto Huế”  Trong đề án marketing trình bày số vấn đề bao gồm:  Đi theo mục tiêu mà công ty đề ban đầu: Tập trung vào sản phẩm Frit (sản phẩm lợi công ty) đồng thời dần mở rộng thị trường Đơng Nam Á  Phân tích nhân tố môi trường vĩ mô vi mô, yếu tố bên bên ngồi có liên quan đến mục đích có ảnh hưởng đến khả đạt kết dự kiến hệ thống quản lí tích hợp, từ đề biện pháp trước mắt lâu dài cho vấn đề  Tiến hành phân đoạn thị trường theo tiêu thức quan trọng để từ tiến hành lựa chọn thị trường mục tiêu là: Các nhà máy sản xuất gạch phía Bắc  Thơng qua việc quy trình định vị sản phẩm để tiến hành xây dựng chiến lược, đánh giá dự báo chu trình sống cho sản phẩm =>Giải pháp tối ưu  Dựa tình hình thực tế điểm yếu cơng ty (công ty thành lập), đề chiến lược marketing phù hợp cần thiết thực giai đoạn này: “Xây dựng hồn thiện chương trình truyền thơng xúc tiến sản phẩm men Frit công ty TNHH Vitto Huế”  Sau q trình phân tích hồn thành đề án, chúng em nhận thấy có số kiến nghị phía cơng ty để cơng ty ngày phát triển, bên cạnh giúp cho đề án trở nên thực tế lí thuyết sng văn bản:  Là công ty thành lập cần trọng vào mục tiêu :  Sản phẩm  Truyền thơng Page 47 ĐỀ ÁN MƠN HỌC MARKETING CƠNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc  Về phía sản phẩm : - Đặt nhu cầu mong muốn khách hàng lên hàng đầu để đưa sản phẩm cải tiến dòng sản phẩm cho phù hợp - Đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất đại, học hỏi tiếp thu kinh nghiệm từ chuyên gia chuyên ngành nước ngồi nước thơng qua diễn đàn, hội nghị, - Chú trọng lựa chọn nguồn đầu nhân lực đầu vào công ty - Tận dụng khai thác có hiệu nguồn nguyên liệu có vị trí đặt nhà máy, tránh lãng phí đồng thời đảm bảo tiêu môi trường khu vực dân cư xung quanh  Về phía truyền thơng: - Tích cực đẩy mạnh việc hội nhập hiệp hội gốm sứ Việt Nam để khẳng định vị trí công ty tạo môi trường thuận lợi cho việc mở rộng thị trường - Công ty cần trọng đầu tư cho công tác marketing - truyền thông, đặt biệt quan hệ công chúng để tên công ty biết đến rộng rãi, nước mà hướng đến mục tiêu nước bạn khu vực Đông Nam Á - Đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng - Tạo môi trường làm việc lành mạnh, sân chơi bổ ích, ghi nhận khuyến khích ý tưởng mới, sáng tạo đội ngũ công nhân viên cho vấn đề, chiến lược giai đoạn công ty nhằm phát triển cơng ty theo chiều hướng tích cực Page 48 ... sống cán công nhân viên… Nội dung quan hệ công chúng bao gồm: Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc - Tuyên truyền cho sản phẩm: gồm nỗ lực khác làm cho công chúng... phẩm hiểu rõ doanh nghiệp Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Xúc tiến hỗn hợp chữ P cuối hệ thống Marketing – mix, chiếm vị trí quan trọng doanh nghiệp Xúc tiến... NGHỊ 47 Page ĐỀ ÁN MÔN HỌC MARKETING CÔNG NGHIỆP GVHD: GV ThS Nguyễn Thị Cúc Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn vấn đề thực hiện: Ngày xu hội nhập phát triển, doanh nghiệp môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN MARKETING CÔNG NGHIỆP, ĐỀ ÁN MARKETING CÔNG NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay