phương thức tư vấn bằng văn bản

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 10:44

phương thức tư vấn bằng văn bản· Ưu điểm: Khác với tư vấn trực tiếp bằng miệng, tư vấn bằng văn bản tạo cơ hội cho người tư vấn thâm nhập hồ sơ kỹ càng và chính xác hơn, vì thế có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho khách hàng. Tư vấn bằng văn bản yêu cầu người tư vấn phải làm việc cẩn thận hơn, chu đáo và văn bản tư vấn đưa ra phải có độ chính xác, có cơ sở khoa học và đúng pháp luật. Khách hàng có thể nắm bắt rõ ràng hơn, đầy đủ hơn những tư vấn của người tư vấn, trong trường hợp, vụ, việc cần tư vấn quá phức tạp, mà khách hàng không thể nắm bắt hết được khi người tư vấn tư vấn bằng lời nói. Khách hàng có thể khẳng định độ tin cậy của giải pháp mà người tư vấn đưa ra. Qua đó, khách hàng có thể sử dụng kết quả tư vấn vào những mục đích khác của mình. Ngoài ra, với hình thức này, khách hàng không phải mất thời gian để đến gặp trực tiếp người tư vấn. Chi phí tư vấn thường ít tốn kém hơn so với tư vấn mặt đối mặt bằng lời nói. Hơn nữa, chi phí đi lại, có thể tránh được.· Nhược điểm: Người tư vấn khó có thể nắm bắt bắt được hết tâm lý khách hàng, khó có cơ hội tương tác để tìm hiểu rõ hơn những yêu cầu của khách hàng. Do đó, người tư vấn khó có thể đưa ra được những giải pháp vừa đúng pháp luật, vừa hợp lý, lại hợp tình. Hình thức này, ngoài việc đòi hỏi người tư vấn phải có những kỹ năng chung về tư vấn pháp luật, thì còn đòi hỏi người tư vấn phải có kỹ năng soạn thảo văn bản tư vấn tốt3. Khách hàng sẽ không có cơ hội để tìm hiểu, yêu cầu giải đáp các vướng mắc mới phát sinh, thời gian nhận được sự tư vấn, hướng dẫn sẽ lâu hơn so với tư vấn trực tiếp bằng lời nói. Người tư vấn có thể tư vấn, hướng dẫn một cách rõ ràng, tỷ mỷ đến khách hàng nhữngn giấy tờ, tài liệu cần thực hiện. Một hình thức tư vấn mà nhiều văn phòng, trung tâm tư vấn đã áp dụng đó là tư vấn qua mail. Những vấn đề, thắc mắc mà bạn gặp trong cuộc sống bạn có thể gửi đến các văn phòng qua mail. Những văn phòng sẽ có người check mail và trả lời thắc mắc của bạn. Tuy nhiên, hình thức này thường mất khá nhiều thời gian. phương thức vấn văn • Ưu điểm: - Khác với vấn trực tiếp miệng, vấn văn tạo hội cho người vấn thâm nhập hồ sơ kỹ xác hơn, đưa giải pháp hữu hiệu cho khách hàng vấn văn yêu cầu người vấn phải làm việc cẩn thận hơn, chu đáo văn vấn đưa phải có độ xác, có sở khoa học pháp luật - Khách hàng nắm bắt rõ ràng hơn, đầy đủ vấn người vấn, trường hợp, vụ, việc cần vấn phức tạp, mà khách hàng nắm bắt hết người vấn vấn lời nói - Khách hàng khẳng định độ tin cậy giải pháp mà người vấn đưa Qua đó, khách hàng sử dụng kết vấn vào mục đích khác - Ngồi ra, với hình thức này, khách hàng thời gian để đến gặp trực tiếp người vấn Chi phí vấn thường tốn so với vấn mặt đối mặt lời nói Hơn nữa, chi phí lại, tránh • Nhược điểm: - Người vấn khó nắm bắt bắt hết tâm lý khách hàng, khó có hội tương tác để tìm hiểu rõ yêu cầu khách hàng Do đó, người vấn khó đưa giải pháp vừa pháp luật, vừa hợp lý, lại hợp tình - Hình thức này, ngồi việc đòi hỏi người vấn phải có kỹ chung vấn pháp luật, đòi hỏi người vấn phải có kỹ soạn thảo văn vấn tốt[3] - Khách hàng khơng có hội để tìm hiểu, yêu cầu giải đáp vướng mắc phát sinh, thời gian nhận vấn, hướng dẫn lâu so với vấn trực tiếp lời nói - Người vấn vấn, hướng dẫn cách rõ ràng, tỷ mỷ đến khách hàng nhữngn giấy tờ, tài liệu cần thực - Một hình thức vấn mà nhiều văn phòng, trung tâm vấn áp dụng vấn qua mail Những vấn đề, thắc mắc mà bạn gặp sống bạn gửi đến văn phòng qua mail Những văn phòng có người check mail trả lời thắc mắc bạn Tuy nhiên, hình thức thường nhiều thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: phương thức tư vấn bằng văn bản, phương thức tư vấn bằng văn bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay