Rèn kĩ năng bình luận trong bài văn nghị luận cho học sinh giỏi môn Ngữ văn

47 16 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 16:44

MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 “Những tơi nghe, tơi qn; tơi thấy, tơi nhớ; tơi làm, tơi hiểu”(Khổng Tử) Dạy học gắn liền với rèn luyện năng, trải nghiệm sáng tạo - “làm”- hướng ngành giáo dục nước nhà Hoạt động tổ chức dạy học chuyển từ hình thức nghe, nhìn sang tự trình bày thực hành Để HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn, “làm” cách hiệu quả, việc rèn cho em đóng vai trò quan trọng Vững sở để “tơi làm” móng để “tơi hiểu” cách vững Đối với học sinh giỏi, việc rèn quan trọng điều giúp em biết cách bộc lộ tố chất, sở trường học tập môn hoạt động khác cách hiệu 1.2 Làm văn hoạt động mang tính thực hành, có kết hợp nhiều phân môn môn Ngữ văn (Tiếng Việt, Đọc hiểu) Đây phân môn khó khơng đòi hỏi người đọc kiến thức môn học xã hội mà thể tạo lập văn theo kiểu bài, vận dụng ngôn ngữ,…Trong kiểu làm văn học, văn nghị luận giúp người đọc trực tiếp thể quan điểm, tư tưởng thân văn học đời sống xã hội lối diễn đạt, lập luận chặt chẽ, thuyết phục Trong thao tác lập luận sử dụng văn nghị luận, bình luận thao tác quan trọng Nắm vững thao tác lập luận bình luận, học sinh có cách bày tỏ kiến hợp lí, sáng tạo thuyết phục 1.3 Đối với HS tham gia thi HSG mơn Ngữ văn, muốn hoàn thành tốt làm, việc phải trang bị kiến thức văn học xã hội, em cần phải nắm vững làm Trong đó, lập luận bình luận phần vô quan trọng, định độ nông sâu viết thể khiếu làm văn học sinh Trên thực tế chấm HSG môn Ngữ văn thi HSG cấp trường cấp Tỉnh, nhận thấy làm nhiều học sinh giỏi mơn Ngữ văn yếu lập luận bình luận, điểm nhìn bình luận giản đơn, quen thuộc phiến diện Xuất phát từ lí nêu trên, chúng tơi mạnh dạn đề xuất giải pháp Rèn bình luận văn nghị luận cho học sinh giỏi môn Ngữ văn MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu - Tìm giải pháp tối ưu việc rèn bình luận làm văn nghị luận cho HS giỏi môn Ngữ văn, học sinh đội tuyển dự thi HSG cấp - Góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi môn Ngữ văn trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt Tỉnh nhà 1.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hố sở lí luận sở thực tiễn đề tài - Đề xuất giải pháp rèn lập luận bình luận làm văn nghị luận cho HS giỏi Văn ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng học thuật: bình luận văn nghị luận Cần lưu ý đề tài tập trung nghiên cứu lập luận bình luận văn nghị luận không nghiên cứu cách làm văn bình luận - Đối tượng thực hành: học sinh giỏi môn Ngữ văn đội tuyển dự thi HSG cấp Tỉnh cấp Quốc gia trường THPT Chuyên Thăng Long từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 - 2018 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu đề tài tìm giải pháp rèn luyện kỹ bình luận văn nghị luận cho học sinh giỏi môn Ngữ văn - Thời gian nghiên cứu: năm học: 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 - 2018 3.3 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp đối chứng - Phương pháp khảo sát - Phương pháp phân tích TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP Giải pháp rút thực tiễn bồi dưỡng HS Giỏi môn Ngữ văn người viết trường THPT Chuyên Thăng Long nhiều năm liền tập trung năm học trở lại đây, từ năm học 2015- 2016 Giải pháp mang tính thực hành, ứng dụng nên tránh tính hàn lâm lý thuyết Nếu lý thuyết đưa lý thuyết có ý nghĩa tảng phục vụ cho thực hành, lý thuyết khái qt nâng lên từ q trình dạy học, từ thực tế rèn luyện học sinh giỏi mà chúng tơi trải qua Tính đề tài thể điểm sau: - Giải pháp đưa phương pháp bồi dưỡng cụ thể, có tính ứng dụng cao việc rèn bình luận cho đối tượng học sinh giỏi môn Ngữ văn; - Chúng tơi đúc rút điểm nhìn bình luận phù hợp với đối tượng HSG môn Ngữ văn – điều chưa đề cập cơng trình, giải pháp nghiên cứu dạy học Làm văn nghị luận từ trước đến - Với giải pháp rèn bình luận cho HS, chúng tơi đưa ngữ liệu, minh chứng cụ thể để làm sáng rõ vấn đề Ngữ liệu đa phần làm học sinh trình bồi dưỡng HSG NỘI DUNG GIẢI PHÁP I CƠ SỞ CỦA ĐỀ TÀI CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Văn nghị luận 1.1.1 Khái niệm văn nghị luận Theo Từ điển thuật ngữ văn học (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (chủ biên), NXB Đại học Quốc gia, 1999), văn nghị luận thể loại văn “viết vấn đề nóng bỏng thuộc nhiều lĩnh vực đời sống khác nhau: trị, kinh tế, triết học, văn hóa… Mục đích văn nghị luận bàn bạc, thảo luận, phê phán hay truyền bá tức thời tư tưởng, quan điểm nhằm phục vụ trực tiếp cho lợi ích tầng lớp, giai cấp định… Đặc trưng văn nghị luận tính chất luận thuyết – khác với văn học nghệ thuật, văn chương, nghị luận trình bày tư tưởng thuyết phục người đọc chủ yếu lập luận, lý lẽ” Đây kiểu văn giúp người viết thể quan điểm, thái độ thân vấn đề tất phương diện Sự tương tác lẫn tư tưởng trình tranh luận, đánh giá gợi mở, dẫn dắt người đến nhận thức đắn, đến chân lý Lối văn giúp người mở rộng tầm hiểu biết, nâng cao tri thức, thúc đẩy khả hoạt động xã hội cá nhân mà phương cách hữu hiệu giúp mài sắc tư duy, trau dồi lực trí tuệ Đặc điểm văn nghị luận hoạt động chiếm lĩnh giới tư lôgic; nhận thức logic, lý thuyết tượng có ý nghĩa xã hội, nhân văn hướng tới mục đích thuyết phục Phương thức biểu đạt chủ yếu văn nghị luận nghị luận với kết hợp với phương thức khác Nhưng vẻ đẹp văn nghị luận tư tưởng đắn, sâu sắc, thể hình thức lập luận phong phú, lý lẽ đanh thép, giọng điệu thuyết phục hút nhiệt tình thái độ tác giả trước vấn đề nghị luận Văn nghị luận khơng cần có ý mà phải cần có lý, đích nghị luận thuyết phục Để văn đảm bảo tính có lý, cần thiết phải có lập luận Tác giả Đỗ Ngọc Thống viết “ Vai trò lập luận văn nghị luận” khẳng định: “Luận điểm mẻ, độc đáo quan trọng, để văn có sức thuyết phục cao riêng luận điểm chưa đủ Ở cần đến vai trò lập luận Phải biết lập luận, tức phải biết trình bày triển khai luận điểm; biết nêu vấn đề giải vấn đề; biết dùng lý lẽ dẫn chứng để làm sáng tỏ điều muốn nói, để người đọc hiểu, tin đồng tình với Luận điểm nội dung lập luận hình thức diễn đạt nội dung ấy; lập luận cách nói, phương pháp thuyết phục đối tượng…” 1.1.2 Các thao tác lập luận văn nghị luận Lập luận trình cách thức nghị luận văn nghị luận Những tri thức lập luận phương diện lôgic học ngôn ngữ học giúp ta biết cách tổ chức, kết cấu tư tưởng cách sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt nhận thức Lập luận văn nghị luận hướng tới việc làm sáng tỏ tư tưởng, thuyết phục tư tưởng, tác động mạnh mẽ tới người đọc Theo tác giả biên soạn SGK Ngữ văn THPT, “Lập luận đưa lý lẽ, chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến kết luận mà người nói (viết) muốn đạt tới Để xây dựng lập luận văn nghị luận, cần xác định luận điểm chính, minh bạch; tìm luận (lý lẽ chứng) thuyết phục vận dụng hợp lý thao tác lập luận, kỹ lập luận dùng phương thức nghị luận” Theo tác giả Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Thị Ban, Trần Hữu Phong “Luyện cách lập luận đoạn văn nghị luận cho học sinh phổ thông”: “Lập luận đưa lý lẽ, dẫn chứng cách đầy đủ, chặt chẽ, quán đáng tin cậy nhằm dẫn dắt người đọc, người nghe đến với kết luận chấp nhận kết luận mà người viết, người nói muốn đạt tới” Cũng theo tác giả này, lập lập thường bao gồm ba yếu tố: luận lập luận, kết luận, lập luận, cách thức lập luận… dùng để làm chỗ dựa, làm sở dẫn tới kết luận Như thấy kết luận điều rút sau giải thích, phân tích chứng minh q trình lập luận Kết luận đích lập luận Đây điều người viết, người nói muốn người đọc chấp nhận Cách thức lập luận phối hợp, tổ chức, liên kết luận theo cách thức suy luận để dẫn đến kết luận làm bật kết luận Những văn nghị luận tiếng tác phẩm thành cơng hàm chứa cách lập luận sắc sảo, mẫu mực Tính lơ-gic, chặt chẽ với lý lẽ rõ ràng triển khai, tổ chức thao tác lập luận để buộc người nghe khơng thể khơng cơng nhận tính khách quan chân lý đặc điểm nghị luận Các thao tác lập luận thường sử dụng văn nghị luận giải thích, chứng minh, bình luận, so sánh, bác bỏ Bên cạnh thao tác lập luận, văn nghị luận sử dụng phương pháp lập luận hợp lí để trình bày ý kiến thân cách thuyết phục Các phương pháp lập luận thường sử dụng văn nghị luận là: quy nạp, diễn dịch, nêu phản đề,… 1.2 Lập luận bình luận văn nghị luận Bình luận bàn bạc, đánh giá - sai, hay - dở, lợi - hại vấn đề đời sống ý kiến bàn văn học Bình luận đề xuất thuyết phục người đọc tán đồng với nhận xét, đánh giá, bàn luận người viết vấn đề đặt Tuy nhiên, ý kiến bình luận hay, có giá trị Trong làm văn nghị luận, để ý kiến thân có sức thuyết phục, người bình luận phải có kiến thức xã hội văn học, có lí tưởng xã hội tiến bộ, tư tưởng nhân văn, hiểu biết đời,mặt khác phải biết cách lập luận bình luận Bình luận khơng thao tác lập luận thông thường mà góp phần rèn luyện mà người đại cần phải có CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1 Khảo sát đề thi học sinh Giỏi môn Ngữ văn Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, “điều giáo viên cần thay đổi với môn Ngữ văn đổi cách kiểm tra, đánh giá” Đề kiểm tra đánh giá hướng đến việc rèn lực giao tiếp, lực văn học, theo chuyển cách đánh giá ghi nhớ máy móc, rập khn sang cách đánh giá ưu tiên sáng tạo, tôn trọng ý tưởng cách trình bày độc đáo… Vì thế, dạng câu hỏi khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm riêng thân ngày trọng đề thi môn Ngữ văn Điều thể rõ nét cách đề thi HSG môn Ngữ văn năm gần Sau hệ thống đề thi HSG cấp năm vừa qua mà khảo sát được: 2.1.1 Đề thi HSG môn Ngữ văn cấp Tỉnh: Năm học 2015 – 2016 Câu (8 điểm): Suy nghĩ anh (chị) quan niệm sau: “Tuổi trẻ cần có thói quen đẹp, đọc sách Có say mê đọc sách trở thành nhân cách văn hóa tương lai” Câu (12 điểm): Bàn văn học, Standal khẳng định: “Văn học gương phản chiếu đời sống xã hội” Lênin cho rằng: “Nghệ thuật khơng đòi hỏi người ta phải thừa nhận tác phẩm thực” Bằng trải nghiệm văn học thân, anh (chị) bình luận ý kiến Năm học 2016 – 2017 Câu (8,0 điểm): Một rùa dõi nhìn bóng chim ưng bay bầu trời, lòng vơ ngưỡng mộ Nó cũng muốn bay lên Thế rùa tìm chim ưng, dâng thật nhiều lễ vật để mong chim ưng dạy cho cách bay Nhưng chim ưng bảo rùa bay Rùa mực không tin, xin xỏ miệng Bất đắc dĩ, chim ưng quắp rùa bay lên trời, thả Kết cục, rùa rơi xuống tảng đá chết (Hạt giống tâm hồn, tập 14, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2015, trang 103) Câu chuyện gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì? Câu (12,0 điểm): Giáo sư Nguyễn Văn Hạnh cho rằng: “Văn học nhịp cầu cho giao lưu, cánh cửa đối thoại” (Lí luận văn học - vấn đề suy nghĩ, NXB Giáo dục, 1999, trang 140) Bằng trải nghiệm văn học, anh (chị) bình luận ý kiến Năm học 2017 - 2018 Câu (8,0 điểm): Ralph Waldo Emerson cho rằng: “Cuộc sống có mn vàn điều bí ẩn mà chỉ trải nghiệm ta hiểu hết” Baba Ram Dass lại khẳng định: “Càng tĩnh lặng, nghe thấy nhiều” Anh (chị) trình bày suy nghĩ hai quan niệm Câu (12,0 điểm): Bằng trải nghiệm văn học, anh (chị) bình luận ý kiến sau: “Hình tượng nghệ thuật vừa phản ánh, nhận thức đời sống, lại vừa tượng hiệu giao tiếp” (Phương Lựu - Lí luận văn học, tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2017, trang 71) 2.1.2 Đề thi HSG môn Ngữ văn cấp Quốc gia Năm học 2015 – 2016: Câu (8,0 điểm): Nếu không sống đầu có nghĩa bạn sống đầu người khác Ý kiến gợi cho bạn suy nghĩ gì? Câu (12,0 điểm): Hình tượng nhân vật sinh từ tâm trí nhà văn chỉ thực sống tâm trí người đọc Bằng tri thức trải nghiệm văn học mình, bạn bình luận ý kiến Năm học 2016 – 2017: Câu (8 điểm): Ngày xưa, ở xứ nọ, có vị vua yêu đàn gia súc Khi phải chuyển chúng từ vườn thượng uyển ni ở ngồi đồi núi, ngài cần người hồn tồn tin cậy để trơng nom Cất công khắp nơi, cuối cùng, quan quân tìm bác nơng dân Masaro người coi thật đếm Vua truyền cuối tuần, bác phải vào cung bẩm báo trung thực đàn gia súc Mọi việc diễn tốt đẹp Sự trung thực Masaro làm nhà vua hài lòng cũng khiến ngài nhận tư cách thấp nhiều cận thần Do đố kị, quan tể tướng dèm pha rằng, đời làm có người thật thế, xúc xiểm: lần tới Masaro nói dối vua Do tin tưởng Masaro, nhà vua đặt cược: Masaro nói dối, bị chém đầu Còn tể tướng cũng cược mạng sống mình, Masaro nói thật Để giúp chồng thắng cược, vợ tể tướng cải trang thành phụ nữ sang trọng, quyến rũ, tìm gặp Masaro ngỏ ý sẵn sàng đổi tất trang sức, vàng ngọc nụ hôn để lấy cừu, đồng thời bày cho Masaro cách nói dối vua cho trót lọt Nhưng Masaro kiên từ chối Thất bại, bà ta sắm vai người mẹ đau khổ cần sữa bò để cứu đứa trai khỏi trọng bệnh Lần Masaro mủi lòng, mà tự ý cho bò yêu quý vua Đem bò cung, vợ chồng tể tướng n chí thắng cược Biết phạm trọng tội, Masaro tìm cách nói dối Nghĩ cách nào, bác tập theo cho nhập vai Cuối bác chọn cách ưng ý Khi vào chầu, trước mặt đức vua quần thần, Masaro kể hết thật Bác nói rõ ràng bò cần cho người đàn bà khổ hạnh cần cho nhà vua, sẵn sàng chịu tội Nghe xong, nhà vua khen ngợi Masaro người không sợ quyền uy muốn trọng thưởng cho bác Thật bất ngờ, phần thưởng mà Masaro xin nhà vua lại tha chết cho kẻ thua cược Hơn thế, bác cám ơn ơng ta nhờ có tình này, bác biết chắn Masaro Thật - Như - Đếm (Phỏng theo Masaro Thật – Như – Đếm, truyện cổ tích Italia, dịch Nguyễn Chí Được, Báo văn nghệ, số 50/10-12-2016) Bài học sống mà anh chị tâm đắc từ câu chuyện trên? Câu (12,0 điểm): Mỗi nhà văn chân bước lên văn đàn, thực chất, cất tiếng nghệ thuật giá trị nhân văn chưng cất từ trải nghiệm sâu sắc trường đời Bằng hiểu biết văn học, anh/chị bình luận ý kiến Năm học 2017 – 2018: Câu (8,0 điểm) Suy nghĩ anh/ chị quan niệm : Sống thay đổi Câu (12,0 điểm) Chế Lan Viên thơ Tổ quốc đẹp ? viết: “Hãy biết ơn vị muối đời cho thơ chất mặn !” Trong Làm để có tác phẩm tốt ?, Lưu Trọng Lưu cho : “Sự sống phải chắt lọc, phải trau chuốt, phải nâng lên, phải “tập trung” cao độ, biến thành nghệ thuật, dâu xanh phải biến thành kén vàng, gạo trắng phải bốc thành men rượu Sự thực phải sáng tạo, phải nâng cao lên đôi cánh tư tưởng để lại tác động vào lòng người sâu mạnh sống” Bằng hiểu biết văn học, anh/ chị bình luận quan niệm 2.1.3 Nhận xét chung Qua khảo sát đề thi HSG cấp Tỉnh cấp Quốc gia ba năm học gần đây, nhận thấy phần lớn đề văn sử dụng chủ yếu kiểu bình luận (về vấn đề xã hội ý kiến lí luận văn học), yêu cầu học sinh sử dụng thao tác lập luận bình luận thao tác viết Đề thi HSG ngày theo hướng phát huy lực đánh giá, phản biện học sinh việc rèn luyện lập luận bình luận cần thiết hết Chính vậy, dạy học bồi dưỡng HSG môn Ngữ 10 lực lĩnh bình giá vấn đề, diều cần thiết, giúp cho việc lập luận bình luận làm văn nghị luận trở nên thuyết phục Chấm, sửa trả cho HS (Bài minh họa: xem phần Phụ lục) Một hoạt động quan trọng trình dạy học hoạt động kiểm tra, đánh giá Trong việc bồi dưỡng HSG, sau khâu viết HS, khâu chấm, sửa cho em đóng vai trò kiểm định chất lượng dạy học, thế, người thầy phải có ý thức sâu sắc cơng việc Đối với làm HSG, giáo viên chấm cần phải điểm mạnh, điểm yếu em qua viết; phải cho HS lỗi cụ thể dùng từ, viết câu, cách xếp ý, đặc biệt, GV cần sửa cho HS phần bình luận vấn đề, GV cần phân tích cho học sinh hiểu nguyên nhân lỗi sai định hướng cách sửa để học sinh tự sửa chữa lỗi Để việc chấm có nhiều góc nhìn, ngồi việc thân trực tiếp chấm, sửa cho HS, GV cần hướng dẫn cho em tự chấm chấm chéo lẫn Trong trình rèn cho HSG, GV phải theo dõi, uốn nắn thiếu sót động viên kịp thời mức độ tiến học sinh viết Trong tiết trả bài, GV cần cho HS nghe viết hay bạn mình, đoạn văn, văn có đánh giá, bình luận vấn đề sâu sắc, độc đáo Đây cách khuyến khích, động viên em nỗ lực làm văn III KẾT QUẢ Kết định tính Sử dụng phương pháp rèn bình luận cho HSG, tơi nhận thấy có chuyển biến rõ nét em HS hứng thú với việc rèn làm văn, chủ động sáng tạo tìm ý cách diễn đạt Nhiều HS tạo lập viết có kết tốt, có nhiều cách nhìn, cách đánh giá vấn đề, làm em có độ sâu giàu sức thuyết phục Cùng vấn đề, em đứng góc nhìn khác có cách đánh giá 33 hợp lí mẻ, khơng khí lớp học sôi hơn, thái độ học tập học sinh tích cực hứng thú so với phương pháp rèn thông thường Kết làm HS Ở đề đối tượng HS, thu nhận kết khác trước sau rèn bình luận cho HS Nếu trước rèn bình luận, HS sa vào phân tích chứng minh vấn đề dù đề yêu cầu sử dụng bình luận thao tác lập luận Sau rèn bình luận, làm HS không đáp ứng tốt u cầu đề mà có khả thuyết phục người đọc cao Các em xây dựng điểm nhìn bình luận văn nghị luận mình, khắc phục tình trạng bình lan man vấn đề Bài làm đạt kết cao hơn, để lại nhiều dư ba người đọc Trong giới hạn định giải pháp này, chọn làm HS (Võ Phạm Ngọc Bích) cho đề trước sau rèn bình luận văn nghị luận Minh chứng sau: Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Trán thi sĩ chạm mây ruột thơ cháy lên lửa đời ấm.” (Xuân Diệu) Bằng trải nghiệm thơ thân, anh (chị) bình luận ý kiến * Bài làm HS trước rèn bình luận: Như hương ngọc lan nồng nàn đêm vắng, tiếng chim sơn tước vút lên say đắm núi rừng, văn học góp phần vào việc làm đẹp thêm đời Văn học, đặc biệt thơ ln làm say mê lòng người bởi lẽ “Trán thi sĩ chạm mây ruột thơ cháy lên lửa đời ấm.” (Xuân Diệu) Điều thể qua thơ Độc Tiểu Thanh ký Nguyễn Du Bản chất văn học phản ánh thực đời sống Thơ ca cũng Cuộc sống phong phú, mn hình vạn trạng điểm xuất phát, điểm bắt đầu cũng điểm đến thơ ca Mọi sáng tác khơi nguồn, bắt nước từ dòng chảy đời Đơi chỉ cần gió thở than 34 cuối đông lạnh, vàng rơi theo bước mùa thu,… cũng vút lên thành thơ Cùng băt nguồn từ mảnh đất thực, thơ ca lại khơng có trùng lặp? Ấy sáng tác giới khách quan nhìn chủ quan Trang thơ cũng vậy, ngồi đời chở thêm tư tưởng, tình cảm người thi sĩ Nguyễn Du gửi gắm tư tưởng, lửa đời qua thơ Độc Tiểu Thanh Tiểu Thanh người gái có thật, sống cách Nguyễn Du 300 năm trước ở đời Minh (Trung Hoa) Nàng người gái tài sắc vẹn tồn làm lẽ nên bị vợ ghen, đày sống ở Cô Sơn cạnh Tây Hồ Buồn rầu, nàng sinh bệnh chết để lại tập thơ Nhưng vợ ghen nên đốt tập thơ, chĩ lại số thơ tập hợp “phần dư” Bản thân đời Tiểu Thanh cũng để lại niềm thuơng cảm sâu sắc cho Nguyễn Du Cảm hứng xuyên suốt toàn diễn tả khuôn khổ cô đúc thể thơ Đường luật thất ngơn bát cú Nguyễn Du khóc người cũng để tự thương Dù cảm xúc đời bất hạnh cách ba trăm năm, thực chất cũng tâm nhà thơ trước thời Hai câu mở đầu thơ giúp người đọc hình dung hình ảnh nhà thơ phút gặp gỡ với tiếng lòng Tiểu Thanh: Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư/ Độc điếu song tiền chỉ thư Cách diễn đạt vừa tả thực vừa gợi ý nghĩa tưọng trưng “Tây hồ hoa uyển” (vườn hoa Tây Hồ) gợi lại sống lặng lẽ nàng Tiểu Thanh ở vườn hoa cạnh Tây Hồ – cảnh đẹp tiếng Trung Hoa Nhưng hàm ý tượng trưng xác lập mối quan hệ “vườn hoa – gò hoang” Dường cảm quan Nguyễn Du, biến thiên trời đất dễ khiến ơng xúc động Đó nỗi niềm “bãi bể nương dâu” ta biết ở Truyện Kiều Nhìn để nhớ khứ, câu thơ trào dâng nỗi đau xót ngậm ngùi cho vẻ đẹp chỉ dĩ vãng Trong không gian điêu tàn ấy, người xuất với dáng vẻ cô đơn, thu cảm xúc hai từ “độc điếu” Một nhà thơ ngậm ngùi 35 đọc tập sách (nhất chỉ thư) Một đối diện với tiếng lòng Tiểu Thanh 300 năm trước, câu thơ thể rõ cảm xúc trang trọng thành kính với di cảo Tiểu Thanh Đồng thời cũng thể lắng sâu trầm tư dáng vẻ đơn Cách đọc cũng nói lên đồng cảm nhà thơ với Tiểu Thanh, “điếu” bày tỏ xót thương với người xưa Không phải tiếng “thổn thức” lời thơ dịch, mà nước mắt lặng lẽ thấm vào hồn nhà thơ Hai câu thực làm sáng tỏ cho cảm giác buồn thuơng ngậm ngùi hai câu đề : Chi phấn hữu thần liên tử hậu/Văn chương vô mệnh lụy phần dư Nhà thơ mượn hai hình ảnh “son phấn” “văn chương” để diễn tả cho đau đớn dày vò thể xác tinh thần Tiểu Thanh gửi gắm vào dòng thơ Theo quan niệm xưa, “son phấn” – vật trang điểm phụ nữ có tinh anh (thần) gắn với mục đích làm đẹp cho phụ nữ Cả hai câu thơ nhằm nhắc lại bi kịch đời Tiểu Thanh – đời chỉ biết làm bạn với son phấn văn chương để nguôi ngoai bất hạnh Mượn vật thể để nói người Gắn với vật vô tri vô giác từ ngữ chỉ cho tính cách, số phận người “thần” “mệnh” Lối nhân cách hóa thể rõ cảm xúc xót xa nhà thơ bất hạnh kiếp người qua số phận Tiểu Thanh Kết cục bi thảm tiểu Thanh xuất phát từ ghen tng, lòng đố kỵ tài người đời Dù chỉ đồ vật vơ tri vơ giác chúng cũng phải chịu số phận đáng thương chủ nhân : son phấn bẽ bàng, văn chương đốt dở Hai câu thơ gợi lên tàn nhẫn bọn người vô nhân trước người tài hoa Đồng thời, cũng thể nhận thức Nguyễn Du vốn nhạy cảm trước đời khách “hồng nhan bạc phận”, gắn với quan niệm “tài mệnh tương đố” Nho gia Vật thế, chi ngưòi! Vượt lên ảnh hưởng thuyết thiên mệnh lòng giàu cảm thương Nguyễn Du 36 Từ số phận Tiểu Thanh, Nguyễn Du khái quát thành nhìn người xã hội phong kiến : Cổ kim hận thiên nan vấn/ Phong vận kỳ oan ngã tự cư Nỗi oan Tiểu Thanh chỉ riêng nàng mà kết cục chung người có tài từ “cổ” chí “kim” Nhà thơ gọi “hận sự”, mối hận suốt đời nhắm mắt chưa n Trong suy nghĩ ấy, có lẽ Nguyễn Du liên tưởng đến bao đời Khuất Nguyên, Đỗ Phủ – người có tài mà ơng ngưỡng mộ – bao người tài hoa bạc mệnh khác Những oan khuất bế tắc nghìn đời “khó hỏi trời” (thiên nan vấn) Câu thơ giúp ta hình dung rõ sống nạn nhân chế độ phong kiến, dồn nén thái độ bất bình uất ức nhà thơ với thời cuộc, đồng thời cũng thể bế tắc Nguyễn Du Khóc người để thương mình, cảm xúc đồng điệu làm thành câu thơ bất hủ “phong vận kỳ oan ngã tự cư” (Ta tự cho cũng ở số kẻ mắc nỗi oan nết phong nhã) Ở tình cảm chân thành đồng điệu Nguyễn Du, cũng thể tầm vóc lớn lao chủ nghĩa nhân đạo đẹp sâu ơng Khơng phải chỉ lần nhà thơ nói lên điều Ơng hóa thân vào nàng Kiều để khóc thay nhân vật, ơng khẳng định cách đầy ý thức “thuở nhỏ, ta tự cho có tài” Cách trơng người mà ngẫm đến ta ấy, thi văn cổ điển Việt Nam trước ơng có lẽ thể sâu sắc Tự đặt “đồng hội đồng thuyền” với Tiểu Thanh, Nguyễn Du tự phơi bày lòng nhân Tâm chung ngưòi mắc “kỳ oan” đưọc bộc bạch trực tiếp mạnh mẽ tiếng nói riêng tư khiến người đọc cũng khơng khỏi ngậm ngùi Tâm không chỉ riêng Nguyễn Du mà nỗi niềm nhà thơ thời Khép lại thơ suy tư Nguyễn Du thời : Bất tri tam bách dư niên hậu/ Thiên hà hà nhân khấp Tố Như Khóc cho nàng Tiểu Thanh ba trăm năm trước giọt lệ chân thành trái tim đồng điệu, dòng suy tưởng đưa nhà thơ đến ba trăm năm sau 37 mối hồ nghi khó giải tỏa Tiểu Thanh có lòng tri kỷ Nguyễn Du tìm đến để rửa oan khiên giọt nưóc mắt đồng cảm Còn nhà thơ tự cảm thấy cô độc lẻ loi Câu hỏi người đời sau ẩn chứa khát khao tìm gặp lòng tri âm tri kỷ đời (Đó cũng tâm trạng Khuất Nguyên – “người đời say ta tỉnh”, cách Nguyễn Du hai nghìn năm; Đỗ Phủ, cách Nguyễn Du nghìn năm: “Gian nan khổ hận phồn sương mấn” Nhà thơ tự thể tên chữ “Tố Như” mong “lưu danh thiên cổ” mà chỉ tâm nỗi lòng tha thiết với đời Câu thơ tâm trạng bi phẫn nhà thơ trước thời Khóc ngưòi xưa, nhà thơ tự khóc cho mình, giọt lệ chảy quanh kết lại bóng hình Nguyễn Du, lặng lẽ đơn khiến người đọc phải se lòng ngẫm đến nỗi đau thấm thía dày vò tinh thần ngưòi tài hoa phải sống bóng đêm hắc ám xã hội rẻ rúng tài Đã hai trăm năm trôi qua, thơ Nguyễn Du lưu giữ lòng với người sâu sắc chân thành Đó tình cảm khơng biên giới, vượt thời gian, xuất phát từ gốc rễ “thương người thể thương thân” dân tộc Không phải đợi đến ba trăm năm sau, ánh sáng thời đại làm sáng tên tuổi Nguyễn Du lòng dân tộc, tên tuổi Tố Như làm vinh danh dân tộc Việt Nam Cuộc sống đổi thay, nhiều niềm vui dân tộc nhân lên trước cánh cửa vào kỷ XXI, trân trọng cảm thông nỗi buồn Nguyễn Du – nỗi buồn thời đại khứ Thời đại giải tỏa cho bế tắc Nguyễn Du thời đại ông, tiếp thu tinh thần nhân dân tộc ấy: Hỡi Người xưa ta nay/ Khúc vui xin lại so dây Người (Kính gửi cụ Nguyễn Du – Tố Hữu) “Độc Tiểu Thanh ký” (Nguyễn Du) góp phần khẳng định quy luật sáng tác nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng: Văn chương chỉ thực văn chương, nghệ thuật chỉ thực nghệ thuật phản ánh thực 38 thơng qua bầu cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt người nghệ sĩ Từ cũng đặt yêu cầu nghiêm khắc người sáng tác, phải khơng ngừng trau dồi vốn sống, bồi dưỡng tâm hồn để mang đến cho đời thêm nhiều “ngọn lửa” đồng thời cũng không ngừng luyện tài để truyền hết ánh sáng ấm áp “ngọn lửa” (Võ Phạm Ngọc Bích, lớp 10 Văn, năm học 2015 - 2016) * Bài làm HS sau rèn bình luận: Như hương ngọc lan nồng nàn đêm vắng, tiếng chim sơn tước vút lên say đắm núi rừng, văn học góp phần vào việc làm đẹp thêm đời Văn học, đặc biệt thơ làm say mê lòng người bởi lẽ “Trán thi sĩ chạm mây ruột thơ cháy lên lửa đời ấm.” (Xuân Diệu) Saltykov Shchedrin nói rằng: “Nghệ thuật nằm quy luật băng hoại Chỉ khơng thừa nhận chết” Vậy điều khiến tác phẩm nghệ thuật bất tử? Nói Xn Diệu dù cảm xúc có đạt đến thăng hoa, q trình sáng tạo có đạt đến đỉnh cao nhà thơ nói riêng, người nghệ sĩ nói chung khơng li sống, quên gửi gắm thông điệp qua tranh thực đời sống Thơ ca bắt nguồn từ thực, song, chỉ thực lọc qua tâm hồn nhà thơ thơ ca làm lay động lòng người, làm tròn chức vị nhân sinh Bản chất văn học phản ánh thực đời sống Thơ ca cũng Cuộc sống phong phú, mn hình vạn trạng ngồi điểm xuất phát, điểm bắt đầu cũng điểm đến thơ ca Mọi sáng tác khơi nguồn, bắt nước từ dòng chảy đời Đơi chỉ cần gió thở than cuối đơng lạnh, vàng rơi theo bước mùa thu,… cũng vút lên thành thơ Cùng băt nguồn từ mảnh đất thực, thơ ca lại khơng có trùng lặp? Ấy sáng tác giới khách quan nhìn chủ quan Trang thơ cũng vậy, đời chở thêm tư tưởng, tình cảm người thi sĩ 39 Điều đưa nghệ thuật đến đường khác, đứng riêng cõi với môn khoa học tự nhiên cũng bắt nguồn từ thực? Đó nhờ tư tưởng, xúc cảm mà nhà thơ gửi gắm qua tác phẩm Nghệ thuật, có thơ ca quy luật tình cảm, trái tim “Thơ sinh từ lòng căm thù hay tình yêu, từ nụ cười sáng hay giọt nước mắt đắng cay” (Gamzatov) Xúc cảm “cú hích” sáng tạo người nghệ sĩ Hơn nữa, niềm vui, nỗi buồn anh gửi theo gió văn chương góp phần nối nhịp cầu tâm hồn người cầm bút độc giả, làm nhen lên lửa, lửa sưởi ấm soi sáng lòng người Sở dĩ Lỗ Tấn giúp dân tộc Trung Hoa bừng tỉnh sau đọc trang văn mình, Nguyễn Du làm dân tộc Việt Nam cất lên tiếng khóc thương cho người phụ nữ xã hội phong kiến bởi trước trở thành nhà văn, nhà thơ, họ “nhà nhân đạo từ cốt tủy” Họ cũng sống, yêu thương, căm thù viết nên “tiếng hét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan” truyền vào lòng người đọc “Cố lấy hồn để hiểu hồn người” lẽ sáng tạo không cũ với nhà thơ “trán anh có chạm mây” “Cảnh ngày hè” Nguyễn Trãi “Độc Tiểu Thanh ký” Nguyễn Du vượt qua băng hoại thời gian, tồn đến hơm có lẽ nhiều năm bởi lửa đời trang văn soi sáng, sưởi ấm lòng người Nguyễn Trãi bậc hiền tài, song, sau hòa bình lặp lại, ơng khơng bậc đế vương tin dùng Thêm vào thói đố kị, gièm pha bọn quan lại vừa bất nghĩa lại bất tài lúc khiến Nguyễn Trãi đưa đinh lui quê ở ẩn Sống ở quê nhà Côn Sơn, nơi tưởng chừng không tồn vách ngàn người thiên nhiên làm Nguyễn Trãi vốn yêu ngày thêm say đắm thiên nhiên chốn lâm tuyền “Rồi hóng mát thuở ngày trường Hòe lục đùn đùn tán rợp giương Thạch lưu hiên phun thức đỏ Hồng liên trì tiễn mùi hương.” 40 Có thể thấy ở Nguyễn Trãi tư tưởng thoát tục, “chạm mây”, sẵn sàng chấp nhận sống đạm bạc, sẵn sàng rủ bỏ cơng danh chán ghét sống thiên nhiên Người thi sĩ đắm vào khơng gian đầy màu sắc vẽ nên từ màu xanh hòe, màu đỏ hoa lựu sắc hồng phớt qua hoa sen Song, cảnh sắc thiên nhiên đẹp thế, căng tràn sức sống cũng khơng thể kéo người thi sĩ li hồn tồn sống “Lao xao chợ cá làng ngư phủ Rắn rỏi cầm ve lầu tịch dương Dẽ có Ngu cầm đàn tiếng Dân giàu đủ, khắp đòi phương.” Tấm lòng Ức Trai ln hướng nhân dân, sống lao động Ơng ln cạnh cánh mong ước có Ngu cầm vua Nghiêu, vua Thuấn để gảy lên khúc “Nam Phong” cho nhân dân sống đầy đủ ấm no, tràn đầy âm hạnh phúc Chính ước mơ giàu nhân đạo thổi bùng lên lửa, sưởi ấm tâm hồn nhân dân lao động Việt Nam qua bao kỉ, tạo nên sức sống bền bỉ cho thơ cho nhà thơ Khác với Nguyễn Trãi, Nguyễn Du khơng rung lên khúc ca thấm tính nhân văn từ lòng yêu nước thương dân mà xuất phát từ tâm hồn nhạy cảm trước người đời Cầm tay thơ sót lại nàng Tiểu Thanh – người gái ở đất nước Trung Hoa xa xôi, tiếng thơ người thi sĩ cất lên ốn, đau đớn nhịp tơ đồng nhỏ máu nơi cảm nhận người đọc “Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư, Độc điếu song tiền chỉ thư Chi phấn hữu thần liên tử hậu, Văn chương vô mệnh lụy phần dư Cổ kim hận thiên nan vấn, Phong vận kỳ oan ngã tự cư Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” 41 Tiểu Thanh người gái tài sắc vẹn toàn phải chiu vùi dập đời tuổi đời trẻ, khát khao hạnh phúc gửi lại vần thơ Để ba trăm năm sau, cầm tay tập di cảo nàng, Nguyễn Du khóc, khóc thương cho người gái “hồng nhan bạc mệnh” khóc cho số phận người phụ nữ nói chung xã hội phong kiến khóc cho kiếp người tài hoa, có ơng Có lẽ thương da diết Nguyễn Du cũng thương người sâu sắc nhiêu Và tiếng khóc thương đầy cảm thơng chạm đến trái tim bạn đọc, làm cho họ khóc cảnh ngộ đầy khổ đau, trn chuyên người phụ nữ nói riêng, kiếp người tài hoa nói chung Ngọn lửa đời nơi thơ tàn dư, cháy đến tận Điều đồng nghĩa với sức sống vần thơ, dấu ấn nhà thơ cũng tồn Sức sống bất diệt “Cảnh ngày hè” (Nguyễn Trãi), “Độc Tiểu Thanh ký” (Nguyễn Du) góp phần khẳng định quy luật sáng tác nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng: Văn chương chỉ thực văn chương, nghệ thuật chỉ thực nghệ thuật phản ánh thực thơng qua bầu cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt người nghệ sĩ Từ cũng đặt yêu cầu nghiêm khắc người sáng tác, phải khơng ngừng trau dồi vốn sống, bồi dưỡng tâm hồn để mang đến cho đời thêm nhiều “ngọn lửa” đồng thời cũng không ngừng luyện tài để truyền hết ánh sáng ấm áp “ngọn lửa” Và người đọc cũng phải bay đôi cánh cảm xúc để tìm thấy tư tưởng, tình cảm mà nhà thơ gửi gắm qua thực tác phẩm Thơ ca chết thiếu dòng thực tắm đẫm tư tưởng, tình cảm người thi sĩ Nhà thơ “chết” khơng mang mang “lửa” lại cho đời (Võ Phạm Ngọc Bích, lớp 11 Văn, năm học 2016 - 2017) Nhận xét: Qua hai làm trên, dễ dàng nhận ra, làm chưa rèn bình luận, HS sa vào phân tích tác phẩm, chưa ý đến việc bình luận vấn đề làm sáng rõ vấn đề lí luận tác phẩm Độc Tiểu Thanh (Nguyễn Du) Như vậy, làm chưa đạt yêu cầu đề 42 đặt Trong làm HS sau rèn bình luận thể làm thục HS, viết chọn nhiều điểm nhìn để bình giá, mở rộng vấn đề Vì thế, làm HS có sức thuyết phục cao Kết kiểm tra Đề: Có ý kiến cho rằng: “Trán thi sĩ chạm mây ruột thơ cháy lên lửa đời ấm.” (Xuân Diệu) Bằng trải nghiệm thơ thân, anh (chị) bình luận ý kiến Kết quả: Sĩ số HS 33 Giỏi 18 Khá 17 Trung bình Yếu Kết HS đạt thi HSG mơn Ngữ văn 4.1 thi HSG mơn Ngữ văn cấp Tỉnh * Năm học 2015 – 2016 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Họ tên HS Nguyễn Thị Hải Anh Trần Lê Minh Đăng Võ Thụy Thùy Dung Phạm Ngọc Ánh Bùi Thị Kiều Loan Trần Ái Thanh Nguyễn Thị Khánh Hạ Nguyễn Thị Nhã Trúc Đào Thị Diễm Chi Nguyễn Thị Thúy Hiền Nguyễn Đức Gia Khanh Phạm Thị Mỹ Khanh Trần Đoàn Duy Khánh Lê Phương Minh Nguyên Đặng Hoàng Phương Đỗ Ngọc Quyên Phùng Thị Phương Thảo Trương Thảo Vy Lớp 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn Đạt giải Nhì (Đặc cách ĐTHSG QG) Nhì (Đặc cách ĐTHSG QG) Nhì (Đặc cách ĐTHSG QG) Ba Khuyến khích Khuyến khích Nhì (Đặc cách ĐTHSG QG) Ba Ba Khuyến Khích Nhất Ba Ba Khuyến Khích Ba Ba Nhì Khuyến Khích 43 * Năm học 2016 – 2017 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Họ tên HS Nguyễn Thị Bảo An Trần Hà Bảo Chi Võ Phạm Ngọc Bích Bùi Hồng Anh Trịnh Ngọc Ánh Mai Thị Hằng Nguyễn Thị Thùy Ngân Hà Khánh Vy Võ Thụy Thùy Dung Bùi Thị Kiều Loan Trần Ái Thanh Nguyễn Thị Nhã Trúc Nguyễn Thị Trúc Uyên Phạm Ngọc Khánh Hà Nguyễn Thị Thanh Tâm Nguyễn Quốc Vy Hân Nguyễn Thị Phương Thảo Lớp 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 11 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn 12 Văn Đạt giải Nhì (Đặc cách ĐTHSG QG) Nhì (Đặc cách ĐTHSG QG) Nhì (Đặc cách ĐTHSG QG) Ba Ba Ba Ba Ba Nhất (Đặc cách HSGQG) Nhì Nhì Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích Khuyến khích * Năm học 2017 – 2018: 17 HS đạt Giải, có giải Nhất 4.2 thi HSG môn Ngữ văn khu vực miền Nam Năm học HC Vàng 2016 – HC Bạc HC Đồng 2017 2016 – 2 2017 2017 – 2018 4.3 thi HSG mơn Ngữ văn cấp Quốc gia Năm học 2015 – HS lọt DT QG 2016 2016 HS lọt ĐTQG - HS đạt giải Khuyến khích – 2017 2017 - 2018 Kết / HS lọt ĐTQG 44 Từ kết định tính, làm học sinh kết HSG môn Ngữ văn trường THPT Chuyên Thăng Long đạt ba năm gần đây, chúng tơi nhận thấy, việc rèn bình luận văn nghị luận cho HS theo tinh thần giải pháp giúp GV định hình phương pháp rèn thao tác bình luận cho HS, tránh cách hướng dẫn HS bình luận cách chung chung đồng thời góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG tổ Ngữ văn nhà trường Thiết nghĩ, thầy cô có phương pháp bồi dưỡng riêng, nhiên, phương pháp bồi dưỡng để hình thành cụ thể cho HS làm văn theo tinh thần giải pháp mà chúng tơi đưa mang tính khoa học thực tiễn cao, có khả ứng dụng rộng rãi KẾT LUẬN Để rèn làm văn văn nghị luận nói chung, rèn bình luận cho HSG nói riêng, người thầy phải sử dụng khéo léo, sáng tạo phương pháp dạy học Mỗi phương pháp cho dù hay cũ, ta áp dụng cách khoa học, hợp lí, phù hợp với đối tượng học sinh tăng hiệu dạy học Giải pháp đưa không dành cho đối tượng HSG mơn Ngữ văn mà có khả áp dụng cho đối tượng HS bậc THPT nói chung Vì thế, tương lai, chúng tơi mở hướng áp dụng rèn bình luận theo tinh thần giải pháp cho đối tượng HS lớp học đại trà Trên suy nghĩ kinh nghiệm mà thân rút thời gian qua trình bồi dưỡng HSG mơn Ngữ văn Tơi mong có đóng góp quý đồng nghiệp để thân hồn chỉnh 45 giải pháp đồng thời có phương pháp rèn làm văn cho HSG đạt hiệu cao Đà Lạt, ngày 15 tháng năm 2018 Người viết Võ Thị Hạnh 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài tập rèn luyện kĩ dựng đoạn văn - Nguyễn Quang Ninh - NXB Giáo dục, 1998 Chuyên đề chuyên Văn (Lớp 10, lớp 11 lớp 12), NXB GD, 2014 Đổi phương pháp dạy học, chương trình sách giáo khoa – Trần Bá Hoành – NXB Đại học Sư phạm, 2016 Rèn kĩ làm văn nghị luận - Bảo Quyến - NXB Giáo dục, 2001 Phương pháp dạy học, truyền thống đổi – Thái Duy Tuyền – NXB Giáo dục, 2015 Phương pháp dạy học Văn – Phan Trọng Luận – NXB Giáo dục 2013 Tài liệu chuyên Văn, (ba tập) - Đỗ Ngọc Thống - NXB GD, 2013 SGK Ngữ văn (Lớp 11, lớp 11 lớp 12), NXB GD, 2009 47 ... pháp rèn kĩ bình luận văn nghị luận cho học sinh giỏi II GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG BÌNH LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN Trang bị cho HS kĩ làm văn nghị luận thao tác lập luận. .. văn nghị luận cho học sinh giỏi môn Ngữ văn MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu - Tìm giải pháp tối ưu việc rèn kĩ bình luận làm văn nghị luận cho HS giỏi môn Ngữ văn, học sinh đội tuyển... cho học trò kĩ bình luận mà lại giúp học trò sáng tạo cách bình luận? Điều đó, đòi hỏi người dạy phải có giải pháp hiệu trình rèn kĩ bình luận cho học sinh giỏi mơn 11 2.2.2 Xét từ phía học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kĩ năng bình luận trong bài văn nghị luận cho học sinh giỏi môn Ngữ văn, Rèn kĩ năng bình luận trong bài văn nghị luận cho học sinh giỏi môn Ngữ văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay