Công nghệ tiền xử lý vải

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 22:55

Công nghệ tiền xử Tiền xử len Tẩy rửa len thô Len thô phải tẩy rửa để loại bỏ đất, dầu mỡ, mỡ lông cừu Thông thường, điều thực cách sử dụng nước, chất tẩy rửa, kiềm, tẩy rửa dung mơi thực để loại bỏ loại dầu không tan nước Làm dung môi len thô Tẩy rửa dung môi (hoặc "giặt khơ") có số lợi kỹ thuật so với tẩy rửa len thô nước Việc loại bỏ chất kỵ nước từ vải dễ dàng hơn, tiêu thụ lượng khơng cần sử dụng nước Cần lưu ý mạch dung môi ln mạch kín Dung mơi tái chế thu hồi liên tục, Cacbon hóa len mềm Đơi len tẩy rửa có chứa tạp chất hạt thực vật, mà chúng phải loại bỏ trước xử dệt Chất thực vật bị phá hủy loại bỏ trình bon hóa axit sulfuric Xơ len có gốc protein, khơng bị phá hủy acid khống Những mảnh thừa sót lại từ qui trình chải kỹ kéo sợi thường bon hóa trước chế biến Tiền xử lanh Đốt đầu xơ Đốt đầu xơ thực sợi (dưới dạng nùi, đặc biệt cho may, thường thực vải bông, bông/polyester bông/chất polyamide Các loại vải cotton cho thấy đầu xơ nhô bề mặt vải; đầu xơ làm nhiễu loạn hình dáng bề mặt vải dệt trình nhuộm, chúng sản xuất hiệu ứng gọi frosting Đốt đầu xơ làm giảm xu hướng chồng lớp loại vải tổng hợp Đốt đầu xơ không ảnh hưởng đến nước thải, cần có nước làm mát Rũ hồ Hồ sợi dọc hỗn hợp hóa chất áp dụng cho xơ trước dệt hoạt động để cải thiện độ bền khả uốn cong sợi Sợi xoắn dọc cho thấy sức đề kháng tốt thường không cần hồ, ngoại trừ sợi mịn Sợi lanh không hồ chuốt sáp, khơng cần phải rũ hồ Sáp loại bỏ giai đoạn tẩy rửa Các phương pháp rũ hồ • Rũ hồ enzyme • Rũ hồ oxy hóa • Rũ hồ axit Loại bỏ hồ tan nước Các loại hồ tan nước rũ bỏ dung dịch có tính kiềm nhẹ có chứa chất tẩy rửa khơng có phụ liệu (như với việc loại bỏ hồ cách sử dụng cơng nghệ siêu lọc) Kiềm hóa Lưu ý: Việc kiềm hóa khơng thực sản phẩm lanh, mà thay vào chúng xử xút ăn da có nồng độ thấp Kiềm hóa thực sau: Sợi se sau đốt đầu sợi Sợi chuẩn bi cho may dệt kim (theo đợt cho nùi liên tục cho sợi dọc) Vải dệt thoi dệt kim, vải mộc, đốt đầu sợi rũ hồ, tẩy trắng nhuộm Qui trình đảm bảo điều sau đây: Độ thẩm thấu dung dịch tốt Tăng cường hiệu xử lý, thời gian hiệu suất Tác động tẩy rửa nhanh, tương đương với tẩy rửa xút ăn da trước tẩy trắng peroxit Tác dụng rũ hồ tốt Các phương pháp kiềm hố: - Kiềm hóa xút ăn da - Kiềm hóa amoniac Xử xút ăn da Việc xử xút ăn da thực theo điều kiện sau để kích thích co rút vải, làm cho chúng vững cải thiện hiệu suất kiềm hóa: Việc xử này thường thực bơng khơng kiềm hóa lanh (mà cơng đoạn kiềm hóa khơng thực hiện) Tẩy rửa Tẩy rửa kiềm (sodium hydroxide, natri cacbonat; T: 90°C-102°C) để xà phòng hóa dầu tự nhiên, chất hoạt động bề mặt để nhũ tương hóa tạo huyền phù tạp chất khơng thể xà phòng hóa dung dịch tẩy rửa Chất hoạt động bề mặt sử dụng để cọ rửa thường hỗn hợp của: Chất hoạt động bề mặt không ion: alcoholethoxylates, ethoxylates alkylphenol Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm: sulfonates, phốt phát, cacboxylat Tiền xử tơ tằm Cọ rửa Để chuẩn bị sợi tơ tằm cho công đoạn nhuộm vải tơ tằm cho công đoạn nhuộm in, cần thiết phải loại bỏ phần hoàn toàn sericine, loại dầu tự nhiên, tạp chất hữu Theo số lượng cụ thể sericine bị loại bỏ thơng qua tẩy rửa, việc xử xác định theo hình thức khơng tẩy rửa, làm mềm, khử keo Xử không cọ rửa thực vải Xử không cọ rửa Xử không cọ rửa loại bỏ tất chất khác có nguồn gốc từ hoạt động trước từ loại vải tơ tằm thô, mức loại bỏ sericine tối thiểu (1% -2%), để thớ vải giữ đặc tính cứng Hoạt động thực dung dịch xà phòng có tính kiềm nhẹ nhiệt độ thấp Khử keo Phương pháp xử thực sợi vải đảm bảo loại bỏ hoàn toàn sericine (hiện diện tơ tằm thô theo tỷ lệ từ 20% đến 25%), sản phẩm thêm vào hoạt đ ộng trước đó, mà khơng điều chỉnh tơ huyê t Việc xử thực dung dịch trung tính, acid, kiềm (phổ biến nhất) Việc kiểm soát nhiệt độ quan trọng Các phương pháp khử keo • Khử keo xà phòng • Khử keo chất tẩy rửa tổng hợp • Khử keo áp suất nhiệt độ cao Làm tăng trọng lượng sợi tơ tằm Việc làm tăng trọng lượng thực chủ yếu sợi để giúp sợi khôi phục lại trọng lượng bị việc loại bỏ sericine Phương pháp làm tăng trọng lượng thường áp dụng làm tăng trọng lượng kết hợp Các phương pháp làm tăng trọng lượng • Làm tăng trọng lượng khống chất • Tăng trọng lượng đơn phân vinyl • Tăng trọng lượng kết hợp Tẩy trắng Tẩy trắng cần thiết cho tất loại vải mộc (bông, len, sợi tổng hợp) màu sắc tự nhiên vải ảnh hưởng đến kết tạo màu Tuy vậy, thơng thường nhuộm màu tối dự kiến, việc tẩy trắng tránh thực Chất tẩy trắng oxy hóa chủ yếu hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, sodium chlorite Các qui trình oxy hóa có gốc Clo gây vấn đề tạo thành AOX Các phương pháp tẩy trắng • Tẩy trắng hydrogen peroxide • Tẩy trắng sodium hypochlorite • Tẩy trắng sodium chlorite • Tẩy trắng kết hợp • Tẩy trắng quang học Giặt vải Giặt nước Thông thường, nước nóng (40°C-60°C) sử dụng với chất tẩy cụ thể Các loại vải mềm giặt dung mơi thay nước, đơi nước giặt khô Yếu tố quan trọng việc giặt là: • Đặc tính nước • Lựa chọn xà phòng chất tẩy rửa • Tác động học • Nhiệt độ độ pH Giũ Giặt sử dụng kết hợp chất tạo ẩm chất tẩy rửa, điều quan trọng làm cho tất khơng khí bị đẩy khỏi vải để chất tẩy rửa hoạt động hiệu Thông thường kết hợp chất hoạt động bề mặt anion không ion sử dụng Sự lựa chọn chất hoạt động bề mặt quan trọng chúng phải có hiệu chất kiềm mạnh Các chất tẩy rửa gây nhũ hóa dầu khống phân tán chất màu khơng hòa tan Sự lựa chọn chất hoạt động bề mặt thay đổi với loại xơ nguyên liệu Giặt khô Giặt khô công nghiệp cần thiết Cọ rửa dung mơi có số ưu điểm kỹ thuật so với cọ rửa nước; việc loại bỏ chất kỵ nước từ vải dễ dàng hơn, tiêu thụ lượng thấp không cần sử dụng nước Máy mạch hở Khi chu kỳ giặt kết thúc, máy mạch hở máy nhận số lượng lớn khơng khí từ mơi trường, làm ấm khơng khí trao đổi nhiệt nước đưa vào máy, qua làm bay dung mơi để gần loại bỏ hồn tồn từ vải Những máy sau đưa khí giàu dung mơi vào nhà máy lọc carbon hoạt tính tập trung (Các lọc cần bảo dưỡng để trì hiệu suất làm tối ưu) Hầu hết nhà máy lọc đại cho phép xả vào khí - ppm dung mơi, thấp nhiều so quy định hành Quá trình sấy nhanh chu kỳ, khơng khí lành sử dụng Máy mạch kín Trong đó, máy mạch kín sử dụng khối lượng khơng khí để thực q trình sấy để làm giảm số lượng dung môi thải vào khí Kết q trình chậm (lâu khoảng 30% 40%) đòi hỏi chương trình nhà máy tinh vi Trong trường hợp này, khơng khí nghèo dung mơi trước hết làm nóng trao đổi nhiệt sau đưa vào bên máy Sau đó, thay lọc thải vào khí quyển, khí giàu dung mơi xử bên Việc xử bao gồm thu hồi dung môi cách ngưng tụ máy làm lạnh Khi dung môi loại bỏ từ khơng khí thu hồi, khơng khí nghèo dung mơi làm nóng tái sử dụng liên tục ... xử lý xác định theo hình thức không tẩy rửa, làm mềm, khử keo Xử lý không cọ rửa thực vải Xử lý không cọ rửa Xử lý không cọ rửa loại bỏ tất chất khác có nguồn gốc từ hoạt động trước từ loại vải. .. ăn da - Kiềm hóa amoniac Xử lý xút ăn da Việc xử lý xút ăn da thực theo điều kiện sau để kích thích co rút vải, làm cho chúng vững cải thiện hiệu suất kiềm hóa: Việc xử lý này thường thực không... mặt mang điện tích âm: sulfonates, phốt phát, cacboxylat Tiền xử lý tơ tằm Cọ rửa Để chuẩn bị sợi tơ tằm cho công đoạn nhuộm vải tơ tằm cho công đoạn nhuộm in, cần thiết phải loại bỏ phần hoàn toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ tiền xử lý vải, Công nghệ tiền xử lý vải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay