KTĐG trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lí THPT 2014 (2)

169 9 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 13:47

kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh,kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh,kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh,kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh,kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Tài liệu tập huấn HƯỚNG DẪN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG MƠN VẬT (Lưu hành nội bộ) Hà Nội, tháng nãm 2014 LỜI GIỚI THIỆU Nhận thức tầm quan trọng việc tăng cường đổi kiểm tra đánh giá (KTĐG) thúc đẩy đổi phương pháp dạy học (PPDH), năm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tập trung đạo đổi hoạt động nhằm tạo chuyển biến tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường trung học Nhằm góp phần hỗ trợ cán quản lý giáo dục, giáo viên trung học nhận thức kĩ thuật biên soạn câu hỏi/bài tập để KTĐG kết học tập học sinh theo định hướng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Hướng dẫn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng lực học sinh cấp trung học phổ thơng mơn Vật để phục vụ đợt tập huấn cán quản lý, giáo viên hè năm 2014 Tài liệu biên soạn gồm bốn phần: Phần I: Định hướng đổi đồng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục trung học phổ thông Phần II: Dạy học theo định hướng phát triển lực Phần III: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực Phần IV: Tổ chức thực địa phương Tài liệu có tham khảo nguồn tư liệu liên quan đến đổi PPDH đổi KTĐG tác giả ngồi nước nguồn thơng tin quản lý Bộ Sở GDĐT Mặc dù có nhiều cố gắng chắn tài liệu không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Chúng tơi mong nhận góp ý bạn đồng nghiệp học viên để nhóm biên soạn hồn thiện tài liệu sau đợt tập huấn Trân trọng! Nhóm biên soạn Phạm Xuân Quế - Ngô Diệu Nga – Nguyễn Văn Biên Nguyễn Anh Thuấn – Thạch Thị Đào Liên - Nguyễn Văn Nghiệp – Nguyễn Trọng Sửu MỤC LỤC PHẦN I ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Những kết bước đầu việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Những mặt hạn chế hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá II MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRUNG HỌC 11 III ĐỔI MỚI CÁC YẾUTỐ CƠ BẢN CỦA CHƯƠNGTRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG 12 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học 12 Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực 14 IV ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC 27 Đổi phương pháp dạy học nhằm trọng phát triển lực HS 27 Một số biện pháp đổi phương pháp dạy học 29 V ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 34 Đánh giá theo lực 35 Định hướng đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập HS 37 Định hướng xây dựng câu hỏi, tập đánh giá lực HS 39 PHẦN II DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 46 Xác định lực chung cốt lõi chuyên biệt môn Vật cấp THPT 46 1.1 Dạy học định hướng phát triển lực 46 1.2 Các lực chuyên biệt mơn Vật 48 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học vật nhằm hướng tới lực chung cốt lõi chuyên biệt môn học 57 2.1 Các phương pháp hình thức dạy học vật tạo điều kiện phát triển lực 57 2.2 Phương pháp dạy học phát giải vấn đề 58 Phần III PHẦN III KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 63 Mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực 63 Phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực 65 2.1 Đánh giá kết đánh giá trình 65 2.2 Đánh giá theo chuẩn đánh giá theo tiêu chí 66 2.3 Tự suy ngẫm tự đánh giá 67 2.4 Đánh giá đồng đẳng 67 2.5 Đánh giá qua thực tiễn 72 2.6 Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập truyền thống 73 2.7 Một số công cụ đánh giá theo hướng phát triển lực 74 Hướng dẫn biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực chủ đề chương trình GDPT hành 80 Xây dựng tập đánh giá lực dạy học chương 96 Xây dựng ma trận đề kiểm tra 97 Phần IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 101 I NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 101 II HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN VỀ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 103 PHỤ LỤC 110 I MỘT SỐ KIỂU TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS 110 PHỤ LỤC Dạy học theo trạm (learning by station): 110 PHỤ LỤC Dạy học nghiên cứu tình 115 PHỤ LỤC Dạy học dự án 118 PHỤ LỤC Học dựa tìm tòi, khám phá khoa học (inquiry based learning) 133 PHỤ LỤC Dạy học ngoại khóa 141 PHỤ LỤC Dạy học phân hóa 154 II VÍ DỤ MINH HỌA VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS 156 TÀI LIỆU THAM KHẢO 168 Phần I ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Giáo dục phổ thơng nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc HS học đến chỗ quan tâm HS vận dụng qua việc học Để đảm bảo điều đó, định phải thực thành cơng việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối "truyền thụ chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra đánh giá q trình học tập để tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trước bối cảnh để chuẩn bị q trình đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng sau năm 2015, cần thiết phải đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Những kết bước đầu việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Trong năm qua, với phát triển chung giáo dục phổ thông, hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá quan tâm tổ chức thu kết bước đầu thể mặt sau đây: 1.1 Đối với công tác quản lý - Từ năm 2002 bắt đầu triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mà trọng tâm đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học HS - Các sở giáo dục đào tạo đạo trường thực hoạt động đổi phương pháp dạy học thông qua tổ chức hội thảo, lớp bồi dưỡng, tập huấn phương pháp dạy học, đổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm chuyên môn, cụm trường; tổ chức hội thi GV giỏi cấp, động viên khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích hoạt động đổi phương pháp dạy học hoạt động hỗ trợ chuyên môn khác - Triển khai việc “Đổi sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học” Đây hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy hoạt động HS làm trung tâm, GV tập trung phân tích vấn đề liên quan đến người học như: HS học nào? HS gặp khó khăn học tập? nội dung phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh khơng, kết học tập học sinh có cải thiện khơng? cần điều chỉnh điều điều chỉnh nào? - Triển khai xây dựng Mơ hình trường học đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập HS Mục tiêu mơ hình đổi đồng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, đại; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn hình thức phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trình dạy học - giáo dục đánh giá kết giáo dục; thực trung thực thi, kiểm tra Góp phần chuẩn bị sở lý luận thực tiễn đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá quản lý hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phục vụ đổi chương trình sách giáo khoa sau năm 2015 - Triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 Bộ GDĐT trường địa phương tham gia thí điểm Mục đích việc thí điểm nhằm: (1) Khắc phục hạn chế chương trình, sách giáo khoa hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoạt động giáo dục trường phổ thông tham gia thí điểm; (2) Củng cố chế phối hợp tăng cường vai trò trường sư phạm, trường phổ thông thực hành sư phạm trường phổ thông khác hoạt động thực hành, thực nghiệm sư phạm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; (3) Bồi dưỡng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thơng cho đội ngũ giảng viên trường/khoa sư phạm, GV trường phổ thơng tham gia thí điểm; (4) Góp phần chuẩn bị sở lý luận, sở thực tiễn đổi chườn trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng sau năm 2015 - Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn Bộ GDĐT Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013; sử dụng di sản văn hóa dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; Triển khai sâu rộng Cuộc thi dạy học chủ đề tích hợp dành cho GV - Quan tâm đạo đổi hình thức phương pháp tổ chức thi, kiểm tra đánh giá như: Hướng dẫn áp dụng ma trận đề thi theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 việc Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra vừa ý đến tính bao quát nội dung dạy học vừa quan tâm kiểm tra trình độ tư Đề thi mơn khoa học xã hội đạo theo hướng "mở", gắn với thực tế sống, phát huy suy nghĩ độc lập HS, hạn chế yêu cầu học thuộc máy móc Bước đầu tổ chức đợt đánh giá HS phạm vi quốc gia, tham gia kì đánh giá HS phổ thông quốc tế (PISA) Tổ chức Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn dành cho HS trung học; Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học nhằm khuyến khích HS trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn sống; góp phần thúc đẩy đổi hình thức tổ chức phương pháp dạy học; đổi hình thức phương pháp đánh giá kết học tập; phát triển lực HS - Thực Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục phát động vận động “Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” hạn chế nhiều tiêu cực thi, kiểm tra 1.2 Đối với GV - Đông đảo GV có nhận thức đắn đổi phương pháp dạy học Nhiều GV xác định rõ cần thiết có mong muốn thực đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá - Một số GV vận dụng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực dạy học; kĩ sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông tổ chức hoạt động dạy học nâng cao; vận dụng qui trình kiểm tra, đánh giá 1.3 Tăng cường sở vật chất thiết bị dạy học - Cơ sở vật chất phục vụ đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá năm qua đặc biệt trọng Nhiều dự án Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai thực phạm vi nước bước cải thiện điều kiện dạy học áp dụng công nghệ thông tin - truyền thông trường trung học, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá - Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương tăng cường hoạt động tự làm thiết bị dạy học GV HS, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ động, sáng tạo GV HS hoạt động dạy học trường trung học Với tác động tích cực từ cấp quản lý giáo dục, nhận thức chất lượng hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trường trung học có chuyển biến tích cực, góp phần làm cho chất lượng giáo dục dạy học bước cải thiện Những mặt hạn chế hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Bên cạnh kết bước đầu đạt được, việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trường trung học nhiều hạn chế cần phải khắc phục Cụ thể là: - Hoạt động đổi phương pháp dạy học trường trung học phổ thông chưa mang lại hiệu cao Truyền thụ tri thức chiều phương pháp dạy học chủ đạo nhiều GV Số GV thường xuyên chủ động, sáng tạo việc phối hợp phương pháp dạy học sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo HS chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức thuyết Việc rèn luyện kỹ sống, kỹ giải tình thực tiễn cho HS thông qua khả vận dụng tri thức tổng hợp chưa thực quan tâm Việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, sử dụng phương tiện dạy học chưa thực rộng rãi hiệu trường trung học phổ thông - Hoạt động kiểm tra đánh giá chưa bảo đảm u cầu khách quan, xác, cơng bằng; việc kiểm tra chủ yếu ý đến yêu cầu tái kiến thức đánh giá qua điểm số dẫn đến tình trạng GV HS trì dạy học theo lối "đọc-chép" túy, HS học tập thiên ghi nhớ, quan tâm vận dụng kiến thức Nhiều GV chưa vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra nên kiểm tra nặng tính chủ quan người dạy Hoạt động kiểm tra đánh giá trình tổ chức hoạt động dạy học lớp chưa quan tâm thực cách khoa học hiệu Các hoạt động đánh giá định kỳ, đánh giá diện rộng quốc gia, đánh giá quốc tế tổ chức chưa thật đồng hiệu Tình trạng HS quay cóp tài liệu, đặc biệt chép thi, kiểm tra diễn Cá biệt tình trạng GV gà cho HS thi, kiểm tra, kể kì đánh giá diện rộng (đánh giá quốc gia, đánh giá quốc tế) Thực trạng dẫn đến hệ không rèn luyện tính trung thực thi, kiểm tra; nhiều HS phổ thơng thụ động việc học tập; khả sáng tạo lực vận dụng tri thức học để giải tình thực tiễn sống hạn chế Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Thực trạng nói xuất phát từ nhiều nguyên nhân, số nguyên nhân sau: - Nhận thức cần thiết phải đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ý thức thực đổi phận cán quản lý, GV chưa cao Năng lực đội ngũ GV vận dụng phương pháp dạy học tích cực, sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thơng tin - truyền thơng dạy học hạn chế - Lý luận phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá chưa nghiên cứu vận dụng cách có hệ thống; tình trạng vận dụng luận cách chắp vá nên chưa tạo đồng bộ, hiệu quả; nghèo nàn hình thức tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục - Chỉ trọng đến đánh giá cuối kỳ mà chưa trọng việc đánh giá thường xuyên trình dạy học, giáo dục - Năng lực quản lý, đạo đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá từ quan quản lý giáo dục hiệu trưởng trường trung học phổ thơng hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu Việc tổ chức hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chưa đồng chưa phát huy vai trò thúc đẩy đổi kiểm tra đánh giá đổi phương pháp dạy học Cơ chế, sách quản lý hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chưa khuyến khích tích cực đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá GV Đây nguyên nhân quan trọng làm cho hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trường trung học phổ thông chưa mang lại hiệu cao - Nguồn lực phục vụ cho trình đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhà trường như: sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông vừa thiếu, vừa chưa đồng bộ, làm hạn chế việc áp dụng phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá đại Nhận thức tầm quan trọng việc tăng cường đổi kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi phương pháp dạy học, Bộ Giáo dục Đào tạo có chủ trương tập trung đạo đổi kiểm tra đánh giá, đổi phương pháp dạy học, tạo chuyển biến tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường trung học; xây dựng mơ hình trường phổ thơng đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục 10 pháp phù hợp với thân để tiếp thu kiến thức, kĩ cách dễ dàng lựa chọn nhiệm vụ để thực - Phân hóa mục tiêu: Mục tiêu dạy học tùy thuộc vào đối tượng HS mà đặt khác 155 II VÍ DỤ MINH HỌA VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS CHỦ ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN Stt Chuẩn KT, KN quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn KT, KN Các lực thành phần liên quan đánh giá Các hoạt động học tập trình dạy học chủ đề K1: HĐ 1: Nghe giảng [Thông hiểu] Phát biểu định luật I Niu-tơn Nếu vật không chịu tác dụng Trình bày nội dung định luật lực chịu tác dụng lực định luật Niuton, tính HĐ 2: lấy ví dụ có hợp lực khơng, vật chất lực phản lực, khối thể quán tính đứng yên tiếp tục đứng yên, vật HĐ 3: Dạy học nêu lượng quán tính, chuyển động tiếp tục chuyển động giải vấn đề để thẳng K2: hình thành kiến thức định Chỉ điều kiện vận [Thông hiểu] Nêu quán tính luật II vật kể  Qn tính tính chất vật có dụng định luật niu tơn (trong có tiến số ví dụ qn xu hướng bảo tồn vận tốc hướng K3: Sử dụng định luật hành thí nghiệm biểu tính Niuton để giải toán hệ độ lớn diễn ) Nêu khối lượng vật, toán dao động  Khối lượng dùng để mức HĐ 4: Dạy học nêu số đo mức quán tính quán tính vật Vật có mức quán K giải vấn đề để tính lớn có khối lượng lớn Lấy ví dụ thực hình thành kiến thức ngược lại tiễn biểu quán tính định luật III Khối lượng đại lượng đặc trưng vật ( có sử cho mức quán tính vật So sánh mức dụng thí nghiệm) [Vận dụng] quán tính vật Vận dụng HĐ 5: Tìm kiếm Biết cách giải thích số 156 Các công cụ đánh giá (câu hỏi, tập ) Xem bên với quy tắc đánh số thứ tự: Số đầu tiên: K 1 P X C4 Số thứ trùng với số lực thành phần Các câu đánh giá K1 K1  1.1 Tương tự K4 1.4 mối quan hệ khối tượng thường gặp đời sống kĩ - Giải thích số lượng mức quán tính thuật liên quan đến quán tính tượng thường gặp vật để giải thích đời sống kĩ thuật liên quan số tượng đến quán tính thường gặp đời P3: Tìm kiếm, xử thơng sống kĩ thuật tin vai trò định luật Niuton lịch sử vật lí, vai [Thông hiểu] Nêu mối quan hệ lực, khối lượng Gia tốc vật hướng với lực trò qn tính đời gia tốc thể tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ sống kĩ thuật định luật II Niu- với độ lớn lực tỉ lệ nghịch với P5: Sử dụng công cụ tơn viết hệ khối lượng vật toán học véc tơ, phép  thức định luật chiếu véc tơ, hệ phương trình  F   hai ẩn để giải toán hệ a hay F  ma m vật Trong trường hợp vật chịu nhiều P7: Suy hệ  lực tác dụng F hợp lực kiểm tra lực thí nghiệm kiểm nghiệm định Khối lượng đại lượng vô hướng, luật hai dương không đổi, vật, P7, P8: đặc trưng cho mức quán tính vật Đề xuất giả thuyết, Khối lượng có tính chất cộng Đơn vị khối lượng kilôgam (kg) phương án thí nghiệm hệ để kiểm tra giả thuyết [Thông hiểu] Nêu gia tốc rơi tự tác dụng  Trọng lực lực hút Trái Đất tác thí nghiệm khảo sát định trọng lực viết dụng vào vật, gây cho chúng gia luật III niuton   X1: phân biệt khái tốc rơi tự Trọng lực kí hiệu hệ thức P = mg  P Độ lớn trọng lực tác dụng lên niệm khối lượng, trọng lượng, trọng lực vật gọi trọng lượng vật 157 thông tin trình bày P4 2.4 dạng đoạn văn Số thứ 3: số ngắn vai trò thứ tự câu định luật Niu tơn đánh giá lịch sử phát triển vật Ví dụ đánh HĐ 6: Tìm kiếm giá K1 gồm thơng tin mạng để câu phân tích vai trò đánh số là: qn tính cơng Câu 1 1.1-1 việc hàng ngày: giao Câu 2 1.1-2 thông, kĩ thuật Câu 3 1.1-3  Hệ thức trọng lực   P  mg [Thông hiểu] Phát biểu định luật III Niu-tơn viết Trong trường hợp, vật A tác hệ thức định dụng lên vật B lực, vật B luật tác dụng lại vật A lực Hai lực có giá, độ lớn, ngược chiều     FB  A  FA B hay FBA  FAB C3: Chỉ việc lưu ý đến quán tính vật giao thơng C6: trình bày tầm quan trọng định luật niu tơn tới phát triển vật Một hai lực gọi lực tác dụng lực gọi phản lực [Thông hiểu] Nêu đặc điểm phản lực lực tác Lực phản lực có đặc điểm dụng sau: -Lực phản lực xuất (hoặc đi) đồng thời -Lực phản lực hai lực trực đối -Lực phản lực không cân chúng đặt vào hai vật khác Biểu diễn [Vận dụng] vectơ lực phản lực Biết cách biểu diễn vectơ lực số ví dụ cụ phản lực trường hợp thể như:một người mặt đất, búa đóng đinh vào gỗ, vật nằm 158 yên mặt bàn, Vận dụng [Vận dụng] định luật I, II, III  Biết điều kiện áp dụng Niu-tơn để giải định luật Niu-tơn toán  Biết cách biểu diễn tất vật hệ hai vật lực tác dụng lên vật hệ hai vật chuyển động chuyển động  Biết cách tính gia tốc đại lượng công thức định luật Niu-tơn để viết phương trình chuyển động cho vật hệ vật Danh mục công cụ sử dụng để đánh giá (bao gồm câu hỏi, tập, nhiệm vụ thực hành, dự án ) liên quan đến chủ đề K1 1.1 -1 Phát biểu nêu ý nghĩa định luật I Niu – tơn 1.1-2.Vận dụng định luật I Niu- tơn để giải thích lực khơng phải ngun nhân trì chuyển động? 1.1-3 Ý kiến học sinh , sao? Học sinh A : Nếu không chịu lực tác dụng vật phải đứng yên, vật chuyển động nhờ có lực tác dụng lên Học sinh B : Khi thấy vận tốc vật thay đổi chắn có lực khơng cân tác dụng lên vật 1.1-4 Một vật chuyển động với vận tốc 5m/s Nếu nhiên lực tác dụng lên vật Có ý kiến sau: a Vật dừng lại b Vật chuyển động chậm dần dừng lại c Vật chuyển động thẳng với vận tốc 5m/s Theo em ý kiến đúng? Tại sao? 1.1-5 Quán tính vật gì? Nêu mối quan hệ qn tính khối lượng 1.1-6 Phát biểu viết biểu thức định luật II Niu – tơn 159 1.1-7 Phát biểu viết biểu thức định luật III Niu – tơn 1.1-8 Thế phản lực đặc điểm phản lực? K2: 1.2-1 Vẽ đồ khái niệm để thể mối quan hệ khái niệm sau: Lực, trọng lực, gia tốc, gia tốc rơi tự do, quán tính, khối lượng K3 1.3-1 Ảnh bên chụp mít nằm yên cành Đâu lực đâu phản lực? (nhiều đáp án đúng) A Lực cành mít tác dụng vào mít lực trọng lực mít phản lực B Lực kéo mít tác dụng lên cành lực lực cành giữ mít đứng cân trọng lực C Lực hút trái đất mít lực trọng lực mít phản lực D Lực kéo mít tác dụng lên cành lực lực hút trái đất mít phản lực 1.3-2 Trong trường hợp tác dụng lực vào ván trượt (hình ảnh), nhận xét sau đúng: A Lực chân người tác dụng lên ván trượt lực ván trượt tác dụng lên chân người hai lực cân B Lực chân người tác dụng lên ván trượt lực ván trượt tác dụng lên chân người hai lực trực đối C Ván trượt có gia tốc lực chịu tác dụng lực khơng cân băng 1.3-3 Một chậu nước đặt môt cân Số cân, áp suất nước lên đáy chậu thay đổi nào? a) Trường hợp 1: Đặt bát mặt nước chậu A Số cân không thay đổi so với đặt bát vào chậu B Số cân tăng lên C Áp suất nước lên đáy chậu tăng 160 b) Trường hợp 2: Cho bát chìm xuống đáy chậu A Số cân trường hợp bát bát chìm B Số cân cho bát chìm lớn số cân bát C Số cân cho bát chìm nhỏ số cân bát D Áp suất nước lên đáy chậu trường hợp bát bát chìm E Áp suất nước lên đáy chậu bát chìm lớn bát F Áp suất nước lên đáy chậu bát chìm lớn bát 1.3-4 Một buồng thang máy kéo lên với tốc độ không đổi dây cáp thép (hình vẽ) Bỏ qua tất ma sát Trong tình này, lực tác dụng lên buồng thang máy phải thỏa điều kiện: 161 Dâ y treo thé p Thang máy chuyển động với tốc độ không đổi lên Chọn câu trả lời a lực kéo hướng lên dây cáp lớn trọng lực hướng xuống b lực kéo hướng lên dây cáp trọng lực hướng xuống c lực kéo hướng lên dây cáp nhỏ trọng lực hướng xuống d lực kéo hướng lên dây cáp lớn tổng trọng lực hướng xuống áp lực khơng khí hướng xuống e khơng có lực Thang máy lên dây cáp bị thu ngắn lại khơng phải có lực hướng lên dây cáp tác dụng vào thang máy 162 K4 1.4-1 Giải thích trường hợp sau: a Khi áo có bụi, ta giũ mạnh áo bụi b Khi tra cán búa, người ta lắp đầu búa vào cán, sau đập mạnh đầu cán búa lại xuống nhà Đầu búa ăn sâu vào cán búa c Khi chạy , bị vấp , người ngã phía trước d Ơ tơ chạy, phanh đột, tơ khơng dừng mà chuyển động thêm đoạn dừng lại 1.4-2 Trong trường hợp sau đây, trường hợp có liên quan đến tính qn tính vật: a Xe tơ chở hàng nặng khó hãm xe tơ loại khơng chở hàng b Xe máy chạy với vận tốc lớn xe đạp c Khi rơi tự do, vậtnặng hay nhẹ rơi d Các bánh đà động thường làm nặng P3: 2.3-1 Tìm kiếm thơng tin trình bày vai trò định luật Niu tơn lịch sử phát triển vật Dưới Rubric đánh giá trình bày vai trò định luật Niu tơn lịch sử vật Tiêu chí Mức độ phong Đưa số ví Đưa thay đổi Đưa thay đổi lịch sử vật phú nội dung dụ đơn lẻ ảnh hưởng lịch sử vật trước sau trước sau có định luật Niu tơn với định luật niu tơn có định luật Niu tơn ví dụ cụ thể Mức độ Các nội dung đưa Các nội dung đưa xác nội dung khơng xác xác Các nội dung đưa hồn tồn xác Độ tin cậy Khơng có trích dẫn Có trích dẫn khơng rõ Có trích dẫn đầy đủ rõ ràng nguồn nguồn thông tin nguồn thông tin ràng nguồn thông tin thông tin tham khảo Sử dụng ngôn Sử dụng lẫn lộn ngơn Sử dụng ngơn ngữ vật với Sử dụng xác ngơn ngữ vật ngữ vật ngữ vật với ngơn ngữ đời thuật ngữ quan trọng liên quan tồn trình bày 163 sống Hình thức trình bày đến chủ đề Sử dụng văn viết, Sử dụng văn viết dùng Sử dụng phối hợp văn viết, kết hợp hình chủ yếu dùng chữ chữ kết hợp với hình vẽ, ảnh chụp vẽ, ảnh chụp cách diễn đạt khác sơ đồ minh họa tư duy, đồ khái niệm, bảng biểu, đồ thị K4+P5 2.5-1 Hai vật bắt đầu chuyển động tác dụng lực Hãy chứng minh quãng đường mà hai vật khoảng thời gian tỷ lệ thuận với lực tác dụng hai vật có khối lượng tỷ lệ nghịch với khối lượng hai lực có độ lớn 2.5-2 Một máy bay phản lực có khối lượng 30 tấn, hạ cánh chuyển động chậm dần với gia tốc 0,6m/s2 Hãy tính lực hãm máy bay vẽ hình biểu diễn véc tơ vận tốc , gia tốc lực tác dụng lên máy bay 2.5-3 Một tơ chở hàng có khối lượng tấn, khởi hành với gia tốc 0,42 m/s2 Ô tơ chở hàng khởi hành với gia tốc 0,28 m/s2 Biết hợp lực tác dụng vào ô tô hai trường hợp Tính khối lượng hàng hóa tơ 2.5-4 Hai cầu chuyển động mặt phẳng phương nằm ngang với vận tốc 50cm/s Một xe khác chuyển dộng với vận tốc 150cm/s tới va chạm với từ phía sau Sau va chạm hai xe chuyển dộng với vận tốc 100cm/s Hãy so sánh khối lượng hai xe 2.5-5 Hai xe lăn đặt nằm ngang đầu xe A có gắn lò xo nhỏ nhẹ Đặt hai xe sát để lò xo bị nén lại bng tay Sau hai xe chuyển động, quãng đừng Sa=1m Sb=2m thời gian t Tính tỉ số khối lượng hai xe Bỏ qua ma sát  2.5-6 Một vật nhỏ khối lượng m chuyển động theo trục Ox (trên mặt ngang), tác dụng lực F nằm ngang có độ lớn không đổi Xác định gia tốc chuyển động vật hai trường hợp : a) Khơng có ma sát b) Hệ số ma sát trượt mặt ngang  t  2.5-7 Một vật nhỏ khối lượng m chuyển động theo trục Ox mặt phẳng nằm ngang tác dụng lực kéo F theo hướng hợp với Ox góc   Hệ số ma sát trượt mặt ngang  t Xác định gia tốc chuyển động vật 2.5-8 Hai vật A B trượt mặt bàn nằm ngang nối với dây không dẫn, khối lượng không đáng kể Khối lượng vật mA = 2kg, mB = 1kg, ta tác dụng vào vật A lực F = 9N theo phương song song với mặt bàn Hệ số ma sát hai vật với mặt bàn  t = 0,2 Lấy g = 10m/s2 Hãy tính gia tốc chuyển động 164 2.5-9 Hai vật khối lượng m = 1kg nối với sợi dây không dẫn khối lượng không đáng kể Một vật chịu tác  động lực kéo F hợp với phương ngang góc a = 300 Hai vật trượt mặt bàn nằm ngang góc a = 300 Hệ số ma sát vật bàn 0,268 Biết dây chịu lực căng lớn 10 N Tính lực kéo lớn để dây không đứt Lấy = 1,732 2.5-10 Hai vật A B có khối lượng mA = 600g, mB = 400g nối với sợi dây nhẹ khơng dãn vắt qua ròng rọc cố định hình vẽ Bỏ qua khối lượng ròng rọc lực ma sát dây với ròng rọc Lấy g = 10m/s2 Tính gia tốc chuyển động mối vật 2.5-11 Ba vật có khối lượng m = 200g nối với dây nối không dãn hình vẽ Hệ số ma sát trượt gjữa vật mặt bàn  = 0,2 Lấy g = 10m/s2 Tính gia tốc hệ chuyển động 2.5-12 Xem hệ liên kết hình vẽ m1 = 3kg; m2 = 1kg; hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng  = 0,1 ;  = 300; g = 10 m/s2 Tính sức căng dây? 165 2.5-13 Một lò xo có độ cứng K, chiều dài tự nhiên l0, đầu giữ cố định A, đầu gắn vào cầu khối lượng m trượt khơng ma sát () nằm ngang Thanh () quay với vận tốc góc w xung quanh trục (A) thẳng đứng Tính độ dãn lò xo l0 = 20 cm; w = 20rad/s; m = 10 g ; k = 200 N/m P8 2.8-1 Hai học sinh cầm hai đầu lực kế kéo hai hướng ngược Hỏi lực kế lực kéo người 5N Hãy tiến hành thí nghiệm để kiểm tra 2.8-2 Khi tiến hành thí nghiệm kiểm nghiệm định luật II Niu tơn người ta cần phải tiến hành nào? 2.8-3 Trong thí nghiệm tương tác hai xe, sau đốt dây chỉ, lò xo giãn hai xe chuyển động phía khác Từ kết quan sát thí nghiệm suy lực tương tác hai xe ngược chiều K4+ X1 3.1-1 Một bóng bay đến đập vào tường Quả bóng bị bật trở lại tường đứng yên Hãy vận dụng định luật II định luật III Niutơn để giải thích tượng 3.1-2 Hai người cầm hai đầu sợi dây kéo, dây không đứt Nếu hai người cầm chung đầu dây mà kéo, sợi dây kéo, đầu dây buộc cố định vào thân dây bị đứt Hãy giải thích 3.1-3 Một thuyền nan dang đậu gần bờ, người đứng mũi thuyền muốn nhảy lên bờ dùng chân đạp vào thuyền phía sau Theo định luật III thuyền đẩy lực hướng tới phía trước (phía bờ) Tại người không tới bờ mà rơi xuống nước? 3.1-4 Thuyền bờ cách 2m Từ bờ ta nhảy xuống thuyền dễ dàng từ thuyền nhảy lên bờ dễ bị rơi xuống nước Tại 3.1-5 Giải thích sao: A, người mặt đất 166 B, Tên lửa chuyển động phía trước C, Lực tác dụng lên vận động viên khiến vận động viên nhảy lên cao D, Ngựa kéo xe làm xe chuyển động phía trước 3.1-6 Một vật đặt bàn nằm ngang Hỏi có lực tác dụng lên vật Tác dụng lên bàn? Có cặp lực trực đối không cân bằng? 3.1-7 Một khúc gỗ đặt góc tường Người ta tác dụng lực vào khúc gỗ theo cách: -Dùng tay ép khúc gỗ vào tường -Dùng búa gõ nhanh vào khúc gỗ Hiện tượng xảy với khúc gỗ có khác hai trường hợp Giải thích 3.1-8 Một giây thừng vắt ngang qua dòng dọc cố định Một đầu giây treo vật nặng đầu có người bám vào đu lên Trọng lượng vật trọng lượng người Hỏi người dùng tay leo lên tượng xảy 3.1-9 Một cốc nước đặt cân cân đò Trạng thái cân cân có bị phá vỡ khơng dùng ngón tay nhúng vào nước? Ngón tay khơng chạm cốc 167 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD-ĐT (2014) Dự thảo “Chương trình tổng thể giáo dục phổ thông” KMK, Kultusministerkonferenz (2005c) Beschlüsse der Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards im Fach Physik für den Mittleren Bildungsabschluss Beschluss vom 16.12.2004 V.Ơkơn (1976) Những sở việc dạy học nêu vấn đề NXBGD Tomlinson, C A (2001) How to differentiated instruction in mixed-ability classrooms Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority The Australian Curriculum v6.0 Physics (http://www.australiancurriculum.edu.au/) Herreid, C.F (1994), Case studies in science: A novel method for science education, Journal of College Science Teaching 23 (4), pp 221-229 General Capabilities in the Australian Curriculum http://www.australiancurriculum.edu.au/GeneralCapabilities/Overview/generalcapabilities-in-the-australian-curriculum Phạm Xuân Quế, Nguyễn Quang Vinh (2005) Thí nghiệm mô Hiện tượng cảm ứng điện từ Vicki L Golich (2000) The ABCs of Case Teaching, Edmund A Walsh School of Foreign Service Georgetown University, pp.1-52 10 Herreid C F (1997/1998) What is a case? Journal of College Sience Teaching, pp 92- 93 11 Herreid C F (1997/1998) What makes a good case? Journal of College Sience Teaching, pp 163- 165 12 Herreid, C.F (1994) Case studies in science: A novel method for science education Journal of College Science Teaching 23 (4), pp 221-229 13 Herreid C F (1997/1998) How to teach with case studies? Journal of College Sience Teaching, pp 61- 75 14 Herreid, C.F (2005) The interrupted case method Journal of College Science Teaching, pp 4–5 168 15 Thomas V Bonoma (1989) Learning With Cases Harvard Business School Press, Boston 16 Nguyễn Văn Biên (2008) Tổ chức học vật hình thức dạy học theo trạm Đặc san khoa học ĐHSP, số 12(2008), Tr 14 – 19 17 Phạm Hữu Tòng (2012) Phát huy chức “Tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học” vận hành đồng ba yếu tố “Nội dung, mục tiêu, giải pháp dạy học” để nâng cao chất lượng, hiệu dạy học Bài giảng Cao học Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 18 National Research Council (1996) National Science Education Standards, 1996, p.23 19 Moore, J.A (1993) Science as a way of knowing: The foundations of modern biology Cambridge, MA: Harvard University Press 20 Gut, C., Labudde, P (2010) Assessment of students’ practical performance in science: The Swiss HarmoS project In G Gakmakci & M Tacar (Hrsg.) Contemporary science education research: Learning and assessment (S 295298) Istanbul: Pegem Akademi, ESERA 21 Schecker, H & Theyßen, H (2007) „Kommunikation“ in den Bildungsstandards Physik Naturwissenschaften im Unterricht Physik, 18 (1), 20-28 169 ... động lực hành động, khả sáng tạo tính động 13 Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng. .. chương trình định hướng nội dung chương trình định hướng phát triển lực: Chương trình định hướng nội dung Mục tiêu giáo dục Mục tiêu dạy học mơ tả Chương trình định hướng phát triển lực Kết học. .. HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 46 Xác định lực chung cốt lõi chuyên biệt môn Vật lí cấp THPT 46 1.1 Dạy học định hướng phát triển lực 46 1.2 Các lực chuyên biệt mơn Vật lí 48 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: KTĐG trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lí THPT 2014 (2), KTĐG trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lí THPT 2014 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay