Các phương thức tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 10:46

Các phương thức tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình1. Tư vấn bằng lời nóiTư vấn trực tiếp bằng lời là một trong số những hình thức tư vấn pháp luật. Theo đó, tư vấn pháp luật bằng lời nói được hiểu là người tư vấn trao đổi bằng lời nói với khách hàng, trao đổi mọi thông tin liên quan cần thiết đến vấn đề mà khách hàng cần tư vấn.Thực tiễn hoạt động tư vấn pháp luật cho thấy hình thức tư vấn bằng miệng là hình thức phổ biến. Với các vụ việc có tính chất đơn giản, khách hàng thường gặp người tư vấn để tìm hiểu bản chất pháp lý của vụ việc trên cơ sở đó giúp họ tìm giải pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp một cách nhanh chóng, có hiệu quả. Tuy vậy, hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi một quá trình lao động trí óc.Vì vậy khi tư vấn trực tiếp bằng miệng cho khách hàng, người tư vấn cần thiết phải tôn trọng một quy trình sau đây1: Thứ nhất, người tư vấn cần phải lắng nghe khách hàng trình bày và ghi chép đầy đủ nội dung chính, ý chính, trên cơ sở đó đặt câu hỏi để làm rõ thêm. Thông thường, lần đầu tiên tiếp xúc, người tư vấn chưa thể nắm bắt một cách chắc chắn bản chất của sự việc đó, hơn nữa, khách hàng thường trình bày theo ý chủ quan và bỏ qua nhiều chi tiết mà họ cho là không cần thiết. Do đó, người tư vấn cần gợi ý những vấn đề để khách hàng trình bày đúng bản chất của vụ việc. Người tư vấn nên lưu ý khách hàng, chỉ có thể đưa ra giải pháp chính xác, đầy đủ và đúng pháp luật nếu khách hàng trình bày vấn đề trung thực và khách quan. Đồng thời, người tư vấn phải nắm bắt được tâm lý khách hàng để có những ứng xử, giao tiếp phù hợp. Ngoài ra, người tư vấn cũng cần phải khiêm tốn, thái độ đúng mực, thông cảm, chia sẻ và tôn trọng khách hàng. Thứ hai, người tư vấn yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu liên quan đến vấn đề cần tư vấn. Những giấy tờ, tài liệu này phản ánh diễn biến của quá trình tranh chấp hoặc bản chất của vụ việc mà khách hàng yêu cầu tư vấn. Nếu không có những tài liệu này, việc tư vấn có thể không chính xác.Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan, người tư vấn cần phải dành thời gian để nghiên cứu các giấy tờ tài liệu đó. Trường hợp sau khi nghe khách hàng trình bày và nghiên cứu các tài liệu do khách hàng cung cấp mà thấy không thể trả lời ngay được, phải thông báo điều đó cho khách hàng và hẹn khách hàng gặp vào một ngày khác. Thứ ba, tra cứu tài liệu tham khảo. Đây là công việc cần thiết để khẳng định với khách hàng rằng người tư vấn dựa trên cơ sở pháp lý chắc chắn, tư vấn theo pháp luật chứ không phải theo cảm tính, chủ quan, đồng thời giúp chính người tư vấn khẳng định đúng những suy nghĩ, cảm tính của chính mình trước đó. Việc dùng các quy định của pháp luật để làm cơ sơ cho các kết luận của mình đều là bắt buộc. Thứ tư, người tư vấn phải định hướng cho khách hàng. Thực chất là việc đưa ra giải pháp trả lời (bằng miệng) các vấn đề mà khách hàng yêu cầu. Người tư vấn cần phải trung thực, phân tích vấn đề trên cơ sở pháp lý và luôn đứng về phía khách hàng của mình. Không được thiên vị, chủ quan, bởi như vậy, sẽ không nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Nếu chưa tin tưởng vào giải pháp của mình, người tư vấn nên hẹn khách hàng vào một ngày khác. Thứ năm, trong quá trình tư vấn, có thể kết hợp hòa giải. Người tư vấn giúp hai bên đương sự hòa giải, thỏa thuận với nhau để tìm ra một giải pháp thỏa đáng. Tuy nhiên, trong trường hợp hoà giải, người tư vấn phải cho khách hàng biết bản chất của vấn đề, tức là nếu đưa vụ án ra xét xử tại Toà án hoặc Trọng tài họ sẽ được lợi gì và nếu tự hoà giải họ cũng sẽ được lợi gì.2. Tư vấn bằng văn bảnTư vấn pháp luật bằng văn bản được hiểu là người tư vấn trao đổi bằng văn bản với khách hàng, trao đổi mọi thông tin liên quan cần thiết đến vấn đề mà khách hàng cần tư vấn.Việc tư vấn bằng văn bản thông thường được tiến hành khi: Khách hàng ở xa, không trực tiếp đến gặp người tư vấn và không muốn tư vấn qua điện thoại. Khách hàng muốn khẳng định độ tin cậy của giải pháp thông qua việc đề ra các câu hỏi để người tư vấn trả lời bằng văn bản. Kết quả tư vấn bằng văn bản có thể được khách hàng sử dụng để phục vụ cho mục đích khác của họ. Những vụ, việc phức tạp mà nếu người tư vấn tư vấn bằng lời nói thì khách hàng không nắm bắt hết được.Theo yêu cầu của khách hàng việc tư vấn bằng văn bản có thể được thực hiện theo hai hình thức: Khách hàng viết đơn, thư, chuyển fax và khách hàng trực tiếp đến gặp người tư vấn và đề nghị tư vấn bằng văn bản.Khi thực hiện tư vấn bằng văn bản thông thường hai bên (người tư vấn và khách hàng) phải ký hợp đồng tư vấn pháp luật với nhau (ví dụ: Điều 26 Luật Luật sư quy định về thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý). Trong trường hợp một bên yêu cầu thì hợp đồng phải được công chứng.Cũng như việc tư vấn bằng miệng, việc tư vấn bằng văn bản yêu cầu phải quán triệt các bước sau đây: Nghiên cứu kỹ yêu cầu của khách hàng. Trao đổi với khách hàng về yêu cầu của họ để khẳng định trong một số trường hợp cần thiết. Tra cứu các tài liệu văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ cho việc tư vấn. Soạn văn bản trả lời cho khách hàng. Các phương thức vấn pháp luật lĩnh vực nhân gia đình vấn lời nói vấn trực tiếp lời số hình thức vấn pháp luật Theo đó, vấn pháp luật lời nói hiểu người vấn trao đổi lời nói với khách hàng, trao đổi thông tin liên quan cần thiết đến vấn đề mà khách hàng cần vấn Thực tiễn hoạt động vấn pháp luật cho thấy hình thức vấn miệng hình thức phổ biến Với vụ việc có tính chất đơn giản, khách hàng thường gặp người vấn để tìm hiểu chất pháp lý vụ việc sở giúp họ tìm giải pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cách nhanh chóng, có hiệu Tuy vậy, hoạt động vấn pháp luật hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi q trình lao động trí óc Vì vấn trực tiếp miệng cho khách hàng, người vấn cần thiết phải tơn trọng quy trình sau đây[1]: - Thứ nhất, người vấn cần phải lắng nghe khách hàng trình bày ghi chép đầy đủ nội dung chính, ý chính, sở đặt câu hỏi để làm rõ thêm Thông thường, lần tiếp xúc, người vấn chưa thể nắm bắt cách chắn chất việc đó, nữa, khách hàng thường trình bày theo ý chủ quan bỏ qua nhiều chi tiết mà họ cho không cần thiết Do đó, người vấn cần gợi ý vấn đề để khách hàng trình bày chất vụ việc Người vấn nên lưu ý khách hàng, đưa giải pháp xác, đầy đủ pháp luật khách hàng trình bày vấn đề trung thực khách quan Đồng thời, người vấn phải nắm bắt tâm lý khách hàng để có ứng xử, giao tiếp phù hợp Ngoài ra, người vấn cần phải khiêm tốn, thái độ mực, thông cảm, chia sẻ tôn trọng khách hàng - Thứ hai, người vấn yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu liên quan đến vấn đề cần vấn Những giấy tờ, tài liệu phản ánh diễn biến trình tranh chấp chất vụ việc mà khách hàng u cầu vấn Nếu khơng có tài liệu này, việc vấn khơng xác Sau khách hàng cung cấp đầy đủ văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan, người vấn cần phải dành thời gian để nghiên cứu giấy tờ tài liệu Trường hợp sau nghe khách hàng trình bày nghiên cứu tài liệu khách hàng cung cấp mà thấy trả lời được, phải thơng báo điều cho khách hàng hẹn khách hàng gặp vào ngày khác - Thứ ba, tra cứu tài liệu tham khảo Đây công việc cần thiết để khẳng định với khách hàng người vấn dựa sở pháp lý chắn, vấn theo pháp luật theo cảm tính, chủ quan, đồng thời giúp người vấn khẳng định suy nghĩ, cảm tính trước Việc dùng quy định pháp luật để làm sơ cho kết luận bắt buộc - Thứ tư, người vấn phải định hướng cho khách hàng Thực chất việc đưa giải pháp trả lời (bằng miệng) vấn đề mà khách hàng yêu cầu Người vấn cần phải trung thực, phân tích vấn đề sở pháp lý đứng phía khách hàng Khơng thiên vị, chủ quan, vậy, không nhận tin tưởng khách hàng Nếu chưa tin tưởng vào giải pháp mình, người vấn nên hẹn khách hàng vào ngày khác - Thứ năm, trình vấn, kết hợp hòa giải Người vấn giúp hai bên đương hòa giải, thỏa thuận với để tìm giải pháp thỏa đáng Tuy nhiên, trường hợp hoà giải, người vấn phải cho khách hàng biết chất vấn đề, tức đưa vụ án xét xử Tồ án Trọng tài họ lợi tự hoà giải họ lợi vấn văn vấn pháp luật văn hiểu người vấn trao đổi văn với khách hàng, trao đổi thông tin liên quan cần thiết đến vấn đề mà khách hàng cần vấn Việc vấn văn thông thường tiến hành khi: - Khách hàng xa, không trực tiếp đến gặp người vấn không muốn vấn qua điện thoại - Khách hàng muốn khẳng định độ tin cậy giải pháp thông qua việc đề câu hỏi để người vấn trả lời văn - Kết vấn văn khách hàng sử dụng để phục vụ cho mục đích khác họ - Những vụ, việc phức tạp mà người vấn vấn lời nói khách hàng không nắm bắt hết Theo yêu cầu khách hàng việc vấn văn thực theo hai hình thức: Khách hàng viết đơn, thư, chuyển fax khách hàng trực tiếp đến gặp người vấn đề nghị vấn văn Khi thực vấn văn thông thường hai bên (người vấn khách hàng) phải ký hợp đồng vấn pháp luật với (ví dụ: Điều 26 Luật Luật sư quy định thực dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý) Trong trường hợp bên yêu cầu hợp đồng phải cơng chứng Cũng việc vấn miệng, việc vấn văn yêu cầu phải quán triệt bước sau đây: - Nghiên cứu kỹ yêu cầu khách hàng - Trao đổi với khách hàng yêu cầu họ để khẳng định số trường hợp cần thiết - Tra cứu tài liệu văn pháp luật có liên quan để phục vụ cho việc vấn - Soạn văn trả lời cho khách hàng ... giải họ lợi Tư vấn văn Tư vấn pháp luật văn hiểu người tư vấn trao đổi văn với khách hàng, trao đổi thông tin liên quan cần thiết đến vấn đề mà khách hàng cần tư vấn Việc tư vấn văn thông thường... người tư vấn đề nghị tư vấn văn Khi thực tư vấn văn thông thường hai bên (người tư vấn khách hàng) phải ký hợp đồng tư vấn pháp luật với (ví dụ: Điều 26 Luật Luật sư quy định thực dịch vụ pháp lý... xa, không trực tiếp đến gặp người tư vấn không muốn tư vấn qua điện thoại - Khách hàng muốn khẳng định độ tin cậy giải pháp thông qua việc đề câu hỏi để người tư vấn trả lời văn - Kết tư vấn văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương thức tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, Các phương thức tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay