Giáo án Sinh học 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 10:26

Bài 12 : HẤP THỰC VẬT I MỤC TIÊU Học sinh - Trình bày hấp thực vật, viết phương trình tổng quát vai trò hấp thể thực vật - Phân biệt đường hấp thực vật : Kị khí hiếu khí -Mơ tả mối quan hệ hấp quang hợp -Nêu ảnh hưởng yếu tố môi trường hấp II THIẾT BỊ DẠY HỌC - Hình 12.1, 12.2, 12.3 sách giáo khoa - Máy chiếu qua đầu dùng - Phiếu học tập III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC Kiểm tra cũ - Trình bày biện pháp tăng suất trồng thông qua điều tiết quang hợp ? Bài Hoạt động thầy trò * Hoạt động TaiLieu.VN Nội dung kiến thức I KHÁI QUÁT VỀ HẤP Page Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình THỰC VẬT 12.1 sách giáo khoa ? mơ tả thí nghiệm Các Tn a, b, c nhằm chứng minh điều ? Sau mơ tả cách làm thí nghiệm 1.Hơ hấp thực vật Học sinh : Nêu +TN a : Chứng minh hạt nảy mầm thải -Biểu bên ngồi hấp CO2 (cách lắp thiết bị nhằm loại bỏ CO2 thực vật : Hấp thụ O2 giải phóng mơi trường) CO2 nhiệt lượng +TNb : Nhằm phát hạt nảy mầm hấp thụ oxy +TNc : Phát hạt nảy mầm thải nhiệt ? hấp ? chất -Bản chất hấp : Quá trình tượng hấp ? phân giải hồn tồn chất hữu thành sản phẩm vô cuối CO2, H2O giải phóng Học sinh : Nêu ý kiến chưa đầy đủ lượng Giáo viên : Giải thích thêm thực chất trình hấp -Thực chất hấp q trình ơxy hố khử phức tạp, diễn phản ứng tách điện tử (e) hiđrô (H) từ ngun liệu hấp chuyển tới ơxy khơng khí tạo thành H2O TaiLieu.VN Page * Hoạt động 2.Phương trình hấp tổng qt Giáo viên : Dựa vào kiến thức học lớp 10, kết phân tích thí nghiệm nên ? viết phương trình hấp tổng C6H12O6 + CO2 → CO2 + H2O + quát ? 2886Kj (nhiệt ATP) Học sinh : viết phương trình, sau giáo viên cho học sinh khác bổ sung * Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh đọc mục I.3 kết hợp với kiến thức học lớp 10 3.Vai trò hấp thể thực vật ? cho biết hấp có vai trò -Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho thể thực vật ? hoạt động sống Học sinh : Sau thảo luận cần nêu -Cung cấp ATP cho hoạt động ý : Tạo lượng để sống trì hoạt động sống thể * Hoạt động Giáo viên : Quan sát hình 12.2 ? cho biết thực vật xảy nững đường hấp ? II.CÁC CON ĐƯỜNG HẤP THỰC VẬT Học sinh : Hai đường hấp hiếu khí hấp kị khí Giáo viên : chi học sinh đọc mục II.1, 1.Phân giải kị khí (đường phân TaiLieu.VN Page quan sát hình 12.2 Phát phiếu học tập số lên men) cho học sinh -Đường phân : Khi thiếu ôxy Phiếu học tập số C6H12O6 + 2NAD + ADP → 2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH Điểm phân hấp kị hấp Lên men biệt khí hiếu khí Nơi xảy Sản phẩm Từ 2C3H4O3 → 2C2H5OH + CO2 C3H6O3 Diễn tế bào chất Năng lượng GP ? phân biệt phân giải kị khí phân 2.Hơ hấp hiếu khí giải hiếu khí ? -Gồm : -Giống +Chu trình Grep diễn chất -Khác : Điều kiện (oxi), nơi xảy ra, ti thể sản phẩm cuối cùng, lượng 2CH3COCOOH + O2 = 6CO2 + giải phóng H2O Học sinh trả lời cách điền thơng tin thích hợp vào phiếu học tập Giáo viên gọi học sinh lên điền học +Chuỗi truyền điện tử : Diễn màng sinh khác làm vào phiếu cá nhân học ti thể sinh +Đã tạo 36 ATP Học sinh : Sau học sinh làm xong giáo viên cho nhận xét, bổ sung TaiLieu.VN Page * Hoạt động III QUAN HỆ GIỮA HẤP VỚI VÀ BẢO QUẢN NÔNG Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục PHẨM III, quan sát hình 12.3 ? Quang hấp ? Xảy đâu ? Mối quan hệ hấp với mơi Quang hấp có lợi hay có hại cho thực trường vật ? a.Nước Học sinh : Sau thảo luận trả lời tượng quang hấp, nên tên bào b.Nhiệt độ quan tham gia, thấy tác haih c.Oâxy thực vật d.Hàm lượng CO2 * Hoạt động hấp bảo quản nông phẩm Giáo viên : Cho học sinh đọc mục IV, kết hợp với kiến thức học ? Hãy cho biết hấp quang hợp có -Mục tiêu quan hệ với ? -Biện pháp ? hấp chịu ảnh hưởng yếu +Khống chế độ ẩm nơng phẩm tố ? Vai trò yếu tố ? Học sinh : Nêu +Khống chế nhiệt độ môi trường +Quang hợp tạo glucơzơ, cần ATP +Khống chế thành phần khí mơi trường bảo quản +Hơ hấp sử dụng glucơzơ, giải phóng ATP +Các yếu tố ảnh hưởng : Nước, nhiệt độ, ôxy, CO2 TaiLieu.VN Page IV CỦNG CỐ - hấp xanh ? - Hãy phân biệt q trình đường phân, chu trình Grep, chũi truyền điện tử cách điền vào phiếu học tập số : V HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa - nắm sơ đồ đường hấp sau : Phần bổ sung kiến thức : - Yêu cầu học sinh đọc phần đọc thêm trang 54, 55 sách giáo khoa lớp 11 TaiLieu.VN Page ... sát hình 12.2 ? cho biết thực vật xảy nững đường hơ hấp ? II.CÁC CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Học sinh : Hai đường hơ hấp hiếu khí hơ hấp kị khí Giáo viên : chi học sinh đọc mục II.1, 1.Phân giải... vào phiếu học tập Giáo viên gọi học sinh lên điền học +Chuỗi truyền điện tử : Diễn màng sinh khác làm vào phiếu cá nhân học ti thể sinh +Đã tạo 36 ATP Học sinh : Sau học sinh làm xong giáo viên... phương trình, sau giáo viên cho học sinh khác bổ sung * Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh đọc mục I.3 kết hợp với kiến thức học lớp 10 3.Vai trò hơ hấp thể thực vật ? cho biết hô hấp có vai trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật, Giáo án Sinh học 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay