Thuyết trình Mác Lê Nin F2

29 31 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2019, 22:53

Chào mừng bạn đến với buổi thuyết trình nhóm Trường Đại Học giao thơng vận tải phân hiệu TP HCM Công ty cổ phần, tư giả Thị trường Chứng Khống I Cơng Ty Cổ Phần II Cổ Phiếu Cổ Đông , Trái Phiếu III Thị Giá Cổ Phiếu, Thị Trường Cổ phiếu IV Tư Bản giả Cơng Ty Cổ Phần • Khái Niệm : Cơng ty cổ phần xí nghiệp mà vốn nhiều người tham gia góp vốn hình thức mua cổ phiếu , người chủ sở hữu cổ phiếu gọi cổ đông Nguyên lý Hoạt động công ty Cổ phần Cổ Phiếu : Là tập quán lưu truyền xã hội phù hợp với Giai cấp thống trị nhà nước thừa nhận làm cho chúng trở thành quy tắc xử chung nhà nước đảm bảo thực Là hình thức xuất sớm TẬP QN PHÁP CĨ TÍNH KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY Một số ví dụ tập Quán pháp Là định, cách giải vụ việc quan hành xét xử nhà nước thừa nhận khuôn mẫu để giải vụ việc tương tự Khái Niệm Tiền Lệ Pháp Các Loại Văn quy phạm Pháp luật Việt Nam I Văn Pháp Luật A Khái niệm : Văn luật văn quy Phạm Pháp luật, Quốc Hội quan quyền lực cao nhà nước ban hành có giá trị pháp lý cao B Phân Loại văn Luật + Hiến Pháp - Là luật bản, luật gốc nhà nước xã hội Hiến pháp quan quyền lực cao quốc hội ban hành Hiến pháp quy định bao quát vấn đề nhà nước xã hội Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao văn pháp luật khác phải phù hợp với hiến pháp, khơng phù hợp bị đình chỉ, sửa đổi bãi bỏ Luật , Bộ Luật • Là Những văn quy phạm Pháp Luật Quốc Hội ban hành để cụ thể hóa Hiến Pháp nhằm điều chỉnh quan hệ xã Hội lĩnh vực nhà nước • Ví dụ : Luật giáo dục, Luật đất đai, Bộ Luật Hình Nghị Quyết Quốc hội • Nghị Quyết quốc hội ban hành để định kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội , sách tài , tiền tệ Quốc gia , đối ngoại , định vấn đề khác thuộc thẩm quyền Quốc hội II Các văn luật A Pháp Lệnh, Nghị Quyết ủy ban thường vụ Quốc Hội - Nghị Quyết ủy ban thường vụ quốc hội ban hành để giải thích hiến Pháp , Luật, Pháp lệnh , giám sát hoạt động Phủ , tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm Sát nhân dân tối cao, … Và định khác thuộc thẩm quyền quốc Hội B Lệnh, Quyết định chủ tịch nước • Được ban hành để thực nhiệm vụ , Quyền hạn chủ tịch nước Hiến Pháp Quy định C Nghị Quyết, nghị định phủ • Nghị phủ văn đểban hành chủ chương sách cụ thể; thông qua dự án kế hoạch ngânsách; xử lý công việc quan trọng khác thuộc thẩm quyền Chính phủ • Nghị định văn phủ quy định chi tiết thi hành luật pháplệnh, ban hành chế độ, thể lệ quản lý nhà nước, định vấn đề khácthuộc thẩm quyền phủ D Quyết định, thị thủ tướng phủ – Quyết định thủ tướng phủ ban hành để định chủ trương, biện pháp Lãnh đạo , điều hành hoạt động phủ hệ thống hành nhà nước từ trung ương đến địa phương – Chỉ thị thủ tướng phủ quy định biện pháp đạo , Phối hợp hành động thành viên phủ , đơn đốc, kiểm tra hoạt động bộ, quan thuộc phủ, ủy ban nhân dân cấp E.Thơng tư, thị, định Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang - Thông tư văn hưỡng dẫn, giải thích văn pháp quy Chính phủhoặc thủ tướng phủ hay để hướng dẫn thực quy định quản lýthuộc ngành, lĩnh vực bộ, quan ngang phụ trách - Chỉ thị Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, có quy định chủchương, biện pháp đạo quan, đơn vị thuộc quyền thực pháp luậttrong lĩnh vực công tác ngành; giải vấn đề khác thuộc thẩm quyềncủa quan • Quyết định Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, để ban hành cácbiện pháp, thể lệ cụ thể nhằm thực pháp luật quản lý ngành lĩnh vựctrong nước; quy định tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tếkỹ thuật thuộc ngành v.v… G Thông tư liên tịch giữ bộ, quan ngang , Quan thuộc phủ • Ban hành để hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan đến chức nhiệm vụ , Quyền hạn quan H Quyết định Hội đồng nhân dân cấp • Quy định biện pháp đảm bảothi hành pháp luật địa phương vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồngnhân dân Cám ơn Bạn lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình Mác Lê Nin F2, Thuyết trình Mác Lê Nin F2, Trường Đại Học giao thông vận tải phân hiệu tại TP. HCM, B. Phân Loại văn bản Luật, D. Quyết định, chỉ thị của thủ tướng chính phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay