MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT PHẦN TOÁN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 17:01

MỤC LỤC I/ ĐẶT VẤN ĐỀ .Trang II/THỰC TRẠNG Trang 1.Thuận lợi .Trang 2 Khó khăn Trang III/ NGUYÊN NHÂN Trang IV/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Trang A.GIẢI PHÁP CHUNG Trang B GIẢI PHÁP CỤ THỂ Trang Đổi số đo có tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị khác Trang Đổi từ số đo có tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị ngược lại.Trang8 IV KẾT QUẢ GIÁO DỤC Trang V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trang 10 VI.KẾT LUẬN Trang 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 11 Trang “MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT PHẦN TOÁN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG” I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong chương trình lớp 5, mơn tốn mơn học chiếm vị trí đặc biệt quan trọng Khác với cách dạy học truyền thống “ Thầy đọc – Trò chép” cách dạy học đổi trọng đến việc tổ chức cho học sinh tích cực hoạt động học, hợp tác với bạn, nhóm bạn để chia sẻ, phát vấn đề Giáo viên người hướng dẫn tổ chức hoạt động, học sinh chủ động tìm kiến thức theo tinh thần: học sinh nghe học sinh quên, học sinh nhìn học sinh hiểu , học sinh làm học sinh nhớ Kết cuối sau học sinh tự phát vấn đề với cộng tác bạn giúp đỡ giáo viên, học sinh tìm cách làm cách tự tin tri thức em hiểu sâu, nhớ lâu làm tốt Mơn Tốn lớpvị trí đặc biệt quan trọng q trình dạy học tốn Tiểu học Đó phát triển mức cao hơn, hoàn thiện giai đoạn dạy học nội dung mức sâu hơn, trừu tượng khái quát hơn, tường minh so với giai đoạn lớp 1,2,3,4 Như vậy,Toán giúp học sinh đạt mục tiêu dạy học Tốn khơng lớptoàn cấp Tiểu học Trong mạch kiến thức mơn tốn lớp 5, mạch kiến thức: “ Đại lượng đo đại lượng” xếp đan xen với mạch kiến thức khác nhằm tạo hỗ trợ lẫn Trong mạch kiến thức này, phần chuyển đổi đơn vị đo đại lượng chiếm vị trí vơ quan trọng Nắm kĩ đổi đơn vị đo đại lượng học sinh thuận tiện tiếp thu mạch kiến thức khác (ví dụ chương số thập phân) Có tốn có lời văn học sinh đổi đơn vị đo sai dẫn đến sai toán Trong thực tế, việc dạy học đo đại lượng chuyển đổi số đo đại lượng (độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian) vấn đề khó Qua nhiều năm giảng dạy lớp 5, thấy học sinh hay mắc sai lầm, lúng túng việc chuyển đơn vị đo Chương trình lược bớt trường hợp đổi phức tạp, chủ yếu cho học sinh chuyển đổi đơn vị đo liên tiếp bảng số đơn vị thông dụng học sinh thấy khó Học sinh tiếp thu chậm hay nhầm Chính thế, từ đầu năm học, ý quan tâm đến việc: “Làm để giúp học sinh lớp học tốt phần Toán đổi đơn vị đo đại lượng” II.THỰC TRẠNG Năm học 2017 – 2018 , phân công Ban Giám hiệu nhà trường chủ nhiệm lớp 5D Với : + Tổng số học sinh : 36 em Trang + Nữ : 17 em + Dân tộc : 07 em Hầu hết , em em gia đình lao động làm nơng địa bàn tương đối thuận lợi Trong q trình thực nhiệm vụ giáo dục có thuận lợi khó khăn sau: 1.Thuận lợi: Được quan tâm giúp đỡ tận tình Ban Giám hiệu Nhà trường, bạn bè đồng nghiệp tổ, trường đa số bâc phụ huynh quan tâm đến việc học tập em Độ tuổi học sinh khơng chênh lệch nên có cân tâm lý Đa số em ngoan, chăm học Điều kiện sở vật chất phục vụ cho giảng dạy tương đối đầy đủ Khó khăn Là trường thuộc địa bàn nông thôn , hầu hết em học sinh em gia đình lao động nơng nghiệp, đời sống kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn Trình đọ dân trí chưa đồng nên số phụ huynh chưa đủ điều kiện chăm sóc tốt cho em Qua khảo sát đầu năm Tôi phát nhiều em mắc lỗi sai tính tốn chuyển đổi đơn vị đo Kết cụ thể sau: TSHS 36 Tỉ lệ Hoàn thành tốt 11 30.6% Hoàn thành 15 41.7 Chưa hoàn thành 10 27.7 - Tình trạng học sinh nhầm lẫn đổi đơn vị đo phổ biến - Học sinh lúng túng, khơng thục việc xác định mối quan hệ đơn vị đo đại lượng, dẫn đến sai sót q trình chuyển đổi số đo đại lượng, trường hợp phải thêm, bớt số dịch chuyển dấu phẩy tập chuyển đổi số đo đại lượng - Cá biệt số học sinh chưa thuộc bảng đơn vị đo - Một vài em chưa có biểu tượng khơng nhớ đơn vị đo III NGUYÊN NHÂN - Các em không nắm vững quan hệ đơn vị đo đại lượng nên hay nhầm VD Khi viết số đo: 28 m2 dm2 = 285 dm2 2,85m2 = 285 cm2 15 m2 cm2 = 1509 cm2 8000 dm = 80m - Chuyển đổi số đo có tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị khác VD: 4,2kg = 4,200g Trang 515m = 5,15 km 5,5m2= 550 cm2 - Chuyển đổi số đo có hai tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị khác ngược lại: VD 4m 3cm = 4,3 m 3m25dm2 = 3,5m2 16,5m2 = 16m2 5dm2 -Học sinh dễ nhầm coi mối liên hệ đơn vị đo thời gian giống hệ thập phân nên sai đổi: VD 30 phút = 5,3 - Học sinh thường hay mắc sai lầm em chưa hiểu chất việc chuyển đổi đơn vị đo, chưa nắm vững bảng đơn vị đo đại lượng mối quan hệ đơn vị đo bảng - Ngoài sở để học sinh chuyển đổi đơn vị đo đại lượng phải nắm “ mối quan hệ” hai đơn vị liền kề đại lượng Trong Toán “ mối quan hệ” hay “cơ số” đổi đơn vị khác hai đơn vị liền kề đơn vị đo độ dài, khối lượng gấp (kém) 10 lần; đơn vị đo diện tích hai đơn vị liền kề gấp (kém) 100 lần; đơn vị đo thể tích hai đơn vị liền kề gấp (kém) 1000 lần: đơn vị đo thời gian (giờ, phút, giây) gấp (kém) 60 lần học chuyển đổi đơn vị đo học sinh gặp nhiều khó khăn IV GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Từ nguyên nhân dẫn đến sai sót học sinh, để dạy tốt phần chuyển đổi đơn vị đo đại lượng, giáo viên cần ý phối hợp nhiều giải pháp để phù hợp với đối tượng học sinh A GIẢI PHÁP CHUNG Trong tốn có dạng chuyển đổi đơn vị đo sau: Dạng 1: Chuyển đổi từ số đo có tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị khác a Chuyển đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ dụ: 3.5m =………cm 5,5m2=……cm2 - Khi chưa học phép tính số thập phân tơi thường hướng dẫn học sinh làm sau: dụ : 3,5m=………cm 3,5m gồm 3m phần m? ( 3m 3m cm? 3m = 300cm) m dm ( dm) 10 Trang m) 10 m băng dm (5dm) 10 5dm cm (50cm) Vậy 3m m cm? (300cm + 50cm=350cm) 10 3,5m cm? (3,5m=350cm) - Khi học phép tính số thập phân tơi thường hướng dẫn học sinh sau: dụ: 3,5m = ………… cm 1m cm? (100cm) 3,5m cm? 3,5m x 100 = 350 (cm) b Chuyển đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn dụ: 135cm=…….m 25cm2=… dm2 Để dạy phát triển cho học sinh, giúp học sinh vận dụng cách linh hoạt bảng đơn vị đo, mở rộng dạng sau 8,3 dm =………m 250,3dm3=……m3 Đối với dạng dạy học sinh đưa phân số thập phân phép chia sau: VD1: 135cm = …… m m) 100 135 135 cm phần 1m ( 135 cm = m) 100 cm phần 1m ? ( cm = Vậy 135 cm m ( 135 cm 1,35 m ) Dạng 2: Chuyển đổi từ số đo có hai tên đơn vị sạng số đo có tên đơn vị ngược lại: a Chuyển đổi số đo có hai tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị: - Chuyển đổi số đo có hai tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị đơn vị nhỏ: VD : 2km 5m = …….m 4m3 12dm3 = ……… dm3 2kg 560g=…… g 2giờ 15phút=……… phút Khi dạy dạng hướng dẫn học sinh sau: VD: 2km 5m= ……….m 2km mét? ( 2km = 2000m) 2km 5m m? ( 2km 5m = 2000m + 5m = 2005m) - Chuyển đổi số đo có hai tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị đơn vị lớn: VD: 1m 35cm = …………….m 8m2 5dm2 = ……….m2 VD: Khi chuyển đổi dạng thường làm sau: 3kg 5g =…….kg Trang kg) 1000 5g phần kg? ( 5g = kg 1000 1g phần 1kg ? ( 1g = 3kg 5g gồm kg phần kg? ( 3kg 5g = kg) 1000 3kg 5g kg? (3kg 5g = 3,005kg) b Chuyển đổi số đo có tên đơn vị sang số đo có hai tên đơn vị: VD: 3750g =……kg…….g 12,44m = …… m………cm Khi dạy dạng thường hướng dẫn học sinh: VD1: 3750g =…… kg……g 1g phần kg? ( 1g = kg ) 1000 3750g kg? ( 3750g = 3750 750 kg= 3kg + kg = 3kg750g 1000 1000 VD2: 3,005 cm3=……m3……dm3 3,005m3 gồm m3 phần m3? (3,005 m3 = 3m3 + m3) 1000 5 m3 dm3 ? ( m3 = 5dm3) 1000 1000 Vậy 3,005 m3= 3m35dm3 B GIẢI PHÁP CỤ THỂ - Cho học sinh nắm bảng đơn vị đo đại lượng mối quan hệ đơn vị đo bảng - Ôn tập cho học sinh nắm cách viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian dạng số thập phân - Cần vận dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học linh hoạt phù hợp Ngoài phương pháp đưa phân số thập phân sách giáo khoa thường làm, ta dạy học sinh đổi đơn vị đo bảng cụ thể: Bước đầu, hướng dẫn học sinh cần cho em kẻ bảng để đổi đơn vị đo Khi học sinh quen thuộc bảng đơn vị đo em tưởng tượng nhẩm đầu đơn vị đo liên tiếp bảng đơn vị đo đại lượng Phương pháp thường áp dụng với học sinh tiếp thu chậm áp dụng vào thời gian đầu năm học Khi học sinh nắm bảng đơn vị đo, biết xác định chữ số ứng với đơn vị đo giáo viên không để học sinh kẻ bảng mà tự nhẩm để chuyển đổi đơn vị đo VD: Số đo độ dài hai đơn vị liên tiếp 10 lần nên số biểu thị đơn vị đo độ dài 1258m = ……km Trang km hm dam m Khi dạy học sinh đổi đơn vị đo đại lượng bảng giáo viên phải giới thiệu cho học sinh quy tắc “ số chữ số hàng đơn vị”.Đây quy tắc quan trọng sở cho cách đổi đơn vị đo đại lượng bảng Tuy nhiên sách giáo khoa không giới thiệu quy tắc nên giới thịêu quy tắc ta làm sau: Xét chẳng hạn: 1258 m Km hm dam m - Ở số gì? (8m ) - Số gì? (50m) 50m dam? (5dam) - Số gì? (200m) 200m hm? (2hm) - Số gì? (1000m) 1000m km? (1km) Giáo viên nêu: số km, số hm, số dam số m Hai đơn vị đo độ dài liền nhau 10 lần Vậy viết số đo độ dài hàng đơn vị ứng với chữ số Tương tự với số đo diện tích: Thì hai đơn vị liền nhau 100 lần nên chữ số kể từ phải sang trái biểu thị đơn vị đo diện tích Chẳng hạn số : 273459m2 27 34 59 2 hm dam m2 Ở 59 m2, 34 số dam2, 27 số hm2 Như viết số đo diện tích đơn vị diện tích ứng với hai chữ số Hoàn toàn tương tự với số đo thể tích Học sinh nắm quy tắc số chữ số hàng đơn vị ta hướng dẫn học sinh giải tập đổi đơn vị sau: 1.Đổi số đo có tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị khác: Khi dạy yêu cầu học sinh đổi cần nhớ lại mối quan hệ đơn vị đosở việc đổi đơn vị, mối tương quan ngược số đo đơn vị đo:” với giá trị đại lượng, đơn vị tăng lên ( giảm đi) lần số đo giảm tăng lên nhiêu lần” - Ở dạng ta hướng dẫn học sinh thực việc chuyển đổi cách suy luận tính tốn Trang Chẳng hạn: VD1: tạ = … kg Ta thấy chuyển đổi từ đơn vị tạ sang đơn vị ki – lô – gam số đo phải tăng thêm 100 lần dó: tạ = 500 kg X 100 VD2: 40000m2 = …… Ta thấy chuyển đổi từ đơn vị mét vng sang héc ta số đo giảm 10000 lần đó: 40000 m2 = :10000 - Ngoài việc hướng dẫn học sinh thực việc chuyển đổi cách suy luận tính tốn Khi dạy ta hướng dẫn học sinh cách “ dịch dấu phẩy” sau: - Cho học sinh xác định chuyển đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé hay từ đơn vịđơn vị lớn - Cứ lần chuyển sang đơn vị liền sau ( Từ lớn sang bé), liền trước (từ bé lớn) ta dời dấu phẩy sang phải ( sang trái) - Khi đổi số đo độ dài: Ta dịch chữ số ứng với hàng đơn vị VD1: 4,3256 km = …….m Từ km đến m phải qua lần chuyển đơn vị độ dài liền sau ( km hm dam m) nên ta dời dấu phẩy sang phải chữ số 4,3256 km = 4325,6m Dời dấu phảy sang phải chữ số Khi thực hành học sinh viết nhẩm sau 4km ( vào dấu phẩy ) 3hm, ( vào sau chữ số ), dam ( vào sau chữ số 2), 5m ( đánh dấu phẩy vào sau số 5) Ta 4,3256km = 4325,6m VD2: 3842cm = …………m Từ cm đến m phải qua hai lần chuyển đơn vị độ dài liền trước (m dm cm) nên ta dời dấu phẩy sang trái hai chữ số ( dấu phẩy sau chữ số 3842 = 3842,0m) 3842 cm = 38,42 m - Khi chuyển đổi đơn vị diện tích: ta dịch chữ số ứng với hàng đơn vị VD3: 425 mm2=…………….dm2 Từ mm2 đến dm2 phải qua hai lần dịch chuyển sang đơn vị diện tích liền trước ( dm2 cm2 mm2) nên ta dời dấu phẩy sang trái x2 = ( chữ số) 425, mm2 = 0,0425 dm2 Trang Dời dấu phẩy sang trái chữ số Khi thực hành học sinh viết nhẩm sau: 25 mm2 (chấm nhẹ sau chữ số tượng trưng cho dấu phẩy) 04 cm (viết têm trước số chấm nhẹ sau chữ số 4), 0dm (đánh dấu phẩy trước chữ số viết thêm chữ số trước dấu phẩy ta 425 mm2 = 0,0425 dm2) - Khi chuyển đổi đơn vị đo thể tích hàng đơn vị thể tích ứng với chữ số VD: 5,92 m3= ……cm3 Từ m3 đến cm3 phải qua hai lần chuyển sang đơn vị thể tích liền sau (m3 dm3 cm3) nên ta phải dời sang phải 3x2= ( chữ số) 5,92 m3 = 5920000 cm3 Dời dấu phẩy sang phải chữ số Khi thực hành học sinh viết nhẩm sau: 5m3 ( chấm nhẹ vào dấu phẩy), 920 dm3, viết thêm sau cho đủ chữ số) 000cm 3, (viết thêm chữ số 0) ta 5,92 m3= 5920000cm3 2.Đổi từ số đo có tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị ngược lại VD1: 2tấn 6kg = ………………………….kg - Giáo viên hỏi: Khi chuyển đơn vị đo độ dài đơn vị ứng với chữ số? ( chữ số) Đồng thời cần cho học sinh xác định số đầu số cuối ứng với đơn vị cho, nhẩm viết thêm vào hàng đơn vị thiếu Học sinh viết nhẩm sau: (tấn), (tạ), (yến), (kg), để 6kg = 2006 kg VD2: 9m2 4cm2=……………………m2 - Giáo viên hỏi: Khi chuyển đơn vị đo diện tích đơn vị đo diện tích ứng với chữ số? ( chữ số) - Học sinh nhẩm sau:04 cm (viết 04), 00dm2 (viết 00), 9m2 (viết 9, tức 09 để 9m24cm2 = 9,0004m2) VD3: 6m3272dm3=………………m3 Giáo viên hỏi: chuyển đơn vị đo thể tích đơn vị đo thể tích ứng với chữ số? (ba chữ số) Học sinh viết nhẩm sau: 272dm3 (viết 272), 6m3 (viết 6, tức 006, đánh dấu phẩy) để 6m3272dm3 = 6,272m3 VD4: 74253cm3= ………………dm3……………cm3 Học sinh viết nhẩm sau: 253 (cm 3), 74 (dm3) để 74253cm3= 74dm3253cm3 Ngoài giải pháp thực trên, muốn học sinh học tốt yêu cầu Trang em luyện tập thật nhiều, học buổi hai tiết luyện tập, đặc biệt quan tâm giúp đỡ em học sinh chưa đạt phát triển tư cách: Khi giảng dạy coi học sinh nhân vật trung tâm trình dạy học thực mơ hình trường học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực học sinh, giáo viên người tổ chức hướng dẫn hoạt động giúp em tự tìm tòi chiếm lĩnh kiến thức Ngay từ đầu năm học xây dựng nếp “ Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” giúp em bớt căng thẳng học từ em hứng thú hoạt động thảo luận để chiếm lĩnh kiến thức cho thân Trong dạy thường xuyên làm việc với cá nhân học sinh nhóm học sinh, từ nắm khả em, phát triển lực sở trường em Mọi học sinh phải hoạt động, độc lập suy nghĩ làm việc theo hướng dẫn giáo viên, tạo cho em có thói quyen làm việc tự giác biết đánh giá kết học tập thân bạn V KẾT QUẢ GIÁO DỤC Qua trình áp dụng biện pháp mà nêu , thân nhận thấy học sinh có tiến bộ: Các em nắm bảng đơn vị đo đại lượng, mối quan hệ đơn vị đo bảng, khơng lúng túng việc thực chuyển đổi đơn vị đo Dưới kết theo dõi việc học phần đổi đơn vị đo học sinh lớp học kì I Hồn thành tốt TS % Hồn thành TS % Chưa hoàn thành TS % Thời điểm TSH S Đầu năm 36 11 30.6 15 41.7 10 Cuối kì II 36 23 64 13 36 - 27.7 - Để có kết này, ngồi giải pháp mà tơi áp dụng ý tưởng, trăn trở thân nhiều năm qua Nhờ áp dụng giải pháp cụ thể mà kĩ thực chuyển đổi đơn vị đo học sinh lớp tơi có chuyển biến rõ rệt Tôi tin với giải pháp thực trên, giúp em rèn luyện để học tốt phần “Đổi đơn vị đo đại lượng” năm sau VI BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trên số giải pháp để “ Giúp học sinh lớp học tốt phần toánĐổi đơn vị đo đại lượng” Đối với thân tôi, q trình tìm tòi, phấn Trang đấu với tất tình u thương học trò lương tâm trách nhiệm công tác giảng dạy Phần dạy học sinh chuyển đổi đơn vị đo đại lượng có khó khăn nội dung vơ quan trọng, liên quan nhiều tới tốn có lời văn để dạy tốt nội dung giáo viên cần: - Cho học sinh nắm bảng đơn vị đo đại lượng, mối liên hệ đơn vị bảng - Học sinh phải hiểu chất việc chuyển đổi đơn vị đo - Giáo viên nên kết hợp phương pháp giảng dạy phương pháp dựa vào phân số thập phân , phương pháp chuyển đổi cách suy luận, tính tốn phương pháp chuyển đổi theo bảng cách dịch dấu phẩy để đạt kết tốt VII KẾT LUẬN - Qua việc áp dụng phương pháp dạy đổi đơn vị đo đại lượng học sinh bước khắc phục tình trạng nhầm lẫn đổi đơn vị đo - Trong năm học tới, tiếp tục nghiên cứu thêm biện pháp khác khắc phục cho học sinh lỗi sai học chuyển đổi đơn vị đo đại lượng -Tiếp tục thực giải pháp tìm nhiều phương pháp giảng dạy hiệu Trên số kinh nghiệm nhỏ rút dạy học sinh chuyển đổi đơn vị đo đại lượng Tuy nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tơi mong nhận góp ý chân thành đồng nghiệp ban giám khảo để giải pháp tơi hồn thiện hơn./ Đơn Dương, ngày tháng 12 năm 201 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 10 1.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC 2.CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC 3.TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GV DẠY CÁC MÔN HỌC LỚP 3.SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN Trang 11 ... thực trên, giúp em rèn luyện để học tốt phần Đổi đơn vị đo đại lượng năm sau VI BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trên số giải pháp để “ Giúp học sinh lớp học tốt phần toán “ Đổi đơn vị đo đại lượng Đối... 80m - Chuyển đổi số đo có tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị khác VD: 4,2kg = 4,200g Trang 51 5m = 5, 15 km 5, 5m2= 55 0 cm2 - Chuyển đổi số đo có hai tên đơn vị sang số đo có tên đơn vị khác ngược... đơn vị sang số đo có tên đơn vị khác: Khi dạy yêu cầu học sinh đổi cần nhớ lại mối quan hệ đơn vị đo Cơ sở việc đổi đơn vị, mối tương quan ngược số đo đơn vị đo: ” với giá trị đại lượng, đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT PHẦN TOÁN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG, MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT PHẦN TOÁN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay