Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

Giáo án Tiếng Việt lớp BÀI 90: ÔN TẬP I MỤC TIÊU - HS đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 84 đến 90 Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 84 đến 90 - Nghe, hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép * HS khá, giỏi kể – đoạn truyện theo tranh II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Bảng ôn, tranh SGK truyện kể “Ngỗng Tép” III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên A Kiểm tra cũ: (5 phút ) Hoạt động học sinh - Gọi HS đọc từ ngữ câu ứng dụng - HS đọc: iêp diếp, liếp, ươp - Đọc cho HS viết vào bảng mướp… - Giơ bảng yêu cầu HS đọc - Cả lớp viết: giàn mướp - Nhận xét cho điểm - Cá nhân, nhóm, lớp đọc: rau diếp, tiếp B Bài nối… Giới thiệu - Giơ tranh SGK hỏi: tranh vẽ gì? - Giới thiệu vào ôn - 1-2 HS: Tháp - Tuần qua học vần mới? - HS: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp, up, ep, êp, - Ghi bên cạnh góc bảng vần mà HS nêu ip, iêp, ươp - Gắn bảng ôn lên bảng yêu cầu HS yếu đọc âm cột dọc - HS: a, ă, â, o, ô, ơ, u, e, ê, i, iê, ươ - Nhận xét uốn nắn cách đọc cho HS - Đọc âm hàng ngang: p Ôn tập Giáo án Tiếng Việt lớp a Ghép tiếng luyện đọc - Goi HS lên bảng ghép âm, học để tạo vần - HS - Chỉ bảng yêu cầu HS yếu, cá nhân, nhóm, lớp - ap, ăp, âp, op, ơp, ơp, up, ep, êp, ip, iêp, đọc ươp - Nhận xét, uốn nắn c Đọc từ ngữ ứng dụng - Viết từ ngữ ứng dụng lên bảng - Quan sát - Gọi HS giỏi đọc từ ngữ ứng dụng - HS: đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng - Đọc mẫu, giải nghĩa từ - Lắng nghe - Yêu cầu HS yếu đọc tìm tiếng có vần vừa ơn - Cá nhân, lớp đọc phân tích tiếng: - Nhận xét uốn nắn cách đọc cho HS đầy, tiếp, trứng d Tập viết từ ngữ ứng dụng - Đọc cho HS viết vào bảng - Cả lớp viết: đón tiếp, ấp trứng - Theo dõi giúp đỡ HS viết - Nhận xét uốn nắn Tiết (35 phút) Luyện tập a Luyện đọc - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc lại tiết - Nhận xét uốn nắn cách đọc b Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS mở SGK quan sát - Tranh vẽ gì? - Viết câu ứng dụng lên bảng - Gọi HS giỏi đọc câu ứng dụng, tìm vần vừa ôn - Cả lớp đọc: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp, up, ep, êp, ip, iêp, ươp - Quan sát tranh thảo luận nhóm đơi - HS - HS: Cá mè ăn Cá chép ăn chìm Con tép lim dim Trong chùm rễ cỏ Con Giáo án Tiếng Việt lớp cua áo đỏ Cắt cỏ bờ Con cá múa cờ - Đọc mẫu giải thích câu ứng dụng Đẹp đẹp - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc - Lắng nghe - Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS - Cá nhân, nhóm, lớp c Luyện viết - Yêu cầu HS lấy tập viết - Hướng dẫn cách viết cách trình bày viết - Cả lớp thực - Theo dõi giúp đỡ HS viết - Quan sát, lắng nghe - Thu số chấm điểm, nhận xét - Viết vào tập viết: đón tiếp, ấp trứng d Kể chuyện - Giới thiệu truyện: “Ngỗng tép” - Kể toàn câu chuyện theo tranh lần - Quan sát tranh, lắng nghe - Kể tóm tắt lại câu truyện lần - HS kể đoạn nhóm - Yêu cầu HS kể theo nhóm - HS lên kể đoạn câu chuyện theo - Gọi HS lên kể đoạn câu chuyện tranh - Gọi HS lên bảng kể - HS giỏi kể lại toàn chuyện - Nhận xét, tuyên dương - Cả lớp đọc: Ca ngợi tình cảm vợ - Giúp HS nêu ý nghĩa câu chuyện chồng nhà ngỗng sẵn sàng hi sinh C Củng cố dặn dò (5 phút) - Chỉ bảng cho HS đọc lại toàn - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Cả lớp đọc - Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị sau - Lắng nghe .. .Giáo án Tiếng Việt l p a Gh p tiếng luyện đọc - Goi HS lên bảng gh p âm, học để tạo vần - HS - Chỉ bảng yêu cầu HS yếu, cá nhân, nhóm, l p - ap, p, p, op, p, p, up, ep, p, ip, i p, đọc... tìm vần vừa ơn - Cả l p đọc: ap, p, p, op, p, p, up, ep, p, ip, i p, ư p - Quan sát tranh thảo luận nhóm đơi - HS - HS: Cá mè ăn Cá ch p ăn chìm Con t p lim dim Trong chùm rễ cỏ Con Giáo án. .. tìm tiếng có vần vừa ơn - Cá nhân, l p đọc phân tích tiếng: - Nhận xét uốn nắn cách đọc cho HS đầy, ti p, trứng d T p viết từ ngữ ứng dụng - Đọc cho HS viết vào bảng - Cả l p viết: đón ti p, ấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn