Chuyên đề: Vận dụng phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm để hướng dẫn học sinh tự học trong chương Dòng điện trong các môi trường vật lí 11 cơ bản

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 11:42

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÀ RỊA-VŨNG TÀU TRƯỜNG THPT PHƯỚC BỬU ****************** BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TRONG VẬT Người thực : Bùi Quốc Nguyên Đơn vị công tác : Trường THPT Phước Bửu Năm học : 2018-2019
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: Vận dụng phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm để hướng dẫn học sinh tự học trong chương Dòng điện trong các môi trường vật lí 11 cơ bản, Chuyên đề: Vận dụng phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm để hướng dẫn học sinh tự học trong chương Dòng điện trong các môi trường vật lí 11 cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay