Giáo án Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật

6 1 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 10:52

Tuần Tiết Bài 8: QUANG HỢP THỰC VẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Sau học này, học sinh cần phải: - Nêu khái niệm quang hợp - Nêu vai trò quang hợp thực vật - Trình bày cấu tạo (đặc điểm hình thái giải phẫu) thích nghi với chức quang hợp - Liệt kê sắc tố quang hợp, nơi phân bố nêu chức chủ yếu sắc tố quang hợp Kỹ - Rèn kỹ quan sát hình vẽ phát kiến thức - Phân tích, so sánh, tổng hợp Thái độ, hành vi: Giáo dục ý thức vận dụng lý thuyết vào việc giải vấn đề thực tiễn sản xuất II TRỌNG TÂM BÀI - Vai trò Nitơ q trình đồng hoá nitơ III THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh vẽ sơ đồ trình quang hợp thực vật, phương trình tổng qt quang hợp, vai trò quang hợp, cấu tạo bên bên lá, hệ sắc tố quang hợp TaiLieu.VN Page IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ: (KHƠNG CĨ) Bài a Phần mở bài: Năng lượng mặt trời vào sinh giới cách nào? Năng lượng mặt trời vào sinh giới nhờ trình hấp thụ ánh sáng để quang hợp thực vật Vậy quang hợp gì? Quá trình diễn nào? b Nội dung học: Hoạt động GV HS Nội dung I Khái quát quang hợp thực vật Quang hợp gì? GV: Hãy quan sát hình vẽ 8.1 SGK (để - Khái niệm: Quang hợp q trình, trống vị trí CO2 C6H12O6) lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thụ để tạo để Hãy điền vào chỗ trống thành phần tạo cacbonhiđrat oxi từ khí thiếu cho bịết chiều mũi tên cacbonic nước hình vẽ thể gì? Học sinh điền xác cơng thức tổng quát trình quang hợp, chiều mũi tên thể chiều di chuyển nguyên liệu sản phẩm q trình quang hợp Mơ tả q trình quang hợp thơng qua hình vẽ? TaiLieu.VN Page Nước vận chuyển từ rễ lên lá, kết hợp với CO2 khơng khí qua khí khổng vào lá, tác dụng ánh sáng mặt trời tạo sản phẩm C6H12O6 (sản phẩm biến thành đường đơn để sử dụng dự trữ dạng tinh bột) O2 giải phóng ngồi mơi trường GV: Quang hợp gì? Học sinh trình bày khái niệm GV: Viết phương trình tổng quát quang hợp HS lên bảng viết phương trình tổng quát, HS khác nhận xét GV xác Phương trình tổng qt (SGK) hóa GV đặt vấn đề: Vậy quang hợp có vai trò đời sống thực vật nói riêng tồn sinh giới nói chung? Vai trò quang hợp HS nghiên cứu mục II.2 SGK trình bày vai trò quang hợp Quang hợp có vai trò GV: Quang hợp diễn chủ yếu - Sản phẩm quang hợp nguồn quan cây? chất hưu làm thức ăn cho sinh vật hành tinh nguyên liệu HS: Quang hợp diễn chủ yếu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh xanh xanh quan chun trách quanh hợp Ngồi ra, phần có màu - Quang chuyển hóa thành xanh khác vỏ, thân, đài hoa, hóa sản phẩm quang xanh thực quang hợp hợp Đây nguồn lượng trì sống sinh giới - Quang hợp điều hòa khơng khí: Giải phóng O2 hấp thụ CO2 TaiLieu.VN Page II Lá quan quang hợp GV đặt vấn đề: Lá có đặc điểm Hình thái, giải phẫu thích phù hợp với chức quang hợp? nghi với chức quang hợp GV yêu cầu học sinh: Quan sát hình 8.2 Đặc điểm giải phẫu hình thái bên SGK mơ tả cấu tạo cấu tạo ngồi: ngồi thích nghi với chức - Diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ quang hợp nhiều tia sáng HS: Quan sát hình mơ tả - Phiếu mỏng thuận lợi cho GV: Tại quan quang hợp khuyếch tán vào dễ dàng chủ yếu? - Trong lớp biểu bì mặt có khí HS: Trong tế bào mơ giậu có khổng giúp khí CO2 khuyếch tán vào chứa nhiều sắc tố quang hợp nằm bên đến lục tạp lục lạp – Bào quan quang hợp Đặc điểm giải phẫu hình thái bên trong: GV: Quan sát hình 8.3 mơ tả cấu taọ lục lạp phù hợp với chức - Hệ gân có mạch dẫn xuất phát từ bó mạch cuống đến tận tế bào quang hợp nhu mô Nhờ vậy, nước ion GV: Tại có màu xanh lục? khống đến tế bào để thực quang hợp vận chuyển sản HS: Vì có nhiều diệp lục phẩm quang hợp (Chlorophin), diệp lục có khả hấp thụ ánh sáng màu xanh lục phản - Các tế bào chứa lục lạp phân bố chiếu vào mắt ta ta thấy có màu mơ giậu xếp xít nhau, nằm xanh lớp tế bào biểu bì mặt Giúp phân tử sắc tố hấp thụ trực tiếp ánh sáng chiếu lên mặt Còn mô khuyết phân bố gần mặt lá, tế bào mô khuyết phân bố cách tạo nên khoảng rỗng tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi khí quang hợp Lục lạp bào quang hợp TaiLieu.VN Page - Màng tilacoit nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng ánh sáng - Xoang tilacoit nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp - Chất (strôma) lục lạp nơi diễn phản ứng pha tối quang hợp Hệ sắc tố quang hợp Hệ sắc tố quang hợp bao gồm: GV: Có loại sắc tố quang hợp Diệp lục a, có chức chuyển hóa nào? lượng ánh sáng thành lượng hóa học ATP NADPH HS: nhóm sắc tố: diệp lục crơtenơit Diệp lục b, có chức truyền GV: Chức loại sắc tố lượng ánh sáng gì? HS: Chỉ có diệp lục tham gia trực tiếp vào q trình chuyển hóa lượng ánh sáng hấp thụ thành lượng mối liên kết hóa học ATP NADPH Carôtenôit (sắc tố đỏ, da cam vàng): Carơten va xanhtơphin, có chức truyền lượng ánh sáng tới diệp lục a Sơ đồ truyền chuyển hóa lượng GV: Hãy sơ đồ hóa q trình truyền Carotenơit → Diệp lục b → Diệp lục a chuyển hóa lượng (ở trung tâm phản ứng) → ATP NADPH HS lên bảng viết sơ đồ GV chỉnh sửa hoàn thiện Củng cố: - Hệ sắc tố quang hợp TaiLieu.VN Page 5 Dặn dò: Đọc phần tóm tắt mục em có biết cuối TaiLieu.VN Page ... HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ: (KHƠNG CĨ) Bài a Phần mở bài: Năng lượng mặt trời vào sinh giới cách nào? Năng lượng mặt trời vào sinh giới nhờ trình hấp thụ ánh sáng để quang hợp thực vật Vậy quang. .. Vai trò quang hợp HS nghiên cứu mục II.2 SGK trình bày vai trò quang hợp Quang hợp có vai trò GV: Quang hợp diễn chủ yếu - Sản phẩm quang hợp nguồn quan cây? chất hưu làm thức ăn cho sinh vật hành... quang hợp - Chất (strôma) lục lạp nơi diễn phản ứng pha tối quang hợp Hệ sắc tố quang hợp Hệ sắc tố quang hợp bao gồm: GV: Có loại sắc tố quang hợp Diệp lục a, có chức chuyển hóa nào? lượng ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật, Giáo án Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay