Pháp luật bảo vệ môi trường các khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh hà nam

125 2 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 00:09

NGUYỄN VĂN CHIỀN PBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT KINH TẾ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆPKHU CÔNG NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN TỈNH NAM NGUYỄN VĂN CHIỀN Formatted: Font: 16 pt Formatted: Font: 16 pt 2015 - 2017 NỘI – 2018 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆPKHU CÔNG NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN TỈNH NAM NGUYỄN VĂN CHIỀN CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 860380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ THU HẠNH Formatted: Font: 15 pt NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Formatted: Font: 16 pt Tôi xin cam đoan đề tài luận văn nghiên cứu riêng tơi Các luận điểm, dẫn chứng, số liệu, ví dụ nêu luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Kết nghiên cứu nêu luận văn chưa công bố đề tài, cơng trình nghiên cứu khác Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Formatted: Font: pt Formatted: Font: 10 pt Nguyễn Văn Chiền LỜI CẢM ƠN Formatted: Font: 16 pt Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo Viện Đại học mMở Nội giúp đỡ nhiều trình học tập làm luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Vũ Thu Hạnh nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nơi công tác cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị tỉnh Nam tạo điều kiện cho học tập hoàn thành tốt luận văn Để thực luận văn, thân tơi cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu với tinh thần, nghị lực ý chí vươn lên Tuy nhiên, khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Kính mong q thầy, giáo bạn bè, đồng nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài ngày hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Văn Chiền Formatted: Centered, Indent: First line: cm MỤC LỤC Formatted: Font: 16 pt Formatted: Font: 13 pt MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆPPHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Những vấn đề lý luận bảo vệ môi trường khu công nghiệp 1.1.1 Khái quát khu công nghiệp 1.1.2 Khái niệm đặc điểm môi trường khu công nghiệp 13 1.2 Những vấn đề lý luận pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 16 1.2.1 Khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 16 1.2.2 Những nội dung pháp luật bảo vệ môi trường khu cơng nghiệp 20 1.2.3 Vai trò pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 28 1.2.4 Pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 33 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆPTHỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI TỈNH NAM 40 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội thực trạng khu công nghiệp ở tỉnh Nam 40 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Nam 40 2.1.2 Thực trạng khu công nghiệp địa bàn tỉnh Nam 44 2.2 Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 54 2.2.1.Ưu điểm 55 2.2.2 Hạn chế 67 2.3 Thực tiễn thực pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp ở tỉnh Nam 70 2.3.1 Ưu điểm 70 2.3.2 Hạn chế 77 2.4 Nguyên nhân 82 2.4.1 Nguyên nhân kết 82 2.4.2 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 83 Chương PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN Ở TỈNH NAM 87 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 87 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp ở tỉnh Nam 91 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 92 3.2.2 Kiện toàn tổ chức máy quản lý nâng cao lực công tác cho cán quản lý môi trường ở khu công nghiệp 94 3.2.3 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cộng pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 96 3.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 98 3.2.5 Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ 99 3.2.6 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng quản lý Nhà nước thực pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 101 3.2.7 Xây dựng mơ hình khu cơng nghiệp sinh thái 82 3.2.8 Tăng cường xã hội hóa hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường khu công nghiệp 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 Kết luận 109 Kiến nghị 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 Formatted: English (United States) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman, English (United Stat BVMT : Bảo vệ môi trườngBảo vệ môi trường Formatted: Vietnamese CTNH : Chất thải nguy hạiChất thải nguy hại Formatted: Vietnamese ĐTM : Đánh giá tác động môi trườngĐánh giá tác động môi Formatted: Vietnamese KCN : Khu công nghiệpKhu công nghiệp Formatted: Vietnamese KCX : Khu chế xuấtKhu chế xuất Formatted: Vietnamese trường KH&CN: Khoa học Công nghệ KKT : Khu kinh tếKhu kinh tế QCVN : Quy chuẩn Việt Nam ONMT : Ơ nhiễm mơi trườngƠ nhiễm mơi trường TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT: Tài nguyên & Môi trường TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Formatted: Font: Times New Roman, 16 pt Formatted: Font: Times New Roman, 16 pt Bảng 2.1: Tổng hợp số dự án thu hút diện tích cho thuê đất KCN địa bàn tỉnh Nam giai đoạn 2011-2016 48 Bảng 2.2: Tình hình thu hút vốn đầu vào KCN ở tỉnh Nam giai đoạn 2011-2016 49 Bảng 2.3: Khối lượng CTNH từ số ngành nghề tại KCN ở tỉnh Nam năm 2016 50 Bảng 2.4: Khối lượng CTNH phân theo KCN ở tỉnh Nam năm 2016 52 Bảng 2.5 Lượng nước thải tại KCN ở tỉnh Nam, tháng 3/2016 53 Bảng 2.6: Tải lượng số chất ONMT khơng khí tại KCN ở Nam giai đoạn 2011÷2015 54 Bảng 2.7: Danh mục văn liên quan đến công tác BVMT KCN tỉnh Nam từ 2011 đến 2017 71 Bảng 2.8: Danh mục văn Sở TN&MT tỉnh Nam ban hành 74 Bảng 2.9 Số lượng Sổ đăng ký Chủ nguồn thải CTNH ở KCN tỉnh Nam giai đoạn 2011-2015 76 Formatted: Font: pt MỞ ĐẦU Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Line spacing: Multiple 1.48 li Formatted: Font: 13 pt Tính cấp thiết đề tài Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: 0.25 cm, Left + 0.5 cm, Left + Not at 1.75 cm Những năm qua, đặc biệt từ thực sách đổi mới, kinh tế - xã hội nước ta có bước phát triển quan trọng Tốc độ tăng trưởng GDP bình qn hàng năm ln đạt ở mức cao Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng cơng nghiệp hố, đại hóa, giai đoạn phát triển tất yếu quốc gia từ kinh tế nông nghiệp, phát triển trở thành kinh tế tiên tiến, đại Đây nghiệp quan trọng hàng đầu toàn Đảng, toàn dân ta đường thực mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Trong nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố kinh tế đất nước, khu cơng nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) có vị trí đặc biệt quan trọng Vận dụng kinh nghiệm giới vào thực tế Việt Nam từ năm 1991 Đảng Nhà nước ta chủ trương thí điểm triển khai việc xây dựng KCN Qua 20 năm, trình Formatted: Condensed by 0.2 pt Formatted: Vietnamese, Condensed by 0.2 pt Formatted: Condensed by 0.2 pt Formatted: Vietnamese, Condensed by 0.2 pt Formatted: Condensed by 0.2 pt Formatted: Vietnamese, Condensed by 0.2 pt có bước tiến dài, tính đến hết năm 2016 nước có 325 KCN có tổng diện Formatted: Condensed by 0.2 pt tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha, với xấp xỉ 815 nghìn tổng diện tích mặt đất Formatted: Vietnamese, Condensed by 0.2 pt mặt nước khu kinh tế ( Khu kinh tếKKT) (KKT), phân bổ rộng khắp miền đất nước.Trong 220 KCN vào hoạt động, 105 KCN giai đoạn đền Formatted: Condensed by 0.2 pt Formatted: Condensed by 0.2 pt Formatted: Condensed by 0.2 pt bù giải phóng mặt Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 51%, riêng KCN vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 73% Đến hết năm 2016, KCN thu hút 7.013 dự án FDI với tổng mức đầu đăng ký đạt 111,4 tỷ USD, vốn thực chiếm khoảng 61% Các KKT thu hút 361 dự án với tổng mức đầu đăng ký đạt 42,2 tỷ USD, vốn thực chiếm khoảng 49% 6.504 dự án đầu nước với tổng vốn đầu đăng ký 710,6 nghìn tỷ đồng, vốn thực 51% Các KKT thu hút 1.090 dự án với tổng vốn đầu đạt 809,1 nghìn tỷ đồng, vốn thực 40%, tạo việc Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt làm cho triệu lao động Các KCN có đóng góp vơ quan trọng việc thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước [4] Tuy nhiên, bên cạnh ảnh hưởng tích cực KCN kinh tế trình khát triển KCN, KCX, KKT đặt thách thức vơ to lớn mang tính tồn cầu, vấn đề ô nhiễm môi trường (ô nhiễm môi Formatted: Vietnamese trườngONMT) q trình sản xuất cơng nghiệp gây Nhận thức điều đó, Formatted: Vietnamese năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc thực biện pháp khác để bảo vệ mơi trường (bảo vệ mơi trườngBVMT) nói chung bảo vệ mơi trườngBVMT KCN nói riêng Đặc biệt, ngày 15/11/2004, Bộ Formatted: Vietnamese Formatted: Vietnamese Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị số 41-NQ/TW bảo vệ môi trườngBVMT thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước rõ: Bảo vệ môi trườngBVMT vừa mục tiêu, vừa nội dung phát triển bền vững, phải thể chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội ngành địa phương Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006-2010 Đại hội Đảng lần thứ X thơng qua nhấn mạnh vai trò bảo vệ môi trườngBVMT phát triển KCN mục tiêu cụ thể: “Năm 2010, tất KCN, khu chế xuấtKCX có hệ thống xử lý nước thải” Hàng năm, tiêu tỷ lệ KCN có trạm xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, Quốc hội nhân dân quan tâm, đánh giá Một công cụ quan trọng việc bảo vệ môi trườngBVMT Đảng Nhà nước ta coi trọng hệ thống pháp luật bảo vệ môi trườngBVMT Định hướng xây dựng, hồn thiện pháp luật mơi trường coi nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, thực tốt cam kết quốc tế Việt Nam Thực định hướng nêu trên, Luật Bảo vệ môi trườngBVMT năm 2005, 2014 hàng loạt hệ thống sách, văn pháp luật quan trọng bảo Formatted: Font: 13 pt Formatted: Indent: Left: cm Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt KCN sinh thái hiểu “cộng đồng” doanh nghiệp sản xuất dịch vụ có mối liên hệ mật thiết lợi ích: hướng tới hoạt động mang tính xã hội, kinh tế mơi trường chất lượng cao, thông qua hợp tác việc quản lý vấn đề môi trường nguồn tài nguyên Bằng hoạt động hợp tác chặt chẽ với nhau, “cộng đồng” KCN sinh thái đạt hiệu tổng thể lớn nhiều so với tổng hiệu mà doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ gộp lại Một KCN sinh thái thực cần phải đạt tiêu chí: - Một mạng lưới hay nhóm doanh nghiệp sử dụng bán thành phẩm, phế phẩm hay phụ phẩm - Một tập hợp doanh nghiệp tái chế - Một tập hợp cơng ty có cơng nghệ sản xuất bảo vệ môi trường - Một tập hợp công ty sản xuất sản phẩm “sạch” - Một KCN thiết kế theo chủ đề môi trường định (ví dụ KCNST lượng tái sinh, KCNST tái tạo tài nguyên) - Một KCN với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơng trình xây dựng bảo vệ môi trường - Một khu vực phát triển hỗn hợp đồng (công nghiệp, thương mại, dịch vụ hay ở) Nếu tỉnh Nam xây dựng mô hình KCN sinh thái hội lớn để chấm dứt khái niệm “chất thải” làm môi trường đô thị Đồng thời, tạo lợi ích kinh tế mơi trường to lớn từ việc quản lý, tái sử dụng, tái chế cách hệ thống dòng chất thải cơng nghiệp, thương mại, nhà công cộng Đây không đơn hệ thống thu gom xử lý mà hệ thống tái tạo lại giá trị chất thải, tạo nên hội kinh doanh việc làm, tạo nguồn lợi nhuận mới, đồng thời đem lại hiệu môi trường sức khỏe cộng đồng Vấn đề cốt lõi biến chất thải thành sản phẩm hay nguyên vật liệu bán Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 103 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt Mỗi KCN sinh thái trường hợp riêng biệt với hệ sinh thái công nghiệp riêng biệt Việc đặt mục tiêu, quy hoạch thiết kế KCN sinh thái cần phải dựa vào đặc điểm công nghiệp, kinh tế, nguồn tài nguyên, hệ sinh thái sinh thái tự nhiên, xã hội văn hoá thực tế khu vực, đồng thời phải tính đến xu phát triển cấp quốc gia toàn cầu Điều nhấn mạnh cần thiết phương pháp điều tra khảo sát thực tế trình quy hoạch, thiết kế học tập kinh nghiệm KCN sinh thái có Từ đưa giải pháp thích hợp cho xây dựng KCN sinh thái địa bàn tỉnh Nam 3.2.8 Tăng cường xã hội hóa hợp tác quốc tế bảo vệ môi trườngbảo vệ môi Formatted: Font: Times New Roman Bold Italic, Italic, Condensed by 0.2 pt trường khu công nghiệp khu công nghiệp Hiện nay, vấn đề thực pháp luật BVMT KCN ở Việt Nam nói chung Formatted: Line spacing: Multiple 1.43 li tỉnh Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn thiếu kinh phí đầu xây dựng, vận hành hệ thống xử lý ONMT Vì vậy, giải pháp quan trọng giai đoạn tăng cường xã hội hóa hợp tác quốc tế để tăng cường nguồn lực, kinh phí cho vấn đề BVMT ở KCN Muốn vậy, phải tăng cường tuyên truyền giáo dục thống Formatted: Line spacing: Multiple 1.45 li nhận thức chung xã hội hóa BVMT KCN để tạo đồng thuận xã hội cao, ngăn chặn lệch lạc lạm dụng trình triển khai hoạt động xã hội hóa; đồng thời phải có chế sách phù hợp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu nhân dân tham gia xã hội hóa cơng tác BVMT KCN; thực dân chủ hóa q trình xã hội hóa đầu BVMT KCN thể chế hóa giám sát xã hội BVMT ở KCN nhằm đảm bảo dân chủ xử lý kịp thời sai phạm quy định xã hội hóa để chủ thể đầu yên tâm Bên cạnh việc xã hội hóa từ nguồn lực nước, tỉnh, để thực tốt BVMT KCN tỉnh Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực bảo vệ môi trườngBVMT Thời gian qua, số dự án BVMT tỉnh Nam tranh thủ nguồn vốn ODA, WB tổ chức quốc tế Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế bảo vệ môi trườngBVMT tại địa phương cần có 104 Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt sách phù hợp để tranh thủ giúp đỡ nguồn vốn, kỹ thuật, chun mơn cơng nghệ trình độ quản lý môi trường nước, tổ chức quốc tế để nâng cao hiệu thực pháp luật BVMT KCN tỉnh thời gian tới KTiểu kết luận chương Trên sở thực trạng pháp luật BVMT KCN từ thực tiễn tỉnh Nam Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt trình bày ở chương 2, chương luận văn phân tích 03 phương hướng để tỉnh Nam cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung cơng táchồn thiện pháp luật bảo vệ mơi trườngBVMT KCN nói riêngthời gian tới để hạn chế tác hại ô nhiễm môi trường nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững Ba phương phương hướng là: Thứ nhất, đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững; Thứ hai, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu thực thi pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp; Thứ ba, tăng cường phối hợp chủ thể có trách nhiệm bảo vệ môi trường khu công nghiệp Trên sở phương hướng chung đó, chương luận văn đưa giải pháp chủ yếu để tăng cườngnâng cao hiệu thực pháp luật BVMT ở KCN ở tỉnh Nam thời gian tới Đó giải pháp: Hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật bảo vệ mơi trường khu cơng nghiệp; Kiện tồn tổ chức máy quản lý nâng cao lực công tác cho cán quản lý môi trường ở khu công nghiệp; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cộng pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp; Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ; Tăng Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 105 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt cường lãnh đạo cấp ủy Đảng quản lý Nhà nước thực pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp; Xây dựng mơ hình KCN sinh thái; Tăng cường xã hội hóa hợp tác quốc tế bảo vệ mơi trường khu cơng nghiệp Mỗi giải pháp có vị trí, vai trò riêng nên đòi hỏi cấp, ngành, quan chức liên quan đến bảo vệ môi trường KCN tỉnh Nam phải thực đồng bộ, thống giải pháp nêu điều quan trọng phải hoàn thiện hệ thống sách, pháp luật BVMT KCN để tạo hành lang pháp lý cho BVMT KCN Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 106 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 16 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 107 Formatted: Font: pt KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font color: Auto Thời gian qua, tỉnh Nam có nhiều cố gắng phát triển kinh tế- xã Formatted: Indent: First line: cm hội, tập trung phát triển KCN với ngành công nghiệp mũi nhọn là: sản xuất linh kiện điện tử, linh kiện điện, sản xuất trang sức mỹ ký, dệt may, Formatted: Font color: Auto nhuộm,… Nhờ đó, tình hình kinh tế- xã hội tỉnh có nhiều khởi sắc Tuy nhiên, kèm với nguy ONMT ngày gia tăng gây áp lực lớn việc quy hoạch quản lý môi trường ở KCN Trong thời gian tới, KCN ở tỉnh Nam dần lấp đầy bởi sở sản xuất KCN khác vào hoạt động lượng chất thải ở KCN tăng thêm đáng kể, đòi hỏi nhà quản lý phải tăng cường biện pháp BVMT ở Formatted: Font color: Auto KCN, biện pháp việc tuyên truyền thực có hiệu pháp luật BVMT ở KCN giải pháp có ý nghĩa định Với mục tiêu đặt ra, đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận chung pháp luật BVMT KCN, đồng thời phân tích thực trạng pháp luật BVMT ở KCN địa bàn tỉnh Nam để từ đưa giải pháp kiến nghị, đề xuất nhằm phát huy hiệu pháp luật BVMT ở KCN địa bàn tỉnh Nam thời gian tới Thực cách đồng có hiệu giải pháp góp phần vào việc nâng cao hiệu thực pháp luật bảo vệ môi trườngBVMT ở KCN tỉnh Nam, góp phần vào việc thực thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Kiến nghị Formatted: Font color: Auto Để phát triển KCN địa bàn tỉnh Nam cách bền vững, thân Formatted: Indent: First line: cm Formatted: Font color: Auto thiện với môi trường, tác giả đề xuất số kiến nghị sau: Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 108 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt - Hoàn thiện quy chế, quy định, chế, sách liên quan đến cơng tác BVMT KCN địa bàn tỉnh Nam - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức doanh nghiệp hoạt động tại KCN địa bàn tỉnh cộng đồng dân cư thực pháp luật BVMT KCN - Cần có chế tài, quy định chặt chẽ quản lý, xử lý vi phạm pháp luật BVMT KCN để thực nghiêm Luật Bảo vệ môi trườngBVMT đặc biệt áp dụng công cụ kinh tế quản lý môi trường, từ thu phí nước thải tiến tới thu phí khí thải, phí chất thải rắn, chất thải nguy hạiCTNH -Tái sử dụng, tái chế, thu hồi lượng từ chất thải để phát triển kinh tế tuần hoàn phục vụ sống người, góp phần làm giảm khối lượng chất thải, giảm chi phí xử lý bởi chất thải loại tài nguyên Do đó, nên cần khai thác triệt để tính hữu ích chất thải - Các quan chức tỉnh BVMT KCN cần tăng cường tuyển dụng, đào tạo cán có đủ lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức thực pháp luật BVMT KCN; đồng thời, tăng cường việc chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế để thực tốt công tác BVMT KCN địa bàn tỉnh Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 109 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 110 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 16 pt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Formatted: Level Ban Quản lý KCN tỉnh Nam (2011), Báo cáo đánh giá môi trường KCN Ban Quản lý KCN tỉnh Nam (2015), Báo cáo tình hình mơi trường giai đoạn 2011-2015 Ban Quản lý KCN tỉnh Nam (2016), Báo cáo tình hình hoạt động KCN Https://baomoi.com/cac-kcn-da-vao-hoat-dong-dat-ty-le-lap-day 51/c/22467870.epi Hồng Hữu Bình (chủ biên) (2006), Những tác động yếu tố văn hoá – xã hội Quản lý Nhà nước TN&MT q trình cơng nghiệp hố, đại hố, Nxb Lý luận trị, Nội Bộ Cơng an (2006), Quyết định số 1899/2006/QĐ-BCA, ngày 29/11/2006 V/v thành lập Cục cảnh sát môi trường trực thuộc Tổng cục cảnh sát để điều tra hình xử lý vi phạm quy định bảo vệ môi trườngBVMT theo quy định pháp luật Bộ Chính trị (2004), Nghị số 41- NQ/TW bảo vệ môi trườngBVMT thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Bộ Tài ngun Mơi trưòng (2015), Thông số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 bảo vệ môi trườngBVMT KKT, KCN, KCX, khu công nghệ cao Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 111 Formatted: Font: pt Bộ TN&MT (2016), Báo cáo tình hình thực Thông số 35/2015/TT- Formatted: Font: 13 pt Formatted: Condensed by 0.2 pt BTNMT ngày 30/6/2015 bảo vệ môi trườngBVMT KKT, KCN, KCX, khu công nghệ cao 10 Bộ TN & MT (2016), Thông 31/2016/TT-BTNMT, ngày 14/10/2016 bảo vệ môi trườngBVMT cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung 11 Các công ước quốc tế mơi trường (1995), Nxb Chính trị quốc gia, Nội 12 Chính phủ (2003), Chiến lược bảo vệ mơi trườngBVMT quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 13 Chính phủ (2004), Chương trình nghị 21 Việt Nam (Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam) 14 Chính phủ (2014), Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 Chính phủ nước xử lý nước thải 15 Chính phủ (2015), Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế 16 Chính phủ (2015), Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 V/v hướng dẫn thi hành số điều luật bảo vệ môi trườngBVMT 17 Chính phủ (2015), Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 V/v quy hoạch bảo vệ môi trườngBVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trườngĐTM kế hoạch bảo vệ môi trườngBVMT 18 Trần Văn Chử (2006), TN & MT phát triển bền vững Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 19 Cục thống kê Nam (2015), Niên giám thống kê năm 2015 20 Ngô Đức Dũng (2016), Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý môi trường KCN Đồng Văn, tỉnh Nam, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Môi trường 21 Đảng tỉnh Nam (2010), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Nam lần thứ Formatted: Font: 13 pt XVIII Formatted: Centered 112 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt 22 Đảng tỉnh Nam (2015), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Nam lần thứ XIX 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 25 Đại học Luật Nội (2014), Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Nội 26 Đại học Luật Nội (2012), Giáo trình luật mơi trường, Nxb Cơng an nhân dân, Nội 27 Trần Ngọc Đường (2014), "Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật - nhiệm vụ trung tâm xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân, dân, Formatted: Indent: Left: cm, Hanging: cm, Line spacing: Multiple 1.45 li, Tab stops: Not at 1.9 cm + 2.14 cm dân", Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (7) 28 Lê Văn Hải (2015), “Về việc thực pháp luật đánh giá tác động mơi trườngĐTM ở Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (6) 29 Học viện Tài (2008), Giáo trình kinh tế mơi trường, Nxb Tài chính, Nội 30 Đinh Thị Thu Hiền (2011), Pháp luật môi trường Việt Nam thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ Luật học 31 Ngô Đức Kiên (2015), Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Nam, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Môi trường 32 Nguyễn Đức Khiển (2002), Môi trường sức khoẻ, Nxb Lao động –xã hội, Nội 33 Phạm Văn Lợi - Nguyễn Văn Động (2005), Kiểm tra quan nhà nước việc thực pháp luật bảo vệ môi trườngBVMT Việt Nam Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 113 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt 34 Đỗ Mười (1995), "Thư gửi cán nhân viên ngành pháp 50 năm thành lập ngành", Tạp chí Dân chủ pháp luật 35 Lê Văn Nãi (1999), Bảo vệ môi trườngBVMT xây dựng bản, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội 36 Phạm Thị Việt Nga (2008), Thực pháp luật dân chủ xã, phường địa bàn thành phố Thanh Hoá, Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Nội 37 Doãn Hồng Nhung (2016), Pháp luật bảo vệ môi trườngBVMT KCN Việt Nam, Đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học quốc gia Nội 38 Phòng Cảnh sát mơi trường,Cơng an Nam (2015), Báo cáo kết hoạt động Ccảnh sát môi trường việc thực pháp luật bảo vệ môi trườngBVMT KCN địa bàn tỉnh 39 Đinh Thị Mai Phương (2013), "Trách nhiệm dân lĩnh vực mơi trưòng pháp luật Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (12) 40 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Đầu số 59/2005/QH11, Nội 40 Lê Dương Quang (2011), “Vấn đề quy hoạch KCN ở nước ta nay", Tạp chí Quản lý nhà nước, (135) 41 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp năm 1992, Nxb Sự thật, Nôi 42 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp năm 2013, Nxb Sự thật, Nội 43 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Bộ luật Hình nước CHXHCN Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Nội 44 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật xử lý vi phạm hành Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 114 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt 45 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Bảo vệ môi trườngBVMT, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 46 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 47 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật tài nguyên nước, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 48 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành 49 Trương Thị Minh Sâm (2004), Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò hiệu lực quản lý nhà nước bảo vệ môi trườngBVMT KCN 50 Sở TN & MT tỉnh Nam (2011), Báo cáo kết công tác năm 2011 51 Sở TN & MT tỉnh Nam (2012), Báo cáo kết công tác năm 2012 52 Sở TN & MT tỉnh Nam (2013), Báo cáo kết công tác năm 2013 53 Sở TN & MT tỉnh Nam (2014), Báo cáo kết công tác năm 2014 54 Sở TN & MT Nam (2015), Báo cáo kết công tác năm 2015 55 Sở TN & MT tỉnh Nam (2016), Báo cáo kết công tác năm 2016 56 Sở TN & MT Nam (2016), Báo cáo trạng môi trường tỉnh Nam giai đoạn 2011-2015 57 Phạm Hồng Thái - Đinh Văn Mậu (2009), Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Giao thông vận tải, Nội 58 Tỉnh ủy Nam (2017), Chỉ thị 15-CT/TU ngày 12/6/2017 Ban Thường vụ tỉnh ủy tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Nam 59 Phạm Thị Ngọc Trầm (2012), Quản lý nhà nước TN & MT phát triển bền vững góc nhìn xã hội - nhân văn, Nxb khoa học xã hội, Nội Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 115 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt 60 Trần Văn Tùng - Đặng Thị Phương Hoa - Nguyễn Bá Thủy (2011), Ảnh hưởng ô nhiễm mơi trườngONMT số KCN phía Bắc tới sức khỏe cộng đồng, Nxb khoa học xã hội, Nội 61 Từ điển tiếng Việt (1997), Nxb Đà Nẵng 62 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2011), Kế hoạch số 501/KH-UBND UBND tỉnh Nam việc Xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trườngONMT nghiêm trọng địa bàn tỉnh Nam giai đoạn 2011÷2020 63 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2012), Quyết định số 30/2012/QĐUBNDcủa UBND tỉnh Nam việc Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Ban quản lý KCN tỉnh Nam 64 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2011), Quyết định 1662/QĐ-UBND UBND tỉnh Nam việc Phê duyệt Kế hoạch hành động tỉnh Nam triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012÷2020 65 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2013), Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND UBND tỉnh Nam vềviệc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực TN&MT địa bàn tỉnh Nam 66 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2013), Quyết định số 550/QĐ-UBND UBND tỉnh Nam việc Phê duyệt quy hoach phát triển bền vững tỉnh Nam đến năm 2020 67 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2013), Quyết định số 41/2013/QĐUBND UBND tỉnh Nam việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác QLMT KCN địa bàn tỉnh Nam 68 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2014), Quyết định số 520/QĐ-UBND UBND tỉnh Nam phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 116 Formatted: Font: pt Formatted: Font: 13 pt 69 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2015), Quyết định số 26/2015/QĐUBND UBND tỉnh Nam việc Ban hành quy định quản lý tài nguyên nước địa bàn tỉnh Nam 70 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2016), Kế hoạch số 2999/KH-UBND UBND tỉnh Nam ngày 09/12/2016 thực Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 Chính phủ số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách BVMT 71 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2016), Quyết định số 67/2016/QĐ- Formatted: Expanded by 0.3 pt UBND ngày 21/12/2016 quy định số loại phí, lệ phí, thuộc lĩnh vực TN & MT tỉnh Nam 72 Ủy ban nhân dânUBND tỉnh Nam (2016), Quyết định số 384/QĐ-UBND, ngày 24/3/2017 việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng dịch vụ doanh nghiệp KCN, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 73 Viện Nhà nước pháp luật (2002), Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Lý luận trị, Nội Formatted: Font: 13 pt Formatted: Centered 117 ... 2: Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trườngbảo vệ môi trường khu công nghiệp khu công nghiệp thực tiễn thực tại tỉnh Hà Nam Chương 3: Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường khu công. .. vấn đề lý luận bảo vệ môi trườngbảo vệ môi trường khu công nghiệp khu công nghiệp pháp luật bảo vệ môi trườngbảo vệ môi Formatted: Font: 13 pt trường khu công nghiệp khu công nghiệp Formatted:... điểm môi trường khu công nghiệp 13 1.2 Những vấn đề lý luận pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp 16 1.2.1 Khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường pháp luật bảo vệ môi trường khu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật bảo vệ môi trường các khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh hà nam , Pháp luật bảo vệ môi trường các khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh hà nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay