Giáo án Sinh học 11 bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 11:14

BÀI DINH DƯỠNG NITƠ THỰC VẬT I.Mục tiêu: Học xong này, học sinh phải: 1.Kiến thức: - Nêu vai trò sinh lý nguyên tố nitơ - Trình bày đường đồng hố nitơthực vật - Ý nghĩa q trình hình thành amit đời sống thực vật 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát, tư duy, phân tích sử dụng sách giáo khoa 3.Thái độ: - Có ý thức chăm sóc bón phân cho trồng II Trọng tâm: - Vai trò nitơ - Con đường đồng hố nitơthực vật III Phương pháp: Vấn đáp tìm tòi, giảng giải IV Chuẩn bị: - Giáo viên: Hình vẽ H5.1, H5.2(SGK); sơ đồ trình khử nitrat - Học sinh: Nghiên cứu V Tiến trình lên lớp: Kiểm tra cũ: Câu hỏi: 1/ Nêu sở việc bón phân hợp lý? TaiLieu.VN Page 2/ Nêu số biện pháp giúp cho q trình chuyển hố muối khống đất từ dạng khó tiêu thành dạng dễ tiêu liên hệ thực tế ? - Hs: trả lời câu hỏi - Gv: Nhận xét đánh giá Mở bài: GV cho học sinh nhận xét câu tục ngữ: “Nhất nước, Nhì phân, tam cần, tứ giống” Từ nhận xét học sinh, GV xác định, giống có vai trò quan trọng để dẫn dắt HS vào vai trò phân bón; loại phân bón quan trọng phân đạm phân đạm chứa nguyên tố dinh dưỡng nào? (Nitơ) Như vậy, nitơ có vai trò đối thực vật thực vật đồng hoá nitơ nào? Vào Nội dung mới: * HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu vai trò nitơ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ?1 Hãy cho biết nitơ nguyên tố đa lượng hay vi lượng? Tại sao? ?2 TV hấp thụ nitơ dạng nào? Tiểu kết I Vai trò sinh lý nguyên tố nitơ: Các dạng nitơ TV hấp thụ: HS1 trả lời - Amoni - Nitrat ?3 GV treo tranh H5.1 H5.2 (SGK), HS nhận xét vai trò nitơ phát triển TV? HS2 trả lời Vai trò nitơ: HS3 trả lời TaiLieu.VN - Vai trò chung: Nitơ ngun tố khống thiết yếu TV Page Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ?4 Hãy nêu hợp chất hữu quan trọng sống nguyên tố cấu tạo nên chất đó? Tiểu kết - Vai trò cấu trúc: HS4 trả lời + Cấu tạo nên hợp chất hữu quan trọng sống + Thiếu nitơ làm giảm trình tổng hợp Protein, cường độ quang hợp giảm nên giảm suất phẩm chất trồng - Vai trò điều tiết: + Nitơ thành phần cấu tạo nên protein enzim, coenzim ATP ?5 Để xúc tiến trình trao đổi chất thể TV cần hợp chất nào? + Ảnh hưởng đến trình trao đổi chất, thông qua HĐ xúc tác, cung cấp lượng điều tiết trạng thái ngậm nước Protein HS5 trả lời * HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu đồng hoá nitơ thực vật Hoạt động giáo viên TaiLieu.VN Hoạt động học sinh Tiểu kết Page ?6 Nêu chất, sơ đồ vị trí xảy trình khử nitrat? II Quá trình đồng hố nitơ TV: HS6 trả lời Q trình khử nitrat hoá: - Bản chất: Chuyển hoá nitơ từ dạng Nitrat thành dạng Amoni - Sơ đồ: SGK - Vị trí xảy ra: Tuỳ loại lá, rễ Q trình đồng hố Amoniac mô TV: * đường: ?7 Tại phải có q trình khử nitrat hố? GV Trong hợp chất hữu cấu thành thể TV tồn dạng khử a Amin hoá trực tiếp axit xêtơ: HS7 trả lời - Phương trình: SGK - VD: SGK b Chuyển vị amin: ?8 Nêu trình đồng hố amoniac TV, viết phương trình cho ví dụ minh hoạ? c Hình thành amit: * Ý nghĩa hình thành amit: ?9 Sự hình thành amit TV có ý nghĩa sinh học nào? HS8 trả lời + Khử độc amoniac dư thừa + Tạo nguồn dự trữ amoniac cho trình tổng hợp axit amin cần thiết VI Củng cố: TaiLieu.VN Page - ?10 Vì thiếu nitơ TV sinh trưởng còi cọc, vàng lá? - HS trả lời - GV nhận xét xác hố VII Bài tập nhà: - Trả lời câu hỏi SGK VIII Dặn dò: - Nghiên cứu SGK TaiLieu.VN Page ... nguyên tố dinh dưỡng nào? (Nitơ) Như vậy, nitơ có vai trò đối thực vật thực vật đồng hoá nitơ nào? Vào Nội dung mới: * HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu vai trò nitơ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ?1... dễ tiêu liên hệ thực tế ? - Hs: trả lời câu hỏi - Gv: Nhận xét đánh giá Mở bài: GV cho học sinh nhận xét câu tục ngữ: “Nhất nước, Nhì phân, tam cần, tứ giống” Từ nhận xét học sinh, GV xác định,... nhận xét vai trò nitơ phát triển TV? HS2 trả lời Vai trò nitơ: HS3 trả lời TaiLieu.VN - Vai trò chung: Nitơ nguyên tố khoáng thiết yếu TV Page Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ?4 Hãy nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Giáo án Sinh học 11 bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay