Khảo sát, đánh giá vai trò của Nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ Số hóa tài liệu HT

47 79 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2019, 23:52

Khảo sát, đánh giá vai trò của Nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ Số hóa tài liệu HT làm đề tài bài tiểu luận kêt thúc học phần Kỹ năng hoạch định trong quản trị văn phòng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TÊN ĐỀ TÀI KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VAI TRỊ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Kỹ hoạch định quản trị văn phòng Giảng viên giảng dạy: ThS Nguyễn Mạnh Cường Mã phách:………………………………………… HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi thực tiểu luận “Khảo sát, đánh giá vai trò Nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT” Tơi xin cam đoan tập tiểu luận nghiên cứu thời gian qua Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có không trung thực thông tin sử dụng tập nghiên cứu này Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2018 Sinh viên Nông Văn Chầm LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tiểu luận này, tơi xin cảm ơn đến khoa Quản trị văn phòng – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho sinh viên có hội tiếp cận học phần bổ ích cung cấp kiến thức thực tế với chuyên ngành học Tôi xin chân thành cảm ơn Th.S Nguyễn Mạnh Cường, người tận tâm bảo hướng dẫn qua buổi học, buổi nói chuyện, thảo luận đề tài Nhờ có lời hướng dẫn, dạy bảo đó, tiểu luận dễ dàng thực Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công ty Công ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình làm tiểu luận Do kiến thức chun mơn kinh nghiệm thực tiến hạn chế nên tiểu luận tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp thầy để báo cáo hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ viết tắt/Ký hiệu Cụm từ đầy đủ GS Giáo sư TS Tiến sĩ QTVP Quản trị văn phòng BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội CBNV Cán nhân viên CP Cổ phần SXKD Sản xuất kinh doanh HC-NS Hành – Nhân NXB Nhà xuất MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .2 Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu sử dụng Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài Chương KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HĨA TÀI LIỆU HT 1.1 Lịch sử hình thành .5 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Chức nhiệm vụ * Tiểu kết Chương 12 Chương 13 THỰC TRẠNG VAI TRỊ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HĨA TÀI LIỆU HT 13 2.1 Tổ chức thu thập thông tin làm hoạch định .13 2.2 Tổ chức thiết lập mục tiêu .14 2.3 Tổ chức xây dựng thực giải pháp 15 2.3.1 Tuyển dụng nhân 16 2.3.2 Đào tạo, phát triển nhân .19 2.3.3 Bố trí sử dụng nhân .21 2.3.4 Đãi ngộ nhân 22 2.3.5 Kiểm tra, đánh giá nhân .23 * Tiểu kết Chương 25 Chương 26 GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HĨA TÀI LIỆU HT .26 3.1 Nhận xét, đánh giá 26 3.1.1 Ưu điểm .26 3.1.2 Nhược điểm 27 3.1.3 Nguyên nhân 27 3.2 Một số giải pháp .28 3.2.1 Về phía Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT .28 3.2.2 Về phía Nhà quản trị 29 * Tiểu kết Chương 31 KẾT LUẬN 32 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời buổi hội nhập kinh tế phát triển với bùng nổ thơng tin, đẩy nhanh xu hướng tồn cầu hóa quốc gia nói chung, tổ chức, doanh nghiệp nói riêng trước thời nhiều thách thức Điều đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có óc sáng tạo, linh hoạt, áp dụng nhiểu sách phù hợp thích ứng kịp thời để đạt nhiều mục tiêu tổ chức Để giúp lãnh đạo, nhà quản trị văn phòng tập trung hoàn thành việc hoạch định cho tổ chức nói chung hoạch định nhân tổ chức nói riêng có hiệu lực hiệu Có thể khẳng định yếu tố người yếu tố đóng vai trò tiên giúp tổ chức vận hành không ngừng phát triển theo tiến trình phát triển thời đại Đặc biệt, thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa vai trò người lại trở nên quan trọng Bởi vậy, để có đội ngũ nhân thật chất lượng, hoàn thành tốt mục tiêu quan, đơn vị, điều quan trọng công tác hoạch địch nhân phải thực hiệu đòi hỏi phối hợp nhiều phận, phối hợp lại thể cần thiết tổ chức có quy mơ lớn Từ vai trò nguồn nhân lực tổ chức vai trò Nhà quản trị văn phòng khơng thể thiếu, có nhiệm vụ chủ yếu hoạt động nhân hoạch định nguồn nhân bao gồm nhiệm vụ chi tiết như: Hoạch định số lượng, chất lượng, kỹ nguồn nhân sự; Hoạch định phương án, giải pháp tới mục tiêu nhân tổ chức,… Cơng tác hoạch định nhân đòi hỏi tốn thời gian chi phí thực tốt công tác mang lại mang lại vị cạnh tranh cho doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững Từ kiến thức trang bị lớp với q trình tìm hiểu, khảo sát thực tế công ty, định chọn đề tài “Khảo sát, đánh giá vai trò Nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT” làm đề tài tiểu luận kêt thúc học phần Kỹ hoạch định quản trị văn phòng 2 Lịch sử nghiên cứu Cho đến nay, có nhiều đề tài nghiên cứu cơng tác văn phòng, văn hóa cơng sợ quan, công tác văn thư báo cáo thực tập anh chị khóa trước Tuy nhiên, đề tài sâu vào phân tích cơng tác văn phòng phạm vi khơng gian riêng biệt, Công ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT - Giáo trình quản trị học, quản trị nhân lực quản trị văn phòng có đề cập đến đến vấn đề hoạch định nhân Đối tượng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài - Về đối tượng nghiên cứu: Đề tài Nghiên cứu vai trò Nhà quản trị văn phòng công tác hoạch định nhân - Về phạm vi giới hạn nghiên cứu: Văn phòng Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT Giai đoạn 2013-2017 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu tập trung sâu vào tìm hiểu vai trò Nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân Phân tích cơng tác tổ chức hoạch định nguồn nhân Công ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT từ tìm điểm mạnh điểm yếu nguyên nhân chúng Đặc biệt từ nguyên nhân hạn chế bất cập đưa số đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức hoạch định nhận Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tập trung nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Khái quát tổ chức hoạt động quan Thứ hai: Khảo sát đánh giá vai trò Nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân Thứ ba: Đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao vai trò Nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu sử dụng 5.1 Cơ sở phương pháp luận Dựa vào nghiên cứu GS, TS, giảng viên Đại học nghiên cứu đề tài : - “ Hoạch định nhân lực” tác giả Vũ Thanh Hiếu giảng viên Đại học Mở TP Hồ Chí Minh - “ Vai trò cơng tác Hoạch định” T.S Hà Văn Hội 5.2 Các phương pháp nghiên cứu sử dụng - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: kế thừa thơng tin, tài liệu có; - Phương pháp phân tích tổng hợp: phương pháp sử dụng suốt trình làm đề tài; - Phương pháp điều tra khảo sát, vấn trực tiếp cán bộ, công chức làm việc Công ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 6.1 Ý nghĩa lý luận Đề tài góp phần làm sáng tỏ, bổ sung, nâng cao kiến thức mà tác giả học, đồng thời với mong muốn làm sáng tỏ khúc mắc công tác cao hiệu suất làm việc qua đó, hồn thành mục tiêu chung doanh nghiệp: - Bố trí sử dụng nhân đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nhân sự, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Bố trí sử dụng nhân đảm bảo người việc: Mục tiêu cần đạt đảm bảo sử dụng nhân lực với lực, sở trường nguyện vọng cá nhân nhằm làm gia tăng suất lao động tạo động lực nhân viên làm việc - Bố trí sử dụng nhân đảm bảo thời hạn, đảm bảo tính mềm dẻo linh hoạt sử dụng lao động Việc sử dụng lao động phải đảm bảo đột biến nhân trình kinh doanh tác động đến từ hưu trí, bỏ việc, thun chuyển cơng tác… Hoặc nhiều trường hợp cần đa dạng hoá loại hình lao động nhằm tiét kiệm chi phí nhân công mà hoạt động sản xuất kinh doanh 2.3.4 Đãi ngộ nhân Đãi ngộ nhân trình chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động để học hồn thành tốt cơng việc, góp phần hồn thành mục tiêu quan tổ chức.Đãi ngộ nhân góp phần trì nguồn nhân sự, không ngừng nâng cao chất lượng nhân cho hoạt động quan, tổ chức.Giúp nguồn nhân quan tổ chức tăng hiệu làm việc, thức sáng tạo cống hiến cán công nhân viên Công ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT trọng đến sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống cán nhân viên với phương chân tạo cho cán bộ, nhân viên có sống “đầy đủ vật chất phong phú tinh thần” Từ Nhà QTVP góp ý, tư vấn cho Ban lãnh đạo công ty số sách đãi ngộ nhân như: * Lương: - Lương Chức danh; 27 - Lương hiệu công việc; - Lương tháng 13; - Phụ cấp cho vị trí cơng việc đặc thù; - Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu công việc hiệu hoạt động Công ty * Thưởng: - Thưởng nhân ngày lễ tết kiện đặc biệt Cơng ty; - Thưởng thành tích định kỳ đột xuất cho cá nhân tập thể; - Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh * Bảo hiểm: - Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định nhà nước; - Bảo hiểm sức khoẻ chất lượng cao cho nhân viên: điều trị bệnh nội,ngoại trú, thai sản; - Bảo hiểm tai nạn 24/24 * Phúc lợi khác: - Trợ cấp hưu cơng nhân viên có thâm niên cống hiến Cơng ty; - Trợ cấp ăn trưa; - Khám sức khỏe định kỳ trung tâm y tế chất lượng, uy tín; - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho công nhân viên; - Hàng năm, Công ty tổ chức cho cán nhân viên tham quan, nghỉ 28 mát để người có hội giao lưu, thư giãn, nghỉ ngơi; - Các chương trình chăm lo cho em nhân viên ngày hội gia đình, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng cho em nhân viên có thành tích học tập tốt; - Đãi ngộ tinh thần việc quan tâm đến nhu cầu tinh thần người thỏa mãn nhu cầu như: niềm vui cơng việc, tôn trọng quý trọng, thăng tiến cơng việc, quan tâm giúp đỡ, khuyến khích gặp khó khăn có rủi ro xảy thân gia đình Tất phương án muốn thực vai trò người Nhà QTVP cơng tác trực tiếp xây dựng, đạo tham gia công tác đại ngộ nhân tham mưu tư vấn cho lãnh đạo cơng ty để có định đắn để hoàn thành mục tiêu nhân cho công ty 2.3.5 Kiểm tra, đánh giá nhân Kiểm tra, đánh giá nhân hoạt động quan trọng quản trị nhân mà nhà quản lý trọng quan tâm đến nhằm: - Nâng cao khả thực công việc cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ thực công việc, từ có biện pháp nâng cao hồn thiện hiệu công tác - Ðánh giá lực thực cơng việc giúp doanh nghiệp có liệu cho biết khả thăng tiến nhân viên Nhờ đánh giá doanh nghiệp có sở để hoạch định tài nguyên nhân - Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa sai lầm trình làm việc, đồng thời làm sở để khuyến khích động viên họ - Ðánh giá lực thực cơng việc giúp cho doanh nghiệp có sở dự báo nhân tương lai, từ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân - Thông qua đánh giá lực thực công việc nhân viên, nhà quản 29 trị điều chỉnh việc bố trí sử dụng nhân viên cho phù hợp với công việc, phát tiềm ẩn giấu nhân viên giúp họ phát triển Nhà QTVP Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT, giúp Phòng HC-NS Lãnh đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phương pháp sau: - Đánh giá thang điểm: Đây phương pháp đơn giản phổ biến để đánh giá thực công việc Trong bảng liệt kê điểm yếu theo yêu cầu công việc chất lượng, số lượng công việc xếp thứ tự theo đánh giá thực công việc từ mức đến xuất sắc, theo thang điểm (ví dụ: thang điểm 10, thang điểm 100) Mỗi nhân viên cho điểm phù hợp với mức độ thực điểm theo u cầu cơng việc Sau tổng hợp lại, đưa đánh giá chung tình hình thực cơng việc nhân viên - Xếp hạng luân phiên: Phương pháp đánh giá nhân viên cách xếp từ người giỏi đến người nhất, theo số điểm như: Thái độ làm việc, kết công việc Cách thực hiện: Liệt kê tất nhân viên cần đánh giá; Trên biểu mẫu, điểm chính, xác định nhân viên đánh giá cao nhất, đến người Ngồi ra, đánh giá nhân cơng ty thực theo phương pháp: người lao động tự đánh giá, thực đánh giá nội phòng lao động quản lý trực tiếp đánh giá lao động quyền; không thực lấy ý kiến cấp đánh giá cấp đánh giá chéo phòng lẫn Từ kết kiểm tra đánh giá có sau q trình đánh giá, nhà quản trị nắm rõ điểm yếu, điểm mạnh nhân viên, qua đưa phương án phù hợp để phát huy hết khả cá nhân giúp cho hiệu công việc ngày nâng cao * Tiểu kết Chương Trong trình khảo sát chương cho thấy, hoạch định nhân 30 quan có vai trò quan trọng hoạt động quản lý Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT, chức nhà quản trị văn phòng Chức đòi hỏi nhà quản trị văn phòng chủ động thu thập thơng tin,lập kế hoạch, xác định mục tiêu ( mục tiêu trước mắt, mục tiêu lâu dài, mục tiêu chiến lược…) tổ chức thực mục tiêu để phục vụ cho công tác hoạch định nhân quan Qua thấy tầm quan trọng nhà quản trị văn phòng cơng tác cơng ty nói chung cơng tác hoạch định nhân Công ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT nói riêng 31 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT 3.1 Nhận xét, đánh giá 3.1.1 Ưu điểm Tại Công ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT, Nhà QTVP thực tốt nhiệm vụ, chức mình, đồng thời góp phần quan trọng giúp cho công tác hoạch định công ty trở nên hiệu Cụ thể: - Tổ chức thu thập thông tin làm hoạch định: Các thông tin nhà QTVP cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời giúp cho việc hoạch định nhân Phòng HC-NS trở nên phù hợp với yêu cầu thực tế, nhờ việc hoạch định phát triển nhân đẩy nhanh, đáp ứng nhu cầu nhân sự, giúp cơng việc thực hồn thành tiến độ, đem lại hiệu cao - Tổ chức thiết lập mục tiêu: Khi tổ chức thiết lập mục tiêu nhân Công ty, nhà QTVP tìm hiểu kĩ nhu cầu nguồn lực thực tế cơng ty, góp phần cung cấp thông tin để xác lập mục tiêu phù hợp, xuyên suốt trình hoạt động Các mục tiêu đưa ngắn gọn, dễ hiểu, có tính khả thi, ban lãnh đạo ghi nhận đánh giá cao - Tổ chức xây dựng thực giải pháp: Việc tổ chức công tác hoạch định nhân Công ty đặc biệt quan tâm coi trọng, yếu tố quan trọng làm động lực thúc đẩy phát triển mặt Công ty + Về công tác tuyển dụng nhân : Nhà QTVP phối hợp đơn vị khác xây dựng kế hoạch tuyển dụng quy chế tuyển dụng cách linh hoạt , rõ ràng hiệu Có lợi cho người lao động công ty + Về cơng tác xếp, bố trí nhân : Nhà QTVP ln quan tâm có kế hoạch kịp thời hợp lý vị trí cơng việc 32 + Về công tác Đào tạo phát triển nhân lực : hình thức đào tạo phát triển nhân hợp lý, tạo điều kiện cho nhân phát triển, đồng thời tiết kiệm kinh phí cho quan + Về công tác đãi ngộ nhân : sở khoa học, hợp lý, công + Về công tác kiểm tra, đánh giá nhân : Đánh giá nhân thực công việc tương đối xác từ phát kịp thời sai lệch so với yêu cầu quan từ đề phương pháp để khắc phục sai lệch khơng cần thiết 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm, công tác hoạch định nhân nhà QTVP số hạn chế cần khắc phục: - Mặc dù nhà QTVP đưa kế hoạch, quy trình tuyển dụng nhân q trình tổ chức thực gặp nhiều vấn đề nhân tuyển dụng chủ yếu người quen giới thiệu em quan chưa có nhiều lựa chọn để tìm nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển quan - Quy trình tuyển dụng chưa hợp lý, với đối việc thông báo tuyển dụng chưa phổ biến rộng rãi làm nhiều người lao động khơng biết đến cơng ty - Chưa có giải pháp cụ thể để giữ chân người lao động giỏi trẻ lại với công ty họ số lý phải dời cơng ty - Kế hoạch đào tạo chương trình đào tạo chưa cụ thể gây nhiều khó khăn cho trình áp dụng vào thực tế - Đánh giá nhân dựa chủ quan người quản lý mà khơng thơng qua chương trình đánh giá với nhân viên từ đầu Và việc đánh giá mang nặng tính lý thuyết, chủ quan 33 - Sắp xếp bố trí nhân đơi chậm chễ, chưa đáp ứng nhu cầu cảu nhân viên 3.1.3 Nguyên nhân Những tồn tại, hạn chế công tác hoạch định nhân nhà QTVP Công ty xuất phát từ nguyên nhân sau: * Nguyên nhân khách quan : - Do sách pháp luật nước ta nhân phức tạp, chưa thống làm cho việc hoạch định nhân cũng nhiều khó khăn - Thị trường lao động dồi chất lượng thuộc mức trung bình gây khó khăn q trình tuyển dụng vào đào tạo - Có nhiều cơng ty đối thủ cạnh tranh nên gây khó khăn việc hoạch định nhân hoạch định chiến lược,… * Nguyên nhân chủ quan: - Mơ hình cấu tổ chức Công ty, Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT Cơng ty lớn, số lượng cơng việc chia theo chức nhiệm vụ người, nhiên có chồng chéo nội dung cơng việc nên chưa đạt hiệu cao - Công ty chưa xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng, tiêu chí kinh tế đưa có độ xác chưa cao, công việc thực chưa rõ ràng phần ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Do đó, gây khó khăn cho nhà QTVP việc hỗ trợ thiết lập mục tiêu nhân - Công ty chưa áp dụng nhiều Khoa học - Cơng nghệ vào hoạt động quản lý điều hành nhân nên việc làm thủ công truyền thống nhiều thời gian có sai sót khơng đáng có 3.2 Một số giải pháp 34 3.2.1 Về phía Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT Trước hết, muốn nâng cao vai trò nhà QTVP Ban lãnh đạo cơng ty cần quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên Sự quan tâm thể giải pháp cụ thể tuyển dụng đào tạo cán nhân viên; phải có kế hoạch đào tạo trang bị kiến thức kiến thức chun mơn nghiệp vụ Hành lĩnh vực có chun mơn liên quan Kỹ quản lý nhân Chương trình đào tạo phải khoa học, hợp lý, tăng cường công tác thực hành Thứ hai, lãnh đạo cơng ty cần có rõ ràng phân chia chức nhiệm vụ cho phận cho phù hợp đem lại hiệu cao công việc Thứ ba, áp dụng tiến khoa học cơng nghệ vào cơng ty nói chúng cơng tác nhân nói riêng Thứ tư, có chương trình đãi ngộ cho tồn cơng ty vật chất hay tinh thần để nhân công ty với tinh thần thoải mái làm việc Thứ năm, cạnh tranh lành mạnh với công ty bạn tốt công ty không mang nặng tính cạnh tranh mà quan tâm đến chất lượng sản phẩm giải pháp để nâng cao vai trò hoạch định nhân xác khách quan Thứ sáu, cơng ty nên xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn để từ Trưởng phòng HCNS có sách, phương hướng nhân cụ thể khả thi Thứ bảy, cần đào tạo nhà QTVP lĩnh vực tuyển dụng để nắm vững kỹ như: kỹ giao tiếp thuyết phục, kỹ đặt câu hỏi, kỹ giải vấn đề,… Thứ tám, đào tạo phát triển, xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo quản lý, 35 điều hành chuyên mơn nghiệp vụ chun sâu Quản lý kiểm sốt chặt chẽ khả trình độ cán nhân viên Cuối cùng, cơng ty nên tách phòng HC-NS hai phận : Hành văn phòng Tổ chức cán (phòng Nhân sự) để chun mơn hố cơng việc phận Hai phận phối hợp với đặc biệt hỗ trợ lẫn công tác hoạch định nhân 3.2.2 Về phía Nhà quản trị Trước hết, nhà QTVP ln nâng cao kiến thức chun mơn để giúp ban lãnh đạo việc thực công tác nhân Thứ hai, làm cánh tay đắc lực lãnh đạo cơng ty mà trưởng phòng HC-NS phải nắm bao quát tất vấn đề công ty để kịp thời tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo công việc cần thiết công tác hoạch định nhân Thứ ba, trang bị thêm nhiều kỹ năng, thành thạo nghiệp vụ để giải tốt công việc mà lãnh đạo giao phó Thứ tư, làm việc cách khoa học, sáng tạo Ln giữ mối quan hệ tốt với phòng ban khác để phối hợp đưa định đắn nhân hoạch định nhân Thứ năm, cần quan tâm đến vấn đề đào tạo cho nhân viên kiến thức, kỹ để nhân viên san sẻ công việc thân, giảm bớt áp lực công việc Thứ sáu, gần gũi hoà đồng với nhân viên, tạo bầu khơng khí thoải mái q trình làm việc Cuối cùng, tìm tòi, phát cách làm việc mới, hiệu việc áp dụng tin học, khoa học cơng nghệ vào q trình làm việc cá nhân, đơn vị công ty Trong nội dung cụ thể, ta phân chia thành nhóm giải pháp 36 sau: - Giải pháp cho kế hoạch nhân sự: + Xây dựng kế hoạch dài hạn phải ý đến việc xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung nhân + Hoạch định chi tiết quy mơ, số lượng, giới tính nhân để đạt tới cấu lao động phù hợp + Xây dựng kế hoạch phải quan tâm đến yếu tố khách quan như: thị trường lao động, pháp luật, đối thủ cạnh tranh,… - Giải pháp cho công tác hoạch định tuyển dụng: + Xây dựng kế hoạch tuyển dụng linh hoạt, cụ thể cho giai đoạn, phù hợp với yếu tố bên bên ngồi cơng ty + Nâng cao trình độ lực đội ngũ nhân viên làm công tác tuyển dụng Dễ dàng cho việc tuyển người việc tránh định sai lầm đinh tuyển dụng + Đa dạng hố hình thức tuyển dụng, xây dựng dự trù kinh phí song song q trình tuyển dụng - Giải pháp hoạch định công tác sử dụng, bố trí nhân sự: + Xây dựng quy chế bố trí sử dụng nhân hợp lý, thống cơng ty + Bố trí nhân vào vị trí cơng việc phù hợp với lực họ Việc chọn người người chọn việc + Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thực cơng tác sử dụng bố trí nhân - Giải pháp cho công tác đãi ngộ nhân sự: 37 + Xây dựng, bổ sung hoàn thiện bảng lương, quỹ lương cho nhân + Thống hình thức trả lương + Bổ sung hình thức đãi ngộ vật chất tinh thần cho nhân : chăm sóc y tế theo quý theo năm, thi hay chuyến du lịch - Giải pháp cho hoạch định công tác kiểm tra, đánh giá nhân sự: + Hồn thiện hệ thống, chương trình, kế hoạch đánh giá công việc cách phù hợp, hợp lý + Trước tiến hành đánh giá cơng việc phải phân tích cơng việc : bảng mô tả công việc; bảng tiêu chuẩn công việc; bảng u cầu cơng việc + Q trình xây dựng chương trình đánh giá phải dựa thoả thuận góp ý người lao động Xong trình đánh giá phận HCNS phải thơng qua họ để mặt làm chưa làm được, nguyên nhân cách giải * Tiểu kết Chương Trong chương 3, tiến hành nhận xét đánh giá mặt ưu, nhược điểm nhà QTVP công tác hoạch định nhân Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT Từ đưa nguyên nhân giải pháp nâng cao vai trò nhà QTVP cơng tác hoạch định nhân gồm phía cơng ty phía Nhà quản trị Các nhóm giải pháp cần phải cơng ty Nhà quản trị nhìn nhận tìm phương án phù hợp để giải thực đạt mục đích cuối đưa cơng ty phát triển 38 KẾT LUẬN Hoạch định nhân trình nghiên cứu xác định nhu cầu nhân lực đưa giải pháp sách để đảm bảo số lượng chất lượng nhân lực cho hiệu công việc tổ chức Trong quan, tổ chức việc hoạch định nhân hoạt động khơng thể thiếu Nó đóng vai trò trung tâm trình hình thành phát triển quan tổ chức Ngoài ra, nhân lực tổ chức quan trọng, giữ vai trò yếu tố tiên cấu thành nên ổn định hoạt động lâu dài quan tổ chức Việc nâng cao hiệu chất lượng công tác hoạch định nhân vấn đề cấp thiết quan tổ chức nói chung cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT nói riêng Trong hoạt động công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT, cơng tác hoạch định nhân hoạt động quan trọng gắn liền với phát triển quan có ảnh hưởng trực tiếp đến cơng tác quản lý điều hành hoạt động quan Công tác hoạch định nhân hoàn thiện bước đại nhờ ứng dụng Khoa học - Công nghệ vào hoạt động quản lý điều hành nhân mà hoạt động công ty diễn thơng suốt Nhận thấy tầm quan trọng đó, công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT nhìn nhận ưu điểm đạt hạn chế tồn đọng để tìm phương án phù hợp để giải thực đạt mục đích cuối đưa cơng ty phát triển 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Tổng hợp GS.TS Nguyễn Thành Đô, ThS Nguyễn Ngọc Điệp, ThS Trần Phương Hiền (2012), Giáo trình Quản trị văn phòng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội ThS Nguyễn Văn Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Đại học Kinh tế Quốc đân, Hà Nội Vũ Cao Đàm(2007), Giáo trình Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nghiêm Hồng Kỳ, Lê Văn In, Đỗ Văn Học (2015), Giáo trình Quản trị văn phòng, NXB Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh Vương Thị Kim Thanh (2009), Quản trị hành văn phòng, NXB Thống kê, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục số 01: Sơ đồ cấu tổ chức công ty cổ phần số hóa tài liệu HT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN PHỊNG CƠNG NGHỆ LƯU TRỮ PHỊNG CƠNG PHỊNG NGHỆ SỐ HĨA ĐẤU THẦU PHỊNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN MIỀN NAM PHÒNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ... định nhân Công ty Cổ phần Cơng nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài. .. hiểu, khảo sát thực tế công ty, định chọn đề tài Khảo sát, đánh giá vai trò Nhà quản trị văn phòng cơng tác hoạch định nhân Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT làm đề tài tiểu... TRẠNG VAI TRỊ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TRONG CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT 13 2.1 Tổ chức thu thập thông tin làm hoạch định
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát, đánh giá vai trò của Nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ Số hóa tài liệu HT, Khảo sát, đánh giá vai trò của Nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ Số hóa tài liệu HT, Cấu trúc của đề tài, KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT, THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT, Giải pháp nâng cao vai trò của nhà quản trị văn phòng trong công tác hoạch định nhân sự tại Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay