Giáo án tổng hợp các môn học lớp 2 chuẩn kiến thức kĩ năng 2018

1,355 25 0
  • Loading ...
1/1,355 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 07:53

Chuẩn kiến thức, kỹ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được. Chuẩn kiến thức, kỹ năng được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp và cho cả cấp học. Yêu cầu về thái độ được xác định cho từng lớp và cho cả cấp học. Chuẩn kiến thức, kỹ năng là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, quản lý dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học và hoạt động diáo dục bảo đảm tính thống nhát, tính khả thi của Chương trình Tiểu học; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục ở tiểu học.  Kế hoạch dạy học Tuần Lớp Hai/5 Thứ hai, ngày tháng năm 2018 Tiết : Hoạt động tập thể Chào cờ đầu tuần _ Đạo đức Tiết : HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Học sinh hiểu biểu cụ thể lợi ích việc học tập, sinh hoạt 2.Kỹ : Biết lập thời gian biểu hợp lí cho thân thực thời gian biểu 3.Thái độ : Học sinh có thái độ đồng tình với bạn biết học tập, sinh hoạt II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Dụng cụ sắm vai, phiếu giao việc 2.Học sinh : Vở Bài tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG 5’ 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS PPHÁP 1.Bài cũ :Giáo viên kiểm tra sách đầu -Sách đạo đức, tập PPkiểm tra năm -Học tập, sinh hoạt 2.Dạy : Giới thiệu Hoạt động : Thảo luận PPthảo luận Mục tiêu :Biết bày tỏ ý kiến việc làm tình -Giáo viên yêu cầu chia nhóm -Mỗi nhóm bày tỏ ý kiến việc làm tình huống: việc làm đúng, việc làm sai? Tại đúng? Tại sai? -Giáo viên phát phiếu giao việc -Đại diện nhóm nhận phiếu giao việc gồm tình huống./tr.1+9 -Trình bày ý kiến việc làm tình -Đại diện nhóm trình bày -Kết luận : -Nhận xét PPtruyền đạt -Giờ học Toán mà bạn Lan, Tùng ngồi làm việc khác không ý nghe không hiểu Như em không làm tốt bổn phận, trách nhiệm làm ảnh hưởng đến quyền học tập em Lan, Tùng nên làm với bạn -Vừa ăn, vừa xem truyện có hại cho sức khoẻ Nên ngừng xem ăn với nhà -1- Hỏi đáp : Qua tình em thấy có quyền lợi ? Nhận xét 4’ 1’ -Quyền học tập -Quyền đảm bảo sức khoẻ -Vài em nhắc lại Hoạt động : Xử lí tình Mục tiêu : Biết chọn cách ứng xử cho thích hợp với tình -Chia nhóm, phân vai -Nhóm 1: tình /tr19 -Nhóm 2: tình 2/tr 19 -Trao đổi nhóm -GV chốt ý : -Đại diện nhóm trình bày -Ngọc nên tắt Ti vi ngủ để đảm bảo sức khoẻ, không làm mẹ lo lắng -Bạn Lai nên từ chối mua bi khuyên Tịnh không nên bỏ học làm việc khác -Kết luận : Mỗi tình có nhiều cách ứng xử Chúng ta nên chọn cách ứng xử cho thích hợp -“ Giờ việc nấy” -1 em nhắc lại Hoạt động :Thảo luận Mục tiêu : Hiểu biểu cụ thể lợi ích việc học tập, sinh hoạt -Phát phiếu cho nhóm -Chia nhóm -Kết luận : Cần xếp thời gian hợp lí để -4 nhóm thảo luận đủ thời gian học tập vui chơi làm việc nhà -Đại diện nhóm trình bày nghỉ ngơi -Vài em nhắc lại -Học sinh đọc: việc -Thực hành: Cho học sinh làm tập -Làm tập Bài trang Nhận xét 3.Củng cố :Em xếp công việc cho -Học tập tốt, bảo đảm quyền lợi, việc có lợi ? sức khoẻ -Nhận xét tiết học Hoạt động nối tiếp : Học bài, làm tập -HTL học, làm trang PPhỏi đáp PPsắm vai PPtruyền đạt PP thảo luận PP luyện tập Tiếng việt Tiết : Tập đọc : CĨ CƠNG MÀI SẮT CĨ NGÀY NÊN KIM I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - Đọc trơn toàn bài, đọc từ mới: nắn nót, mải miết ơn tồn, thành tài Các từ có vần khó: quyển, nguệch ngoạc Các từ có âm vần dễ sai ảnh hưởng địa phương - Biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật 2.Kỹ : Rèn đọc hiểu : nghĩa từ, nghĩa đen nghĩa bóng 3.Thái độ : Rút lời khuyên từ câu chuyện : làm việc phải kiên trì nhẫn nại thành cơng II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên :Tranh minh họa 2.Học sinh : Sách Tiếng việt III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : -2- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 5’ 1.Bài cũ : Giáo viên kiểm tra SGK đầu năm 25’ 2.Dạy : Giới thiệu Hoạt động :Luyện đọc Mục tiêu : Đọc trơn đoạn 1-2, đọc từ mới, từ có vần khó: quyển, nguệch ngoạc Các từ có âm vần dễ sai Biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật -Giáo viên đọc mẫu tồn bài, phát âm rõ, xác -Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giảng từ Đọc câu: -Theo dõi uốn nắn, hướng dẫn HS phát âm từ ngữ khó: quyển, nguệch ngoạc làm, lúc, nắn nót đã, bỏ dở, chữ chán, tảng, ngắn, nắn Đọc đoạn trước lớp: -Theo dõi uốn nắn, hướng dẫn ngắt nghỉ câu dài, câu hỏi, câu cảm -Khi cầm sách/ cậu đọc vài dòng/ ngáp ngắn ngáp dài/ bỏ dở -Bà ơi,/ bà làm thế?// -Thỏi sắt to thế./ bà mài thành kim được?// Giảng từ : SGK/ tr Ngáp ngắn ngáp dài, nắn nót, mải miết, nguệch ngoạc -Giáo viên yêu cầu chia nhóm đọc HOẠT ĐỘNG CỦA HS -SGK Tiếng việt bao bìa dán nhãn -1 em nhắc tựa PPHÁP PP kiểm tra -Theo dõi PP luyện đọc -Học sinh đọc, em khác nối tiếp -HS phát âm/ nhiều em -HS nối tiếp đọc đoạn / 4-5 em PP giảng giải -4 em nhắc lại -Đọc đoạn nhóm( CN, ĐT) -Thi đọc nhóm Nhận xét -Đồng đoạn 1-2 -Nhận xét, đánh giá -Đọc thầm đoạn 1-2 Hoạt động : Tìm hiểu Mục tiêu : Hiểu nghĩa -Khi cầm sách, cậu đọc vài -3- Luyện đọc nhóm PP hỏi đáp 4’ 1’ từ, nghĩa đen nghĩa bóng ba dòng Hỏi đáp: -Cầm thỏi sắt mải miết mài -Lúc đầu cậu bé học hành -Làm thành kim khâu nào? -Khơng tin thấy thỏi sắt to -Cậu bé thấy bà cụ làm gì? Hỏi thêm: Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì? -HS nêu -Cậu bé có tin từ thỏi sắt mài thành kim không? -Những câu cho thấy cậu bé -2 em đọc đoạn 1-2 không tin? -Nhận xét -Đọc lại đoạn 1-2 nhiều lần 3.Củng cố :Em vừa tập đọc Chuẩn bị : Đoạn 3-4 gì? -Nhận xét tiết học Hoạt động nối tiếp : Dặn dò Tập đọc lại đoạn 1-2 Củng cố - Tiếng việt Tiết : Tập đọc : CĨ CƠNG MÀI SẮT CĨ NGÀY NÊN KIM/ TIẾP I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : - Đọc trơn tồn bài, đọc từ mới: nắn nót, mải miết ơn tồn, thành tài Các từ có vần khó: quyển, nguệch ngoạc Các từ có âm vần dễ sai ảnh hưởng địa phương - Biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật 2.Kỹ : Rèn đọc hiểu : nghĩa từ, nghĩa đen nghĩa bóng 3.Thái độ : Rút lời khuyên từ câu chuyện : làm việc phải kiên trì nhẫn nại thành cơng II/ CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên :Tranh minh họa 2.Học sinh : Sách Tiếng việt III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 5’ 1.Bài cũ : Giáo viên gọi học sinh -4 em đọc TLCH đọc đoạn 1-2 -Nhận xét, ghi điểm 25’ 2.Dạy : Giới thiệu -1 em nhắc tựa Hoạt động : Luyện đọc Mục tiêu : Đọc trơn đoạn 3-4, đọc từ mới, từ có vần khó, từ có âm vần dễ sai Biết -4- PPHÁP PP kiểm tra nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật -Giáo viên hướng dẫn đọc -Đọc câu -Theo dõi uốn nắn hướng dẫn đọc từ khó: hiểu, quay giảng giải, mài sắt, -Đọc đoạn : -Hướng dẫn cách ngắt câu Mỗi ngày mài/ thỏi sắt nhỏ tí/ có ngày/ thành kim.// Giống cháu học/ ngày cháu học ít,/ có ngày/ cháu thành tài.// Giảng từ : ơn tồn , thành tài ( SGK/ 5) -Chia nhóm đọc -Nhận xét, đánh giá 4’ 1’ Hoạt động : Tìm hiểu Mục tiêu : Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : làm việc phải kiên trì nhẫn nại thành cơng Hỏi đáp: Bà cụ giảng giải nào? -Đến lúc cậu bé có tin lời bà cụ khơng? -Chi tiết chứng tỏ điều đó? -Câu chuyện khun em điều gì? -Em nói lại câu lời em? -Thi đọc lại -Nhận xét 3.Củng cố : Em thích truyện? Vì sao? Giáo dục tư tưởng Nhận xét Hoạt động nối tiếp : Dặn dò tập đọc lại Bài sau -HS đọc câu, em khác nối tiếp đọc Luyện -HS phát âm( 4-5 em) đọc câu -HS đọc đoạn, em khác đọc nối tiếp Luyện -HS đọc câu/ em đọc đoạn -2 em nhắc lại -Đọc đoạn nhóm PP giảng -Thi đọc nhóm(CN, giải ĐT) -Đồng đoạn 3-4 -Đọc thầm đoạn 3-4 -Mỗi ngày thành tài PP hỏi -Cậu bé tin đáp -Hiểu quay học -Trao đổi nhóm thảo luận -Ai chăm chịu khó làm PP thảo việc thành luận công -Thi đọc lại (5-10 em) chia nhóm thi đọc -Bà cụ bà cụ dạy cậu bé tính kiên trì./Cậu bé cậu hiểu điều hay -Đọc bài, chuẩn bị sau -5- Nhạc (Giáo viên chuyên trách dạy) Hoạt động tập thể SINH HOẠT LỚP- ÔN BÀI HÁT : ĐÀN GÀ CON I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Củng cố kiến thức học ngà Ôn hát “Đàn gà con” 2.Kĩ : Rèn tính nhạy bén, linh hoạt học tập 3.Thái độ : Ý thức tự học tự rèn tốt II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Câu hỏi ôn tập 2.Học sinh : Sách, III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 35’ -Củng cố ôn tập học Tập đọc : Câu chuyện khun -Có cơng mài sắt có ngày em điều gì? nên kim(5-7 em đọc TLCH) -Làm việc phải kiên Toán : Ghi : 76 – 23 + 12 trì nhẫn nại thành cơng 97 – 45 – 14 -Bảng 59 – 22 + 11 -Giáo viên hướng dẫn ôn hát lớp : Đàn gà -Hát câu hết -Đơn ca, đồng ca -Hát vỗ tay theo nhịp, phách, -Nhận xét Tuyên dương Dặn dò : tiết tấu học bài, làm đầy đủ PPHÁP Luyện tập PP hỏi đáp PPluyện đọc -Thứ ba ngày tháng năm 2016 Thể dục Tiết1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRỊ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI” I/ MỤC TIÊU : -6- 1.Kiến thức :Biết số quy định học Thể dục , chia tổ, chọn cán Học giậm chân chỗ- đứng lại Ơn trò chơi “ diệt vật có hại” 2.Kỹ năng: Rèn tập luyện động tác 3.Thái độ: Biết vận dụng rèn luyện thân thể thể lực II/ CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Sân tập, còi 2.Học sinh: Ổn định hàng nhanh III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 35’ -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung -Đứng chỗ vỗ tay,hát -Nhanh, học -Thực nội quy Chia Tổ, bầu cán -Giới thiệu chương trình thể dục Lớp -Tập đồng loạt, chia tổ -Tròchơi.Đứng lại, vỗ tay Hai hát.-Tập luyện thêm -Một số quy định PPHÁP PP hoạt động PP luyện tập Trò chơi -Luyện tập: Giâm chân chỗ – đứng lại -Trò chơi: Diệt vật có hại - Giáo viên hệ thống lại -Nhận xét học giao việc nhà Tiếng việt Tiết : Kể chuyện : CĨ CƠNG MÀI SẮT CĨ NGÀY NÊN KIM I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Kể lại đoạn tồn nội dung câu chuyện “ Có cơng mài sắt có ngày nên kim” - Biết kể tự nhiên phối hợp với điệu bộ, lời kể nét mặt, giọng kể phù hợp với nội dung 2.Kỹ : Rèn kỹ nghe, nhận xét, đánh giá lời kể bạn, kể tiếp lời bạn 3.Thái độ : Ý thức tập luyện tính kiên trì nhẫn nại II/ CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên : tranh minh họa, kim khâu, khăn đội đầu, bút lông, giấy 2.Học sinh : Sách giáo khoa III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ : Giáo viên kiểm tra SGK -HS chuẩn bị Sách 2.Dạybài : Giới thiệu -1 em nhắc tựa Hỏi đáp : Truyện ngụ ngôn tiết Tập -1 em nêu đọc em vừa học có tên ? -Em đọc lời khuyên qua câu -Làm việc phải kiên trì chuyện ? -7- PPHÁP PPkiểm tra PPhỏi đáp -GV nêu yêu cầu (SGK/tr33) Hoạt động : Kể đoạn Mục tiêu : Kể lại đoạn câu chuyện “Có cơng mài sắt có ngày nên kim” -Trực quan : Kể đoạn theo tranh -Quan sát tranh -Đọc thầm lời gợi ý -Hoạt động nhóm : Chia nhóm kể -HS nhóm kể đoạn chuyện -1 em đại diện nhóm kể chuyện -Giáo viên nhận xét cách diễn đạt, cách thể -Nhận xét -GV nhắc nhở : Các em kể giọng tự nhiên, khơng đọc thuộc lòng 4’ 1’ Hoạt động : Kể toàn chuyện Mục tiêu : Kể lại tồn câu chuyện “Có cơng mài sắt có ngày nên kim” -Dựa vào tranh kể tồn chuyện -Quan sát tranh kể lại chuyện -GV treo tranh Hướng dẫn kể theo vai -1 em kể, em khác nối tiếp -Nhận xét -3 em Giỏi kể theo vai : Người dẫn chuyện, cậu bé, bà cụ -Chọn nhóm HS kể hấp dẫn 3.Củng cố : Em vừa kể câu chuyện ? -1 em nhìn tranh kể lại chuyện -Câu chuyện kể khuyên em điều ? -Làm việc phải kiên trì -Giáo dục tư tưởng Nhận xét nhẫn nại thành công Hoạt động nối tiếp : Dặn dò-tập kể lại -Tập kể lại làm theo lời chuyện khuyên PPtrực quan Hoạt động nhóm PPtrực quan,kể chuyện PPhỏi đáp Toán Tiết : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 / TIẾP I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Giúp học sinh củng cố - Đọc, viết, so sánh số có hai chữ số - Phân tích số có hai chữ số theo chục đơn vị 2.Kỹ năng: Rèn đọc, viết, phân tích số đúng, nhanh 3.Thái độ: Thích xác toán học II/ CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Kẻ viết sẵn bảng 2.Học sinh: Bảng con, SGK, tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG 5’ 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: Tiết tốn trước học gì? -Ơn tập -Kiểm tra tập Chấm ( 5-7 ) -Sửa tập 3/tr -Nhận xét 2.Dạy : Giới thiệu -Ôn tập số đến 100/ tiếp Hoạt động : Luyện tập Mục tiêu : Đọc, viết, so sánh số có hai chữ số Phân tích số có hai chữ số theo chục đơn vị -8- PPHÁP PP kiểm tra PP trực Bài quan Trực quan: Bảng kẻ ô chục, đơn vị, đọc -1 em nêu yêu cầu số, viết số -Số có chục đơn vị viết là? Đọc -4 em lên bảng làm Cả lớp làm nháp Nhận xét -4 em đọc Nhận xét PP luyện nào? Hướng dẫn làm vở.Hướng dẫn -Làm tập -Chữa bài1 -1 em nêu yêu cầu, làm miệng chữa -Bảng 57 = 50 + -1 em nêu yêu cầu Bài Theo dõi học sinh làm -Làm nháp Bài -Hướng dẫn học sinh cách làm 34 38 4’ 1’ tập -Làm có chữ số hàng chục hàng đơn vị < nên 34 < 38 -Chữa Bài -Giáo viên ghi bảng 33, 54, 45, 28 -2 em phân tích -Viết số theo thứ tự: từ bé đến lớn -Làm 5/ tr 4.C bị: Số hạng, tổng từ lớn đến bé -Hướng dẫn chữa Chấm Nhận xét 3.Củng cố : Phân tích số: 74, 84 -Giáo dục tư tưởng-Nhận xét tiết học Hoạt động nối tiếp : Dặn dò PP luyện tập PP thực hành Nghệ thuật Tiết : Kỹ thuật : Kỹ thuật gấp hình : GẤP TÊN LỬA I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết cách gấp tên lửa Gấp tên lửa 2.Kỹ năng: Rèn luyện đôi tay khéo léo , gấp đẹp 3.Thái độ: Học sinh hứng thú u thích gấp hình II/ CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên :Mẫu tên lửa gấp giấy thủ cơng.Quy trình gấp tên lửa 2.Học sinh: Giấy thủ công, giấy nháp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG 5’ 25’ HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ : Kiểm tra chuẩn bị dụng cụ -Giấy thủ công, giấy nháp -Nhận xét 2.Dạy : Giới thiệu -Gấp tên lửa Hoạt động :Quan sát, nhận xét Mục tiêu : Biết quan sát cách gấp tên lửa -9- PPHÁP PPkiểm tra -Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu gấp -Quan sát tên lửa -Dài, mũi tên lửa nhọn -2 phần: mũi, thân -Tên lửa có hình dáng nào? PPtrực quan PP hỏi đáp -Theo dõi, thực -Tên lửa gồm có phần? -Giáo viên mở dần mẫu gấp tên lửa gấp lại bước cho học sinh xem Hoạt động : Tạo tên lửa sử dụng Mục tiêu : Biết gấp tên lửa biết cách phóng tên lửa Hỏi đáp: Để gấp tên lửa em làm qua bước? Bước 1: Gấp tạo mũi thân tên lửa -Giáo viên làm mẫu bước ( STK/ tr 192) 4’ 1’ Hoạt động nhóm: -Nhận xét Bước 2: Tạo tên lửa sử dụng Truyền đạt: Muốn phóng tên lửa em cầm vào nếp gấp tên lửa cánh tên lửa ngang ra, phóng chếch lên khơng trung -Thực hành phóng tên lửa -2 bước PPhỏi đáp -Học sinh theo dõi -Chia nhóm thực hành -Đại diện nhóm trình bày PPtruyền đạt PPthực hành -1 em nhắc lại -2 em thao tác lại bước gấp -4-5 em tập phóng tên lửa -Cả lớp thực hành gấp -1 em thực gấp trước lớp -Nhận xét Chuẩn bị: Gấp tên lửa/ tiếp 3.Củng cố : Em vừa tập gấp hình gì? -Giáo dục tư tưởng -Nhận xét tiết học Hoạt động nối tiếp : Dặn dò, tập gấp lại cho thạo Bài sau TRÌNH BÀY SẢN PHẨM : Tiếng việt Tiết : Chính tả ( tập chép) : CĨ CƠNG MÀI SẮT CĨ NGÀY NÊN KIM I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Chép lại xác đoạn trích Có cơng mài sắt có ngày nên kim Qua tập chép, hiểu cách trình bày đoạn văn 2.Kỹ năng: Rèn cách trình bày đoạn văn: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào 3.Thái độ: u thích phong phú ngôn ngữ II/ CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Viết sẵn đoạn văn 2.Học sinh:Vở tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: - 10 - 4’ 1’ -Nhận xét (5 15 phút 17 15 phút) Bài : Em nhắc lại cách so sánh số có chữ -HS nêu cách so sánh số có chữ số với số : So sánh số hàng trăm TD : 856 756 > -So sánh số hàng chục : 856 886 < -So sánh số hàng đơn vị TD : 859 853 > -HS làm Viết số theo thứ tự từ -Nhận xét bé đến lớn :699 728 740 801 -Trò chơi -Trò chơi “Banh lăn” Bài : Nêu cách đặt tính tính theo cột dọc ? -1 em nêu cách đặt tính tính theo cột -Nhận xét dọc -1 em lên bảng làm, lớp làm Bài : Yêu cầu HS tự làm Lưu ý tính từ trái -Làm : sang phải 24 + 18 – 28 = 42 – 28 = 14 Bài : PP giảng giải : Gọi em đọc đề -1 em đọc PP hỏi đáp : Muốn tìm chu vi hình tam giác ta làm -Tính tổng độ dài cạnh -HS làm ? Chu vi hình tam giác ABC : + + = 15 (cm) -Nhận xét Đáp số : 15 cm Củng cố : -Giáo dục tư tưởng Nhận xét tiết học -Hoặc : x = 15 (cm) Hoạt động nối tiếp : Dặn dò- Học bài, làm -Làm thêm tập Tiếng việt Tiết : ÔN TẬP - KT TẬP ĐỌC & HTL/ TIẾT I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức :  •-Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng thơ (có yêu cầu học thuộc lòng, Sách Tiếng việt Lớp Hai tập 2)  •-Ơn luyện cách đáp lời từ chối, cách đặt trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì, dấu chấm than, dấu phẩy 2.Kĩ : Đặt trả lời câu hỏi 3.Thái độ : Phát triển tư ngôn ngữ II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Các tờ phiếu ghi tên TĐ &HTL 2.Học sinh : Sách, BT, nháp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 15’ 1.Kiểm tra Tập đọc & Học thuộc lòng  Mục tiêu : Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng thơ (có u cầu học thuộc lòng, Sách Tiếng việt Lớp Hai tập 2)  - PP kiểm tra : -GV chuẩn bị phiếu có ghi sẵn tập đọc, -HS lên bốc thăm (10-12 em) -Xem lại phút yêu cầu học sinh HTL -Đọc đoạn theo định -Giáo viên yêu cầu học sinh HTL không cầm sách - 1341 - -Theo dõi, cho điểm phiếu -Em chưa thuộc nhà tiếp tục học, tiết sau kiểm tra lại 15’ 2.Nói lời đáp em (miệng) Mục tiêu : Ôn luyện cách đáp lời từ chối  -PP hoạt động : Gọi cặp HS thực -Từng cặp HS thực hành -a/Anh ơi, anh cho em xem lớp anh hành đá bóng với -Em nhà làm cho hết tập -Thôi Nhưng lần sau em làm xong bài, anh cho em nhé! b/Cho tớ mượn bóng với -Mình chuẩn bị đá bóng -Nếu ngày mai cậu khơng chơi cho mượn bóng nhé! c/Cháu không trèo Ngã đấy! -GV nhận xét Tìm phận câu trả lời câu hỏi “Để làm gì?” (viết) Mục tiêu : Biết cách đặt trả lời câu hỏi có cụm từ để làm -Bảng phụ : a/Để người khác qua suối không bị ngã nữa, anh chiến sĩ kê lại đá bị kênh b/Bông cúc tỏa hương thơm ngào ngạt để an ủi sơn ca b/Hoa lan hương xin Trời cho đổi vẻ đẹp thành hương thơm để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng 4’ 1’ -Nhưng ổpi chín quá, cháu phải hái Cháu trèo cẩn thận mà! -Vâng, cháu không trèo -2-3 em đọc lại -Học sinh phát biểu : -Viết gạch cụm từ trả lời cho câu hỏi để làm gì? a/Để người khác qua suối khơng bị ngã nữa, anh chiến sĩ kê lại đá bị kênh b/Bông cúc tỏa hương thơm ngào ngạt để an ủi sơn ca b/Hoa lan hương xin Trời cho đổi vẻ đẹp thành hương thơm để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng -Nhận xét, cho điểm Điền dấu chấm than hay dấu phẩy……… (viết) Mục tiêu : Ôn luyện dấu chấm than, hay dấu phẩy -1 em : điền dấu chấm than hay dấu -Gọi em nêu yêu cầu phẩy vào truyện vui -Bảng phụ : Ghi nội dung truyện vui (STV/ tr 143) -Vì Dũng dùng sai từ : gọi tắm -PP hỏi đáp : Truyện vui có buồn cười ? khơng phải tưới vòi hoa sen -Đọc thầm truyện vui Làm BT 3.Củng cố : Nhận xét tiết học -Tập đọc Hoạt động nối tiếp : Dặn dò- Học bài, làm BUỔI CHIỀU Tốn/ ơn ƠN : BẢNG CHIA 2.3.4.5 I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Ôn tập củng cố bảng chia 2.3.4.5 2.Kĩ : Rèn tính đúng, nhanh, xác - 1342 - 3.Thái độ : Phát triển tư toán học II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Phiếu tập 2.Học sinh : Vở làm bài, nháp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 35’ -PP kiểm tra : Giáo viên nêu yêu cầu ôn tập -Cho học sinh làm tập ơn 1.Tìm y : y x = 40 40 – y = Tính nhẩm : 5x9:0 4x1:1 20 : x 36 : x Năm bố 45 tuổi, tuổi 1/5 tuổi bố Hỏi năm tuổi ? -Giáo viên chấm phiếu, nhận xét Hoạt động nối tiếp : Dặn dò- Tập giải tốn có lời văn HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Ơn tập : Bảng chia 2.3.4.5 1.Tìm y : y x = 40 40 – y = y = 40 : y = 40 - y = 10 y = 36 Tính nhẩm : x : = 45 : = 20 : x = 10 x = 10 4x1:1 =4: =4 36 : x = x = Giải Tuổi năm : 45 : = (tuổi) Đáp số tuổi -Xem lai cách giải tốn có lời văn -Tiếng việt/ ơn ƠN : LUYỆN ĐỌC CÁC BÀI TỪ TUẦN 1926 I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Ôn tập đọc từ tuần 1926 2.Kĩ : Đọc rõ ràng biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ 3.Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức chăm lo học tập II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Hệ thống câu hỏi 2.Học sinh : Sách Tiếng việt III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 35’ Hoạt động : Luyện đọc Mục tiêu : Ôn tập đọc từ tuần 1926 Đọc rõ ràng biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ -PP kiểm tra Hướng dẫn ôn tập đọc từ tuần 1926 -Giáo viên cho bốc thăm -Giáo viên yêu cầu học sinh tập đọc &TLCH -Theo dõi, cho điểm -Em chưa đươc đọc nhà tiếp tục học, tiết sau kiểm tra lại -Nhận xét, tuyên dương Hoạt động nối tiếp : Dặn dò- Tập đọc - 1343 - HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HS bốc thăm (14-15 em) - Xem lại phút -Đọc đoạn theo định phiếu -Tập đọc ôn lại Nhạc/NC (Giáo viên chuyên trách dạy) -BUỔI SÁNG Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 Thể dục Tiết 70 : TỔNG KẾT MÔN HỌC I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Tổng kết môn học kiến thức năng, đánh giá cố gắng tiến Biết khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm 2.Kĩ : Rèn thói quen luyện tập đặn 3.Thái độ : Ý thức rèn luyện tốt II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Kẻ bảng theo mẫu (SGV/ tr 139) 2.Học sinh : Tập họp hàng nhanh III/ CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 35’ 1.Phần mở đầu : -PP vận động : Phổ biến nội dung : -Giáo viên theo dõi -Nhận xét 2.Phần : Tổng kết cuối năm Mục tiêu : Tổng kết môn học kiến thức năng, đánh giá cố gắng tiến - GV đánh giá kết học tập, tinh thần thái độ HS năm môn thể dục -Nhắc nhở số hạn chế cần khắc phục -Tuyên dương số tổ, cá nhân 3.Phần kết thúc : -Giáo viên hệ thống lại Nhận xét học HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Giậm chân chỗ, đếm theo nhịp -Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, vai -Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên : 80-90 m -Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu -Ơn thể dục phát triển chung, lần (mỗi động tác 2x8 nhịp) -HS thực hành động tác -Một số động tác thả lỏng -Đi hát -Trò chơi hồi tỉnh -Tiếng việt Tiết : ÔN TẬP - KT TẬP ĐỌC & HTL/ TIẾT I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức :  •-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng thơ  -Ôn luyện cách đáp lại lời an ủi, cách tổ chức câu thành 2.Kĩ : Học thuộc nhanh thơ, đọc rõ ràng diễn cảm 3.Thái độ : Ý thức chăm lo học tập - 1344 - II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : - Phiếu ghi tập đọc học thuộc lòng - Viết sẵn nội dung BT3 2.Học sinh : Vở BT, Sách Tiếng Việt III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 15’ 1.Kiểm tra Tập đọc & Học thuộc lòng  Mục tiêu : Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng thơ (có u cầu học thuộc lòng, Sách Tiếng việt Lớp Hai tập 2) -PP kiểm tra : GV chuẩn bị phiếu có ghi sẵn tập đọc, yêu cầu học sinh HTL -Giáo viên yêu cầu học sinh HTL không cầm sách -Theo dõi, cho điểm -Em chưa thuộc nhà tiếp tục học, tiết sau kiểm tra lại 15’ 2.Nói lời đáp em … (miệng) Mục tiêu : Ôn luyện cách đáp lại lời an ủi -PP thực hành : Gọi em đọc yêu cầu - Yêu cầu nhiều cặp thực hành nói lời đáp HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HS lên bốc thăm(10-12 em) -Xem lại phút -Đọc đoạn theo định phiếu -1 em nêu yêu cầu -Từng cặp em lên thực hành a/Bạn đau phải không ? -Cám ơn bạn, đau q Khơng ngờ lại đau thế!/ Cám ơn bạn, đau chút thơi./ Cám ơn bạn, khơng đau đâu./ b/Đừng tiếc cháu ạ! Ong mua khác -Cháu cám ơn ông, cháu đánh vỡ ấm q ơng mà ơng an ủi cháu./ Ơng nói để an ủi cháu thơi , cháu biết ông quý ấm Lần sau cháu cẩn thận c/Con muốn giúp mẹ tốt Nhất định lần sau quét -Cám ơn mẹ, lần sau quét nhà thật -Nhận xét 3.Kể chuyện theo tranh, đặt tên cho câu chuyện -1 em nêu yêu cầu : Kể chuyện theo (miệng, viết) : tranh  Mục tiêu : Ôn luyện cách tổ chức câu thành -Quan sát tranh để hình -Goị em nêu yêu cầu dung toàn câu chuyện -PP luyện tập : Hướng dẫn HS thực -Vài em nói nội dung tranh -Trực quan : tranh 1-2 câu -Nối câu riêng lẻ thành bài/ -GV lưu ý : Quan sát tranh tạo nên câu Vài em thực - 1345 - văn dài ngắn khác nhau, nội dung khơng hồn tồn -HS suy nghĩ làm viết : Có hai anh nhau, từ em tạo nên văn em học đường Em gái khác trước, anh trai sau ………… -Nhiều em nối tiếp đọc viết 4’ 1’ -Nhận xét, chọn văn hay Có bạn trai rảo bước tới trường Đi trước bé gái tóc cài nơ, tay cầm hoa tung tăng tới trường ……… -Dựa vào văn em đặt tên khác cho câu chuyện? Nhận xét 3.Củng cố : -Khen ngợi em có tiến Giáo dục tư tưởng -Nhận xét tiết học Hoạt động nối tiếp : Dặn dò : Về nhà làm thử luyện tập LTVC tiết (tr 144-145) -Nhiều em nêu tên khác cho câu chuyện : Cậu bé tốt bụng/ giúp đỡ em nhỏ/ giúp đỡ bé gái/ Hai anh em -Về nhà làm thử luyện tập LTVC tiết -Toán Tiết 174 : LUYỆN TẬP CHUNG I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Giúp học sinh :   1000 •- Thực hành tính bảng nhân, chia •- Cộng trừ có nhớ khơng nhớ phạm vi 100, 1000 So sánh số phạm vi  - Giải tốn hơn, tính chu vi hình tam giác 2.Kĩ : Rèn làm tính nhanh, đúng, xác 3.Thái độ : Phát triển tư tốn học II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Hình vẽ 2.Học sinh : Sách toán, BT, bảng con, nháp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 5’ 1.Bài cũ : Cho HS làm phiếu 4x7:1 0:5x5 2x5:1 -Nhận xét 25’ 2.Dạy : Hoạt động : Luyện tập  Mục tiêu : Thực hành tính bảng nhân, chia  Cộng trừ có nhớ khơng nhớ phạm vi 100, 1000 So sánh số phạm vi 1000 Giải tốn hơn, tính chu vi hình tam giác  -PP luyện tập : Bài : Yêu cầu HS tự làm  - Nhận xét, cho điểm - 1346 - HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Làm phiếu BT x + = 28 : = 28 0:5x5 =0x5 =0 x : = 10 : = 10 -Luyện tập chung -HS làm -HS viết làm vào  700 + 300 > 999  Bài :Viết bảng phép tính : 700 + 300 …… 999  -Giải thích : 700 + 300 > 999 700 + 300 = 1000 mà 1000 > 999 (do 1000 số liền sau 999 999 + = 1000 -Nhận xét Bài : Yêu cầu ? -Nhận xét, cho điểm Bài : Gọi em đọc đề 4’ 1’ -Đặt tính tính em lên bảng, lớp làm -1 em đọc đề : Tấm vải xanh dài 40 m, vải hoa ngắn vải xanh 16 m Hỏi vải hoa dài mét? -Bài tốn thuộc dạng -1 em lên bảng giải toán Cả lớp làm Tấm vải hoa dài : 40 – = 24 (m) Đáp số : 24m -PP hỏi đáp : Bài tốn thuộc dạng ? -u cầu HS làm -Bài tốn hỏi ? -Làm để biết vải hoa dài -Tính tổng độ dài cạnh hình -Yêu cầu HS làm vào tam giác -Nhận xét, yêu cầu HS sửa Bài : PP tư :Yêu cầu HS đọc đề, suy nghĩ tự -1 em lên bảng làm, lớp làm BT làm -Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm ? -Học ôn số phép nhân chia , số phép chia -Nhận xét 3.Củng cố : Biểu dương HS tốt, nhắc nhở HS chưa ý Nhận xét tiết học Hoạt động nối tiếp : Dặn dò, ơn lại số phép nhân chia , số phép chia -Tự nhiên&xã hội Tiết 35 : ÔN TẬP TỰ NHIÊN/ TIẾT BUỔI CHIỀU Tiếng việt Tiết : ÔN TẬP KT TẬP ĐỌC & HTL/ TIẾT I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Đọc :  •-Tiếp tục kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng thơ,  •-Ơn luyện từ trái nghĩa, dấu chấm, dấu phẩy, cách tổ chức câu thành 2.Kĩ : Rèn đọc thuộc trôi chảy, rõ ràng, ngắt nghỉ chỗ, mức 3.Thái độ :Ý thức chăm lo học tập II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Phiếu ghi tập đọc có u cầu HTL, kẻ chữ BT2 2.Học sinh : Sách Tiếng việt, BT III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 15’ 1.Kiểm tra Tập đọc & Học thuộc lòng  Mục tiêu : Kiểm tra lấy điểm học - 1347 - HOẠT ĐỘNG CỦA HS thuộc lòng thơ (có u cầu học thuộc lòng, Sách Tiếng  việt Lớp Hai tập 2) -GV chuẩn bị phiếu có ghi sẵn tập đọc, yêu cầu học sinh HTL -Giáo viên yêu cầu học sinh HTL không cầm sách -Theo dõi, cho điểm -Em chưa thuộc nhà tiếp tục học, tiết sau kiểm 25’ tra lại 2.Xếp từ cho thành cặp từ trái nghĩa (miệng)  Mục tiêu : Ôn luyện từ trái nghĩa  -PP luyện tập : Bảng phụ : Viết sẵn từ -Nhận xét Chọn dấu câu để điền vào ô trống ? (viết) Mục tiêu : Ôn luyện dấu chấm, dấu phẩy -Bảng phụ : Chép đoạn văn (SGV/ tr 288) -Nhận xét, chốt ý Bé Sơn xinh Da bé trắng hồng, má phinh phính, mơi đỏ, tóc hoe vàng Khi bé cười, miệng không toét rộng, trông yêu yêu! 4.Viết từ 3-5 câu nói em bé em em bé nhà hàng xóm (viết) Mục tiêu : Luyện viết câu thành -PP truyền đạt, luyện tập : Em phải chọn viết em bé có thực em emhoặc cơ, bác em, người hàng xóm, kể tả sơ lược từ 3-5 câu em bé theo câu hỏi gợi ý Chú ý viết chân thật, câu văn rõ ràng sáng sủa -HS lên bốc thăm (10-12 em) -Xem lại phút -Đọc đoạn theo định phiếu -1 em đọc yêu cầu Cả lớp đọc thầm, làm BT Đen – trắng ; phải – trái ; sáng – tối ; xấu – tốt ; hiền – ; – nhiều ; gầy – béo -HS đọc thầm, làm BT -3-4 em làm bảng Trình bày Nhận xét -5-6 em nêu đối tượng chọn em bé -HS làm nháp -Nhiều em nối tiếp đọc viết :Bé Tú nhà em tuổi Tú mập mạp, da ngâm đen, đơi mắt tròn xoe Bé Tú thích bú sữa Nhìn thấy mẹ cầm bình sữa Tú nhìn hau háu, chưa đợi sữa nguội đòi bú Em cho bé bú bé nằm im ngoan dễ thương 4’ 1’ -Xem luyện tập tả, TLV : -Chấm viết Nhận xét viết loài mà em thích 3.Củng cố : -Giáo dục tư tưởng Nhận xét tiết học Hoạt động nối tiếp : Dặn dò- Về nhà xem luyện tập tả, TLV : viết lồi mà em thích Mĩ thuậT (Giáo viên chuyên trách dạy) -Hoạt động tập thể Tiết : SINH HOẠT TRÒ CHƠI (Giáo viên chuyên trách dạy) - 1348 - -Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2017 Nghệ thuật Tiết 33 : Mỹ thuật :TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Học sinh nhận biết kết học tập năm 2.Kĩ : Rèn tính cẩn thận 3.Thái độ : u thích mơn mỹ thuật II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Một số vẽ học sinh  2.Học sinh : Vở tập vẽ, màu vẽ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 5’ 1.Bài cũ : PP kiểm tra : Nhận xét tiết trước vẽ phong cảnh Đánh giá mức độ hoàn thành -Nhận xét 30’ 2.Dạy : Giới thiệu -PP trực quan : Vật thật vài sản phẩm đẹp học sinh -Gợi ý cho học sinh : Dán sản phẩm vào giấy roki vẽ theo loại : vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh đề tài, vẽ tự -Nhận xét Hoạt động : Đánh giá Mục tiêu : Biết nhận xét đánh giá sản phẩm qua năm học -PP trực quan : Nhiều sản phẩm trưng bày -Hướng dẫn học sinh xem tổng kết -Tuyên dương số vẽ đẹp Hoạt động nối tiếp : Dặn dò HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Theo dõi -Vài em nhắc tựa -Quan sát Nêu nhận xét -Các nhóm HS trình bày đẹp Có đầu đề : Kết học Mĩ thuật lớp Hai Năm học 2003-2004 Vẽ tranh : Tên vẽ : Tên HS : -Quan sát -Nhận xét, đánh giá vẽ bạn -Rèn luyện thêm hè -Tiếng việt Tiết : Kiểm tra : ĐỌC – HIỂU LUYỆN TỪ VÀ CÂU I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức :  •- Kiểm tra đọc – hiểu Luyện từ câu 2.Kĩ : Rèn đọc trôi chảy, rõ ràng 3.Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức tự giác học bài, làm II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Bài tập đọc, đề trắc nghiệm 2.Học sinh : Sách Tiếng việt, BT III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GV Giáo viên phát đề kiểm tra - 1349 - HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HS nhận đề 4’ 1’ -Bài kiểm tra gồm phần : Đọc thầm mẫu chuyện “Bác Hồ rèn luyện thân thể” -PP luyện đọc : Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm vững yêu cầu bài, cách làm Dựa vào nội dung đọc, chọn câu trả lời -PP kiểm tra  1.Câu chuyện kể việc ?  2.Bác Hồ rèn luyện thân thể cách nào? 3.Những cặp từ nghĩa với nhau? Bộ phận in đậm câu Bác tập chạy bờ suối trả lời cho câu hỏi ? 5.Bộ phận in đậm câu “Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét trả lời cho câu hỏi ? -Nhận xét, rút kinh nghiệm kiểm tra 3.Củng cố : Nhận xét tiết kiểm tra Hoạt động nối tiếp : Dặn dò –Học -Đọc văn “ Bác Hồ rèn luyện thân thể” -HS đọc thầm (12-15 phút) -Làm trắc nghiệm chọn ý -Bác Hồ rèn luyện thân thể -Chạy, leo núi, tắm nước lạnh -Luyện tập – rèn luyện -Làm ? -Cá rơ -Để làm gì? -Tập đọc Toán Tiết 175 : KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức :   khơng nhớ •- Các bảng tính cộng trừ nhân chia học •- Thực phép cộng phép trừ số có hai chữ số có nhớ, số có ba chữ số  -Giải tốn phép tính cộng trừ nhân chia 2.Kĩ : Làm đúng, trình bày rõ ràng đẹp 3.Thái độ : Ý thức tự giác làm II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Đề kiểm tra 2.Học sinh : Sách Toán, BT, bảng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 30’ PP kiểm tra -GV phát đề  Bài : Tính nhẩm (3 điểm) 2x6= 5x7= 3x6= 2x8= 4x4= 3x9= 18 : = 10 : = 24 : = 20 : = 15 : = 27 : = Bài :Đặt tính tính (2 điểm) 74 + 19 62 – 25 536 + 243 - 1350 - 879 - 356 HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Học sinh nhận đề kiểm tra -Cả lớp làm  Bài : Tính nhẩm x = 12 x = 35 x = 18 x = 16 x = 16 x = 27 18 : = 10 : = 24 : = 20 : = 15 : = 27 : = Bài :Đặt tính tính : 74 + 19 = 93 62 – 25 = 37 4’ 1’ 536 + 243= 779 879 – 356 = 523 Bài : Hà có 12 viên bi, Mỹ có nhiều Hà viên Bài : bi Hỏi Mỹ có viên bi ? (2 điểm) Số viên bi Mỹ có : 12 + = 20 (viên bi) Đáp số : 20 viên bi Bài : Nối điểm A.B.C.D để có hình tứ giác Bài : Nối điểm A.B.C.D ABCD Đo độ dài cạnh tính chu vi hình tứ -Đo độ dài cạnh : cm, cm, giác ABCD ? (2 điểm) cm, cm Chu vi hình tứ giác ABCD : + + + = 19 (cm) Đáp số : 19 cm Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) Bài : Viết số thích hợp vào chỗ  101, 105, 109, ,,,,,,, chấm 101, 105, 109, 113 -Thu Nhận xét 3.Củng cố : -Nhận xét tiết học Giáo dục tính cẩn thận xác -Ơn tập thêm hè Hoạt động nối tiếp : Dặn dò - Ơn tập thêm hè -Tiếng việt Tiết 10 : KIỂM TRA : CHÍNH TẢ – TẬP LÀM VĂN I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức :  •- Kiểm tra cuối học : tả – tập làm văn 2.Kĩ : Rèn viết trình bày thi rõ ràng đẹp 3.Thái độ : Ý thức tự giác làm II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Đề kiểm tra, giấy thi HS 2.Học sinh : Giấy nháp, giấy thi III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG 30’ HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Giáo viên phát giấy thi -Học sinh nhận giấy thi 1.Chính tả (nghe viết) -Chọn đoạn trích tập đọc (văn xi thơ) có độ dài khoảng 40 chữ, viết khoảng 12 phút -Giáo viên đọc cho HS viết tả, “Hoa mai -Lớp viết tả (12 phút) “Hoa vàng” (STV/ tr 145) mai vàng” 2.Tập làm văn :  A Dựa vào câu hỏi gợi ý, viết -Tập làm văn : vườn nhà em có trồng dừa Mẹ em nói đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu) nói Sau ơng em trồng từ lâu Hình dáng dừa vừa cao, vừa to, vừa lại nghiêng nghiêng Qủa dừa cho nước loài mà em thích uống ngon, cùi dừa ăn vào béo Em thích 1.Đó gì, trồng đâu ? dừa này, hàng ngày em ngồi học đùa vui 2.Hình dáng ? 3.Cây có ích lợi ? -Học sinh làm viết (từ 4-5 câu) -GV photo phiếu phát cho học sinh theo mẫu giấy quy định -Xem lại cách viết văn ngắn 4’ 3.Củng cố : - 1351 - 1’ -Nhận xét tiết kiểm tra Hoạt động nối tiếp : Dặn dò- Học Tiếng việt/ ơn ƠN LUYỆN VIẾT CHÍNH TẢ I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Ơn luyện viết tả : Cá rô lội nước 2.Kĩ : Rèn viết đúng, viết đẹp 3.Thái độ : Ý thức rèn chữ giữ II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Hệ thống câu hỏi 2.Học sinh : Bảng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV 35’ -Giáo viên nêu yêu cầu ôn tập Giới thiệu ôn a/ Giáo viên đọc mẫu lần : PP hỏi đáp : -Cá rơ có màu ? -Mùa đơng, ẩn náu đâu ? -Đàn cá rô lội nước mưa tạo tiếng động ? b/ Hướng dẫn viết từ khó : Giáo viên đọc “Cá rơ lội nước” -Bài viết gồm câu ? -Cho viết bảng từ khó HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Ơn luyện viết tả : Cá rơ lội nước -1 em đọc lại -Giống màu bùn -Trong bùn ao -Nô nức lội ngược mưa -4 câu -Bảng từ khó : lực lưỡng Đen sì, mốc thếch, khoan khối, nơ nức c/ Viết : Giáo viên đọc cho học sinh viết (đọc -Nghe viết câu, từ ) -Đọc lại Chấm Nhận xét -Soát lại Sửa lỗi Hoạt động nối tiếp : Dặn dò : Tập đọc Sửa lỗi -Sửa chữ sai dòng Hoạt động tập thể Tiết : NHẬN XÉT TÌNH HÌNH LỚP I/ MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Biết nhận xét đánh giá tình hình lớp 2.Kĩ : Rèn tính mạnh dạn tự tin 3.Thái độ : Có ý thức tham gia sinh hoạt lớp tốt II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Báo cáo 2.Học sinh : Sổ tay ghi chép III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 15’ Hoạt động : Kiểm điểm công tác -Các tổ trưởng báo cáo Mục tiêu : Biết nhận xét đánh giá ưu khuyết -Nề nếp : trật tự ổn định, ngoan điểm tuần -Truy : nghiêm túc , -Học tập : tích cực, phát biểu tốt -Thi khảo sát cuối Học : đầy đủ, nghiêm túc -Nhận xét -Lớp trưởng tổng kết -GV đề nghị tổ bầu thi đua -Lớp trưởng thực bình bầu - 1352 - -Nhận xét, khen thưởng tổ xuất sắc -Chọn tổ xuất sắc, CN 20’ Hoạt động : Nhận xét tổng kết cuối năm Mục tiêu : Nhận xét đánh giá tình hình học tập, tổng kết khen thưởng PP hoạt động :Các tổ đưa hoạt động lớp -Hoạt động nhóm : Thảo luận đưa thực hoạt động làm Nộp kế hoạch nhỏ đợt Hoàn thành thi kiểm tra cuối HK Chấp hành tốt nội quy nhà trường em tiêu biểu dự Lễ tổng kết -GV nhận xét, đưa phương hướng khen thưởng CNBH -Phát giấy khen cho CNBH Họp PHHS cuối năm -Tổng kết khen thưởng HS Giỏi năm học 2003-2004 -HS nhận Sổ liên lạc -Phát động HS đăng mua SGK Lớp ba -Nhắc nhở HS ôn luyện hè Văn nghệ, liên hoan -Liên hoan, chia tay - 1353 - - 1354 - - 1355 - ... trước 2. Kỹ năng: rèn tính nhanh, đúng, xác 3.Thái độ: Thích xác toán học II/ CHUẨN BỊ : 1 .Giáo viên: Thước thẳng 2 .Học sinh : Sách Toán, BT, nháp, bảng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG 5’ 25 ’ HOẠT... phép cộng 2. Kỹ năng: Rèn vận dụng đúng, giải tính nhanh, xác 3.Thái độ: Phát triển tư toán học II/ CHUẨN BỊ: 1 .Giáo viên: Phiếu tập 2 .Học sinh: Vở toán, nháp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT... “Đàn gà con” 2. Kĩ : Rèn tính nhạy bén, linh hoạt học tập 3.Thái độ : Ý thức tự học tự rèn tốt II/ CHUẨN BỊ : 1 .Giáo viên : Câu hỏi ôn tập 2 .Học sinh : Sách, III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp các môn học lớp 2 chuẩn kiến thức kĩ năng 2018, Giáo án tổng hợp các môn học lớp 2 chuẩn kiến thức kĩ năng 2018, Kĩ năng : Rèn viết đúng, trình bày sạch, đẹp., Kĩ năng : Rèn đọc bài trôi chảy rõ ràng rành mạch., Kĩ năng : Rèn đọc trôi chảy, rõ ràng .

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay