đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên trần phú hải phòng lần 1 có lời giải

14 631 29
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2019, 21:07

... bị chết 18 A B C D -HẾT ĐÁP ÁN 1- C 2-D 3-D 4-B 5-A 6-A 7-D 8-C 9-D 10 -A 11 -C 12 -A 13 -B 14 -B 15 -B 16 -C 17 -D 18 -C 19 -C 20-B 21- A 22-B 23-D 24-C 25-C 26-C 27-A 28-D 29-B 30-D 31- D 32-D... đơi n lần: Nmt = N  (2n – 1) Cách giải: H=3900 ; G= 900 → A = 600 N=2A+2G = 3000 Một mạch có 15 00 nucleotit Trên mạch 1: A1 = 30%
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên trần phú hải phòng lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 sinh học chuyên trần phú hải phòng lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn