NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

46 24 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2019, 10:43

Việc nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của người GVCN; năng lực nghiệp vụ thực thi công tác chủ nhiệm lớp của các giáo viên; cách thức tổ chức, chỉ đạo, quản lý của Hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm lớp của GV có những khoảng cách và bất cập nhất định giữa thực tiễn và yêu cầu về mặt quy chế và lí luận. Vì thế, cần phải tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp quản lý, cách thức tổ chức, điều hành, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ GVCN, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của người GVCN, chỉ ra các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng để nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đáp ứng cho hoạt động GDĐT trong nhà trường hiện nay. Mặt khác, mặt trái của nền kinh tế thị trường và những tiêu cực ngoài xã hội đã có ảnh hưởng không tốt đến giáo dục. Do đó, ở mỗi trường THPT vẫn còn một bộ phận HS chưa có động cơ, thái độ học tập đúng đắn dẫn đến không tích cực học tập hoặc sa sút về đạo đức, lối sống. Việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường THPT trong huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đề ra các biện pháp quản lý đồng bộ có tính khả thi cao, phù hợp với sự phát triển của giáo dục trong thời kỳ đổi mới là vấn đề cấp thiết sớm được nghiên cứu và làm sáng tỏ.Xuất phát từ những lý do trên, cùng với việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn những kinh nghiệm về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp tại đơn vị công tác, tôi chọn đề tài nghiên cứu“Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở trường THPT Trần Hưng Đạo” 1 Lời giới thiệu SỞ Trung GIÁOương DỤC8VÀ ĐÀO TẠO Nghị Hội nghị khóa XI đổi…… bản, toàn diện giáo dục đào tạo, TRƯỜNG rõ mục tiêuTHPT giáo dục phổ thông: “tập trung phát ………… triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” Trước u cầu đòi hỏi tồn ngành giáo dục nỗ lực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý giáo dục trường trung học phổ thông (THPT) nay, giáo viên chủ nhiệm có vị trí, vai trò vơ quan trọng GVCN thành viên hội đồng sư phạm, người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường cha mẹ học sinh quản lý chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp phụ trách; người tổ chức thực chủ trương, kế hoạch nhà trường lớp chủ nhiệm GVCN nhà giáo BÁO CÁO KẾT QUẢ dục người lãnh đạo gần gũi nhất, người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm NGHIÊN CỨU, tra toàn diện hoạt động cácỨNG mối quanDỤNG hệ ứng xử SÁNG thuộc phạmKIẾN vi lớp phụ trách GVCN cầu nối tập thể học sinh với tổ chức xã hội nhà trường, đồng thời người bảo vệ quyền lợi đáng cho học sinh, phản ánh trung thực nhu cầu, tâm tư nguyện vọng học sinh với ban giám hiệu nhà trường, với giáo viên mơn, gia đình, cộng đồng tồn xã hội GVCN người cố vấn cho học sinh tổ chức hoạt động nhằm phát triển lực điểm tựa mặt cho học sinh lớp chủ nhiệm NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC Tên sáng kiến: CHỦchất NHIỆM TRƯỜNG HƯNG Nâng cao lượng công tác chủ THPT nhiệm TRẦN trường THPTĐẠO Trần Hưng Đạo Tác giả sáng kiến: - Họ tên: Phạm Thị Hòa - Địa tác giả sáng kiến: Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Số điện thoại: 0983 023 269; E_mail: phamhoa.2276@gmail.com Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Phạm Thị Hòa Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Đề tài này, tập trung sâu vào nghiên cứu số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm trường THPT Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: 15/10/2016 Mô tả chất sáng kiến: PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Giáo dục đào tạo phận quan trọng nghiệp cách mạng Đảng, Nhà nước dân tộc Việt Nam Mục tiêu tổng quát Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001-2010 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đề Đại hội X kế thừa là: Để đạt yêu cầu người nguồn nhân lực – nhân tố định phát triển đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước – cần phải tạo chuyển biến toàn diện giáo dục Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X báo cáo trị khẳng định lần nữa: “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao” “Đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tất cấp học, bậc học” Nghị hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh trực tiếp nâng tầm trí tuệ dân tộc, sức mạnh đất nước, nâng cao lực lãnh đạo Đảng chất lượng hoạt động hệ thống trị Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức đầu tư cho phát triển bền vững” Trong nhà trường phổ thông người Hiệu trưởng cần phải tác động đến đội ngũ nhà giáo nói chung đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nói riêng để họ có chuyển đổi đắn phù hợp với công tác giảng dạy chủ nhiệm hàng ngày Với trách nhiệm người quản lý phải xây dựng cho kế hoạch dài việc tổ chức lãnh đạo Việc nhận thức vai trò, nhiệm vụ người GVCN; lực nghiệp vụ thực thi công tác chủ nhiệm lớp giáo viên; cách thức tổ chức, đạo, quản lý Hiệu trưởng cơng tác chủ nhiệm lớp GV có khoảng cách bất cập định thực tiễn yêu cầu mặt quy chế lí luận Vì thế, cần phải tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp quản lý, cách thức tổ chức, điều hành, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ GVCN, nâng cao nhận thức vai trò, vị trí người GVCN, biện pháp quản lý Hiệu trưởng để nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đáp ứng cho hoạt động GD-ĐT nhà trường Mặt khác, mặt trái kinh tế thị trường tiêu cực ngồi xã hội có ảnh hưởng khơng tốt đến giáo dục Do đó, trường THPT phận HS chưa có động cơ, thái độ học tập đắn dẫn đến khơng tích cực học tập sa sút đạo đức, lối sống Việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp hiệu trưởng trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đề biện pháp quản lý đồng có tính khả thi cao, phù hợp với phát triển giáo dục thời kỳ đổi vấn đề cấp thiết sớm nghiên cứu làm sáng tỏ Xuất phát từ lý trên, với việc nghiên cứu sở lý luận thực tiễn kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp đơn vị công tác, chọn đề tài nghiên cứu“Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm trường THPT Trần Hưng Đạo” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp tăng cường quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định sở lý luận quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường THPT - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp thực trạng biện pháp quản lý hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất số biện pháp trường THPT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh - Đề xuất số biện pháp tăng cường quản lý công tác chủ nhiệm lớp hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo trường THPT tỉnh có điều kiện thực tế tương đương Đối tượng nghiên cứu: Các thành tố quản lý công tác chủ nhiệm lớp hiệu trưởng trường THPT Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý hiệu trưởng trường THPT hoạt động chủ nhiệm lớp Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập đọc tài liệu lý luận, văn pháp qui, cơng trình nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, quản lý công tác chủ nhiệm lớp Từ phân tích tổng hợp vấn đề lý luận liên quan đến luận văn Phân tích tổng hợp quan niệm quản lý giáo dục, quản lý công tác chủ nhiệm lớp; công tác quản lý hiệu trưởng hoạt động chủ nhiệm lớp trường THPT; công tác chủ nhiệm lớp GV 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp điều tra (Phiếu hỏi) - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm - Phương pháp tổng kết, đánh giá 6.3 Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ: - Thống kê toán học - Bảng biểu Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm: Sáng kiến kinh nghiệm cấu trúc phần: - Phần I: Mở đầu - Phần II: Nội dung - Phần III: Kết luận kiến nghị PHẦN II: NỘI DUNG A CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm công tác chủ nhiệm lớp Trong trường học, lớp học đơn vị thành lập để tổ chức giảng dạy giáo dục học sinh Để quản lý, giáo dục học sinh lớp, nhà trường phân công GV giảng dạy có lực chun mơn tốt, có kinh nghiệm làm cơng tác quản lý, giáo dục học sinh, có tinh thần trách nhiệm cao lòng nhiệt tình cơng tác, có uy tín với HS đồng nghiệp làm chủ nhiệm lớp Đó giáo viên chủ nhiệm Vai trò, chức nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT * Vai trò, chức giáo viên chủ nhiệm lớp GVCN người thay mặt hiệu trưởng QL lớp học Vai trò QL thể việc xây dựng kế hoạch GD; tổ chức hoạt động GD; đôn đốc, hướng dẫn việc thực hoạt động GD theo kế hoạch; kiểm tra, đánh giá kết học tập, tu dưỡng HS lớp GVCN chịu trách nhiệm kết học tập rèn luyện HS lớp trước hiệu trưởng, hội đồng nhà trường cha mẹ HS Do đó, nói trách nhiệm GVCN lớp nặng nề Đồng thời GVCN linh hồn tập thể lớp, người tập hợp HS thành khối đoàn kết GVCN người tổ chức quản lý lớp học dìu dắt em nhỏ em trưởng thành qua năm tháng GVCN giữ vai trò chủ động việc phối hợp lực lượng GD: Gia đình, nhà trường, xã hội ba lực lượng GD, nhà trường lực lượng GD có tính chất chun nghiệp GVCN người giữ vai trò chủ động việc phối hợp lực lượng GD Do vậy, GVCN phải người đứng điều phối kết hợp lực lượng GD để tổ chức hoạt động GD cách có hiệu Năng lực chuyên môn, đạo đức, uy tín kinh nghiệm cơng tác GVCN điều kiện quan trọng cho việc tổ chức, phối hợp thành công hoạt động GD học sinh lớp * Nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm lớp Trước hết GVCN phải giáo viên giảng dạy môn, thực đầy đủ nhiệm vụ người giáo viên đứng lớp là: Dạy học GD theo chương trình, kế hoạch GD, kế hoạch dạy học nhà trường theo chế độ làm việc GV Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định; Quản lý HS hoạt động GD nhà trường tổ chức; Tham gia hoạt động tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu GD; Tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Tham gia công tác phổ cập GD địa phương; Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu giảng dạy GD; Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo đồng thời rèn luyện phương pháp tự học HS; Thực điều lệ nhà trường; Thực định Giám đốc, chịu kiểm tra, đánh giá hiệu trưởng cấp QLGD; Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước HS; Thương yêu, tôn trọng HS, đối xử công với HS, bảo vệ quyền lợi đáng HS; Đồn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, tạo dựng môi trường học tập làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn lành mạnh Phối hợp với GV khác, gia đình HS, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh dạy học GD học sinh; Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật 3.Quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường THPT Quản lý công tác chủ nhiệm lớp hoạt động tổ chức, điều hành đội ngũ GVCN hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện Quản lý cơng tác chủ nhiệm lớp mảng hệ thống công tác quản lý nhà trường hiệu trưởng, cơng việc mang tính chiến lược lâu dài, thường xuyên Để làm tốt công tác người hiệu trưởng phải vào tình hình GD thực tiễn nhà trung tâm số lượng HS, địa bàn trung tâm, số lượng GVCN, đặc diểm đội ngũ GVCN để lên kế hoạch cho công việc cụ thể, thời gian thực công việc này, tiến hành tổ chức, đạo đội ngũ GVCN thực công việc thực đồng thời công việc theo đặc trưng khối lớp, đánh giá, kiểm tra việc thực công việc đội ngũ GVCN nhằm phát kịp thời sai lệch, yếu để từ người hiệu trưởng có biện pháp tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ GVCN khắc phục, giải tồn nhằm hồn thiện, đồng cơng tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao hiệu GD tồn diện HS nhà trường Nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT 4.1 Tìm hiểu nắm vững đối tượng học sinh Để giáo dục học sinh, giáo viên phải hiểu chúng cách tồn diện cụ thể, từ có tác động sư phạm thích hợp GVCN phải tìm hiểu nắm đặc điểm tâm lý, tư tưởng, tri, đạo đức, lực nhận thức, thể lực, khả ý thức lao động, hoàn cảnh sống mối quan hệ với tập thể, với người chung quanh Qua đó, thấy mặt mạnh, mặt yếu học sinh lớp điều quan trọng phải hình dung rõ nét trình phát triển nhân cách, phát triển tập thể với yếu tố mới, mầm mống tích cực * Nội dung tìm hiểu: - Tìm hiểu nắm vững đặc điểm lớp chủ nhiệm: - Tìm hiểu nắm vững đặc điểm HS Tóm lại, GVCN cần hiểu rõ tồn sống tâm hồn, tình cảm HS kể thay đổi đời sống nội tâm HS Đặc biệt, HS cá biệt cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân dẫn đến cá biệt để có giải pháp tác động phù hợp, kịp thời * Cách thức tìm hiểu đối tượng GD: - Nghiên cứu hồ sơ học sinh: Gồm học bạ, sơ yếu lí lịch, sổ liên lạc, nhận xét đánh giá học sinh GV cũ, sổ điểm Đây bước tiếp cận nhằm tìm hiểu sơ nét học sinh - Đàm thoại, trò chuyện trực tiếp với học sinh, GV môn, GVCN cũ, cha mẹ HS, bạn bè , người có liên quan khác với HS để tìm hiểu vấn đề cá nhân HS - Quan sát: Theo dõi trực tiếp, thường xuyên cách khách quan biểu thái độ, hành vi hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, sống lớp, lớp, trường, trường - Thông qua sản phẩm HS làm kiểm tra, sáng tác, làm đồ dùng học tập, sản phẩm lao động khác - Thông qua số phương pháp nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học điều tra Ankét, Test * Thu thập xử lý thông tin: - Những thông tin thu thập qua trình tìm hiểu cần ghi vào Sổ chủ nhiệm hay Nhật ký GVCN - Phối hợp cách thức tìm hiểu để có “bức tranh chung” có hệ thống đối tượng - Dùng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại để rút kết luận xác, khách quan, khoa học, tránh hời hợt, chủ quan, thiên vị, cảm tính đánh giá đối tượng giáo dục Tóm lại, tìm hiểu học sinh q trình khó khăn, lâu dài, phức tạp, đòi hỏi GVCN phải kiên trì, thận trọng, có tinh thần trách nhiệm cao lòng thương yêu học sinh sâu sắc Ngược lại, GVCN lại phải người có đạo đức tri thức, người thầy có nhân cách để học sinh tơn trọng nể phục, người dễ chia sẻ thông cảm với học sinh, cho học sinh sẵn sàng cởi mở, chia sẻ với GVCN 4.2 Lập kế hoạch chủ nhiệm Lập kế hoạch năm học kế hoạch giáo dục ngắn hạn khác để thực có hiệu mục tiêu giáo dục, chủ trương, nhiệm vụ nhà trường giao cho Kế hoạch chủ nhiệm chương trình hoạt động GVCN vạch cách có hệ thống công việc dự định làm thời gian năm học với cách thức trình tự tiến hành nhằm đạt mục tiêu đề Bản kế hoạch chủ nhiệm văn thiết kế cụ thể tồn nội dung cơng tác chủ nhiệm lớp, chương trình hành động lớp thời gian cụ thể Đó kết sáng tạo GVCN, phản ánh lực dự đoán thiết kế GVCN Kế hoạch chủ nhiệm thường xây dựng theo trục thời gian năm học kế hoạch năm học, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần theo nội dung hoạt động GD kế hoạch luyện tập văn nghệ, kế hoạch lao động… * Mục đích, ý nghĩa việc xây dựng kế hoạch - Mục đích: Xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo việc đạt mục tiêu đề cách khoa học hiệu GVCN lập kế hoạch nắm vững mục tiêu thực cách khoa học để đạt mục tiêu công tác chủ nhiệm - Ý nghĩa: + Giúp GVCN học sinh nắm vững mục tiêu phấn đấu + Tác động đến nỗ lực GVCN học sinh có tính phối hợp hướng đến mục tiêu + Làm cho hoạt động thực theo chương trình định trước cụ thể thống nhất, giảm thiểu hoạt động trùng lặp, dư thừa, tránh gây áp lực cho học sinh, tăng hiệu hoạt động + Giúp GVCN chủ động, tự tin cơng việc + Là công cụ cho việc kiểm tra đánh giá tự kiểm tra đánh giá kết họat động + Là phương tiện để GVCN nhận tư vấn, hướng dẫn cấp giao tiếp với đồng nghiệp, cha mẹ HS, tổ chức đoàn thể HS cách thân thiện tinh thần hợp tác * Phương pháp xây dựng kế hoạch: - Phương pháp phân tích: giúp GVCN có nhìn theo hệ thống từ bao quát đến cụ thể xác lập mục tiêu biện pháp thực Phương pháp phân tích thường GVCN sử dụng để phân tích đánh giá tình hình HS, tập thể lớp nhà trường - Phương pháp so sánh: GVCN nên so sánh tình hình lớp với lớp khác, lực học HS với lực học HS khối…từ xác định mục tiêu, biện pháp phù hợp - Phương pháp chuyên gia: GVCN sử dụng phương pháp để xác định mục tiêu, biện pháp dự báo thiếu thông tin tin cậy 10 trưởng xác định mặt hoạt động trọng tâm để tiến hành kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra cho năm học, học kỳ đợt Riêng kế hoạch kiểm tra cần định rõ giáo viên chủ nhiệm thời gian Trong công tác kiểm tra cần đạt yêu cầu: Việc kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, kế hoạch kiểm tra phải nêu mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra thời gian tiến hành, kế hoạch kiểm tra thời gian tiến hành, kế hoạch kiểm tra định kỳ cần công bố công khai để người thực việc theo dõi kết - Phải đảm bảo tính khách quan, xác kiểm tra - Phải có chuẩn đánh giá thích hợp với nội dung kiểm tra - Phải đảm bảo tính dân chủ, cơng khai kiểm tra - Phải đảm bảo tính linh hoạt đồng tính liên tục hệ thống Kiểm tra phải dẫn đến tác động điều chỉnh hoạt động chủ nhiệm trường Về nội dung kiểm tra, kiểm tra đầy đủ tất nội dung hoạt động chủ nhiệm lớp Kiểm tra việc thực nếp lớp hàng ngày: nếp học giờ, trực nhật, vệ sinh, tập thể dục giờ, trang trí lớp, bảo vệ công - Căn vào quy định cụ thể trường - Đánh giá cho điểm - Cơng bố cơng khai trước tồn trường - Những quy định trường cách đánh giá cho điểm bàn bạc công khai, dân chủ Kiểm tra việc ghi lý lịch học sinh vào sổ điểm, ghi sổ đầu bài, ghi kiểm điểm, nhận xét đánh giá hiệu trưởng ghi vào trang sau sổ điểm 32 - Căn vào kế hoạch giao giáo viên chủ nhiệm phải ghi đầy đủ thông tin vào sổ điểm - Nghe chủ nhiệm báo cáo hoàn cảnh đặc biệt học sinh, diện thương binh liệt sĩ, thương bệnh binh, hộ đói nghèo, trường hợp có hồn cảnh đặc biệt, nghe biện pháp giáo viên chủ nhiệm việc giúp đỡ học sinh cá biệt, học sinh có hồn cảnh khó khăn Tìm hiểu hoạt động cơng tác đồn niên lớp học, phong trào tập thể: văn nghệ, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, nghề cho học sinh Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh cuối học kỳ, cuối năm - Căn để kiểm tra - Hướng dẫn Bộ giáo dục Đào tạo, quy định cụ thể trường xếp loại hạnh kiểm, văn hoá học sinh - Căn vào yêu cầu nội dung môn học, kiểm tra việc đánh giá giáo viên chủ nhiệm có khơng Kiểm tra đột xuất: dự giời sinh hoạt lớp để đánh giá việc tổ chức giáo dục trị, tư tưởng cho học sinh Một khâu quan trọng làm tăng hiệu công tác kiểm tra trao đổi, góp ý với giáo viên Sau kiểm tra, việc nêu lên ưu, khuyết điểm cần ý bồi dưỡng cho giáo viên có thêm nhận thức đúng, hiểu biết quan trọng biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót Việc góp ý phải rõ ràng, xác, cụ thể thiết thực, sát đối tượng, có sở khoa học, sở pháp lý vững Tránh góp ý chung chung, theo cảm tính Cuối phải xác định thời gian cho đối tượng sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót thời gian phúc tra việc sửa chữa Như vậy, kiểm tra đánh giá cần theo chuẩn mực quy trình định, theo hệ thống thơng tin xác định đem lại hiệu cao công tác quản lý Cách thức thực 33 Đánh giá công tác chủ nhiệm đánh giá ý thức, thái độ, tinh thần, khả hiệu công việc GVCN Do vậy, để đánh giá hoạt động công tác chủ nhiệm lớp trường cần phải xây dựng tiêu chí đánh giá, sở để có điều chỉnh quản lý thực Nội dung cách thức thực cụ thể sau: Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên Đây nội dung quan trọng nhằm thiết lập kỉ cương, nếp trường, tạo môi trường làm việc cơng bằng, khách quan, tạo tích cực, tự giác, dân chủ hợp tác với nhau, nâng cao ý thức trách nhiệm GVCN góp phần làm tăng hiệu hoạt động chủ nhiệm nhà trường Để xây dựng tiêu chí đánh giá, nhà trường cần tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ văn bản, thông tư quy chế giáo viên, quản lý học sinh, sở xây dựng thành tiêu chí đơn vị Trong văn quy chế đánh giá xếp loại GVCN trường phải quy định thật rõ ràng sứ mệnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ GVCN cách cụ thể để GVCN vào thực thi cơng tác mình, giúp họ tự tin, độc lập, có lĩnh tự chịu trách nhiệm cao để hồn thành nhiệm vụ Nội dung đánh giá theo tiêu chí sau: Tiêu chí đánh giá phẩm chất: - Có lập trường tư tưởng, trị vững vàng, chấp hành đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước - Có ý thức tổ chức kỉ luật, có tinh thần trách nhiệm cao cơng tác - Ln quan tâm chăm lo đến lợi ích, đời sống vật chất tinh thần thành viên tập thể lớp, tôn trọng, học sinh, đồng nghiệp - Thẳng thắn, u thương, hết lòng học sinh - Có lĩnh vững vàng cơng việc - Có lối sống trung thực, gương mẫu, tác phong mô phạm, có uy tín với người 34 - Nhạy bén, linh hoạt,năng động sáng tạo, hiểu tâm lý học sinh - Có quan hệ xã hội tốt - Có lực quản lý - Có sức khỏe, lạc quan, yêu đời Tiêu chí đánh giá lực: - Có trình độ chun mơn đạt chuẩn chuẩn, vững vàng chun mơn nghiệp vụ, có phương pháp giảng dạy tốt - Có kĩ giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo tình sư phạm - Hiểu rõ quyền hạn nhiệm vụ người GVCN lớp - Biết lập thực kế hoạch chủ nhiệm, kiểm tra, đánh giá kết giáo dục toàn diện học sinh - Có lực tổ chức, điều hành, thu thập xử lý thông tin, định đắn - Biết phối hợp chặt chẽ với lực lượng giáo dục - Có lực tự học, tu dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ - Hiểu biết tâm lý lứa tuổi học sinh - Có hiểu biết kinh tế, xã hội địa phương - Có trình độ tin học, ngoại ngữ Biết văn nghệ thể dục thể thao Tiêu chí đánh giá hiệu cơng việc: - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao GVCN (Thời gian hồn thành, mức độ cơng việc) - Phong trào thi đua rèn luyện mặt tập thể lớp chủ nhiệm như: trì sĩ số, nếp, kết học tập, tham gia phong trào, ngoại khóa, chuyển biến tập thể lớp, học sinh cá biệt mặt Trong đó, hiệu 35 trưởng phải xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng điểm thật cụ thể, chi tiết để đánh giá thi đua lớp, qua đánh giá thi đua cơng tác chủ nhiệm lớp GVCN Tuy nhiên, BGH phải hiểu sâu sát sứ mệnh, vai trò, tầm quan trọng người GVCN, tơn trọng tạo cho họ tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm cao cơng việc Mỗi người GVCN lớp có đặc điểm riêng nên khơng áp đặt biện pháp đồng loạt, đánh giá thi đua máy móc nhau, tránh tình trạng chồng chéo quy định cấp khác nhà trường gây trở ngại cho GVCN Điều quan trọng tiêu chí đánh giá giáo viên khơng hình thức đánh động giáo viên mà phải coi công cụ đo hiệu thực công việc giáo viên thường xuyên Vì vậy, để khả thi hiệu trưởng cần phải: Thường xuyên đánh giá, phân loại GVCN để có kế hoạch bồi dưỡng thêm Thực tế trường nay, việc đánh giá giáo viên thường tiến hành sau học kì Cơng tác chủ nhiệm lớp xem nội dung nhỏ đánh giá giáo viên (gọi cơng tác kiêm nhiệm) Chính vậy, việc đánh giá GVCN chưa kĩ càng, thiếu xác, cơng tác chủ nhiệm chưa thật đầu tư, coi trọng Do việc thường xuyên đánh giá GVCN giúp nhìn nhận đội ngũ xác hơn, qua phân loại đội ngũ để có kế hoạch bồi dưỡng tốt Việc tổ chức đánh giá thực từ cấp thấp đến cao, nội dung đánh giá dựa tiêu chí xây dựng Chú ý điều chỉnh quy định quản lý việc thực nhiệm vụ GVCN cần thiết Uốn nắn, sửa chữa cho giáo viên có nhiều thiếu sót, sai lệch hạn chế nhận thức hay lực công tác Xử lý kịp thời việc làm thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến hậu nghiêm trọng GVCN Tóm lại, việc kiểm tra BGH với mục đích ngăn ngừa Khi phát vấn đề cần điều chỉnh, người kiểm tra nên góp ý với GVCN chân thành, ln tơn trọng giữ gìn uy tín cho giáo viên Động viên giáo viên nên phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu Việc đánh giá GVCN lớp 36 không dựa vào thành tích lớp mà phải ý tới cơng sức, tâm huyết giáo viên bỏ để đẩy mạnh tập thể từ yếu lên trung bình, từ chỗ cá biệt trở thành học sinh ngoan, từ việc hay nghỉ học chăm Đảm bảo chế độ sách để khuyến khích, tạo động lực làm việc cho giáo viên chủ nhiệm lớp Công tác chủ nhiệm lớp ln đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều cơng sức, trí tuệ Tuy hiệu đạt không mong muốn quan tâm, đạo BGH phối hợp phận khác nhà trường Vì vậy, việc xây dựng tạo chế độ khuyến khích nhằm tạo động lực cho GVCN lớp cần thiết, giúp cho GVCN có điều kiện thuận lợi để triển khai thực công việc đạt hiệu Nội dung biện pháp - Hiệu trưởng cần sưu tầm đầy đủ văn quy định sách, phụ cấp trách nhiệm GVCN, tổ chức triển khai văn tới GVCN phận liên quan nhà trường Làm cho GVCN thấy vai trò quan trọng GVCN việc giáo dục đạo đức, nghề nghiệp cho học sinh, hướng em phát triển theo nhu cầu xã hội - Thực tốt chế độ sách ngày cơng, cơng quyền lợi vật chất tinh thần GVCN Hiệu trưởng cần có vận dụng linh hoạt quy định nhà nước để tạo điều kiện tối đa điều kiện làm việc, kinh phí hỗ trợ GVCN - Phát huy vai trò, tác dụng công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên GVCN, tạo cho họ nhu cầu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giao - Xây dựng công khai tiêu chí thi đua liên quan đến cơng tác chủ nhiệm lớp từ đầu năm học Xây dựng danh hiệu GVCN lớp giỏi, tập thể học sinh tiên tiến xuất sắc, chi đoàn vững mạnh… - Tạo hội để GVCN lớp giỏi tham quan, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên số trườngcơng tác chủ nhiệm lớp tốt để họ giao lưu, học hỏi, đồng thời chứng tỏ quan tâm, đánh giá cao vai trò họ Cách thức thực 37 - Đảm bảo tốt quyền lợi vật chất, tinh thần cho GVCN lớp - Xây dựng tiêu chí thi đua, khen thưởng rõ ràng, cơng khai, đảm bảo nguyên tắc khen thưởng kịp thời, người, việc Chú trọng mức tới hai yếu tố vật chất tinh thành, tạo động lành mạnh cho giáo viên 38 Về khả áp dụng sáng kiến: Có thể áp dụng trường địa bàn huyện trường có điều kiện giống nhà trường Những thông tin cần bảo mật: Không Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: CB, GV có nhận thức đắn tầm quan trọng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT CBQL có biện pháp đạo việc thực công tác chủ nhiệm lớp giáo viên 10 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử (nếu có) theo nội dung sau: Đề tài tiến hành nghiên cứu, tổng hợp vấn đề: Công tác chủ nhiệm lớp, Quản lý công tác chủ nhiệm lớp Qua năm thực biện pháp nêu nhà trường đạt số kết sau: Tồn trường có 04 học sinh giỏi tồn diện, có 220 em HSTT Tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 96.7%; - Thi HSG vòng tỉnh HS lớp 12 trường đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba; - Thi KHKT: đạt 01 giải KK; - Thi HSG 10, 11 đạt 02 giải Nhì, 03 giải Ba; 09 giải Khuyến khích - Thi VDKTLM đạt: 01 giải Ba cấp Bộ; 01 giải Nhì, 01 giải Ba; 05 giải Khuyến khích cấp tỉnh - Thi TDTT cấp Tỉnh đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba Kết thi đua năm học 2015- 2016: 39 + Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen: 01 + Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: Tập thể lao động xuất sắc + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 + Chiến sỹ thi đua cấp cở sở: 07 + Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 02 + Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tặng Giấy khen Lao động tiên tiến xuất sắc tiêu biểu: 07 + LĐTT: 44 đồng chí + Cơng đồn CĐN tặng giấy khen + Đồn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Đồn tặng Bằng khen Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực, phù hợp với lứa tuổi học sinh THPT nhằm khuyến khích tham gia cách chủ động, tích cực học sinh như: Thi dân vũ, Võ cổ truyền dân tộc, Hội chợ Xuân, ; Ngoài tổ chức hoạt động NGLL như: diễn đàn, tổ chức thi tìm hiểu, xây dựng tiểu phẩm, tổ chức hội thảo, câu lạc bộ, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình Ngoại khóa trải nghiệm K9−Đá Chơng, Khu di tích đền thờ Chu Văn An, Khu di tích ATK Tân Trào−Định Hóa, lồng ghép nội dung nhằm giúp cho em có dịp trải nghiệm thực hành kỹ sống 11 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu: Số TT Phạm vi/Lĩnh vực Tên tổ chức/cá nhân Địa áp dụng sáng kiến Trường DTNT Tỉnh Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Trường THPT Trần Hưng Đạo Tam Dương – Vĩnh Phúc CBQL, Giáo viên CBQL, Giáo viên 40 Tam Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2018 Tam Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG Tác giả sáng kiến Phạm Thị Hòa 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục- Trường CBQLGD- ĐTTW, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý nhà nước giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội- Khoa Sư phạm, Hà Nội Đặng Quốc Bảo Nguyễn Đắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia Nguyễn Thanh Bình (2011), Một số vấn đề cơng tác chủ nhiệm lớp trường THPT nay, NXB Đại học Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Chiến lược phát triển GD&ĐT đến năm 2020, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2012), Chiến lược phát triển GD&ĐT đến năm 2020, NXBGD, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Chuẩn nghề nghiệp GV trung học sở, GV THPT (Ban hành kèm theo thôn g tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Kỷ yếu hội thảo Công tác GVCN trường phổ thơng, NXBGD Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 10 Hoàng Chúng (1984) Phương pháp thống kê toán học khoa học GD, Nxb Thống kê, Hà Nội 11 Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo (Nghị số 29-NQ/TW) 12 Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 Nguyễn Tiến Đạt (2010), Giáo dục so sánh, Nxb ĐHQG, Hà Nội 14 Trần Khánh Đức (2011), Giáo trình phát triển quan điểm giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 15 Trần Khánh Đức (2011), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 42 16 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề QLGD khoa học GD, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Đặng Vũ Hoạt- Hà Thế Ngữ (1986), Giáo dục học(t.1), Nxb Giáo dục 18 Lê Ngọc Hùng (2009), Xã hội học giáo dục, Nxb ĐHQG, Hà Nội 19 Mai Hữu Khuê (1982), Những vấn đề khoa học quản lý, Nxb Lao động, Hà Nội 20 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nxb Giáo dục Việt Nam 21 Trần Kiểm- Bùi Minh Hiền (2006), Giáo dục Quản lí Lãnh đạo nhà trường, trường ĐHSP Hà Nội 22 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia (2002), Viện nghiên cứu phát triển giáo dục 23 Nguyễn Văn Lê, Tạ Văn Doanh (1994), Khoa học quản trị, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội 25 Luật giáo dục (2005), Nxb Chính trị Quốc gia,Hà Nội 26 Hồ Chí Minh (1972), Bàn cơng tác giáo dục, NXB Giáo dục Hà Nội 27 Hồ Chí Minh (1997), Vấn đề GD, Nxb Giáo dục, Hà Nội 28 Hà Thế Ngữ (2001), GD học, Một số vấn đề lý luận thực tiễn- Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 29 Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ (2000), Những tình giáo dục học sinh người GVCN, Nxb ĐHQG Hà Nội 30 Nguyễn Ngọc Quang, Những vấn đề lý luận QLGD, Trường CBQLGDTW 33 Hà Nhật Thăng (2001), Phương pháp công tác người GVCN trường THPT, Nxb ĐHQG Hà Nội 34 Nguyễn Thị Phi Yến (2001), Tìm hiểu vai trò QL Nhà nước phát huy nhân tố người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI NHÀ TRƯỜNG Ngoại khóa khu di tích lịch sử K9−Đã Chơng 44 Ngoại khóa khu di tích lịch sử đền thờ Chu Văn An Chung kết võ cổ truyền học sinh 45 Ngoại khóa Mừng Đảng, Mừng Xuân Hội chợ Xuân Mậu Tuất 2018 Hội thi Bánh cổ truyền 46 ... nhiệm vụ quản lý, giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Những thuận lợi khó khăn trường THPT Trần Hưng Đạo ảnh hưởng đến công tác chủ nhiêm lớp Trường THPT Trần Hưng Đạo. .. biện pháp trường THPT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh - Đề xuất số biện pháp tăng cường quản lý công tác chủ nhiệm lớp hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo trường THPT tỉnh... BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC Thông thường, người hiệu trưởng hội đồng giáo dục nhà trường tin tưởng giao làm công
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO, PHẦN I: MỞ ĐẦU, Lý do chọn đề tài:, Phương pháp và hình thức của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT., Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng., Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng., Tổ chức, chỉ đạo sát sao công tác chủ nhiệm lớp., Phát huy vai trò tự quản của học sinh trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp., Thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, Đảm bảo chế độ chính sách để khuyến khích, tạo động lực làm việc cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay