Anh a sinh ngày 01 02 1998 và cư trú tại xã x huyện y tỉnh k

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 09:35

Anh A sinh ngày 01021998 và cư trú tại xã X huyện Y tỉnh K; Chị B sinh ngày 01052000 và cư trú tại xã M huyện Y tỉnh K. Ngày 15012017, anh A và chị B được UBND xã N huyện Y tỉnh K cấp giấy chứng nhận kết hôn số 01CNKH. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, vợ chồng phát sinh mâu thuẩn nên ngày 15122017, anh A và chị B đã làm đơn yêu cầu tòa án huyện Y tỉnh K cho anh chị ly hôn. Toà án đã thụ lý vụ việc. Anh A và chị B có tài sản chung 100 trđ. Theo anh (chị) trong trường hợp này tòa án sẽ giải quyết cho anh A và chị B ly hôn hay hủy việc kết hôn trái pháp luật? Tại sao? Anh A sinh ngày 01 02 1998 trú X huyện Y tỉnh K; Chị B sinh ngày 01/05/2000 trú M huyện Y tỉnh K Ngày 15/01/2017, anh A chị B UBND N huyện Y tỉnh K cấp giấy chứng nhận kết hôn số 01/CNKH Sau thời gian chung sống hạnh phúc, vợ chồng phát sinh mâu thuẩn nên ngày 15/12/2017, anh A chị B làm đơn yêu cầu tòa án huyện Y tỉnh K cho anh chị ly Tồ án thụ lý vụ việc Anh A chị B có tài sản chung 100 trđ Theo anh (chị) trường hợp tòa án giải cho anh A chị B ly hôn hay hủy việc kết hôn trái pháp luật? Tại sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh a sinh ngày 01 02 1998 và cư trú tại xã x huyện y tỉnh k, Anh a sinh ngày 01 02 1998 và cư trú tại xã x huyện y tỉnh k

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay