KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

121 32 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2019, 22:31

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ1.1. Lí do lựa chọn đề tàiThuế ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà nước là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ những nước phát triển đến các nước đang phát triển. Là một công ty sản xuất thương mại, hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trong những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam luôn đạt hiệu quả cao. Đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng các nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó là do công tác kế toán của công ty đều tuân thủ theo đúng những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói chung và thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng, khi có bất kỳ một sự sửa đổi nào về luật thuế GTGT hay luật thuế TNDN, công ty đều thực hiện đúng theo các Thông tư hướng dẫn và làm theo những hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác kế toán thuế của công ty vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục để công tác kế toán của công ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước của công ty được tốt hơn. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GTGT THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Lê Diễm Thi Th.S Lê Thị Hồi Anh Lớp : K47A Kiểm Tốn Niên khóa: 2013 - 2017 Huế, tháng 05 năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp trước hết em xin gửi đến quý thầy,cô giáo khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Huế lời cảm ơn chân thành Nhà trường tạo cho em có hội thực tập nơi mà em yêu thích, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ bổ ích để giúp ích cho cơng việc sau thân Đặc biệt, em xin gởi đến cô Lê Thị Hồi Anh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt q trình thực tập cơng ty Em xin cảm ơn anh chị phòng Kế tốn cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cung cấp số liệu thực tế để em hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp Bên cạnh đó, em nhận nhiều quan tâm động viên gia đình, bạn bè lẫn anh chị em khóa học trường Em biết ơn quan tâm Cuối cùng, em xin kính chúc thầy, người dành quan tâm, giúp đỡ em, có thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu gặt hái nhiều thành cơng Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện khóa luận chắn khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy quý công ty Em xin chân thành cảm ơn! SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh Huế, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Lê Diễm Thi i SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn HHDV Hàng hóa dịch vụ CSKD Cơ sở kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh DNTN Doanh nghiệp tư nhân TSCĐ Tài sản cố định NSNN Ngân sách Nhà nước DN Doanh nghiệp UBND Ủy ban Nhân dân TTĐB Tiêu thụ đặc biệt NPT Nợ phải trả VCSH Vốn chủ sở hữu GVHB Giá vốn hàng bán TK Tài khoản SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 - Tình hình lao động Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam qua ba năm 2014-2016 .43 Bảng 2.2 - Tình hình tài sản Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam qua ba năm 2014-2016 .45 Bảng 2.3 - Tình hình biến động nguồn vốn Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam qua ba năm 2014-2016 49 Bảng 2.4 - Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam qua ba năm 2014-2016 52 SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ kế toán thuế GTGT đầu vào khấu trừ 16 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ kế toán thuế GTGT đầu 18 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ kế toán thuế TNDN 29 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lí Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam .35 Sơ đồ 2.2 - Tổng quan phòng Tài - Kế tốn 37 Sơ đồ 2.3 - Tổ chức máy Kế tốn Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 38 SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt .ii Danh mục bảng biểu iii Danh mục sơ đồ, đồ thị iv Mục lục v PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lí lựa chọn đề tài 1.2 Đối tượng nghiên cứu .1 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Cấu trúc đề tài PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT THUẾ TNDN 1.1 Những vấn đề thuế 1.1.1 Khái niệm vai trò thuế kinh tế quốc dân .4 1.1.2 Các yếu tố cấu thành sắc thuế 1.2 Những nội dung thuế GTGT 1.2.1 Khái niệm đặc điểm thuế GTGT .7 1.2.2 Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế đối tượng không thuộc diện chịu thuế 1.2.3 Căn tính thuế 1.2.4 Các phương pháp tính thuế GTGT 12 1.2.5 Kế toán thuế GTGT 15 1.2.6 Đăng kí, khai, nộp thuế, hoàn thuế GTGT 18 1.2.7 Vai trò thuế GTGT .20 SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh 1.3 Những nội dung thuế TNDN 20 1.3.1 Khái niệm đặc điểm thuế TNDN 20 1.3.2 Đối tượng nộp thuế TNDN đối tượng không thuộc diện nộp thuế TNDN 21 1.3.3 Căn tính thuế .22 1.3.4 Kế toán thuế TNDN 27 1.3.5 khai, nộp thuế toán thuế TNDN 29 1.3.6 Vai trò thuế TNDN .31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GTGT THUẾ TNDNCƠNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM 32 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 32 2.1.1 Một số thông tin chung Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam .32 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 32 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam .34 2.1.4 Tổ chức máy quản lí Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam .35 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 37 2.1.6 Tình hình hoạt động cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 42 2.2 Thực trạng công tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 54 2.2.1 Công tác kế toán thuế GTGT 54 2.2.2 Cơng tác kế tốn thuế TNDN 90 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GTGT THUẾ TNDNCÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG 101 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn thuế GTGT Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 101 3.1.1 Ưu điểm 101 3.1.2 Hạn chế 103 SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thuế GTGT Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 105 3.2.1 Kiến nghị cơng tác kế tốn 105 3.2.2 Kiến nghị hệ thống tài khoản .105 3.2.3 Kiến nghị hóa đơn GTGT, chứng từ kế toán 105 3.2.4 Kiến nghị kế toán thuế .106 3.2.5 Hồn thiện cơng tác khai thuế 106 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 107 3.1 Kết luận 107 3.2 Kiến nghị 107 3.3 Hướng nghiên cứu đề xuất 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 GIẤY XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lí lựa chọn đề tài Thuế đời, tồn phát triển với hình thành phát triển Nhà nước vấn đề quan trọng quốc gia giới, từ nước phát triển đến nước phát triển Là công ty sản xuất thương mại, hoạt động mua bán diễn nhiều, năm vừa qua, hoạt động kinh doanh công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đạt hiệu cao Đó nhờ nỗ lực khơng ngừng ban lãnh đạo nhân viên công ty Bên cạnh cơng tác kế tốn cơng ty tuân thủ theo quy định Bộ tài chính, đặc biệt kế tốn thuế nói chung thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng, có sửa đổi luật thuế GTGT hay luật thuế TNDN, công ty thực theo Thông tư hướng dẫn làm theo hướng dẫn quan thuế Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm đạt được, cơng tác kế tốn thuế cơng ty số hạn chế cần phải khắc phục để công tác kế tốn cơng ty ngày hồn thiện, đồng thời giúp cho việc thực nghĩa vụ Ngân sách nhà nước công ty tốt Nhận thức tầm quan trọng đó, sau trình thực tập cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, tìm hiểu thực tiễn cơng tác kế tốn công ty, sâu nghiên cứu công tác kế toán thuế mà cụ thể thuế GTGT thuế TNDN, kết hợp với kiến thức học trường hướng dẫn tận tình Cơ giáo Lê Thị Hoài Anh, em chọn đề tài "Hồn thiện cơng tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam" cho khóa luận tốt nghiệp 1.2 Đối tượng nghiên cứu Cơng tác kế tốn Thuế GTGT Thuế TNDN Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh - Hạch tốn kết chuyển chi phí thuế TNDN hành Nợ TK 911: 14.005.059.310 Có TK 821 14.005.059.310 Sau nhập liệu vào phần mềm số liệu tự động cập nhật vào sổ sách tài khoản liên quan Hình 2.8 - Mẫu sổ kiêm sổ chi tiết TK 821 – Chi phí thuế TNDN Detail Trial Balance Period: 01/01/16 31/12/16 Carlsberg Vietnam Breweries LTD This also includes G/L accounts that only have a balance Posting Date 31/01/2016 29/2/2016 31/3/2016 30/4/2016 … Document No G/L Account No RGJ-1601-0056 8305110 RGJ-1602-0050 8305110 RGJ-1603-0059 8305110 RGJ-1604-0129 8305110 … SV thực hiện: Lê Diễm Thi G/L Account No … Description Amount 821100 Tạm trích thuế TNDN tháng năm 2016 3.000.000.000 821100 Tạm trích thuế TNDN tháng năm 2016 2.000.000.000 821100 Tạm trích thuế TNDN tháng năm 2016 3.500.000.000 821100 Tạm trích thuế TNDN tháng năm 2016 5.500.000.000 Entry No Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh Hình 2.9 - Mẫu sổ kiêm sổ chi tiết TK 333400 - Thuế TNDN năm 2016 Detail Trial Balance Period: 01/01/16 31/12/16 Carlsberg Vietnam Breweries LTD This also includes G/L accounts that only have a balance Posting Date 31/1/2016 1/2/2016 Docum ent No RGJ-1601-0056 PAJ-1602-0002 1/2/2016 PAJ-1602-0003 29/2/2016 31/3/2016 … RGJ-1602-0050 RGJ-1603-0059 G/L Account No G/L Account No Description Amount 333400 Tạm trích thuế TNDN tháng năm 2016 (3.000.000.000) NỘP THUẾ TNDN 2015 (NỘP NGÀY 29/01/15) 43.000.000.000 333400 NỘP THUẾ TNDN 2015 (NỘP NGÀY 29/01/15) 17.000.000.000 333400 Tạm trích thuế TNDN tháng năm 2016 (2.000.000.000) Tạm trích thuế TNDN tháng năm 2016 (3.500.000.000) 2715110 2715110 333400 2715110 2715110 2715110 … 333400 Entry No … Nhận xét: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam lập nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu biểu, thời hạn quy định pháp luật Kế tốn trưởng cơng ty ln hướng dẫn nhân viên kế tốn điều trình bày luật thuế TNDN, vận dụng nguyên tác thừa nhận phù hợp với đặc điểm cụ SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh thể đơn vị để từ thực đầy đủ nghĩa vụ cơng ty Nhà nước SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh Hình 2.10 - Tờ khai qút tốn th́ TNDN năm 2016 Mẫu số: 03/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP [01] Kỳ tính thuế: 2016 từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ: Doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ Doanh nghiệp có sở sản xuất hạch tốn phụ thuộc Doanh nghiệp thuộc đối tượng khai thông tin giao dịch liên kết x [04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: Công nghiệp chế biến, chế tạo [05] Tỷ lệ (%): % [06] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM [07] Mã số thuế: 3 0 0 [08] Địa chỉ: Lô B8, KCN Phú Bài, Phường Phú Bài [09] Quận/huyện: TX Hương Thủy [10] Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế [11] Điện thoại: 02343850169 [12] Fax: [13] Email: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT (1) Chỉ tiêu (2) Mã tiêu (3) Số tiền (4) A Kết kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài A Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp A1 B Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp B Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7) B1 503.240.665.697 1.1 Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu B2 600.000.000 1.2 Chi phí phần doanh thu điều chỉnh giảm B3 1.3 Các khoản chi không trừ xác định thu nhập chịu thuế B4 1.4 Thuế thu nhập nộp cho phần thu nhập nhận nước B5 1.5 Điều chỉnh tăng lợi nhuận xác định giá thị trường giao dịch liên kết B6 1.6 Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác B7 166.938.887.722 Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11) B8 54.879.828.168 2.1 Giảm trừ khoản doanh thu tính thuế năm trước B9 9.327.004.880 2.2 Chi phí phần doanh thu điều chỉnh tăng B10 2.3 Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác B11 SV thực hiện: Lê Diễm Thi 520.503.820.000 335.656.777.975 45.552.823.288 Khóa luận tốt nghiệp 3.1 GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8) Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh B12 968.864.657.529 B13 968.864.657.529 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14=B12-B13) Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh B14 Thu nhập chịu thuế (C1 = B13) C1 Thu nhập miễn thuế C2 Chuyển lỗ bù trừ lãi, lỗ C3 968.864.657.529 Lỗ từ hoạt động SXKD chuyển kỳ Lỗ từ chuyển nhượng BĐS bù trừ với lãi hoạt động SXKD C3a 147.047.553.384 C3b 147.047.553.384 821.817.104.145 3.2 C 3.1 3.2 C Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3a-C3b) C4 Trích lập quỹ khoa học cơng nghệ (nếu có) C5 TNTT sau trích lập quỹ khoa học cơng nghệ (C6=C4-C5=C7+C8+C9) C6 Trong đó: + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao gồm thu nhập áp dụng thuế suất ưu đãi) C7 + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao gồm thu nhập áp dụng thuế suất ưu đãi) + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác + Thuế suất không ưu đãi khác (%) C8 6.1 6.2 6.3 968.864.657.529 821.817.104.145 821.817.104.145 C9 C9a C10 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất khơng ưu đãi (C10 =(C7 x 22%) + (C8 x 20%) + (C9 x C9a)) Thuế TNDN chênh lệch áp dụng mức thuế suất ưu đãi Thuế TNDN miễn, giảm kỳ C11 C12 9.1 Trong đó: + Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định C13 9.2 TNDN 11 Số thuế thu nhập nộp nước trừ kỳ tính thuế C15 12 D Thuế TNDN hoạt động sản xuất kinh doanh (C16=C10-C11-C12-C15) Tổng số thuế TNDN phải nộp (D=D1+D2+D3) Thuế TNDN hoạt động sản xuất kinh doanh (D1=C16) Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) C16 148.005.059.310 D D1 D2 D3 148.005.059.310 148.005.059.310 + Số thuế TNDN miễn, giảm không theo Luật Thuế SV thực hiện: Lê Diễm Thi 164.363.420.829 16.358.361.519 C14 Khóa luận tốt nghiệp E G H I GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh Số thuế TNDN tạm nộp năm (E = E1+E2+E3) Thuế TNDN hoạt động sản xuất kinh doanh Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) Tổng số thuế TNDN phải nộp (G = G1+G2+G3) Thuế TNDN hoạt động sản xuất kinh doanh (G1 = D1-E1) Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (G2 = D2E2) Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) (G3 = D3-E3) 20% số thuế TNDN phải nộp (H = D*20%) E E1 E2 E3 G G1 134.000.000.000 134.000.000.000 14.005.059.310 14.005.059.310 G2 G3 H 29.601.011.862 Chênh lệch số thuế TNDN phải nộp với 20% số thuế I TNDN phải nộp (I = G-H) (15.595.952.552) Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai tự chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu, tài liệu khai./ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên:……… Chứng hành nghề số: Ngày 29 tháng 03 năm 2017 NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có)) TAYFUN UNER SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GTGT THUẾ TNDNCÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn th́ GTGT Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 3.1.1 Ưu điểm 3.1.1.1 Về máy kế toán - Bộ máy kế toán tổ chức đầy đủ, khoa học, thống từ kế toán trưởng xuống nhân viên kế toán Mỗi kế toán viên làm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng giám sát kế toán trưởng có liên kết chặt chẽ phần hành kế toán với phối hợp nhịp nhàng với phận khác Công ty - Cơng ty có đội ngũ kế tốn có chun môn cao nhiều kinh nghiệm, thành thạo tiếng anh, vi tính văn phòng, thành thạo phần mềm kế tốn giúp cho hoạt động phận vận hành trơn tru - Kế toán thường xuyên kiểm tra chi phí phát sinh, nghiệp vụ bất thường cần điều chỉnh lại, đơn đốc thu hồi cơng nợ Kế tốn phản ánh nhanh chóng, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán, tuân thủ quy định luật pháp Việt Nam 3.1.1.2 Về sách kế tốn - Cơng ty áp dụng thơng tư 200/2014/TT-BTC thơng tư có hiệu lực vào ngày 01/01/2015 - Tồn q trình hạch tốn kế tốn thực máy tính, sử dụng phần mềm Navision lập trình theo hình thức chứng từ ghi sổ Tất liệu, thông tin nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày nhập liệu vào hệ thống máy tính để xử lý SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh - Cơng ty có chi nhánh nhiều nơi, áp dụng chung sách kế tốn phần mềm kế tốn, điều tạo nên thống thông tin, giúp ban lãnh đạo đưa định kịp thời xác 3.1.1.3 Về hệ thống tài khoản - Cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn Navision Microsoft cho toàn hệ thống tập đoàn đa quốc gia, phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) tốt Công ty xây dựng riêng hệ thống tài khoản chuyên nghiệp chi tiết, phù hợp với đặc điểm sản xuất Công ty Tuy nhiên Công ty không tách rời với hệ thống tài khoản Việt Nam mà sử dụng song song hai hệ thống Điều giúp tập đoàn vừa đáp ứng chuẩn mực quốc tế vừa phù hợp với quy định Việt Nam, nhà quản lý doanh nghiệp người nước dễ dàng tiếp cận với báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh doanh nghiệp 3.1.1.4 Về hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng: - Công ty sử dụng đầy đủ hệ thống chứng từ, chứng từ tập hợp đầy đủ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh xác - Việc sử dụng chứng từ luân chuyển chứng từ thực theo quy định Bộ Tài ban hành - Báo cáo tài Cơng ty kiểm tốn Cơng ty KPMG cơng ty kiểm tốn uy tín Big4 ngành kiểm toán, nên báo cáo tài mang đến độ tin cậy cao cho người dùng - Trong cơng tác hạch tốn hàng bán trả lại Cơng ty, kế tốn theo dõi, lưu trữ hóa đơn liên người mua biên trả lại hàng 3.1.1.5 Về cơng tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN - Công ty cập nhật nhanh phiên phần mềm Hỗ trợ khai Tổng Cục Thuế theo yêu cầu, giúp cho việc khai thuận tiện, nhanh chóng SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh xác - Kế tốn khai đầy đủ hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán theo thời gian quy định - Công ty lập Tờ khai thuế GTGT, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp theo quy định Cơ quan thuế - Các hóa đơn GTGT hầu hết tốn qua Ngân hàng - Tờ khai toán thuế GTGT thuế TNDN lập thời gian quy định Luật - Cơng ty ln tìm hiểu áp dụng thay đổi Nhà nước Luật thuế, thơng tư Bộ Tài Chính 3.1.2 Hạn chế 3.1.2.1 Về cơng tác kế tốn - Tuy máy kế tốn hồn chỉnh có điểm bất cập nhân viên kiêm nhiệm nhiều cơng việc nhân viên vừa làm kế tốn Doanh thu, kế toán TCSĐ, kế toán Phải thu khách hàng, kế toán Thuế GTGT thuế TTĐB; điều không vi phạm nguyên tác kiêm nhiệm gây áp lực cho nhân viên khối lượng cơng việc nhiều, dẫn đến hiệu công việc không cao 3.1.2.2 Về hệ thống tài khoản - Tuy cập nhật áp dụng Thơng tư 200/2014/TT-BTC có số tài khoản không thấy xuất tài khoản Giảm giá hàng bán, Hàng bán trả lại, - Một số tài khoản có số hiệu tài khoản Carlsberg lại khơng có số hiệu tài khoản Việt Nam, ví dụ tài khoản Carlsberg TK 3015110 có tên doanh thu bán bia-cơng ty lại khơng có số hiệu tài khoản Việt Nam Điều tạo nên khó khăn cho đơn vị thuế tra, kiểm tra khoản doanh thu - Một số trường hợp tên tài khoản dễ gây hiểu nhầm, ví dụ tài khoản Thu nhập tài khác lại có số hiệu TK 635240, dễ gây hiểu nhầm tài khoản Chi phí tài SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh 3.1.2.3.Về hóa đơn Giá trị gia tăng, chứng từ, sổ sách kế tốn - Hóa đơn GTGT Cơng ty thường thiếu chữ ký người mua hàng thủ kho - Hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào nhận hóa đơn mua có lượng hóa đơn lớn, mua hàng xa nên hóa đơn nhận cách chuyển phát nhanh làm nhiều trách nhiệm pháp lý hóa đơn thiếu dấu bên bán, tên người bán hàng… hay thất lạc hóa đơn - Một số hóa đơn phải hủy, kế tốn hay viết chữ Hủy bút chì góc hóa đơn, khơng gạch chéo hóa đơn Vết bút chì dễ bị phai q trình ln chuyển chứng từ, vơ tình bỏ sót hóa đơn hủy, khai nhầm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Tuy Báo cáo tài lập dựa theo mẫu mẫu sổ Công ty xuất tự động khơng có nội dung tiếng Việt, vài tiêu khác so với mẫu sổ Bộ Tài ban hành, điển hình khơng có tài khoản đối ứng, dẫn đến khó khăn việc đọc, xem xét phân tích cho nhà quản lý khơng có giải trình nhân viên kế toán hay kế toán trưởng - Kho lưu trữ hồ sơ phận kế tốn có hạn số lượng giấy tờ, chứng từ sổ sách cần lưu trữ lại lớn, khiến cho việc cất giữ binder chứng từ bị dồn ép vị trí, khơng vị trí, từ khó khăn việc tìm kiếm sau nhầm lẫn hồ sơ phần hành kế toán qua phần hành kế toán khác 3.1.2.4.Về cơng tác kế tốn thuế - Cơng ty chưa có phân cơng kế tốn chun trách thuế, kế tốn doanh thu kiêm ln kế tốn thuế khấu hao tài sản cố định Việc kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến việc theo dõi khó khăn thiếu khách quan 3.1.2.5.Về công tác khai thuế GTGT thuế TNDN - Nhập hóa đơn GTGT đầu vào nhiều người phụ trách, hóa đơn thuộc nhiệm vụ người nhập Việc nhiều người nhập dễ xảy thiếu, trùng hóa đơn - Cuối tháng lập Tờ khai thuế GTGT khơng có kế toán thuế GTGT kiểm tra, SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh đối chiếu hóa đơn đầu vào - Việc tính thuế TNDN tạm tính theo tháng khác với quy định gây khó khăn cho Cơ quan Thuế cơng tác quản lý, khó xác định thời hạn nộp khó xử lý khơng có giải trường hợp trễ nộp, nộp thiếu… 3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn th́ GTGT Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 3.2.1 Kiến nghị cơng tác kế tốn - Tiến hành phân công trách nhiệm, công việc cách rõ ràng, khoa học, đảm bảo công việc chia cho nhân viên mà đảm bảo nguyên tắc kiêm nhiệm 3.2.2 Kiến nghị hệ thống tài khoản Cơng ty nên xây dựng, hồn thiện hệ thống tài khoản, bỏ bớt tài khoản không cần thiết, bổ sung tài khoản tương ứng hai bảng hệ thống tài khoản Carlsberg Việt Nam cho phù hợp 3.2.3 Kiến nghị hóa đơn GTGT, chứng từ kế tốn - Hóa đơn GTGT bán hàng Cơng ty phải có đầy đủ chữ ký người mua hàng, thủ kho - Hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào xa kế toán nên đến tận nơi để lấy hóa đơn kiểm tra hóa đơn đó, nhiên khơng thể đến lấy u cầu bên bán hàng scan fax hóa đơn chuyển cho kế toán tiến hành kiểm tra số lượng, số tiền, thông tin Công ty dấu người bán sau gửi bình thường Khi bán hàng khách hàng xa thiếu chữ ký người mua hàng cần đóng dấu “bán hàng qua điện thoại” vào hóa đơn - Các hóa đơn hủy kế tốn nên gạch chéo hóa đơn, ghi chữ hủy bút mực xanh - Đảm bảo chứng từ kiểm tra cẩn thận, kĩ nhân viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm thân, trước chuyển giao chứng từ cho phận khác cần kiểm tra xem chứng từ đầy đủ chữ ký, phê duyệt hay chưa SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh - Mở rộng kho lưu trữ hồ sơ, chứng từ để tiện cho việc lưu trữ tìm kiếm sau dễ dàng có nhu cầu 3.2.4 Kiến nghị kế tốn thuế - Cơng ty cần bổ sung thêm nhân viên kế toán chuyên mảng thuế, có thuế GTGT, có hiểu biết sâu rộng Luật thuế, có nghiệp vụ tốt, hiểu rõ có kinh nghiệm kế tốn thuế để tránh sai sót việc khai giảm bớt áp lực cho kế tốn doanh thu, làm viêc có hiệu tránh sai sót Kế tốn thuế phải tập huấn thường xun thơng tư thuế thay đổi nhiều việc nắm luật thuế để vận dụng quan trọng 3.2.5 Hồn thiện cơng tác khai thuế - Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam với số lượng hóa đơn GTGT đầu vào lớn đến cuối tháng lập Tờ khai thuế GTGT khơng có kế tốn thuế kiểm tra lại hóa đơn Vì kiến nghị có kế tốn thuế GTGT kiểm tra hóa đơn đầu vào tránh tình trạng khai nhầm số thuế GTGT thông tin khác - khai thuế GTGT kế tốn khơng nên bỏ sót hóa đơn đầu vào hóa đơn đầu Theo khoản điều Thông tư 219/2013/TT-BTC khai hóa đơn bỏ sót Tuy nhiên để quên khai hóa đơn lâu dễ thất lạc, khơng có phát kịp thời hóa đơn quan thuế tiến hành kiểm tra, tra thuế đột suất dễ bị truy cứu - SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua trình thực tập Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tạo điều kiện để em nghiên cứu học hỏi kiến thức thực tế, củng cố thêm kiến thức trang bị từ nhà trường Trên sở lý thuyết phân tích thực tế cho thấy vấn đề tồn cơng tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN cần phải hoàn thiện phù hợp với mục tiêu nghiên cứu Luận văn cụ thể, em đạt mục tiêu sau: - Hệ thống vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến thuế GTGT thuế TNDN - Thực trạng cơng tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam - Đưa kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN 3.2 Kiến nghị Thời gian thực tập ngắn, đề tài với kiến thức chuyên mơn sâu rộng, bên cạnh kinh nghiệm thực tế em nên chắn báo cáo có thiếu sót Các giải pháp đưa vấn đề suy nghĩ bước đầu mang tính chủ quan, nên em mong bảo từ phía anh chị Cơng ty đặc biệt Cô giáo hướng dẫn ThS Lê Thị Hoài Anh để Luận văn em hoàn thiện Bên cạnh đó, cơng ty nên lưu tâm đến hạn chế mà em nêu ra, xem xét liệu vấn đề có phải trở ngại cơng ty hay khơng để có hướng xử lý phù hợp, giúp cho quy trình kế tốn hoạt động có hiệu Về phía nhà trường, em có số kiến nghị sau: Q trình năm đại học em trang bị kiến thức lý thuyết đầy đủ thực tế chưa nhiều, nhà trường nên tạo điều kiện tổ chức thêm nhiều dự án thực tế, SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hồi Anh nhiều sân chơi học thuật để sinh viên có nhiều hội hiểu sâu ngành nghề học, có nhìn chất hướng đắn cho nghề nghiệp tương lai Bên cạnh tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, nhà trường liên hệ với cơng ty nhận sinh viên tiếp cận thực tế từ năm năm 3.3 Hướng nghiên cứu đề xuất Quá trình thực tập ngắn nên trình nghiên cứu đề tài, em có thêm thời gian để nghiên cứu tình hình đơn vị, mở rộng quy mơ khóa luận sang cơng tác kế tốn thuế năm 2016, em có thể: - Đi sâu vào khai thác ưu nhược tồn tại, đưa nhận định tổng quan xác tình hình thực tế Cơng ty, từ khắc phục hạn chế tồn kết khóa luận để giải tốt vấn đề mà chưa phát - Ngồi việc tìm hiểu thuế GTGT thuế TNDN cần tìm hiểu phân tích thêm lại loại thuế khác (như thuế TTĐB, thuế môn bài, ) để có kết luận xác tình hình thực nghĩa vụ thuế công ty SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Thị Hoài Anh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2014), Thơng tư 200/2014/TT –BTC Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp, ban hành ngày 22/12/2014 Bộ Tài (2015), Thơng tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quản lý thuế Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Chính phủ, ban hành ngày 27/02/2015 Bộ Tài (2014), Thơng tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ, ban hành ngày 31/12/2013 Bộ Tài (2015), Thơng tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế thu nhập doang nghiệp Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Chính phủ, ban hành ngày 22/06/2015 Bộ Tài (2014), Thơng tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN, ban hành ngày 18/06/2014 Phạm Ái Mỹ (2014) Slide giảng mơn kế tốn thuế, trường Đại học Kinh tế Huế Ngô Thị Mỹ Hạnh (2014), Khóa luận “Thực trạng cơng tác kế tốn thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập Doanh nghiệp Cơng ty TNHH Bia Huế” Hồng Đăng Thức (2015), Khóa luận “Hồn thiện cơng tác Kế tốn thuế GTGT Thuế TNDN Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Duy Trí” Một số website : - www.luanvan.net.vn - www carlsbergvietnam.vn (website Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam) - www.gdt.gov.vn (website Tổng cục thuế Việt Nam) SV thực hiện: Lê Diễm Thi ... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN Ở CƠNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM 32 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 32 2.1.1 Một số thông tin chung Công ty TNHH. .. ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam" cho khóa luận tốt nghiệp 1.2 Đối tượng nghiên cứu Cơng tác kế tốn Thuế GTGT Thuế TNDN Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam SV thực hiện: Lê Diễm Thi Khóa luận tốt. .. DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN Ở CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM, Hình 2.9 - Mẫu sổ cái kiêm sổ chi tiết TK 333400 - Thuế TNDN năm 2016

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay