Hoàn thiện công tác tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh ninh bình

91 2 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 00:09

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Doanh nghiệp nhỏ vừa đại diện cho khoảng 90% doanh nghiệp hầu giới đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia thông qua tạo việc làm, đầu xuất Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp chiếm đa số chủ yếu kinh tế (chiếm 97,5% số doanh nghiệp nước) Theo đó, loại hình doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu phát triển, xóa đói giảm nghèo Hàng năm tạo thêm nửa triệu lao động mới; sử dụng tới 51% lao động xã hội, khu vực góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội tạo việc làm; đóng góp 40% GDP; 30% thu nộp ngân sách 30% kim ngạch xuất Vì thế, tồn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tất yếu khách quan Cũng loại hình doanh nghiệp khác, trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt vốn để tối ưu hóa hiệu sử dụng vốn Vốn tín dụng ngân hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ vừa đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế (đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp liên tục, nâng cao hiệu sử dụng vốn, góp phần tập trung vốn sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh hình thành cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp nhỏ vừa) mà thơng qua tác động trở lại thúc đẩy hệ thống ngân hàng, đổi sách tiền tệ, hồn thiện chế sách tín dụng, toán ngoại hối Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam gặp khơng khó khăn để phát triển hoạt động kinh doanh, đặc biệt việc tiếp cận vốn vay Nguyên nhân xuất phát từ quy mơ, uy tín, trình độ quản lý, vốn, tài sản chấp lực sản xuất kinh doanh loại hình doanh nghiệp Chính thế, cửa vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa phần hạn chế Đứng từ giác độ Ngân hàng, đến hết tháng năm 2017, tăng trưởng tín dụng đạt 5,2% so với đầu năm (trong tiêu năm 12-14%) Khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tỷ lệ tiếp cận vay vốn vay thấp (32,38%) Khẩn trương tháo gỡ khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa xem điểm gõ nút thắt tín dụng lớn định hướng lớn Ngân hàng thương mại nước, Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam Là chi nhánh lớn Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình (BIDV Ninh Bình) thực đầy đủ chức ngân hàng thương mại theo sách đầu phát triển Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam, kinh doanh tiền tệ gắn với định hướng phát triển kinh tế đất nước thời kỳ Nằm địa bàn thành phố Ninh Bình, nơi tập trung lượng lớn doanh nghiệp nhỏ vừa, hứa hẹn khu vực khách hàng đầy tiềm Do vậy, chi nhánh Ninh Bình ln xác định phân khúc khách hàng nhiều tiềm năng, đem lại lợi ích ngắn hạn dài hạn cho ngân hàng, việc phát triển thị phần phân khúc coi lực đẩy phát triển Khối khách hàng doanh nghiệp nói riêng toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam nói chung năm 2017 Tuy nhiên, việc mở rộng tín dụng loại khách hàng chưa thực đạt hiệu cao kể mặt chất lượng số lượng Vì vậy, việc nghiên cứu để tìm giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ninh Bình thực vấn đề cần thiết Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại vấn đề để Doanh nghiệp việc tiếp cận vốn vay doanh nghiệp quan tâm nhiều viết, cơng trình khoa học công bố Đây nguồn liệu quý giá cho việc nghiên cứu luận văn thể kể đến số nghiên cứu đây: Giáo trình Tín dụng ngân hàng TS Bùi Diệu Anh chủ biên (Nhà xuất Phương Đông 2010), tác giả đưa khái niệm hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại, làm rõ chất tín dụng, đặc điểm tín dụng, loại hình tín dụng, quy trình nguyên tắc cho vay Tác giả Vương Liêm với nghiên cứu Doanh nghiệp vừa nhỏ (NXB Giao Thông 2000) làm rõ khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Nghiên cứu đưa giải pháp, đề xuất để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Vấn đề tăng khả tiếp cận vốn tín dụng để phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa tác giả đề cập đến, mức hạn chế, nghiên cứu thực năm 2000 nên thông tin áp dụng giai đoạn Luận án “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Võ Đức Toàn (2012) Luận án nêu khái niệm bản, thực trạng, điểm hạn chế, nguyên nhân đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP nói chung, khơng hướng đến ngân hàng cụ thể Trong việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng lại phụ thuộc lớn vào quy mô, chiến lược định hướng ngân hàng Luận văn “ Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu phát triển Ba Đình” tác giả Nguyễn Thị Bích Hạnh gần với vấn đề mà luận văn nghiên cứu Tuy nhiên, đề tài quan tâm đến số lượng mà chưa đề cập đến chất lượng tín dụng Trong khi, nợ xấu khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa tổng dư nợ kinh tế mức cao (trên 2%) Luận văn “Tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa”, TS Trương Quang Thông (2010), Nghiên cứu thực nghiệm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyết DNNVV, phân tích tổng quan DNNVV Việt Nam qua số liệu thống kê sách nhà nước DNNVV, đề tài tiến hành khảo sát tài trợ tín dụng cho DNNVV, sở tác giả gợi ý sách DNNVV, ngân hàng quan phủ Vấn đề luận văn đề cập đến ngân hàng thương mại chung chung, nên ngân hàng cụ thể khơng đưa giải pháp phù hợp; Do cần phải cơng trình nghiên cứu sâu tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng đối tượng khách hàng Việc chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Ninh Bình” cần thiết, ý nghĩa khoa học thực tiễn Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích: Dựa sở khoa học doanh nghiệp nhỏ vừa, tín dụng ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa, luận văn đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Ninh Bình sở đề xuất giải pháp ý nghĩa thực tiễn cao nhằm mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng - Nhiệm vụ: + Hệ thống hóa lý luận doanh nghiệp nhỏ vừa, tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa + Phân tích đánh giá thực trạng, chất lượng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh, từ rút mặt làm được, hạn chế nguyên nhân + Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm, góp phần mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu phát triển chi nhánh Ninh Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Ngân hàng TMCP Đầu phát triển chi nhánh Ninh Bình, + Về thời gian: Đánh giá thực trạng tín dụng chất lượng tín dụng từ năm 2014 đến năm 2016; Đề xuất định hướng giải pháp đến 2020 sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn - sở lý luận: Dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử - Phương pháp nghiên cứu: + Nghiên cứu định tính: Tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu liên hồn + Nghiên cứu định lượng: Bảng biểu, hình vẽ, thống kê kinh tế Những đóng góp luận văn Thứ nhất: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chọn lọc doanh nghiệp nhỏ vừa, dành phần lớn cho nội dung lý luận tổng quan tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, kết hợp lý luận thực tiễn để đánh giá vai trò tín dụng ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa, từ giúp thấy cần thiết phải mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa Thứ hai, sở nguồn số liệu cập nhật nhất, luận văn sâu phân tích đánh giá thực trạng hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động tín dụng BIDV Ninh Bình doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm 2014 đến nay, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu phát triển chi nhánh Ninh Bình doanh nghiệp nhỏ vừa, từ rút kết luận, vấn đề hạn chế nguyên nhân khách quan chủ quan quan hệ tín dụng chi nhánh Ninh Bình doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thứ ba, xuất phát từ hạn chế, phân tích nguyên nhân khách quan chủ quan quan hệ tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu phát triển chi nhánh Ninh Bình với doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn, với tình hình kinh tế xã hội tỉnh từ năm 2014 đến nay, luận văn đề xuất giải pháp vận dụng thực tiễn doanh nghiệp nhỏ vừa để tăng khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, từ thực cho vay tín chấp doanh nghiệp nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Luận văn khuyến nghị quan quản lý nhà nước tổ chức khác vận dụng nhằm góp phần thiết thực hỗ trợ mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu phát triển chi nhánh Ninh Bình doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Trên cở kế thừa phát triển cơng trình nghiên cứu trước đây, đề tài lần khái quát lại khái niệm tín dụng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa, nghiên cứu thực trạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Ninh Bình thời gian 2014-2016, sâu vào đánh giá chất lượng tín dụng phân khúc khách hàng với hệ thống số liệu đáng tin cậy, cập nhật phù hợp với bối cảnh Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu phát triển chi nhánh Ninh Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác tín dụng nhằm mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu phát triển chi nhánh Ninh Bình Chương LÝ LUẬN BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) nước giới mang tính chất tương đối thay đổi theo giai đoạn phát triển kinh tế xã hội nước Tiêu thức phân loại thường sử dụng là: vốn, số lao động thường xuyên, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng, hai tiêu thức thường sử dụng : vốn lao động Ở số nước giới dùng tiêu thức để xác định DNNVV, số nước khác lại dùng nhiều tiêu thức, ngồi số nước dùng tiêu thức chung cho tất ngành nghề, số khác lại dùng tiêu thức riêng cho ngành nghề để xác định DNNVV Tại Mỹ, DN xem DNNVV DN số lao động 500 người tiêu thức áp dụng cho tất ngành Tại Nhật, DNNVV DN vốn 100 triệu Yên, tùy theo ngành nghề kinh doanh DN mà mức xác định khác Việt Nam, theo điều Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 trợ giúp phát triển DNNVV, theo DNNVV định nghĩa sau: Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), cụ thể sau: Khái niệm tổng hợp DNNVV: Là doanh nghiệp (DN) quy mô nhỏ bé mặt vốn, lao động hay doanh thu Doanh nghiệp nhỏ vừa chia thành ba loại vào quy mơ doanh nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa Bảng 1.1 Quy mô loại hình doanh nghiệp Quy mơ Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa siêu nhỏ Tổng nguồn Số lao động Số lao Tổng Số lao động nguồn vốn động vốn I Nông, lâm 10 người 20 tỷ đồng Từ 10 Từ 20 Từ 200 nghiệp thủy trở xuống trở xuống người đến tỷ đồng đến người đến 200 người 100 tỷ đồng 300 người Khu vực sản II Công 10 người 20 tỷ đồng Từ 10 Từ 20 Từ 200 nghiệp xây trở xuống trở xuống người đến tỷ đồng đến người đến 200 người 100 tỷ đồng 300 người dựng III Thương 10 người 10 tỷ đồng Từ 10 Từ 10 từ 50 mại dịch vụ trở xuống trở xuống người đến tỷ đồng đến người đến 50 người 50 tỷ đồng 100 người (Nguồn : Điều Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009) 1.1.2 Điểm mạnh, điểm yếu bật doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2.1 Điểm mạnh - DNNVV nhạy cảm thích ứng nhanh với biến động thị trường: So với doanh nghiệp lớn, DNNVV với chất hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nên động, linh hoạt, dễ dàng thay đổi hoàn cảnh, thích ứng nhanh tự điều chỉnh tổ chức sản xuất, thay đổi ngành nghề…nhằm ứng phó kịp thời trước biến động thị trường Mặt khác, DNNVV vốn đầu cơng nghệ ban đầu không cao nên dễ dàng thay đổi công nghệ, giúp DN thay đổi lĩnh vực sản xuất lĩnh vực cũ khơng phù hợp - Dễ dàng thành lập, thủ tục hành đơn giản, thuận tiện: Với vốn đầu ban đầu nhỏ, sở hạ tầng không phức tạp, chủ yếu lao động phổ thông, thủ tục hành khơng khó khăn, với quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành liên quan…nên DNNVV dễ dàng thành lập tồn nhiều địa phương nhiều ngành khác tạo nên phân tán mặt địa lý, góp phần tạo lập phát triển cân dịch chuyển kinh tế vùng lãnh thổ - Khả thu hồi vốn nhanh: Vì vốn đầu ban đầu DNNVV không nhiều chủ yếu hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu nên sản phẩm nhanh chóng tiêu thụ, tốc độ quay vòng vốn cao, hiệu sử dụng vốn tốt nên sau vài năm doanh nghiệp thu hồi lại vốn đầu ban đầu - Thuận lợi công tác quản lý: Với quy mô đầu nhỏ, phòng ban khơng q nhiều, nên làm cho khoảng cách người điều hành nhân viên không lớn, người quản lý nắm bắt tốt suy nghĩ, nguyện vọng nhân viên, từ dễ dàng áp dụng phương thức điều hành phù hợp với phát triển DN tâm nguyện vọng nhân viên, phát huy tối đa khả làm việc, sáng tạo người lao động, nâng cao suất lao động Đồng thời, với máy quản lý đơn giản nên việc đưa định diễn nhanh chóng giúp cho DN nắm bắt nhiều hội đầu 1.1.2.2 Điểm yếu - Thiếu vốn: Quá trình phát triển DNNVV giai đoạn khởi đầu, tích lũy vốn hạn chế gặp nhiều khó khăn Sự thiếu vốn DNNVV diễn bình diện rộng, quy mơ vốn tự DN nhỏ, hạn hẹp, không đủ sức tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chất lượng hiệu quả, đặc biệt DN muốn mở rộng quy mô đổi nâng cao thiết bị công nghệ sản phẩm Mặt khác, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa phát triển ổn định, khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng hạn chế Đây khó khăn lớn mà DNNVV Việt Nam gặp phải cần tháo gỡ - Kinh nghiệm quản lý, lao động tay nghề cao hạn chế: Khu vực DNNVV vốn xem khu vực thu hút nhiều lao động, góp phần quan trọng giải việc làm, nước đông dân sống chủ yếu nghề nông, dư thừa lao động thu nhập thấp nước ta Tuy nhiên tri thức, trình độ tay nghề lực lượng lao động hạn chế Đây trở ngại lớn DNNVV muốn phát triển, nâng cao lực cạnh tranh - Thiếu thông tin, chưa nhanh nhạy việc tiếp cận thông tin thị trường: Phần lớn DNNVV thiếu thông tin đặc biệt thông tin kinh doanh, nguồn thông tin thị trường đầu vào thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường ngun vật liệu…Bên cạnh thơng tin môi trường kinh doanh hệ thống pháp luật, văn liên quan đến DNNVV, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa cập nhật nên dẫn đến hậu bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh Khả tiếp cận thông tin DNNVV nước ta hạn chế gặp nhiều khó khăn hệ thống thơng tin DN chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, chưa nhanh nhạy kịp thời, xác đầy đủ Vì DNNVV khơng phận chun trách thu thập xử lý thông tin nguồn tài hạn hẹp, trình độ thu nhập xử lý thơng tin DN hạn chế - Lạc hậu thiết bị, công nghệ: Việt Nam đất nước lên từ kinh tế yếu kém, cơng nghiệp non trẻ Trình độ cơng nghệ, trang thiết bị, máy móc DNNVV Việt Nam phần lớn sử dụng công nghệ lạc hậu, máy móc cũ kỹ Một cơng nghệ lạc hậu làm tăng chi phí tiêu hao 1,5 lần so với định mức tiêu chuẩn giới, thế, với trang thiết bị, máy móc cũ kỹ làm cho suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, chi phí đầu vào cao, điều hạn chế khả cạnh tranh DNNVV - Hạn chế nhà xưởng, mặt sản xuất kinh doanh kết cấu hạ tầng khác: Điều kiện mặt cho sản xuất kinh doanh DNNVV nhìn chung hạn hẹp gặp nhiều khó khăn việc tạo lập mở rộng mặt chế sách chưa thích hợp khả tài hạn chế DN Đa số DN phải thuê mượn lại mặt DN nhà nước phải dùng nhà làm nơi sản xuất kinh doanh, giao dịch, giới thiệu bán hàng Hệ thống xử lý nước thải rác thải DNNVV khơng có, gây tác hại lớn tới mơi trường sống Qua phân tích cho thấy DNNVV thành phần kinh tế vai trò quan trọng việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội Các DNNVV đánh giá hình thức tổ chức kinh doanh thích hợp, ưu động, linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu thị trường đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống người dân Mặc dù nhiều ưu Chính phủ quan tâm hỗ trợ phát triển thực tế DNNVV gặp nhiều khó khăn hoạt động mình, đặc biệt khó khăn 10 chun mơn cán tín dụng chưa cao, thẩm định, cán tín dụng cần tập trung số vấn đề sau: - Năng lực pháp lý lực tài doanh nghiệp: định thành lập đăng ký kinh doanh, định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng…; khả độc lập, tự chủ sản xuất kinh doanh, khả tốn, khả hồn trả nợ vốn vay … - Đánh giá uy tín, cách doanh nghiệp nhằm mục tiêu hạn chếđến mức thấp rủi ro chủ quan doanh nghiệp gây để pháthiện âm mưu lừa đảo từ ban đầu số khách hàng doanhnghiệp Muốn xem xét uy tín doanh nghiệp, cán ngân hàng tìmhiểu thơng qua giá cả, chất lượng sản phẩm, thị phần doanh nghiệp, quanhệ toán với khách hàng, nhân viên, thuế … - Thẩm định phương diện thị trường nhằm phân tích khả tiêu thụ sản phẩm mặt giá cả, quy cách phẩm chất, mẫu mã thị hiếu người tiêu dùng, xem xét hợp đồng số lượng sản phẩm, chủng loại, giá cả, thời hạn phương thức toán … Chú ý doanh nghiệp cung cấp hàng hoá cho thị trường nhà tiêu thụ nhất, doanh nghiệp thiếu tính chủ động nên dễ gặp rủi ro tiêu thụ hàng hóa tất yếu dẫn dến rủi ro tài biến động thị trường tiêu thụ - Đặc biệt khâu thẩm định dự án ý nghĩa định đến việc cấp tín dụng ngân hàng chủ yếu dựa vào tính khả thi, hiệu dự án đầu để định cho vay Ngân hàng tiến hành thẩm định tính khả thi dự án nội dung kinh tế tài thơng qua tiêu như: lợi nhuận ròng, tỷ suất lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn, điểm hoà vốn giá trị thuần, tỷ suất hoàn vốn nội bộ… Thẩm định phương diện kỹ thuật nhằm đánh giá quy mơ dự án phù hợp với lực, tiêu thức sản phẩm doanh nghiệp không, thẩm định mặt số lượng, công suất quy cách, chủng loại, danh mục thiết bị, dây chuyền sản xuất lực doanh nghiệp so với quy mô dự án Thẩm định địa điểm xây dựng dự án theo yêu cầu: gần nơi cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu nơi tiêu thụ hay tiện lợi giao thơng vận tải hay khơng Ngồi nội dung trên, thẩm định yếu tố mơi trường xã 77 hội, thẩm định phương diện tổ chức quản lý thực vận hành dự án … Trong trình thẩm định dự án phương án vay vốn doanhnghiệp, vấn đề mà cán ngân hàng chưa đủ điều kiện hoặctrình độ để thẩm định cần phải phối hợp với quan chức thẩm quyền giúp đỡ để thẩm định đạt chất lượng cao như; thẩm định phương diện kỹ thuật, thị trường dự án trung, dài hạn Để công tác thẩm định đầy đủ, xác, ngân hàng thương mại Cổ phần cần thu thập thơng tin từ nhiều phía, nhiều phương diện, ngồi thơng tin doanh nghiệp cung cấp, ngân hàng cần phải thu thập thông tin từ bên ngồi thơng tin chiến lược phát triển quy hoạch vùng,lãnh thổ, thông tin thị trường, bạn hàng, người thân quen … thông tin từ quan liên quan với DNNVV, thơng qua đó, cán tín dụng phân tích, xử lý thơng tin để đưa định đắn cơng tác tín dụng Trong hoạt động thẩm định tín dụng, cán ngân hàng phải triệt để tuân thủ qui trình thẩm định tín dụng nhằm hạn chế rủi ro xảy cho ngân hàng Nếu cán ngân hàng không tuân thủ, ngân hàng cần biện pháp xử lý việc chưa gây rủi ro cho ngân hàng Tùy vào mức độ sai phạm cán bộ, ngân hàng sử dụng biện pháp xử lý như: cắt giảm mức thưởng, điều chuyển công tác, sa thải, bồi thường vậtchất nghiêm trọng cần đưa pháp luật để trừng trị thích đáng khơngnể nang, bao che 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng kiểm soát sau cho vay Trong giai đoạn nay, chất lượng tín dụng mục tiêu quan trọng BIDV Ninh Bình hướng đến Chỉ tiêu nợ xấu dư nợ cho vay DVVVN BIDV Ninh Bình thời gian qua ln mức thấp, nhiên xu hướng tăng theo thời gian Chính vậy, Hội đồng tín dụng BIDV Ninh Bình đưa biện pháp cần phải nghiêm túc thực để kiểm sốt chất lượng tín dụng cẩu dư nợ cho vay DNNVV chất lượng nợ xấu toàn BIDV Ninh Bình, cụ thể sau:  Đối với cơng tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay Trong q trình giải ngân, cần kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ, bảo đảm vốn vay NH khơng bị chuyển lòng vòng nhằm hạn chế thấp khả KH rút tiền mặt, sử dụng vốn sai mục đích 78 Theo quy định hành NHĐT, khoản giải ngân chuyển khoản, kiểm tra tình hình sử dụng vồn vay vòng 15 ngày kể từ ngày giải ngân; khoản giải ngân tiền mặt, yêu cầu kiểm tra vòng ngày bắt buộc bổ sung chứng từ hóa đơn (cho vay mua hàng), bảng lương chữ ký người nhận ( cho vay chi lương) Tuy nhiên, thực tế, công tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay chưa tuân thủ thời gian Nắm bắt thực trạng này, Hội đồng tín dụng BIDV Ninh Bình quy đinh cụ thể việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay khách hàng, buộc cán quan hệ khách hàng phải tuân thủ để giám sát đồng vốn vay Ngân hàng Đối với công tác theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh, kiểm sốt dòng tiền phát sinh DNNVV Trong bối cảnh hoạt động DNNVV không bền vững, chịu nhiều tác động bất lợi từ thị trường, Hội đồng tín dụng yêu cầu cán QHKH phải theo dõi tình hình thực kế hoạch kinh doanh DNNVV hàng quý, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch để tìm ngun nhân biện pháp kịp thời Mặt khác, thông qua hoạt động này, BIDV Ninh Bình phát nhanh chóng vấn đề tồn DN để vấn nắm bắt tình hình tài DNNVV cách thực tế xác thực, giảm bớt rủi ro sai lệch không minh bạch báo cáo tài DNNVV Sự cạnh tranh NHTM tạo cho DNNVV nhiều hội để tiếp cận nguồn vồn vay Ngân hàng Do vậy, để theo dõi kiểm sốt tình hình tài DNNVV, BIDV Ninh Bình u cầu DNNVV phải cam kết chuyển doanh thu qua tài khoản hoạt động BIDV Ninh Bình tối thiểu phải tỷ lệ tài trợ vốn NHĐT – Ninh Bình Đối với trường hợp không thực cam kết, BIDV Ninh Bình xem xét khả trì quan hệ vay vốn với khách hàng kỳ Đây biện pháp cần thiết, giúp BIDV Ninh Bình khơng mang lại lợi nhuận biện pháp đảm bảo DNNVV hoạt động thực tế liên tục 3.2.2.3 Kiểm tra định kỳ tài sản bảo đảm Để đảm bảo tính cạnh tranh sản phẩm cho vay, BIDV Ninh Bình cần thiết phải tiến hành định giá TSĐB, đặc biệt bất động sản, theo phương pháp giá thị trường Phương pháp tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường bất động sản 79 diễn biến phức tạp với tình trạng “ bong bóng” tăng trưởng nhanh “đóng băng gặp điều kiện bất lợi” Vì vậy, việc định giá lại tài sản đảm bảo phải tiến hành thường xuyên, định kỳ tùy vào điều kiện thị trương để xác định giá trị thực tài sản khả đảm bảo cho khoản vay DN BIDV Ninh Bình Mặt khác, định giá bất động sản, cần lưu ý yếu tố thời gian, so sánh giá trị tài sản nhiều thời điểm khác nhau, so sánh với vị trí tương đương để xác định giá trị tài sản Đối với tài sản hàng tồn kho, máy móc thiết bị, việc kiểm tra tài sản bảo đảm cần phải nghiêm túc thực để đánh giá trạng tài sản đủ khả đẻ đảm bảo cho khoản vay hay không Trên sở này, BIDV Ninh Bình yêu cầu DN bổ sung tài sản đảm bảo cần thiết Ngoài ra, với sựu hỗ trợ từ Cục đăng ký quốc giá giao dịch đảm bảo, cho phép tra cứu thông tin giao dich đảm bảo bất động sản trực tuyến miễn phí website www.dktructuyen.moj.gov.vn Vì vậy, cán QHKH tra cứu thơng tin giao dịch bảo đảm DN để đảm bảo tính an tồn tài sản hàng tồn kho, máy móc thiết bị DN chấp chi nhanh không bị trùng lắp với NH khác, đảm bảo tính ưu tiên phát Hiện BIDV Ninh Bình xây dựng quy trình kiểm tra định kỳ tài sản bảo đảm Theo đó, quy trình kiểm tra tài sản quy định thành loại kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất Tuy nhiên quy trình áp dụng chung cho tất khách hàng tất loại tài sản với khối lượng khách hàng khổng lồ, cán thực kiểm tra hình thức nên khơng đưa cảnh bảo rủi ro BIDV Ninh Bình nên xây dựng định kỳ kiểm tra tài sản bảo đảm sau : 80 Loại tài sản bảo đảm Hạng Khách hàng Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Tài sản gắn liền với đất chưa cấp giấy chứng nhận Định kỳ kiểm tra tài sản bảo đảm 12 tháng 12 tháng Tài sản gắn liền với đất đủ giấy tờ để cấp giấy chứng 12 tháng nhận Phương tiện vận tải Phương tiện vận tải qua AA, AAA sử dụng Máy móc thiết bị Máy móc thiết bị qua sử dụng 12 tháng tháng tháng tháng Hàng hóa luân chuyển (Tỷ lệ cho vay đảm bảo hàng hóa tháng tổng dư nợ cho vay 50%) Tài sản đảm bảo hình thành tương lai Quyền sử dụng đất tài sản A, BBB gắn liền với đất Tài sản gắn liền với đất chưa cấp giấy chứng nhận tháng tháng tháng Tài sản gắn liền với đất đủ giấy tờ để cấp giấy chứng tháng nhận Phương tiện vận tải Phương tiện vận tải qua sử dụng 81 tháng tháng Máy móc thiết bị Máy móc thiết bị qua sử dụng tháng tháng Hàng hóa luân chuyển (Tỷ lệ cho vay đảm bảo hàng hóa tháng tổng dư nợ cho vay 50%) Tài sản đảm bảo hình thành tương lai tháng (Nguồn: BIDV Ninh Bình) 3.2.2.4 Định kỳ đánh giá khách hàng thơng qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội Việc đánh giá lại mức tín nhiệm DNNVV hệ thống chấm điểm tín dụng nội cần phải nghiêm túc thực sở số liệu cập nhật hàng quý Các tiêu chí định tính phải cập nhật để đảm bảo đánh giá rủi ro tín dụng kịp thời Thơng qua cơng tác này, BIDV Ninh Bình kịp thời điều chỉnh nhóm nợ, điều chỉnh tỷ lệ TSĐB tổng giới hạn tín dụng; đánh giá chất lượng tín dụng tồn danh mục cho vay BIDV Ninh Bình Hiện BIDV Ninh Bình áp dụng chấm điểm định kỳ hình thức đó, Chi nhánh Ngân hàng phải thực nghiêm túc đánh giá khách hàng phân khúc khách hàng để hệ thống xếp hạng tín dụng nội phát huy tối đa tiện ích Đồng thời, việc thực nghiêm túc đánh giá khách hàng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội giúp Ngân hàng tiết kiệm khơng chi phí tồn hoạt động (chi phí phát sinh xảy rủi ro, chi phí đánh giá thực tế cán ) 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam NHĐT cần quy trình, quy chế, quy định riêng cho vay DNNVV cho thủ tục đơn giản hoá Hiện nay, văn quy định tín dụng dùng chung cho tất loại hình doanh nghiệp DO vậy, yêu cầu coi đủ doanh nghiệp lớn rườm rà, khơng cần thiết khó thực 82 DNNVV Nếu ban hành quy định riêng cho vay DNNVV tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời hội kinh doanh dồng thời đảm bảo đầy đủ tính pháp lý Hồ sơ tín dụng Mặt khác, ngành nghề kinh doanh khác lại đặc thù khác Do vậy, NHĐT Việt Nam cần quy định riêng cho ngành cụ thể đưa thơng tin phân tích nhằm hỗ trợ chi nhánh trình định thẩm định cho vay 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trong thời gian qua, Chính phủ thực nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ DNNVV, giải pháp mặt tài Tuy nhiên, để sách hỗ trợ DNNVV thực hiệu DNNVV dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng Ngân hàng , cân thực đồng sách sau: - Hoàn thiện khung pháp lý giao dịch đảm bảo, xử lý tranh chấp xảy rủi ro - Hồn thiện sách thống kê, kiểm tốn, kế tốn, theo thơng lệ, chuẩn mực quốc tế DNNVV để tạo minh bạch thông tin doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng nhà đầu để phân tích tiềm phát triển DNNVV - Các sách tiền tệ, điều hành kinh tế vĩ mơ cần tính ổn định đảm bảo khả định hướng để tạo sở cho thị trường NHTM hoạt động - Các sách tiền tệ, điều hành kinh tế vĩ mơ cần tính ổn định đảm bảo khả định hướng để tạo sở cho thị trường NHTM hoạt động - Bên cạnh đó, sách phát triển DNNVV cần thực triệt để phát triển theo chiều sâu để tạo điều kiện cho DNNVV cải thiện lực sản xuất kinh doanh nội tại, nâng cao khả cạnh tranh 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ Hiện nay, tình hình chung doanh nghiệp khó khăn Mà khó khăn lớn là: chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao (chủ yếu chi phí nguyên nhiên vật liệu giá vốn cao) khó khăn thị trường tiêu thụ thu hẹp (do sức mua giảm mạnh), lượng hàng tồn kho lớn tập trung chủ yếu số ngành bất động sản, xây dựng vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, vận 83 tải kho bãi (VCCI, 2016)… Trong bối cảnh đó, việc giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hỗ trợ giải vấn đề thị trường đầu song song với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành tạo niềm tin cho doanh nghiệp Đặc biệt, phải ý rà xét, xác định rõ trợ giúp kịp thời doanh nghiệp tiềm lực cạnh tranh dự án hiệu (thuộc thành phần kinh tế, quy mô) gặp phải khó khăn tạm thời để doanh nghiệp trụ vững phát triển Theo tinh thần đó, sau số kiến nghị tác giả: - Tăng tiến độ phân bổ giải ngân cho dự án đầu công kế hoạch, bảo đảm cung ứng vốn cho cơng trình, tạo việc làm cho doanh nghiệp xây dựng giải đầu cho ngành vật liệu xây dựng góp phần giải hàng tồn kho cho doanh nghiệp sớm đưa cơng trình vào sử dụng - Giảm thuế giãn thuế thu nhập doanh nghiệp, tiếp tục gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 Đẩy nhanh lộ trình giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 17% - Kiểm soát chặt chẽ việc tăng chi phí đầu vào doanh nghiệp, đặc biệt giá điện, nước, than, xăng dầu, chi phí xuất nhập cảng kế hoạch giãn tiến độ điều chỉnh giá mặt hàng dịch vụ cách hợp lý để tránh tăng chi phí dồn dập - Khuyến khích thúc đẩy phát triển thị trường vốn để tạo điều kiện cho DNNVV huy động nguồn lực xã hội thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu thông qua quỹ đầu để đáp ứng nhu cầu đầu của khu vực Nhà nước, tránh lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay từ ngân hàng - Hạn chế phát hành nợ Chính phủ (dưới hình thức trái phiếu tín phiếu) để giảm chèn lấn nợ khu vực doanh nghiệp hộ gia đình Hiện nay, việc phát hành trái phiếu tín phiếu cung cấp đầu an toàn cho NHTM lại làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp không giúp làm cho lãi suất giảm cách tương ứng với tốc độ giảm lạm phát - Phát triển thị trường nội qua liên kết hiệp hội doanh nghiệp, hình thành chuỗi liên kết ngành, vùng Triển khai biện pháp đưa hàng Việt nông thôn Hỗ trợ xây dựng mơ hình kinh doanh người nghèo đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác tiềm 84 thị trường vùng sâu, vùng xa, đối tượng người thu nhập thấp việc sản xuất sản phẩm chất lượng với giá phương thức phân phối phù hợp - Nghiên cứu xây dựng sách hỗ trợ doanh nghiệp nước nâng cao lực để trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho đầu chi tiêu công Nghiên cứu sửa đổi Luật quy định đấu thầu, xây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước tiếp cận tốt tận dụng lợi tham gia đấu thầu xây dựngvà mua sắm cơng quy định dành tỷ lệ thích hợp gói thầu cho DNNVV - Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, đề nghị đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hiệp định thương mại song phương đa phương với nước, khu vực để mở thị trường, bố trí tăng kinh phí nâng cao hiệu thực chương trình xúc tiến thương mại ngồi nước tập trung vào thị trường tiềm - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo gói đề xuất Đề án 30 Chính phủ, bảo đảm quan cơng quyền công chức đồng hành doanh nghiệp, bảo đảm cơng khai minh bạch, giảm thời gian, chi phí rủi ro hành cho doanh nghiệp Đặc biệt bối cảnh hợp tác quan quyền địa phương với doanh nghiệp việc giải tốt thủ tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tiềm ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội ý nghĩa quan trọng Đối với dự án mà chủ đầu khó khăn cần xem xét giãn khoản phải nộp cho địa phương, giãn tiến độ thực hiện, phân kỳ đầu thực tiểu phần dự án để giảm bớt áp lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp - Sớm thực đề án tái cấu trúc kinh tế đồng thời với việc xây dựng sách cơng nghiệp quốc gia để định hướng cho hoạt động doanh nghiệp Đẩy mạnh trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước NHTM Ngoài chương trình hỗ trợ DNNVV, cần chương trình hỗ trợ doanh nghiệp lớn nâng cao trình độ quản trị, đặc biệt quản trị chiến lược tài chính, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi xây dựng chuẩn mực quản trị đại, thực tốt biện pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, xây dựng thực tốt chế kiểm soát rủi ro doanh nghiệp 85 - Tăng cường chế thông tin đối thoại quan Chính phủ doanh nghiệp, phản ánh kịp thời thực trạng kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp tới Chính phủ thơng tin định hướng sách phủ doanh nghiệp, tạo đồng thuận niềm tin vào thị trường Hiện nay, hệ thống thông tin doanh nghiệp phân tán chưa cập nhật tốt Đề nghị Bộ ngành hữu quan, trước hết Bộ Kế hoạch Đầu Bộ Tài quan tâm tới việc 3.3.4 Kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình - Tích cực phối hợp với Sở ban ngành, cụ thể Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở tài chính, Sở kế hoạch đầu tư, sở xây dựng, sở Công thương, sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Sở pháp, Sở Thông tin truyền thông triển khai giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh cho ngành, sản phẩm lợi lĩnh vực nơng nghiệp, du lịch dịch vụ - Tập trung huy động nguồn vốn để xử lý nhanh nợ đọng xây dựng sớm hồn thành cơng trình hồn thành, đưa vào sử dụng, đồng thời kiên dừng chuyển đổi dự án đầu hiệu Các khoản toán nợ đọng xây dựng phải ưu tiên sử dụng để trả khoản nợ xấu cho ngân hàng sau tốn đủ tiền lương, tiền cơng cho người lao động - Hỗ trợ tổ chức tín dụng hồn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm để thu hồi tài sản, sớm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng - Phối hợp thực hiện, đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp thực thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo đề nghị Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 86 TÓM TẮT CHƯƠNG Từ thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV BIDV Ninh Bình thời gian qua, Chương luận văn đưa số giải pháp Ngân hàng định cho vay nên giảm lệ thuộc vào tài sản đảm bảo, phát huy nhân tố người, xây dựng quy trình, thủ tục riêng cho DNNVV…các giải pháp DNNVV cần chủ động việc tiếp cận vốn Ngân hàng , xây dựng phương án sản xuất kinh doanh tính khả thi, hiệu quả, tăng cường tính minh bạch báo cáo tài chính…Ngồi Chương đưa số giải pháp quan chức như: hoàn thiện khung pháp lý cho DNNVV, hoàn thiện khung pháp lý tài sản bảo đảm…Để qua góp phần phục vụ DNNVV tốt hơn, việc cho vay Ngân hàng doanh nghiệp nhanh hơn, hiệu hơn, giúp cho Ngân hàng chuyển dịch cấu hợp lý, tăng trưởng tín dụng, phân tán rủi ro, tăng thu nhập nâng cao vị cạnh tranh 87 KẾT LUẬN Mở rộng nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa vấn đề vô quan trọng cấp bách Ngân hàng thương mại giai đoạn Cùng với phát triển khẳng định vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế, việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp không nhiệm vụ Ngân hàng thương mại nói chung, BIDV Ninh Bình nói riêng mà vấn đề mang tính cấp bách đặt cho Chính phủ BIDV Ninh Bình thực vai trò trung gian tài kinh tế Do sớm định hướng đắn phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Tuy nhiên, với tồn cố hữu kinh tế Chi nhánh, việc cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa gặp nhìu khó khăn cần phải tháo gỡ, chung tay nhiều cấp, ban ngành Với mục đích đưa số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Ninh Bình giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng, đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, luận văn tập trung nghiên cứu số nội dung sau: Hệ thống hóa vấn đề tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ vừa đặc điểm tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Từ thấy vai trò quan trọng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp, kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nước học Việt Nam Xuất phát từ sở lý luận, chương sâu vào nghiên cứu thực trạng tín dụng DNNVV BIDV Ninh Bình, kết quả, tồn nguyên nhân tồn để làm tiền đề cho việc đề xuất giải pháp chương 3 Trên sở lý luận thực trạng nghiên cứu, luận văn đưa giải pháp nhằm phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Ninh Bình cách bền vững, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển theo định hướng phát triến kinh tế Nhà nước Luận văn đưa số kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhằm hỗ trợ cho giải pháp thực thi cách nhanh chóng, hiệu 88 Tóm lại, luận văn với chương giải triệt để mục tiêu nghiên cứu đề Hoàn thiện luận văn này, tác giả mong muốn đóng góp phần kiến thức vào vấn đề tăng trưởng tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu phát triển chi nhánh Ninh Bình Tuy nhiên, vấn đề tương đối rộng phức tạp Với thời gian nghiên cứu trình độ hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp Thầy để luận văn hồn chỉnh 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Diệu Anh, giáo trình tín dụng Ngân hàng Tác giả, Vương Liêm, Doanh nghiệp nhỏ vừa, NXB Giao Thơng PGS.TS Trần Huy Hồng (2010), Quản trị Ngân hàng, NXB Lao động xã hội Nguyễn Thị Bích Hạnh (2010), Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh Ba Đình Tiến sỹ Phạm Ngọc Long, báo “ Gỡ khó tín dụng cho DNNVV” Baomoi.com ngày 08/10/2014 TS Trương Quang Thơng (2010), sách chun khảo tài trợ tín dụng ngân hàng cho DNNVV, NXB Tài TS Võ Đức Tồn (2012), Tín dụng DNNVV NHTM Cổ Phần địa bàn TP.HCM, Luận văn Tiến sĩ Quốc hội, Luật thi hành án dân (2008) Quốc hội, Luật Ngân hàng Nhà nước Luật Tổ chức tín dụng (2010) 10 Chính phủ, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 Về “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa” Thủ tướng phủ 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 ban hành “Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng” Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 “Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ba hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001” Thống đốc NHNN Việt Nam 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công văn số 2667/NHNN-VP năm 2014 triển khai Chương trình kết nối Ngân hàngDoanh nghiệp; 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông số 02/2013/TT-/01/2013 Thống đốc NHNN Việt Nam Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước 90 14 BIDV Ninh Bình (2014 – 2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 15 BIDV Việt Nam, Quyết định số 222/QĐ-HĐQT-NHĐT35 ngày 26/02/2010 việc Ban hành “Quy định cho vay tổ chức kinh tế”; 16 BIDV Việt Nam, Quyết định số số 699/2013/QĐ-HĐQT-NHĐT35 ngày 02/07/2013 việc “Quy định cấp giới hạn tín dụng khách hàng tổ chức” 17 BIDV Việt Nam, Quyết định số 612/QĐ-HĐQT-NHĐT35 ngày 31/12/2008 việc ban hành “Quy định thực đảm bảo tiền vay khách hàng hệ thống BIDV” 18 BIDV Việt Nam, Quyết định số số 3946/2012/QĐ-HĐQT-NHĐT35 ngày 30/12/2012 việc “Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng” Tạp chí, trang web 19 www.bidv.com.vn 20 Tạp chí ngân hàng từ năm 2014 – 2016 91 ... Lý luận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển chi nhánh Ninh Bình Chương... lớn Ngân hàng thương mại nước, có Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Là chi nhánh lớn Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình. .. động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa số Ngân hàng thương mại Việt Nam 1.4.1 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa số ngân 28 hàng thương mại Việt Nam 1.4.1.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh ninh bình , Hoàn thiện công tác tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay