Kinh Nghiệm Thi Công

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 10:41

Mô tả, kinh nghiệm công việc thi công từ phần móng đến hoàn thiện đến bàn giao công trình theo quy định hiện hành nhà nước. Các quy định về quản lý chất lượng công trình. Các bước thi công công trình như Cập Nhật; Chuẩn bị (Phản hồi về khâu hồ sơ, thiết kế, …, Biện pháp thi công, Kế hoạch thi công, Tổ chức hoạt động, Tổng hợp giá thành sản xuất); Chuẩn bị thi công (Công tác tạm, Bố trí công trình, Lắp đặt các thiết bị cố định phục vụ thi công, ); Tổ chức thực hiện thi công; An toàn lao động; Hồ sơ; Trắc đạc; Thanh toánquyết toán; Kiểm soát chất lượng thiết bị vật tư MÔ TẢ CÔNG VIỆC KỸ THUẬT THI CÔNG TÊN CÔNG VIỆC STT Kỹ Thuật Thi Công Cập Nhật I Nghiên cứu hợp đồng  Tìm hiểu hồ sơ đấu thầu Đọc và nghiên cứu dự tốn Đọc và nghiên cứu bản vẽ Đọc và nghiên cứu specs của CĐT hoặc Tư vấn Khảo sát hiện trường thi cơng Nghiên cứu hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình và thủy văn Khảo sát vùng miền Chuẩn bị II A Phản hồi khâu hồ sơ, thiết kế, … Đề xuất với BCH, BGĐ những thiếu xót, sai lệch trong dự tốn cơng trình Làm việc với TVGS, TVTK, CĐT để điều chỉnh những sai sót của dự tốn cơng trình (nếu có) Phát hiện và đề xuất với BCH, TVTK, TVGS và CĐT về những thiếu sót và bất hợp lý trong bản vẽ thiết  kế Làm việc với TVGS, TVTK, CĐT để điều chỉnh những sai sót của bản vẽ cơng trình (nếu có) Đề xuất với BCH-BGĐ những thuận lợi và khó khăn đối với mặt bằng thi cơng Đề xuất với BCH, TVTK, TVGS những quy định, tiêu chuẩn trong Specs khơng thể áp dụng được trong  dự án (nếu có) Đề xuất với BGĐ, BCH về những thuận lợi và khó khăn của yếu tố địa chất, thủy văn … Đề xuất với BGĐ, BCH về những yếu tố thuận lợi và khó khăn của vùng miền nơi thi cơng B Biện pháp thi cơng Lập biện pháp thi cơng tổng thể, theo từng hạng mục và theo từng giai đoạn Bàn bạc với BCH về những biện pháp, cơng nghệ thi cơng khó và phức tạp nhằm đưa ra các giải pháp  tối ưu Đề xuất với BCH, BGĐ những biện pháp thi cơng tối ưu nhằm rút ngắn thời gian thi cơng và tiết kiệm vật  tư Biện pháp tổng mặt bằng thi cơng Lập biện pháp thi cơng phần lán trại, nhà chỉ huy,… Lập biện pháp thi cơng phần ngầm, biện phấp đóng cọc, khoan cọc, ép cọc, hệ chống đỡ… Lập biện pháp thi cơng móng, biện tháp thi cơng phần đà giằng Lập biện pháp thi cơng phần móng cẩu tháp Lập biện pháp thi cơng phần bể nước, bể chứa, hố ga, … 10 Lập biện pháp thi cơng phần cột , vách thang máy, vách cứng, … 11 Lập biện pháp thi cơng phần dầm sàn, hộp kỹ thuật 12 Lập biện pháp thi cơng phần vì kèo , biện pháp thi cơng phần mái, … 13 Lập biện pháp thi cơng phần xây tơ 14 Lập biện pháp thi cơng cầu thang, lan can , sê nơ, lanh tơ, … 15 Lập biện pháp thi cơng phần ME 16 Lập biện pháp thi cơng phần nền  17 Lập biện pháp thi cơng phần hồn thiện, (Sơn, đá mài, ốp lát, trang trí, …) 18 Lập kế hoạch thi cơng phần giao thơng, hạ tầng kỹ thuật 19 Lập kế hoạch thi cơng hàng rào, an ninh, nhà bảo vệ, … 20 Lập biện pháp an tồn trong thi cơng theo từng biện pháp thi cơng cụ thể 21 Chủ động làm việc với các thầu phụ đội khốn về các biện pháp thi cơng C Kế hoạch thi cơng  Lập kế hoạch thi công tổng thể Lập tiến độ thi công tổng thể Lập tiến độ thi công chi tiết Lập kế hoach vê nhân sự BCH, kế hoạch về nhân công Lập kế hoạch thi công lán trại, nhà chỉ huy, … Lập kế hoạch thi cơng phần ngầm, biện phấp đóng cọc, khoan cọc, ép cọc, hệ chống đỡ… Lập kế hoạch thi cơng móng, biện tháp thi cơng phần đà giằng Lập kế hoạch thi cơng phần móng cẩu tháp Lập kế hoạch thi cơng phần bể nước, bể chứa, hố ga, … 10 Lập kế hoạch thi cơng phần cột , vách thang máy, vách cứng, … 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 D E III A B C IV A Lập kế hoạch thi công phần dầm sàn, hộp kỹ thuật Lập kế hoạch thi cơng phần vì kèo , biện pháp thi cơng phần mái, … Lập kế hoạch thi cơng phần xây tơ Lập kế hoạch thi cơng cầu thang, lan can , sê nơ, lanh tơ, … Lập kế hoạch thi cơng phần ME Lập kế hoạch thi cơng phần nền  Lập kế hoạch thi cơng phần hồn thiện, (Sơn, đá mài, ốp lát, trang trí, …) Lập kế hoạch thi cơng phần giao thơng, hạ tầng kỹ thuật Lập kế hoạch thi cơng hàng rào, an ninh, nhà bảo vệ, … Lập kế hoạch thi cơng phù hợp với biện pháp thi cơng và tiến độ dự án Lập kế hoạch huy động nhân lực phù hợp vói bảng tiến độ dự án đưa ra Chủ động làm việc với các thầu phụ đội khốn về kế hoạch huy động nhân sự và kế hoạch thi cơng Lập kế hoạch huy động máy móc, thiết bị và vật tư phù hợp với biện pháp thi cơng và tiến độ được lập  của dự án Tổ chức hoạt động Phối hợp với BCH xây dựng và ban hành các quy định, quy trình trên cơng trường Phổ biến các quy định, quy phạm và quy trình trên cơng trình, CĐT, TVGS, … Nắm rõ quy trình lao động sản xuất của BCH, BGĐ ở cơng trường Nắm rõ các quy định, các nội quy của BCH, BGĐ để phổ biến cho thầu phụ và đội thi công Lập sơ đồ tổ chức được sự chấp thuận của TVGS, CĐT Các quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng Quyết định thành lập các nhân sự BCH công trường Các quyết định thành lập tổ bảo vệ bảo vệ công trường Thông báo các đơn vị liên quan về nhân sự về bộ máy nhân sự, sơ đồ tổ chức, … Tổng hợp giá thành sản xuất Tính tốn khối lượng tồn cơng trình Điều chỉnh định mức phù hợp theo từng hạng mục theo biện pháp thi cơng được lập Đưa khối lượng vào định mức để tính khối lượng vật tư và thiết bị Phân tích giá thành vật tư, thiết bị cho từng hạng mục theo biện pháp thi cơng được lập Tính tốn chi phí nhân cơng của từng hạng mục Xác định chủ trương điều chỉnh thiết kế Tổng hợp giá thành sản xuất của tồn dự án Chuẩn bị thi cơng Cơng tác tạm Xây dựng văn phòng BCH, lán trại cơng nhân, nhà vệ sinh… Xây dựng các kho, bãi  Xây dựng cổng, nhà bảo vệ  Xây dựng hàng rào tạm Thiết lập đường điện cơng nghiệp và điện sinh hoạt  Thiết lập đường nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt Triển khai làm đường tạm phục vụ cho thi cơng Lắp dựng các bảng hiệu, biển báo, … Bố trí cơng trình Chọn điểm để gởi cao độ, tọa độ cố định trong q trình xây dựng Triển khai vị trí và cao độ các điểm mốc khống chế Lập sơ đồ bố trí các mốc của lưới khống chế Kiểm tra và lập biên bản xác nhận các cọc mốc khống chế Định vị cơng trình Lập lưới bố trí trục cơng trình Lắp đặt thiết bị cố định phục vụ thi cơng Xác định các vị trí lắp đặt các thiết bị cố định Thiết kế, thi cơng hệ móng để  đỡ thiết bị Triển khai  lắp đặt thiết bị Kiểm định chất lượng thiết bị cố định Tổ chức thực thi công Detail Shop bản vẽ, Detail sắt để phục vụ gia công Shop bản vẽ, Detail coffa để phục vụ gia công Detail hệ thống điện nước Shop bản vẽ ốp lát, đá mài 5 B C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D 10 E V Shop bản vẽ nhơm kính Shop bản vẽ tơn ,vì kèo thép Shop bản vẽ lan can cầu thang Shop bản vẽ lợp mái tơn Kế hoạch chi tiết Lập kế hoạch thi công tuần, ngày Kế hoạch nhân sự theo tuần, ngày Lập kế hoạch công nhân theo tuần, ngày Lập kế hoạch nhập vật tư theo tuần, ngày Lập kế hoạch nhập thiết bị theo tuần, ngày Triển khai thi cơng Đo Trắc đạt, xác định tim trục, vị trí các hố móng Đo Trắc đạt, xác định vị trí, cao độ cột, sàn Cung cấp bản vẽ thi cơng, u cầu kỹ thuật cho thầu phụ Cung cấp đày đủ các bản vẽ thi cơng phát sinh Bố trí mặt bằng thi cơng, vị trí tập kết, gia cơng vật tư cho thầu phụ Cung cấp thiết bị thi cơng, hướng dẫn sự dụng, u cầu và quy cách, quy chế sử dụng, cho thầu phụ Hướng dẫn biện pháp thi cơng đào hố móng Triển khai biện pháp thi cơng cốt thép, coppha móng Triển khai biện pháp thi cơng đổ bê tơng móng (Đổ, đầm,… Bê tơng) Triển khai biện pháp bảo dưỡng, tháo dỡ coppha bê tơng móng sau khi đổ Hướng dẫn biện pháp thi cơng cốt thép, coppha đà kiếng Triển khai biện pháp thi cơng đổ bê tơng đà kiềng (Đổ, đầm,… Bê tơng) Triển khai biện pháp bảo dưỡng, tháo dỡ coppha bê tơng đà kiếng Hướng dẫn biện pháp thi cơng cốt thép, coppha sàn Triển khai biện pháp thi cơng đổ bê tơng sàn (Đổ, đầm,… Bê tơng) Triển khai biện pháp bảo dưỡng, tháo dỡ coppha bê tơng sàn Hướng dẫn biện pháp thi cơng cốt thép, coppha cột Triển khai biện pháp thi cơng đổ bê tơng cột (Đổ, đầm,… Bê tơng) Triển khai biện pháp bảo dưỡng, tháo dỡ coppha bê tơng cột Triển khai biện pháp, u cầu an tồn lao động cho tất cả các hạng mục Giám sát q trình thi cơng Giám sát chất lượng vật tư đầu vào (đúng nhà sản xuất, kích thước, chủng loại, …) Bám sát q trình thi cơng, giám sát thi cơng theo đúng kích thước bản vẽ Giám sát chất lượng thi cơng của thầu phụ Giám sát khối lượng thi cơng Giám sát tiến độ thực hiện Giám sát chất lượng thiết bị thi cơng trên cơng trình Giám sát vệ sinh ở cơng trường Giám sát an tồn lao động trong suốt q trình thi cơng Giám sát q trình bảo dưỡng thành phảm sau khi thi cơng Giám sát các chuyển vị bất lợi nếu có Nghiệm thu Nghiệm thu nội bộ (CHT kết hợp với cán bộ KTTC nghiệp thu nội bộ các cơng tác đã xong) Nghiệm thu cơng viêc với TVGS, CĐT, nghiệm thu tổng qt để bàn giao cho chủ đầu tư An tồn lao động Bố trí hệ thống nhãn-biển báo an toàn nhằm cảnh báo các mối nguy hiểm, nơi khơng an tồn Thiết kế biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công, phải thể biện pháp kỹ thuật đảm bảo an tồn lao động và phòng chống cháy, nổ Hướng dẫn người lao động các biện pháp để đảm bảo an tồn Thứ 2 đầu tuần tổ chức huấn luyện và phổ biến các quy định về an tồn cho người lao động Tuyệt đối tn thủ các quy định kỹ thuật về an tồn trong thi cơng xây dựng Thường xun nhắc nhở cơng nhân mặc đồ bảo hộ lao động và các biện pháp an tồn Đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo, đảm bảo an toàn máy, thiết bị nâng hạ, bố trí cán chun trách kiêm nhiệm làm cơng tác an tồn phù hợp với quy mơ, mức độ rủi ro xảy tai nạn lao động của cơng trường theo quy định Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an tồn trong q trình thi cơng xây dựng Kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi cơng, biện pháp đảm bảo an tồn của thầu phụ 10 11 12 13 14 15 16 17 VI VII A B C D Dừng thi công yêu cầu nhà thầu phụ khắc phục phát dấu hiệu vi phạm quy định an tồn trong thi cơng xây dựng và có chế tài xử phạt trong hợp đồng nếu để xảy ra mất an tồn Phải trì thường xun việc hướng dẫn, kiểm tra cơng tác quản lý an tồn, vệ sinh lao động thi cơng xây dựng cơng trình Báo cáo thường xun về tình hình an tồn lao động trong thi cơng xây dựng theo quy định Thực hiện đầy đủ và kịp thời những biện pháp an tồn chung Cơng trường phải có sổ nhật ký an tồn lao động ghi đầy đủ tình hình cố, tai nạn, biện pháp khắc phục và xử lí trong q trình thi cơng Trên cơng trường xây dựng, vị trí làm việc phải giữ gọn gàng, ngăn nắp Các thiết bị, dụng cụ ln phải đặt đúng nơi quy định. Các chất thải, vật liệu thừa phải được thu dọn thường xun Phải có giải pháp chuyển vật liệu thừa, vật liệu thải từ cao (trên m) xuống Không đổ vật liệu thừa, vật liệu thải từ cao xuống khu bên chưa rào chắn, chưa đặt biển báo chưa có người cảnh giới Người lao động làm việc cao hầm sâu phải có túi đựng dụng cụ đồ nghề Khơng thả, ném các loại vật liệu, dụng cụ, đồ nghề trên cao xuống Hồ sơ  Nắm được hợp đồng chính thức được ký kết giữa các bên liên quan cơng trình Giữ liên lạc với người làm thanh tốn của đơn vị Chủ đầu tư, nhanh chóng thống nhất các loại biên bản  mẫu (có mẫu duyệt) bao gồm: Biên bản nghiệm thu, mẫu nhật ký, lấy mẫu vật tư, thí nghiệm… (thống  nhất mẫu bằng cách ký xác nhận vào mẫu biên bản)  Nắm được bản vẽ đã phê duyệt, dự tốn đầu vào và lên danh mục cơng tác phát sinh (nêu rõ ngun  nhân), đưa ra hướng giải quyết  Theo dõi biên bản ký, các biên bản cần có thơng qua list cho từng đầu mục và cơng việc Bố trí các cặp file hồ sơ, danh mục đầy đủ tạo điều kiện cho các bộ phận khác tham chiếu hoặc tham  khảo. Tạo điều kiện trong q trình bàn giao cơng tác và nắm bắt hồ sơ cho người tiếp nhận Sau khi tính tốn khối lượng thanh tốn đối chiếu với khối lượng của kỹ thuật hiện trường nhằm tránh sai  sót Kết hợp với cán bộ kỹ thuật hiện trường để nắm giữ các phát sinh mới trong q trình thi cơng tạo điều  kiện chủ động trong cơng tác thanh quyết tốn. Lưu trữ bản vẽ đã phê duyệt dùng thi cơng (bản gốc) và  bản vẽ thay đổi thiết kế được phê duyệt (bản gốc) trong q trình thi cơng Cập nhật các thơng tư nghị định, cơng văn nhà nước có liên quan đến thanh tốn cơng trình Trao đổi với chỉ huy phần cơng việc liên quan ngồi khả năng của mình Trắc đạc Lập lưới khống chế độ cao phục vụ bố trí chi tiết cấu kiện thực tế trường Nghiên cứu các hồ sơ liên quan về nhiệm vụ của cơng tác trắc đạc và u cầu độ chính xác cần thiết đối  với việc bố trí cơng trình Nghiên cứu tổng mặt bằng cơng trình để chọn các vị trí các điểm khống chế sao cho được thuận lợi  trong q trình sử dụng và được ổn định trong suốt q trình thi cơng xây lắp và sửa chữa sau này; Triển khai vị trí và cao độ các điểm mốc khống chế; Lập sơ đồ bố trí các mốc của lưới khống chế; Kiểm tra và lập biên bản xác nhận các cọc móc khống chế Bố trí cơng trình: Định vị cơng trình; Lập lưới bố trí trục cơng trình Chuyển trục cơng trình ra thực địa và giác móng cơng trình Bố trí chi tiết các trục dọc và các trục ngang của các hạng mục cơng trình Bố trí các trục phụ cơng trình từ các trục chính Kiểm tra độ chính xác của các cơng tác bố trí cơng trình dựa vào các điểm mốc cơ sở Kiểm tra cấu kiện Kiểm tra lại tim trục Kiểm tra độ thẳng đứng Kiểm tra kích thước hình học Kiểm tra cao độ Đo vẽ hồn cơng Kiểm tra vị trí của các hạng mục, các kết cấu riêng biệt và hệ thống kỹ thuật so với các tham số trong hồ  sơ thiết kế Đo vẽ hồn cơng hệ thống kỹ thuật ngầm (thực hiện trước khi lấp) Đo vẽ hồn cơng vị trí mặt bằng, độ cao, kích thước hình học của các hạng mục, các kết cấu sau khi đã  hồn thành giai đoạn lắp ráp E VIII IX Đo lún đo chuyển vị ngang cơng trình Lập đề cương hoặc phương án kỹ thuật; Lựa chọn thiết kế cấu tạo các loại mốc chuẩn và mốc quan trắc Phân bố vị trí đặt mốc cơ sở mặt bằng và độ cao; Gắn các mốc đo lún hoặc đo chuyển dịch cho nhà và cơng trình; Sử dụng máy đo các giá trị độ lún, độ chuyển dịch ngang và độ nghiêng; Tính tốn sử lý số liệu và phân tích kết quả đo Thanh tốn-quyết tốn Làm hồ sơ thanh tốn khối lượng cho tổ đội dựa vào khối lượng cơng việc và biên bản nghiệm thu cơng  viêc Làm hồ sơ thanh tốn khối lượng theo hạng mục, khối lượng cơng việc hồn thành và theo từng giai  đoạn với CĐT Kiểm sốt chất lượng thiết bị vật tư Giám sát, thường trực theo dõi chất lượng của dụng cụ thi cơng Đưa ra các đề xuất với BCH điều chỉnh(nếu có vấn đề hư hỏng, lãng phí dụng cụ) để thi cơng đạt hiệu  Giám sát chất lượng thầu phụ sử dụng hiểu quả vật tư  Đưa ra các đề xuất với BCH điều chỉnh kịp thời( nếu có lãng phí, thiết hụt   Vật tư) để đạt hiệu quả tối ưu  cho các hạng mục  ... Lắp đặt thi t bị cố định phục vụ thi cơng Xác định các vị trí lắp đặt các thi t bị cố định Thi t kế, thi cơng hệ móng để  đỡ thi t bị Triển khai  lắp đặt thi t bị Kiểm định chất lượng thi t bị cố định... Lập kế hoạch thi cơng cầu thang, lan can , sê nơ, lanh tơ, … Lập kế hoạch thi cơng phần ME Lập kế hoạch thi cơng phần nền  Lập kế hoạch thi cơng phần hồn thi n, (Sơn, đá mài, ốp lát, trang trí, …) Lập kế hoạch thi cơng phần giao thơng, hạ tầng kỹ thuật... C IV A Lập kế hoạch thi công phần dầm sàn, hộp kỹ thuật Lập kế hoạch thi cơng phần vì kèo , biện pháp thi cơng phần mái, … Lập kế hoạch thi cơng phần xây tơ Lập kế hoạch thi cơng cầu thang, lan can , sê nơ, lanh tơ, …
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh Nghiệm Thi Công, Kinh Nghiệm Thi Công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay