Ứng dụng Microsoft Excel và Google Drive trong lập lịch báo giảng ở THPT Trần Hưng Đạo – tỉnh Vĩnh Phúc.

18 45 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2019, 10:47

Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để có thông tin báo kịp thời Lịch báo giảng của giáo viên được diễn ra tự động, không tốn thời gian, công sức và, thông tin dàng lưu trữ và trao đổi? Làm thế nào để Tổ trưởng và Ban giám hiệu nắm được lịch dạy, tiến độ của giáo viên một cách nhanh nhất và chính xác? Bằng kinh nghiệm sử dụng Microsoft Excel và Google Drive trong thời gian qua, kết hợp tìm hiểu các tài liệu tham khảo, tôi lựa chọn giải pháp: Ứng dụng Microsoft Excel và Google Drive trong lập lịch báo giảng ở THPT Trần Hưng Đạo – tỉnh Vĩnh Phúc. BÁO CÁO KẾT QUẢ ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Lời giới thiệu Căn Khoản 2, Điều 27 Chương Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học; qui chế chuyên môn năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Hưng Đạo, hồ sơ, sổ sách giáo viên bao gồm: Lịch báo giảng Sổ ghi đầu Sổ ghi điểm giáo viên Sổ gọi tên ghi điểm Học bạ Sổ công tác chủ nhiệm (GVCN) Sổ sinh hoạt chun mơn (Tổ trưởng, nhóm trưởng chun mơn) Sổ dự Việc ghi chép, cập nhật thông tin vào Lịch báo giảng việc làm thường xuyên hàng tuần thầy, cô giáo Vấn đề đặt là: Làm để có thơng tin báo kịp thời Lịch báo giảng giáo viên diễn tự động, không tốn thời gian, công sức và, thông tin dàng lưu trữ trao đổi? Làm để Tổ trưởng Ban giám hiệu nắm lịch dạy, tiến độ giáo viên cách nhanh xác? Bằng kinh nghiệm sử dụng Microsoft Excel Google Drive thời gian qua, kết hợp tìm hiểu tài liệu tham khảo, lựa chọn giải pháp: Ứng dụng Microsoft Excel Google Drive lập lịch báo giảng THPT Trần Hưng Đạo – tỉnh Vĩnh Phúc Tên sáng kiến: Ứng dụng Microsoft Excel Google Drive lập lịch báo giảng đua trường THPT Trần Hưng Đạo – tỉnh Vĩnh Phúc Tác giả sáng kiến: - Họ tên: Lê Thanh Hà - Địa tác giả sáng kiến:Trường THPT Trần Hưng Đạo – Tam Dương - Số điện thoại: 0979502469 - E_mail:lethanhha.gvtranhungdao@vinhphuc.edu.vn Chủ đầu tư tạo sáng kiến Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: - Lĩnh vực khác Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu: 30/9/2017 Mô tả chất sáng kiến: 7.1 Về nội dung sáng kiến: PHẦN I: MỞ ĐẦU Giới thiệu Microsoft Excel Microsoft Excel chương trình xử lý bảng tính nằm Microsoft Office hãng phần mềm Microsoft phần mềm xử lý bảng tính điện tử tiếng Microsoft phần mềm bảng tính điện tử sử dụng phổ biến Với nhiều công cụ mạnh mẽ với chức phong phú giúp xử lý bảng tính nhanh xác Ngoài hệ thống hàm đầy đủ giúp giải thao tác tính tốn thơng thường lĩnh vực thống kê Một số phiên Microsoft Excel bao gồm: Microsoft Excel 6.0; Microsoft Excel 97; Microsoft Excel 2000; Microsoft Excel 2002; Microsoft Excel 2003; Microsoft Excel 2007; Microsoft Excel 2010; Microsoft Excel 2013; Microsoft Excel 2016 Có nhiều người ngại dùng Excel, dùng quen ta thấy tính Excel vượt trội nhiều so với Word kể phần văn thông thường Tôi thấy làm báo cáo thống kê, bảng biểu, tính tốn, danh sách học sinh thực Excel nhanh tiện lợi 1.1 Một số điểm cần lưu ý sử dụng Excel - Trong Excel có nhiều loại địa tơi trình bày loại địa cần dùng: + Địa tương đối: Đây loại địa ta sử dụng lệnh chép, copy, di chuyển giá trị chúng thay đổi theo quy luật mà quy luật tạo người dùng Ví dụ: A1, B3, A6……… + Địa tuyệt đối: Đây loại địa ta sử dụng lệnh chép, copy, di chuyển giá trị chúng khơng thay đổi mà giữ nguyên giá trị ban đầu Đối với loại địa thực ta phải bỏ dấu $ trước hàng cột đưa chuột đến ô địa ấn F4 dấu $ tự động điền Ví dụ: $A1, $A$1, A$1,……………… 1.2 Một số hàm thường dùng Excel + Tạo công thức số học Gõ dấu “=” trước cơng thức, ví dụ: =E1+F1 Nhấn Enter để kết thúc Nội dung công thức hiển thị Formula bar Sử dụng cặp dấu “( )” để thay đổi độ ưu tiên phép tốn cơng thức + Các phép tốn cơng thức số học Cộng: + Trừ: Nhân: * Chia: / Mũ: ^ + Hàm ROUND Cú pháp: ROUND(đối số 1, đối số 2)  Đối số 1: số muốn làm tròn  Đối số 2: số thập phân muốn làm tròn Làm tròn đến số thập phân định + Hàm SUM Cú pháp: SUM(đối số 1, đối số 2,…) Trả lại tổng giá trị số danh sách Ví dụ: SUM(6,7,2,9,13)=37 + Hàm IF Cú pháp: IF(điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Biểu thức điều kiện trả lại giá trị nếu, ngược lại trả lại giá trị Ví dụ: A1=Nam IF(A1=“Nam”,”Trai”,”Gái”) = Trai Có thể sử dụng hàm IF lồng + Hàm VLOOKUP Cú pháp: VLOOKUP(giá trị tra cứu, dải ô chứa giá trị tra cứu, số cột dải ô chứa giá trị trả về, định tùy chọn TRUE cho kết khớp tương đối FALSE cho kết khớp xác) Giới thiệu Google Drive Google Drive dịch vụ lưu trữ đồng hóa tập tin tạo Google Nó cho phép người dùng lưu trữ tập tin đám mây, chia sẻ tập tin, chỉnh sửa tài liệu, văn bản, bảng tính, thuyết trình với cộng tác viên Google Drive bao gồm Google Docs, Sheets, Slides, phần mềm văn phòng cho phép chỉnh sửa tài liệu, bảng tính, thuyết trình, vẽ, biểu mẫu, Google Drive phát hành vào 24 tháng 4/2012 có 240 triệu người dùng hoạt động tính đến tháng 10/2014 Giới thiệu Lịch báo giảng giấy: PHẦN II: NỘI DUNG Thiết kế bảng tính Lịch báo giảng Microsoft Excel - Bước 1: Thiết kế biểu mẫu bảng Lịch báo giảng hàng tuần giáo viên Đây phần giáo viên nhập lịch báo giảng tương tự lịch báo giảng giấy thể sau: Bước 2: Tiến hành nhân Lịch báo giảng hàng tuần giáo viên theo tổ Bước 3: Thiết kế biểu mẫu bảng tổng hợp Lịch báo giảng hàng tuần giáo viên theo tổ + Để hiển thị lớp dạy giáo viên theo tiết ngày C7: =IF(HỊA.T!C5=0,"",HỊA.T!C5) Sau tiến hành chép thông thường tới giáo viên + Để tính số Tổng số tiết sử dụng TBDH Tổng số tiết sử dụng PHBM giáo viên C37: =HỊA.T!E35 Sau tiến hành chép thông thường tới giáo viên + Để tính số Tổng số tiết sử dụng TBDH Tổng số tiết sử dụng PHBM tổ P37: =SUM(C37:O37) tương tự ô P38 =SUM(C38:O38) Vậy, từ bước thiết kế Lịch báo giảng Microsoft Excel Thiết kế bảng tính Google Driver Bước 1: Truy cập Gmail Chọn ứng dụng Drive góc trái hình hình Bước 2: Tải file Execl vừa tạo lên Nháy chuột phải chọn tải lên tệp Bước 3: Trang tính Google Drive Chọn vào file vừa tải lên, nháy chuột phải chọn mở Google Trang tính Bước 4: Tạo bảo vệ trang tính phân quyền Bước 4.1 : Tạo bảo vệ trang tính “TH” - Chọn “Cơng cụ” vào “Bảo vệ trang tính” - Chọn “Trang tính” “Đặt quyền” 10 - Chọn “Chỉ bạn” chọn “Đã xong” Thực bước đảm bảo trang tính “TH” khơng bị tự ý thay đổi giáo viên khác Bước 4.2 : Phân quyền lập lịch báo giảng cho giáo viên - Chọn trang tính giáo viên - Chọn “Cơng cụ” vào “Bảo vệ trang tính” 11 - Chọn “Trang tính” “Đặt quyền” - Chọn “Tùy chỉnh” - Nhập địa Email giáo viên vào mục “Thêm người chỉnh sửa” sau chọn “Đã xong” + Đảm bảo Email giáo viên 12 - Làm tương tự với trang tính giáo viên khác Bước 5: Tạo chia sẻ cho giáo viên - Mở trang tính vừa tạo lên, chọn “Chia sẻ” - Chọn “Chỉ người định có quyền truy cập” 13 - Nhập địa Email giáo viên vào mục “Người”, chọn “ Có thể sửa”, chọn “Xong” Giao diện sử dụng 3.1 Giao diện Tổ trường BGH 3.1.1 Giao diện tổng hợp 14 3.1.2 Giao diện nhập Tổ trường BGH theo dõi 3.2 Giao diện giáo viên nhập lịch 15 PHẦN III: KẾT LUẬN Đánh giá - Giáo viên, Tổ trưởng, BHG ủng hộ việc áp dụng sáng kiến lập lịch báo giảng - Thời gian nhập nhanh khoảng – 10 phút với độ xác cao, in nên giáo viên công ghi chép - Kịp thời thông báo cho Tổ trưởng BGH - Thời gian lưu trữ lâu, sửa sai phát lỗi Về khả áp dụng sáng kiến: - Áp dụng rộng rãi trường THPT, THCS 16 Những thông tin cần bảo mật (nếu có): Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Các trường THPT, THCS - Máy tính cài đặt Microsoft Excel 2003 (trở lên) - Máy tính có kết nối mạng sử dụng Gmail 10 Đánh giá lợi ích thu thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử theo nội dung sau: + Tác giả: - Áp dụng dễ dàng với người sử dụng Microsoft Excel thư điện tử - Hướng dẫn đơn giản - Nhập trực tuyến + Tổ trưởng BGH: - Nhanh chóng, xác, tiết kiệm thời gian - Tổng hợp tháng, học kỳ, nhanh chóng + Giáo viên: - Nắm tình hình giảng dạy kịp thời điều chỉnh - Nhanh chóng, tiện lợi 10.1 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: - Nhanh chóng, đơn giản, dễ sử dụng - Tiết kiệm thời gian tiền bạc - Có thơng tin chiều với giáo viên Tổ trưởng 10.2 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân: - Tiết kiệm thời gian, để chuyển sang hoạt động khác - Tiết kiệm chi phí sổ sách 17 - Phản ánh rõ ràng tình hình giảng dạy 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu: Số TT Tên tổ chức/cá nhân Địa Phạm vi/Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Tổ Toán – Tin – CN trường THPT Trần Hưng Đạo Hợp Hòa – Tam Dương – Vĩnh Phúc Lĩnh vực khác Tam Dương, ngày tháng 02 năm 2018 Tam Dương, ngày tháng 02 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị Tác giả sáng kiến Lê Thanh Hà 18 ... phiên Microsoft Excel bao gồm: Microsoft Excel 6.0; Microsoft Excel 97; Microsoft Excel 2000; Microsoft Excel 2002; Microsoft Excel 2003; Microsoft Excel 2007; Microsoft Excel 2010; Microsoft Excel. .. Lịch báo giảng giấy: PHẦN II: NỘI DUNG Thiết kế bảng tính Lịch báo giảng Microsoft Excel - Bước 1: Thiết kế biểu mẫu bảng Lịch báo giảng hàng tuần giáo viên Đây phần giáo viên nhập lịch báo giảng. .. tự ô P38 =SUM(C38:O38) Vậy, từ bước thiết kế Lịch báo giảng Microsoft Excel Thiết kế bảng tính Google Driver Bước 1: Truy cập Gmail Chọn ứng dụng Drive góc trái hình hình Bước 2: Tải file Execl
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng Microsoft Excel và Google Drive trong lập lịch báo giảng ở THPT Trần Hưng Đạo – tỉnh Vĩnh Phúc., Ứng dụng Microsoft Excel và Google Drive trong lập lịch báo giảng ở THPT Trần Hưng Đạo – tỉnh Vĩnh Phúc., PHẦN I: MỞ ĐẦU, PHẦN II: NỘI DUNG, Thiết kế bảng tính trên Google Driver

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay