HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HKI

15 36 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2019, 16:08

8B TRƯỜNG THCS MAI THỦY CHÀO MỪNG QUÝ VỊ PHỤ HUYNH TỚI DỰ HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH LẦN II NĂM HỌC: 2018-2019 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Họ tên: DƯƠNG ĐỆ ĐỨC Năm sinh: 1993 Địa chỉ: Tân Thủy – Lệ Thủy -QB Trình độ CM: ĐHSP Ngữ văn Số điện thoại: 0339818896 NỘI DUNG CUỘC HỌP Ổn định tổ chức Báo cáo nhanh tình hình nhà trường Báo cáo tình hình lớp 8B Thông báo công tác thu nộp HS Phụ huynh thảo luận Thông qua biên Tổng kết họp ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC – ĐIỂM DANH BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG HKI NĂM HỌC 2018-2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM * Cơng tác số lượng, chất lượng: - Đầu năm: 41, cuối HKI 40 (Hồ Tá Phú chuyển đi) + 01 HS thương binh + 03 HS hộ nghèo + 02 HS hộ cận nghèo + 16 em tham gia bồi dưỡng HSG mơn văn hóa + 03 em bồi dưỡng khiếu DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Đội Văn, sử, địa Phan Thị Nhật Lệ Dương Thị Thúy Nga Hồng Thị Tình Phan Thị Hồi Thương Nguyễn Thị Diệu Linh Đội Toán, Lý, Sinh, Tin Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Văn Hoàng A Phan Đình Hiếu Nguyễn Thị Thu Hồi Nguyễn Ngọc Thúy Nguyễn Tấn Bắc Lê Trần Bảo Phúc Nguyễn Ngọc Phương Lê Bình Nguyên 10 Trần Công Luật 11 Nguyễn Văn Quý A DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU Phan Đình Hiếu Trương Tấn Tài Nguyễn văn Tâm Nguyễn Văn Đạt BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP 8B * Về thi đua: -Đạt giải nhì: hội thi “Đọc sách cho ngày mai” - Xếp thứ ba đợt thi đua chào mừng ngày 20/11 - Đạt giải ba chăm sóc cơng trình măng non T11 - Xếp thứ tư đợt thi đua chào mừng 22/12 => ĐẠT DANH HIỆU LỚP TIÊN TIẾN HKI *MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 8B Liên hoan chào mừng 20-10 Chăm sóc bồn hoa cảnh *MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 8B Tiết mục “Cô bé bán diêm – lớp 8B” BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP 8B • • • • • Về hạnh kiểm: - Tốt: 32 - Khá: - Trung bình: - Yếu: • • • Về học lực: - HSG: em - HSTT: 19 em THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC THU NỘP CÁC KHOẢN GVCN ĐÃ CHI TRONG HKI TT Ngày tháng 8/10/2018 Mua phấn lần 50.000 12/10/2018 Phôto câu hỏi đội biên phòng 45.000 12/10/2018 Thăm em Hà ốm (với chị Thắng, chị Quý) 500.000 19/10/2018 Thay chậu đựng nước bị vỡ 12.000 20/10/2018 20/10 (bánh lọc, kẹo, bóng, keo) 310.000 20/11/2018 20/11 (liên hoan hội thi đọc sách giải nhì) 300.000 21/11/2018 Photo dự thi tìm hiểu dinh dưỡng… 40.000 10/12/2018 Pho tô đề cương văn (11 tờ/bản) +Sổ theo dõi tổ trưởng + giấy thông báo gửi phụ huynh 150.000 11/12/2018 Photo đề cương Anh phần lí thuyết 25.000 10 11/12/2018 Photo đề cương Anh phần tập 40.000 11 12/12/2018 Photo đề cương Lý + Hóa 40.000 12 13/12/2018 Photo đề cương Lịch sử 25.000 13 08/12/2018 Tổng kết thi đua tháng 11 toàn đợt đạt giải ba, bồn hoa giả ba, đọc sách giả nhì (bánh lọc, bánh kẹo) 180.000 Khoản chi Số tiền thưởng (70+40+50=160k + 180k quỹ lớp cho liên hoan=340k) 14 22/01/2019 Ủng hộ quà Tết cho bạn (3000đ/HS) trừ HN,CN, P Quỳnh 15 TỔNG CHI    102.000 1819.000  PHỤ HUYNH THẢO LUẬN, PHÁT BIỂU Ý KIẾN ... 0339818896 NỘI DUNG CUỘC HỌP Ổn định tổ chức Báo cáo nhanh tình hình nhà trường Báo cáo tình hình lớp 8B Thơng báo cơng tác thu nộp HS Phụ huynh thảo luận Thông qua biên Tổng kết họp ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC... CHỨC – ĐIỂM DANH BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG HKI NĂM HỌC 2018-2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM * Cơng tác số lượng, chất lượng: - Đầu năm: 41, cuối HKI 40 (Hồ Tá Phú chuyển đi) + 01 HS thương... 40.000 10/12/2018 Pho tô đề cương văn (11 tờ/bản) +Sổ theo dõi tổ trưởng + giấy thông báo gửi phụ huynh 150.000 11/12/2018 Photo đề cương Anh phần lí thuyết 25.000 10 11/12/2018 Photo đề cương
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HKI, HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HKI, BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM, BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP 8B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay