Nguyên nhân ảnh hưởng của Dòng họ pháp luật Civil Law tới hệ thống pháp luật Việt Nam

18 44 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2019, 10:24

Dòng họ pháp luật Civil Law là một trong những dòng họ pháp luật lớn và lâu đời nhất trên thế giới. Trong suốt quá trình hình thành của mình nó đã đạt được những thành tựu to lớn. Với sự phát triển lớn mạnh và nhanh chóng của mình Civil Law đã vươn mình ra khỏi khu vực châu Âu lục địa và có tầm ảnh hưởng lớn đối với nhiều khu vực cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng là một quốc gia chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dòng họ pháp luật Civil Law.Vậy dòng họ pháp luật Civil Law hình thành và phát triển như thế nào? Nó có những đặc trưng gì? Nó có những ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật Việt Nam như nào? Nguyên nhân dẫn đến sự ảnh hưởng đó là gì? MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Dòng họ pháp luật Civil Law dòng họ pháp luật lớn lâu đời giới Trong suốt trình hình thành đạt thành tựu to lớn Với phát triển lớn mạnh nhanh chóng Civil Law vươn khỏi khu vực châu Âu lục địa có tầm ảnh hưởng lớn nhiều khu vực nhiều quốc gia giới Việt Nam quốc gia chịu ảnh hưởng không nhỏ dòng họ pháp luật Civil Law Vậy dòng họ pháp luật Civil Law hình thành phát triển nào? Nó có đặc trưng gì? Nó có ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật Việt Nam nào? Nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng gì? Để làm rõ vấn đề Em xin chọn đề “Bằng hiểu biết luật so sánh, Anh/ chị bình luận nguyênnhân ảnh hưởng Dòng họ pháp luật Civil Law tới hệ thống pháp luật Việt Nam” làm đề tài cho tiểu luận cá nhân B NỘI DUNG I Khái quát dòng họ pháp luật Civil law Về tên gọi Thuật ngữ “civil law” lĩnh vực luật học có hai nghĩa phổ biến: Thứ nhất, tên gọi hệ thống pháp luật lục địa châu Âu (còn gọi hệ thống pháp luật La Mã – Đức), dòng họ pháp luật lớn giới, tồn nước lục địa châu Âu như: Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo, Bỉ, Lúcxăm-bua, Hà Lan, Thụy Sỹ, Scotland, phần lớn nước châu Phi, hầu Mỹ - Latinh, nước phương Đông kể Nhật Bản Thứ hai, có nghĩa Luật dân - ngành luật điều chỉnh quan hệ tài sản nhân thân cá nhân, thuộc lĩnh vực luật tư điều chỉnh quan hệnhân với tư nhân Trong lĩnh vực luật so sánh, dòng họ Civil Law hiểu theo nghĩa thứ hệ thống pháp luật lớn giới mà nên tảng luật La Mã cổ đại Đặc điểm dòng họ Civil Law Nhìn cách tổng quan, dòng họ Civil Law có đặc điểm sau: Thứ nhất, chịu ảnh hưởng sâu sắc luật La Mã, luật La Mã nghiên cứu trường đại học Đức, Pháp nước lục địa châu Âu coi nguồn luật bổ sung, áp dụng trực tiếp luật pháp thành văn tập quán pháp luật họ chưa có quy định quan hệ xã hội cần thiết phải điều chỉnh pháp luật Thứ hai, Các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law phân chia thành công pháppháp Các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ chia thành Jus publicum (công pháp) Jus privatum (tư pháp) Công pháp bao gồm ngành luật điều chỉnh quan hệ xã hội quan nhà nước với quan nhà nước với tư nhânpháp bao gồm ngành luật điều chỉnh quan hệnhân với tư nhân Thứ ba, hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law coi trọng lí luận pháp luật Các học thuyết pháp luật, nguyên tắc pháp luật coi nguồn pháp luật Các luật nước lục địa châu Âu thường từ chung đến riêng Ở phần chung, khái niệm trình bày cách rõ ràng, rành mạch Phần chung làm sở cho phần riêng thông thường xây dựng theo tư logic từ khái quát đến cụ thể, từ chung đến riêng, từ trừu tượng đến hữu tình, từ nguyên tắc chung đến tình cụ thể, từ lí luận đến thực tiễn Thứ tư, Các hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law có trình độ hệ thống hóa, phát triển hóa cao Ngồi luật thơng thường quốc gia châu âu lục đị xây dụng nhiều luật khác Thông qua việc xây dựng nhiều luật, việc nghiên cứu, thực áp dụng pháp luật trở nên dễ dàng Các quy phạm pháp luật luật thường cụ thể với chế tài rõ ràng áp dụng trực tiếp vào quan hệ xã hội mà không cần thông qua văn pháp luật trung gian nghị định thônghướng dẫn thi hành Thứ năm, Dòng họ Civil Law khơng coi tiền lệ pháp luật hình thức pháp luật thông dụng phổ biến pháp luật thành văn Dòng họ Civil Law chịu ảnh hưởng sâu sắc học thuyết phân chia quyền lực nên khơng thừa nhận vai trò lập pháp quan xét xử Án lệ hình thức pháp luật khơng khuyến khích phát triền áp dụng cách hạn chế hình thức khắc phục khiếm khuyết pháp luật thành văn Sự hình thành phát triển Civil Law Quá trình hình thành phát triển dòng họ Civil Law bao gồm giai đoạn sau: 3.1 Giai đoạn pháp luật tập quán trước kỉ XIII Đây thời kì pháp luật hình thành từ tập quán địa phương mang tính biệt lập, phân tán, thiếu thống Tồn luật tập quán Pháp, Đức, dân tộc Slavian, luật La Mã Đặc biệt, phần lớn tộc Tây Âu bị người La Mã đô hộ suốt kỉ nên luật La Mã cổ đại có ảnh hưởng lớn Mặc dù Tây La Mã sụp đổ vào năm 476 đế chế Đông La Mã tồn Năm 528, Hồng đế ĐƠng La Mã Justinian lệnh hệ thống hóa củng cố luật La Mã Kết tạo nên cơng trình pháp luật lớn mang tên Corpus Juris Civilis bao gồm phần: Code, Digeste, Institutes Novels cơng bố từ năm 529 đến năm 534 Nhìn chung, giai đoạn pháp luật giản đơn, lẫn lộn quy phạm đạo đức, tôn giáo pháp luật Luật pháp thời kì chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng tôn giáo, nhiều quốc gia lấy luật lệ nhà thờ làm luật lệ nhà nước 3.2 Giai đoạn phát triển pháp luật thành văn từ kỉ XIII đến cuối thể kỉ XVIII Cuối kỉ XII, thành phố châu Âu bắt đầu phát triển với phát triển gia tăng hoạt động thương mại giao lưu dân tộc châu Âu lục địa Hoạt động buôn bán, thương mại phát triển dân cư thành thị (civitas) tạo nhu cầu cần phải phân biệt tôn giáo, đạo đức pháp luật Đáng ý giai đoạn văn hóa Phục Hưng kỉ XIII – XIV xuất phát từ Italia sau lan dần sang nước lục địa châu Âu Các nhà tư tưởng lúc muốn giá trị đích thực luật La Mã chấn hưng, phát triển Thời kì phục hưng luật La Mã đánh dấu kiện Bộ tổng luật Corpus Juris Civils nghiên cứu đem vào giảng dạy trường đại học tổng hợp châu Âu Giai đoạn từ kỉ XIII đến kỉ XVIII giai đoạn hình thành hệ thống pháp luật thống châu Âu Vào đầu kỉ XIII, châu Âu mà nước thuộc lục địa châu âu khơng có hệ thống pháp luật thống Nguyên nhân tình trạng quốc gia áp dụng pháp luật tập quán cho vùng, miền khác Trên sở ảnh hưởng sâu rộng Corpus Juris Civils, hệ thống pháp luật chung châu Âu đời gọi Jus Commune 3.3 Giai đoạn pháp điển hóa pháp luật phát triển mở rộng lục địa châu Âu (cuối thể kỉ XVIII, đầu kỉ XIX đến nay) Đây giai đoạn đánh dấu văn pháp luật quan trọng, cách mạng lớn phát triển tư tưởng pháp luật nhân loại Trước hết phải kể đến Bản tuyên ngôn nhân quyền dân quyền năm 1789 Pháp Những quy định Ban tuyên ngôn tiếng trở thành nguyên tắc hiến pháp quốc gia lục địa châu Âu nhiều nước khác giới Sang kỉ XIX, hệ thống pháp luật châu Âu diễn xu hướng pháp điển hóa mạnh mẽ Nổi bật pháp, người ta xây dựng khoảng 40 luật đặc biệt đời Bộ luật Dân Pháp (Bộ luật Napoleon 1804) Bộ luật coi kinh điển cho nước Civil Law Ngồi q trình pháp điển hóa pháp luật diễn mạnh mẽ Đức ảnh hưởng đến quốc giai khác 3.4 Sự phát triển dòng họ Civil law ngồi châu Âu Do nhiều quốc gia châu âu Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, hà Lan, Italya có nhiều thuộc địa châu lục khác nên dòng họ pháp luật Civil law có điều kiện để phát triển sang châu lục khác Ở châu Phi chịu ảnh hưởng lớn từ Pháp, Bỉ, Tây ban Nha… Ở châu Mỹ, thuộc địa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan vùng lãnh thổ tiếp nhận chế định pháp luật thuộc dòng họ Civil law xây dựng luật theo hình mẫu châu Âu châu Á, dòng họ Civil law tiếp cận nhiều khu vực lãnh thổ khác Ngày nay, Civil Law áp dụng nhiều nước giới, bên cạnh có học tập từ hệ thống pháp luật khác giới, đặc biệt hệ thống Common Law Qua đâu thấy, Civil Law mở rộng giới thông qua hai đường chủ yếu là: Mở rộng thuộc địa (chủ yếu) học hỏi văn minh pháp lí phương Tây nước Nguồn Civil Law Theo quan điểm thực tiễn nguồn pháp luật, nguồn hệ thống pháp luật Civil law bao gồm số nguồn sau: Thứ nhất, Pháp luật thành văn, nguồn quan trọng trong hệ thống nguồn luật dòng họ Civil Law Nguồn pháp luật thành văn dòng họ Civil law bao gồm loại văn sau: Hiến pháp (Constitution); Các công ước quốc tế (Traité internationale; Bộ luật (Code); Luật (Loi); Sắc lệnh (Décret); Nghị định (Ordonnance); Quyết định (Décision) tổng thống ban hành; Quyết định (Arrêté) trưởng, thị trưởng ban hành; Các thị (Directive) cấp với cấp dưới; Các thông tư (Circulaire) cấp với cấp phần lớn thông tư mang tính bắt buộc thực Thứ hai, Tập quán pháp luật (La coutume), quy tắc xử hình thành cách tự phát, tồn từ lâu đời, truyền từ hệ qua hệ khác, trở thành thói quen tự nhiên mang tính bắt buộc chung quy phạm pháp luật Trong hệ thống pháp luật lục địa châu Âu, tập quán pháp luật chia làm ba loại: Tập quán áp dụng đương nhiên (Praeter legem); Tập quán áp dụng theo dẫn chiếu pháp Luật (Secundum legem); Và tập quán trái pháp luật (Adversus legem) Thứ ba, Án lệ (Jurisprudence), án tuyên giải thích, áp dụng pháp luật coi tiền lệ làm sở để thẩm phán sau áp dụng trường hợp tương tự Hiện nay, nhiều nước lục địa châu Âu có tuyển tập án lệ thức án lệ ngày khẳng định nguồn không thiếu pháp luật Thứ tư, Học thuyết (La doctrine), khứ, học thuyết nguồn hệ thống pháp luật lục địa châu Âu Các nguyên tắc pháp luật đời khoảng kỉ XIII – XVIII trường đại học châu Âu xây dựng nên Cùng với thắng lợi tưu tưởng dân chủ tư sản đời luật Pháp vào đầu kỉ XIX sụ thống trị học thuyết thay thống trị luật Ngày nay, học thuyết khơng nguồn pháp luật, nhiên xem xét pháp luật theo nghĩa rộng đại lượng công bằng, cơng lí học thuyết nguồn quan trọng Thứ năm, nguyên tắc chung pháp luật (Principes généraux du droit), nguyên tắc thành văn không thành văn chấp nhận luật quốc gia hầu Các nguyên tắc chung thể hiến pháp, luật luật, nhiên có nhiều ngun tắc chung pháp luật khơng thể pháp luật thành văn hành mà có nguồn gốc từ án lệ luật La Mã cổ đại II Sự ảnh hưởng Civil law đến hệ thống pháp luật Việt Nam Sự ảnh hưởng Civil law đến Việt Nam Kể từ hình thành Civil law phát triển ảnh hưởng châu Âu với xâm chiếm mở rộng thuộc địa nước tư phương tây Do nhiều quốc gia Tây Âu Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Italia có nhiều thược địa châu lục khác nên dòng họ pháp luật Civil law có điều kiện thuận lợi để phát triển sang châu lục khác Ở nươc Đông Dương nói chung Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng Civil law chủ yếu thông qua hệ thống pháp luật nước Pháp Việt Nam thuộc địa Pháp Pháp luật Phápảnh hưởng với trình xây dựng thực pháp luật Việt Nam sau: Thứ nhất, ảnh hưởng văn hoá pháp luật Pháp vào hoạt động lập hiến Việt Nam Vào cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản Pháp, đặc biệt Bản Tuyên ngôn Dân quyền công dân quyền nước Pháp 1789, Hiến pháp 1791 Hiến pháp Pháp, giới trí thức Việt Nam tranh luận sôi việc xây dựng Hiến pháp cho Việt Nam Sau Cách mạng Tháng thành công, mơ ước người dân Việt Nam Hiến pháp cho người dân Việt Nam có điều kiện biến thành thực Chỉ sau thời gian ngắn sau thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hiến pháp 1946 xây dựng Đây Hiến pháp kết tinh tinh hoa hiến pháp tư sản, đặc biệt Hiến pháp nước Cộng hoà Pháp Thứ hai, ảnh hưởng pháp luật Pháp với việc xây dựng thực luật dân Việt Nam Trong thời thực dân Pháp đô hộ, ảnh hưởng Bộ luật Dân Napoleon 1804, số Bộ luật Dân Việt Nam ban hành như: Bộ luật Dân giản yếu Nam Kỳ ban hành năm 1884; Bộ luật Dân Bắc Kỳ ban hành năm 1931; Bộ luật Dân Trung Kỳ ban hành năm 1936 Sau Cách mạng Tháng năm 1945, điều kiện chưa xây dựng Bộ luật mới, Sắc lệnh ngày 10/10/1945 cho phép áp dụng luật lệ chế độ cũ, trừ điều khoản trái với độc lập tự nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Ngay đến sau này, đất nước hoàn toàn dành độc lập đường đổi phát triển pháp luật dân Việt Nam tiếp thu giái trị tinh túy pháp luật châu Âu lục địa nói chung nước Pháp nói riêng Tiêu biểu Bộ luật Dân 2005 xây dựng tinh thần hội nhập quốc tế, tiếp thu nhiều tư tưởng pháp luật lục địa châu Âu (Pháp, Đức) giữ sắc văn hoá truyền thống đời sống dân Việt Nam Thứ ba, ảnh hưởng hệ thống tổ chức án Pháp Việt Nam Trước người Pháp đặt ách hộ, hệ thống tồ án Việt Nam xây dựng theo mơ hình tồ án phong kiến, khơng có tách biệt quan hành quan tư pháp, quan cai trị đầu hạt đồng thời quan xét xử Khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên Việt Nam, bên cạnh án người Việt xây dựng theo mơ hình tồ án phong kiến để xét xử người Việt, người Pháp thành lập thêm hệ thống tồ án Pháp xây dựng theo mơ hình tồ án tư sản để xét xử công dân Pháp cơng dân nước ngồi kể người Việt nhập quốc tịch Pháp Các án Pháp xây dựng thời kỳ hoàn toàn án theo mơ hình tồ án đại Đó đảm bảo nguyên tắc tư pháp tách khỏi hành thành ngành độc lập, không quan cai trị hành đồng thời thẩm phán Các quan điều tra, truy tố, xét xử tách biệt độc lập với Nguyên tắc công dân bình đẳng trước pháp luật thiết lập, quyền bào chữa bị cáo đảm bảo Nhờ hệ thống án du nhập vào Việt Nam, mơ hình tồ án tư sản có ảnh định đến tư tố tụng cách thức tổ chức hệ thống án cho người Việt Namhệ thống án nhanh chóng thiết lập sau cách mạng tháng 8/1945 Việt Nam giành độc lập Thứ tư, ảnh hưởng quan đại diện dân chúng thời Pháp thuộc đến ý tưởng tổ chức Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp sau Việt Nam giành độc lập Trong thời kỳ người Pháp đô hộ Việt Nam, hệ thống quan đại diện dân chúng thành lập như: “Hội đồng quản hạt Nam Kỳ”; “Uỷ ban tư vấn kỳ hào Bắc Kỳ”; “Viện tư vấn xứ Bắc Kỳ” Ngoài quan đại diện cho dân chúng cấp Kỳ có quan đại diện cho dân chúng cấp tỉnh thành phố như: “Hội đồng quận” Nam Kỳ; “Uỷ ban tư vấn xứ hành tỉnh” Bắc kỳ; “Hội đồng hàng tỉnh” Trung Kỳ Bên cạnh quan đại diện dân chúng thành lập thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng Các quan đại diện dân chúng thời kỳ Pháp thuộc phần lớn mang tính chất hình thức có tầng lớp kỳ hào tham gia bầu cử ứng cử vào quan đại diện Vai trò quan đại diện lúc hạn chế có thẩm quyền tư vấn Các kiến nghị quan đại diện thực đồng ý đại diện Chính phủ bảo hộ Mặc dù Thiết chế quan đại diện dân chúng pháp xây dựng nhiều hạn chế, có ảnh hưởng định đến tư tổ chức máy nhà nước đại theo hướng ngày dân chủ Việt Nam Sau Cách mạng tháng năm 1945, nước nhà giành độc lập, kinh nghiệm dù hạn chế quan đại diện dân chúng thời Pháp thuộc giúp cho người dân Việt Nam tổ chức Quốc hội Hội đồng nhân dân hệ thống quan dân cử thực dân chủ Một số điểm tương đồng hệ thống pháp luật Việt Nam với hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law Dưới ảnh hưởng pháp luật Pháp - đại diện điển hình dòng họ pháp luật Civil Law thời kì thuộc địa trình tiếp thu giá trị tinh hoa pháp luật Pháp nói riêng quan điểm tiến bộ, phù hợp Civil Law nói riêng q trình xây dựng hoàn thiện pháp luật Việt nam từ dành độc lập đến nay, mà hệ thống pháp luật Việt nam có số điểm tương đồng với hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law Một số điểm tương đồng là: Thứ nhất, giống hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law, hệ thống pháp luật Việt nam coi trọng lý luận pháp luật Các luật Việt Nam thường từ chung đến riêng Phần chung làm sở cho phần riêng xây dựng theo tư logic từ khái quát đến cụ thể, từ chung đến riêng, từ trừu tượng đến hữu hình, từ nguyên tắc chung đến tình cụ thể , từ lý luận đến thực tiễn Điều thấy rõ Bộ luật hình Và Bộ luật dân Việt Nam Ngày Việt Nam xây dựng nhà nước theo đường Xã hội chủ nghĩa lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin tảng tư tưởng vấn đề coi trọng lý luận vấn đề đề cao, lĩnh vực xây dựng pháp luật Thứ hai, hệ thống pháp luật việt nam có trình độ hệ thống hóa, pháp điển hóa cao Điều thể việc xây dựng nhiều luật khác ban hành nhiều luật,…nhờ việc ban hành nhiều Bộ luật, luật với quy phạm pháp luật cụ thể, rõ ràng làm cho việc áp dụng pháp luật trở nên dễ ràng Có thể áp dụng trực tiếp cá quy phạm pháp luật Bộ luật Luật vào điều chỉnh quan hệ xã hội mà không cần phải thông qua văn pháp luật trung gian nghị định thônghướng dẫn thi hành Tuy nhiên trình độ pháp điển hóa Việt Nam chưa thực đạt nhiều thành tựu, nhiều quy định pháp luật vẫ chưa thực rõ ràng dẫn đến tình trạng phải ban hành nhiều văn để hướng dẫn thi hành Thứ ba, tương đồng nguồn hệ thống pháp luật Cũng hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law, nguồn quan trọng hệ thống pháp luật Việt Nam nguồn pháp luật thành văn Các nguồn khác tập quán pháp, tiền lệ pháp nguồn bổ sung cho nguồn pháp luật thành văn Mặc dù thừa nhận án lệ công bố số án lệ án lệ Việt Nam khơng có vai trò áp dụng trực tiếp mà coi nguồn để giải thích pháp luật III Một số nguyên nhân ảnh hưởng dòng họ Civil Law đến hệ thống pháp luật Việt Nam Với phát triển mạnh mẽ kể từ đời dòng họ pháp luật Civil Lawảnh hưởng sâu rộng bên người giới vượt khỏi châu Âu lục địa Việt Nam quốc gia nhiều chịu ảnh hưởng dòng họ pháp luật Civil Law Một số nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng Civil Law đến hệ thống pháp luật việt Nam là: Thứ nhất, nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng Civil Law đến hệ thống pháp luật Việt Nam hệ xâm lược thuộc địa Việt Nam Đế quốc Pháp đất nước đến từ châu Âu lục địa đại diện tiêu biểu cho hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil law Sau hoàn thành xâm lược nước Đơng dương nói chung Việt Nam nói riêng, quyền thực dân Pháp bắt tay vào xây dựng máy đô hộ để cai trị nước Đơng Dương, bên cạnh Thực dân pháp đem pháp luật nước đồng thời phát triển quy định pháp luật để làm công cụ cai trị Chính sách thuộc địa Pháp Đơng Dương làm cho hệ thống pháp luật ba nước tiếp nhận pháp luật Pháp theo cách thức bắt buộc Chẳng hạn, Việt Nam thời kì Pháp thuộc, bên cạnh hệ thống pháp luật hoàng đế Nam triều, án Pháp áp dụng pháp luật Pháp "người Pháp ngoại kiều biệt đãi người Pháp, người Việt Nam sinh vùng đất thuộc địa dù sống đâu đất Việt Nam” Ngay sau giành độc lập chí xây dựng hệ thống pháp luật theo mơ hình pháp luật XHCN Việt Nam Lào, nhân tố hệ thống pháp luật Pháp kỹ thuật pháp lí, hệ thống khái niệm cấu trúc pháp luật tiếp tục trì1 Thứ hai, tiếp thu yếu tố tinh hoa, điểm tiến phù hợp Civil Law với hoàn cảnh Việt Nam nhà làm luật Việt Nam Chúng ta thấy rằng, sau Việt Nam giải phóng khỏi ách hộ đế quốc Pháp quy định pháp Luật thời kì pháp thuộc mà có xu hướng tiến phù hợp với hoàn cảnh nước ta lúc trì áp dụng Cho đến tận sau đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông thu mối, u cầu đặt xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng để áp dụng nước Từ yêu cầu cấp thiết loạt Bộ luật, luật ban hành Pháp luật Việt Nam tiếp thu tư tưởng pháp lý, cấu trúc pháp luật tiến hệ thống pháp luật Pháp Thứ ba, xu tồn cầu hóa việc hội nhập với nước giới quan trọng để giúp phát triển đất nước Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật vậy, để có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, phù hợp với phát triển đất nước đồng thời đáp ứng yêu cầu đặt xu hội nhập quan trọng Vì mà việc nghiên cứu hệ thống pháp luật giới http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/258 ngày quan tâm, để từ tìm điểm tiến bộ, phù hợp cá hệ thống pháp luật để áp dụng Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luậtdòng họ pháp luật lớn lâu đời giới Civil Law hệ thống pháp luật nhà làm luật Việt Nam ý Việc nghiên cứu kĩ lưỡng Civil Law giúp nhà làm luật tìm nét bật, phù hợp Civil Law để áp dụng vào việt Nam Việc áp dụng điểm tiến ghóp phần vào việc hoàn thiện, giúp pháp luật Việt Nam hội nhập với giới C KẾT LUẬN Civil Law phải trải qua trình lịch sử lâu dài để hình thành phát triển để trở thành dòng họ pháp luật lớn giới với đặc trưng tạo thành nét riêng biệt Với phát triển mạnh mẽ Civil Law có nững ảnh hưởng lớn đến nước giới, Việt Namảnh hưởng định đến hệ thống pháp luật nước ta Một nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng Civil Law đến hệ thống pháp luật việt Nam xâm lược thuộc địa khứ Pháp quốc gia điển hình dòng họ pháp luật Civil Law với Việt Nam Bên cạnh ảnh hưởng tiếp thu tư tưởng đại, phù hợp Civil Law Việt Nam trình xây dựng pháp luật Việt Nam ngày Trong q trình hội nhập, tồn cầu hóa Việc tiếp thu nét tiến Civil Law nói riêng dòng họ pháp luật lớn giới nói chung ngày ghóp phần vào phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp nước ta dễ dàng hội nhập phát triển vươn tầm sánh vai với nước phát triển giới Tài liệu tham khảo: Trường Đại học Luật Hà Nội “Giáo trình luật so sánh” Nxb Công an nhân dân 2012 Trường Đại học Luật Hà Nội “Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam” Nxb Công an nhân dân 2012 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/120/258 https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/07/25/3404/ ... hưởng dòng họ pháp luật Civil Law Một số nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng Civil Law đến hệ thống pháp luật việt Nam là: Thứ nhất, nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng Civil Law đến hệ thống pháp luật Việt Nam. .. nước ta Một nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng Civil Law đến hệ thống pháp luật việt Nam xâm lược thuộc địa khứ Pháp quốc gia điển hình dòng họ pháp luật Civil Law với Việt Nam Bên cạnh ảnh hưởng tiếp... chung pháp luật pháp luật thành văn hành mà có nguồn gốc từ án lệ luật La Mã cổ đại II Sự ảnh hưởng Civil law đến hệ thống pháp luật Việt Nam Sự ảnh hưởng Civil law đến Việt Nam Kể từ hình thành Civil
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân ảnh hưởng của Dòng họ pháp luật Civil Law tới hệ thống pháp luật Việt Nam, Nguyên nhân ảnh hưởng của Dòng họ pháp luật Civil Law tới hệ thống pháp luật Việt Nam, Sự hình thành và phát triển của Civil Law, Sự ảnh hưởng của Civil law đến Việt Nam, III. Một số nguyên nhân ảnh hưởng của dòng họ Civil Law đến hệ thống pháp luật Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay