Giáo án Sinh học 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 14:50

SINH LỚP 12 HKII GIÁO ÁN Chương II: QUẦN SINH VẬT Bài 40: QUẦN SINH VẬT MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG BẢN CỦA QUẦN I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiến thức: + Nêu định nghĩa lấy ví dụ minh họa quần sinh vật + Mô tả đặc trưng quần xã, lấy ví dụ minh họa cho đặc trưng + Trình bày khái niệm quan hệ hỗ trợ đối kháng lồi quần lấy ví dụ minh họa cho mối quan hệ - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát kênh hình, phân tích tổng hợp, khái quát hóa - Thái độ:Nâng cao ý thức bảo vệ loài sinh vật tự nhiên II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh phóng to hìnhT 40.1 – 40.4 SGK - Học sinh: SGK, đọc trước học III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1 Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Thế biến động số lượng theo chu kì khơng theo chu kì? Những nhân tố ảnh hưởng đến biến động số lượng cá thể quần thể? I KHÁI NIỆM VỀ QUẦN SINH Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm VẬT quần sinh vật GV: Trong ao quần thể sinh vật Định nghĩa: sống, quan hệ quần thể * Định nghĩa: Quần sinh vật tập hợp sinh vật đó? Các quần thể lồi quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống khơng hay khác lồi? Quần sinh vật gì? gian thời gian định HS: Nghiên cứu thơng tin SGK hình - Các sinh vật quần mối quan 40.1 để trả lời hệ gắn bó với thể thống GV: Nhận xét bổ sung để hoàn thiện quần cấu trúc tương đối kiến thức ổn định Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc trưng * VD: Quần sinh vật sống ao quần II MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG BẢN GV: Yêu cầu HS kể tên số loài CỦA QUẦN Đặc trưng thành loài quần quần rừng nhiệt đới quần sa SINH LỚP 12 mạc? So sánh số loài quần xã? Độ đa dạng quần phụ thuộc vào yếu tố nào? Số lượng cá thể quần thể khác quần khơng? Vì sao? Vậy lồi ưu thế? GV: Trong lồi ưu quần loài tiêu biểu gọi loài đặc trưng HKII - Số lượng loài số lượng cá thể loài: mức độ đa dạng quần xã, biểu thị biến động, ổn định hay suy thối quần thể Quần thể ổn định thường số lượng loài lớn số lượng cá thể li cao - Lồi ưu lồi đặc trưng: + Lồi ưu lồi đóng vai trò HS: Nêu khái niệm loài ưu quan trọng quần số lượng lồi đặc trưng Ví dụ minh họa cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động GV: Nhân xét bổ sung đề hoàn thiện mạnh kiến thức VD: Quần sinh vật cạn lồi thực vật hạt lồi ưu + Lồi đặc trưng lồi quần đó, lồi số lượng nhiều GV: Trong ao ni cá thường hẳn lồi khác vai trò quan tầng? Ở thềm lục địa thường trọng quần tầng? Sự phân bố cá thể theo khoảng VD: Cá cóc rừng Tam Đảo, cọ khơng gian khác quần ý phú thọ… nghĩa gì? Đặc trưng phân bố không gian quần xã: HS: Nghiên cứu thông tin SGK trả lời - Phân bố theo chiều thẳng đứng câu hỏi VD: Sự phân tầng quần sinh vật rừng mưa nhiệt đới Hoạt động 4: Tìm hiểu quan hệ - Phân bố theo chiều ngang: loài quần VD: Phân bố sinh vật thềm lục địa GV: Trong quần sinh vật loài từ đỉnh núi đến sườn núi thường mối quan hệ III QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI nào? Nêu đặc điểm kiểu quan hệ TRONG QUẦN SINH VẬT lấy ví dụ minh họa Các mối quan hệ sinh thái: * Quan hệ hỗ trợ: HS: Nghiên cứu bảng 40 kể tên - Cộng sinh,hợp tác, hội sinh mối quan hệ quần xã? Nêu đặc * Quan hệ đối kháng: điểm ví dụ cho mối quan hệ - Cạnh tranh, kí sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật ăn sinh vật khác GV: Khống chế sinh học gì? cho ví dụ? Hiện tượng khống chế sinh học: Khống chế sinh học ý nghĩa gì? - Khống chế sinh học tượng số lượng cá thể lồi bị khống chế HS: Nghiên cứu thơng tin SGK để trả lời mức độ định, không tăng cao giảm thấp tác động SINH LỚP 12 GV: Nhận xét bổ sung HKII mối quan hệ hỗ trợ đối kháng loài quần - Ý nghĩa: Ứng dụng nơng nghiệp, sử dụng thiên địch phòng trừ sâu hại trồng Củng cố: - Khái quần sinh vật? Các đặc trưng quần sinh vật? - Hiện tượng khống chế sinh học? ý nghĩa tượng khống chế sinh học? Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi cuối SGK - Đọc trước 41 .. .SINH LỚP 12 mạc? So sánh số loài quần xã? Độ đa dạng quần xã phụ thuộc vào yếu tố nào? Số lượng cá thể quần thể khác quần xã có khơng? Vì sao? Vậy lồi ưu thế? GV: Trong lồi ưu quần xã có... kháng loài quần xã - Ý nghĩa: Ứng dụng nơng nghiệp, sử dụng thiên địch phòng trừ sâu hại trồng Củng cố: - Khái quần xã sinh vật? Các đặc trưng quần xã sinh vật? - Hiện tượng khống chế sinh học? ... Sự phân tầng quần xã sinh vật rừng mưa nhiệt đới Hoạt động 4: Tìm hiểu quan hệ - Phân bố theo chiều ngang: loài quần xã VD: Phân bố sinh vật thềm lục địa GV: Trong quần xã sinh vật loài từ đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã, Giáo án Sinh học 12 bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay