Giải pháp phát triển đội tàu khai thác hải sản ở tỉnh nghệ an

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2019, 14:46

PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH NGHỆ AN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP DEVELOPMENT OF FISHING FLEETS IN NGHE AN PROVINCE: SITUATION AND SOLUTIONS - Họ tên tác giả: Đậu Vĩnh Phúc - Nơi công tác: Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng - Thơng tin liên lạc: Email: vinhphuc.hvct@gmail.com; Điện thoại: 0968.800.868 Tóm tắt: Bước sang kỷ XXI, với tốc độ tăng trưởng kinh tế dân số, nguồn tài nguyên, tài nguyên không tái tạo đất liền dự báo cạn kiệt vài ba thập kỷ tới, khai thác biển, khai thác hải sản trở thành vấn đề mang tính chiến lược hầu hết tỉnh, thành phố có biển nước Trên sở tiềm mạnh có, tỉnh Nghệ An sớm trọng đến xây dựng đội tàu khai thác hải sản tương xứng Song, thực tế cho thấy, chủ trương phát triển đội tàu khai thác hải sản tỉnh Nghệ An năm qua chưa đạt kỳ vọng số lượng, chất lượng cấu, đòi hỏi cần có giải pháp bản, mang tính dài hạn thời gian tới Từ khóa: Khai thác hải sản, phát triển đội tàu, tàu công suất lớn Summary: Entering the twenty-first century, along with economic and population growth, natural resources, especially non-renewable natural resources on land are to run out in the next few decades, maritime exploitation in general and fishing exploitation in particular has become a strategic issue for most of provinces and cities With the existing potentials, Nghe An province has focused on developing proportionable fishing fleet However, reality shows that, development policy on fishing fleets of the province in recent years has not been as expected in terms of quantity, quality and structure, requiring basic and long term solutions in the coming time Keywords: fishing exploitation, development of fleets, large-capacity ships Nghệ An tỉnh nằm vị trí trung tâm vùng kinh tế Bắc Trung bộ, với 82 km bờ biển 4320 hải lý vuông vùng biển thuộc quyền quản lý (từ vĩ tuyến 18046’02’’N đến 19017’05 N) theo Nghị định 33/2010/NĐ-CP, ngày 31/3/2010 Chính phủ, có nhiều ngư trường lớn nguồn lợi hải sản đa dạng, phong phú, có giá trị kinh tế cao; khả cho phép khai thác khoảng 10.000 tấn/năm; đặc biệt 20 loài tơm q có giá trị kinh tế cao thuộc giống họ với trữ lượng khoảng 610 - 680 như: tôm hùm, tôm he, tôm rảo, tôm bốp, tôm vàng, tôm sú, … tập trung bãi tôm thuộc huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc [7] biến Nghệ An trở thành tỉnh có tiềm khai thác hải sản hàng đầu nước Cùng với trình phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh, năm qua, kinh tế thủy hải sản có bước phát triển mạnh Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, 10 năm (2006 - 2015), giá trị sản xuất thủy hải sản Tỉnh tăng bình qn 6.32%/năm; có đóng góp chủ yếu từ nghề khai thác hải sản (trên 65%), riêng năm 2016 đạt 2.260,93 tỷ đồng, tăng 101,48% so với năm 2015 Có kết phát triển đáng kể đội tàu khai thác, đội tàu có cơng suất 90CV với tốc độ bình quân tăng khoảng 9%/năm Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, việc phát triển đội tàu khai thác hải sản, đội tàu có cơng suất 400CV, hoạt động dài ngày biển nhiều hạn chế, chủ yếu mang tính tự phát, chưa có định hướng cụ thể dẫn đến lãng phí lớn cho ngư dân đóng tàu thuyền hiệu khai thác hải sản biển; lực lượng tàu thuyền có cơng suất nhỏ, hiệu đánh bắt thấp phổ biến dẫn đến làm suy giảm cạn kiệt nguồi lợi hải sản, phá hủy môi trường vùng biển ven bờ vùng lộng thách thức lớn đời sống kinh tế - xã hội cộng đồng dân cư ven biển Có thể nói, thực trạng đội tàu khai thác hải sản tỉnh Nghệ An chưa đạt kỳ vọng, không đáp ứng yêu cầu hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản phục vụ cho nhu cầu nước xuất Cùng với đó, diễn biến phức tạp, nhạy cảm biển Đông yêu cầu cấp thiết công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XII đề (Phát triển mạnh ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chủ quyền quốc gia nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo) Việc phát triển đội tàu khai thác hải sản mạnh, đủ sức vươn khơi, bám biển dài ngày, vừa khai thác hiệu vừa trở thành lực lượng tiền tiêu biển đòi hỏi cấp thiết I THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH NGHỆ AN Trong năm qua, bên cạnh kết quan trọng phát triển đội tàu khai thác hải sản số lượng, chất lượng cấu loại tàu thuyền, chủ trương giảm dần số lượng tàu thuyền có cơng suất nhỏ, phát triển đội tàu có cơng suất lớn vươn khơi bám biển dài ngày, đồng thời bước chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân hội lớn đề phát triển đội tàu khai thác hải sản theo hướng bền vững mà Nghệ An đạt hạn chế cần đánh giá khắc phục Thực tế năm qua cho thấy, số lượng tàu khai thác hải sản ven bờ vùng lộng chiếm tỉ trọng lớn, gây áp lực không nhỏ cho nguồn lợi hải sản môi trường biển ven bờ Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2015, số lượng tàu thuyền khai thác hải sản ven bờ vùng lộng Tỉnh giảm bình quân 6%/năm, song đến hết năm 2015 2.655 chiếc, chiếm đến 67% tổng số tàu thuyền tồn Tỉnh [7; tr.4], đồng hành với nhiều hình thức khai thác mang tính hủy diệt kích điện, bát qi, dã cào v.v… diễn ra, đe dọa nghiêm trọng đền nguồn lợi hải sản Trong đó, đội tàu có cơng suất lớn 400CV, khai thác ngư trường xa bờ có tăng song khiêm tốn Tính đến hết năm 2016, tồn tỉnh có 3.904 chiếc, giảm 71 so với năm 2015, đó, loại tàu 20CV 1.579 chiếc, loại 20 - 90CV: 991 chiếc, loại 90CV: 1334 chiếc, tàu có cơng suất lớn 400 CV ít; tổng cơng suất tàu cá tồn tỉnh đạt 550.626 CV, bình qn 141,04 CV/tàu, tập trung chủ yếu Thị xã Hoàng Mai (527 chiếc), huyện Quỳnh Lưu (801 chiếc), huyện Diễn Châu (650 chiếc), huyện Nghi Lộc (87 chiếc), Thị xã Cửa Lò (259 chiếc) [3, tr.8] Do vậy, phạm vi đánh bắt hạn chế, chủ yếu nằm Vịnh Bắc khoảng 83,5%, vùng biển Miền Trung khoảng 14%, ngư trường khai thác xa, trọng yếu quốc phòng, an ninh Hồng Sa, Trường Sa chiếm chưa đến 2,5% [7,tr.5] Kết khai thác đội tàu khiêm tốn, tổng sản lượng năm 2016 ước đạt 118.429 tấn, đội tàu nghề Câu: 1738 (1.46%), nghề Rê: 16.181 (13.66%), nghề Vây: 20.272 (17.11%), nghề Kéo: 21.335 (18.01%), … [3, tr.34] Cùng với đó, chế, sách nhiều bất cập, hạn chế sách hỗ trợ để ngư dân tiếp cận nguồn vốn cho đóng tàu cơng suất lớn, vốn đầu tư sở vật chất bảo đảm cho khai thác dài ngày biển gặp nhiều khó khăn; quy hoạch, kế hoạch thiếu đồng bộ, chậm triển khai; việc quản lý quan chức việc chấp hành quy định đăng ký, đăng kiểm người dân nhiều hạn chế, loại tàu 20CV; thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên thiếu; việc đào tạo chuyển đổi nghề cho ngư dân khai thác ven bờ vùng lộng chậm; tốc độ tiếp cận ứng dụng tiến khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin, cơng nghệ bảo quản, cơng nghệ thăm dò khai thác,v.v…trên tàu thuyền thấp; chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ quản lý, thuyền trưởng, máy trưởng chưa đáp ứng yêu cầu trình phát triển II MỘT SỐ GIẢI PHÁP Để thực hóa mục tiêu: “Phát triển đội tài khai thác sở ưu tiên phát triển đội tàu công suất lớn, đánh bắt đối tượng chủ lực có giá trị kinh tế cao, nghề khai tháctính chọn lọc cao, thân thiện với môi trường theo hướng nâng cao hiệu Từng bước đại hóa đội tàu khai thác, thay vỏ gỗ vỏ sắt, vật liệu mới” [7, tr.7], phấn đấu đến năm 2020 xây dựng đội tàu khai thác hải sản với “3.870 tàu loại, có 720 tàu có cơng suất từ 400CV trở lên” [7,tr.8], tỉnh Nghệ An cần quán triệt thực đồng giải pháp sau đây: 2.1 Rà sốt, bổ sung hồn thiện chế, sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội tàu khai thác hải sản Trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung kinh tế biển nói riêng, chế, sách có vai trò quan trọng, có mang tính định, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển, hướng ngược lại, nhân tố kìm hãm phát triển Đối với hoạt động mang tính đặc thù phát triển đội tàu khai thác hải sản tỉnh Nghệ An, bên cạnh việc tiếp tục thực nghiêm túc Nghị định 67/2014/NĐ-CP Nghị định 89/2015/NĐ-CP Chính phủ để phát triển đóng mới, cải hốn loại tàu cơng suất lớn, tỉnh Nghệ An cần đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung hồn thiện chế, sách tạo mơi trường thơng thống để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất, mời gọi đầu tư cho phát triển đội tàu đặc biệt Quyết định số 87/2014/QĐUBND ngày 17/11/2014 UBND tỉnh sách hỗ trợ đầu tư phát triển nơng nghiệp, nông thôn ven biển địa bàn tỉnh Nghệ An nay, nhằm phát huy hiệu thực hiện; đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu thuyển, công tác khuyến ngư địa bàn tỉnh Bên cạnh đó, cơng tác quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, khâu mang tính định đến hiệu thực chiến lược phát triển Nghị Hội nghị TW 4, Khóa X (2/2007) Chiến lược biển Biển Việt Nam đến năm 2020 đặt yêu cầu: “Công tác quy hoạch phải trước bước với tầm nhìn dài hạn, đại theo tiêu chuẩn phù hợp với quốc tế khu vực” Quán triệt tinh thần đó, Nghệ An cần soát, bổ sung quy hoạch hành, đồng thời xây dựng quy hoạch tổng thể hoạt động khai thác hải sản với hạt nhân phát triển đội tàu khai thác đủ số lượng, mạnh chất lượng, có cấu hợp lý Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch khu dịch vụ hậu cần nghề cá; ngư trường khai thác; vùng khai thác;v.v… xây dựng kế hoạch hốn đổi cơng suất, hốn đổi, đào tạo nghề cho ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội tàu khai thác hải sản theo hướng bền vững 2.2 Phát triển hệ thống sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ hậu cần nghề cá theo hướng tiên tiến, đại Thực đầu tư nâng cấp, đại hóa sở đóng, sửa chữa tàu cá, cảng cá, bến cá, chợ cá khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, khảo sát để đầu tư xây cảng cá lớn khu vực trọng điểm đáp ứng nhu cầu thực tế Mở rộng dịch vụ hậu cần nghề cá bảo đảm cho hoạt động khai thác bảo quản sản phẩm khai thác xa bờ, hình thành hệ thống cung cấp xăng dầu, vật tư, ngư cụ, lưới, nước đá, nhu yếu phẩm…thường xuyên, liên tục biển, bảo đảm cho hoạt động khai thác dài ngày, vươn khơi bám biển 2.3 Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm phát triển đội tàu khai thác hải sản Để phát triển đội tàu khai thác hải sản theo hướng bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực yêu cầu bắt buộc Từ thực trạng nay, Nghệ An cần thường xuyên cập nhật, lựa chọn ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật giới, nước lĩnh vực đóng tàu thuyền, khai thác bảo quản hải sản cách mua sản phẩm công nghệ đưa công nghệ vào sản xuất thử nghiệm chuyển giao Tập trung nghiên cứu vật liệu nhằm tìm phương án tối ưu mặt kinh tế, kỹ thuật môi trường để thay cho đội tàu vỏ gỗ Đồng thời, đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao kỹ sư, cơng nhân đóng, sửa chữa tàu biển, thuyền trưởng, máy trưởng thuyền viên,… đảm bảo yêu cầu cho hoạt động đóng mới, sửa chữa tàu thuyền có cơng suất lớn, đại hoạt động khai thác hải sản Ưu tiên đào tạo nghề cho em ngư dân vùng ven biển để bước chuyển đổi từ hoạt động khai thác gần bờ, vùng lộng sang khai thác xa bờ hiệu kinh tế cao 2.4 Tăng cường mở rộng hợp tác kinh tế nước, mở rộng thị trường đầu cho sản phẩm khai thác Để phát triển đội tàu khai thác hải sản nay, vấn đề giải đầu cho sản phẩm khai thác có vai trò quan trọng Muốn vậy, Nghệ An cần đẩy mạnh hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại nước quốc tế nhằm mời gọi đầu tư quan trọng mở hướng tiêu thụ sản phẩm Đồng thời, tiến hành đầu tư huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng chợ đầu mối hải sản, theo mơ hình “cảng cá, bến cá, chợ cá sạch” cung cấp cho nhu cầu tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cho xuất khẩu; tổ chức tốt mơ hình đội tàu dịch vụ thu mua biển nhằm giảm chi phí cho tàu khai thác, nâng cao chất lượng giá trị kinh tế cho sản phẩm sau thu hoạch; hỗ trợ doanh nghiệp thủy hải sản xây dựng thương hiệu nhãn mác, tham gia hội chợ thương mại nước, quốc tế để quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy hải sản./ Phụ lục: * Bảng 1: Báo cáo kết khai thác thủy sản tỉnh Nghệ An năm 2016 Sản lượng khai thác theo nghề (tấn) TT CHÍ TIÊU Câu Sản lượng khai thác Tổng sản lượng ( tấn) Rê Vây Kéo 1738 16181 20272 21335 58903 801 58 839 40 0 5090 6977 2894 914 306 0 2431 15130 2349 362 0 986 1840 4174 9429 996 449 333 3128 921 6966 32510 8669 3615 635 747 4840 Tôm Cá chọn Cá xô Cá tạp Mực ống Mực nang Ghẹ Khác Khác Giá trị ước đạt (Tỷ đồng) 118429 2016,523 1907 17128 58849 23341 5812 2038 1386 7068 % thực Kế hoạch năm 104.942 466,355 611,011 116,715 382,226 116,068 71,860 99,996 So với năm 2015 112000 So kế hoạch năm 101,48 105,74 2000 111,33 19000 138,65 50000 96,96 22000 88,31 7000 110.16 1500 10,04 1000 95,32 9500 115.33 95.35 90,15 117,70 106,10 83,03 135,87 138,60 83,87 Nguồn: Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, năm 2016 * Bảng 2: Chỉ tiêu phát triển tàugiai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 TT Loại tàu thuyền Dưới 20CV Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2025 1.300 1.050 Năm 2030 1.579 1.529 1.479 1.429 1.379 20-50CV 881 860 820 780 740 700 500 300 50-90cv 195 210 230 240 250 270 335 400 90-250CV 515 500 470 440 410 380 325 270 250-400CV 352 370 400 430 460 500 500 500 Trên 40GCV 458 500 550 600 650 720 1.075 1.430 3.980 3.969 3,949 3.919 3.889 3.870 3.785 3.700 Tổng cộng 800 Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, năm 2016 * Bảng 3: Báo cáo tàu cá theo dải công suất xã năm 2016 TT Xã I T.x HOÀNG MAI Quỳnh Lập Quỳnh Phương Quỳnh Dị II H QUỲNH LƯU Quỳnh Lương Quỳnh Bảng Quỳnh Nghĩa Tiến Thủy An Hòa Quỳnh Long Quỳnh Ngọc Quỳnh Thọ Sơn Hải 10 Quỳnh Thuận 11 Quỳnh Thanh III H DIỄN CHÂU Diễn Hùng Diễn Hải Diễn Kim Diễn Bích Diễn Ngọc T.t Diễn Châu Diễn Thành Diễn Thịnh Diễn Trung IV H NGHI LỘC Nghi Tiến Nghi Thiết Nghi Quang Nghi Xuân Phúc Thọ V T.x CỬA LÒ Nghi Tân Nghi Thủy Nghi Hải Nghi Hòa Thu Thủy VI T.p VINH Hưng Hòa Bến Thủy TỔNG < 20cv 20 - 90cv 90 - 400cv > 400cv Tổng 351 64 252 35 264 73 22 65 71 15 711 25 235 187 19 13 45 96 91 220 15 72 68 11 54 20 13 13 1579 147 134 144 0 100 1 39 0 439 0 104 325 0 81 27 25 15 14 180 28 91 53 4 0 991 283 59 179 45 28y 0 14 32 21 19 10 182 160 78 75 0 0 51 38 0 787 97 85 12 368 0 111 124 13 79 34 51 0 26 25 0 0 0 1 28 25 0 1 547 878 216 577 85 1065 73 148 321 41 170 25 15 262 1361 27 236 189 208 444 13 57 96 91 307 15 99 94 30 69 279 36 154 73 10 14 13 3904 Nguồn: Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, năm 2016 Tài liệu tham khảo Chính phủ (2013), Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 Chính phủ số sách phát triển thủy sản Hà Nội Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, Báo cáo 178/BC-CCTS.HC ngày 23/12/2016, Báo cao kết thực kế hoạch 2016, mục tiêu giải pháp triển khai kế hoạch 2017 Nghệ An Cục Thống kê tỉnh Nghệ An (6/2016), Niêm giám thống kê tỉnh Nghệ An năm 2015, Nghệ An Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội UBND tỉnh Nghệ An (2013), Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2013, “phê duyệt Đề án Xây dựng tổ hợp tác khai thác thuỷ sản biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”, Nghệ An UBND tỉnh Nghệ An (2016), Quyết định 5896/QĐ-UBND ngày 26/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An việc phê duyệt đề án phát triển đội tàu khai thác hải sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030, Nghệ An ... vừa khai thác hiệu vừa trở thành lực lượng tiền tiêu biển đòi hỏi cấp thiết I THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN Ở TỈNH NGHỆ AN Trong năm qua, bên cạnh kết quan trọng phát triển đội. .. Có kết phát triển đáng kể đội tàu khai thác, đội tàu có cơng suất 90CV với tốc độ bình quân tăng khoảng 9%/năm Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, việc phát triển đội tàu khai thác hải sản, đội tàu có... công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm phát triển đội tàu khai thác hải sản Để phát triển đội tàu khai thác hải sản theo hướng bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển đội tàu khai thác hải sản ở tỉnh nghệ an, Giải pháp phát triển đội tàu khai thác hải sản ở tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay