báo cáo thực tập QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

67 40 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2019, 10:44

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGBất cứ một quốc gia nào muốn phát triển kinh tế không thể chỉ dựa vào nền sản xuất trong nước mà còn phải quan hệ với các nước bên ngoài. Do có sự khác nhau về điều kiện tự nhiên như tài nguyên, khí hậu...mà mỗi quốc gia có thế mạnh trong việc sản xuất một số mặt hàng nhất định. Để đạt được hiệu quả kinh tế đồng thời đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày một đa dạng ở trong nước, các quốc gia đều mong muốn có được những sản phẩm chất lượng cao với giá rẻ hơn từ các nước khác đồng thời mở rộng được thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm thế mạnh của mình. Chính từ mong muốn đó đã làm nảy sinh nhu cầu mua bán trao đổi quốc tế (hay thương mại quốc tế). ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .8 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU .10 1.1 MỘT SỐ CƠ SỞ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK 10 1.1.1 Khái niệm, vai trò loại hình XNK 10 1.2.2 Quản lý nhà nước hoạt động XNK .12 1.1.3 Nội dung quản lí nhà nước hoạt động XNK 15 1.1.4 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý nhà nước hoạt động XNK 25 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.2 TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2016 36 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 38 2.3.1 Xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật hoạt động XNK .38 2.3.2 Thiết lập sử dụng hiệu cơng cụ quản lí XNK 39 SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN 2.3.3 Tổ chức máy hoạt động XNK 42 2.3.4 Công tác kiểm tra, tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động XNK 45 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 49 2.4.1 Kết đạt công tác quản lý nhà nước hoạt động XNK 49 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân công tác quản lý nhà nước hoạt động XNK 50 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 53 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 53 3.1.1 Định hướng quản lý nhà nước hoạt động XNK thành phố Đà Nẵng 53 3.1.2 Mục tiêu quản lý nhà nước hoạt động XNK thành phố Đà Nẵng 55 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 55 3.2.1 Xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật hoạt động XNK .55 3.2.2 Thiết lập sử dụng cơng cụ quản lí XNK .57 3.2.3 Cơ chế, máy quản lý XNK 58 3.2.3 Công tác kiểm tra, tra, hậu kiểm, giám sát hoạt động XNK doanh nghiệp địa bàn thành phố 59 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .60 KẾT LUẬN 62 SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA APEC ASEAN B/P BCĐ C/O C/S CHXHCN CIEM CNTT DN EU EVFTA FDI FTA GDP GRDP GTGT IoT KCN KTCN NK NTMs ODA PLs SPS SXCN TBT TMQT TNHH TPP TTHQ UBND VN VNACCS/VCIS WTO XK XNK Khu vực Thương mại Tự ASEAN Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Biện pháp Ban đạo Chứng xuất xứ Chính sách Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Công nghệ thông tin Doanh nghiệp Liên minh Châu Âu Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam - Eu Vốn đầu tư trực tiếp nước Hiệp Định thương mại tự Tổng sản phẩm quốc nội Tổng sản phẩm địa bàn Giá trị gia tăng Sự kết nối vạn vật Khu công nghiệp Kiểm tra chức Nhập biện pháp phi thuế Hỗ trợ phát triển thức Cung ứng dịch vụ trọn gói Hiệp định việc áp dụng Biện pháp kiểm dịch động thực vật Sản xuất công nghiệp Hiệp định Hàng rào kỹ thuật Thương mại Thương mại quốc tế Trách nhiệm hữu hạn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Thủ tục hải quan Uỷ ban nhân dân Việt Nam Hệ thống thông quan tự động Tổ chức thương mại giới Xuất Xuất nhập SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Tên bảng Đầu tư trực tiếp từ nước cấp giấy phép Cơ cấu nhóm ngành hàng xuất Trị giá hàng hóa XK địa bàn phân theo loại hình kinh tế Trị giá hàng hóa NK địa bàn phân theo loại hình kinh tế Số liệu hàng hóa XNK thực kiểm tra chuyên ngành giai đoạn 2012-2016 SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN Trang BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình Hình Hình Hình Hình Tên hình Trang Sơ đồ điều chỉnh sách thương mại GRDP Đà Nẵng từ năm 2012 - tháng 2017 Thu nhập bình quần đầu người Đà Nẵng (USD) Cơ cấu tổ chức máy quản lý hoạt động XNK nước ta MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất quốc gia muốn phát triển kinh tế dựa vào sản xuất nước mà phải quan hệ với nước bên ngồi Do có khác điều kiện tự nhiên tài ngun, khí hậu mà quốc gia mạnh việc sản xuất số mặt hàng định Để đạt hiệu kinh tế đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày đa dạng nước, quốc gia mong muốn có sản phẩm chất lượng cao với giá rẻ từ nước khác đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mạnh Chính từ mong muốn làm nảy sinh nhu cầu mua bán trao đổi quốc tế (hay thương mại quốc tế) Hoạt động thương mại quốc tế thông qua mối quan hệ rộng rãi vượt biên giới quốc gia cầu nối kinh tế nước với kinh tế bên ngoài, đồng thời tạo động lực thúc đẩy trình hội nhập kinh tế khu vực tồn giới Vì quốc gia coi trọng đến XNK Đối với Việt Nam, đặc điểm nêu có nét đặc thù riêng kinh tế có xuất phát điểm thấp, sở hạ tầng kĩ thuật lạc hậu, công nghệ thủ công cần đổi mới, bên cạnh tiềm lực XK lại lớn chưa khai thác hiệu Tất điều cho thấy hoạt động XNK nước ta quan trọng Tọa lạc vị trí chiến lược,Việt Nam nằm vùng kinh tế sơi động bậc giới, có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển tất loại hình vận tải hàng hóa Lợi vị trí cho phép VN phát triển hệ thống hạ tầng mạng lưới cung ứng dịch vụ vận tải biển phục vụ hoạt động giao thương nội địa với khu vực Đông Nam Á, châu Á tồn cầu Với vị trí trung độ nước cửa ngõ phía đông tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, năm hành lang kinh tế phát triển theo sáng kiến Ngân hàng Phát triển Châu Á khu vực tiểu vùng sơng Mê Kơng Đà Nẵng có nhiều thuận lợi chiến lược phát triển kinh tế giao thương với nước khu vực, vừa đầu ra, vừa đầu vào quan trọng cho hàng hóa Thái Lan, SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN Myanmar, Lào nước lân cận Trung Quốc, Campuchia Các trung tâm kinh doanh - thương mại nước vùng Đơng Nam Á Thái Bình Dương nằm phạm vi bán kính 2000 km từ thành phố Đà Nẵng.Trong nhiều năm qua sức tăng trưởng thành phố tăng lên đáng kể toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt mức cao Kết cấu hạ tầng ngày trọng đầu tư phát triển đồng Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, mạnh thành phố; sức cạnh tranh hiệu số lĩnh vực thấp Đà Nẵng, có quy hoạch khu cơng nghiệp nằm gần trung tâm thành phố nơi có ngành công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạnh mẽ, nơi tập trung doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XK phần mềm lớn chủ yếu gia công sản phẩm phần mềm cho thị trường Nhật Mỹ lực quản lý, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ kỹ thuật chưa phát triển Thời gian qua, Nhà nước CHXHCN Việt Nam nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng, tăng cường quản lý nhà nước hoạt động XNK, song bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ nay, quản lý nhà nước hoạt động XNK biểu nhiều vấn đề bất cập Vì vậy, việc hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hoạt động XNK hàng hóa thời gian tới yêu cầu cấp thiết Xuất phát từ lý đó, tác gia chọn đề tài: “Quản lý nhà nước hoạt động XNK địa bàn Tp Đà Nẵng” làm đề tài báo cáo Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung quản lý nhà nước hoạt động XNK - Phân tích thực trạng quản lý nhà nước hoạt động XNK Tp Đà Nẵng - Đề xuất quản lý để hoàn thiện việc quản lý nhà nước hoạt động XNK Tp Đà Nẵng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: tất vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến quản lý hoạt động XNK Tp Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Quản lý nhà nước hoạt động XNK gồm nhiều vấn đề, nhiên khuôn khổ báo cáo, tập trung nghiên cứu số vấn đề liên quan đến sách quản lý công cụ quản lý Nhà nước hoạt động XNK nói chung hoạt động XNK Tp Đà Nẵng nói riêng  Về khơng gian: báo cáo nghiên cứu quản lý nhà hoạt động XNK Tp Đà Nẵng  Về thời gian: giải pháp đề xuất báo cáo có ý nghĩa giai đoạn từ đến năm 2025 SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, báo cáo sử dụng phương pháp sau đây: - Phương pháp thu thập tài liệu, liệu sơ cấp: sưu tầm, tra cứu thu thập chọn lọc thơng tin từ giáo trình, sách báo chuyên ngành, tạp chí, nghiên cứu khoa học, cơng trình nghiên cứu tài liệu có liên quan; khai thác số liệu niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2016, số liệu đề án, quy hoạch thành phố Đà Nẵng, báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố số liệu hoạt động XNK doanh nghiệp cục Hải quan thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2016 - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: dựa liệu thu thập để tổng hợp, phân tích tình hình XNK quản lý nhà nước XNK địa phương từ đưa kết luận, rút kinh nghiệm qua thực tiễn sở xác định định hướng, mục tiêu đề khuyến nghị quan nhà nước thực quản lý nhà nước XNK thành phố Đà Nẵng - Phương pháp khác Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo Bố cục đề tài có nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước hoạt động XNK địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước hoạt động XNK địa bàn thành phố Đà Nẵng SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 MỘT SỐ CƠ SỞ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK 1.1.1 Khái niệm, vai trò loại hình XNK - Khái niệm: hoạt động kinh tế phản ánh trao đổi hàng hóa dịch vụ nước nước ngồi thơng qua việc mua, bán hàng hóa dịch vụ qua biên giới quốc gia Mục tiêu ngoại thương tạo cầu nối cung, cầu hàng hóa dịch vụ thị trường ngồi nước Vì hoạt động kinh doanh XNK việc bỏ vốn vào thực hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ quốc gia nhằm mục đích thu lợi nhuận Đây mối quan hệ xã hội phản ánh khơng thể tách rời quốc gia Cùng với tiến khoa học kỹ thuật, chun mơn hố ngày tăng, với đòi hỏi chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng ngày đa dạng phong phú phụ thuộc lẫn quốc gia ngày tăng - Vai trò hoạt động XNK Hoạt động XNK đóng vai trò quan trọng trình tăng trưởng phát triển quốc gia Hoạt động XNK mang lại nguồn tài lớn cho đất nước Chúng ta tóm gọn lại vai trò XNK tăng trưởng phát triển quốc gia qua điểm sau đây: + Thông qua việc XK mặt hàng mạnh có khả phát huy lợi so sánh, sử dụng tối đa hiệu nguồn lực có điều kiện trao đổi kinh nghiệm tiếp cận với thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến giới Đây vấn đề mấu chốt cơng nghiệp hố đại hố Áp dụng công nghệ tiên tiến đại ngành chế tạo chế biến hàng XK tạo sản phẩm có chất lượng cao mang tính cạnh tranh thị trường giới Khi có nguồn lực công nghiệp SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 10 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN + Kết cấu hạ tầng quan trọng phục vụ hoạt động XNK có lực hoạt động thấp Việc rà soát thực biện pháp giảm chi phí dịch vụ đầu vào hàng XK triển khai chậm chưa hiệu làm đội chi phí giao dịch doanh nghiệp, làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp hàng XK + Đội ngũ cán công chức quản lý XNK trực tiếp tham gia hoạt động thương mại tăng cường nhìn chung chưa đáp ứng số lượng chất lượng Công tác đào tạo cán phát triển nguồn nhân lực trình độ cao chưa đáp ứng yêu cầu + Kinh nghiệm doanh nghiệp XNK ít, lực sản xuất hạn chế, phần lớn gia cơng, lắp ráp Vì sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam mức thấp Sự thiếu phối kết hợp chặt chẽ ngành nghề, hiệp hội yếu tố làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh hạn chế tăng trưởng kinh tế thành phố SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 53 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng quản lý nhà nước hoạt động XNK thành phố Đà Nẵng * Chiến lược Nhận thức ngành XNK ngành mũi nhọn phát triển thành phố thời gian tới Vì UBND thành phố đạo quan liên quan nhằm xây dựng chiến lược phát triển cho hoạt động XNK, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động XNK phát triển Ban hành thị, định Quyết định số: 2156/QĐ- UBND ngày 27/03/2013 thực XNK hàng hóa địa bàn thành phố thời kì 2011-2020, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt kế hoạch hành động) Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu Quyết định số: 2471/QĐ- TTg ngày 27/12/2011của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011 2020, định hướng đến năm 2030 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND yêu cầu Cục Thuế, Cục Hải quan Đà Nẵng phối hợp với sở, ngành địa phương liên quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu xử lý nợ đọng thuế; định số 10/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định số sách hỗ trợ doanh nghiệp XK phần mềm địa bàn thành phố Đà Nẵng Việc thực chiến lược đề quan, đơn vị liên quan, công chức, viên chức Tp Đà Nẵng triển khai tích cực, hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh phòng chống gian lận thương mại, hoạt động buôn lậu trái phép nhằm thực quy định pháp luật Yêu cầu doanh nghiệp thực việc nộp thuế theo thời hạn quy định Chính phủ Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp XK thông qua việc hỗ trợ sở hạ tầng thông tin thành phố xây dựng, đào tạo nhân lực nâng cao trình độ quản lý, hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp, ưu đãi thuế hành cho doanh nghiệp Các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ xúc tiến thương mại nước quốc tế; tổ chức buổi kết nối giao thương doanh nghiệp Đà Nẵng với nhau, doanh nghiệp Đà Nẵng với tỉnh, thành phố nước; diễn đàn cung cấp thông tin, giới thiệu thị trường trọng điểm hội hợp tác giao thương cho doanh nghiệp SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 54 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN * Quy hoạch UBND thành phố có định phê duyệt đề án “Phát triển ngành kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” Trong đó, mục tiêu Đề án đặt khối lượng hàng hóa qua cảng đến năm 2025 đạt 12-13 triệu tấn/năm tốc độ tăng trưởng hàng container giai đoạn 20202025 đạt 10-15%/năm Thành phố tập trung phát triển kinh tế biển, phát triển cảng Đà Nẵng trở thành cảng cửa ngõ quốc tế theo khu vực Tiên Sa Liên Chiểu Khu cảng Tiên Sa phục vụ hành khách, đầu tư khu bến chuyên biệt cho tàu du lịch Khu cảng Liên Chiểu phục vụ hàng container, hàng tổng hợp hàng lỏng Xúc tiến đầu tư xây dựng cảng cạn để đáp ứng nhu cầu XNK hàng hóa, nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua hành lang kinh tế Đơng Tây, đặc biệt hàng hóa vận chuyển container Ban hành sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ logistics; bố trí nhân lực theo dõi nghiên cứu thường xuyên nhằm tham mưu sách phát triển kinh tế hàng hải Đồng thời, xây dựng đề án vận chuyển container hai cảng Tiên Sa Liên Chiểu để giảm vận tải qua nội thành; đề xuất phân luồng điều tiết giao thông, giảm mâu thuẫn vận tải du lịch, cải thiện tốc độ di chuyển phương tiện.: Đề án “Xúc tiến XK” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp việc XK hàng hóa Qua tăng cường hoạt động XTXK nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị đại hội Đảng thành phố lần thứ XXI, kế hoạc thực nghị 35/NQ- CP ngày 16/5/2016 phỉ hỗ trợ phát triển doanh nhiệp đến năm 2020 Đà Nẵng Để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ logistics, UBND TP Đà Nẵng xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ logistics TP Đà Nẵng đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020”, nhằm hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics miền Trung với trung tâm Đà Nẵng, cảng Đà Nẵng cảng cửa ngõ chuỗi cung ứng dịch vụ logistics vào nước ASEAN châu Á Theo Đề án, Đà Nẵng xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật ban đầu cho chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân lĩnh vực 14,5% năm Đến năm 2020, Đà Nẵng thiết lập trung tâm chuẩn hóa dịch vụ logistics tổng hợp bao gồm dịch vụ logistics theo dõi giám sát hàng gửi, xử lý thủ tục hải quan hiệu quả…Trung tâm logistics kết nối đầy đủ với hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt đường đường sắt; tiếp cận tốt cảng biển chính, ga đường sắt, cảng hàng khơng chính; tập trung khách hàng muốn thuê dịch vụ logistics từ PLs (Third Party Logistics); thu hút lượng hàng container xuất nhập cao Trong định hướng phát triển ngành logistics, Đà Nẵng thiết lập tuyến vận tải đến từ Nhật Bản, châu Âu, châu Úc…; phối hợp với địa phương miền Trung, bộ, ngành, Trung ương xây dựng hệ thống giao thông đường bộ; nâng cấp đại hóa giao thơng đường sắt, đường hàng không nút giao thông Đà SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 55 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN Nẵng, kết nối ga đường sắt, hàng khơng với khu cơng nghiệp Hòa Nhơn Đặc biệt, Đà Nẵng nâng cấp, phát triển có chiều sâu trang thiết bị, dây chuyền công nghệ bốc xếp quản lý để nâng cao chất lượng vận tải dịch vụ vận tải kho bãi, hệ thống dịch vụ hỗ trợ sau cảng 3.1.2 Mục tiêu quản lý nhà nước hoạt động XNK thành phố Đà Nẵng Bên cạnh chiến lược quy hoạch XNK, kế hoạch UBND triển khai linh hoạt giai đoạn UBND tiếp tục triển khai “Kế hoạch hành động thực chiến lược XNK hàng hóa địa bàn thành phố Đà Nẵng thời kì 2011-2020, định hướng đến 2030” theo Quyết định số: 2156/QĐ- UBND ngày 27/03/2013 Với mục tiêu chủ yếu như: Tăng cường sản xuất hàng hóa bình qn 16-17% giai đoạn năm 20112015; 17-18% gia đoạn 2016-2020; khoảng 14-15% giai đoạn 2021-2030; tăng cường NK lớn XK 2-3% Cơ cấu nhóm hàng nơng - lâm - thủy sản giảm dần tỉ trọng từ 4,4% năm 2010 xuống 4,1% năm 2015: 3% năm 2020 2% năm 2030; nhóm hàng thủy sản ( đông lạnh sơ chế) giảm dần tỉ trọng từ 12,6% năm 2010 xuống 10,6% năm 2015; 9% năm 2020 5,6% năm 2030; nhóm hàng công nghiệp (đặc biệt trọng sản phẩm công nghệ, có hàm lượng chất xám giá trị cao) thủ công mỹ nghệ từ 73,% năm 2010 lên 76,3% năm 2015; đạt 80% năm 2020 85% năm 2030; nhóm hàng khác giảm từ 9,7% năm 2010 xuống 9% năm 2015, 8% năm 2030 5,1% năm 2030 Cơ cấu thị trường XK: trì ổn định sang từ khu vực thị trường lớn, cụ thể: Châu Á chiếm 40%; Châu Âu chiếm 26,7% ; Châu Mỹ chiếm 32,8% Châu Úc/Phi chiếm 0.4%/0.5 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 3.2.1 Xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật hoạt động XNK Trong năm vừa qua, công tác quản lý nhà nước ngoại thương ngày hoàn thiện, góp phần phát triển hoạt động ngoại thương, tăng trưởng XK, đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước Hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động XNK có nhiều thay đổi, hồn thiện với ban hành có hiệu lực loạt văn cấp Luật như: Luật quản lí Ngoại Thương số: 05/2017/QH14 ban hành ngày 12 tháng năm 2017, Luật Hải quan năm 2014, Luật Thuế XK, thuế NK năm 2016 Tuy nhiên, bên cạnh chuyển biến tích cực khơng thể khơng ý tới điểm cần phải thay đổi thời gian tới hệ thống văn quy phạm pháp luật sử dụng hoạt động XNK cồng kềnh, phức tạp, nhiều tầng nấc, thiếu tính thống nhất, đồng SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 56 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN bộ, nhiều quy định mâu thuẫn, chồng chéo khơng phù hợp với thực tiễn Với ý kiến cá nhân, thời gian tới cần phải: + Luật quản lý ngoại thương cần quy định hoạt động ngoại thương dịch vụ tính chất đặc thù cung cấp qua biên giới, nhà cung cấp dịch vụ người sử dụng dịch vụ không gặp tiêu dùng lãnh thổ, kinh nghiệm nhiều nước sử dụng biện pháp sau biên giới để quản lý biện pháp cụ thể hóa luật chun ngành + Rà sốt, sửa đổi, bổ sung điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, mã hóa hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn theo luật pháp Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn khu vực quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu Hiệp định rào cản kỹ thuật thương mại cam kết quốc tế, doanh nghiệp nước + Tạo sở pháp lý thuận lợi nhằm khuyến khích nguồn đầu tư ngồi nước đầu tư cho hoạt động XNK thành phố, nhân rộng mơ hình phát triển cơng nghiệp bền vững + Về áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch, Luật cần quy định đối tượng hàng hóa cần kiểm tra XK, NK; mục tiêu, nguyên tắc áp dụng; quan kiểm tra chuyên ngành, trình tự, thủ tục kiểm tra quan thực kiểm tra phải công bố công khai, minh bạch; thống hoạt động quan kiểm tra có liên quan cửa với quan hải quan, tránh thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho hoạt động XK, NK doanh nghiệp + Một số nước phát triển, đặc biệt Nhật, có chương trình xúc tiến chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ vừa nước phát triển Thành phố Đà Nẵng nên tiếp nhận nhanh hỗ trợ để nhanh chóng tăng khả cung cấp mặt hàng cơng nghiệp phụ trợ + Hồn thiện quy định biện pháp phòng vệ thương mại, pháp điển hóa văn pháp luật chống trợ cấp, chống bán phá giá biện pháp tự vệ Luật quản lý ngoại thương, tạo sở pháp lý thống nhất, linh hoạt có hiệu lực đủ mạnh việc điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại + Hồn thiện quy định pháp luật biện pháp khẩn cấp hoạt động XNK hàng hóa: Bổ sung biện pháp khẩn cấp áp dụng phù hợp với quy định WTO (như vận dụng tình trạng cân nghiêm trọng cán cân toán để áp dụng biện pháp kiểm soát NK khẩn cấp), quy định rõ thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp, trường hợp áp dụng cách thức áp dụng + Phổ biến, tư vấn, đào tạo doanh nghiệp văn bản, sách quy định tham gia hoạt động XNK doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, nắm rõ luật, quy định để giải nhanh chóng thủ tục XNK, thơng quan hàng SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 57 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN hóa Tiếp tục triển khai sách ưu tiên hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ XK, đặc biệt cho vay vốn ưu đãi đồng thời hỗ trợ để nhiều doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tín dụng XK 3.2.2 Thiết lập sử dụng công cụ quản lí XNK Hệ thống quản lí XNK thành phố bước đại hóa theo hướng tuân thủ chuẩn mực, thông lệ cam kết quốc tế; đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, thúc đẩy tăng trưởng hoạt động XNK nước Tuy nhiên, công tác quản lý thủ tục hải quan nhiều tồn tại, hạn chế việc tổ chức, triển khai thực chế, sách quản lý cải cách thủ tục hải quan nhiều trường hợp chậm, chưa thật hiệu quả; cơng tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện quy định quản lý thủ tục hải quan chưa đáp ứng yêu cầu, theo hướng đơn giản, minh bạch, công bằng, hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế, gây khó khăn cho doanh nghiệp Đánh giá chung thực trạng việc sử dụng công cụ quản lý XNK thành phố số bất cập hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK thực thủ cơng, chưa áp dụng quản lý rủi ro, chưa ứng dụng CNTT, nguồn lực thực nhiệm vụ KTCN cửa thiếu, doanh nghiệp chưa nắm vững quy định quản lý/kiểm tra chun ngành Vì cần tiếp tục hồn thiện việc thiết lập sử dụng cơng cụ quản lí XNK, cụ thể: + Hoàn thiện thủ tục hành hoạt động XNK phải dựa yêu cầu quản lý kiểm soát hoạt động mà Đảng ta đề Việc hoàn thiện bước quy định thủ tục hành hoạt động XNK việc làm quan trọng + Nâng cao hiệu phối hợp sách tài khóa sách tiền tệ, việc hồn thiện mơ hình phân tích, dự báo, đánh giá tác động biến số kinh tế đến hoạt động XNK Thành phố cần sử dụng linh hoạt sách tài chính, tiền tệ, đặc biệt sách tỷ gia hối đối hoạt động XNK lĩnh vực chịu nhiều tác động trực tiếp nhạy cảm trước biến động tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái cần phải sử dụng công cụ cạnh tranh thương mại với nước, đẩy mạnh XK + Áp dụng sách bảo hộ hợp lí Chính sách bảo hộ mậu dịch có tác động tích cực tác động tiêu cực đến kinh tế Muốn sử dụng sách bảo hộ mậu dịch hiệu cần phân biệt rạch ròi giữ ngành cơng nghiệp cần bảo hộ ngành không cần bảo hộ Đây cơng việc khó thực Hơn nữa, bảo hộ ăp đặt việc dỡ bỏ khó khăn Vì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích thu thiệt hại trước áp đặt bảo hộ mậu dịch ngành sản xuất + Tăng cường công nhận lẫn kết kiểm tra hàng hóa giảm thiểu việc kiểm tra chất lượng hàng hóa NK từ quốc gia, khu vực SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 58 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN có tiêu chuẩn kỹ thuật cao EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Úc, New Zealand Bên cạnh đó, UBND thành phố cần tạo môi trường pháp lý thuận lợi hỗ trợ tối đa sở vật chất để doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ điều kiện từ khâu sản xuất đến khâu hoàn thiện sản phẩm XK để chủ động vượt rào cản quốc tế, tránh bị động thua thiệt Đồng thời nghiên cứu triển khai biện pháp cần thiết kiểm soát chất lượng, kiểm tra hệ thống phần mềm số liệu thống kê để tránh điều tra chống bán phá giá thị trường nhạy cảm Nhật Bản, Hoa Kỳ… + Trong trình đàm phán sau đạt thỏa thuận tự hóa thương mại, nước nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống pháp luật nước theo hướng tận dụng tối đa công cụ mà WTO bên thỏa thuận khu vực chấp nhận để bảo hộ sản xuất nước Đó việc nghiên cứu ban hành tổ chức thực thi quy định pháp luật thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử; quy định hạn ngạch thuế quan… Trong trình này, nước trước thường xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ đồng Cơ quan quản lý nên chủ động tiếp cận với hệ thống pháp luật nước bạn để tham mưu với UBND cho phù hợp với đặc thù thành phố Đà Nẵng + Rà soát, xây dựng ban hành đầy đủ danh mục mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành tập trung trọng điểm mặt hàng cần kiểm tra cửa khẩu, cần kiểm tra trước thông quan; công bố mặt hàng kiểm tra chuyên ngành sau thông quan (trước đưa lưu thông) 3.2.3 Cơ chế, máy quản lý XNK Ngành Ngoại Thương, Bộ Công Thương cần nhanh chóng kiện tồn, tinh gọn tổ chức máy Xây dựng Đề án tăng cường lực đội ngũ công chức, viên chức ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát đạo thực hiện, coi nhiệm vụ trọng tâm ngành năm năm tới Thực tốt công tác phối hợp theo ngành dọc, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc cấp, cụ thể như: + Hoàn thiện thể chế, chế, sách lĩnh vực quản lý nhà nước XNK để phù hợp với thực tiễn yêu cầu phát triển + Các quan quản lý phải tự tổ chức kiểm tra văn theo thẩm quyền, phát xử lý kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn có nội dung trái pháp luật, chồng chéo khơng phù hợp với tình hình XNK thành phố + Đổi phương thức quản lý, chế chuyên ngành hoạt động XNK SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 59 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN Nghiên cứu thực việc kiểm tra chuyên ngành trước thơng quan có trọng tâm, trọng điểm, thời điểm phù hợp; cần tăng cường biện pháp để thực kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK thời điểm khác gồm: Kiểm tra trước hàng đến cửa để XNK; Kiểm tra cửa nhập; Kiểm tra nội địa Củng cố xây dựng hoàn thiện máy kiểm tra chuyên ngành đáp ứng với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn nay; đó, cần nâng cao lực quản lý, đổi phương pháp làm việc, tăng cường trang bị nguồn lực (con người), trang thiết bị, điều kiện làm việc Áp dụng quản lý rủi ro kiểm tra chuyên ngành, áp dụng phương pháp kiểm tra chuyên ngành sở phân tích thơng tin rủi ro nhằm giảm thời gian thơng quan hàng hóa như: Thực việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm hàng hóa có nguy cao ảnh hưởng đến dịch bệnh, sức khỏe người dân, an ninh xã hội môi trường; Ưu tiên tạo thuận lợi kiểm tra chuyên ngành mặt hàng Nhà nước khuyến khích XK hàng hóa NK phục vụ sản xuất nước chưa sản xuất được; Nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý rủi ro kiểm tra chuyên ngành như: Kiểm tra xác suất kiểm tra sau hàng hóa có độ rủi ro thấp, hàng hóa có xuất xứ từ nước G7, hàng hóa DN tuân thủ tốt pháp luật + Đưa tiêu chuẩn cán cơng chức lực trình độ phẩm chất đạo đức tất ngành quản lý XNK Đồng thời luân chuyển cán đảm trách khâu công tác trọng yếu cán thuế, cán hải quan nhằm hạn chế tiêu cực cơng tác q lâu vị trí dễ phát sinh chủ quan, tiêu cực Đồng thời phải đặt biện pháp cấp bách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố nhân lực lĩnh vực công nghệ cao, với kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho họa động XNK 3.2.3 Công tác kiểm tra, tra, hậu kiểm, giám sát hoạt động XNK doanh nghiệp địa bàn thành phố Hải quan Đà Nẵng với nhiệm vụ thực kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải; phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tổ chức thực pháp luật thuế hàng hoá XK, NK; thống kê hàng hoá XK, NK; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước hải quan hoạt động XK, NK, xuất cảnh, nhập cảnh, q cảnh sách thuế hàng hố XK, NK thành phố Đà Nẵng, công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hoạt động XNK thành phố cần tập trung vào nội dung sau: + Thực thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan hàng hóa XK, NK, chuyển cửa khẩu, cảnh phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh theo quy định pháp luật SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 60 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN + Thực biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ động phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép XNK phạm vi địa bàn hoạt động + Phối hợp thực nhiệm vụ phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới phạm vi địa bàn hoạt động cục Hải quan thành phố theo quy định pháp luật Tổng cục Hải quan Khi phát vụ việc có dấu hiệu vi phạm hoạt động XNK, đơn vị phải tổ chức điều tra, xác minh lập hồ sơ chặt chẽ xem xét, đánh giá cụ thể để có biện pháp xử lý hành chuyển quan chức xử lý + Thực Pháp luật thuế thu khác hàng hóa XK, NK; đảm bảo thu đúng, thu đủ nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước + Chủ động phòng ngừa bn lậu, gian lận thương mại cách tìm hiểu nguyên nhân cụ thể phát sinh phát triển chúng để đề biện pháp phòng ngừa ngăn chặn khơng để hành vi trái phép xảy Đà Nẵng cửa ngõ giao thương quan trọng tập trung cảng biển, trung tâm logistics đại dễ tạo sơ hở cho tội phạm hoạt động nên việc nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng để đưa sách phù hợp, hồn thiện quy định quản lý biện pháp cần thiết + Thực kiểm tra sau thông quan theo quy định pháp luật Thực thống kê Nhà nước Hải quan hàng hóa XK, NK, cảnh phương pháp vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh thuộc phạm vi quản lý Cục Hải quan theo quy định Tổng cục Hàng hóa cảnh Cảng Tiên Sa sang nước thứ ba kinh doanh theo phương thức chuyển phải giám sát quan quản lý để hạn chế gian lận thương mại 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ + Đà Nẵng nên kiến nghị trung ương cấp lại ngân sách nhiều tổng nguồn thu từ hoạt động XNK địa bàn thực ổn định năm Để tạo điều kiện cho thành phố bổ sung nguồn đầu tư sở hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống cảng sông, cảng biển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố + Bộ Tài ban hành văn thủ tục đơn giản giúp thủ tục nộp tờ khai hải quan, thông quan hàng hóa nhanh Thực tế nhiều hàng hóa doanh nghiệp cửa chịu chi phí lớn, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh doanh nghiệp + Để góp phần cải cách thủ tục hành chính, đại hóa hải quan, thành phố cần có kiến nghị lên cấp sách hỗ trợ tài để quan quản lý XNK trang bị máy móc, thiết bị đại đáp ứng yêu cầu thực tế công tác kiểm tra chun ngành hàng hóa XNK, kết nối cơng nghệ thông quan hải quan thành phố với Kho bạc Nhà nước ngân hàng SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 61 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN + Đề nghị bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ hồn thiện hành lang pháp lý, cải cách bảo đảm phối hợp kiểm tra hải quan chuyên ngành, tiết giảm thời gian thơng quan chi phí doanh nghiệp để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, cụ thể: + Chính phủ cần thống quy định kiểm tra chuyên ngành, giao cho chủ trì rà soát, ban hành văn để thực thống nhất, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho quan hải quan doanh nghiệp thực Cần hoạch định rõ công việc quan quản lý hải quan, biên phòng, kiểm định chất lượng, khơng để chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp + Cần đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro theo hướng doanh nghiệp tuân thủ tốt cần có chế ưu tiên, miễn kiểm tra; áp dụng kiểm tra xác xuất,… + Xem xét quy định chuyển kiểm tra chuyên hành từ thông quan qua kiểm tra sau thông quan nhằm nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, có chế tài quy định xử phạt mạnh việc vi phạm giao trách nhiệm cho doanh nghiệp tự kiểm tra, mà không tuân thủ theo quy định pháp luật + Đề nghị bộ, ngành quản lý chuyên ngành cần đẩy mạnh phân cấp kiểm tra cho quan chuyên ngành địa phương để giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, ví dụ: thủ tục khai báo hóa chất nên phân cấp, giao cho Sở Cơng thương thực SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 62 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN KẾT LUẬN Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị công nghiệp đại, trung tâm kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên Đà Nẵng có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho phát triển nhanh chóng bền vững hoạt động XNK Song với vấn đề liên quan đến điều hành quản lý hoạt động XNK tổ chức thực sách định hướng chiến lược XNK thành phố Trong điều kiện thành phố đà phát triển việc quản lý nhà nước hoạt động XNK phải phù hợp với đặc thù địa phương mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vấn đề lớn cho nhà quản lý, nhà nghiên cứu hoạch định sách Dựa thực tiễn, với số liệu thứ cấp sơ cấp, bảng biểu cụ thể, báo cáo phần phân tích, luận giải có sở khoa học để chứng minh thực trạng công tác quản lý nhà nước hoạt động XNK vấn đề liên quan đến hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước XNK Trong khuôn khổ báo cáo, tập trung vào vấn đề chủ yếu sau đây: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý nhà nước hoạt động XNK; nội dung quản lý nhà nước hoạt động XNK bao gồm xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch XNK ; xây dựng tổ chức thực sách quy định pháp luật hoạt động XNK; thiết lập sử dụng hiệu công cụ quản lý XNK; tổ chức máy quản lý nhà nước hoạt động XNK; kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hoạt động XNK; yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước XNK; tổng kết kinh nghiệm số địa phương quản lý nhà nước hoạt động XNK - Phân tích đánh giá đặc điểm ảnh hưởng đến XNK thành phố Đà Nẵng, phân tích tình hình XNK giai đoạn 2012-2016 Trong tập trung sâu phân tích thực trạng QLNN hoạt động XNK thành phố từ đánh giá thành tựu khó khăn cơng tác QLNN XNK thành phố Đà Nẵng - Từ nêu trên, báo cáo nêu lên hệ thống quan điểm phương hướng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động XNK tương lai Những giải pháp bám sát yêu cầu thực tiễn mục tiêu XNK thành phố đề Các nhóm giải pháp trình bày vừa mang tính định hướng vừa mang tính cụ thể, xuất phát từ yêu cầu công tác quản lý nhà nước hoạt động XNK thành phố Đà Nẵng giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế tự hóa thương mại ngày mở rộng Trong khuôn khổ báo cáo, cố gắng đưa ý kiến vào trình thực mục tiêu chung Nhà nước việc hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước XNK thành phố Đà Nẵng Tuy nhiên giải pháp mang tính gợi mở đồng thời điều kiện nghiên cứu hạn hẹp nguồn tài liệu thời gian nghiên cứu, thân tơi thiếu khả năng, tư khoa học kết SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 63 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong quý Thầy, Cô giáo, bạn bè quan tâm góp ý nhằm khắc phục thiếu sót báo cáo để tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hồn thiện cơng trình nghiên cứu SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 64 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN NHẬN XÉT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2018 Họ tên : TRẦN QUỐC TUẤN Ngày sinh : 08/03/1997 Lớp: : 41K09 Hệ: Chính quy : Quản lý nhà nước Chuyên ngành: Kinh tế Ngành trị Thực tập tại: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương T.p Đà Nẵng Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm Hành Đà Nẵng - 24 Trần Phú - TP Đà Nẵng Thời gian thực tập: 15 tuần, từ 06-08-2018 đến 18-11-2018 Nội dung thực tập: “Quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập địa bàn Tp Đà Nẵng” Trong thời gian thực tập Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Sở Cơng Thương T.p Đà Nẵng Sinh viên Trần Quốc Tuấn có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, chấp hành đầy đủ nội dung quy chế quan Nhiệt tình q trình nghiên cứu học tập, tìm tòi số liệu hồn thành tốt tập Phòng tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn giúp đỡ sinh viên Trần Quốc Tuấn hồn thành tốt q trình thực tập Đến kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp chuẩn bị báo cáo Đề nghị khoa nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp Trưởng phòng SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN 65 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đà Nẵng, ngày SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN tháng năm 2018 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: TS NGUYỄN LÊ THU HIỀN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đà Nẵng, ngày SVTH: TRẦN QUỐC TUẤN tháng năm 2018 ... HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 53 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ... THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.2 TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2016 36 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ... chung quản lý nhà nước hoạt động XNK - Phân tích thực trạng quản lý nhà nước hoạt động XNK Tp Đà Nẵng - Đề xuất quản lý để hoàn thiện việc quản lý nhà nước hoạt động XNK Tp Đà Nẵng thời gian tới Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, báo cáo thực tập QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU, Hình 1. Sơ đồ điều chỉnh chính sách thương mại, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, Hình 3. Thu nhập bình quần đầu người Đà Nẵng (USD), Hình 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động XNK ở nước ta, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay