SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ TÌM HIỂU NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ CUỐI THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI

9 18 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 19:01

Báo cáo chuyên đề cấp cụm GVTH: Lê Văn Khánh TRƯỜNG THPT HÒA HỘI TỔ: SỬ - ĐỊA BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ TÌM HIỂU NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA CUỐI THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI” A CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHUYÊN ĐỀ I ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ II khoá VIII nhấn mạnh: “ đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học” Dạy học lịch sử THPT: Phương pháp dạy học lịch sử truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế: Học sinh thụ động tiếp thu kiến thức, giáo viên người thuyết trình, diễn giải; giáo viên chủ thể, tâm điểm, học sinh khách thể, quỹ đạo dẫn đến dạy dễ đơn điệu, buồn tẻ, kiến thức thiên lý luận, ý đến kỹ thực hành người học; kỹ vận dụng, thực hành vào đời sống thực tế bị hạn chế chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh lạc hậu, chủ yếu đánh giá ghi nhớ học sinh mà chưa đánh giá khả vận dụng sáng tạo, thực hành lực giải vấn đề học sinh Vì chưa tạo động lực cho đổi phương pháp hình thức dạy học Trang Báo cáo chuyên đề cấp cụm GVTH: Lê Văn Khánh Trong chương trình lịch sử kiến thức, nội dung lịch sử rời rạc chưa có hệ thống, chưa thấy mối quan hệ nội dung kiện với nhau, tổ chức dạy học gây nhàm chán, thời gian, không tạo hứng thú học tập học sinh Xu thế giới : Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh xu tất yếu tất nước có giáo dục phát triển như, Hàn Quốc, Úc, Mĩ … Vì vậy, đổi phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý, khả học tập, nhịp độ học tập, phù hợp nhu cầu học tập học sinh, sở phát triển tối đa lực học sinh Q trình tổ chức dạy học phân hóa chuyên đề đảm bảo cho việc phát triển lực chuyên biệt, giúp em say mê tìm tòi kiến thức lịch sử cách tự giác Cơ sở thực tiễn Trong trình dạy học thân trường THPT nhận thấy dạy học theo phương pháp truyền thống có nhiều hạn chế: Chương trình Sách giáo khoa lịch sử hành nặng nề học sinh, chủ yếu kiến thức theo tích chất hàn lâm lý luận Các em phải ghi nhớ máy móc nhiều mốc thời gian kiên dẫn đến tình trạng hơm nhớ mai qn thường nhầm lẫn mốc thời gian, kiện với Về phía học sinh, đa phần em học theo cách ghi nhớ kiện cách máy móc, chưa làm chủ hệ thống kiến thức, kỹ , thái độ, đặc biệt khả áp dụng kiến lịch để giải vấn đề đặt cho em thực tiễn sống Trong q trình học thụ động tiếp thu kiến thức, chưa có tìm tòi, sáng tạo nên kết học tập chưa cao Trang Báo cáo chuyên đề cấp cụm GVTH: Lê Văn Khánh Về phía giáo viên ln có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chun mơn, tích cực đổi phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển lực học sinh Tuy nhiên việc tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh hạn chế, hiệu chưa cao Nhà trường quan tâm trang bị đồ dùng, phương tiện dạy học Tuy nhiên việc sử dụng phương tiện, đồ chưa hiệu Ví dụ thay từ đọc chép sáng chiếu chép Trước thực trạng trên, mạnh dạn đổi dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, lấy học sinh làm trung tâm cách sử dụng phương pháp, thuật dạy học cách tổ chức đa dạng, phong phú linh hoạt hình thức hoạt động học tập nhằm tạo hứng thú cho em, giúp học sinh say mê tìm tòi kiến thức lịch sử cách tự giác Ví dụ phương pháp thảo luận cặp, nhóm, thuật bạn tay nặn bột, khăn trải bàn … Tăng cường sử dụng phương tiện, thuật dạy học đặc biệt lưu ý phương pháp đồ dùng trực quan việc giảng dạy môn lịch sử Bộ mơn lịch sử có đặc trưng riêng phải tái lại q khứ, để cung cấp tri thức cho học sinh dễ nhớ, dễ tạo thành biểu tượng hằn sâu tâm trí em việc khai thác nội dung lịch sử thông qua lược đồ, đồ,các hình ảnh, phim tư liệu quan trọng cần thiết Với việc tích cực sử dụng đồ dùng trực quan phương tiện dạy học phù hợp giáo viên giúp học sinh hình thành phát triển lực thực hành môn lịch sử Khi giảng dạy vấn đề, kiện, tượng giai đoạn lịch sử, giáo viên cần cho học sinh so sánh, nhận xét, đánh giá, phân tích từ giúp học sinh khái quát giai đoạn, thời lịch sử Trang Báo cáo chuyên đề cấp cụm GVTH: Lê Văn Khánh Tăng cường tổ chức hoạt động học tập theo nhóm để giúp học sinh trao đổi, học hỏi lẫn nhau, thông qua giúp em giải có hiệu nhiệm vụ học tập đề Phạm vi thực hiện: Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh tơi bắt đầu thực năm học 2017 – 2018 thực năm học 2018 – 2019 trường THPT Hòa Hội Việc dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh sử dụng tất học, từ học bình thường đến ơn tập, tổng kết làm tập lịch sử Do nhiều hạn chế: phía học sinh chưa quen với cách học mới, yêu cầu chương trình Sách giáo khoa lịch sử, sở vật chất nhà trường, giáo viên nhiều hạn chế nên tơi thực số bài, số chương chương trình II KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trước đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh: Tiết học lịch sử nặng nề, học sinh uể oải nhìn đồng hồ mong cho hết Thời gian tiết học giáo viên giảng bài, truyền thụ kiến thức, học sinh ghi chép nhà học Các em phải nhớ máy móc mốc thời gian, số liêu, kiện thiên luận mang tính chất hàn lâm Về nhà em phải giành nhiều thời gian để học bài, có gắng nhớ máy móc kiện, mốc thời gian em nhanh quên Và kết học sinh thờ với mơn sử học đối phó Trang Báo cáo chuyên đề cấp cụm GVTH: Lê Văn Khánh Sau thực đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh em có hứng thú học lịch sử, tiết học sôi Trong tiết học em mạnh dạn trình bày quan điểm, ý kiến q rèn lun cho em nhiều như: hợp tác, trinh bày, tư duy, tổng hợp, phân tích, đánh giá ….Thơng qua học em hiểu chất vấn đề, nhớ máy móc kiện, mốc thời gian lại nhanh quyên Từ em có hứng thú môn II BÀI HỌC MINH HỌA Căn vào chương trình sách giáo khoa lịch sử 10 – BGD & ĐT, 11: Tây Âu thời hậu trung đại ) ứng dụng phương pháp, thuật dạy theo học tích cực tơi xác định số nội dung kiến thức, năng, thái độ lực học sinh cần đạt được; số nội dung kiến thức cần bỏ qua lướt nhanh nên xây dựng chuyên đề : “SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP, THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ TÌM HIỂU NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA CUỐI THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI” Cách thức thực Với tiết chuyên đề lúc thực tất phương pháp, thuật dạy học theo hướng phát huy tính tích cực mà tơi chọn vài phương pháp, thuật phù hợp với đặc điểm chuyên đề Tôi không sử dụng phương pháp hay thuật dạy học vào nội dung cụ thể, mà nội dung áp dụng cách linh hoạt, có hiệu nhiều phương pháp thuật dạy học Phương pháp thuật dạy học sử dụng chuyên đề Trang Báo cáo chuyên đề cấp cụm GVTH: Lê Văn Khánh - Phương pháp: Phương pháp đàm thoại, làm mẫu, giải tình có vấn đề, thảo luận theo nhóm nhỏ - Tơi sử dụng thuật tia chớp, XYZ, sơ đồ tư duy, chia sẻ nhóm đơi, kiplinh Cụ thể - Trong phần khởi động Tôi sử dụng thuật “tia chớp” đặt câu hỏi: Cư dân cổ đại phương đơng có quan niệm hình dạng Trái đất? Yêu cầu học sinh trả lời nhanh ngắn gọn ý kiến Với thật dạy học tơi huy động tham gia tất học sinh lớp nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp khơng khí học tập lớp Với thuật tơi tạo tình có vấn đề nhằm thu hút học sinh động não suy nghĩ, tạo hứng thú, muốn chiếm lĩnh kiến thức học Trong hoạt động tìm hiểu nguyên nhân điều kiện dẫn đến phát kiến địa lí, linh hoạt sử dụng nhiều phương pháp, thuật dạy học: đàm thoại, chia sẻ nhóm đơi, tia chớp, nhằm phát triển lực tư duy, chủ động, sáng tạo học sinh giải vấn đề Trong hoạt động tìm hiểu diễn biến phát kiến địa lí, tơi sử dụng phương pháp làm mẫu cho học sinh: Giáo viên trình bày diễn biến phát kiến địa lược đồ, học sinh trình bày lại Sau sử dụng thuật tia chớp nhằm giúp học sinh tìm hiểu sâu kiến thức Trong hoạt động tìm hiểu hệ phất kiến địa lí, tơi sử dụng phương pháp học tập theo tra cứu, giải vấn đề thuật thảo luận theo nhóm nhỏ, XYZ, tia chớp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo thành viên nhóm, cải thiện khơng khí học tập Trang Báo cáo chuyên đề cấp cụm GVTH: Lê Văn Khánh Trong hoạt động củng cố sử dụng thuật sơ đồ tư dạy học nhằm củng cố, khắc sâu, liên kết nội dung kiến thức chuyên đề Hiệu đạt Với phương pháp thuật dạy học theo hướng đổi phương pháp,kĩ thuật, kiểm tra đánh giá dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh việc tìm hiểu phát kiến địa cuối kỉ XV - đầu kỉ XVI năm học 2017 – 2018 thấy có thành tựu tích cực Nhờ việc đổi phương pháp dạy học, nhiều tiết học phát huy lực học sinh, giảm áp lực việc học thuộc lòng, đặc biệt với sô, ngày, tháng, năm Thái độ học tập: Học sinh ln chủ động, tích cực tiết học Trong tiết học có tranh luận, góp ý, bổ sung kiến thức có thêm nhiều ý tưởng mà em đưa Kỹ năng: Phát huy rèn luyện làm việc cá nhân, cặp, nhóm; phân tích, tổng hợp nội dung kiến thức cũ kiến thức để giải vấn đề mà giáo viên yêu cầu Kết kiểm tra đánh giá (15 phút): Tôi làm đề kiểm tra cho em làm đạt kết sau Bài kiểm tra 15 phút ( Năm học 2017-2018) Lớp 10A5 10A6 10A7 10A8 Sĩ số PP cũ (% TB) PP 35 68.5 % 34 73.5 % 35 65.7 % 34 1A9A 35 10A1 32 Tổng (TB%) 205 104 (69.23%) 88.2 Trang 85.7% 90.6% 101 Ghi Báo cáo chuyên đề cấp cụm mới(% TB) GVTH: Lê Văn Khánh % (88.1% ) Kiến nghị, đề xuất Kiến nghị: Tóm lại : Việc đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực chủ động, sáng tạo học sinh đòi hỏi giáo viên cần chuẩn bị tốt trước lên lớp nhằm xác định đơn vị kiến thức từ đưa phương pháp thuật tổ chức dạy học linh hoạt nhằm hình thành phát triển lực cho học sinh Tích cực sử dụng phương tiện đồ dùng trực quan môn học, ý tổ chức hoạt động học tập phải xác định rõ vai trò lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ em tham gia tích cực vào hoạt động học tập Kiến nghị: - Sở giáo dục cần thường xuyên tổ chức tiết dạy chuyên đề theo phương pháp dạy học tích cực để giáo viên học hỏi, rút kinh nghiệm tiếp cận với phương pháp, thuật dạy học - Nhà trường cần bổ sung thêm tranh ảnh, lược đồ tư liệu thiếu mơn lịch sử - Giáo viên cần tích cực phát triển lực học sinh thông qua sử dụng đa dạng, phong phú phương pháp thuật, dạy học - Giáo viên cần khai thác triệt để phương tiện dạy học, không ngừng học tập nâng cao kiến thức chun mơn Hòa hội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Người viết báo cáo Trang Báo cáo chuyên đề cấp cụm GVTH: Lê Văn Khánh Lê Văn Khánh Trang ... tích cực, chủ động sáng tạo học sinh việc tìm hiểu phát kiến địa lí cuối kỉ XV - đầu kỉ XVI năm học 2017 – 2018 tơi thấy có thành tựu tích cực Nhờ việc đổi phương pháp dạy học, nhiều tiết học phát. .. lực học sinh cần đạt được; số nội dung kiến thức cần bỏ qua lướt nhanh nên xây dựng chuyên đề : “SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ TÌM HIỂU NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ CUỐI THẾ KỈ... sáng tạo học sinh giải vấn đề Trong hoạt động tìm hiểu diễn biến phát kiến địa lí, tơi sử dụng phương pháp làm mẫu cho học sinh: Giáo viên trình bày diễn biến phát kiến địa lí lược đồ, học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ TÌM HIỂU NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ CUỐI THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI, SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ TÌM HIỂU NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ CUỐI THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay