Giáo án Sinh học 11 bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 13:58

Tiết 2/ Tuần: Ngày : Bài 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY I.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức :qua HS phải : - Mô tả dòng vận chuyển chất bao gồm : + Con đường vận chuyển + Thành phần dịch vận chuyển + Động lực đẩy dòng vật chất di chuyển 2.Kĩ thái độ : - Xây dựng ý thức quan tâm tìm hiểu vấn đề thực tiễn nông nghiệp - Rèn luyện số kĩ : quan sát, phân tích , khái quát, tổng hợp II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CẦN THIẾT : - Tranh hình SGK phóng to III.TRỌNG TÂM: Các dòng vận chuyển vật chất : + Dòng mạch gỗ + Dòng mạch rây IV.TIẾN TRÌNH BÀY GIẢNG Ổn định lớp.1’ 2.Kiểm tra cũ :7’ TaiLieu.VN Page -Rễ thực vật cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức tìm nguồn nước, hấp thụ nước ion khoáng? - Hãy phân biệt chế hấp thụ nước với chế với chế hấp thụ ion khoáng rễ cây? - Giải thích cạn bị ngập úng lâu chết? 3.Nội dung : * Mở :2’ GV yêu cầu HS xem lại H1.3 trả lời câu hỏi : - Con đường xâm nhập nươc ion khoáng vào rễ ? - Tiếp theo nước ion khoáng vận chuyển thân đến đường nào? Dựa vào câu trả lời HS GV hướng dẫn HS vào →bài * Nội dung : 30’ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Hoạt động I.DÒNG MẠCH GỖ * Mục tiêu : Qua mục HS phải : - Trình bày cấu tạo mạch gỗ - Thành phần mạch gỗ - Nêu động lực đẩy dòng mạch gỗ TaiLieu.VN Page Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung * GV hỏi :Trình bày *HS xem SGK trà lời câu I.DỊNG MẠCH GỖ dòng vận chuyển vật chất hỏi GV.Yêu cầu nêu 1.Cấu tạo mạch gỗ cây? : : + Dòng mạch gỗ Mạ6ch gỗ gồm tế * GV yêu cầu HS quan + Dòng mạch rây bào chết quản bào sát tranh H2.1, H2.2 mạch ống nối phóng to nghiên cứu * Cá nhân HS nghiên cứu tạo nên ống SGK, quan sát hình trả dài từ rễ lên giúp SGK trả lời câu hỏi : lời câu hỏi GV.Yêu cầu dòng nước, ion khống + Trình bày đường nêu : chất hữu vận chuyển nước tổng hợp rễ di chuyển + Vật chất từ đất →rễ ion khống dòng bên →mạch gỗ →ra mạch gỗ cây? + Cấu tạo mạch gỗ? + Mạch gỗ gồm loại tế bào chết quản bào mạch ống +Phân tích phù hợp cấu tạo chức + Các tế bào loại nối vận chuyển nước với theo cách : đầu tế bào gắn với đầu mạch gỗ? tế bào thành ống + Phân biệt quản bào dài từ rễ lên dòng mạch ống theo mạch gỗ di chuyển bên tiêu sau : đường kính, chiều dài,cách nối tế bào, tốc độ vận chuyển? *Bổ sung : - Lực cản thấp nhờ cấu tạo ống rỗng(tế bào chết) thành tế bào mạch gỗ linhin hoá bền chịu áp suất nước.Thơng tế TaiLieu.VN * HS thắc mắc : Nếu ống mạch gỗ bị tắc hay hư hỏng nước chất dinh dưỡng vận chuyển lên nào? Page bào mạch gỗ đường vận chuyển ngang -Đặc điểm giống khác quản bào mạch ống.(Theo nội dung SGV trang 18&19) - Quản bào có tất thực vật có mạch từ dương xỉ đến thực vật có hoa ,mạch ống tồn nghành thực vật tiến hoá nghành Hạt kín nhóm nhỏ Dây ngắm thuộc nghành hạt trần * GV hỏi : + Thành phần dịch mạch gỗ? + làm để dòng mạch gỗ vận chuyển ngược chiều trọng lực từ rễ lên cao hàng chục m? ( Động lực dòng mạch gỗ?) + Giải thích ngun nhân tượng ứ giọt? + Tại tượng ứ giọt thường xuất thực vật mầm? TaiLieu.VN Page + Vai trò tượng nước động lực đẩy dòng mạch gỗ? + Nhờ đâu dòng mạch gỗ liên tục cây? 2.Thành phần dịch mạch gỗ : →GV nhận xét, bổ sung hoàn thiện kiến thức cho HS - Nươc, ion khoáng axit hữu * HS nghiên cứu SGK trả Động lực đẩy dòng lời câu hỏi mạch gỗ a.Lực đẩy (áp suất rễ): b.Lực hút thoát nước qua c Lực liên kết * HS quan sát tranh hình phân tử nước với phóng to H 2.3, h2.4 và với thành nghiên cứu nội dung SGK, mạch gỗ kết hợp kiến thức cũ trả lời câu hỏi GV TaiLieu.VN Page Hoạt động II.DÒNG MẠCH RÂY * Mục tiêu : qua mục HS phải : - Nêu cấu tạo ,thành phần dòng mạch rây - Động lực dòng mạch rây * GV yêu cầu HS quan * HS quan sát tranh hình, II.DỊNG sát tranh H2.5 SGK nghiên cứu SGK , thảo luận RÂY phóng to trả lời câu trả lời câu hỏi GV 1.Cấu tạo : hỏi : + Cấu tạo mạch rây? + So sánh cấu tạo mạch rây mạch gỗ? + Phân tích phù hợp cấu tạo chức vận chuyển nước mạch rây? MẠCH - Gồm tế bào sống ống rây tế bào kèm.Các ống rây nối đầu với thành ống dài từ xuống rễ →GV nhận xét, bổ sung TaiLieu.VN Page hoàn thiện kiến thức cho HS - GV hỏi : + Thành phần dịch mạch rây? + Động lực dòng * HS nghiên cứu SGK trang 13, quan sát tranh hình 2.6 mạch rây? SGK phóng to trả lời + Phân biệt động lực câu hỏi GV dòng mạch rây dòng mạch gỗ? + Mối liên hệ dòng mạch gỗ dòng mạch rây thân cây? →GV nhận xét, bổ sung hoàn thiện kiến thức 2.Thành phần dịch mạch rây: - Saccarôzơ, axit amin, hoocmôn thực vật, hợp chất hữu cơ, số ion khoáng (nhiều K) Động lực dòng mạch rây : - Là chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn(lá) quan chứa (rễ) 4.Củng cố :4’ - Các đường vận chuyển vật chất cây? Ý nghĩa dòng vận chuyển đó? - Trình bày cấu tạo phù hợp với chức vận chuyển mạch gỗ mạch rây? 5.Dặn dò :1’ - Ghi nhớ nội dung tóm tắc khung - Học trả lời câu hỏi SGK TaiLieu.VN Page - So sánh mạch gỗ mạch rây theo hướng dẫn sau : + Đặc điểm giống : + Đặc điểm khác Dòng mạch gỗ Dòng mạch rây Cấu tạo Thành phần dịch Động lực TaiLieu.VN Page ... nhập nươc ion khoáng vào rễ ? - Tiếp theo nước ion khoáng vận chuyển thân đến đường nào? Dựa vào câu trả lời HS GV hướng dẫn HS vào bài * Nội dung : 30’ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Hoạt động... cố :4’ - Các đường vận chuyển vật chất cây? Ý nghĩa dòng vận chuyển đó? - Trình bày cấu tạo phù hợp với chức vận chuyển mạch gỗ mạch rây? 5.Dặn dò :1’ - Ghi nhớ nội dung tóm tắc khung - Học trả... nước, ion khống + Trình bày đường nêu : chất hữu vận chuyển nước tổng hợp rễ di chuyển + Vật chất từ đất →rễ ion khống dòng bên →mạch gỗ →ra mạch gỗ cây? + Cấu tạo mạch gỗ? + Mạch gỗ gồm loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 2: Vận chuyển các chất trong cây, Giáo án Sinh học 11 bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay