đề thi thử THPTQG 2019 tiếng anh THPT hàm rồng thanh hóa lần 1 có lời giải

17 1,343 59
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2019, 23:42

... The end ĐÁP ÁN 1- D 2-B 3-C 4-C 5-A 6-A 7-A 8-D 9-B 10 -B 11 -A 12 -D 13 -D 14 -B 15 -D 16 -D 17 -C 18 -B 19 -B 20-D 21- B 22-B 23-B 24-A 25-D 26-C 27-A 28-C 29-C 30-D 31- A 32-C 33-D 34-A 35-A 36-D... 41- B 42-C 43-B 44-C 45-D 46-C 47-A 48-B 49-D 50-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI... gấp nhiều lần Giải thích: Ta có cấu trúc so sánh gấp nhiều lần tiếng Anh: S + V + số lần (twice, three times,…) + as + tính từ/trạng từ + as +… Tạm dịch: Năm ngối kiếm gấp đơi so với anh trai
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 tiếng anh THPT hàm rồng thanh hóa lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 tiếng anh THPT hàm rồng thanh hóa lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn