Anh a và chị b xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp ngày 11

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 09:49

Anh A và chị B xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp ngày 1122009. Anh chị có hai con chung là M (sinh ngày 432010) và N (sinh ngày 1012012). Sau một thời gian chung sống giữa 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Ngày 1552017 chị B làm đơn xin ly hôn với anh A. Liên quan đến vấn đề con chung, anh A cho rằng chị B không có nghề nghiệp ổn định, lại đang bị bệnh nên không đủ điều kiện nuôi con nên anh yêu cầu đựợc nuôi cả M và N. Chị B muốn trực tiếp nuôi dưỡng N vì cho là cháu còn quá nhỏ không thể sống thiếu mẹ được. Theo anh (chị) nếu Toà án giải quyết cho anh A và chị B ly hôn thì tranh chấp nuôi con trên của A và B được giải quyết như thế nào? Vì sao? Anh A chị B xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp ngày 11/2/2009 Anh chị có hai chung M (sinh ngày 4/3/2010) N (sinh ngày 10/1/2012) Sau thời gian chung sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn ngày trầm trọng Ngày 15/5/2017 chị B làm đơn xin ly hôn với anh A Liên quan đến vấn đề chung, anh A cho chị B khơng có nghề nghiệp ổn định, lại bị bệnh nên không đủ điều kiện nuôi nên anh yêu cầu đựợc nuôi M N Chị B muốn trực tiếp ni dưỡng N cho cháu q nhỏ khơng thể sống thiếu mẹ Theo anh (chị) Toà án giải cho anh A chị B ly tranh chấp nuôi A B giải nào? Vì sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh a và chị b xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp ngày 11, Anh a và chị b xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp ngày 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay