Giáo án Sinh học 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 14:50

Trường PT Cấp 2-3 Võ Thị Sáu Giáo án sinh 12 ban Chương II: QUẦN XÃ SINH VẬT Tiết46: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ I Mục tiêu: Khi học xong học sinh cần: + Nêu khái niệm quần xã sinh vật cho ví dụ minh họa quần xã sinh vật + Mô tả đặc trưng quần xã +Trình bày khái niệm quan hệ hỗ trợ quan hệ đối kháng loài quần xã tượng khống chế sinh học +Qua học sinh rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh hoạt động nhóm +Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống thêm yêu thiên nhiên II Chuẩn bị: -Học sinh: ôn lại kiến thức quần xã học lớp -Giáo viên: nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên tài liệu tham khảo III.Tiến trình giảng: Mở bài:Hơm trước tìm hiểu quần thể đặc trưng quần thể Vậy quần xã sinh vật khác quần thể nào? Hôm sẻ tìm hiểu chương II QUẦN XÃ SINH VẬT(1’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1:Khái niệm quần xã sinh vật GV: Cho HS quan sát quần xã sinh vật I.Khái niệm quần xã sinh vật: yêu cầu HS nhận xét: ?Quần xã sinh vật vừa quan sát có quần thể sinh vật nào? HS: nêu tên quần thể sinh vật quan sát GV: ghi lại quần thể sinh vật thành sơ đồ: Quần xã tập hợp quần ? Các quần thể có mối quan hệ nào? thể sinh vật thuộc nhiều loài khác HS: quan hệ thức ăn nơi nhau, sống khoảng QT1 không gian định Các sinh vật quần xã có mối quan hệ gắn QT4 QT2 bó với thể thống QT3 quần xã có cấu trúc tương đối ổn định Các sinh vật GV: Có phải quần thể có mối quan hệ với theo quần xã thích nghi với mơi kết hợp máy móc khơng? Mối quan hệ hình thành trường sống chúng nào: HS: Khơng Mối quan hệ hình thành qua q trình lịch sử GV: Các quần thể sinh vật quần xã khác có giống khơng? Vì sao? HS: Khơng sinh vật thích nghi với mơi trường sống chúng ? Vậy quần xã sinh vật? GV: Hãy cho ví dụ quần xã khác?(Tên thường gọi quần xã theo nhiều cách như: theo địa điểm phân bố, tên thành phần thực vật chiếm ưu theo dạng sống) HS:QX đồi, biển khơi, đồng lúa, rừng thông, leo… Vậy quần xã sinh vậtcó trưng nào? Hoạt động2:Một số đặc trưng quần xã II Một số đặc trưng GV:Cho HS quan sát hai quần xã sinh vật khác quần xã: ? Hãy so sánh số lượng loài số lượng cá thể loài 69 GV: Triệu Thị Thu Vân quần xã trên? HS: Nêu số lượng loài số lượng cá thể loài quần xã GV: Vậy quần xã sinh vật số lượng loài số lượng cá thể lồi biểu thị điều gì? GV:Trong quần xã có lồi có số lượng cá thể nhiều gọi lồi lồi ưu Vậy loài ưu thế? HS: Nêu khái niệm loài ưu GV:Trong hai quần xã khác có lồi khác nhau, mà lồi khơng có quần xã ngược lại gọi lồi đặc trưng Vậy lồi đặc trưng ? HS:Nêu khái niệm loài đặc trưng GV:Vậy cá thể khơng gian quần xã phân bố nào? GV cho HS quan sát hình 40.2 sgk ?Hãy mơ tả phân tầng thực vật rừng mưa nhiệt đới? HS:rừng mưa nhiệt đới phân bố thành nhiều tầng, tầng thích nghi với mức độ chiếu sáng khác quần xã GV bổ sung: Cũng theo phân bố sinh vật phân bố theo độ sâu nước biển, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng ánh sáng thức ăn loài ? Ở quần xã triền dốc đồi núi phân bó thực vật nào? HS: thực vật phân bố thành vành đai, theo độ cao đất GV: Sự phân bố cá thể không gian quần xã diển theo chiều nào? HS: theo chiều thẳng đứng chiều ngang GV:Sự phân bố cá thể không gian quần xã có ý nghĩa gì? HS:Giảm bớt mức độ cạnh tranh loài nâng cao hiệ sử dụng nguồn sống môi trường GV: Giữa lồi quần xã có mối quan hệ nào? Hoạt động 3: Quan hệ loài quần xã sinh vật GV: Hãy đọc kĩ nội dung 40 sgk - Cho HS quan sát hình ảnh mối quan hệ quần xã -Thảo luận nhóm để nhận dạng hình ảnh quan sát thuộc mối quan hệ quần xã HS: thảo luận nhóm thống ý kiến GV: nhận xét Vậy quần xã có mối quan hệ quan hệ hỗ trợ quan hệ đối kháng ? Thế quan hệ hỗ trợ? HS: Nêu quan hệ hỗ trợ GV:Thế quan đối kháng? HS: Nêu quan hệ đối kháng GV:Thế tượng khống chế sinh học? ? Tại số lượng chuột lại tăng đột biến gây hại cho đồng ruộng? HS: Vì động vật tiêu diệt chuột mèo rắn bị giảm GV: Vậy trước mèo rắn đối tượng khống chế số lượng loài chuột Hiện tượng mèo rắn khống chế số Đặc trưng thành phần loài quần xã: Trong quần xã sinh vật số lượng loài số lượng cá thể loài biểu thị: mức độ đa dạng quần xã, biến động, ổn định hay suy thoái quần xã *Lồi ưu thế: lồi đóng vai trò quan trọng trọng quần xã có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoạt động mạnh chúng *Loài đặc trưng: loài có quần xã 2.Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã : - Phân bố theo chiều thẳng đứng - Phân bố theo chiều ngang III.Quan hệ loài quần xã sinh vật: Các mối quan hệ sinh thái: - Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích khơng có hại cho loài khác, gồm mối quan hệ: cộng sinh, hội sinh, hợp tác -Quan đối kháng quan hệ bên lồi có lợi bên lồi có hại, gồm mối quan hệ: cạnh tranh, kí sinh, ức chế - cảm nhiểm, sinh vật ăn sinh vật khác.(Tuy nhiên nhiều trường hợp hai lồi nhiều điề bị hại) 2.Hiện tượng khống chế sinh học: lượng loài chuột tượng khống chế sinh học Vậy tượng khống chế sinh học gì? HS:Nêu khái niệm tượng khống chế sinh học GV: Hãy nêu ví dụ tượng khống chế sinh học mà áp dụng đời sống Là tượng số lượng cá thể của loài bị khống chế mức độ định , không tăng cao giảm thấp tác động mối quan hệ hỗ trợ đối kháng loài quần xã IV Củng cố: 4’ Chọn đáp án cho câu sau: Câu1: 1.Hiện tượng khống chế sinh học A làm cho loài bị tiêu diệt B làm cho quần xã chậm phát triển C đảm bảo cân sinh thái quần xã D cân quần xã Câu 2.Loài ưu lồi có vai trò quan trọng quần xã A số lượng cá thể nhiều B sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh C có khả tiêu diệt loài khác D số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh Câu 3.Các tràm rừng U minh loài A ưu B đặc trưng C đặc biệt D có số lượng nhiều Câu 4.Nguyên nhân dẫn tới phân tầng quần xã A để tăng khả sử dụng nguồn sống, lồi có nhu cầu ánh sáng khác B để tiết kiệm diện tích, lồi có nhu cầu nhiệt độ khác C để giảm cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích D phân bố nhân tố sinh thái khơng giống nhau, đồng thời lồi thích nghi với điều kiện sống khác 5/ Dặn dò: (3’) Về nhà đọc trước 41 tìm ví dụ địa phương nước diễn sinh thái .. .quần xã trên? HS: Nêu số lượng loài số lượng cá thể loài quần xã GV: Vậy quần xã sinh vật số lượng loài số lượng cá thể loài biểu thị điều gì? GV:Trong quần xã có lồi có số lượng cá... khống chế số lượng loài chuột Hiện tượng mèo rắn khống chế số Đặc trưng thành phần loài quần xã: Trong quần xã sinh vật số lượng loài số lượng cá thể loài biểu thị: mức độ đa dạng quần xã, biến... GV:Trong hai quần xã khác có lồi khác nhau, mà lồi khơng có quần xã ngược lại gọi lồi đặc trưng Vậy loài đặc trưng ? HS:Nêu khái niệm lồi đặc trưng GV:Vậy cá thể khơng gian quần xã phân bố nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã, Giáo án Sinh học 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay