Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh bắc giang

192 29 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2019, 12:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH XUÂN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CHO TỈNH BẮC GIANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ᄃ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH XUÂN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CHO TỈNH BẮC GIANG Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 9.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ ANH TÀI THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, thông tin, số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, Những kết nghiên cứu luận án chưa công bố công trình khác Tác giả luận án Trần Thị Thanh Xuân ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Quản lý - Luật kinh tế Trường ĐH Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ GTVT- Ban Giám đốc thầy cô giáo thuộc sở Đào tạo Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy hướng dẫn PGS.TS Đỗ Anh Tài - người ln tâm huyết nhiệt tình hướng dẫn động viên khích lệ tơi, dành nhiều thời gian hướng dẫn bảo suốt thời gian học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm trình học tập thu thập tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận án Tôi xin chân thành cảm ơn UBND Tỉnh Bắc Giang, Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, Cục thống kê tỉnh Bắc Giang, Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Bắc Giang, giúp đỡ tạo điều kiện cho tiến hành nghiên cứu Xin gửi lòng tri ân tới gia đình tơi Những người thân u gia đình ln nguồn động viên lớn lao, dành cho quan tâm, giúp đỡ phương diện để yên tâm học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án Trần Thị Thanh Xuân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Điểm luận án Bố cục luận án Chương TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam 13 1.1.3 Nhận xét từ tổng quan nghiên cứu định hướng nghiên cứu 17 1.2 Lý luận chung nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh 19 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh phân loại lực cạnh tranh .19 1.2.2 Nội dung cách tiếp cận số lực cạnh tranh cấp tỉnh 27 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến số lực cạnh tranh cấp tỉnh 28 1.2.4 Mối quan hệ nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh số lực cạnh tranh cấp tỉnh 32 1.3 Cơ sở thực tiễn lực cạnh tranh cấp tỉnh 33 1.3.1 Thực trạng số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam giai đoạn 2006-2017 35 1.3.2 Những số tăng điểm giai đoạn 2006-2017 38 1.3.3 Những số giảm điểm giai đoạn 2006-2017 39 1.4 Kinh nghiệm nâng cao số NLCT số địa phương Việt Nam 41 1.4.1 Tỉnh Bắc Ninh: Mơ hình ứng dụng “Bác sĩ doanh nghiệp” 41 1.4.2 Tỉnh Quảng Ninh: Cải cách thủ tục hành đầu tư - Mơ hình IPA đánh giá lực cạnh tranh cấp sở, ngành địa phương (DDCI) 42 1.4.3 Tỉnh Thái Nguyên: Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 44 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho tỉnh Bắc Giang 45 Kết luận chương 46 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48 2.1 Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 48 2.1.1 Các điều kiện tự nhiên tỉnh 48 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 50 2.1.3 Các khu công nghiệp đô thị 56 2.1.4 Tăng trưởng kinh tế .58 2.1.5 Cơ cấu ngành kinh tế 59 2.2 Phương pháp nghiên cứu 60 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 60 2.2.2 Lựa chọn nội dung nghiên cứu 62 2.2.3 Cách tiếp cận nghiên cứu 62 2.2.4 Chọn mẫu điều tra 64 2.2.5 Dữ liệu sử dụng: Luận án sử dụng nguồn liệu sơ cấp thứ cấp 65 2.2.6 Phương pháp xử lý tổng hợp liệu 65 2.2.7 Hệ thống tiêu nghiên cứu 66 2.2.8 Phương pháp phân tích liệu 69 Kết luận chương 73 Chương THỰC TRẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH BẮC GIANG QUA GIAI ĐOẠN 2006-2017 74 3.1 Thực trạng số lực cạnh tranh cấp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2017 74 3.1.1 So sánh tỉnh Bắc Giang với tỉnh phạm vi nước khu vực tỉnh Miền núi phía Bắc 74 3.1.2 Kết khảo sát sơ chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp 77 3.1.3 Về xếp hạng số thành phần cấu thành lực cạnh tranh cấp tỉnh 82 3.2 Phân tích nhân tố đưa vào nghiên cứu tìm ngun nhân ảnh hưởng đến kết đánh giá số lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh Bắc Giang bị thấp giảm điểm 91 3.2.1 Kiểm định thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha 91 3.2.2 Đối với nhóm số NLCT cấp tỉnh thấp điểm 92 3.2.3 Đối với nhóm số NLCT cấp tỉnh giảm điểm 103 3.3 Đánh giá chung nguyên nhân ảnh hưởng đến số lực cạnh tranh cấp tỉnh bị giảm điểm thấp điểm 108 Kết luận chương 110 Chương GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 111 4.1 Định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2025 111 4.1.1 Những hội thách thức 111 4.1.2 Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2025 115 4.2 Các giải pháp nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2025 116 4.2.1 Giải pháp cho nhóm số thấp điểm 117 4.2.2 Giải pháp cho nhóm số giảm điểm 128 4.3 Các giải pháp doanh nghiệp nhằm nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh 136 4.3.1 Các giải pháp nhằm tăng cường lực tài doanh nghiệp 136 4.3.2 Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực .137 4.3.3 Liên kết kinh doanh 138 Kết luận chương 139 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 140 Kết luận 140 Kiến nghị 143 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 PHỤ LỤC 157 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC Cán công chức CCC Cụm cơng nghiệp CNH Cơng nghiệp hố CPKCT Chi phí khơng thức CTBĐ Cạnh tranh bình đẳng ĐKKD Đăng ký kinh doanh DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân GNTT Gia nhập thị trường GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp GTVT Giao thơng vận tải HĐH Hiện đại hố KCN Khu cơng nghiệp NCS Nghiên cứu sinh NLCT Năng lực cạnh tranh NSNN Ngân sách nhà nước PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) TMDV Thương mại dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTHT Thủ tục hành UBND Uỷ ban nhân dân VCCI Phòng cơng nghiệp Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kết xếp hạng PCI tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007-2017 41 Bảng 1.2: Kết xếp hạng PCI tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007-2017 .43 Bảng 1.3: Kết xếp hạng PCI tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2017 44 Bảng 2.1: Cơ cấu nhân lực theo trình độ chun mơn kỹ thuật 51 Bảng 2.2: So sánh quy mô KCN - KCX địa phương 57 Bảng 2.3: Thống kê khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang 63 Bảng 2.4: Thống kê số lượng mẫu phải đạt địa bàn tỉnh Bắc Giang 64 Bảng 2.5: Thang đo tiêu ảnh hưởng đến kết số lực cạnh tranh cấp tỉnh 66 Bảng 3.1: Xếp hạng PCI tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2017 76 Bảng 3.2: Nhóm số NLCT có điểm số cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2017 83 Bảng 3.3: Các số NLCT cấp tỉnh thấp điểm 83 Bảng 3.4: Các số lực cạnh tranh cấp tỉnh bị giảm điểm 88 Bảng 3.5: Minh họa kết kiểm định Cronbach s Alpha cho biến nguyên ’ nhân để nâng cao số NLCT cấp tỉnh .91 Bảng 3.6: Đánh giá nguyên nhân số gia nhập thị trường thấp điểm 92 Bảng 3.7: Đánh giá nguyên nhân số tiếp cận đất đai thấp điểm 95 Bảng 3.8: Đánh giá nguyên nhân số Tính minh bạch thấp điểm 97 Bảng 3.9: Đánh giá nguyên nhân số pháp lý thấp điểm 99 Bảng 3.10: Đánh giá nhà lãnh đạo, doanh nghiệp nguyên nhân số cạnh tranh bình đẳng thấp điểm 102 Bảng 3.11: Đánh giá ngun nhân số chi phí khơng thức .104 Bảng 3.12: Đánh giá nguyên nhân số lao động giảm điểm 105 Bảng 3.13: Đánh giá nguyên nhân Chỉ số tính động tiên phong quyền tỉnh .107 Bảng 3.14: Giá trị trung bình đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến số NLCT cấp tỉnh tỉnh Bắc Giang 108 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Điểm số trung vị PCI theo thời gian 37 Hình 1.2: Diễn biến 10 số thành phần theo thời gian 38 Hình 2.1: Cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn (%) .50 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Giang so sánh với nước số tỉnh khác khu vực giai đoạn 2010 đến 2016 .59 Hình 2.3: Mức độ chuyển dịch cấu công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2010-2017 60 Hình 2.4: Quy trình nghiên cứu phương pháp đánh giá nguyên nhân số lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp điểm giảm điểm 61 Hình 3.1: So sánh số PCI với tỉnh lân cận 75 Hình 3.2: Điểm số số thành phần cấu thành PCI, 2017 76 Chỉ số PCI năm 2017 Tương quan so sánh cải thiện điểm số PCI gốc giai đoạn 2006-2017 Biểu đồ hình hộp điểm số PCI PCI gốc theo thời gian Khó khăn TTHC đất đai 10 Doanh nghiệp tin tưởng vào chế giải tranh chấp 11 Tính động PHỤ LỤC 4: Bảng kết PCI giai đoạn 2006-2017 tỉnh Bắc Giang Bảng 1: Nhóm số NLCT cấp tỉnh có điểm số thấp giai đoạn 2006-2017 CHỈ SỐ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nhóm số thấp điểm Gia nhập thị trường Xếp thứ 7.82 8.18 7.49 6.31 8.37 6.44 8.53 8.95 6.21 8.72 8.51 12 44 63 29 40 36 27 61 14 54 35 32 7.84 ĐTB nước Tiếp cận đất đai Xếp thứ 7.36 7.78 8.22 8.3 6.65 8.54 8.73 7.42 8.3 8.42 8.51 6.01 6.46 6.61 6.09 4.8 5.98 5.78 6.1 6.03 6.05 5.63 32 29 35 42 53 48 54 52 23 27 39 42 ĐTB nước Tính minh bạch Xếp thứ 5.92 6.27 6.62 6.42 6.06 6.48 6.52 6.79 5.81 5.92 5.77 6.33 5.81 5.15 6.35 6.99 6.11 6.19 5.91 5.89 5.87 5.83 6.04 15 53 31 20 18 28 18 40 48 46 ĐTB nước Thiết chế pháp lý Xếp thứ 5.34 5.84 6.00 5.91 5.74 5.84 5.78 5.56 6.05 6.17 6.24 6.34 4.00 4.24 2.76 4.39 4.85 4.18 4.02 5.1 5.91 5.65 4.76 17 34 61 58 36 59 18 46 36 55 ĐTB nước Cạnh tranh bình đẳng Xếp thứ 3.77 4.33 4.63 5.33 5.1 5.8 3.55 5.63 5.81 5.78 5.46 5.94 N/A N/A 3.53 4.06 4.64 4.35 53 48 61 54 46 5.5 5.15 4.93 5.05 5.14 N/A N/A N/A N/A ĐTB nước 6.54 6.73 6.10 4.72 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo PCI Bắc Giang giai đoạn 2006-2017 Bảng2: Nhóm số NLCT cấp tỉnh giảm điểm giai đoạn 2006-2017 CHỈ SỐ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.76 5.1 16 40 2017 Nhóm số giảm điểm Chi phí khơng thức Xếp thứ ĐTB nước Đào tạo lao động Xếp thứ ĐTB nước Tính động Xếp thứ ĐTB nước 5.51 6.32 6.92 6.6 4.84 6.43 6.7 5.65 5.9 4.51 33 15 36 60 26 36 53 45 48 6.36 6.59 6.7 6.13 6.35 6.83 6.46 6.56 5.05 5.13 5.33 6.41 6.59 3.79 4.29 5.36 4.92 4.69 5.11 5.92 5.69 6.44 13 10 43 49 29 26 41 45 26 19 5.18 5.03 4.43 4.81 5.29 4.78 4.94 5.35 5.8 5.76 5.2 4.89 5.19 4.89 4.77 5.5 4.84 4.84 4.96 4.74 4.7 4.67 32 27 42 33 24 28 33 44 27 38 40 5.00 4.95 5.46 5.01 5.25 3.53 4.84 5.58 4.57 15 33 50 37 32 23 31 49 41 Tốt Khá TĐThấp Khá Tốt Khá TĐThấp Khá 37 5.31 6.32 36 6.45 6.05 15 5.44 4.68 4.88 40 33 30 Khá Khá TB PHỤC LỤC 4: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHÓM CHỈ SỐ THẤP ĐIỂM ’ Bảng 4.1: Minh họa kết kiểm định Cronbach s Alpha cho biến nâng cao số NLCT cấp tỉnh Cronbach’s Alpha Kết luận Chỉ số gia nhập thị trường 702 Chấp nhận Chỉ số tiếp cận đất đai 708 Chấp nhận Chỉ số Tính minh bạch 770 Chấp nhận Chỉ số Thiết chế pháp lý 746 Chấp nhận Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng 763 Chấp nhận Chỉ số chi phí khơng thức 758 Chấp nhận Chỉ số đào tạo lao động 607 Chấp nhận Chỉ số tính động cán lãnh đạo 722 Chấp nhận Biến Nguồn: Trích từ kết xử lý số liệu điều tra,2017 DOANH NGHIỆP GÓP Ý CÁC CHỈ SỐ NÂNG CAO NLCT CẤP TỈNH Chỉ số tiếp cận đất đai D D N 1g 3ó p ý đ ó n g Chỉ số thiết chế pháp lý g Pó Lp 1Q 2ú n : â i n g dc oa o a h hỉ Chỉ số cạnh tranh bình đẳng Chỉ số chi phí khơng thức Chỉ số tính động s nố g đ hh ấ i t ệ ện đ pa ni a: yc + ? ó T r đ o C Q nT ề 1ú g 3y : Q x d u o u y a ấ n hh C t o P 1nP c 0g ghh :1 ì i d ệ0 ấ … p t … v : …đ c ớaó … i i N … Q g … Đ úÝ n … 1ói c…ê 5p …n d h ý … ko í ca … …ơ cni nnh … h h…g iế … n …b cng qốh … hí … u c in … ệ y ô hg p ề n gq óc + n u k óy p C a nn c ôi h ấ ậc n ý pg c nấ áp cx é kt tc d tỉ h 4.1 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHÓM CHỈ SỐ THẤP ĐIỂM 4.1.1 CHỈ SỐ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG Anova: Single Factor SUMMARY Groups TB GNTT-LD TB GNTT-DNNN ĐTB GNTT-FDI ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total CHỈ SỐGNTT Count 104 314 271 Sum 356.3846 947.6923 812.1538 SS 15.53042 62.52588 df 78.0563 Average 3.426775 3.018128 2.996878 Variance 0.074899 0.084666 0.104855 MS 7.765212 686 0.091146 F 85.19569 P-value 0.028966 F crit 3.008853 688 4.1.2 CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI Anova: Single Factor SUMMARY Groups TB ĐẤT ĐAI- LD ĐTB DD ĐTB DD ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total Count 104 314 271 SS 0.270946 127.476 127.747 Sum 337.75 1018.667 868.4167 df Average 3.247596 3.244161 3.20449 Variance 0.172257 0.202886 0.171224 MS 0.135473 686 0.185825 F 0.729034 688 P-value 0.482748 F crit 3.008853 an ht i í:a h n n… h… ct … vá r n… d ềc ê ă… n n… og … tq t … a hu r đ… a ộ… ủ nn ả n… g g… n h… t c ụ wủ e… cl b a… n ý l+ hcg ủã àx a n hP n h â h ht i y ỉ đả n ại c h ệo dh p c íự + ấó nn p hg T t tc h ỉh v rn t ủí h o h n: h ih t n … ế ụ… gs … t c … n … c g … c qh h… h … dàu k ếẫ … n+ áh n hu p L y ch ã nết ách n c hr p đ í kạ s ì o lở n h n í ,ý h c áhc : ch b…v a c …ề c n ất … pô hn … nđl ô à… t nct n… â h… p m , đh … ảh a … ic ci i h … c ậệo … c t p … n c c…h n :á ấ…e h ậc p o t… … , 4.1.3 CHỈ SỐ MINH BẠCH Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB MB ĐTB MB ĐTB MB MINH BẠCH Count Sum 104 363.375 314 955.5 271 914.625 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 23.83306 149.9002 Total 173.7333 Average 3.49399 3.042994 3.375 Variance 0.190953 0.287183 0.149421 MS 11.91653 686 0.218513 F 54.53454 df P-value 0.047857 F crit 3.008853 688 4.1.4 CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB PHÁP LÝ -LĐ ĐTB PPHÁP LÝ DNNN ĐTB PHÁP LÝ -FDI Count 104 Sum 276.5455 Average 2.659091 Variance 0.105552 314 271 855.5455 721.7273 2.724667 2.6632 0.105213 0.093002 MS 0.335561 686 0.100458 F 3.340311 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 0.671123 68.91426 Total 69.58539 df 688 P-value 0.036003 F crit 3.008853 … c… h án … uh… ch y…ì ó ệ…n n… hm n… … hu ,… D … c … N t x ầ u, … … ãh … c… ứl t… ủ c… ao h… ự … D i c đN … ấđ V h hu… ã ấ ì i nv nệ … àh nt … đ h đ+ D a T ềầ nN T X u g, H â k C hy h n on + h êd t n c ưự Đ ẩ đn n ộư ym ng gu g m k t ạl ỷ ại D n i ạê N h c i tn ỉ tm nh uu mhn ỗ y a g+ ố 4.1.5 CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB CT- LĐ ĐTB CT-DNNN ĐTB CT-FDI Count 104 314 271 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 7.798906 50.40733 Total 58.20624 Sum 316.25 859.1667 746.4167 df Average 3.040865 2.7362 2.754305 Variance 0.076186 0.068144 0.078634 MS 3.899453 686 0.07348 F 53.06817 P-value 0.037222 F crit 3.008853 688 4.1.6 CHỈ SỐ CẠNH TRANH CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB CP ĐTB CP CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC Count Sum 314 769.4444 271 730.7778 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 9.013338 57.22723 Total 66.24057 Average 2.45046 2.696597 Variance 0.071711 0.098095 MS 4.506669 582 0.083422 F 54.0228 df 584 P-value 0.062999 F crit 3.008853 nnt n hN gr êàợ n rh h h p uả đ h yn ầc i ề hu t n í h nt nc t hư há r, ới c p nể v hp n g áh ă tá c nct m t ôb h c hr iả ỉ i D n ệể N t t n qh r t u cn ưầr y h ờuo oũ np n n g gh gl ĩ Đn m đ n ềư ầ hớ p i u c h n ễv gự u+ hc C t ó l ị N h uk ìbơ ậ l ộn i t kg nãp ỷh ht n ận h r ngl od hu c no đ iậh ga uệt ạy n o pê t n, h g n c tư lr gáờ âá ic cm 4.1.7 CHỈ SỐ LAO ĐỘNG Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB LĐ ĐTB LĐ ĐTB LĐ CHIỈ SỐLAO ĐỘNG Count Sum 104 312.8571 314 981.8333 271 891.1667 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 7.102801 112.77 Total 119.8728 df Average 3.008242 3.126858 3.288438 Variance 0.089886 0.150079 0.209397 MS 3.551401 686 0.164388 F 21.60381 P-value 0.059655 F crit 3.008853 688 4.1.8 CHỈ SỐ TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO Anova: Single Factor SUMMARY Groups ĐTB-NĐ ĐTB NĐ ĐTB NĐ Count 104 314 271 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 10.11784 55.34522 Total 65.46306 Sum 320 853.5 766.0714 df Average 3.076923 2.718153 2.826832 Variance 0.084178 0.080852 0.079142 MS 5.058921 686 0.080678 F 62.70496 688 P-value 0.056664 F crit 3.008853 ĩỉ nq t n c urg n h ấ ohả h n p ing v ệ ự lhp c n ỗý êt đ n vrậ ầ ợ àn u xD dnN t â h+ ụ y ân T ng ă t n d vgl i ự iợ c n êi c g nờ nt c ght q ếht b u iự u y ếcđ p ổ i i hxề t u c gr ệ ặ ì nkv pnớ i i+ hệ m nD T ặ N u t c yt h êự n “cn c tn n rh b uữ iya p ềê h tnn êci đ tố d icạ ấ oci pv a hớ n ặ hit h uỉ t D y nệN n nh h c ,“ 4.2 Phân tích Phân tích nhân tố tương ứng với biến quan sát- Ma trận nhân tố xoay (lần 2) để xác định nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến PCI 4.2.1 CHỈ SỐ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG Rotated Component Matrixa TT1.Ông (bà) đánh giá Vị trí tỉnh có thuận lợi 655 Component TT Ông (bà) đánh giá Cơ sở hạ tầng 757 TT Ông (bà) đánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh 370 TT Đội ngũ cán công chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ hành cấp xã (phường) -.308 377 -.622 TT Đội ngũ cán cơng chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ hành cấp tỉnh 683 TT Thủ tục hành (đảm bảo tính hợp lý, khoa học đồng bộ) cấp tỉnh TT Chính quyền tỉnh có đồng hành DN 671 TT Chính quyền huyện, TP có đồng hành DN 420 -.320 700 -.501 TT 10 Chính quyền xã có đồng hành DN 675 TT 11 Thành phố có áp dụng kê khai thuế qua mạng TT 12 Tỉnh có áp dụng kê khai thuế qua mạng 312 4.2.2 CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI DD4 Cơng tác quy hoạch đất đai có cơng khai cấp Xã 322 DD5 Công tác quy hoạch đất đai có cơng khai cấp huyện (thành phố) 312 DD Cơng tác quy hoạch đất đai có cơng khai cấp tỉnh DD Quy trình Cấp GCNQSDĐ phức tạp DD Thủ tục giao đất cho th đất có thơng báo theo quy định 841 DD Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hướng dẫn hay thông báo theo quy định 520 DD 10 Thời gian hồn thành thủ tục cơng tác giải phóng mặt có hẹn 640 DD 11 Chính sách giá đất cao so với thị trường DD 12 Chính sách giá đất phù hợp so với thị trường DD 13 Chính sách giá đất thấp so với thị trường DD 14 Ban Quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất cơng tác bố trí mặt phù hợp DD 15 Tính ổn định đất đai doanh nghiệp ov t cớ u ió ầg t n rh a mấ + m t Gs n i hn ả ựũ h i n 560 ig đ t ề” u+ ph aH c h mun í n c h g đh ã 896 ế s i -.820 i áac 551 c … ô h + n cg p hủG Component t iá pa ác 392 376 m l t 352 u8h ậ sa 810 t án 583 461 c h k ơt ị k 429 351 p ci 353 qể t hm 383 362 huặ 489 t t i ar 384 na c c h hc o t ẽh Dổ n N cg c cc hh 436 TT Đội ngũ cán công chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức, trình độ, kỹ hành cấp huyện (Thành phố) TT 13 Thời gian chờ đợi để DN hoàn thành thủ â h xv ó n ẽ ãìi ” k t h m ỉ ô ỗbn i a gh 4.2.3 CHỈ SỐ TÍNH MINH BẠCH MB1 Tài liệu pháp lý có liên quan đến DN dễ dàng hay khơng? MB Các sách quy định cấp huyện có tham khảo ý kiến DN omponen t 767 084 632 429 084 MB Các sách quy định cấp tỉnh có tham khảo ý kiến DN 650 MB Việc triển khai thực sách quy định có kịp thời 931 MB Mức độ tiện dụng trang web tỉnh DN .929 MB Sự minh bạch thơng tin sách quyền huyện 072 MB Sự minh bạch thơng tin sách quyền tỉnh -.058 -.599 MB Tài minh bạch mối quan hệ thuế chi phí quyền .556 -.299 4.2.4 CHỈ SỐ THIẾT CHẾ PHÁP LÝ Ma trận nhân tố xoay (lần 2) - Component Matrixa Component PL1 Lòng tin tổ chức (cá nhân, doanh nghiệp) quan nội tư pháp huyện PL Lòng tin tổ chức (cá nhân, doanh nghiệp) quan nội tư pháp tỉnh 463 593 522 791 ứ đo kn h i ( t c đh ế ấư n , p l k m xh ã iv i , ếệ uc c ấớ i pi D N c h ủ ua y ệc n c , PL Thiết chế pháp lý có doanh nghiệp xem công cụ hiệu để giải tranh chấp 701 D cN PL Doanh nghiệp khiếu nại hành vi nhũng nhiễu CBCC xã 783 ấ PL Doanh nghiệp khiếu nại hành vi nhũng nhiễu CBCC huyện (Thành phố) 851 p PL Doanh nghiệp khiếu nại hành vi nhũng nhiễu CBCC tỉnh 769 t PL Các kết luận đưa tòa án huyện xử lý tranh chấp 838 PL Các kết luận đưa tòa án tỉnh xử lý tranh chấp 841 ỉ t ỉ n n h h , PL Do số lượng đơn nhiều, cấp huyện nguyên nhận chậm trễ -.504 PL 10 Do số lượng đơn nhiều cấp tỉnh nguyên nhận chậm trễ 541 PL 11 Các khoản chi phí khơng qui đinh mà doanh nghiệp phải trả thêm 593 715 t i đ t n ổ g ct hh ứờ i c c dó ị c n vg h ụ 4.2.5 CHỈ SỐ CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG - Ma trận nhân tố xoay (lần 2) - Component Matrixa Component 410 C11 Chi phí cho cán ngân hang g i kả ỹi q u h y uế ật C21 ưu đãi cho doanh nghiệp FĐI doanh nghiệp nước t 736 Tiếp cận đất đai -.352 CT3 Chính quyền tỉnh ưu đãi doanh nghiệp Lớn doanh nghiệp DNVVN CT4 DNNN dễ dàng có hợp đồng kinh tế DNVVN 726 CT5 Vì DNNN thuận lợi tiếp cận đất đai DNTN 724 CT6 Tỷ trọng nợ DNNN tỉnh lớn so với tỷ trọng nợ DNDD 590 CT7 Vì DNNN thuận lợi vay vốn tín dụng ngân hàng DNTN 611 761 t CT9 DN vay vốn khơng chấp 706 CT10 Thủ tục vay vốn phức tạp 732 CT12 DN chưa có sách ưu đãi để vay vốn 463 509 4.2.6 CHỈ SỐ CHI PHÍ KHƠNG CHÍNH THỨC Rotated Component Matrix đ ú +n 637 g T h ủđ t ắ ụn c ) a Component CP2: Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN sở, ban ngành xã 240 CP4: Khi làm thủ tục giấy tờ cho DN sở, ban ngành cấp tỉnh 636 -.738 CP7: Khi tiếp CBCC xuống DN công tác -.747 CP8 Qùa biếu cho ngày quan trọng địa phương 703 4.2.7 CHỈ SỐ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG Component LD1 Lao động có đáp ứng yêu cầu Sức khỏe DN 524 LD3 Cơ sở đào tạo có thỏa mãn yêu cầuvới DN 776 LD4 Chất lượng nghề lao động có phù hợp với DN 873 LD5 DN có khó khăn tuyển dụng đối tượng lao động 899 131 LD6 Thị trường lao động tỉnh có phong phú 881 083 LD7 Khi tranh chấp người lao động với DN quyền 735 có kịp thời can thiệp hn nh hấ ct h í n+ h Đ nư ê nờ n cg h od kâ i y ể mn ó t n r ag xp áh ị nh ho l ạt i ộ n t ấg t c4 ả/ c2 á4 c 4.2.8 CHỈ SỐ TÍNH NĂNG ĐỘNG Component ND1 Tỉnh có xây dựng ngành mũi nhọn để thu hút đầu tư 977 ND2 Quản lý lãnh đạo cấp xã có linh động thủ tục hành 930 ND3 Chính sách kinh tế cấp huyện có linh hoạt theo hướng có lợi cho DN 975 k h 081 â u + T i phát triển ND4 Chính sách kinh tế cấp tỉnh có linh hoạt theo hướng có lợi cho DN 107 090 858 ND5 Chất lượng xử lý công việc huyện 098 853 ND6 Chất lượng xử lý công việc tỉnh 327 phát triển ND8 Có xây dựng mơ hình “bộ máy” cụ thể hoạt động giúp đỡ DN 085 ND9 Có hỗ trợ DN vốn 570 878 043 864 100 146 b ộ p h ậ n ND10 Có hỗ trợ DN đất đai 889 044 ND11 Có hỗ trợ DN thơng tin 074 086 ND12 Có hỗ trợ DN văn thủ tục hành -.324 365 ND13 Tỉnh có trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho DN 915 m ộ t 824 ND14 Tỉnh có thường xuyên xuống địa phương kiểm tra 495 079 246 c a - đ o t o C B c h u y ê n n g h i ệ p h n ... ảnh hưởng đến số lực cạnh tranh cấp tỉnh 28 1.2.4 Mối quan hệ nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh số lực cạnh tranh cấp tỉnh 32 1.3 Cơ sở thực tiễn lực cạnh tranh cấp tỉnh 33... cấp tỉnh tỉnh Bắc Giang 1.2.Lý luận chung nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh phân loại lực cạnh tranh 1.2.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh Khái niệm lực cạnh tranh. .. nhân làm cho số lực cạnh tranh cấp tỉnh bị thấp điểm giảm điểm tỉnh Bắc Giang, từ đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh bị thấp điểm giảm điểm cho tỉnh Bắc Giang tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh bắc giang , Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh bắc giang , Bố cục của luận án, Hình 1.2: Diễn biến 10 chỉ số thành phần theo thời gian, Bảng 1.3: Kết quả xếp hạng PCI của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2017, Kết luận chương 1, Bảng 2.1: Cơ cấu nhân lực theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, Hình 2.3: Mức độ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2010-2017, Bảng 2.5: Thang đo các chỉ tiêu ảnh hưởng đến kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Kết luận chương 2, Hình 3.2: Điểm số các chỉ số thành phần cấu thành PCI, 2017, Chỉ số gia nhập thị trường gồm có, Bảng 3.3: Các chỉ số NLCT cấp tỉnh thấp điểm, Bảng 3.4: Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bị giảm điểm, Chỉ số tính năng động, Bảng 3.6: Đánh giá nguyên nhân về chỉ số gia nhập thị trường thấp điểm, Bảng 3.9: Đánh giá nguyên nhân về chỉ số pháp lý thấp điểm, Bảng 3.14: Giá trị trung bình đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ số NLCT cấp tỉnh tại tỉnh Bắc Giang, Kết luận chương 3, Mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2018-2025, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, III. Danh mục tài liệu Internet, PHỤ LỤC 3: SỐ LIỆU PCI, Bảng2: Nhóm chỉ số NLCT cấp tỉnh giảm điểm giai đoạn 2006-2017, DOANH NGHIỆP GÓP Ý CÁC CHỈ SỐ NÂNG CAO NLCT CẤP TỈNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay