Giao an hoc ki 2 vnen

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 09:54

Giáo an cong nghe cuc cuc chuân 2019. cho nhung ai day theo mo hinh truog hoc moi ếggrgrgrgrgrgregregregregrehjrn grgrl grgl r ggr g gerkgrg g grgrg ggreg grekgregpegrdgdgddhdhhfhjfjfjdhdrggsgsgsg MÔ ĐUN TRỒNG TRỌT Tiết 20 + 21 - BÀI 1: ĐẤT TRỒNG I MỤC TIÊU: - Trình bày dược khái niệm , vai trò đất trồng ssuwj cần thết phải bảo vệ đất trồng - Nêu số loại dất trồng chủ yếu, nhận biết loại đất trồng phổ biến địa phương - Trình bày biện pháp sủ dụng, cải tạo bảo vệ đất trồng, áp dụng biện pháp sử dụng, cải tạo bảo vệ đất trồng tham gia vào hoạt động trồng trọt thực tế II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Kế họach dạy học, Phiếu học tập - Các mẫu đất thực hành - Phiếu học tập Học sinh: Xem trước học III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: *Dự kiến : Tiết 20 : HĐ A,B Ngày dạy:… /…./2018 Tiết 21 : HĐ C,D, E Ngày dạy:… / …./2018 Hoạt động Giáo viên Học sinh A Hoạt động khởi động : Chia sẻ với bạn hiểu biết em đất trồng Kể tên biện pháp sử dụng, cải tạo bảo vệ đất trồng mà em biêt * Thảo luận nội dung Theo dõi hs hoạt động Nội dung A Hoạt động khởi động Hoạt động nhóm thực yêu cầu B Hoạt động hình thành kiến thức B Hoạt động hình thành kiến thức _ Treo sơ đồ - sgk/6 Yêu cầu Học sinh quan sát đọc thông tin trả lời câu hỏi: + Cho biết vai trò rừng trồng rừng? - Yêu cầu hs sử dụng thơng tin vừa đọc để hồn thành phiếu học tập _ Học sinh quan sát trả lời: - Đất trồng có ba thành phần rắn , phần lỏng phần khí _ Học sinh ghi - Hàn thành phiếu học tập theo nhóm - Cử đại diện báo cáo kết _ Gv đánh giá kết hoạt động nhóm - HS đọc thơng tin SGK/8 GV nhận xét kêt ND 3a hoạt động Trao đổi với bạn nhóm nhóm để hoàn thành phiếu học tập GV chốt kiến thức rừng C Hoạt động luyện tập GV treo bảng / 12 D Hoạt động vận dụng _ Học sinh thực hành xác định loại đất theo thành phần giới đất Các nhóm thực hành theo hướng dẫn - Đối chiếu với chuẩn phân cấp đất Hoàn thiện phiếu học tập Trả lời ba câu hỏi sgk/13 GV đặt câu hỏi , gọi hs trả lời GV nhận xét chốt kiến thức HS tự nghiên cứu skg/13 GV tổng kết học, liên hệ thực tế HS chuẩn bị cho tiết học sau Khái niệm vai trò đất trồng SGK / Thành phần đất trồng 3.Một số tính chất đất trồng Sử dụng bảo vệ đất trồng a Sử dụng đất trồng b Biện pháp cải tạo bảo vệ đất tròng C Hoạt động luyện tập - Xác định loại đất theo thành phần giới D Hoạt động vận dụng E Hoạt động tìm tòi mở rộng *Rút Kinh Nghiệm: ... Yêu cầu Học sinh quan sát đọc thông tin trả lời câu hỏi: + Cho biết vai trò rừng trồng rừng? - Yêu cầu hs sử dụng thông tin vừa đọc để hoàn thành phiếu học tập _ Học sinh quan sát trả lời: - Đất... hoạt động Trao đổi với bạn nhóm nhóm để hồn thành phiếu học tập GV chốt ki n thức rừng C Hoạt động luyện tập GV treo bảng / 12 D Hoạt động vận dụng _ Học sinh thực hành xác định loại đất theo thành... thiện phiếu học tập Trả lời ba câu hỏi sgk/13 GV đặt câu hỏi , gọi hs trả lời GV nhận xét chốt ki n thức HS tự nghiên cứu skg/13 GV tổng kết học, liên hệ thực tế HS chuẩn bị cho tiết học sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an hoc ki 2 vnen, Giao an hoc ki 2 vnen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay