Giáo án Sinh học 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 15:00

Giáo án 18: Chọn giống vật nuôi trồng dựa nguồn biến dị tổ hợp Chương IV Ứng dụng di truyền học BÀI 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I Mục tiêu - Sau học xong học sinh có khả năng: 1.Kiến thức - Giải thích chế phát sinh vai trò biến dị tổ hợp qúa trình tạo dòng - Nêu khái niệm ưu lai trình bày phương pháp tạo giống lai cho ưu lai - Giải thích ưu lai thường cao F1 giảm dần đời sau Kỹ - Phát triển kỹ phân tích kênh hình, kỹ so sánh, phân tích, khái quát tổng hợp -Kỹ làm việc độc lập với sgk -Nâng cao kỹ phân tích tượng đẻ tìm hiểu chất việc qua chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp Thái dộ - Hình thành niềm tin vào khoa học , vào trí tuệ người qua thành tựu tạo giống phương pháp lai II Thiết bị dạy học - Màn hình máy chiếu, máy vi tính - Hình 18.1, 18.2, 18.3, tranh ảnh minh hoạ giống vật nuôi trồng suất cao việt nam III Tiến trình tổ chức dạy học Kiểm tra cũ - Quần thể ? vốn gen , thành phần kiểu gen -Các gen di truyền lien kết với giới tính đạt trạng thái cân hacđi vanbec hay không, tần số alen giới khác Bài Để tạo giống trước tiên phải có nguồn ngun liệu chọn lọc ? (biến dị tổ hợp ) hôm nghiên cứu số kỹ thuật tạo giống dựa cách thức tạo nguồn biến dị di truyền khác Hoạt động thầy trò * Hoạt động : Tìm hiểu cách thức tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp Gv dẫn dắt : từ xa xưa loài người biết cải tạo thiên nhiên, săn bắt ĐV hoang dại nuôi, sưu tầm hoang dại trồng ?Vậy vật liệu tự nhiên thu thập ban đầu trở thành gióng vật ni trồng dc chưa ? Tại lai tạo lại phương pháp tạo đa dạng vật liệu di truỳên cho chọn Nội dung I.Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp Cơ chế tạo dòng dựa nguồn biến dị tổ hợp Giáo án 18: Chọn giống vật nuôi trồng dựa nguồn biến dị tổ hợp giống Nêu vấn đề: ? BDTH có vai trò đặc biệt quan trọng việc tạo giống mới→ gv cho hs quan sát hình 18.1 -? hệ có tổ hợp gen ? Mối quan hệ di truyền tổ hợp gen ? Để tạo tổ hợp gen mong muốn người ta dùng pp ?* Vậy chế phát sinh biến dị tổ hợp q trình tạo dòng Gv: từ nguuồn biến dị di truyền pp lai tạo chon tổ hợp gen mong muốn→ đưa chúng trạng thái đồng hợp tử nhằm tạo dòng *? ưu nhược điểm phương pháp tạo giống dựa vào nguồn biến dị tổ hợp * Gv chiếu sơ đồ hình 18.2 minh hoạ tạo giống dặ rên nguồn biến dị tổ hợp * Hoạt động : tìm hiểu phương thức tạo giống lai có ưu lai cao Chiếu sơ đồ lai minh hoạ lai kính tế lợn móng lợn landrat tạo F1 phân tích ? ưu lai ? Giải thích sở ưu lai, nhắc lại giả thuyết đẫ học lớp  giả thuyết giả thuyể siêu trội nhiều người nhắc đến Gv chiếu sơ đồ hình 18.3 yêu càu hs phân tích Lấy thêm ví dụ: lợn có mạt gen trội A,B,C,D cho tăng trọng 30 kg, gen lặn tương ứng cho 10 kg P (t/c) AAbbCCDD aaBBccdd F1 nào? tính KL P, F1 → Sự có mặt nhiều gen trội KG đem lại kết ? - Các gen nằm NST khác phân li độc lập với nên câc tổ hợp gen ln hình thành sinh sản hữu tính - Chọn lọc tổ hợp gen mong muốn - Tự thụ phấn giao phối cận huyết tạo tổ hợp gen mong muốn ( dòng ) Ví dụ minh hoạ SGK II.Tạo giống lai có ưu lai cao Khái niệm Là tượng lai có suất, sức chống chịu ,khả sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với dạng bố mẹ Cơ sở di truyền tượng ưu lai - Giả thuyết siêu trội: kiểu gen AaBbCc có kiểu hình vượt trội so với AABBCC, aabbcc ,AAbbCC, AABBcc - Sự tác động gen khác chức phận lôcut→ hiệu bổ trợ mở rộng phạm vi bểu ? Phân tích vai trò tế bào chất việc tính trạng tạo ưu lai thơng qua phép lai thuận nghịch ?Dựa vào sở di truyền học muốn tạo ưu Phương pháp tạo ưu lai - Tạo dòng : cho tự thụ phấn qua 5-7 lai phải có nguyên liệu ? Trong phép lai học lớp pp hệ - Lai khác dòng: lai dòng chủng ưu lai cao tìm tổ hợp lai có ưu lai cao ?Làm để tạo dòng ( tự thụ phấn, giao phối cận huyết )  Ưu điểm: lai có ưu lai cao sử ? Ưu nhược điểm pp tạo giống ưu Giáo án 18: Chọn giống vật nuôi trồng dựa nguồn biến dị tổ hợp lai dụng vào mục đích kinh tế  Nếu lai giơng ưu lai giảm dần  Nhược điểm: tốn nhiều thời gian để trì ưu lai dùng biện biểu cao F1 sau pháp ? giảm dần qua hệ ( lai luân chuyển ĐV sinh sản sinh dưỡng TV ) Một vài thành tựu Hãy kể tên thành tựu tạo giống vật nuôi - Viện lúa quốc tế IRRI người ta lai khác dòng trồng có ưu lai cao việt nam tạo nhiều giống lúa tốt có giống lúa trồng việt nam : IR5 IR8 *Tư liệu bổ sung: - Giống ngô lai LVN4 có khả thích ứng rộng đạt 8-10 tấn/ha giống lai kép - Giống lúa VX-83 Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam tạo kết lai giống lúa X1 (NN7510) với giống lúa CN2( IR 197446-11-33) có đặc tính tốt ngắn ngày, suất cao, kháng rầy, chống bệnh bạc gạo đạt tiêu chuẩn xuất - Lai bò vàng Thanh hố bò Hơnsten Hà Lan bò F1 chịu khí hậu nóng, cho 1000kg sữa/con/năm, tỷ lệ bơ 4-5% - Một số phép lai gia cầm gà Ri- Tam Hoàng, Rốt-Ri, Plaimao-Ri, Vịt Bầu – Cỏ - Cá Chép trắng VN(đực) với cá Chép Hung ga riF1 lai với Chép vàng In đô nê xia Cá chép lai giống chọn lọc cá chép V1 cho thịt ngon, lớn nhanh, khả kháng bệnh tốt cho đẻ nhân tạo IV Củng cố Câu sau giải thích ưu lai đúng: a Lai dòng chủng với ln cho lai có ưu lai cao b Lai dòng chủng khác xa khu vực địa lí ln cho ưu lai cao c Chỉ có số tổ hợp lai cặp bố mẹ định cho ưu lai cao d Người ta ko sử dụng lai có ưu lai cao làm giống lai thường ko đồng kiểu hình .. .Giáo án 18: Chọn giống vật nuôi trồng dựa nguồn biến dị tổ hợp giống Nêu vấn đề: ? BDTH có vai trò đặc biệt quan trọng việc tạo giống mới→ gv cho hs quan sát hình 18.1 -? hệ có tổ hợp gen... trạng thái đồng hợp tử nhằm tạo dòng *? ưu nhược điểm phương pháp tạo giống dựa vào nguồn biến dị tổ hợp * Gv chiếu sơ đồ hình 18.2 minh hoạ tạo giống dặ rên nguồn biến dị tổ hợp * Hoạt động... quan hệ di truyền tổ hợp gen ? Để tạo tổ hợp gen mong muốn người ta dùng pp ?* Vậy chế phát sinh biến dị tổ hợp q trình tạo dòng Gv: từ nguuồn biến dị di truyền pp lai tạo chon tổ hợp gen mong muốn→
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, Giáo án Sinh học 12 bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay