NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH MANULIFE VIỆT NAM

71 55 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2019, 18:36

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt NamKhi bước vào nền kinh tế thị trường, các DN gặp phải sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Để đứng vững trên thị trường, cần phải tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh và ghi dấu ấn trong tâm trí khách hàng. Đặc biệt đối với sản phẩm là bảo hiểm thì thu hút khách hàng là một điều kiện rất quan trọng của công ty do vậy nâng cao năng lực cạnh tranh là hệ quả tất yếu trong hoạt động kinh doanh của họ.Tuy vậy hiểu đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ và vận dụng một cách có hiệu quả các lợi thế cạnh tranh còn là một vấn đề. Và đó cũng là một yếu tố cơ bản quyết định thành bại trong cuộc chiến trên thị trường của một doanh nghiệp nói chung và một công ty bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Chính vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp chính là một trong những công cụ hữu hiệu nhất nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị L Xuõn trờng đại học kinh tế quốc dân khoa kế hoạch phát triển BN THO CHUYấN THC TẬP Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH MANULIFE VIỆT NAM Sinh viên thực : Nguyễn Kim Khánh Mã sinh viên : 11142157 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân HÀ NỘI - 2018 Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .4 1.1 Những khái niệm vai trò cạnh tranh kinh tế 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh .4 1.1.2 Bản chất cạnh tranh kinh tế 1.1.3 Vai trò cạnh tranh kinh tế thị trường 1.1.4 Phân loại cạnh tranh kinh tế thị trường 1.2 Năng lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh .7 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh 11 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá 13 1.3 Phương pháp, cơng cụ thường sử dụng để phân tích lực cạnh tranh 18 1.3.1 Mô hình áp lực cạnh tranh Micheal Porter 18 1.3.2 Mơ hình kim cương Micheal Porter .20 1.3.3 Phương pháp phân tích tổng hợp 21 1.3.4 Phương pháp đánh giá mơ hình SWOT .22 1.4 Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh 23 1.4.1 Tác động nhân tố khách quan 23 1.4.2 Tác động nhân tố chủ quan 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MANULIFE VIỆT NAM 30 2.1 Tổng quan công ty TNHH Manulife Việt Nam 30 Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân 2.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty TNHH Manulife Việt Nam 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 37 2.1.3 Quy mô 37 2.1.4 Các hoạt động kinh doanh 38 2.2 Phân tích yếu tố nội Manulife Việt Nam 39 2.2.1 Doanh thu .39 2.2.2 Thị phần doanh nghiệp 44 2.2.3 Tỉ suất lợi nhuận 44 2.2.4 Trình độ công nghệ .45 2.2.5 Trình độ nguồn nhân lực 46 2.2.6 Trình độ quản lí 49 2.2.7 Thương hiệu, uy tín, hình ảnh 49 2.3 Phân tích yếu tố mơi trường ngành (theo mơ hình áp lực cạnh tranh) 50 2.3.1 Nhà cung cấp .50 2.3.2 Khách hàng 50 2.3.3 Các đối thủ tiềm (các rào cản gia nhập ngành) 51 2.3.4 Sản phẩm thay 51 2.3.5 Các đối thủ cạnh tranh ngành 52 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Manulife Việt Nam 54 2.4.1 Điểm mạnh 54 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân gây hạn chế .55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MANULIFE VIỆT NAM 58 3.1 Dự báo thị trường bảo hiểm thời gian tới .58 3.1.1 Về sản phẩm 58 3.2 Phương hướng mục tiêu phấn đấu Manulife Việt Nam .59 3.2.1 Về phát triển thị trường 60 3.2.2 Về đối thủ cạnh tranh .63 Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân 3.2.3 Về khách hàng 63 3.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Manulife Việt Nam 64 3.3.1 Giải pháp sản phẩm 64 3.3.2 Giải pháp thị trường 64 3.3.3 Về dịch vụ khách hàng 65 3.3.4 Về công nghệ thông tin 65 3.3.5 Về hoạt động phát triển bán hàng 66 3.3.6 Về nâng cao chất lượng đại lý 68 3.3.7 Giải pháp nâng cao lực tài 68 3.4 Một số chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho Manulife thời gian tới .69 3.4.1 Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm 69 3.4.2 Chiến lược chi phí thấp 69 3.4.3 Chiến lược phát triển kênh phân phối 70 3.5 Một số kiến nghị 70 3.5.1 Về phía Hiệp hội bảo hiểm 70 3.5.2 Về phía Manulife 70 KẾT LUẬN .72 DANH MỤC THAM KHẢO 73 Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2017 39 Bảng 2.2: Doanh thu công ty giai đoạn 2011-2017 (Đơn vị: tỉ đồng) .40 Bảng 2.3: Tỉ suất lợi nhuận công ty giai đoạn 2011-2017 .44 Bảng 2.4: Số lượng đại lí, văn phòng, tỉnh thành giai đoạn 2012-2017 48 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 18 Sơ đồ 1.2: Mơ hình kim cương Micheal Porter 21 Sơ đồ 1.3: Mơ hình SWOT 22 Sơ đồ 2.1: Doanh thu công ty giai đoạn 2011-2017 41 Sơ đồ 2.2: Lợi nhuận công ty giai đoạn 2011-2017 .41 Sơ đồ 2.3: Tình hình vấn đề giải quyền lợi bảo hiểm giai đoạn 2013-2017 42 Sơ đồ 2.4: Tổng số tiền chi trả cho khách hàng giai đoạn 2011-2017 43 Sơ đồ 2.5: Tỉ suất lợi nhuận công ty giai đoạn 2011-2017 45 Sơ đồ 2.6: Quy trình tuyển dụng công ty 47 Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT BHNT TNHH KHKT Bảo hiểm nhân thọ Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam thời đại hội nhập vào kinh tế giới Do vậy, phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam chiến lớn với doanh nghiệp khác mạnh với doanh nghiệp nước Những doanh nghiệp đối thủ có nguồn vốn mạnh, lao động chất lượng, KHKT đại, Thử thách đặt cho việc nâng cao NLCT cho DN Bằng sách mở cửa hội nhập đưa nước ta đến gần với thị trường quốc tế Chính sách kinh tế ngoại giao Việt Nam “Muốn làm bạn với tất nước giới” làm cho công ty bảo hiểm du nhập vào Việt Nam nhanh chóng Chính điều thúc đẩy ngành bảo hiểm phát triển nhanh mạnh Tất tạo nên thị trường bảo hiểm đầy sôi động gay gắt Khi bước vào kinh tế thị trường, DN gặp phải cạnh tranh vô khốc liệt Để đứng vững thị trường, cần phải tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh ghi dấu ấn tâm trí khách hàng Đặc biệt sản phẩm bảo hiểm thu hút khách hàng điều kiện quan trọng công ty nâng cao lực cạnh tranh hệ tất yếu hoạt động kinh doanh họ.Tuy hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ vận dụng cách có hiệu lợi cạnh tranh vấn đề Và yếu tố định thành bại chiến thị trường doanh nghiệp nói chung cơng ty bảo hiểm nhân thọ nói riêng Chính vậy, nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công cụ hữu hiệu nâng cao hiệu kinh doanh Thực tế công ty bảo hiểm thực việc nâng cao lực cạnh tranh nhiều chưa có tính thống dẫn đến tốn chi phí mà lại khơng đem lại hiệu Trên sở em lựa chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh cho công ty TNHH Manulife Việt Nam” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân 2.1 Mục tiêu tổng quát: Đưa số biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho công ty TNHH Manulife Việt Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể Một là, làm rõ vấn đề cạnh tranh kinh tế thị trường yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Hai là, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh cơng ty Ba là, tìm hiểu số kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh tổ chức, doanh nghiệp khác Bốn là, đề giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho công ty Đối tương phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng: lực cạnh tranh công ty TNHH Manulife Việt Nam 3.2 Phạm vi:  Không gian nghiên cứu: công ty TNHH Manulife Việt Nam  Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu giai đoạn 2011-2017 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Về thu thập số liệu: Về nguồn liệu phục vụ cho chuyên đề, sử dụng liệu thứ cấp từ hai nguồn Thứ liệu bên doanh nghiệp: báo cáo thường niên, bảng cân đối kế tốn, báo cáo tài chính,… Thứ hai liệu bên doanh nghiệp: báo cáo, thống kê, đề tài nghiên cứu trước 4.2 Về phương pháp nghiên cứu: * Phương pháp thu thập thông tin: - Thu thập thông tin từ sách báo, internet, đề tài nghiên cứu trước - thu thập thông tin hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2015-2017 * Phương pháp xử lý liệu: - Phân tích tình hình hoat động kinh doah cơng ty từ báo cáo tài - Sử dụng phương pháp so sánh để đưa đánh giá tiêu từ đưa giải pháp cụ thể Tổng quan nghiên cứu Trong trình tìm hiểu thơng tin thao khảo số luận án tiến sĩ, luận án thạc sĩ, báo vấn đề nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, em có tìm hiểu cơng trình nghiên cứu bật như:  Luận án Thạc sĩ “Những giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam”, Ths Hoàng Minh Phú: luận án nêu số vấn đề lý luận cạnh tranh kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, thực trạng lực cạnh tranh Công ty BHNT Prudential Việt Nam năm qua, đưa giải pháp chủ yếu  Luận án Thạc sĩ “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty bảo hiểm nhân thọ Việt nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Ths Lý Thị Luyện  Bài báo đăng Thời báo tài Việt Nam nhan đề “Thị trường BHNT: chơi ba “ông lớn””: Cuộc cạnh tranh thị trường công ty bảo hiểm chiếm thị phần lớn Prudential, Bảo Việt Nhân thọ Manulife Sau tham khảo tài liệu em thấy chưa có đề tài nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh cho Manulife Việt Nam Ngoài đề tai nghiên cứu bảo hiểm nhân thọ cũ, chưa theo kịp tiến trình phát triển bảo hiểm ngành đặc thù công ty có chiến lược, phương thức hoạt động sản phẩm riêng Chuyên đề gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH Manulife Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH Manulife Việt Nam Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Những khái niệm vai trò cạnh tranh kinh tế 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh hiểu “sự ganh đua nhà kinh doanh thị trường nhằm dành ưu loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ, loại khách hàng so với đối thủ cạnh tranh” Trong xu hướng đại, cạnh tranh coi công cụ mà nhà quản lí sử dụng việc kích thích kinh doanh động lực để DN phát triển hoạt động sản xuất Như vậy, cạnh tranh hệ khách quan DN tham gia vào thị trường, nội dung chế vận động không ngừng để phát triển kinh tế 1.1.2 Bản chất cạnh tranh kinh tế Ngày nay, nhà quản lí có cho quan điểm cạnh tranh riêng phù hợp với ngành nghề kinh doanh họ, kể đến số cách tiếp cận như: - Cạnh tranh cố gắng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp cho tốt doanh nghiệp khác - Cạnh tranh đấu tranh lẫn doanh nghiệp để nhằm giành lấy thị trường khách hàng phía doanh nghiệp - Cạnh tranh chiến giành “ưu thế” nhà kinh doanh thị trường loại sản phẩm dịch vụ đối tượng khách hàng phía doanh nghiệp so với doanh nghiệp cạnh tranh Sự khác quan điểm cạnh tranh ngành kinh tế khác việc đưa phương pháp cạnh tranh cho loại hình doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xn - Là cơng ty mạnh tài chính, có áp cụng cơng nghệ thơng tin đại, giá cạnh tranh, mạng lưới bán hàng rộng khắp - Đội ngũ nhân viên trẻ, động, nhanh nắm bắt tình hình thị trường; đội ngũ quản lý có kinh nghiệm, lực chun mơn tạo lợi cạnh tranh cho Manulife - Đội ngũ quản lý đạt chất lượng quốc tế - Có quan hệ hợp tác với tổ chức bảo hiểm giới, quan, quyền địa phương 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân gây hạn chế - Tăng trưởng chưa thực ổn định công ty giai đoạn trích lập khoản đầu tư cho tương lai, nhiên việc đánh giá khoản phải chờ đợi thời gian đánh giá cách xác hiệu sử dụng - Hoạt động marketing chưa đầu tư mức việc bán sản phẩm bảo hiểm chủ yếu từ nguồn đại lí, nhân viên kinh doanh tư vấn trực tiếp Khách hàng công ty tiếp cận sản phẩm trực tiếp thơng qua kênh nên gây hạn chế sản phẩm chưa đến với khách hàng cách phổ biến, nhiều khách hàng có nhu cầu đến sản phẩm công ty - Công tác nghiên cứu phát triển thị trường cơng ty yếu cơng ty chưa có quan tâm mức phận nghiên cứu thị trường Theo điều tra nghiên cứu có 10% người dân Việt Nam biết đến với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, điều cho thấy Việt Nam thị trường tiềm cho bảo hiểm nhân thọ đồng thời thông báo cho công ty càn có quan tâm đầu tư cho phận nghiên cứu phát triển thị trường - Quy trình tuyển dung đại lý nhiều bất cập kiểm duyệt hồ sơ thủ tục pháp lý Như phân tích phần trình độ nguồn nhân lực, phần kiểm duyệt hồ sơ hạn chế chưa có tham gia giám đốc, việc đối chiếu chứng từ không phù hợp linh động Việc chuyển hồ sơ sang cho phận có liên quan khơng có giám sát nên có nhiều sai sót thủ tục giấy tờ - Nhận thức cạnh tranh nhân viên thấp, cần đào tạo thêm Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 51 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xn trình độ chun mơn Nhân viên cơng ty chủ yếu nhân viên hợp đồng nên khơng có cạnh tranh nhân viên, nhân viên quan tâm đến việc số hợp đồng mà bán khơng quan tâm nhiều đến doanh thu thành viên khác công ty Ngoài ra, nhân viên trọng đào tạo sản phẩm mà chưa quan tâm nhiều đến kỹ bán hàng - Số lượng nhân qua đào tạo tăng không kèm với chất lượng việc tham gia lớp học nâng cao kỹ - Sản phẩm chưa đa dạng, linh hoạt, có gói sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt chưa có khác biệt hóa so với DN BHNT khác Vấn đề có liên quan đến phận nghiên cứu phát triển thị trường công ty chưa quan tâm mức nêu - Sự hủy bỏ hợp đồng, khách hàng từ chối tham gia tăng lên cho thấy nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu trình độ chun mơn Đây vấn đề đặt cho nhà tuyển dụng đào - Chưa nâng cao tinh thần hoạt động nhóm, gắn kết thực cấp công ty, ý thức xây dựng hoạt động chung cấp thấp Vấn đề xuất phát từ người quản lí, ngồi vấn đề liên quan đến cơng việc chưa có quan tâm, gia tăng gắn kết thành viên nhóm, gắn kết đại lý với - Cần sát giám sát đại lý, chương trình thi đua cơng ty đề chưa nhân vien quan tâm, cam kết kinh doanh chưa giám sát thực Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 52 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MANULIFE VIỆT NAM 3.1 Dự báo thị trường bảo hiểm thời gian tới 3.1.1 Về sản phẩm - Các loại hình bảo hiểm cơng ty thay đổi cho tối giản gói gọn theo cách thức mà theo đó khách hàng cảm thấy thuận tiện - Khách hàng có xu hướng đánh dấu danh mục đầu tư họ sản phẩm cung cấp đảm bảo, khách hàng dần quan tâm ưu chuộng bảo hiểm giúp họ phòng giảm thiểu rủi ro - Ngày“càng có nhiều khách hàng sử dụng internet để thực giao dịch tài để khảo sát thông tin mua sắm sản phẩm dịch vụ Vì đòi hỏi tất yếu đặt công ty bảo hiểm phải cung cấp dịch vụ tiện ích để khách hàng mua bảo hiểm nào, theo cách thức họ muốn với số tiền phù hợp với họ”.“Các khách hàng muốn đơn giản hóa, đồng thời họ lại thích sản phẩm phải cung cấp giải pháp tài đa dạng Vì sản phẩm bảo hiểm cần phải đơn giản, tập trung chủ yếu vào chức bảo vệ, đồng thời lại phải tiếp tục cải tiến nhằm cung cấp giải pháp phức hợp giúp cá nhân quản trị bảo vệ tài sản tài mình” Các dịch vụ tài đầy sáng tạo tiếp tục ưu chuộng mà hệ người sủ dụng bước vào tuổi hưu tìm kiếm lĩnh vực để đầu tư, quan tâm tới loại hình tích lũy truyền thống Đây hội dành cho công ty bảo hiểm, đặc biệt cơng ty phát huy tính sáng tạo, mạnh dạn tiếp cận thị trường có nhiều hội để giành lây thị trường Đòng thời loại hình bảo hiểm niên kim tin Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 53 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân dùng phận khách hàng hưu vân tìm phương thức để trang trải cho sống bảo hiểm niên kim lựa chọn tốt cho họ Sự kết hợp bảo hiểm có thời hạn dài BHNT cấu thành loại sản phẩm sản phẩm hỗn hợp Khách hàng mua bảo hiểm trở nên đa dạng, đòi hỏi DN muốn khác biệt hóa nhằm phục vụ phân khúc khác thị trường cần có linh động Theo Lorraine Thompson – Giám đốc thị trường Công ty Camilion Solution: “10 năm tới, thấy sản phẩm bảo hiểm phát triển thành hình thức bảo hiểm theo món, theo khách hàng lựa chọn cho phù hợp với điều kiện mong muốn Các sản phẩm sản phẩm tài vừa đáp ứng nhu cầu an tồn, vừa đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích lũy tài sản nhu cầu nhận diện, quản lý qua mạng internet” 3.2 Phương hướng mục tiêu phấn đấu Manulife Việt Nam - Tầm nhìn Manulife: “Trở thành số Việt Nam mức độ tin cậy khách hàng Trở thành tổ chức dịch vụ tài chuyên nghiệp giới, cung cấp tài vững chắc, tin cậy, uy tín hướng đến tương lai cho định tài quan trọng khách hàng” Chiến lược Manulife: “Xây dựng đa dạng hóa kênh phân phối, cung cấp danh mục sản phẩm bảo hiểm đa dạng chất lượng, đồng thời đẩy mạnh xây dựng thương hiệu.” Mục tiêu: “Trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp Việt Nam” Chính sách năm tiếp theo: Cho mắt khách hàng gói sản phẩm mới: Manulife-gia đình tơi u, Manulife-cuộc sống ước mơ, Manulife-cuộc sống an nhàn, Manulife-tổ ấm bình yên với quyền lợi bảo vệ cao hơn, trọng vào việc hỗ trợ rủi ro cho bệnh lý danh mục bảo hiểm, rủi ro chết tai nạn Có thay đổi khâu tuyển dụng, mức tiền thưởng cho nhân viên không việc kinh doanh mà tuyển dụng Xây dựng thêm nhiều đại lý bảo hiểm mới: văn phòng Hà Tĩnh, văn phòng Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 54 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân Hải Phòng, văn phòng Đồng Nai nhằm hình thành mạng lưới Manulife nước Vẫn tiếp tục hoạt động quảng bá thương hiệu diễn như: cho gắn bảng quảng cáo, hình led công ty, nơi đông người, sân bay Chú trọng nhiều vào việc xây dựng đội ngũ nhân viên trẻ động, đầy tính sáng tạo, đồn kết tồn cơng ty 3.2.1 Về phát triển thị trường Hiện có 16 cơng ty BHNT cơng ty nước ngồi hoạt động ngành BHNT Việt Nam Các công ty công ty nắm tay bề dày kinh nghiệm, nguồn vốn mạnh Theo đánh giá, thị trường BHNT đà phát triển, tốc độ tăng trưởng cao chưa tận dụng hết tiềm để mở rộng quy mô Minh chứng cho điều doanh thu từ hoạt động bảo hiểm GDP nước ta chiếm 2%, mức trung bình khối ASEAN 3,35%, châu Á 5,37% giới 6,3% Các loại hình bảo hiểm nhiều, song chưa phong phú, sản phẩm hoạt động theo chế truyền thống, khó hấp dẫn khách hàng giải vấn đề sau bán Trong hoạt động xúc tiến bán sản phẩm bảo hiểm thiếu chuyên nghiệp, chủ yếu chạy theo doanh thu thiếu đạo đức nghề nghiệp “Sau Việt Nam đàm phán thành cơng thức ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thời gian tới, để đảm bảo việc thực thành công Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm phối hợp với đối tác, nhà tài trợ xây dựng, triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu, bám sát mục tiêu Chiến lược giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm; tăng cường chất lượng chuyên gia tư vấn quốc tế đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, đặc biệt hình thức hỗ trợ đào tạo dài hạn, gắn với thực hành, thực tập; thúc đẩy triển Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 55 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân khai thỏa thuận hợp tác Bộ Tài với quan quản lý dịch vụ tài Nhật Bản, Hàn Quốc, nhằm đảm bảo phát triển hiệu bền vững thị trường dịch vụ tài Việt Nam, có thị trường bảo hiểm” Về phía DN, góp phần đưa thị trường BHNT phát triển với tiềm năng, DN đề nghị Bộ Tài sớm xem xét đến vấn đề cho DN sử dụng lao động đóng khoản bảo hiểm cho người lao động Đối với thuế thu nhập cá nhân, DN BHNT kiến nghị nhà nước tạo điều kiện người sử dụng lao động tham gia dịch vụ BHNT, bảo hiểm hưu trí Theo thơng tư Số: 193/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 Thủ tướng phủ phê duyệt ngày 15/12/2012 mang đến cho DN hội để phát triển tiền đề để nhà nước hoàn thiện văn luật bảo  Một số phương hướng hoạt động thời gian tới - Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật bảo hiểm: lại quốc hội sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2000/QH12 - Nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu hoạt động lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm - Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm - Đa dạng chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm - Tăng cường hiệu quản lý nhà nước kinh doanh bảo hiểm - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế hội nhập lĩnh vực bảo hiểm 3.2.2 Về đối thủ cạnh tranh Đối thủ ngành: ngồi việc ngày có nhiều cơng ty bảo hiểm từ quốc gia giới ngành bảo hiểm nước dần phát triển, tung sản phẩm dịch vụ nhằm cạnh tranh với cơng ty bảo hiểm nước ngồi Đối thủ tiềm ẩn: loại hình dịch vụ tín dụng ngân hàng, chứng khoán, bất động sản phát triên vũ bão thu hút quan tâm đa phần người dân Việt Nam Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 56 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân 3.2.3 Về khách hàng Ngoài khoản bảo hiểm cho tương lai đề phòng rủi ro người tiêu dùng có xu hướng tích lũy cho việc học tập cho Vì người bán cần quan tâm không người lớn mà nên quan tâm đến mong muốn đầu tư cho khách hàng Đi kèm với dịch vụ, thủ tục giải rủi ro công ty cần tạo thoải mái thuận tiện khách hàng ngày nay, người tiêu dùng chuyền tai bất cập công ty bảo hiểm giải rủi ro cho khách hàng dẫn đến tâm lí dè dặt người dân có nhu cầu tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm 3.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Manulife Việt Nam 3.3.1 Giải pháp sản phẩm Nghiên cứu đưa sản phẩm phù hợp với nhóm đối tượng với mức thu nhập khác nhau: bảo hiểm cho người lao động đặc biệt công nhân nhà máy, nông dân, … Hoàn thiện sản phẩm truyền thống để người mua bảo hiểm hưởng nhiều quyền lợi sử dụng dịch vụ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho điều khoản chi phí phẫu thuật Đồng thời, để cạnh tranh với công ty bảo hiểm khác, công ty nên đưa sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu kịp thời khách hang phù hợp với ngân sách họ: sản phẩm bảo hiểm bệnh danh mục bảo hiểm, sản phẩm chi phí nằm viện Để đảm bảo tăng trưởng cho DN xu hướng đời sống thu nhập người dân tang lên, tương lai công ty cần đưa sản phẩm mang tính dài hạn thay cho sản phẩm bảo hiểm ngắn hạn mức phí thấp 3.3.2 Giải pháp thị trường Thị trường mà công ty cần hướng tới nơi đông đúc dân cư khu cộng nghiệp, thành phố, thị trấn,…Tùy vào tình hình kinh tế- trị địa phương mà đưa dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng tổ chức, doanh nhân, bác sĩ,… nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu cho Manulife Vẫn tiếp tục phát triển dịch vụ cho khách hàng truyền thống, mở rộng tìm Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 57 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân kiếm khách hàng thông qua tổ chức, quan, đồn thể thơng qua uy tín cá nhân cán nhân viên công ty Manulife 3.3.3 Về dịch vụ khách hàng Thu hút khách hàng việc thoả mãn tốt yêu cầu họ sản phẩm Để làm tốt việc này, Manulife thi hành cách thống tất biện pháp như: giảm thiểu thủ tục hành chính, nhanh chóng việc phân tích đánh giá, đánh giá hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, giải nhanh hồ sơ yêu cầu Thực chi trả khoản phí hàng tháng qua ngân hàng tốn trực tiếp Cơng ty, đưa trực tiếp nhà khách hàng nhằm tạo lòng tin khách hàng Liên tục kiểm tra giám sát đại lý công tác tư vấn, cam kết với khách hàng Giải phàn nàn khách hàng đường dây nóng cách nhanh chóng 3.3.4 Về công nghệ thông tin Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đại, đưa công nghệ vào hoạt động quản trị DN như: quản lý đại lý, quản lý hoá đơn, hợp đồng, chứng từ; khoản rủi ro, trích lập quỹ dự phòng, tính phí bảo hiểm, vay tự động, quản lý tài kế tốn, thực hoạt động bồi thường giải rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng tốn khoản phí hàng tháng qua ứng dụng thương mại điện tử, ATM Để tránh việc rò rỉ thơng tin khách hàng, thông tin nội công ty đường truyền thông tin cấp công ty với cần bảo mật cẩn thận Hoàn thiện hệ thống xử lý thơng tin cơng ty tình trạng sai sót tắc nghẽn số lượng giao dịch lớn vào thời gian cao điểm 3.3.5 Về hoạt động phát triển bán hàng Đưa dịch vụ khuyến mại, chăm sóc khách hàng, ưu đãi riêng cho khách hàng VIP, tham gia nhiều hợp đồng, khách hàng thường có khoản tốn bảo hiểm Gia tăng chất lượng công tác quảng bá sản phẩm, có chiến dịch quảng cáo đầu tư cho sản phẩm quảng cáo cách chuyên nghiệp Từ góp Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 58 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân phần nâng cao hình ảnh Manulife, hình ảnh sản phẩm bảo hiểm Manulife Đồng thời gây dựng hình ảnh cơng ty qua hoạt động cộng đồng, trách nhiệm công ty BHNT cộng đồng Manulife cẩn phối hợp chặt chẽ với tổ chức cộng đồng, tổ chưc cơng đồn, để tiếp cận DN thúc đẩy bán hàng cho đối tượng khách hàng tổ chức Đồng hóa hình thức, trang phục cho cán bộ, nhân viên công ty nhằm gay ấn tượng long tin cho khách hàng, họ người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, đại diện cho hình ảnh cơng ty, uy tín công ty Đối với việc khai thác hợp đồng Hàng tháng, để hỗ trọ việc bán hàng đại lý, giám đốc đứng tổ chức hội thảo khách hàng Tuy nhiên, khách hàng chưa quan tâm đến hội thảo Thay đổi linh hoạt hình thức tổ chức hội nghị khách hàng: + Đôi khi, chọn lọc khách hàng Vip để tổ chức địa điểm hội nghị lớn tạo cuộ hội thảo dành riêng cho khách Vip +Để tạo lòng tin cho khách hàng nâng cao chất lượng hội thảo buổi hội thảo cần mời đến khách hàng cũ- người sử dụng dịch vụ công ty để tạo uy tín tin cậy + Cơng ty cần đưa thêm trường hợp xử lí từ chối, quan điểm không hay bảo hiểm, ví dụ tư vấn viên thiếu đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng xấu đến ngành BHNT bên cạnh thông tin sản phẩm công ty để khách hàng có so sánh tin tưởng bảo hiểm nhân thọ nói chung Manulife nói riêng + Đăng tải thơng tin liên quan đến lĩnh vực BHNT nói chung kiện nói Manulife nói riêng + Cuối chương trình tri ân khách hàng: tổ chức thi bốc thăm trúng thưởng việc trả lời số câu hỏi dễ bảo hiểm Manulife; đặ biệt có quà tặng gia strij khác cho khách hàng tham gia bảo hiểm sau hội thảo Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 59 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân - Đối với hợp đồng hữu Các đại lý cần phai chăm sóc hợp đồng tại, in danh sách khách hàng, thông tin khách hàng, chia sẻ khách hàng hỗ trợ đại lý hoạt động tốt Cần xem lại trường hợp hợp đồng bị hủy bỏ để tìm hiểu nguyên nhân biện pháp giải hợp lí - Đối với hợp đồng Vip: giám đốc trưởng đại ký nên tổ chức chương trình tri ân khách hàng để cám ơn tin tưởng khách hàng cho cơng ty đồng thơi nâng cao lòng tin tạo ấn tượng tốt cho công ty 3.3.6 Về nâng cao chất lượng đại lý Tăng cường công tác đào tạo đại lý, tổ chức đào tạo đào tạo lại thường xuyên với nhiều chương trình đào tạo khác nhằm không ngừng củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đào tạo đội ngũ nhân viên tốt, nắm bắt tình hình thị trường tốt,có đạo đức nghề nghiệp, đặt việc đem lại lợi ích cho khách hàng lên hàng đầu Hàng quý tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch nhằm kiểm tra nghiệp vụ đại lý đồng thời giúp cho đại lý trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với nhau; bổ sung thêm kỹ bán hàng vào thi,… 3.3.7 Giải pháp nâng cao lực tài Một tiêu quan trọng để nâng cao NLCT DN lực tài Trong thời kỳ cạnh tranh ngày gay gắt tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, Manulife cần phải đánh giá, liên tục rà sốt tiêu tài chính, hiệu kinh doanh vốn chủ sở hữu, hiệu quản lý chi phí, hiệu đầu tư, quy mô quỹ Cần phải đa dạng hoá hoạt động đầu tư thị trường tài chính, tăng cường cơng tác giám định bồi thường, đánh giá rủi ro 3.4 Một số chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho Manulife thời gian tới 3.4.1 Chiến lược khác biệt hố sản phẩm Cơng ty cần đưa sản phẩm dành riêng cho phân khác khách hàng sản phẩm cho phụ nữ có thu nhập thấp, dịch vụ dành riêng cho người có điều kiện có nhu cầu tích hợp nhiều loại Đồng thời loại bảo hiểm Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 60 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân có linh hoạt thời gian đóng phí, sản phẩm dành cho khoản hỗ trợ viện phí, sản phẩm có giá trị giải ước thời gian ngắn Ngày nay, khách hàng tham gia bảo hiểm có mong muốn sử dụng gói bảo hiểm có thời gian giải ước số năm mức lãi suất lại cao Chính vậy, điều kiện đảm bảo để thu hút khách hàng Tuy nhiên tương lai thu nhập người dân ngày cao, Manulife mặt phát triển loại hình sản phẩm mặt cần đẩm bảo cho việc hoạt động kinh doanh có lời đem lại lợi nhuận cho cơng ty 3.4.2 Chiến lược chi phí thấp Chiến lược công ty phải chấp nhận với số tiền bảo hiểm thấp so với đối thủ cạnh tranh (từ 5.000.000đ trở lên sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm có thời hạn bảo hiểm ngắn từ - 10 năm) để đánh vào khách hàng người lao động doanh nghiệp Việt Nam nước nghèo, việc sử dụng bảo hiểm để tích lũy việc cần thiết mức sống người Việt hạn chế mà gói bảo hiểm dành cho người thu nhập thấp thu hút nhiều người dân tham gia 3.4.3 Chiến lược phát triển kênh phân phối - Kênh phân phối công ty hệ thống đại lý Hiện kênh tiếp tục phát huy lợi kênh phân phối khâu bán cơng ty Ngồi cơng ty phát triển kênh truyền thơng tổ chức tín dụng ngân hàng, qua khu dân cư, phát triển qua mạng internet thương mại điện tử, phủ sóng văn phòng đến tỉnh chưa có văn phòng - Tăng cường tuyển dụng đại lý thông qua trang môi giới tuyển dụng - Tăng cường hoạt động tài khác cho thuê tài chính, phát triển hệ thống ngân hàng nhằm đưa hoạt động kinh doanh bảo hiểm thâm nhập vào tổ chức 3.5 Một số kiến nghị 3.5.1 Về phía Hiệp hội bảo hiểm Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 61 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân - Tăng cường chức làm cầu nối doanh nghiệp bảo hiểm với Nhà nước, DN bảo hiểm với để đảm bảo ngồi việc cạnh tranh có hỗ trợ để tạo nên cạnh tranh lành mạnh nhằm phát triển ngành không tạo tổn thất cho ngành Đưa kiến nghị hợp lí cho Nhà nước hồn thiện luật bảo hiểm có khung pháp lí riêng cho việc khiếu nại giải vấn đề liên quan đến bảo hiểm cho khách hàng Thường xuyên có đạo cho DN BHNT xử lí hành vi trục lợi bảo hiểm, gian lận vi phạm quy định BHNT 3.5.2 Về phía tập đồn Manulife Financial - Hồn hệ thống thơng tin quản lí công ty, tránh việc tải lỗi vào ngày cao điểm giao dịch khách hàng - Tổ chức hoạt động, chương trình nhằm đào tạo huẩn luyện cho phận văn phòng, đại lí, phận chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đồng thời có thưởng phạt nhằm khuyến khích tạo áp lực làm việc cho tồn nhân viên cơng ty Có chiến lược trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ - Nâng cao chất lượng phận chăm sóc khách hàng đảm bảo độ thân thiện hiệu cao cơng việc - Cần có hệ thống hòm thư góp ý trực tiếp công ty để nhân viên tồn cơng ty đưa ý kiến kiến nghị - Các phận quản lí cần có giám sát sát phận phía để đảm bảo phận hoạt động đồng chức - Tạo mơi trường làm việc thân thiện, kích thích sáng tạo đam mê KẾT LUẬN Cuộc sống ngày phát triển, thu nhập người dân tăng lên kèm với nhu cầu tiết kiệm đầu tư cho tương lai ngày tăng lên Sự hiểu biết quan tâm khách hàng dịch vụ bảo hiểm nói chung BHNT nói riêng ngày có thay đổi Theo thống kê có khoảng 10% người dân Việt Nam sử dụng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Phần lớn người dân Việt Nam chưa có Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 62 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân kiến thức quan tâm loại hình tín dụng Chính mà thị trường Việt Nam mẻ tiềm cho DN bảo hiểm tham gia vào Thị trường Việt Nam theo nhận định chuyên gia thị trường tiềm năng, DN bảo hiểm đánh giá cao đặt nhiều mục tiêu khai thác Hiện nay, ngày có nhiều cơng ty bảo hiểm nước gia nhập vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Do đó, thị phần doanh nghiệp thị trường tăng lên, lợi cạnh tranh với DN ngành cao hơn, khai thác tối đa thị trường, ban lãnh đạo Manulife Việt Nam cần phải khắc phục mặt yếu để từ cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp, gia tăng uy tín hình ảnh, tăng khả cạnh tranh đưa chiến lược hướng đắn nhằm cạnh tranh lại với công ty ngành Chuyên đề thực tập em trình bày nhằm đưa số ý kiến đóng góp việc đưa giải pháp cho việc nâng cao lực cạnh tranh cho Manulife Việt Nam Tuy nhiên giới hạn thời gian phạm vi nghiên cứu, tiếp cận với nguồn thông tin hạn chế nên đề tài em đáp ứng phần vấn đề nghiên cứu Điều đòi hỏi có nghiên cứu sâu gợi mở để đề tài em hoàn thiện Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 63 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân DANH MỤC THAM KHẢO Tài liệu Giáo trình Kinh doanh quốc tế (2016), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Giáo trình Chương trình Dự án phát triển kinh tế xã hội (1999), NXB Thống kê Bộ Tài chính, Thị trường bảo hiểm Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội Thông tư Số: 193/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Thủ tướng phủ phê duyệt ngày 15/12/2012 Nguyễn Hải Đường (2007), Một số giải pháp phái triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Các quy ước quốc tế ngàn bảo hiểm mà Việt Nam tham gia (IAIS, Diễn đàn quan quản lí bảo hiểm ASEAN) Thơng tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 Bộ Tài “ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm” Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Báo cáo thường niên công ty năm 2017 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Thống kê giải quyền lợi bảo hiểm công ty năm 2013, 2014 10 Báo cáo số liệu khu vực theo năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 11 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Giáo trình giảng dạy bảo hiểm nhân thọ cơng ty TNHH Manulife Việt Nam Internet http://www.manulife.com.vn/ http://voer.edu.vn/m/nhung-ly-luan-co-ban-ve-canh-tranh-va-nang-cao-kha- nang-canh-tranh/8539c513 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2016-02-19/thi- truong-bao-hiem-nhan-tho-cuoc-choi-cua-ba-ong-lon-28819.aspx www.webbaohiem.net http://www.manulife.com.vn/ http://tinnhanhchungkhoan.vn/event/thi-truong-bao-hiem-2014-but-pha-thanh- cong-56.html http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20150502/Thi-truong-beo-bo-kho- xoi.aspx http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781 Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 64 Lớp: Kế hoạch 56 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đặng Thị Lệ Xuân https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/thi-truong-bao-hiem-viet-nam- sau-khi-viet-nam-gia-nhap-wto.aspx 10 https://luattaichinh.wordpress.com/2015/03/02/tong-quan-thi-truong-baohiem-viet-nam-nam-2014 Sinh viên: Nguyễn Kim Khánh 65 Lớp: Kế hoạch 56 A ... Chương 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH Manulife Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH Manulife Việt Nam Sinh viên: Nguyễn... giá thực trạng lực cạnh tranh công ty Ba là, tìm hiểu số kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh tổ chức, doanh nghiệp khác Bốn là, đề giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho công ty Đối tương phạm... biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho công ty TNHH Manulife Việt Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể Một là, làm rõ vấn đề cạnh tranh kinh tế thị trường yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH MANULIFE VIỆT NAM, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH MANULIFE VIỆT NAM, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP, Sơ đồ 1.1: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter, Sơ đồ 1.3: Mô hình SWOT, THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MANULIFE VIỆT NAM, Bảng 2.4: Số lượng đại lí, văn phòng, tỉnh thành giai đoạn 2012-2017, CỦA MANULIFE VIỆT NAM, Theo Lorraine Thompson – Giám đốc thị trường Công ty Camilion Solution: “10 năm tới, chúng ta có thể sẽ thấy sản phẩm bảo hiểm sẽ phát triển thành các hình thức bảo hiểm theo món, theo đó khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với điều kiện và mong muốn c, Đồng thời, để cạnh tranh với các công ty bảo hiểm khác, công ty nên đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu kịp thời của khách hang và phù hợp với ngân sách của họ: sản phẩm bảo hiểm những bệnh trong danh mục bảo hiểm, sản phẩm chi phí nằm vi, Thị trường mà công ty cần hướng tới những nơi đông đúc dân cư như các khu cộng nghiệp, thành phố, thị trấn,…Tùy vào tình hình kinh tế- chính trị ở mỗi địa phương mà đưa ra các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng tổ chức, doanh nhân, bác sĩ,… nhằm quảng bá hìn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay