đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT thăng long hà nội lần 1 có lời giải

12 598 20
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2019, 22:24

... -HẾT ĐÁP ÁN 1- D 2-B 3-D 4-B 5-C 6-D 7-B 8-D 9-C 10 -D 11 -C 12 -A 13 -D 14 -A 15 -A 16 -B 17 -C 18 -A 19 -D 20-D 21- B 22-A 23-C 24-C 25-A 26-C 27-B 28-A 29-C 30-B 31- C 32-C 33-B 34-B 35-A 36-B... (Gly)v(Val)6-V -> nGly = 0, 014 +0,03v = 0 ,11 ->u - 3v = 11 -> u = 2,v = nghiệm Vậy: X (Gly)2(Val)2 Y (Gly)3(Val)3 C14H26N4O5 + 18 O2 -> 14 CO2 + 13 H2O + 2N2 C21H38N6O7 + 27O2 -> 21CO2 + 19 H2O + 3N2 -> nO2... giảm = 0 ,1. 64 + 2x + 0,05. 71 - 32y = 11 ,11 Bảo toàn electron –> 0 ,1. 2 + 2x = 0,05.2 + 4y -> x = 0,02; y = 0,035 -> ne giây = 0 ,1. 2 + 2x = 0,24 (2) (1) (2) -> 19 30.0,24 = 0,04t -> t = 11 580s Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT thăng long hà nội lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT thăng long hà nội lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn